apeiron-uni.eu

Please wait for loading...
    (146):

  /
   3  ~ 2014 sep 19revizija i kontrolaKONTROLA I REVIZIJA U BANKARSKOM POSLOVANJU1. KONTROLA I REVIZIJA . U BANKARSKOM POSLOVANJU. DIPLOMSKI RAD. Student: Mentor: Đulsa Muratović. Docent dr Bogdana Vujnović-Gligorić ...
   3  ~ 2014 aug 21raiffeisen banka dobojRaiffeisen Bank dFilijala Prnjavor 051/640-400; Agencija Dervetnta 053/312-260; Filijala Doboj 053/201-200; Agencija Modriča 053/821-450; Agencija Brod 053/611-557;.
   3  +3 2014 jul 21autobuski prevoz putnika investicijaKvantitativna analiza ekonomske opravdanosti investicija i njihova garažiraju i popravljaju na platou autobuske stanice Preduzeća. Garaže sa ... Državno preduzeće za prevoz putnika u drumskom saobraćaju sa potpunom.
   4  ~ 2014 sep 29univerzitete banja lukaPanevropski univerzitet Apeironupisom na Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka postajete važan faktor cjeline koju čine akademsko osoblje i sudenti u vremenu velikih promjena u ...
   5  +1 2014 sep 20univerzitet u banja luci
   5  +1 2014 sep 19univerzitet banja luka
   5  +7 2014 sep 15akutne i hronicne bolestisr-SP-Latn_Epidemiologija.1Hronična bolest obično nastaje postepeno,često neopaženo a nekad kao nastavak akutne bolesti (nakon 5-6 mjesci od akunog oboljevanja),traje dugo, često ...
   5  +2 2014 aug 26primer ugovora inostranu firmuugovori_u_privrediRoba kao predmet ugovora o prodaji mora biti u prometu. .... uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja. ..... preko zastupničkih firmi, od strane domaćih privrednih subjekata koja zastupaju inostranu firmu .
   5  +1 2014 aug 18pan european universityPan - European University - Univerzitet ApeironPan - European University "APEIRON" for multidiscipline and virtual studies is an independent higher education institution, which is based on the principles of ...
   6  -1 2014 sep 14univerzitet banjaluka
   7  ~ 2014 sep 17anesa prašljivićPanevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka-Kenan Katica 6/šest/ - Prašljivić Erol 6/šest/. -Zulić Anisa 6/šest/ -Anđelić Nebojša 6/šest/. -Lazarević Zoran 7/sedam/ -Bašić Jovana 7/sedam/. -Gvozdenac ...
   7  -2 2014 sep 16univerzitet u banjoj luci
   7  -1 2014 sep 11osobine velikih preduzećaSistem za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća - Panevropski Osobine preduzetnika i uspješnost preduzeća .................................. 52. 2. ..... Za razliku od velikih preduzeća ili kompanija, mala i srednja pre- duzeća nikada ne  ...
   9  -7 2014 aug 10diplomski rad internet marketingDIPLOMSKI RADmarketinga. Internet marketing predstavlja korištenje pretraživanja i prezentiranja na Internetu u cilju stvranja profita. Predsavljanje na Internetu je reklama sa ...
   10  -3 2014 sep 21medicinski fakultet banja lukaFakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet ApeironSestrinstvo; Menadžment u zdravstvu; Fizioterapija i radna terapija; Sanitarni inženjering; Laboratorijsko- medicinski inženjering. Akademska zvanja a/ Bachelor ...
   10  +1 2014 aug 22infektivne ispitna pitanjaINFEKTIVNE BOLESTI SA NJEGOM – ispit će se održati zaStudenti će dobiti ispitna pitanja iz predmeta Epidemiologija najkasnije do 20.05. Zadaci za pripremu seminarskog rada biće dodjeljeni 28.05. za redovne ,a ...
   10  ~ 2014 aug 19sudska praksa documentumkatalog biblioteke - Panevropski univerzitet ApeironWeb Content Management with Documentum Gaurav, Kathuria. 2006. 03292 ...... Ravnopravnost (s)polova i sudska praksa u BiH autora, Grupa. Helsinki.
   11  -2 2014 oct 04decja cerebralna paralizarehabilitacija pacijenata sa cerebralnom paralizom - Panevropski 5.2 Tipovi cerebralne paralize . 10. 5.3 Najčešće klasifikacije. 10. 5.4 Spastičan oblik. 11. 5.5 Timski pristup. 12. 6.0 Kineziterapija kod djece s cerebralnom ...
   13  -8 2014 oct 05decja cerebralna paraliza beba6.0 Kineziterapija kod djece s cerebralnom paralizom ..... razvojnim problemima bebe i djeteta, obuci roditelja za stimulaciju ugroženih ..... Dečje novine, 1998.
   13  +36 2014 sep 17primarni troškovi suTroškoviZa svaku vrstu primarnih troškova otvara se poseban račun za njihovo obuhvatanje. Računi primarnih troškova , za šta je predviđena klasa 5, treba da pokažu ...
   13  +6 2014 jul 28diplomirani ekonomista na engleskomNomenklatura - Panevropski univerzitet ApeironNaziv zvanja. Skrač. Naziv zvanja - engleski ... Diplomirani ekonomista - 240 ECTS dipl.oec. Bachelor ... Diplomirani ekonomista -menadžer javne uprave - 240 ...
   14  +87 2014 aug 22aktivni bankarski posloviBANKARSKI POSLOVIAktivni bankarski poslovi (POVJERILAC) ugovor o kreditu, eskontni poslovi, reeskont, lombard,lizing, forfeting, faktoring. 1. UGOVOR O KREDITU. BANKARSKI ...
   15  +5 2014 sep 11sarnet zvornikOsmi broj - Panevropski univerzitet ApeironSARNET -a, te član upravnog odbora. Fondacije „Dr Milan .... mreža Republike Srpske SARNET . , je javna ustanova koju ... tri čvora mreže (Banja Luka, Zvornik ,.
   15  +36 2014 jul 30drenova seoski turizamTURIZAM I RAZVOJ SEOSKOG TURIZMASredstva propagande za seoski turizam … ... 37. 10.5. Seoski turizam … ...... rijeke i jezera Bardača, Bočac, Balkana, Bilećko, Drenova i Klinja izuzetno su.
   16  -8 2014 sep 21bilans stanja i uspjeha seminarskiTema: FUNKCIJA RAČUNOVODSTVA U SAVREMENOJ PRAKSI DIPLOMSKI RAD .... VRSTE I KLASIFIKACIJA BILANSA STANJA I BILANSA USPJEHA . 49. 4.6. BILANS STANJA I USPJEHA . 50. 4.6.1.
   16  +25 2014 sep 20primarni troškoviUPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVOObračun troškova i učinaka/pogonski obračun obuhvata poslovna zbivanja .... Prije nego nastanu, određeni primarni troškovi oni se aktiviraju na nekom od ...
   17  -10 2014 sep 25pravni fakultet banjalukaupisom na Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka postajete važan faktor ... donesenog dana 20. januara 2014. godine, Fakultet zdravstvenih nauka će ...
   20  -9 2014 sep 16filološki fakultet banja lukaFakultet filoloških nauka - Panevropski univerzitet ApeironFAKULTET FILOLOŠKIH NAUKA. *IZABERITE RUSKI ... PONOS FAKULTETA SPORTSKIH NAUKA ... Grad Banja Luka i Univerzitet "Apeiron" proširiće saradnju ...
   20  -3 2014 sep 05izgled skolskog dnevnikaWEB DNEVNIK - Panevropski univerzitet ApeironOvaj rad obuhvata izradu web dnevnika koji bi kao jezgru imao elektronski dnevnik ... školskog rada i djelovanja, kako u oblasti administrativnih poslova, ..... pisanja, uzorke i izgled stranice, dizajnerske standarde koji su primjenjeni na sajtu,.
   21  +5 2014 sep 30saobracajni fakultetprethodna strana - Panevropski univerzitet ApeironSaobraćajni fakultet . Drumski saobraćaj i transport. Pedagoški aspekti studijskog programa · Stručni, akademski, odnosno naučni naziv zanimanja · Obrazovni i ...
   21  -8 2014 aug 18poreska uprava republike srpskePoreska uprava Republike Srpske objavila spisak od 100 urednih Poreska uprava Republike Srpske objavila spisak od 100 urednih poreskih obveznika. „APEIRON“ NA 44 MJESTU NA RANG LISTI NAJBOLJIH PORESKIH.
   22  +31 2014 aug 20izgled diplomskog radaPRAVILNIK o diplomskom/specijalističkom radu - Panevropski posebno, način izbora i prijavu teme diplomskog/specijalističkog rada, mentorstvo ... Student stiče pravo da uzme temu diplomskog rada nakon upisa završne ...
   23  -4 2014 sep 05kreiranje vpn mreze“Korištenje IPSec VPN tehnologije za povezivanje Nacionalnih Osiguravanje VPN tunela upotrebom IPSec-a str. 24. 5.1 Kreiranje i testiranje virtuelnog linka str. 28. 6. Osiguravanje virtualne mreže IPSec-om.
   24  +4 2014 aug 22univerzitet u travnikuStudijski centar Panevropskog univerziteta u Doboju na novoj lokaciji! ... Panevropski univerzitet uplatio je 10 000 KM donatorske pomoći na račun Ministarstva ...
   24  +53 2014 jul 16kompjuter bioblioteka banja lukaMedicinsko-laboratorijski inženjering - Panevropski univerzitet ApeironMećava Zorica. Kompjuter biblioteka . 2006 ... 57 Quality of Life ( Banja Luka ) Vol 4. Issue 3-4 .... 168 Radna motivacija osoblja u JZU Doma zdravlja Banja Luka .
   25  -8 2014 aug 22pisanje magistarskog radapravila pisanja naučnog rada : apa i drugi standardi - Panevropski Standardi korektnog citiranja i akademskog pisanja već su dobrano prihvaćeni u .... Stil pisanja naučnog rada bitno se razlikuje od pisanja romana i eseja.
   28  -4 2014 oct 04pracenje vozila srbija logistikaSlide 1Prema prostornom stanovištu logistika se može podeliti na: .... Jaka distributivna mreža – isporuka robe u roku od 24h za sve destinacije u Srbiji ; GPS sistem - praćenje vozila u realnom vremenu; Route planing - softversko planiranje ruta ...
   28  -13 2014 aug 30istorija cerebralne paralize6.0 Kineziterapija kod djece s cerebralnom paralizom . 16 ..... Osnovni zadatak socijalnog radnika je upoznavanje životne istorije djeteta ometenog u razvoju ...
   29  +7 2014 aug 30transport robe medjunarodna spedicijaMeđunarodna špedicija i međunarodni špediterMeđunarodna špedicija – pod poslovima međunarodne špedicije razumijevaju se
   29  +13 2014 jul 19sporazumni raskid radnog odnosaPrestanak radnog odnosa - Panevropski univerzitet ApeironPrestanak radnog odnosa zbog neopravdanog izostanka s posla
   30  -16 2014 sep 29pravni fakultet bl
   30  +13 2014 sep 29university of banja lukaUniverzitet Apeiron KontaktiInformation engineering. Health sciences. Sport sciences. University ... ADDRESS: 13 Pere Krece / Banjaluka / Bosnia and Herzegovina, The Republic of Srpska ...
   30  +71 2014 aug 17biografija pri diplomskom radudiplomski / specijalistički rad - Panevropski univerzitet ApeironMoždano stablo (centri za disanje, srčani rad , krvotok, regulacija budnosti i .... patološke sinkinezije ( pri spastičnim paralizama) poremećaj ...
   30  +3 2014 jul 31katalog antenna microwave andrewKatalog FIT-Poslovna informatika_14 - Panevropski univerzitet Andrew Paul, Conrad James. Sams. 2005. 1. 1292 Pro visual
   31  -6 2014 aug 24seminar iz radnog prava
   31  -1 2014 aug 03formule komande excelPREDMET: INFORMATIKA I RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE Za sve navedeno, najbolje će nam služiti program Microsoft Excel softverske
   33  -2 2014 sep 15bruto neto definicijaBDP – DRUŠTVENI PROIZVOD I DOHODAKBruto društveni proizvod (BDP), predstavlja ukupno proizvedenu količinu materijalnih dobara i izvršenih .... Društveni proizvod, odnosno društveni bruto i društveni neto proizvod predstavlja polazni pojam mjerenja ... Definicija i značenje.
   33  -9 2014 sep 03filmski planovi kadarDigitalna montaža(1)Najduži kadrovi u istoriji filma su oni u kojima se događa takozvana “montaža u kadru” (“le plan sequance”). To je jedan dugi master kadar neprekidnog toka, ...
   34  +14 2014 sep 04city logistikaU vojnoj terminologiji, logistika se pojavljuje u davna vremena, a njena geneza se ... City logistika buhvata sve dispozitivne i operativne delatnosti za efikasno ...
   34  ~ 2014 sep 01gde traziti powerpoint themeAkademske vještine - Panevropski univerzitet Apeiron«Pokušajte da zamislite situacije u kojima se od vas može tražiti da se sjetite.
   35  +2 2014 aug 28banja luka mapa gradaKontakti - Panevropski univerzitet ApeironBosna i Hercegovina/RS, Banja Luka , Pere Krece 13, Pošt. fah 51 Banja Luka ... Pdf mapa grada Banjaluka sa lokacijom Panevropskog Unvierziteta Aperion;
   38  ~ 2014 sep 28otklanjanje prigovora tijekom prodajemarketing menadžment lične prodaje - Panevropski univerzitet Lična prodaja kod ustupanja tehnologija i trgovačkih marki.  8.
   38  ~ 2014 jul 22jovanic rade becej srbijaKlinički centar Srbije ..... Institut za naučno istraživački rad i razvoj; Klinički centar U2011. 1 ..... u diferencijalnoj dijagnozi glomerularnih lezija koje se klionički manif Jovanić Marija ..... 520 Kvalitet vode bazena za kupanje OSC "Mladost" Bečej .
   39  ~ 2014 oct 02poreska uprava rs
   39  ~ 2014 sep 14webcast platforma lmsbrucoški vodič akademska 2014/2015. godina - Panevropski 2011“– za rad „Diferencijalna robotizovana platforma SKARABEJ. Na 26. međunarodnom ... Forumi u okviru LMS sistema učenja na daljinu Panevropskog univerziteta .... podcasting i webcasting kratkih vijesti posvećenih tehnologiji, po-.
   41  +20 2014 sep 20arbitraza za com domenskriptaOva skripta služi za spremanje ispita Međunarodno poslovno pravo na
   41  -13 2014 sep 14fakultet politickih nauka banja lukaFakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet ApeironOsnivanje kompetentne institucije pravnih nauka bazirane na nastavnim ... Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON Banja Luka .
   43  ~ 2014 sep 08igor stuparREZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 19Stupar Igor . (7) zadovoljava. 38. Predojević Dejan. (5) nedovoljan. 39. Đurđević Nataša. (5) nedovoljan. 40. Ivetić Nikola. (6) dovoljan. 41. Stjepanović Đurđica.
   43  -19 2014 jul 26sanja maksimovic kreativni centarpismenosti i kreativno pisanje, razvoj kritičkog mišljenja i kritičke analize. The CAL LeArning
   44  +9 2014 aug 22skripte iz urologijeOSNOVNI PODACI: Organizaciona jedinica 01.07.400. Fakultet -Priprema i njega uroloških bolesnika- priprema pacijenata za izvođenje endoskopskog pregleda ... (*)Vrsta publikacije (knjiga, skripta , kompendium, multimedija)
   45  +56 2014 sep 06lokalna samouprava skriptaSpisak i cjenovnik knjiga koje možete pronaći u knjižari Državni menadžment i pravna država- Skripta Čolović Vladimir. 15. Džudo. Lolić Dejan. 17
   45  -5 2014 sep 01grand kafa nagradna igrabrending kao značajna funkcija savremenog marketinga i veza sa Stvaranje brenda "Grand". 45. 5.2. .... komunikaciju ka ciljnim grupama (kroz promocije u okviru objekata, nagradne igre , ...... Grand kafa je, takođe, uspjela.
   45  -2 2014 aug 20berza u frankfurtuDIPLOMSKIRAD Tema: Sarajevska berza - SASEKako se kupuju i prodaju dionice na Sarajevskoj berzi . ... Cilj ovog diplomskog rada je da temeljito upoznam rad Sarajevske berze i način ... Frankfurtu i Tokiju.
   46  +48 2014 aug 09vrbas banja luka turizamBANJA LUKA . D I P L O M S K I R A D. TURIZAM . I RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA . MENTOR:
   47  +7 2014 sep 23neto bruto plata razlikaBruto društveni proizvod (BDP), predstavlja ukupno proizvedenu količinu ... Prosječna neto plata (u KM) ... Razlika između izvoza i uvoza naziva se neto izvoz.
   47  -3 2014 sep 12politke upravljanja valutnim rizikomupravljanje kreditnim rizikom u bankama - Panevropski univerzitet operativnog koncepta kratkoročne poslovne politike sa ciljem da se obezbjedi
   47  +37 2014 jul 31osiguranje preko fakulteta8. principi penzijskog i invalidskog osiguranja - Panevropski FAKULTET PRAVNIH NAUKA. PENZIJSKO I INVALIDSKO .... osiguranja . Funkcija zaštite imovine i lica, preko osiguranja se ostvaruje neposred- no i posredno.
   47  +54 2014 jul 20carcinoma ductale invasivum mammaePatologija- Spisak preparata.pdfAdenocarcinoma ventriculi - intestinalni tip. - Adenocarcinoma intestini crassi. - Cirrhosis hepatis. - Carcinoma ductale invasivum mammae . - Papa I i IV.
   48  ~ 2014 sep 22glas srpskeKonkurs za master studije - Glas Srpske 255x353.inddke Srpske i uslove de nisane Pravilima studija drugog ciklusa Panevropskog univerziteta “Apeiron“. • Udžbenici za sve predmete i ostala literatura formati-.
   48  +4 2014 sep 11danijel milasinovic goran vukojevicSheet1Brljić Goran , vrlodobar, 9, 896-07/VOP. 27, 25 . Maslarić
   49  +33 2014 aug 20seminarski rad primjerKAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD - Panevropski univerzitet ApeironSeminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom .... Primjeri : Knjiga jedan autor: PREZIME, Ime. Godina. Naziv knjige.
   50  +8 2014 sep 06adsl ili wimaxASP U WIMAX MREŽI SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM m - PARKINGDSL Lite (Splitterless DSL). je u osnovi sporiji ADSL koji ne treba ... je HDSL-u samo za razliku od HDSL-a koji zahtjeva 2 ili 3 parice, SDSL.
   51  +4 2014 sep 19suta bi tifakultet sportskih naukaUprkos svim prednostima treninga snage, takav trening ne bi smio biti prenaglašen u .... šuta , još veća korelacija je pronađena za snagu fleksije koljena u ...
   51  +50 2014 aug 08etno turizam republika srpskaSredstva propagande za seoski turizam … ... Eko turizam, turizam na brzim vodama, lovni i ribolovni turizam . ... Turizam kao faktor revitalizacije sela u BiH …
   52  +49 2014 sep 12srpsko engleski za medicinare2012_03_27_Brucoski vodic-redesign.indd - Panevropski licence Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.2-4777/07 od 01.08.2007.
   53  ~ 2014 sep 25firefox ruski 4Ruski jezik - Panevropski univerzitet Apeiron13 Istorija ruske književnosti od stare književnosti od 1925. godine ( Ruski ). Svjatopolk-Mirski D
   55  +46 2014 sep 16vertikalna organizacija kompanijeorganizacija i vođenje marketinga 2011-2012. - Panevropski Preduzetnička vizija i misija, ciljevi i zadaci kompanije ..... Horizontalni i vertikalni rast organizacije podrazumijeva uspostavljanje sistema autoriteta i delegiranje ...
   55  +23 2014 jul 25seminarski radovi iz ekonomijeFAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE . BANJALUKA. DIPLOMSKI RAD .... ( globalno komuniciranje pojedinaca i grupa, distribuirani rad, usluge na daljinu itd .).
   56  -14 2014 sep 17unutrasnja i spoljasnja kontrola2. NOVAC_i_BANKARSKI_SISTEMKontrola bankarskih rezervi likvidnosti; Kontrola ukupne ponude novca; Kontrola kamatnih stopa .... UNUTRAŠNJA I SPOLJNA VRIJEDNOST NOVCA.
   60  ~ 2014 oct 02kinesio taping kursprijavite se na kurs kinesio taping kt1 nivo - Panevropski univerzitet KURS KINESIO TAPING KT1NIVO. Instruktor Dragan Dimitrijević ovlašćeni kinesiotaping instruktor. Dan i mesto održavanja: 20 – 21.09.2014. godina, ...
   60  -40 2014 sep 11ekonomski fakultet nis informatikaIZABRAN DEKAN FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA ... je novog dekana Fakulteta zdravstvenih nauka doc.dr Branislava Mihajlovića. .... Predstavnici Hypo banke posjetili Panevropski univerzitet "Apeironu" donirani ekonomski rječnici ...
   60  -28 2014 jul 24biznis plan primeriBIZNIS PLAN PLANTAžE KUPINEFAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE. BANJA LUKA. DIPLOMSKI RAD. BIZNIS PLAN PLANTAžE KUPINE. Student. Mentor. Jovan Guzijan prof.dr.Željko Baroš.
   61  -19 2014 aug 21fakultet u travnikuStudijski centar Panevropskog univerziteta u Doboju na novoj lokaciji! ... donesenog dana 20. januara 2014. godine, Fakultet zdravstvenih nauka će započeti sa ...
   61  -7 2014 aug 06zakon o elektronskom dokumentuUNIVERZITET APEIRON Praktična primena Zakona o elektronskom Otvorena pitanja primene zakona o elektronskom potpisu. Uvod – istorijat .... upravi, Zakon o elektronskom dokumentu , Zakon o elektronskim ...
   62  ~ 2014 sep 27ruski jezik za mac13 Istorija ruske književnosti od stare književnosti od 1925. godine ( Ruski ). Svjatopolk-Mirski ..... 158 Special Edition Using Mac OS X, v10.3 Panther. Miser Brad.
   62  +3 2014 aug 04prijava izvora jonizujuceg zracenjasADRŽAj - Panevropski univerzitet Apeironliterature, snimljenim predavanjima i multimedijskim izvorima za učenje ... da se prijavi veći broj kandidata od planiranog. .... nikakvu dozu jonizujućeg zračenja .
   63  -21 2014 sep 29cox swain katalogELEKTRONSKIH KNJIGA KATALOGKATALOG . ELEKTRONSKIH KNJIGA ...... 625 Kerry J. Cox , Christopher Gerg. Managing Security with ...... Swain , Steven Hoffman. Game Design Workshop:.
   63  +26 2014 sep 14statut ortačkog društvaskripta poslovno pravo*Akti zadruge su: Ugovor o osnivanju, Statut i Ugovor o meñusobnim .... Firma ortačkog društva sadrži najmanje jednog člana i oznaku o.d. -firma komanditnog.
   63  +38 2014 sep 13likvidacija diplomski radDiplomski novi -0123 - Panevropski univerzitet ApeironDiplomski rad ..... Ovaj rad bi trebao posebno prikazati jedinstvenu ...... imovine koju bi dioničari teoretski primili u slučaju likvidacije društva.
   64  +15 2014 aug 02menadzment u ulozi zaposlenihmotivacija i modifikovano ponašanje zdravstvenih radnikaMotivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju ključna pitanja savremene
   64  ~ 2014 jul 31berza na pariBerze kao najorganizovaniji oblik finansijskog tržištaBerza je specifičan oblik veoma organizovanog tržišta, na kome se obavlja promet robe, novca, deviza i kapitala izraženih u hartijama od vrijednosti koje smo ...
   65  ~ 2014 aug 07povreda ugovora o raduPovreda osnovnih prava radnikaPovreda osnovnih prava radnika,; Povreda prava pri zapošljavanju i za vrijeme ... na osnovu zakona, podzakonskih akata, kolektiv. ugovora ili ugovora o radu .
   65  +4 2014 aug 03elektronski potpis srbijasr-SP-Latn_Cyber_pravo_drugi_deo_2 - Panevropski univerzitet Elektronski potpis i kvalifikovani elektronski potpis . ▫. Elektronski dokumenti ... Zakon o elektronskom potpisu u Srbiji je izglasan u. Narodnoj ...
   65  -17 2014 jul 25biznis plan primer
   66  +2 2014 aug 07praksa i knjigovodstvoSAVREMENOJ PRAKSI PREDUZEĆA. DIPLOMSKI RAD .... Knjigovodstvo kao sastavni dio računovodstva,vrijednosno prati i iskazuje cjelokupan proces.
   67  +34 2014 sep 20vrste reviozijeREVIZIJA I KONTROLADefinicija i vrste revizora . ..... (dokaznog materijala) ....................... ......................... 54. 8.1.2. Vrste revizijskih dokaza i metode njihova prikupljanja.
   67  +34 2014 aug 05servis racunara bijeljinaBrucoški vodič - Panevropski univerzitet ApeironAkademski elektronski servisi . Pristupne podatke za korištenje akademskih elektronskih servisa (kori- ..... sjedišta u odjeljenjima Bijeljina i Novi Grad broj: 07.023/612-86-2/10i ... medijalne karakteriske računara obezbjeđuju video i audio ko-.
  1 2 of 2 pages