bg-pravo.com

Please wait for loading...
    (13):

  /
   2  ~ 2014 jul 03danuchno procesualno pravo konspektДанъчно процесуално право | Лекции по ПравоЛекции по Данъчно процесуално право. Съдържание: 1. Същност на данъчния процес. Нормативна основа. Понятие. Предмет и метод на правно  ...
   4  -1 2014 may 31правни пороци2. Понятие и историческо развитие на нотариални Предмет на НУ са само правно релевантни факти и обстоятелства. Само в един ... С оглед на възможните правни пороци на документа за разлика от ...
   6  -5 2014 jun 23latinski ezik za iuristiЛатински език за юристи | Лекции по ПравоЛекции по Латински език за юристи. Съдържание: Първо ниво: Лекция 1 - Латинската азбука (Alphabetum) · Лекция 2 - Морфология. Части на речта.
   10  +91 2014 may 31лекции поЛекции по ПравоПравна литература , богата колекция от лекции по право.
   19  ~ 2014 may 29патенти реферат15. Същност на патента. Срок на действие. Обхват на правната В САЩ патент се издава на първия изобретател – първият, който е имал ... от патента - как се определя от самия патент обхватът на тази закрила.
   23  +24 2014 jun 18tyrgovski registyr4. Търговски регистър .Обществена необходимост.Водене на Търговски регистър е единна, централизирана, база данни, управлявана от ... Вписването в търговския регистър може да има декларативно ...
   32  -1 2014 may 26ес цефта37. ЦЕФТА (Central European Free Trade Agreement) | Лекции по Пред членството в ЦЕФТА се поставят две условия, които са записани в ... към ЕС , държавите имат право да се оттеглят от участие в ЦЕФТА . Албания  ...
   32  +36 2014 may 25територия1. Понятие за територия на държавата. Граници и състав на Същевременно в тази територия , по силата на възприето ... Специфични възможности са да се завоюва територия при първично завземане на ...
   39  -4 2014 may 22ma6tab kak se iz4islqva12. Разходи в дългосрочен период. Приходи на фирмата и Възвръщаемост от мащаба на производството. ... При счетоводното отчитане на икономическите резултати в практиката се изчислява само т. нар.
   48  -10 2014 may 27ап редам5. Основни принципи на административния процес ( АП ). | Лекции Истината за фактите се установява само по реда и със средствата. 5. ... В съдебната фаза в АП принципа за служебното начало се изразява в ...
   48  +14 2014 may 21pravoДобре дошли на bg- pravo .com. На този сайт ще откриете необходимата Ви полезна правна литература. Разполагаме с изключително богата колекция ...
   63  -16 2014 may 21емисия14. Емисия на ценни книжа от фирмата- начин и процедури Емисията на ценни книжа е един от най- значимите външни източници за финансиране на предприятията. Ефективното финансиране чрез емисии на  ...
   76  -29 2014 may 17работна сила22. Трудово възнаграждение | Лекции по ПравоТрудовото възнаграждение предсталвява насрещната престация от работодателя срещу престиране на работна сила , то е еквивалент на работната ...
  1 of 1 pages