SEMrush
bibliotekakp.pl

Please wait for loading...
  SEMrush

    (163):

  /
   2  +6 2014 sep 08kodeks pracy 2011Kodeks pracy 2011 - Biblioteka Prawa PracyOd stycznia 2011 roku zaczyna obowiązywać wiele nowych przepisów Kodeksu pracy , które zostają wprowadzone przepisami innych ustaw.
   2  +10 2014 aug 18umowa zlecenie ustawaRM przyjęła projekt ustawy wprowadzający zmiany w Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ... Wszystkie umowy - zlecenia mają być ozusowane.
   6  ~ 2014 aug 28temperatura w biurzeMaksymalna temperatura w miejscu pracy - Biblioteka Prawa PracyW przypadku gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza na stanowiskach pracy 28oC, pracodawca ma ...
   6  +20 2014 aug 23program dla dentystyStaż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty - nowe przepisy Czas trwania stażu lekarza, lekarza dentysty ulega przedłużeniu w ... nr 2 ( ramowy program stażu podyplomowego lekarza dentysty ) – w ...
   6  +7 2014 jul 26emerytury pomostowe ustawaUstawa o emeryturach pomostowych - Biblioteka Prawa PracyUstawa . z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych . Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656; z 2011 r. Nr 75 ...
   7  +14 2014 jul 26ustawa o zakazie paleniaZakaz palenia wyrobów tytoniowych w zakładzie pracy - nowela Z dniem 15.11.2010 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dn. 08.04.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami ...
   9  -1 2014 sep 26kpc tekst jednolityKodeks postępowania cywilnego - jednolita wersja aktu prawnego W załączniku do wymienionego obwieszczenia został zawarty jednolity tekst ustawy z dn. 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  ...
   9  +4 2014 sep 21składki zus 2011Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2011 roku Znamy już wysokość składek ubezpieczeniowych, które w 2011 r. będą ... Wysokość wpłat do ZUS zależna jest od kwoty prognozowanego ...
   9  +92 2014 aug 20kodeks pracy urlopyKodeks pracy - Dział VII - Urlopy pracownicze (art. 152-175 Art. 1672. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w ...
   10  +91 2014 aug 30ustawa ordynacja podatkowaUstawa - Ordynacja podatkowa - Biblioteka Prawa PracyUstawa . z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa . Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342 ...
   11  +16 2014 sep 18katering z udziałem kontrahentówKoszty organizacji jubileuszu Spółki są kosztem uzyskania przychoduplakaty,; catering dla uczestników (menu, napoje alkoholowe i ... Zdaniem Wnioskodawcy, udział kontrahentów Spółki oraz władz w ...
   11  +90 2014 sep 11dobrowolne ubezpieczenie choroboweLimit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie Od 01.01.2014 r. kwota, która stanowi maksymalną podstawę wymiaru składek dla osób opłacających dobrowolne ubezpieczenie chorobowe , ...
   11  +1 2014 jul 20karta podatkowa uslugi serwisoweUmowa o praktykach uczniowskich i studenckich a karta podatkowa Umowa o praktykach uczniowskich i studenckich a karta podatkowa
   12  +16 2014 aug 17prawo pracy urlop
   12  +89 2014 aug 11ustawa prawo budowlaneUstawa - Prawo budowlane - Biblioteka Prawa PracyUstawa – Prawo budowlane , zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki ...
   12  +52 2014 aug 07urlop prawo pracy
   12  +33 2014 jul 23ustawa o notariacieUstawa - Prawo o notariacie - Biblioteka Prawa PracyUstawa - Prawo o notariacie ... Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października ...
   13  +3 2014 sep 22ustawa o swUstawa o Służbie Więziennej - Biblioteka Prawa PracyUstawa o Służbie Więziennej ... Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października ...
   14  +2 2014 aug 27aktualny kwestionariusz osobowyNowy kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy - Biblioteka Nowy kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy ... Skorygowano ponadto brzmienie lit. c w omawianym przepisie – aktualnie zawiera ...
   15  -4 2014 sep 23ustawa o służbie więziennejUstawa o Służbie Więziennej ... W Dzienniku Ustaw z dnia 09.09.2014 r. pod pozycją 1202 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP ...
   16  +3 2014 sep 14kodeks pracyKodeks pracy - ustawa - Biblioteka Prawa PracyKodeks pracy - ustawa. Od Redakcji... Kodeks pracy - Dział I - Przepisy ogólne ( art. ... Kodeks pracy - Dział III - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (art.
   16  +16 2014 aug 26ustawa o susNowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej „ ustawą o s.u.s ” – w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz usunięcia regulacji naruszającej ...
   17  +2 2014 aug 25fundusz emerytur pomostowych5) zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur pomostowych i rekompensat;.
   18  -7 2014 oct 03faktura vat prdfOdliczenie podatku VAT na podstawie faktury w formacie PDF Czy faktura VAT przesłana Wnioskodawcy przez kontrahenta w formacie PDF , w formie skanu lub faksem, a następnie wydrukowana i ...
   18  -6 2014 sep 27monitoring komputera pracownika prawoKontrolowanie aktywności pracownika w pracy - wyjaśnienie MPiPS 11 Kodeksu pracy jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest ... Zasady stosowanego w zakładzie pracy monitoringu komputerów  ...
   18  +83 2014 aug 06faktury w pdf
   19  +82 2014 aug 22faktura vat pdf
   20  ~ 2014 jul 22rada nadzorcza umowyRada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ... Wszystkie umowy -zlecenia mają być ozusowane. ... rady nadzorczej , a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada nadzorcza .
   22  +2 2014 sep 26centralny system informacji zdrowotnejSystem informacji w ochronie zdrowia - Biblioteka Prawa PracyOkreślenie organizacji i zasad działania systemu informacji w ochronie
   22  +5 2014 aug 29faktura do paragonuNie trzeba dołączać paragonu do kopii faktury VAT - Biblioteka Każda faktura wystawiana do paragonu zawiera informację, iż została wystawiona do paragonu oraz obejmujące dane takiego paragonu  ...
   24  -6 2014 oct 02kup umowa zleceniaCo można wliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy Wnioskodawca podpisał 3-letnią umowę zlecenie z firmą na świadczenie usług stomatologicznych. W ramach tej umowy musiał zapewnić ...
   25  +76 2014 sep 29klasyfikacja zawodówOd 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywać nowa klasyfikacja Z dniem 01.01.2015 r. wejdą w życie przepisy rozp. MPiPS z dn. 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku ...
   27  +25 2014 sep 08ordynacja podatkowaUstawa. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa . Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342 ...
   27  +52 2014 sep 03abonament medyczny dochodem pracownikaOd 1 stycznia 2014 r. wzrasta płaca minimalna - Biblioteka Prawa Wynagrodzenie netto to kwota wypłacana pracownikowi po dokonaniu odliczeń ... Osoby osiągające w roku podatkowym dochody nieprzekraczające kwoty 85 528 zł ... Rozliczenie abonamentu za świadczenia medyczne .
   27  ~ 2014 aug 27kalkulator ekwiwalent za urlopWynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent za urlop - Biblioteka Wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent za urlop ... dotyczące wypłaty wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop ... KALKULATORY .
   27  +74 2014 jul 19ustawa o adwokaturzeUstawa - Prawo o adwokaturze - Biblioteka Prawa PracyUstawa - Prawo o adwokaturze ... Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 ...
   28  +2 2014 sep 30prawo budowlane
   28  +1 2014 aug 19kodeks pracy urlop wychowawczyKodeks pracy - Dział VIII - Uprawnienia pracowników związane z Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony ..... Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach. § 9.
   28  +73 2014 aug 14ustawa karta nauczycielaUstawa - Karta Nauczyciela - Biblioteka Prawa PracyHR · Finanse. Ustawa - Karta Nauczyciela . Strona główna; »; AKTY PRAWNE; »; Ustawy - teksty ujednolicone. Ustawa - Karta Nauczyciela .
   28  +26 2014 aug 05praca w porze nocnejDodatek za pracę w porze nocnej w 2014 r. - Biblioteka Prawa PracyWspomniany dodatek przysługuje na mocy art. 1518 § 1 k.p. w związku z wykonywaniem pracy w porze nocnej (8 godzin między godzinami ...
   29  ~ 2014 oct 03dobrowolne ubezpieczenie zdrowotneSkładka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kw. 2014 r W dniu 16.04.2014 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z ...
   29  -5 2014 sep 30kodeks pracy tekst jednolityKodeks cywilny - jednolity tekst aktu prawnego - Biblioteka Prawa Kodeks cywilny - jednolity tekst aktu prawnego ... 17.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny, ... 300 Kodeksu pracy , który stanowi, iż w sprawach nieunormowanych przepisami prawa ...
   31  -8 2014 sep 23aktualna ustawa o pomocy społecznejNajważniejsze zmiany wynikające z noweli ustawy o pomocy Dnia 11.05.br. wchodzi w życie, z jednym wyjątkiem, ustawa z dn. ... 12.03.2004 r . o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. ... swe zadania na podstawie zezwoleń warunkowych, do aktualnego stanu prawnego.
   32  +40 2014 jul 25urlop wypoczynkowy wymiarOkres prowadzenia działalności gospodarczej a wymiar urlopu Naliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego jest uzależnione od okresu stosunku pracy. Według Kodeksu pracy w art. 154 § 1 wymiar urlopu ...
   33  +46 2014 jul 25faktura elektroniczna wymogiObowiązki dotyczące przechowywania faktur elektronicznych Czy możliwe jest archiwizowanie części faktur wyłącznie w formie ... nie przewidują wymogu przechowywania faktur , faktur korygujących, ...
   34  +20 2014 aug 13praca google polskaGoogle Poland - czyli, jak zostać najlepszym pracodawcą Google Poland zajął pierwsze miejsce! Oceniano 21 korporacji. Dziesięć z nich, wyróżnionych tytułem Najlepszego Miejsca Pracy 2009, ...
   35  +66 2014 sep 01art 54 prawo pocztowe10) zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art . 14m ... Prawo pocztowe , w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w ... 54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
   35  ~ 2014 aug 26przechowywanie danych osobowychOchrona danych osobowych pracownika oraz przechowywanie Ochrona danych osobowych pracownika oraz przechowywanie dokumentacji pracowniczej. Dodane: 02-05-14 przez: GCP, aktualizacja: ...
   35  ~ 2014 aug 25banki i firmy audytoweJabłko Apple'a kusi coraz bardziej - Biblioteka Prawa PracyJednakże Google'owi rośnie silny konkurent – firma Apple zajęła 2. ... i usługom, firmy audytowe , consultingowe czy banki inwestycyjne, ...
   35  +11 2014 aug 08kasa fiskalna likwidacjaObowiązek przechowywania pamięci fiskalnej po zakończeniu Czy po dokonaniu odczytu modułu kasy fiskalnej w związku z jej ... kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny ...
   35  +18 2014 jul 17pomoc publiczna w poklPomoc publiczna w ramach POKL na tworzenie korzystnych Pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( POKL ) może być przeznaczona na tworzenie korzystnych warunków dla ...
   38  +28 2014 aug 09substancje niebezpieczne oznakowanieOznakowanie substancji niebezpiecznych i mieszanin Regulacje kodeksowe wskazują jednocześnie, że sposób oznakowania tych substancji i ich mieszanin określają odrębne przepisy, tj. ustawa z ...
   39  -8 2014 oct 05ustawa o transporcie drogowymUstawa o transporcie drogowym - jednolity tekst aktu prawnego 15.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym , w załączniku do którego został ujęty urzędowo ...
   39  -3 2014 sep 20ustawa o pomocy społecznejUstawa o pomocy społecznej - Biblioteka Prawa PracyUstawa o pomocy społecznej ... W Dzienniku Ustaw z dnia 04.09.2014 r. pod pozycją 1189 opublikowano obwieszczenie wydane przez szefa.
   39  +9 2014 aug 09koszt pensji kalkulatorPotrącenia z wynagrodzenia za pracę - Biblioteka Prawa Pracy87 § 1 k.p. z wynagrodzenia za pracę odlicza się - w pierwszej kolejności: składki na
   39  ~ 2014 aug 02zus wniosek o niezaleganiuZUS wystawia coraz więcej zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS przypomina, że wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek można złożyć również przez Internet, ...
   40  +36 2014 aug 05renament roczny drukZeznania roczne PIT - Biblioteka Prawa PracyZeznanie roczne PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy ... 5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
   40  ~ 2014 jul 30kodeks pracy wypowiedzenie umowyNa odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wystarczy 7 dni 264 Kodeksu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma ...
   40  +35 2014 jul 25kalkulator dla pracodawcyDefinicja niewypłacalności pracodawcy po zmianach - nowela Oznacza to, że niewypłacalność pracodawcy , o którym mowa w ustawie o FGŚP, zachodzi, gdy sąd upadłościowy, na ... KALKULATORY .
   40  +14 2014 jul 18sposoby platnosci za faktureKorekta kosztów a brak terminu płatności na fakturze - Biblioteka Sprzedawca nie określi terminu płatności na fakturze , podając tylko sposób płatności , np. „płatne przelewem” bez podania konkretnej daty ...
   41  +60 2014 aug 10ustawa o komornikachUstawa o komornikach sądowych i egzekucji - Biblioteka Prawa PracyUstawa o komornikach sądowych i egzekucji ... Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od ...
   42  -2 2014 sep 29umowa zlecenie kosztyCzy wynagrodzenie członka rodziny stanowi koszty uzyskania ... umowa zlecenie ) - członka rodziny (żony Wnioskodawcy) będą stanowiły dla prowadzącego działalność gospodarczą koszt uzyskania ...
   42  -7 2014 sep 13upadłość obcokrajowcaMinimalne wynagrodzenie cudzoziemca zatrudnionego w RP w Odprawy, odszkodowania · Premie, nagrody · Urlopy, ekwiwalent · Wynagrodzenie · Zwolnienia grupowe, upadłość · Kodeks pracy · Ustawy ...
   45  +24 2014 jul 25pensja brutto nettoAby ustalić wynagrodzenie netto dla pracownika otrzymującego minimalną pensję w wysokości 1680 zł brutto , należy od tej kwoty odliczyć:.
   45  +56 2014 jul 23ocena zatrudnionych pracownikowDodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb ... do wynagrodzenia pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz ... dokonania oceny oraz po potwierdzeniu, że pracownik co najmniej ...
   46  +28 2014 aug 06obliczanie pensji pracownikaDla ustalenia wysokości wynagrodzenia do wypłaty istotne znaczenie mają składki potrącane z pensji pracownika . W 2014 roku nie ulegają ...
   47  +2 2014 aug 11kalkulator odsetek zusZUS będzie wypłacał zawieszone świadczenia - emeryci muszą Od 19 lutego ZUS może wydawać decyzje w sprawach zwrotu emerytom ... Szacuje się, że wypłata zaległych emerytur wraz z odsetkami uszczupli budżet państwa prawie o milion złotych. prawie 1 mld zł. ... KALKULATORY .
   47  ~ 2014 jul 19czas pracy listopadBezrobocie w strefie euro w listopadzie 2013 - Biblioteka Prawa PracyStopa bezrobocia w listopadzie 2013 roku w strefie euro (EA17) wyniosła ... nad ograniczeniem czasu trwania umów o pracę na czas określony ...
   47  +54 2014 jul 17pensja netto brutto1074), w 2014 r. osiągnie poziom 1680 zł brutto . ... Wynagrodzenie netto to kwota wypłacana pracownikowi po dokonaniu odliczeń ...
   48  -2 2014 sep 22kod swiadczenia przerwyŚwiadczenia na zwolnieniu chorobowym - Biblioteka Prawa PracyŚwiadczenia na zwolnieniu chorobowym. Dodany 2012-08-10 ... W raporcie ZUS RSA nale y wpisać kod przerwy w opłacaniu składek 151 ...
   48  +4 2014 jul 25inflacja roczna gusGUS podał wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 GUS podał wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 roku ... z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji .
   49  +52 2014 sep 21kalkulator brutto nettoKalkulator brutto-netto - Biblioteka Prawa PracyKalkulator pozwala obliczyć wynagrodzenie netto . Pokazuje wartość wszystkich składników wynagrodzenia, m.in. składek emerytalnej, ...
   50  ~ 2014 oct 03koszt uzyskania przychoduCzy wynagrodzenie członka rodziny stanowi koszty uzyskania przychodu ? Dodane: 05-05-14 przez: grazyna. Czy wynagrodzenie członka rodziny stanowi ...
   50  +51 2014 aug 12kalkulator odsetkowy mspNBP: Sytuacja finansowa w sektorze przedsiębiorstw coraz lepsza ... sierpnia 2014. Kalkulatory · Druki · Wskaźniki · Partnerzy ... Nieznacznie, bo zaledwie o 0,1 proc., spadł poziom zatrudnienia w sektorze MSP .
   50  ~ 2014 aug 10rozliczenie pit do kiedyPIT : Kiedy można rozliczyć podatek w sposób przewidziany dla Czy Wnioskodawczyni może rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
   50  +39 2014 aug 01turnusy rehabilitacyjne dla dzieciKRUS: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz dwudziesty pierwszy organizuje w czasie letnich wakacji turnusy  ...
   51  +4 2014 sep 12pk bibliotekaNowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców - Biblioteka Prawa p.k. ”, znowelizowano w ramach ustawy z dn. 05.04.2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców ...
   51  ~ 2014 sep 01vat na szkoleniaZakup usługi szkolenia - odliczenie VAT - Biblioteka Prawa PracyCzy usługa organizacji szkolenia stanowi dla Wnioskodawcy jedno świadczenie złożone i czy z tytułu nabycia tej usługi Wnioskodawcy ...
   51  ~ 2014 jul 28zus w kosztyKoszty uzyskania przychodu od składek opłaconych po kontroli ZUS Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie ... wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, stanowią koszty uzyskania przychodów ...
   52  ~ 2014 aug 27wzor pisma urzedowegoPrzedsiębiorcy załatwią więcej spraw urzędowych przez Internet Jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i ...
   53  +48 2014 aug 27urlop opieka nad dzieckiemCzy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dziećmi Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, ...
   53  ~ 2014 aug 12ustawa o vatopublikowano nowelizację ustawy o VAT - Biblioteka Prawa PracyW Dzienniku Ustaw pod poz. 312 opublikowano ustawę z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ...
   53  ~ 2014 jul 25wypadki w pracyIle wypadków przy pracy zdarzyło się w 2013 roku? - Biblioteka Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wypadków przy pracy w 2013 roku. Dane uzyskiwane są ze statystycznej karty ...
   55  +46 2014 sep 21brutto netto kalkulatorKalkulator brutto - netto - Biblioteka Prawa Pracy
   55  +2 2014 aug 15google polska praca
   56  +45 2014 sep 17ustawa o systemie oświatyUstawa o systemie oświaty - Biblioteka Prawa PracyUstawa o systemie oświaty ... Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy · Ustawa o umorzeniu należności ...
   56  +45 2014 jul 24likwidacja ulgi prorodzinnejLikwidacja ulg podatkowych już pewna - Biblioteka Prawa PracyZmiany zasad przyznawania ulgi na dzieci. Przyjęto założenie, że ulga na dzieci to jeden z elementów polityki prorodzinnej , który ma wspierać ...
   56  ~ 2014 jul 22kasa fiskalna kosztyZe względu na stopień zużycia fizycznego kasy i wysokie koszty wymiany modułu fiskalnego nieopłacalne jest dalsze wykorzystywanie tych ...
   56  ~ 2014 jul 16unia europejska bezrobocieEUROSTAT: Bezrobocie w Unii Europejskiej wynosi 10,2 W porównaniu do września 2010 roku kiedy to bezrobocie wynosiło 10,1% poziom bezrobocia wzrósł. Wpaństwach Unii Europejskiej (EU27) ...
   58  +37 2014 jul 25odliczenia na zakup kasyUlga na zakup kasy fiskalnej - Biblioteka Prawa PracyCzy Wnioskodawcy przysługuje ulga na zakup nowych kas fiskalnych w ilości 8 sztuk w brzmieniu art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i ...
   59  +29 2014 aug 25smg krc pracaDlaczego przedłuża się termin ogłoszenia wyników badań czasu czy jest to firma SMG / KRC , która za przeprowadzenie badań jakościowych i ... niezmiennie zwiększenia liczby godzin pracy nauczycieli?
   60  +41 2014 sep 15koszty uzyskania przychodu
   60  ~ 2014 aug 28maksymalny czas pracy
   60  +41 2014 jul 21egzaminator z matematykiMEN proponuje nowe stawki nauczycielom- egzaminatorom 2) w części matematyczno-przyrodniczej – zadania z matematyki ... pracy egzaminatora odpowiada 1,78% minimalnej stawki wynagrodzenia ...
   62  +14 2014 sep 17ustawa o rachunkowościNowelizacja ustawy o rachunkowości przyjęta przez senat Z ośmioma poprawkami Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości . Nowe przepisy upraszczają prowadzenie rachunkowości ...
   62  +14 2014 jul 24ustawa transport drogowy
   63  +31 2014 aug 11kalkulator odsetek podatkowychKalkulator odsetek od zaległości podatkowych - Biblioteka Prawa Kalkulator pozwala obliczyć wysokość odsetek od zaległości podatkowych .
   65  ~ 2014 aug 24koszty eksploatacji samochoduKilometrówka od wynajmowanego samochodu - Biblioteka Prawa Czy koszty ponoszone w związku z używaniem samochodów ... oznaczają koszty związane z aktywną eksploatacją pojazdów i nie mogą być ...
   65  +36 2014 aug 08ochrona w budynkuNowe przepisy: ochrona przeciwpożarowa budynków i terenów Z dniem 30.06.br. wchodzą w życie przepisy nowego rozp. MSWiA z dn. 07.06. 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych ...
  1 2 of 2 pages    
  SEMrush