apeiron-uni.eu

Please wait for loading...
    (170):

  /
   1  +7 2014 feb 21marketing nov proizvodpoimanje i definisanje marketingaFORME ORGANIZOVANJA MARKETING AKTIVNOSTI....... 2 .... 3.1.5.1 Interni izvori podataka za marketing istraživanja......... ...... Ocjena iskustva u nov . proizvod .
   1  +3 2013 dec 08autobuski prevoz putnika investicijaKvantitativna analiza ekonomske opravdanosti investicija i njihova garažiraju i popravljaju na platou autobuske stanice Preduzeća. Garaže sa ... Državno preduzeće za prevoz putnika u drumskom saobraćaju sa potpunom.
   3  +1 2014 feb 20univerzitet u banja luciPanevropski univerzitet ApeironUniverzitet je upisan kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05 od dana 17.03.2006. godine.
   3  +8 2014 feb 12univerzitet u banjoj luciUniverzitet je upisan kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U /I 4847/05 od dana 17.03.2006. godine.
   3  +4 2014 jan 11raiffeisen banka dobojRaiffeisen Bank dPrnjavor 051/640-400; Agencija Dervetnta 053/312-260; Filijala Doboj 053/201 -200; ... Banka zadržava pravo da traži dodatne instrumente obezbjeđenja i  ...
   3  ~ 2013 dec 30diplomski rad internet marketingDIPLOMSKI RADmarketinga. Internet marketing predstavlja korištenje pretraživanja i prezentiranja na Internetu u cilju stvranja profita. Predsavljanje na Internetu je reklama sa  ...
   4  +4 2014 mar 08decja cerebralna paraliza bebarehabilitacija pacijenata sa cerebralnom paralizom – spastična forma6.0 Kineziterapija kod djece s cerebralnom paralizom . 16 ..... razvojnim problemima bebe i djeteta, obuci roditelja za stimulaciju ugroženih područja psihičkog  ...
   4  -3 2014 feb 16revizija i kontrolaKONTROLA I REVIZIJA U BANKARSKOM POSLOVANJU1. KONTROLA I REVIZIJA . U BANKARSKOM POSLOVANJU. DIPLOMSKI RAD. Student: Mentor: Đulsa Muratović. Docent dr Bogdana Vujnović-Gligorić  ...
   4  -1 2014 feb 11univerzitet banjalukaSENAT UNIVERZITETA ... Univerzitet je upisan kao visokoškolska ustanova u sudskom registru ... Grad Banja Luka i Univerzitet "Apeiron" proširiće saradnju  ...
   5  -1 2014 mar 03univerzitete banja lukaSvečanom Akademijom Panevropski univerzitet je 14. februara obilježio jedanaest, ... STUDIRANJA · Grad Banja Luka i Univerzitet "Apeiron" proširiće saradnju  ...
   5  -1 2014 feb 20univerzitet banja lukaUniverzitet je upisan kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci ... Grad Banja Luka i Univerzitet "Apeiron" proširiće saradnju  ...
   7  +58 2014 feb 19medicinski fakultet banja lukaFakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet ApeironIZABRAN DEKAN FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA ... Bolnice i klinike nisu samo medicinske ustanove već istovremeno i socijalne i poslovne ustanove. ... Grad Banja Luka i Univerzitet "Apeiron" proširiće saradnju  ...
   7  -3 2014 jan 10pan european universityPan - European University - Univerzitet ApeironPan - European University "APEIRON" for multidiscipline and virtual studies is an independent higher education institution, which is based on the principles of  ...
   8  -1 2014 jan 23primer ugovora inostranu firmuugovori_u_privrediRoba kao predmet ugovora o prodaji mora biti u prometu. ..... Tako na primer , može se dogoditi da neka inostrana firma zahteva od svog partnera -isporučioca .... firmi, od strane domaćih privrednih subjekata koja zastupaju inostranu firmu .
   8  +5 2013 dec 21menadzment u ulozi zaposlenihSPECIJALISTIČKI RAD - Panevropski univerzitet ApeironTema: TQM – Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih ..... menadžment u mnogim organizacijama je implementiranje menadžmenta najvišeg kvaliteta.
   9  -3 2014 feb 22baferisanje slajdoviSTUDIJSKI PROGRAM - Panevropski univerzitet Apeironorganizacija, baferisanje , sekvencijalne u odnosu na nesekvencijalne datoteke. ...... Poslovne prezentacije: alati i programi za elektronske prezentacije, slajdovi ,.
   9  +2 2014 feb 13anesa prašljivićPanevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka-Kenan Katica 6/šest/ - Prašljivić Erol 6/šest/. -Zulić Anisa 6/šest/ -Anđelić Nebojša 6/šest/. -Lazarević Zoran 7/sedam/ -Bašić Jovana 7/sedam/. -Gvozdenac  ...
   9  -2 2014 feb 09osobine velikih preduzećaSistem za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća - Panevropski Osobine preduzetnika i uspješnost preduzeća .................................. 52. 2. ..... Za razliku od velikih preduzeća ili kompanija, mala i srednja pre- duzeća nikada ne   ...
   10  -4 2014 mar 09decja cerebralna paraliza4. 3.0 Normalan psihomotorni razvoj. 5. 4.0 Abnormalan prihomotorni razvoj. 7. 5.0 Cerebralna paraliza . 9. 5.1 Etiologija. 9. 5.2 Tipovi cerebralne paralize. 10.
   11  -1 2014 jan 13infektivne ispitna pitanjaINFEKTIVNE BOLESTI SA NJEGOM – ispit će se održati zaStudenti će dobiti ispitna pitanja iz predmeta Epidemiologija najkasnije do 20.05. Zadaci za pripremu seminarskog rada biće dodjeljeni 28.05. za redovne ,a  ...
   13  -5 2014 jan 10sudska praksa documentumMenadžment javne uprave - Panevropski univerzitet Apeiron14-21. jun 2012. 1. 185 Ravnopravnost (s)polova i sudska praksa u BiH. Grupa autora ...... 2727 Web Content Management with Documentum . Kathuria Gaurav.
   14  +12 2014 jan 21seminar iz radnog pravaPrestanak radnog odnosa - Panevropski univerzitet ApeironPrestanak radnog odnosa zbog neopravdanog izostanka s posla
   14  +18 2014 jan 12univerzitet u travniku
   15  +43 2014 feb 06ugovor o radu obrazac6. vrste ugovora o raduUgovor o radu sa zaposlenikom koji se upućuje na rad u inostranstvo
   15  +13 2014 jan 28istorija cerebralne paralize6.0 Kineziterapija kod djece s cerebralnom paralizom . 16 ..... Osnovni zadatak socijalnog radnika je upoznavanje životne istorije djeteta ometenog u razvoju  ...
   15  +31 2013 dec 19reklamni materijal prodajaUnapređenje prodaje - Panevropski univerzitet Apeironpromocije, a potom preći na samu temu «Unapređenje prodaje ». 1. MARKETING . Marketing ..... Pomoć kupcima u dobijanju kupona, prospektnog materijala i dr,.
   16  -5 2014 mar 02saobracajni fakultetprethodna strana - Panevropski univerzitet Apeiron :: Promotivni DVDSaobraćajni fakultet . Drumski saobraćaj i transport. Pedagoški aspekti studijskog programa · Stručni, akademski, odnosno naučni naziv zanimanja · Obrazovni i  ...
   16  +5 2014 feb 27pravni fakultet banjalukaFakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet ApeironFAKULTET PRAVNIH NAUKA *PRAVO I PRAVDA ĆE BITI U VAŠIM RUKAMA*
   16  +6 2014 feb 03kreiranje vpn mreze“Korištenje IPSec VPN tehnologije za povezivanje Nacionalnih str. 21. 5.Osiguravanje VPN tunela upotrebom IPSec-a str. 24. 5.1 Kreiranje i testiranje virtuelnog linka str. 28. 6. Osiguravanje virtualne mreže IPSec-om str. 30.
   16  -4 2014 jan 15ugovor o zajmu zaposlenikuPravo na plaću kao osnovno pravo zaposlenika po osnovu ugovora o radu
   19  -5 2014 feb 17filološki fakultet banja lukaFakultet filoloških nauka - Panevropski univerzitet ApeironFAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA IZABERITE RUSKI JEZIK –PRIBLIŽITE ... USLOVA STUDIRANJA · Grad Banja Luka i Univerzitet "Apeiron" proširiće saradnju  ...
   19  +2 2014 feb 04izgled skolskog dnevnikaWeb dnevnik - Panevropski univerzitet Apeironškolskog rada i djelovanja, kako u oblasti administrativnih poslova, ..... pisanja, uzorke i izgled stranice, dizajnerske standarde koji su primjenjeni na sajtu,.
   21  -5 2014 feb 22bilans stanja i uspjeha seminarskiTema: FUNKCIJA RAČUNOVODSTVA U SAVREMENOJ PRAKSI MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja. 15. 3.2.2. Bilans stanja . 15. 3.2.3. Bilans uspjeha (Račun dobiti i gubitka). 16. 3.2.4. Izvještaj o promjeni u kapitalu. 17.
   22  -6 2014 feb 10sarnet zvornikOsmi broj - Panevropski univerzitet ApeironSARNET -a, te član upravnog odbora. Fondacije „Dr Milan .... mreža Republike Srpske SARNET . , je javna ustanova koju ... tri čvora mreže (Banja Luka, Zvornik ,.
   22  +73 2013 dec 13seminarski radovi iz ekonomijeBANJALUKA. DIPLOMSKI RAD .... (globalno komuniciranje pojedinaca i grupa, distribuirani rad, ... promotivnog spleta uključena je i ekonomska propaganda.
   23  -20 2014 jan 14aktivni bankarski posloviAnaliza i organizacija bankarskih poslova sa stanovništvomje upravo stanovništvu, te iz tog razloga poslovi sa stanovništvom su organizaciono ... Kreditiranje fizičkih lica1 predstavlja aktivni bankarski posao i obavlja se.
   23  +9 2013 dec 05sporazumni raskid radnog odnosa
   24  ~ 2014 feb 20suta bi tiTRENAŽNA TEHNOLOGIJA RAZVOJA SNAGE KOD FUDBALERAUprkos svim prednostima treninga snage, takav trening ne bi smio biti prenaglašen u .... šuta , još veća korelacija je pronađena za snagu fleksije koljena u  ...
   24  +4 2014 feb 12vertikalna organizacija kompanijeOrganizaciono strukturiranje preduzeća uslovljeno mjernom oblasti organizacije i menadžmenta, kao i sa uspješnim rješenjima u praksi kompanija u privredno razvijenim zemljama. Opredjeljenje za obradu ove teme u   ...
   25  +36 2014 jan 12fakultet u travnikuMIŠLJENJE O UPOREDIVOSTI STUDIJSKOG PROGRAMA SESTRINSTVO - FAKULTET
   25  +8 2013 dec 31dolina sunca mostarmoguèi pravci razvoja turizma u mostaru - Panevropski univerzitet plavo nebo, suptropska flora i mediteransko sunce - to je Stari Mostar ". Mostar znaşi ..... Dolina Drežanjke i Drežnica sa ekstremnim i rekreativnim turistişkim  ...
   25  -9 2013 dec 19katalog antenna microwave andrewKatalog FIT-Nastavna informatika - Panevropski univerzitet ApeironFoundation, Beta Edition. Andrew Paul, Conrad James
   26  ~ 2013 dec 13sanja maksimovic kreativni centarAkademske vještine - Panevropski univerzitet Apeironpismenosti i kreativno pisanje, razvoj kritičkog mišljenja i kritičke analize. The CAL LeArning
   29  +16 2014 feb 09politke upravljanja valutnim rizikomupravljanje kreditnim rizikom u bankama - Panevropski univerzitet operativnog koncepta kratkoročne poslovne politike sa ciljem da se obezbjedi
   29  +33 2014 jan 26ucenje na daljinuUčenje na daljinu - Panevropski univerzitet Apeiron :: Promotivni DVDUčenje na daljinu . Sistem učenja na daljinu · Materijalna podrška · Logistička podrška · Organizacija nastavnog procesa u sistemu učenja na daljinu  ...
   30  -4 2014 feb 03filmski planovi kadarDigitalna montaža - uvod u teoriju montaže -Najduži kadrovi u istoriji filma su oni u kojima se događa takozvana “montaža u kadru” (“le plan sequance”). To je jedan dugi master kadar neprekidnog toka,  ...
   31  +6 2014 feb 03city logistikaSlide 1U vojnoj terminologiji, logistika se pojavljuje u davna vremena, a njena geneza se ... City logistika buhvata sve dispozitivne i operativne delatnosti za efikasno  ...
   32  -2 2013 dec 21formule komande excelPREDMET: INFORMATIKA I RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE Za sve navedeno, najbolje će nam služiti program Microsoft Excel softverske
   33  +48 2013 dec 11biznis plan primerBIZNIS PLAN PLANTAžE KUPINEFAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE. BANJA LUKA. DIPLOMSKI RAD. BIZNIS PLAN PLANTAžE KUPINE. Student. Mentor. Jovan Guzijan prof.dr.Željko Baroš.
   33  ~ 2013 dec 02privatni investicioni fondINVESTICIONI FONDOVI KAO INSTITUCIONALNI INVESTITORIinvestiranja na finansijskom tržištu1. Kada je u pitanju investiranje u akcije korporacija, privatni penzijski i investicioni fondovi su vodeći institucionalni investitori  ...
   34  -3 2014 mar 08pracenje vozila srbija logistikaPrema prostornom stanovištu logistika se može podeliti na: .... robe u roku od 24h za sve destinacije u Srbiji ; GPS sistem - praćenje vozila u realnom vremenu  ...
   34  -24 2014 feb 28pravni fakultet bl07.023/612-1-2/13 donesenog dana 20. januara 2014. godine, Fakultet zdravstvenih nauka će .... Grad Banja Luka i Univerzitet "Apeiron" proširiće saradnju  ...
   34  +67 2014 feb 14akutne i hronicne bolestisr-SP-Latn_EpidemiologijaHronična bolest obično nastaje postepeno,često neopaženo a nekad kao nastavak akutne bolesti (nakon 5-6 mjesci od akunog oboljevanja),traje dugo, često  ...
   35  ~ 2014 jan 08banja luka mapaPreuzmite mapu grada u .jpg formatu 374 KB sa lokacijom UniverzitetaPočetna | Mapa sajta | Kontakti. Mapa Banja Luka Fakulteti Upis Virtuelna tura. Izdavaštvo Galerija. APEIRON. A. Н. ПЕИРО. PANEVROPSKI. UNIVERZITET.
   36  +4 2014 mar 08ca dojke diplomski radmentor kao model uloge kod novoprimljenih sestara(zdravstvenih DIPLOMSKI /SPECIJALISTIČKI RAD . BANJA LUKA ...... California Management Review, 37, 1995, str. 108-124 ..... malignih bolesti genitala i dojke -. • učestvuje  ...
   36  -22 2014 feb 10ljuca bihLjuca Vahida Bosna i Hercegovina na putu u Evropsku unijuLjuca Vahida. Bosna i Hercegovina na putu u Evropsku uniju. Specijalistički rad. Mentor: Prof. dr. Brano Miljuš. Banja Luka, maj 2009. PANEVROPSKI  ...
   37  +57 2014 jan 24banja luka mapa gradaKontakti - Panevropski univerzitet ApeironBosna i Hercegovina/RS, Banja Luka , Pere Krece 13, Pošt. fah 51 Banja Luka ... Pdf mapa grada Banjaluka sa lokacijom Panevropskog Unvierziteta Aperion
   37  -12 2014 jan 10berza u frankfurtuDIPLOMSKIRAD Tema Sarajevska berza - SASEHronologija razvoja Sarajevske berze – SASE......................................................... 10 ... Kako se kupuju i prodaju dionice na Sarajevskoj berzi . .... Frankfurtu i Tokiju.
   38  +11 2014 feb 10likvidacija diplomski raddiplomski rad tehnička analiza na tržištima kapitalaPredrag Mlađen Diplomski rad – Tehnička analiza. 2 ..... Očito, trgovci moraju likvidirati otvorene pozicije kako se ugovor. Predrag Mlađen Diplomski rad   ...
   39  -1 2013 dec 24kolektiva vizit karta4 Poslovna kom 2012Saatanci kolektiva . Neformalna ..... Zahvaliti klijentu na kupovini; Davan je reklamnih artikala; Pokazati radost za buduću saradnju; Vizit karte ; Otpratiti klijenta do  ...
   39  -17 2013 dec 10medjunarodni registar markePrema Izvještaju o nadzornoj provjeri međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom ... Panevropski univerzitet je takođe upisan u registar visokoškolskih ustanova pod ... Milana Šarića donacijom u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka .
   40  -4 2013 dec 20privatni fakulteti u zagrebuIZABRAN DEKAN FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA ... STUDIJSKOG PROGRAMA SESTRINSVA NA ZDRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU U ZAGREBU   ...
   40  -10 2013 dec 05studije u rusijiOsnovne akademske studije ruskog jezika i književnosti imaju za cilj sticanje teorijskih znanja i ovladavnje praktičnim veštinama u oblasti ruskog jezika, ruske   ...
   42  +26 2014 mar 02university of banja lukaPan-European University - Univerzitet ApeironApeiron University Banjaluka organizes full-time studies and distance-learning studies at three-year undergraduate studies, four-year specialized studies and  ...
   42  -20 2014 feb 10swing parovi druzenjevelibor srdic.pdf - Panevropski univerzitet Apeironrazdvojena su i takmičenja amaterskih i profesionalnih plesnih parova . U to vrijeme postojale su
   42  +59 2014 jan 28transport robe medjunarodna spedicijaMeđunarodna špedicija i međunarodni špediterMeđunarodna špedicija – pod poslovima međunarodne špedicije razumijevaju se
   44  -6 2014 feb 06adsl ili wimaxASP U WIMAX MREŽI SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM m - PARKINGDSL Lite (Splitterless DSL). je u osnovi sporiji ADSL koji ne treba splitter-e na ... smjera, sličan je HDSL-u samo za razliku od HDSL-a koji zahtjeva 2 ili 3 parice,  ...
   44  +6 2013 dec 12uvid u zemljisne knjigereforma zemljišnoknjižnog prava u bosni i hercegovini - Panevropski Nekretnine koje se upisuju u zemljišne knjige ................................................... 21 ..... UVID U ZEMLJIŠNU KNJIGU I IZDAVANJE IZVODA................................ 70. 11.1.
   45  -6 2014 feb 01jeftina konfiguracija za serverECDL – MODUL 1Magistrala (veza za razmjenu podataka između dva ili više uređaja),. o unutrašnje
   45  +2 2014 jan 31grand kafa nagradna igraBrending kao značajna funkcija savremenog marketinga i veza sa Stvaranje brenda "Grand". 45. 5.2. .... komunikaciju ka ciljnim grupama (kroz promocije u okviru objekata, nagradne igre , ...... Grand kafa je, takođe, uspjela.
   45  +56 2014 jan 11izgled diplomskog radaPRAVILNIK o diplomskom/specijalističkom radu - Panevropski posebno, način izbora i prijavu teme diplomskog/specijalističkog rada, mentorstvo ... Student stiče pravo da uzme temu diplomskog rada nakon upisa završne  ...
   46  +55 2014 mar 04cox swain katalogKATALOGKATALOG . ELEKTRONSKIH KNJIGA ...... 625 Kerry J. Cox , Christopher Gerg. Managing Security with ...... Swain , Steven Hoffman. Game Design Workshop:.
   47  -10 2013 dec 05matematicke funkcije prednostiMarketing i razvoj proizvodamarketing je koordinirajuća integralna funkcija u procesu kreiranja poslovne politike preduzeća
   48  +2 2014 feb 22arbitraza za com domenskriptaOva skripta služi za spremanje ispita Međunarodno poslovno pravo na
   48  -2 2014 feb 13fakultet politickih nauka banja luka
   48  +28 2014 feb 07danijel milasinovic goran vukojevicSheet1Brljić Goran , vrlodobar, 9, 896-07/VOP. 27, 25 . Maslarić
   48  -9 2013 dec 27upis elektrotehnicki fakultet bihacopćine bihaćFAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE ... Organizacija i funkcionisaje organa uprave općine Bihać . 2. UVOD .... poslovi upravnog rješavanja, normativno- pravni , studijsko-analitički, .... obveznika za upis u osnovnu školu, te spiskova vojnih.
   50  ~ 2014 jan 28indija oznovni podaciOSNOVNI PODACI :OSNOVNI PODACI : Šifra. Sadržaj. Organizaciona jedinica 01.07.100. Fakultet poslovne ekonomije. Skraćenica. Katedra. 01.06.460. Katedra za  ...
   51  -12 2014 jan 13skripte iz urologijeNeurologija i pridružena njega - OSNOVNI PODACI:Neurologija i pridružena njega .... Opšta neurologija , dijagnostičke metode u neurologiji. 5. 2. .... (*)Vrsta publikacije (knjiga, skripta , kompendium, multimedija)
   52  -21 2014 mar 05testovi za ruski jezikRezultati ispita - Univerzitet ApeironPredavanja iz Engleskog jezika I kod profesorice Snežane Milovanović će se ... Njemački jezik I i II - ulazni test ... Ruski jezik I - ulazni test i raspored časova.
   52  +5 2014 feb 14bruto neto definicijaBDP – DRUŠTVENI PROIZVOD I DOHODAKBruto društveni proizvod (BDP), predstavlja ukupno proizvedenu količinu .... odnosno društveni bruto i društveni neto proizvod predstavlja polazni pojam   ...
   52  +16 2013 dec 15diplomirani ekonomista na engleskomNOMENKLATURA - Panevropski univerzitet Apeirontitula odn. stručnih zvanja sa odgovarajućim skraćenicama utvrđuju se i na engleskom jeziku. .... Diplomirani ekonomista - 240 ECTS, specijalista (u oblasti.
   54  ~ 2014 feb 20pravilnik o raduPRAVILNIK o diplomskom/specijalističkom radu . U Banjaluci, oktobra, 2008. godine. Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13, Banja Luka 78000;   ...
   54  +11 2014 jan 06regrutacija i selekcijaUPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U OBLASTI EKONOMIJE 29. 2.1.1. Unutrašnja ili interna regrutacija . ... Regrutacija kandidata u obrazovnom sistemu. ... Otkrivanje menadžerskih potencijala i selekcija menadžera .
   55  -33 2013 dec 11pravljenje strategije back linkovaModel revitalizacije i obnove preduzeća u krizi - Panevropski Deficit u platnom bilansu kao posljedica nedefinisane strategije razvoja izvoznog
   57  ~ 2014 jan 24slobomir p univerzitetOksford u Banjaluci :: Naslovna - Panevropski univerzitet ApeironPanevropski univerzitet APEIRON je ovo priznanje dobio za "
   59  -6 2014 feb 13analiza utakmica peopleSavremeni aspekti farmaceutskog marketinga - Panevropski x ljudi ( People ) – kadrovi tj. davaoci usluga i korisnici usluga
   59  -3 2014 feb 11statut ortačkog društvaskripta poslovno pravo*Akti zadruge su: Ugovor o osnivanju, Statut i Ugovor o meñusobnim .... Firma ortačkog društva sadrži najmanje jednog člana i oznaku o.d. -firma komanditnog.
   61  ~ 2014 jan 26media market banja lukaTake over statute in .pdf - Panevropski univerzitet ApeironBanja Luka : Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13, PO box 51 Banja Luka 78102; Student ..... pluralism, legal system, and the reign of law and market economy ..... and video records, and computer media related to authorized lectures and.
   63  -6 2013 dec 21angina pectoris simptomiISPITNA PITANJA IZ INTERNE MEDICINEManifestacije ( simptomi i znaci) bolesti kardiovaskularnog sistema. 2. Dijagnostičke procedure u ... Angina pectoris (definicija, kliničke manifestacije, terapija). 6.
   65  +10 2013 dec 26digital printing centarCentar za izdavačku djelatnost4648 of them are in printed form, 2274 are in electronic form and 444 are scientific magazines. Information and help with choosing of the material: On the base of  ...
   65  -9 2013 dec 03kompjuter bioblioteka banja lukaUniverzitet Apeiron, Banja Luka . Fakultet ... set biblioteka klasa koje možemo ... kompjuter (uvijek zapamćene ocjene za svaki predmet i svakog učenika). Ovo je   ...
   66  +14 2014 feb 17unutrasnja i spoljasnja kontrola2. NOVAC_i_BANKARSKI_SISTEMKontrola bankarskih rezervi likvidnosti; Kontrola ukupne ponude novca; Kontrola kamatnih stopa .... UNUTRAŠNJA I SPOLJNA VRIJEDNOST NOVCA.
   66  ~ 2014 jan 07plan grada banja lukaBosna i Hercegovina/RS, Banja Luka, Pere Krece 13, Pošt. fah 51 Banja Luka ... Pdf mapa grada Banjaluka sa lokacijom Panevropskog Unvierziteta Aperion
   66  -13 2013 dec 12zavrsni rad web stranicaDIPLOMSKI RAD - Panevropski univerzitet Apeiron. posebno istişu Internet i Web, predstavljaju odgovor na sve zahtjevnije i ..... Broj posjetioca web - stranica nije ogranişen ni u kojem obliku.
   66  -55 2013 dec 10komora drzavnih revizoraRevizija i kontrola finansijskih izvještaja u državnoj upraviRevizija i kontrola državne uprave u Republici Srpskoj. ..... godine osnovan Revizorski ured pri Trgovinsko-industrijskoj komori u Zagrebu, ali je to bilo isključivo  ...
   66  +4 2013 dec 06carcinoma ductale invasivum mammaePatologija- Spisak preparata.pdfAdenocarcinoma ventriculi - intestinalni tip. - Adenocarcinoma intestini crassi. - Cirrhosis hepatis. - Carcinoma ductale invasivum mammae . - Papa I i IV.
   67  -19 2013 dec 13ugovor o evropskoj zajedniciEvropska unija - novi entitet u ravnoteži i Lisabonski ugovorEvropska unija (skraćeno: EU) je zajednica dvadeset sedam evropskih .... zemlje Evropske ekonomse zajednice je Mastrihtški ugovor potpisan 07. februara.
  1 2 of 2 pages