apeiron-uni.eu

Please wait for loading...
    (145):

  /
   2  +1 2014 apr 18diplomski rad internet marketingDIPLOMSKI RADmarketinga. Internet marketing predstavlja korištenje pretraživanja i prezentiranja na Internetu u cilju stvranja profita. Predsavljanje na Internetu je reklama sa ...
   3  +1 2014 may 27revizija i kontrolaKONTROLA I REVIZIJA U BANKARSKOM POSLOVANJU1. KONTROLA I REVIZIJA . U BANKARSKOM POSLOVANJU. DIPLOMSKI RAD. Student: Mentor: Đulsa Muratović. Docent dr Bogdana Vujnović-Gligorić ...
   3  ~ 2014 apr 29raiffeisen banka dobojRaiffeisen Bank dPrnjavor 051/640-400; Agencija Dervetnta 053/312-260; Filijala Doboj 053/201 -200; ... Banka zadržava pravo da traži dodatne instrumente obezbjeđenja i ...
   4  +1 2014 jun 18univerzitete banja lukaPanevropski univerzitet Apeironupisom na Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka postajete važan faktor cjeline koju čine akademsko osoblje i sudenti u vremenu velikih promjena u ...
   5  -1 2014 jul 03decja cerebralna paraliza bebarehabilitacija pacijenata sa cerebralnom paralizom - Panevropski Dječija cerebralna paraliza nije bolest sa posebnom etiologijom, .... razvojnim problemima bebe i djeteta, obuci roditelja za stimulaciju ugroženih područja.
   5  -2 2014 may 24univerzitet u banjoj luciTema eseja je «Я русский бы выучил только за то, что...». Radove poslati na adresu: Panevropski univerzitet «Apeiron» 78.000 Banja Luka Pere Krece 13
   5  -1 2014 may 23univerzitet banjaluka
   6  -3 2014 may 29univerzitet u banja luciAkciju je pokrenuo Univerzitet „Apeiron“, Studentski parlament i učenici SŠC ... Banja Luka , angažovani su neprekidno na prikupljanju humanitarne pomoći za ...
   6  -1 2014 may 28univerzitet banja luka
   6  +3 2014 may 20osobine velikih preduzećaSistem za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća - Panevropski Osobine preduzetnika i uspješnost preduzeća .................................. 52. 2. ..... Za razliku od velikih preduzeća ili kompanija, mala i srednja pre- duzeća nikada ne  ...
   6  +1 2014 apr 27pan european universityPan - European University - Univerzitet ApeironPan - European University "APEIRON" for multidiscipline and virtual studies is an independent higher education institution, which is based on the principles of ...
   6  -5 2014 mar 29autobuski prevoz putnika investicijaKvantitativna analiza ekonomske opravdanosti investicija i njihova garažiraju i popravljaju na platou autobuske stanice Preduzeća. Garaže sa ... Državno preduzeće za prevoz putnika u drumskom saobraćaju sa potpunom.
   7  +9 2014 jun 03pravni fakultet banjalukaFakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet ApeironFAKULTET PRAVNIH NAUKA *PRAVO I PRAVDA ĆE BITI U VAŠIM RUKAMA* ... planovima i programima savremenih studija prava, promociji pravne države, ... Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON Banja Luka .
   7  ~ 2014 may 30medicinski fakultet banja lukaFakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet ApeironIZABRAN DEKAN FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA. Prof. dr Esad
   7  +2 2014 may 25anesa prašljivićPanevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka-Kenan Katica 6/šest/ - Prašljivić Erol 6/šest/. -Zulić Anisa 6/šest/ -Anđelić Nebojša 6/šest/. -Lazarević Zoran 7/sedam/ -Bašić Jovana 7/sedam/. -Gvozdenac ...
   7  +1 2014 may 04primer ugovora inostranu firmuugovori_u_privrediRoba kao predmet ugovora o prodaji mora biti u prometu. ..... Tako na primer , može se dogoditi da neka inostrana firma zahteva od svog partnera -isporučioca .... firmi, od strane domaćih privrednih subjekata koja zastupaju inostranu firmu .
   8  +13 2014 may 30bilans stanja i uspjeha seminarskiTema: FUNKCIJA RAČUNOVODSTVA U SAVREMENOJ PRAKSI DIPLOMSKI RAD. Mentor: Docent dr. .... VRSTE I KLASIFIKACIJA BILANSA STANJA I BILANSA USPJEHA . 49. 4.6. BILANS STANJA I USPJEHA . 50. 4.6.1.
   9  +1 2014 jul 03decja cerebralna paralizaDječija cerebralna paraliza nije bolest sa posebnom etiologijom, patogenezom i kliničkom slikom, nego predstavlja sindrom u kome dominira piramidni ili.
   10  +3 2014 apr 27sudska praksa documentumkatalog biblioteke - Panevropski univerzitet ApeironWeb Content Management with Documentum Gaurav, Kathuria. 2006. 03292 ...... Ravnopravnost (s)polova i sudska praksa u BiH autora, Grupa. Helsinki.
   11  +8 2014 may 25filološki fakultet banja lukaFakultet filoloških nauka - Panevropski univerzitet Apeiron78.000 Banja Luka Pere Krece 13. Sa naznakom «NE OTVARATI – TAKMIČENJE IZ RUSKOG JEZIKA» Za najbolji rad kandidat će biti nagrađen boravkom u ...
   11  ~ 2014 may 01infektivne ispitna pitanjaINFEKTIVNE BOLESTI SA NJEGOM – ispit će se održati zaStudenti će dobiti ispitna pitanja iz predmeta Epidemiologija najkasnije do 20.05. Zadaci za pripremu seminarskog rada biće dodjeljeni 28.05. za redovne ,a ...
   12  +22 2014 may 24akutne i hronicne bolestisr-SP-Latn_Epidemiologija.1Akutna : hronična bolest . Akutna bolest ... neopaženo a nekad kao nastavak akutne bolesti (nakon 5-6 mjesci od akunog oboljevanja),traje dugo,često doživotno.
   13  ~ 2014 apr 26poreska uprava republike srpskePoreska uprava Republike Srpske objavila spisak od 100 urednih Poreska uprava Republike Srpske objavila spisak od 100 urednih poreskih obveznika. „APEIRON“ NA 44 MJESTU NA RANG LISTI NAJBOLJIH PORESKIH.
   14  +20 2014 jun 16pravni fakultet blupisom na Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka postajete važan faktor ... donesenog dana 20. januara 2014. godine, Fakultet zdravstvenih nauka će ...
   15  ~ 2014 may 09istorija cerebralne paralizerehabilitacija pacijenata sa cerebralnom paralizom – spastična forma6.0 Kineziterapija kod djece s cerebralnom paralizom . 16 ..... Osnovni zadatak socijalnog radnika je upoznavanje životne istorije djeteta ometenog u razvoju ...
   17  +2 2014 may 14izgled skolskog dnevnikaWEB DNEVNIK - Panevropski univerzitet Apeironškolskog rada i djelovanja, kako u oblasti administrativnih poslova, ..... pisanja, uzorke i izgled stranice, dizajnerske standarde koji su primjenjeni na sajtu,.
   17  +84 2014 may 01pisanje magistarskog radapravila pisanja naučnog rada : apa i drugi standardi - Panevropski Standardi korektnog citiranja i akademskog pisanja već su dobrano prihvaćeni u .... Stil pisanja naučnog rada bitno se razlikuje od pisanja romana i eseja.
   19  -3 2014 may 14kreiranje vpn mreze“Korištenje IPSec VPN tehnologije za povezivanje Nacionalnih str. 21. 5.Osiguravanje VPN tunela upotrebom IPSec-a str. 24. 5.1 Kreiranje i testiranje virtuelnog linka str. 28. 6. Osiguravanje virtualne mreže IPSec-om str. 30.
   19  +33 2014 apr 04diplomirani ekonomista na engleskomNOMENKLATURA - Panevropski univerzitet Apeirontitula odn. stručnih zvanja sa odgovarajućim skraćenicama utvrđuju se i na engleskom jeziku. .... Diplomirani ekonomista - 240 ECTS, specijalista (u oblasti.
   20  +58 2014 may 20ekonomski fakultet nis informatikastudentima II godine Poslovne informatike Fakulteta informacionih ... buduće lidere sposobne da kreiraju održive društvene, ekonomske i tehnološke strategije , ...
   20  +2 2014 may 20sarnet zvornikOsmi broj - Panevropski univerzitet ApeironSARNET -a, te član upravnog odbora. Fondacije „Dr Milan .... mreža Republike Srpske SARNET . , je javna ustanova koju ... tri čvora mreže (Banja Luka, Zvornik ,.
   23  +78 2014 may 25pismene vežbe srpski jezikN ASTAVNO-PREVODILAČKI - Panevropski univerzitet Apeirono Praktične vježbe iz ruskog jezika (1) – početni kurs. (govorne vježbe + ... kurs ( govorne vježbe + analiza teksta + pismene ... Standardni srpski jezik (1). 5.
   23  -9 2014 apr 16fakultet za informacione tehnologijeFakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet ApeironDanas u uslovima globalizacije i ekonomije znanja, Fakultet informacionih tehnologija želi da bude aktivan učesnik u ovom kontekstu. Imamo cilj da stvorimo ...
   24  +10 2014 jul 02pracenje vozila srbija logistikaSlide 1Prema prostornom stanovištu logistika se može podeliti na: .... Jaka distributivna mreža – isporuka robe u roku od 24h za sve destinacije u Srbiji ; GPS sistem - praćenje vozila u realnom vremenu; Route planing - softversko planiranje ruta ...
   24  +6 2014 may 13filmski planovi kadarDigitalna monta*a - uvod u teoriju monta*e -Druga definicija je tehnička: kadar je neprekinuti komad filmske trake od kretanja ... Osobine kadra su: trajanje, kompozicija, filmski plan , rakurs, pokret u kadru i ...
   24  +2 2014 apr 03sanja maksimovic kreativni centarAkademske vještine - Panevropski univerzitet Apeironpismenosti i kreativno pisanje, razvoj kritičkog mišljenja i kritičke analize. The CAL LeArning
   25  -11 2014 may 03seminar iz radnog pravaPrestanak radnog odnosa - Panevropski univerzitet ApeironPrestanak radnog odnosa zbog neopravdanog izostanka s posla
   26  -10 2014 jun 20saobracajni fakultetSaobraćajni fakultet - Panevropski univerzitet ApeironSaobraćajni fakultet . Drumski saobraćaj i transport. Pedagoški aspekti studijskog programa · Stručni, akademski, odnosno naučni naziv zanimanja · Obrazovni i ...
   28  +20 2014 may 23fakultet politickih nauka banja lukaNOVI DEKAN FAKULTETA PRAVNIH NAUKA ... Obavještavamo Vas da Fakultet filoloških nauka Panevropskog univerziteta «Apeiron» u saradnji sa Moskovskim državnim ... 78.000 Banja Luka .... DR LJUBINKO MITROVIĆ NOVI DEKAN FPN .
   28  -14 2014 may 01univerzitet u travnikuMeđunarodno takmičenje iz ruskog jezika. Obavještavamo Vas da Fakultet filoloških nauka Panevropskog univerziteta «Apeiron» u saradnji sa Moskovskim  ...
   30  +2 2014 apr 10formule komande excelPREDMET: INFORMATIKA I RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE Za sve navedeno, najbolje će nam služiti program Microsoft Excel softverske
   31  +21 2014 may 24bruto neto definicijaBDP – DRUŠTVENI PROIZVOD I DOHODAKBruto društveni proizvod (BDP), predstavlja ukupno proizvedenu količinu .... odnosno društveni bruto i društveni neto proizvod predstavlja polazni pojam  ...
   32  +69 2014 apr 01biznis plan primeriBIZNIS PLAN PLANTAžE KUPINEFAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE. BANJA LUKA. DIPLOMSKI RAD. BIZNIS PLAN PLANTAžE KUPINE. Student. Mentor. Jovan Guzijan prof.dr.Željko Baroš.
   33  -8 2014 apr 08katalog antenna microwave andrewKatalog FIT-Nastavna informatika - Panevropski univerzitet ApeironAndrew Paul, Conrad James. Sams. 2005. 1 ...... 1343 RF and Microwave Wireless Systems. Chang Charl. John Wiley ...... 2269 Radio antenna engineering.
   35  +4 2014 apr 12kolektiva vizit karta4 Poslovna kom 2012Saatanci kolektiva . Neformalna ..... Zahvaliti klijentu na kupovini; Davan je reklamnih artikala; Pokazati radost za buduću saradnju; Vizit karte ; Otpratiti klijenta do ...
   36  +65 2014 may 12berza vinyla novi sadNovi Sad . Prometej. 1997. 00011. Koncert za 1001 bubanj. Miroslav, Antiü. Novi Sad
   36  +6 2014 may 09transport robe medjunarodna spedicijaMeđunarodna špedicija i međunarodni špediterMeđunarodna špedicija – pod poslovima međunarodne špedicije razumijevaju se
   37  ~ 2014 may 06banja luka mapa gradaKontakti - Panevropski univerzitet ApeironBosna i Hercegovina/RS, Banja Luka , Pere Krece 13, Pošt. fah 51 Banja Luka ... Pdf mapa grada Banjaluka sa lokacijom Panevropskog Unvierziteta Aperion
   38  +7 2014 may 14jeftina konfiguracija za serverECDL – MODUL 1Magistrala (veza za razmjenu podataka između dva ili više uređaja),. o unutrašnje
   39  ~ 2014 mar 31medjunarodni registar markePrema Izvještaju o nadzornoj provjeri međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom ... Panevropski univerzitet je takođe upisan u registar visokoškolskih ustanova pod ... Milana Šarića donacijom u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka .
   40  +5 2014 may 11grand kafa nagradna igrabrending kao značajna funkcija savremenog marketinga i veza sa Stvaranje brenda "Grand". 45. 5.2. .... komunikaciju ka ciljnim grupama (kroz promocije u okviru objekata, nagradne igre , ...... Grand kafa je, takođe, uspjela.
   41  +53 2014 may 29primarni troškoviOSNOVNE AKTIVNOSTI UPRAVLJANJADirektni troškovi su zadati u finansijskim izvještajima, a visinu režijskih ... zato što su menadžeri preduzeća primarni korisnici računovodstvenih informacija.
   42  +4 2014 jun 14cox swain katalogKATALOGKATALOG . ELEKTRONSKIH KNJIGA ...... 625 Kerry J. Cox , Christopher Gerg. Managing Security with ...... Swain , Steven Hoffman. Game Design Workshop:.
   42  +24 2014 may 26unutrasnja i spoljasnja kontrola2. NOVAC_i_BANKARSKI_SISTEMKontrola bankarskih rezervi likvidnosti; Kontrola ukupne ponude novca; Kontrola kamatnih stopa .... UNUTRAŠNJA I SPOLJNA VRIJEDNOST NOVCA.
   42  -17 2014 apr 30fakultet u travniku
   42  -19 2014 mar 26sporazumni raskid radnog odnosa
   43  -1 2014 jun 18university of banja lukaPan-European University - Univerzitet ApeironApeiron University Banjaluka organizes full-time studies and distance-learning studies at three-year undergraduate studies, four-year specialized studies and ...
   43  ~ 2014 may 16jelena macanovicRezultati ispita kod prof. Zorana Semiza 28.04.2014.B) Neurologija sa pridruženom njegom: Položili Bodova Ocijena. 1. Macanović Jelena 95 (10, izvrstan). 2. Ćelić Milana 68 (7, zadovoljava). 3. Tepić Sanja 56 (6,  ...
   43  -6 2014 apr 28berza u frankfurtuDIPLOMSKIRAD Tema: Sarajevska berza - SASEKako se kupuju i prodaju dionice na Sarajevskoj berzi . ... Cilj ovog diplomskog rada je da temeljito upoznam rad Sarajevske berze i način ... Frankfurtu i Tokiju.
   44  -15 2014 may 21politke upravljanja valutnim rizikomupravljanje kreditnim rizikom u bankama - Panevropski univerzitet operativnog koncepta kratkoročne poslovne politike sa ciljem da se obezbjedi
   44  -15 2014 may 07ucenje na daljinuUčenje na daljinu - Panevropski univerzitet Apeiron :: Promotivni DVDUčenje na daljinu . Sistem učenja na daljinu · Materijalna podrška · Logistička podrška · Organizacija nastavnog procesa u sistemu učenja na daljinu ...
   45  +35 2014 may 12prijave za fakulteteObavještavamo Vas da Fakultet filoloških nauka Panevropskog univerziteta ... Za najbolji rad kandidat će biti nagrađen boravkom u Moskvi tri sedmice u ... informacionih tehnologija Panevropskog univerzitete APEIRON da se prijave na.
   48  -17 2014 may 14city logistikaU vojnoj terminologiji, logistika se pojavljuje u davna vremena, a njena geneza se ... City logistika buhvata sve dispozitivne i operativne delatnosti za efikasno ...
   48  -15 2014 apr 01biznis plan primer
   49  ~ 2014 may 26primarni troškovi su
   49  -24 2014 apr 19dolina sunca mostarmoguèi pravci razvoja turizma u mostaru - Panevropski univerzitet plavo nebo, suptropska flora i mediteransko sunce - to je Stari Mostar ". Mostar znaşi ..... Dolina Drežanjke i Drežnica sa ekstremnim i rekreativnim turistişkim ...
   49  -1 2014 apr 16upis elektrotehnicki fakultet bihacopćine bihaćFAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE ... Organizacija i funkcionisaje organa uprave općine Bihać . 2. UVOD .... poslovi upravnog rješavanja, normativno- pravni , studijsko-analitički, .... obveznika za upis u osnovnu školu, te spiskova vojnih.
   49  ~ 2014 mar 31sajtovi u rusijiTest se može preuzeti sa web sajta Panevropskog univerziteta «Apeiron» www. apeiron-uni.eu pod nazivom «test za olimpijadu». .... Do diplome preko Rusije .
   51  +50 2014 may 01racunovodstvena praksa obrasciSAVREMENOJ PRAKSI PREDUZEĆA. DIPLOMSKI RAD ... Računovodstvene politike,promjene računovodstvenih procjena i greške. 22. 3.5.2. Promjena ...
   51  +50 2014 apr 06drenova seoski turizamTURIZAM I RAZVOJ SEOSKOG TURIZMASredstva propagande za seoski turizam ……………………….…… ...... rijeke i jezera Bardača, Bočac, Balkana, Bilećko, Drenova i Klinja izuzetno su bogati ribom.
   52  -4 2014 may 19danijel milasinovic goran vukojevicSheet1Brljić Goran , vrlodobar, 9, 896-07/VOP. 27, 25 . Maslarić
   53  -2 2014 may 01skripte iz urologijeOSNOVNI PODACI: - Panevropski univerzitet ApeironNeurologija i pridružena njega .... Opšta neurologija , dijagnostičke metode u neurologiji. 5. 2. .... (*)Vrsta publikacije (knjiga, skripta , kompendium, multimedija)
   53  -8 2014 apr 28izgled diplomskog radaPRAVILNIK o diplomskom/specijalističkom radu - Panevropski posebno, način izbora i prijavu teme diplomskog/specijalističkog rada, mentorstvo ... Student stiče pravo da uzme temu diplomskog rada nakon upisa završne ...
   54  +28 2014 jun 01neto bruto plata razlikaBruto društveni proizvod (BDP), predstavlja ukupno proizvedenu količinu ... Prosječna neto plata (u KM) ... Razlika između izvoza i uvoza naziva se neto izvoz.
   54  +15 2014 apr 14zakon o elektronskom dokumentuUNIVERZITET APEIRON Praktična primena Zakona o elektronskom Otvorena pitanja primene zakona o elektronskom potpisu. Uvod – istorijat .... upravi, Zakon o elektronskom dokumentu , Zakon o elektronskim ...
   55  -31 2014 may 28suta bi tiTRENAŽNA TEHNOLOGIJA RAZVOJA SNAGE KOD FUDBALERAUprkos svim prednostima treninga snage, takav trening ne bi smio biti prenaglašen u .... šuta , još veća korelacija je pronađena za snagu fleksije koljena u ...
   57  +18 2014 apr 24larry tanenbaum ds maxPoslovna informatika - Panevropski univerzitet Apeiron82 Advanced 3 ds max 5: Modeling and Animating. Kulagin
   57  ~ 2014 apr 03knjigovodstvo u bih. PDV je u BiH zamijenio dosadašnji (sistem) poreza na promet proizvoda i ... U osnovne razloge za uvođenje PDV-a u BiH spadaju:.
   58  -14 2014 may 16adsl ili wimaxASP U WIMAX MREŽI SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM m - PARKINGDSL Lite (Splitterless DSL). je u osnovi sporiji ADSL koji ne treba splitter-e na ... smjera, sličan je HDSL-u samo za razliku od HDSL-a koji zahtjeva 2 ili 3 parice, ...
   58  ~ 2014 may 16ne moze ni pakomDrugi broj - Panevropski univerzitet ApeironNije to ni tako davno bilo da su se .... ne može kupiti, to je nešto sa čim se .... što bi bio drugi servis nakon internet naplate kompanije. Pakom .
   58  +43 2014 apr 03test racunarske orijentacijeRezultati ispita - Univerzitet ApeironTest 2 iz predmeta Statističke metode (redovni studenti) odžaće se u petak,
   60  +41 2014 may 14diplomski radCollege of Modern Management. Fakultet poslovne ekonomije. Banja Luka. Smjer: Poduzetnički menadžment. DIPLOMSKI RAD . Student: Mentor: Edin Trklja .
   61  -13 2014 may 29arbitraza za com domenmeđunarodno poslovno pravoOva skripta služi za spremanje ispita Međunarodno poslovno pravo na
   61  -21 2014 apr 09privatni fakulteti u zagrebuZa najbolji rad kandidat će biti nagrađen boravkom u Moskvi tri sedmice u avgustu 2014.g.
   61  +19 2014 mar 27knizara na ekonomski fakultetFakultet poslovne ekonomije : ... Viši referent Fakultet informacionih tehnologija: ... Predavanje i promocija knjige "Hronični virusni hepatitis" prof.dr Dragana ...
   62  +12 2014 apr 02reoni dostave beogradOrganizacija preduzeća Pošta Srpskeuručenja odnosno dostave je uvijek neophodna karika za njegovu realizaciju. Pošta je i prvi ..... 1235 dostavnih reona od kojih je: ..... preko Sarajeva i Beograda .
   64  +37 2014 apr 16molba za pocetak radovaRadove poslati na adresu: ... za upis na drugi ciklus studija i o početku izvođenja master studija na Fakultetu zdravstvenih nauka .... Molba za studentske servise.
   65  ~ 2014 apr 12prijava izvora jonizujuceg zracenjasADRŽAj - Panevropski univerzitet Apeironliterature, snimljenim predavanjima i multimedijskim izvorima za učenje ... da se prijavi veći broj kandidata od planiranog. .... nikakvu dozu jonizujućeg zračenja .
   67  +34 2014 apr 02njemacka ambasada sarajevoStudirati i istraživati u Njemačkoj 2013/2014 DAAD stipendijeNjemačka služba za akademsku razmjenu DAAD (Deutscher Akademischer Aus- tauschdienst) dodjeljuje ... Jasna Letić, Njemačka Ambasada BiH, Sarajevo .
   68  +12 2014 apr 20privatni fakulteti novi sadObavještavamo Vas da Fakultet filoloških nauka Panevropskog univerziteta « Apeiron» u saradnji sa ... 07.023/612-1-2/13 donesenog dana 20. januara 2014. godine, Fakultet zdravstvenih nauka će .... Ambasada SAD -a darovala udžbenike .
   68  ~ 2014 apr 15praksa i knjigovodstvoSAVREMENOJ PRAKSI PREDUZEĆA. DIPLOMSKI RAD .... Knjigovodstvo kao sastavni dio računovodstva,vrijednosno prati i iskazuje cjelokupan proces.
   69  +5 2014 apr 10elektronski potpis srbijasr-SP-Latn_Cyber_pravo_drugi_deo_2 - Panevropski univerzitet Elektronski potpis i kvalifikovani elektronski potpis . ▫. Elektronski dokumenti ... Zakon o elektronskom potpisu u Srbiji je izglasan u. Narodnoj ...
   70  +12 2014 may 24linija broj 8Linija broj 13: LAZAREVO – OBILIĆEVOLinija broj 13: LAZAREVO – OBILIĆEVO. Redni broj . S t a j a l i š t e ... 8 . Mljekara . 600. 15. 9. P M F. 400. 17. 10 Pozorište. 550. 19. 11 Centar. 700. 21.
   71  +30 2014 apr 13kfc beograd isporukaStrateški marketing menadžment u ORION-u 3 Banja LukaPrihodi od prodaje su knjiženi u trenutku isporuke robe kupcu, odnosnou trenutku učinjene
   72  +14 2014 apr 23cola u nisuMarketing, ispitivanje potrošača i brending predstavljaju ključne faktore u
   73  +14 2014 apr 03transport balkan turskajugoistočna evropa – zapadni balkan - Panevropski univerzitet Obrada teme “Jugoistočna Evropa-zapadni Balkan -BiH i njeni građani u
   74  -38 2014 jul 02ca dojke diplomski radmentor kao model uloge kod novoprimljenih sestara(zdravstvenihDIPLOMSKI /SPECIJALISTIČKI RAD . BANJA LUKA ...... California Management Review, 37, 1995, str. 108-124 ..... malignih bolesti genitala i dojke -. • učestvuje ...
  1 2 of 2 pages