app.gov.al

Please wait for loading...
    (55):

  /
   1  ~ 2014 aug 23agjensia prokurimeve publikeAgjencia e Prokurimit PublikMirësevini në Sistemin e Prokurimit Elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik . Platforma e prokurimit elektronik është një aplikim i bazuar në rrjet, që mbështet ... ‎Publikimi i Tenderave - ‎Njoftim i Fituesit - ‎Njoftime - ‎Udhezime
   5  +11 2014 sep 16agjencia e elektrikut ne tiranaKREU I PARE - Agjencia e Prokurimit Publikp.k Tirane - perjashtohet per 2 (dy) vjet (21.02.2011. -21.02.2013)
   7  -1 2014 sep 01lavatrice zhavorri milot albaniaDURRES ALBANIA SHA me adrese Kruje lagjja Hoxhe Nr. 12 se oferta e paraqitur
   7  +5 2014 aug 16www njoftime numer njee-Procurement platform - Home page - NjoftimeUdhëzim Nr . 3, Datë 03.04.2014 "Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në ..... Një forum i rëndësisë së tillë për prokurimet publike organizohet për herë të parë në  ...
   9  +13 2014 sep 17specifikimi teknikMODULI - Agjencia e Prokurimit Publiksi dhe për detajimin e specifikimeve teknike, por në pjesën më të madhe ia lënë ..... nuk duhet të përcaktojë specifikime teknike , të cilat i referohen materialeve ...
   9  +6 2014 sep 12pianista euraldibuletini i prokurimit publik 08/12/2008 - Agjencia e Prokurimit PublikOperatori ekonomik i shpallur fitues, adresa, nipti: “ EURALDI ” sh.p.k., ...... për personel akademik në Fakultetin e Muzikës, Shoqërim në Piano .
   11  +12 2014 sep 14agjensia e elektrikut ne tiranaTONI DVL-AL SHPK TIRANE perjashtohet per 3(tre) vjet. (10.11.02008-
   18  +23 2014 sep 18hartimi i një artikulliFavorizimi i një operatori ekonomik të veçantë gjatë hartimit të një specifikimi .... e performancës japin një tregues të qartë të qëllimit për të cilin kërkohet artikulli .
   22  +72 2014 aug 18rruga myslim ketaRruga e Gurasit, Buçimas,Pogradec,tel:086820231 ...... “DOKA ROAL+AGRI CONSTRUKSION” Sh.p.k , Rruga Myslim Keta Shtish -. Tufine ...
   23  ~ 2014 aug 14sistem trading zamirabuletini i prokurimit publik 24/03/2008 - Agjencia e Prokurimit PublikKorçe dhe Agjensive, te jene me roje fizike ose me sistem alarmi.
   25  +6 2014 jul 20pkp kasa fiskaleKREU I PARE KREU I DYTE Buletini i Departamentit te - Agjencia e Operatori/et ekonomik i/te shpallor fitues, adresa, nipt: “ PKP ” shpk Korce,. Rruga e Voskopojes, Korce
   27  ~ 2014 aug 02canon aparati i digitalbLista - Agjencia e Prokurimit Publikfotokopjus profesionale tip canon . REF-01660-12-02-2013
   28  +6 2014 aug 16oferta udhetimesh tirane brukselTravel Services - Agjencia e Prokurimit Publikprinc ipa lly fina nc e d by the. E. U. Tiranë , 18 – 19.2.2014 .... në ftesën për oferta për fluturime që Agjenti i Udhëtimeve X, që .... PËR HOTELET NË BRUKSEL .
   29  -9 2014 sep 01rruga hamdi pepa tirane“KENNEDY” Sh.P.K Tiranë - perjashtohet per 3 (tre) vjet ..... Rruga “ Hamdi PEPA ”, Qyteti i Nxënësve, Tiranë . Lloji i procedurës se prokurimit: ...
   29  +7 2014 aug 27nxemje me briketSherbimi i ruajtjes dhe sigurise me roje private REF-00097-11-25-2013 ...... BLERJE LENDE DJEGESE PER NGROHJE ( Briket . Pellet).
   32  +14 2014 sep 20alko impeksOperatori “ ALKO IMPEX General Construction ” shpk, me perfaqesues ligjor z. Arber Abazi, me vlere te ofertes Vlera (me numra dhe fjale) 17 ...
   34  +2 2014 sep 30literature per procese gjyqesore4 X 4 ” Sh.P.K Korçë- perjashtohet per 3 (tre) vjet (30.11.2011-. 30.11.2014)
   35  +66 2014 sep 30numratori telefonik i vloresp.k. Vlore , me NIPT K36520204A perjashtohet per 3(tre) vjet (2.11.2006 ... ” FLORI” SHPK VLORE NIPT J77411245Q perjashtohet per 3(tre)vjet ...
   36  +7 2014 aug 02lekura import eksporta-Per mallrat te klases 1 dhe 7 RID per eksport , import dhe tranzit çmimi rritet 100 %. ...... PRODHIME NGA LEKURA E GEZOFI, OBJEKTE PER.
   39  +19 2014 sep 13vlersimi per ekonomineManual Perdorimi për SPE – “Komisioni i Vlerësimit të Ofertave”Po të klikoni mbi këtë buton do shfaqen ofertat e operatorëve ekonomikë për ... Dritarja do të mbyllet dhe mund të shihni që vlerësimi i dokumenteve të kritereve  ...
   39  ~ 2014 aug 27kompania ital ndertim“ ITALY AGRI FOOD” sh.p.k Tirane - perjashtohet
   41  -1 2014 aug 27erpa invest shpk4 X 4 ” Sh.P.K Korçë- perjashtohet per 3 (tre) vjet (30.11.2011-. 30.11.2014) nga
   43  +3 2014 sep 27dhenskLloji i Proçedures se prokurimit: Kerkese per Propozim. Objekti i Prokurimit Ruajtja dhe sigurimi i objekteve te NSM DHE NSK per vitin 2011.
   43  +6 2014 aug 14auto edi shpkLexo më tepërSH.P.K. . 273,129,235. 274,312,718. 2. K71420004C. "SHKELQIMI 07". 262,513,532 .... HYUNDAI AUTO ALBANIA. 36,120,000 ..... EDI HYMETLLARI. 3,525,072.
   43  ~ 2014 aug 13regjistrimi i markesRegjistrimi i Operatoreve Ekonomike. Per operatoret ...... markes Philips: Scanner Tomoscan LX/C, aparat radiologjie Practix 400 dhe.
   44  -16 2014 aug 27public procurement agencye- Procurement . Swith to English language · Rreth nesh | Përmbajta e faqes | Na kontaktoni | Ndihmë | Email. Mirësevini - Login. Telefon: 04 22 77 508 04 22 77 ...
   46  +55 2014 sep 27estetika ne tavolinebuletini i prokurimit publik 09/06/2008 - Agjencia e Prokurimit PublikOperatoret ekonomike ne proces perjashtimi nga prokurimi publik -------. Fq 8. ♢ Njoftim i
   48  -4 2014 sep 06metoda e vleresimit te aksioneveLexo më tepër - Agjencia e Prokurimit PublikIPA 2008 AL08IBEC01 “Mbështetje për Fuqizimin e Sistemeve të . Prokurimit Publik
   48  +53 2014 aug 24jaho sinan dukajbuletini i prokurimit publik 26/05/2008 - Agjencia e Prokurimit PublikTepelene - Dukaj . 4. Tepelene -Dragot ... Tepelene- Dukaj . 250000. Loti 4 ...... Autoriteti kontraktor adresa nr tel : Drejtoria e Shendetit Publik Lagjia “ Sinan ...... Lagja Lefsallata Rruga Enver Jaho pallati 1154 kati 5 me nr NIPT ...
   50  -5 2014 sep 19njoftimeNjoftohen të gjithë Autoritetet Kontraktore, Operatorët Ekonomikë, Audituesit si dhe çdo Autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së tij përdor Sistemin e ...
   50  +51 2014 jul 28ags auto pjeseObjekti Prokurimit: “Punime ne rrugen auto Funares Neshte
   54  -14 2014 jul 29formatet e inventareveper anullimin e procedurave te prokurimit, njoftimet e fituesve si dhe njoftimet per kontratat e
   55  ~ 2014 aug 31energy solutions tiraneMë shumë... - Agjencia e Prokurimit PublikTIRANË . Bashklidhur do të gjeni per informacion, nje raport me të dhënat kryesore mbi ... shoqerive, “Euro-al” shpk dhe “ Energy Solutions ” shpk, kontrata e .
   56  +18 2014 sep 28fatbardha dokoSheet134, Ervin Rrapaj, Arben Butka, Fatbardha Pashollari. 35, Adela Dani, Vera Ndreu ... 47, Emanuela Ibraliu, Mirlena Baci, Ardian Pali, Agim Doko . 48, Ejona Hoxha ...
   58  +43 2014 sep 29leter aplikimiThirrje për Kandidatë - Agjencia e Prokurimit PublikKandidatët për ToT do t'i nënshtrohen një programi mësimi dhe aplikimi për t'u aftësuar ... -një Letër motivimi që tregon interes për ndjekjen e këtij programi ToT.
   58  ~ 2014 sep 09kredi per shtepi bktper anullimin e procedurave te prokurimit, njoftimet e fituesve si dhe
   59  ~ 2014 aug 13fletet e verdhaBuletini 16 Prill 2012 Agjencia e Prokurimit Publik ... per anullimin e procedurave te prokurimit, njoftimet e fituesve si dhe njoftimet per kontratat ...
   64  +9 2014 oct 02bisht palle durresbuletini i prokurimit publik 07/01/2008 - Agjencia e Prokurimit PublikSRNS ELEKTRONIKS” SHPK DURRES perjashtohet per 1 (nje) vit ...... Objekti i Prokurimit : Sistemim asfaltim rruga Durres – Bisht Palle .
   66  -1 2014 aug 24ish-prokurori i kavajesL.17, ish zyrat e URT-së, Durrës, Tel/Fax: 052 30583 ...... Data e lidhjes se kontrates 24.12.2007 Vendi Prokuroria e Rrethit Gjyqesor. Kavaje .
   67  +25 2014 aug 26shpallje per punsimbuletini i prokurimit publik 23/02/2009 - Agjencia e Prokurimit Publikper anullimin e procedurave te prokurimit, njoftimet e fituesve si dhe njoftimet per kontratat e lidhura.
   73  ~ 2014 sep 21bakelit lppLPP nr 9643 date 20.11.2006. Njoftimi i ...... TE LPP DHE VKM NR 01 DT 10.01. 2007 ( I NDRYSHUAR KREU V PIKA è ...... Shufra bakelit copë.
   75  -10 2014 jul 30beladdi hotel njNJ O F T I M ..... Televizionit (KKRT), nr. tel 226288, Rr. “Abdi Toptani”, ish- hotel Drini, Tiranë. ..... p.k, NIPT K57806601N & shoqeria Beladi me.
   76  +25 2014 sep 19keshillimi profesional i nxenesveObjekti i prokurimit Transporti i mesuesve dhe nxenesve qe punojne dhe mesojne larg
   77  ~ 2014 aug 30pjes per makina sportiveObjekti Number Reference Autoriteti Kontraktor blerje gaz per Blerje pjese kembimi dhe sherbime per mjetin. Fadrome Tip Fai
   81  ~ 2014 sep 25rrap albania 2011vjet (15.12. 2011 -15.12.2014) nga prokurimet publike. “Nino Construksion” sh. ... “ NEW OFFICE ALBANIA ” Sh.P.K Tiranë - perjashtohet per 3 (tre) ..... Objekti i prokurimit: ”Rikonstruksioni i shkolles "Hamdi Rrap Lazaj", Gjorm,.
   82  +2 2014 jul 19lagja clirimi elbasanbuletini i prokurimit publik 21/07/2008 - Agjencia e Prokurimit Publikp.k. Elbasan me NIPT J62903393F perjashtohet per 3(tre) vjet ..... Lagja : “ Çlirimi ”, 054 252 823 per objektin e kontrates: Mirembajtje rutine dhe.
   85  +16 2014 aug 01universiteti i shkodresKOMUNA SHALE QARKU SHKODER. Mbeshtetur ...... Nga: Universiteti i Shkodrës ”Luigj Gurakuqi” Sheshi ” 2 Prilli” Shkodër nr.tel. 0224 2235.
   87  +14 2014 sep 29konvikte prishtine pranuarPRO CAD ING SHPK me nr.biznesi 70270668 Prishtine Kosove, perjashtohet per 2 (dy)
   88  ~ 2014 sep 12kerkoj pune ne tirane 2011Operatoret ekonomike ne proces perjashtimi nga prokurimi publik -------. Fq. ♢ Njoftim i
   88  -19 2014 aug 31njoftime punesimi ne tiraneNjoftim i Kontratës - Njoftim i KontratësNjoftim i Tenderit ... Qendra Kombetare e Cilesise Sigurise dhe Akreditimit te Institucioneve Shteterore Tirane , 65.000,00, 2014-05- ... Sherbim Interneti në Q. SH.
   89  +12 2014 sep 19shebimi gprsObjekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): “ Sherbimi i ruajtjes dhe sigurimi ... dhe sherbimin me GPS/ GPRS per automjetet e saj”,.
   92  ~ 2014 aug 01bileta trageti cmimet“Blerje leter sigurie per pulla akcise per cigare , bilete abone ,per pullat e lojrave
   93  ~ 2014 aug 01cakalli hotel sarandaKREU I TRETE KREU I KATERT - Agjencia e Prokurimit PublikCakalli Firma “A-91” me adrese: lagjia nr 1, Sarande ,. N.I.P.T.I Nr. Seria
   94  ~ 2014 sep 28lidhjee-Procurement platform - Home page - LidhjeLidhje te shpejta. Ministritë. Ministri për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit · Ministria e Integrimit · Ministria e Ekonomisë, Tregëtisë ...
   98  ~ 2014 jul 28hotel diplomati ne tiraneOperatoret ekonomike ne proces perjashtimi nga prokurimi publik -------
  1 of 1 pages