202.143.174.33

Please wait for loading...
    (3):

  /
   9  +3 2014 sep 26ยะลา เขต 2สพป. ยะลา เขต 2 - กลุ่มสารสนเทศยะลา เขต 2 จำนวน 68 โรงเรียน. ** ตอบแบบสำรวจได้โรงเรียนละ 1 คน ...
   16  +2 2014 sep 10สพม เขต 40สพม . เขต 40 - กลุ่มสารสนเทศตรวจสอบการตอบแบบสำรวจโรงเรียนในสังกัด สพม . เขต 40 (เพชรบูรณ์) ...
   81  +20 2014 sep 17สพป ศก 1สพป . ศรีสะเกษ เขต 3 - กลุ่มสารสนเทศตรวจสอบการกรอกข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป . ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 201 โรงเรียน ... กรอกข้อมูล หรือไม่กรอกข้อมูล แสดงว่ามีข้อมูลซ้ำซ้อนกันมากว่า 1 แถว ...
  1 of 1 pages