app.gov.al

Please wait for loading...
    (40):

  /
   1  ~ 2014 jan 14agjensia prokurimeve publikeApp .gov.alMirësevini në Sistemin e Prokurimit Elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik . Platforma e prokurimit elektronik është një aplikim i bazuar në rrjet, që mbështet 
   6  -2 2014 jan 31lavatrice zhavorri milot albaniabuletini i prokurimit publik 13/05/2013 - App.gov.alDURRES ALBANIA SHA me adrese Kruje lagjja Hoxhe Nr. 12 se oferta e paraqitur
   9  ~ 2014 mar 06gjinekoleoge vali tiranebuletini i prokurimit publik 13/01/2014 - App.gov.al“KENNEDY” Sh.P.K Tiranë - perjashtohet per 3 (tre) vjet
   9  -7 2014 jan 07www njoftime numer njeAgjencia e Prokurimit PublikPlatforma e prokurimit elektronik është një aplikim i bazuar në rrjet, ... Udhezim Nr 04 , DATË 04.07.2013 “Për Zhvillimin e Prokurimeve me Vlerë të  ...
   12  ~ 2014 feb 11pianista euraldiKREU I TRETE KREU I KATERT - App.gov.alOperatori ekonomik i shpallur fitues, adresa, nipti: “ EURALDI ” sh.p.k., ...... për personel akademik në Fakultetin e Muzikës, Shoqërim në Piano .
   15  ~ 2014 feb 19njoftimee-Procurement platform - Home page - NjoftimeNJOFTIM. Agjencia e Prokurimit Publik tërheq vëmendjen e Autoriteteve Kontraktore për respektimin e afatit 5 (pesë) ditor për dërgimin për publikim në  ...
   21  +9 2014 jan 25nxemje me briketLista - App.gov.alSherbimi i ruajtjes dhe sigurise me roje private REF-00097-11-25-2013 ...... BLERJE LENDE DJEGESE PER NGROHJE ( Briket . Pellet).
   22  +23 2014 jan 24public procurement agencyThe E- Procurement platform - Faqja kryesoreMirësevini në Sistemin e Prokurimit Elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik. Platforma e prokurimit elektronik është një aplikim i bazuar në rrjet, që mbështet  ...
   24  +77 2013 dec 17formatet e inventareveKREU I PARE - App.gov.alBuletini 09 Shtator 2013 Agjencia e Prokurimit Publik
   25  -18 2014 jan 05certefikate iso ngabuletini i prokurimit publik 16/07/2012 - App.gov.alOperatoret ekonomike te perjashtuar nga prokurimi publik ...... Prodhuesin “ Liofilchem s.r.l.” (ne vend te saj eshte vene nje Certefikate ISO e.
   30  -8 2014 feb 17specifikimi teknikModuli E - App.gov.alNdryshimet dhe vështirësitë në specifikimin e punëve civile, mallrave dhe ..... (5) Specifikimi i përbashkët teknik është një specifikim teknik i parashtruar në  ...
   33  +2 2014 jan 29rruga hamdi pepa tirane“JAPAN SERVICE SHPK TIRANE perjashtohet per 3(tre) vjet (29.08.2007-29.08. 2010) nga ..... Rruga “ Hamdi PEPA ”, Qyteti i Nxënësve, Tiranë .
   35  -2 2013 dec 31web agency albaniaThe E-Procurement platform - Faqja kryesorePresidenti i Republikës · Parlamenti i Shqipërisë · Këshilli i Ministrave · e- Albania · Komisioni i Prokurimit Publik · Avokati i Prokurimeve · Lidhje të tjera  ...
   40  +7 2013 dec 21lekura import eksportbuletini i prokurimit publik 31/05/2010 - App.gov.ala-Per mallrat te klases 1 dhe 7 RID per eksport , import dhe tranzit çmimi rritet 100 %. ...... PRODHIME NGA LEKURA E GEZOFI, OBJEKTE PER.
   42  ~ 2013 dec 06pkp kasa fiskaleKREU I PARE KREU I DYTE Buletini i Departamentit te - Agjencia e Operatori/et ekonomik i/te shpallor fitues, adresa, nipt: “ PKP ” shpk Korce,. Rruga e Voskopojes, Korce
   43  -7 2014 feb 25dhenskKREU I PARE - Agjencia e Prokurimit PublikLloji i Proçedures se prokurimit: Kerkese per Propozim. Objekti i Prokurimit Ruajtja dhe sigurimi i objekteve te NSM DHE NSK per vitin 2011.
   44  -20 2014 feb 13agjensia e elektrikut ne tirana“NELSA” sh.p.k Tirane - perjashtohet per 2 (dy) vjet (21.02.2011 -. 21.02.2013)
   44  +10 2014 feb 05metoda e vleresimit te aksioneveLexo më tepër - App.gov.alPjesa III përshkruan metodat e ndryshme të prokurimit për mallrat, punimet dhe shërbimet dhe ... Për kryerjen e procedurave të prokurimit, AK-ja krijon Komisionin e Vlerësimit . .... tjera, ku shteti zotëron shumicën e aksioneve ose të kapitalit. 5.
   46  -21 2014 jan 24erpa invest shpkbuletini i prokurimit publik 13/02/2012 - App.gov.al“NELSA” sh.p.k Tirane - perjashtohet per 2 (dy) vjet (21.02.2011. -21.02.2013) nga
   49  +20 2013 dec 18beladdi hotel njbuletini i prokurimit publik 05/12/2011NJ O F T I M ..... Televizionit (KKRT), nr. tel 226288, Rr. “Abdi Toptani”, ish- hotel Drini, Tiranë. ..... p.k, NIPT K57806601N & shoqeria Beladi me.
   50  +51 2014 feb 16program per shkarkim filmashbuletini i prokurimit publik 20/02/2012 - App.gov.alp.k Tirane - perjashtohet per 2 (dy) vjet (21.02.2011
   55  ~ 2014 feb 22alko impeksOperatori “ ALKO IMPEX General Construction ” shpk, me perfaqesues ligjor z. Arber Abazi, me vlere te ofertes Vlera (me numra dhe fjale) 17  ...
   57  ~ 2014 mar 03siperfaqja e katroritbuletini i prokurimit publik 25/11/2013 - App.gov.alBuletini 25 Nentor 2013 Agjencia e Prokurimit Publik
   61  +8 2014 feb 15hartimi i një artikulliFavorizimi i një operatori ekonomik të veçantë gjatë hartimit të një specifikimi .... e performancës japin një tregues të qartë të qëllimit për të cilin kërkohet artikulli .
   62  ~ 2014 feb 13miliometer2490 Manometer vaji ZYH -3. 25. 210.00. 5,250. KUCOVE. 2491 Mushama lekure 56-5100-06. 2. 30.00. 60. KUCOVE. 2492 Miliometer CI9A  ...
   67  -20 2014 jan 04auto edi shpkLexo më tepër... - App.gov.alSH.P.K. . 273,129,235. 274,312,718. 2. K71420004C. "SHKELQIMI 07". 262,513,532 .... HYUNDAI AUTO ALBANIA. 36,120,000 ..... EDI HYMETLLARI. 3,525,072.
   69  -9 2014 feb 16keshillimi profesional i nxenesveObjekti i prokurimit Transporti i mesuesve dhe nxenesve qe punojne dhe mesojne larg
   73  +28 2014 jan 15ish-prokurori i kavajesTransportit Rrugor, në adresë: Rruga Irfan Tomini ( Ish zyrat e OA-se) Tiranë ,
   74  ~ 2014 jan 07gjykata e apelit tiraneContractingAuthority - ContractingAuthority - App.gov.alQendra Shendetesore Bathore, Tirane , Bathore, 2013-12-26. Zyra Rajonale e ... Gjykata Administrative e Apelit Tirane , Tirane , 2013-11-19. Zyra Rajonale e   ...
   76  +12 2014 jan 29njoftime punesimi ne tiraneNJOFTIM . Në vazhdimësi të Njoftimin Nr 11084 Prot, datë 16.12.2013, Agjencia e ..... Në datat 22-25 Maj, 2012, u zhvillua në Tiranë Forumi i Tetë Rajonal për  ...
   79  -36 2014 jan 10rruga myslim ketabuletini i prokurimit publik 25/01/2010 - App.gov.alRruga e Gurasit, Buçimas,Pogradec,tel:086820231 ...... “DOKA ROAL+AGRI CONSTRUKSION” Sh.p.k , Rruga Myslim Keta Shtish -. Tufine  ...
   80  -46 2014 jan 06njoftime per punee-Procurement platform - Home page - Njoftime - App.gov.al9643, date 20.11.2006 “ Per prokurimin publik”, te ndryshuar, ka nxjerre Udhezimin Nr. 03 , Date 28.06.2013 “ Per dorezimin e ofertes ne procedurat e prokurimit  ...
   81  ~ 2014 feb 26estetika ne tavolineKREU I TRETE KREU I KATERT - Agjencia e Prokurimit PublikOperatoret ekonomike ne proces perjashtimi nga prokurimi publik -------. Fq 8. ♢ Njoftim i
   81  ~ 2014 jan 28calcium laevulinate elemental caKREU I PARE KREU I DYTE - App.gov.alN CALCIUM x. 10.85 mg) ...... CALCIUM . ELEMENT + ... LAEVULINATE ...... CA NV. BELGJIKE. 1,8. 1026 DOMPERIDONE. MOTILIUM x 10 mg,.
   84  -4 2014 feb 26ligji i faljes se gjobaveModuli F - App.gov.alligji i përgjithshëm i BE- së , si rregullat dhe parimet e Traktatit të KE- së . Prandaj, për të
   85  ~ 2014 jan 22shpallje per punsimTek skedari “ Shpallje te perfunduara” do .... Per referenca te metejshme, kjo shpallje per tender ..... PROCEDURA E HAPUR PUNE PUBLIKE.
   90  ~ 2014 mar 04bisht palle durresSRNS ELEKTRONIKS” SHPK DURRES perjashtohet per 1 (nje) vit ...... Objekti i Prokurimit : Sistemim asfaltim rruga Durres – Bisht Palle .
   94  ~ 2014 jan 23kembimi valut ne shqiperiShqipërinë , është një përpjekje shumë e rëndësishme për t'u ardhur në ndihmë
   94  -41 2013 dec 13canin pro kastratyKREU I PARE - Faqja kryesorePRO CAD ING SHPK me nr.biznesi 70270668 Prishtine Kosove, perjashtohet ... “ Vellezerit Kastrati ” shpk, Kukes- perjashtohet per 3 ( tre) vjet.
   96  -15 2013 dec 05lagja clirimi elbasanSTEOLB SHPK ELBASAN- Ne proces rivleresimi pas vendimit te. Gjykates se ...... Elbasan, adresa: Lagjja ” Clirimi ” Elbasan nr.tel: 05456571.
  1 of 1 pages