arakmu.ac.ir

Please wait for loading...
    (219):

  /
   1  ~ 2014 oct 01اداره امتیازات و تحقیقاتاداره تیروئید/مرکز تحقیقات تیروئید امتیاز کامل ارزشیابی فعالیت مرکز تحقیقات تیروئید امتیاز کامل فغالیت پژوهشی سال 91 را در ارزشیابی مدیریت اطلاعات پژوهشی کل کشور کسب نمود. خانم دکتر طلایی ضمن عرض تبریک به  ...
   1  ~ 2014 sep 26اراک دانشکده بهداشتزیرپورتال دانشکده بهداشت اراک - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکدانشجویان گرامی با نام و یاد ایزد منان و با توکل و امید به کسب رضایت او قبل از هر چیز ورود شما را به دانشگاه خیر مقدم و خوش آمد عرض می نمایم . قدم در راه علم و تکامل به ...
   1  ~ 2014 sep 23سایت علوم پزشکی اراکپورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک تلفن :58-33136055 فاکس ...More results from arakmu.ac.ir »
   1  +2 2014 sep 20احمد مرادی داوب دا مرکزی/توصیه های یلدایی برای دیابتی هابه گزارش خبرنگار وب دا مرکزی،دکتر احمد مرادی افزود:ممکن است مصرف خارج از محاسبه غذاها و تنقلات مخصوص شب یلدا و نیز مصرف بی رویه میوه جات به ویژه موز،هندوانه و ...
   1  ~ 2014 sep 15دانشگاه علوم پزشکی اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک ، بهداشت ، درمان ، آموزش ، نظام سلامت ...More results from arakmu.ac.ir »
   3  ~ 2014 sep 20وجود خون در ادراروب دا مرکزی/ وجود خون در ادرار نشان دهنده بیماری های مهم سیستم ادراریوجود خون در ادرار نشان دهنده بیماری های مهم سیستم ادراری . متخصص داخلی و فوق تخصص کلیه و فشار خون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: کار کلیه ها ...
   3  -2 2014 sep 14قطب صنعتي شماره 1 اراكاراک -کیلومتر 12 جاده تهران - شهرک صنعتی حاجی آباد-خ چیپالاراک -کیلومتر 12 جاده تهران - شهرک صنعت ی حاجی آباد-خ چیپال. شرکت روغن نباتی .... دارو سازی بهسا. اراک - شهرک صنعت ی شماره 1 اول جاده تهران- نبش میدان امام خمینی.
   4  +5 2014 sep 29بهناز غلام یزشکیبالینی - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکدکتر علی آرشانوشیروانی،دکترحمیدرضوانی،دکتراحمد صالحی،دکتر بهناز دانشفر ... محسن پارسی خامنه،دکتر علیرضا محمدی،دکتر احمد رضا غلام نژاد،دکتر مهران آرمان فر.
   4  -1 2014 sep 13فشار خون نرمالوب دا مرکزی/ فشار خون بالا بیماری خاموشی که باید از آن ترسیداین متخصص داخلی و فوق تخصص کلیه و فشار خون بیان کرد: فشار خون یک انسان بالغ به طور نرمال از کودک بیشتر است،به عنوان مثال اگر یک فرد بالغ فشار خون 130 ...
   5  +6 2014 sep 20اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک ، بهداشت ، درمان ، آموزش ، نظام سلامت ، فوریتهای پزشکی ، -
   6  +7 2014 sep 23فشا خون طبيعيوی اظهار داشت: فشار خون طبیعی انسان در سنین مختلف متفاوت است به این صورت که از ابتدای کودکی به ترتیب که انسان سنش افزایش می یابد به همان نسبت ارتجاع ...
   6  +4 2014 sep 17تعرفه دندان پزشکیمعاونت درمان/ تعرفه خدمات دندانپزشکی بخش خصوصی درسال 92 اعلام شد:ضمنا مقتضی است مواردذیل دراجراوابلاغ تعرفه هامدنظرقرارگیرد: احتراما" بپیوست تعرفه خدمات دندانپزشکی بخش خصوصی درسال92 جهت اجراارسال می ...
   8  +26 2014 sep 22فلج اطفالدستورالعمل كشوري فلج اطفالمركز مديريت بيماريها. اداره بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن. واحد فلج اطفال . تجديد نظر بهار 82. دكتر سيد محسن زهرائي. دكتر سيد طه موسوي فيروزآبادي. حميدرضا  ...
   8  +9 2014 sep 19محیط غیر بهداشتیبهداشت محيط - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکاداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي زﯾﺴﺘﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ. آورد . ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺑﻪ رﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾـﺮ ﺑـﻪ.
   8  +3 2014 sep 13فونت نازنین شرکتﺧﻂ، ﻓﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان در B Nazanin 16pt 2 1ﺑﺮوﺳﻠﻮز. ﻋﻨﻮان در. 1. ﯾﺎ. 2. ﺧﻂ، ﻓﻮﻧﺖ . B Nazanin 16pt. (. ﯾﮏ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ . ﻧﺎزﻧﯿﻦ . اﻧﺪازه. 16. ) ... ﻧﺎزﻧﯿﻦ . 14. ﭘﺮرﻧﮓ. ) در. ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در. ﻫﻤﺎﯾﺶ. ﺳﺮاﺳﺮي.
   10  ~ 2014 sep 25سیستم آجاکس smart ajaxنیستند؛ بلکه تنها نمونه هایی از کاربردهای بیشمار "غبار هوشمند" یا Smart Dust هستند!
   10  +3 2014 sep 23دانشگاه ساوهدانشكده علوم پزشكي ساوه - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکد ا نشکده علوم پزشکی ساوه . دانشكده علوم پزشكي .... تجلیل از اعضای هیات علمی با حضور ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی به مناسبت روز معلم. 1393/2/15 دوشنبه ...
   13  +35 2014 sep 29علوم پزشکی
   13  ~ 2014 sep 18pooyasamaneMedlarsAU - salemi, zahra AU - Kamali pooya, samane AU - Ghasemi, Mojtaba TI - Secretor status and some risk factors in duodenal ulcer, gastric ulcer, and gastric  ...
   13  -2 2014 sep 12عرقيات شفا نوشلیست مواد غذایی غیرمجازمهین گلاب میمند فارس, مهین گلاب, عرقیات , 13. کوهسار تک ... جام شفا , گلاب, 56 ... رسپینا نوش , ایشمک, محصولات نوشیدنی بدون گاز پرتغال ، آلبالو ، سیب موز, 105.
   14  +6 2014 sep 18ایرن داکراهنمای ثبت نام در ایران داک - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکثبت نام و اشتراک. اطلاعات ثبت نام; فرم ثبت نام. تماس با ما. اطلاعات تماس; فرم برقراری ارتباط. فهرست مجلات ایرانی ( ISI ). کتابخانه مرکزی. معرفی کتابخانه مرکزی.
   14  -7 2014 sep 11نوین سماثبت نام دانشجویان جدیدالورود - ورود به سيستم مديريت امور آموزشي - سما24 فوریه 2014 ... شرکت نرم افزاري سما سامانه از سال 1377 تاکنون در زمينه توليد نرم افزارهاي دانشگاهي به ويژه سيستم مديريت امور آموزش فعاليت مي کند و بيش از ...
   15  +5 2014 sep 14ایران داکت
   16  +7 2014 sep 20ایران داگ
   16  +11 2014 sep 20ساوهد ا نشکده علوم پزشکی ساوه . دانشكده علوم پزشكي ساوه · بيمارستان مدرس ساوه · بيمارستان 17 شهريور ساوه · بيمارستان شهداي آسيابك زرنديه · د ا نشکده علوم پزشکی ...
   16  +10 2014 sep 18دانشگاه ساوه تشکیل کلاسبیمارستان هفده شهریور ساوه - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکپیام ریاست بیمارستان شهداء 17 شهریور ساوه جناب اقای دکتر عباسی دزفولی هر آنکس خدمت جانانه ... 1392/8/20 دوشنبه تشکیل کلاسهای دوران بارداری جهت آمادگی زایمان ...
   17  -5 2014 sep 30وسایل نظافتﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭﺳﺎﻳﻞ ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﺤﻣﺳﺋﻟﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾرى از ﻋﻔوﻧﺗﮭﺎى ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ از ﺟﻧﺑﮫ ھﺎى ﺑﮭداﺷﺗﯽ ، اﻗﺗﺻﺎدى و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ. ھﻣﯾﺷﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن وﻣﺗﺧﺻﺻﺎن اﻣر ﺑوده اﺳت ،واز ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣده ﺑﯾﻣﺎران. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ. ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭﺳﺎﻳﻞ ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ...
   17  ~ 2014 sep 20دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
   18  -6 2014 oct 01رضایت شغلیرضايت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بيمارستان های شهر اراک 32. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراك. ﺳﺎل. 13. ، ﺷﻤﺎره. (1. ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ. )50. ، ﺑﻬﺎر. 1389. ،. 39-32. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اراك.
   18  +11 2014 sep 24دروس رشته پزشکیچارت دروس - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکدانشکده پیراپزشکی (برنامه زمان بندی کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی) .... نام درس . تعداد واحد. پیش نیاز. 1. بیوشیمی پزشکی (1). 2. بیوشیمی عمومی. 2.
   18  +25 2014 sep 23سایت مرکز مدیریتمرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی - پورتال دانشگاه تعداد بازديد از سايت : 19244237 تعداد بازديد زيرپورتال: 180542 ... خلاصه عملکرد مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی از بدو تاسیس تا کنون.
   19  +6 2014 sep 22ایران داک
   19  -5 2014 sep 20دکتر خدیراعضای گروه: دکتر پروین سلطانی، دکتر علی فانی، دکتر بهارک تاثریان، دکتر سپیده ... اعضای گروه: دکتر ولی الله خدیر ، دکتر حمیدرضا مشایخی، دکتر فاطمه جواد ...
   19  -1 2014 sep 14دکتر لیلا بیاتاعضای گروه: دکتر پروین سلطانی، دکتر علی فانی، دکتر بهارک تاثریان، دکتر
   19  +82 2014 sep 12درد پاشنه پاشبکه بهداشت و درمان محلات/خار پاشنه چیست ؟ (علل و درمان)خار پاشنه ، زایده ای استخوانی است که در استخوان پاشنه پا پدید می آید. مچ پای انسان مرکب ... پد، باعث کاهش فشار بر روی پاشنه و بهبود درد پا خواهد شد. انجام ورزش هایی ...
   19  +82 2014 sep 08irimcE-mail: ph.d1360@ irimc .orgpH. 1. Hilmarsdottir 1, Haraldsson H, Sigurdardottir. A, Sigurgeirsson B. Dermatophytes in a swimming pool facility. Acta Derm Venerol. 2005; 85(3): 267- 8. 2.
   19  -6 2014 jul 24frozen section cytologyTouch imprint and crash preparation intra operative cytology versus operative cytology versus frozen section in ... preparation and the combination of frozen section , touch imprint and crash preparation. Materials ...
   20  +56 2014 sep 26جنين شناسی مغزبررسی بيان ژن 4 SALL در پروزنسفالن( مغز قدامی) طی تکوين جنين جوجه1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گروه زيست شناسی ... اندام‌های مختلف از جمله سيستم عصبی و مغز ، در اين مطالعه بيان ژن 4 SALLدر طول تکوين جنين  ...
   20  +48 2014 sep 20دانشگاه ازاد ساوه
   20  +81 2014 sep 19dott delavarEvaluation and Determination of Toxic Metals Lead and Cadmium in Department of Pharmacology, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran , Dr . delavar @Arakmu.ac.ir. Study Type: Research | Subject: Special | Received: ...
   20  +4 2014 sep 17مقایسه سلامت روان و اعتیادمقايسه اختلالات روان پزشکی خانواده‌های معتادين به ترياک مراجعه کننده The comparison of the psychiatric disorders between opium addicts' families referring to
   20  -8 2014 jul 28zinc marine pollutionBioavailability and Variability of Cd, Pb, Zn , and Cu Pollution in Soft Background: Marine pollution is a global environmental problem that its monitoring by ... The prepared samples were evaluated for Cd, Cu, and Zn by using a.
   21  ~ 2014 oct 01شغل هاي مرتبط باحوزه اداريوظایف مدیر - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک1- مطالعه ،بررسی درموردقوانین ،آئین نامه ها ودستورالعمل های مرتبط با حوزه فعالیت ... 3- مطالعه وبررسی های لازم درامورمرتبط با تشکیلات،طبقه بندی مشاغل ،آموزش ضمن خدمت،. تحول اداری ،ارزشیابی پرسنلی وسیستم ها وروش هادرراستای تحقق اهداف دستگاه.
   21  +11 2014 sep 17ترورنهاد رهبری/ناگفته‌هایی از حادثه‌ سوءقصد به رهبر معظم انقلاب/ عامل ترور ناگفته‌هایی از حادثه‌ سوءقصد به رهبر معظم انقلاب/ عامل ترور آقا را بشناسید دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای به مناسبت سالگرد ترور ناکام مقام معظم رهبری ...
   21  +1 2014 sep 12ضربان ساز قابل کشتبررسی تغييرات سديم ادراری و فشار خون پس از کاشت ضربان سازهای هم‌چنين سطح سديم ادراری پس از نصب ضربان ساز افزايش قابل ملاحظه‌ای يافت (45/83 ميلی اکی والان در ليتر پيش از نصب ضربان ساز و 61/106 ميلی اکی والان در ليتر ...
   24  +7 2014 sep 26ك ي ر و كدوراهنمای مهار همه‌گیری‌های شیگلا دیسانتری تیپ 1اسهال خون ي ناش ي از ش ي گلا بيماري جوامع فقي ر و پرازدحام شناخته شده كه هنوز هم با مرگ و م ير و
   24  -9 2014 sep 24پورتال وزارت علومصعود 1670 پله ای پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک در رتبه بندی جهانی وبومتریکس ... کسب 7 مدال در ششمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور ...
   24  +8 2014 sep 22مجلات ايرانيIranian Journal of Toxicology - مجله سم شناسی و مسمومیتهای ایرانمجله سم شناسی و مسمومیتهای ایران Iranian Journal of Toxicology.
   24  ~ 2014 aug 20i j tمجله سم شناسی و مسموميتهای ايران. Iranian Journal of Toxicology . Creative Commons License. AWT IMAGE. :: Autumn. :: Efficiency of Chitosan for the Removal of ...
   25  ~ 2014 sep 26تاثیر قران بر قلبدرﻣﺎﻧﯽ و آواي ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﮥ ﻗﻠﺒﯽ25 آوريل 2014 ... ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﮑﺘﮥ. ﻗﻠﺒﯽ ، اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢ. زﻣﺎن. راﯾﺤﻪ. درﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻤﺎع آواي ﻗﺮآن ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ...
   25  +9 2014 sep 13وجود حفرة فى الكبدﮔﺰارش ﻳﻚ ﻣﻮرد ﭘﺎرﮔﻲ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻛﺒﺪي ﺑﻪ - مجله دانشگاه علوم ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻣﻮرد ﭘﺎرﮔﻲ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻛﺒﺪي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﺎدف ... در ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺎﻳﻊ آزاد ﻓﺮاوان در ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻢ و ﻟﮕـﻦ و. 3 .... ﺣﺎﺻﻞ از اﻗـﺪاﻣﺎت ﻓـﻮق وﺟـﻮد ﻣـﺎﻳﻊ آزاد ﻓـﺮاوان در ﺣﻔـﺮه .
   28  +33 2014 sep 15سایت ایران داکراهنمای ثبت نام پایان نامه ها در Irandoc ... کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی می باشد. Powered By ...
   28  +18 2014 sep 04نرم افزار مدیریت مراکز درمانیشبکه بهداشت و درمان خمین/راه اندازی نرم افزار مدیریت درمانگاهی (CIS) در راه اندازی نرم افزار مدیریت درمانگاهی (CIS) در مراکز بهداشتی درمانی خمین . . . . میثمی حسابدار شبکه بهداشت ودرمان خمین گفت نرم افزار سیستم مدیریت درمانگاهی در ...
   30  -1 2014 sep 20رشته پیرا پزشکیدانشکده پیراپزشکی - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک1393/6/12 چهارشنبه برنامه درسی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول 94-93 ... 1392/ 11/2 چهارشنبه برنامه درسی رشته علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 92-93 ...
   30  -10 2014 sep 17گردوي سيرمقايسه ی تأثير عصاره آبی برگ گردو سير کوهی وخارخاسک با گلی بن پس از 72 ساعت قند خون تمامی نمونه‌ها کنترل و علاوه بر غذا و آب، در گروه‌های 2 تا 6 به ترتيب عصاره‌ی آبی خارخاسک، سير کوهی، برگ گردو ، مخلوط هر 3 عصاره، گلی بن ...
   30  +2 2014 sep 15سایت علوم پزشکی
   30  +5 2014 sep 14عوارض داروی کلی میسینکتاب راهنمای کارشناس چند پیشه بهداشتی - دانشگاه علوم پزشکی اراکوﺿﻊ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻤﯿﺰي و آراﺳﺘﮕﯽ. •. وﺿﻊ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن و ﺗﻤﯿﺰي. •. وﺿﻊ وﺳﺎﯾﻞ. اﺻﻠﯽ ..... روزﻫﺎي آﻏﺎزﯾﻦ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻮارض ﮔﺮدد.
   31  -8 2014 oct 01آزمون نيروبرگزاری آزمون و جذب نیرو - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکمراحل برگزاری آزمونهای استخدامی. 1-اختصاص مجوز استخدام از طریق مراجع ذیربط براساس قوانین و مقررات به دانشگاه. 2-نیازسنجی: نیازسنجی از طریق ارسال بخشنامه به ...
   31  -1 2014 sep 19نظام نوين ماليگامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389 - پورتال دانشگاه علوم سرفصلهای تعهدی شده مانده حسابها باید در سیستم نظام نوین مالی هر واحد جداگانه درج شود برای این منظور باید مانده حسابهای مذکور در قسمت مدیریت مالی //تنظیم اسناد ...
   31  ~ 2014 jul 20thome internet arakArak Medical University Journal - مجله دانشگاه علوم پزشكي اراكApplication of Alginate capsules as a three dimensional scaffold for differentiation of Wharton's Jelly Mesenchymal stem Cells to definitive ...
   32  +69 2014 sep 11کودکان ونگطرح درس پرستاری کودکان 1برنامه مراقبتي آموزشي براي ارتقا سالمت كودك شيرخوار و خانواده. را. بداند . -5 ... -1. اهميت سالمت در دوره كودكي را. بر اساس كتاب. ونگ . توضيح دهند . -2. نظريه هاي.
   33  +9 2014 sep 29سنتز نانو داروساخت و ارزيابی فيزيکوشيميايی ترکيب نانوذره کايتوزان پگيله زمينه و هدف: به دليل عدم وجود واکسن موثر برای بيماری ايدز، داروهای ضد HIV نقش مهمّی ... در اين مطالعه نانو داروی لامی وودين بر پايه نانو ذرّه کيتوزان پگيله شده، سنتز شد.
   33  +3 2014 jul 25flavonoid and cancer cellsThe Cytotoxic and Synergistic Effects of Flavonoid Derivatives on Methods: The cytotoxic effects of three synthesized flavonoid derivatives (K3, K4 and K5) were evaluated against Hela , MDA-MB -231 and HT-29 cancer cells  ...
   34  +7 2014 aug 20icdki jprdr j suiبررسی اثر ضد جهش و ضد سرطانی باکتريهای اسيد لاکتيک جدا شده از در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ . ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ. 9S. ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن. زاﯾﯽ از. 5. ﻣﻮش رت ﻧﺮ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ. 250-200
   35  +2 2014 sep 17انتاگونیسمتوانايی آنتاگونيسم لاکتوباسيل‌های مقاوم به اسيد و صفرا جدا شده از توانايی آنتاگونيسم لاکتوباسيل‌های مقاوم به اسيد و صفرا جدا شده از محصولات لبنی · Print · [English Abstract]. نويسندگان: مريم تاج‌آبادی ابراهيمی*، محمد امين حجازی2، ...
   35  +11 2014 sep 13کار سخت و زیان آورفرم مشخصات وشرايط متقاضيان مشاغل سخت وزيان آور .docشرايط مورد نياز براي متقاضيان مشاغل سخت وزيان آور وجانبازان به شرح ذيل مي باشد: 1- حداقل داراي 20 سال سابقه خدمت باشند. 2- تقاضاي كتبي مستخدم براساس قانون ...
   36  +30 2014 sep 20دكتر شفق رحمانیجهت دستیابی به فهرست دندانپزشکان شهرستان ساوه، لطفا کلیک نمایید.خیابان امام ،کوی شفق . 2220210. 3 ... خیابان امام ،کوی دکتر بلورچی ... زهره رحمانی . خیابان امام کوی صالحی. 2200228. 11. مجید بهنام. خیابان انقلاب جنب کفش ملی.
   37  ~ 2014 sep 23راه اندازی نرمشبکه بهداشت و درمان خمین/ راه اندازی نرم افزار مدیریت درمانگاهی (CIS) در 1393/5/27 دوشنبه راه اندازی نرم افزار مدیریت درمانگاهی (CIS) در مراکز بهداشتی درمانی خمین . . . . میثمی حسابدار شبکه بهداشت ودرمان خمین گفت نرم افزار سیستم ...
   37  +1 2014 sep 22كارمند ايرانمدیریت امور مالی /ویرایش حکم حقوقی از سایت کارمند ایراندوشنبه 2 آبان 1390 ویرایش حکم حقوقی از سایت کارمند ایران لطفا زحمت بکشید از طریق سایت کارمند ایران آخرین حکم حقوقی خود را با هماهنگی کارگزینی اصلاح کنید  ...
   37  +8 2014 sep 19هپاتیت بارزيابی ميزان ايمنی زايی واکسن نوترکيب آنتی ژن سطحی هپاتيت ب مقدمه: هپاتيت ب يک التهاب منتشر کبدی ناشی از ويروس هپاتيت ب (HBV) است که موجب بيماری و مرگ و مير فراوان می‌گردد. با توجه به اين که بخشی از واکسينه شده‌ها با  ...
   38  -1 2014 sep 22كم كردي زردي چهرهدر مراقبتهای اول نوزادی ممکن است در برخی نوزادان علایم و نشانه هایی از زردی وجود ... نسبت به وزن قبلی کاهش یافته و اصطلاحا کودک وزن کم کرده است لذا خانواده باید ...
   39  -12 2014 oct 01ده توسعه داروبیمارستان والفجر تفرش/برگزاری جشن نقاشی ویژه کودکان زیر ده سال 10 فوریه 2014 ... معاونت توسعه ... معاونت غذا و دارو ... به مناسبت فرا رسیدن 22 بهمن جشن نقاشی ویژه کودکان زیر ده سال در سالن اخلاص بیمارستان برگزار خواهد شد.
   39  -14 2014 sep 29ازمون نيرو
   39  -37 2014 sep 19نوع جدیدمعاونت بهداشتی/ نوع جدید آنفلوآنزا در اراک شایع شدنوع جدید آنفلوآنزا در اراک شایع شد رییس مرکز بهداشت استان مرکزی از شیوع نوع جدید آنفلوآنزا در اراک خبر داد. به گزارش خبرنگار وب دا مرکزی،دکتر بابک عشرتی ...
   39  +43 2014 sep 10جنگ نرمنهاد رهبری/ویژگیهای جنگ نرم در ایران کدامند؟ - دانشگاه علوم پزشکی اراکدیدگاه اول جنگ نرم را یک واقعیت قطعی به خاطر مقابله با قدرت نرم موجود در انقلاب اسلامی ایران شناخته و به پژوهش در ابعاد مختلف آن و بیان چارچوب‌ها و ساختار آن پرداخته ...
   40  ~ 2014 jul 25mutplie water bottlesQuantitative Assessment of Bisphenol A in Multiple Brands of Bottled Due to water contamination by this component from multiple sources and ... Methods: In this study, the presence of Bisphenol A in bottled drinking water in Iran.
   41  +12 2014 sep 17قرص لاميوودين 150ليست مقالات فارسي چاپ شده توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه .xlsx151, 150 , 238, استفاده از بيمار شبيه سازي شده براي آموزش مهارتهاي ارتباطي .
   41  -5 2014 sep 13نظام نوین مالیگامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389 - دانشگاه علوم پزشکی
   42  -16 2014 oct 01پزشکسه کارگر ساختمانی در اراک بر اثر سقوط بالابر جان سپردند. انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک ...
   42  +3 2014 sep 11پورتال دانشگاه کاشانسایت معاون آموزش و تحقیقات - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکبنام خالق زیباییها. شاکرانه سپاس باد آن خدای مهربان را که زمین و زمان و گردش فصول را اینگونه زیبا آفرید.بهارآغاز می شود،به زیبایی پروازیک کبوتر،به لطافت ...
   42  -4 2014 aug 27arak university computer studentEffect of internet addiction on educational status of Arak University of In addicted students to internet may develop many types of problem in education. ... conducted on 426 Arak medical university students passing at least one term ...
   42  +7 2014 aug 16forensic medicine in iranEditorial Board - Iranian Journal of ToxicologyD, Department of toxicology & pharmacology, Tehran University of Medical ... Fakhraddin Taghadosinejad (MD, Department of forensic medicine , Tehran  ...
   43  -1 2014 sep 27علت درد زیر شکمدرد حاد شکمی و آپاندیسیت چیست؟ - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکدردهای شکمی ای که علت آن ها در داخل شکم است در واقع از پرده ای به نام پریتوئن منشأ ... 2- به عنوان نمونه، دردهای مجاری صفراوی در سمت راست و زیر کتف تظاهر می یابند و ...
   43  +9 2014 sep 26شرایط تحویل دانشنامهصدور مجوز دانشنامه - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکلازم بذکر است که تحویل مدرک تحصیلی منوط به ارائه اصل مدارک می باشد و در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک مورد نیاز ، مدرک تحصیلی تحت هیچ شرایطی تحویل داده نخواهد  ...
   43  -14 2014 sep 26ازمون نیرو
   43  -2 2014 sep 20دانشکده پزشکی تصاویرسایت دانشکده پزشکی اراک - پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراکشماره تماس دفتر ریاست:34173520-086 شماره دورنگار دفتر ریاست:34173521-086 شماره تماس آموزش دانشکده :34173529-086 شماره پیام کوتاه دانشکده : 3000144103
   44  -20 2014 sep 19تغذيه خوكبررسی تاثير مصرف گوشت خوک بر سلامت انسان از ديدگاه قرآن و طب توصيه‌های اسلام در خصوص تغذيه نه تنها موجب سلامت جسم که تضمين کننده سلامت ... قرآن کريم در چهار سوره مختلف و ائمه معصومين در احاديث مصرف گوشت خوک را برای ...
   44  +44 2014 sep 14آزاد ساوه
   44  +5 2014 sep 13shima khayatzadehShima Chehreie, Bahman Salehi, Volume 12, Number 2 (9-2009) ... Jina Khayatzadeh , Hossein Rafiei, Majid Farhoodi, Volume 12, Number 3 ...
  1 2 of 3 pages