cao.ir

Please wait for loading...
    (77):

  /
   2  ~ 2014 sep 22هواپیمایی افغانستانسایتها - شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی - آريانا افغانشرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی. آريانا افغان ... كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد! Powered By Sigma ITID.
   3  ~ 2014 sep 14شركت ساختسایتها - سایر نهاد های دولتی - شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور. URL: بهشت, خرداد, تير, مرداد, شهريور, مهر, آبان, آذر ...
   4  +4 2014 sep 22فرم رزومهفرم رزومه فارسی1- مشخصات فردي : کد ملی : نام پدر: نام و نام خانوادگی: شماره شناسنامه: محل تولد: تاریخ تولد: تلفن تماس: نشانی محل سکونت: پست الکترونیکی: تلفن تماس ضروری: ...
   6  +3 2014 oct 01هواپیما صهابازديد رئيس سازمان هواپيمايي كشوري از شركت صنايع هواپيمايي ايران14 جولای 2014 ... به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، صبح امروز دكتر ... وي هدف از بازديد از شركت صنايع هواپيمايي ايران ( صها ) را كه با حضور دكتر منطقي ...
   7  -6 2014 sep 29ثبت نام هواپيماييصفحه ثبت نام - پورتال سازمان هواپیمایی کشوریصفحه اصلی > صفحه ثبت نام . ثبت درخواست حقيقي · حقوقي پيگيري درخواست حقيقي · حقوقي بررسي درخواست حقيقي · حقوقي · ثبت اطلاعات دفاتر خدمات مسافرتي ...
   8  -2 2014 sep 26پنهاآرشیو عکس - آلبوم تصاوير - ديداررياست سازمان ازدستاوردهاي شركت پنها25 آگوست 2010 ... ديداررياست سازمان ازدستاوردهاي شركت پنها . 1389/6/8 دوشنبه ... دیدارریاست سازمان ازدستاوردهای شرکت پنها . 1389/6/8 دوشنبه ...
   10  +91 2014 sep 24شرکت پستسایتها - سایر نهاد های دولتی - شركت پست جمهوري اسلامي ايرانشركت پست جمهوري اسلامي ايران. URL: ارتباط با مديران · چارت سازماني · آشنايي با ICAO · پست الکترونیک · English ...
   11  +4 2014 sep 20حراست و امنیتزيرپورتال دفتر مركزي حراست - سازمان هواپيمايي كشوريدومين همايش تخصصي نقش حراست هاي شركت هاي هواپيمايي در امنيت صنعت هوانوردي در شهريورماه سال جاري در شهر ... دستورالعملهاي حفاظتي امنيتي  ...
   11  -3 2014 aug 22iran sms management systemsI.R. Iran Civil aviation Organization33. Mandatory Reporting System . CAD 6313. 34 ... 35. Audit Procedure of SMS . CAD 6513. 36 ... FS AIG 04. 5. Safety Management System Audit Check List.
   11  +28 2014 aug 14aeromedical evacuation littersAeromedical EvacuationCover illustration: Litter bearers carry a patient up the ramp of a C-9 ... Aeromedical evacuation : management of acute and stabilized patients / [edited by].
   13  +5 2014 oct 01پست ایرانشركت پست جمهوري اسلامي ايران . URL: ارتباط با مديران · چارت سازماني · آشنايي با ICAO · پست الکترونیک · English ...
   18  -7 2014 sep 24notam mehrabad runway 29lAIS and Aerodromes Service Level of Agreement (SLA)Contractions to Minimize Message Length of Aerodrome NOTAMs …
   18  +10 2014 sep 15حراستدفتر مركزي حراست سازمان هواپيمايي كشوريكيفيت مطالب و مستندات ارائه شده در پورتال حراست سازمان هواپيمايي كشوري ... برنامه هاي سالجاري حراست با حضور مديران حراست شركتهاي هواپيمايي.
   19  +3 2014 sep 22فرمت رزومه
   19  +2 2014 sep 18شرکت رجاسایتها - سایر نهاد های دولتی - شركت قطارهاي مسافربري رجاشركت قطارهاي مسافربري رجا . URL: ويم. <. فروردين, ارديبهشت, خرداد, تير, مرداد, شهريور, مهر, آبان, آذر, دي, بهمن, اسفند.
   19  +74 2014 sep 10cad2011 recommentManual of Air Traffic Services (MATS)CAD 2011 . Manual of Air Traffic ... CAD 2011 . Version: ..... recommended or discretionary. it is applied where the more positive. “shall” is ...
   20  +16 2014 sep 23خلبانیCAD 2101Civil Aviation Directives (CAِD). دستًرالعمل. َای. 3212. CAD 2101. گواهينامه خلباني شخصي هواپيما. PPL-AEROPLANE. LICENCING, EXAMINATION AND. MEDICAL  ...
   21  +64 2014 sep 24آدرس صها هواپیماپورتال سازمان هواپیمایی کشوريمديركل دفتر مهندسي و قابليت پرواز سازمان هواپيمايي كشوري از الحاق 8 فروند وسيله پرنده به ناوگان هوايي كشور طي روزهاي اخير خبرداد و گفت: با ورود يك فروند ...
   22  +3 2014 sep 24اداره استانداردزيرپورتال معاونت استاندارد پرواز - سازمان هواپيمايي كشوريشرح وظايف معاونت استاندارد پرواز · بخشنامه هاي ايمني معاونت استاندارد پرواز. اسناد معاونت استاندارد پرواز : v روش اجرايي تدوين مستندات. CAD 4000.
   22  +79 2014 sep 17عملکرد شرکتهاﻓﺼﻞ ﺳﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽﻓﺼﻞ ﺳﻪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ. ﺑﺨﺶ. 1-3 : ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ . ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل. 1384. ➢. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ . ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. ➢.
   24  +1 2014 sep 17سازمان بازنشستگی کشوری iranمديركل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري از تعليق 16 مجوز دفتر خدمات مسافرت هوايي طي 5ماه ابتداي سال 93 خبر داد.
   24  -3 2014 aug 28webster medical dictionaryWebster's New World Medical DictionaryWilliam Shiel and Dr. Melissa Stöppler, the co-editors of the. Webster's New World Medical Dictionary , in which they discuss strategies to help you better com- .
   25  +16 2014 sep 23فرم نظر سنجی سمینارنتايج نظرسنجي در خصوص كارگاهﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ... ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮم ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻪ ﮐﺎر. ﮔﺎه ﻧﻤﺮه. 4.04. از ... از ﻧﻈﺮ. 2. ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. ، ﮐﺎرﮔﺎه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز.
   26  +1 2014 jul 25portal agentur vr marketingFundamentals of Aerospace MedicineMarketing Manager: Kim Schonberger. Managing ...... Deutsche Agentur fur .... VOC volatile organic compound(s). VOR vestibulo-ocular reflex. VR venous return ...
   27  +11 2014 sep 17سازمان هواشناسی iran
   30  +8 2014 sep 19سازمان راهداریسایتها - سایر نهاد های دولتی - سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ايسازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي. URL: متعلق به سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد! Powered By Sigma ITID.
   30  -10 2014 sep 12شرکتهای خارجی در ایرانسایتها - شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی - ايران اير تورصفحه اصلی > سایتها > شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی . شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی . ايران اير تور. URL:
   31  +14 2014 sep 19کس مسول بودن مرد در مقابل همسر ئ مسمس . ئ. ول بودن مرد در مقابل همسر. )قسمت اول(. همسرداری برای مرد کار آسانی نیست. بلکه رموزی دارد که هر کس کامال بدانها آشنا باشد. میتواند همسرش را مطابق دلخواه به.
   32  +1 2014 sep 19ما موریت خارج از کشورﺳﻔﺮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ، اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرج از » ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرج از. ﮐﺸﻮر را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﺮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮري اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ. و ﺗﺪوﯾﻦ. " ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ واﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎي. ﺧﺎرﺟﯽ. " ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
   34  +37 2014 sep 19وظایف مسئول دفترو روابط عمومي دفتر رياست شرح وظايف - (1) 1- - سازمان هواپيمايي كشوريشرح وظايف . دفتر رياست. و روابط عمومي. •. تنظيم و تسهيو امور دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب به رياست سازمان و سايرين . •. تهيه و تنظيم برنامه مالقات مقامات داخلي و ...
   34  ~ 2014 jul 24interior in airplainAircraft Interior Comfort and Design (Ergonomics Design PETER Vink AnD klAus BRAuER. AiRcRAfT inTERioR comfoRT. AnD. DEsign. Vink • BRAuER. AiRcRAfT inTERioR . comfoRT AnD DEsign ...
   37  ~ 2014 sep 23سایت قطار رجاشركت قطارهاي مسافربري رجا . URL: عنوي اين سايت متعلق به سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد! Powered By Sigma ITID.
   38  -4 2014 sep 15خلبانيگواهينامه خلباني گاليدردستًرالعمل. َای ًَاپیمایی کشًری. Civil Aviation Directives (CAِD). دستًرالعمل. َای. 1062 . CAD 2601. گواهينامه خلباني گاليدر. (GPL). LICENCING, EXAMINATION AND.
   38  -5 2014 aug 15doctor of education suffixPART B - SUBSPECIALTY (SSP) CODESGraduate Education Proven Subspecialty Suffix . ... Doctorate Level Criteria . .... These codes define the field of application and additional education ; experience  ...
   41  +16 2014 sep 15آزمون شماره 3 گام اولراهنماي سيستم صدور گواهينامه عملياتي (PPL) ويژه مراكز آموزشي2 راهنمای کاربری سامانه صدور گواهینامه سازمان هواپیمایي کشوری. 1391. گام اول ... تب اول ، یعنی تب سوابق اسناد، فردی که متقاضی شرکت در آزمون می باشد باید دارای ... به ترتیب شماره . 3 . و. (1. را انتخاب می کنیم و. پس از پر کردن قسمت توضیحات دکمه.
   41  +9 2014 sep 14لورنت راکمعرفي سيستم موقعيت ياب جهاني (GPS)سیستم موقعیت یاب جهانی بر مبنای سیستم های قدیمی تر لورن سی (سال 1940) و ... ماهواره های این سیستم را ابتدا شرکت راک ول و در حال حاضر نیز شرکت لاک هید ...
   45  +19 2014 sep 24استانداردمعاونت استاندارد پرواز - سازمان هواپيمايي كشوري
   48  ~ 2014 sep 27flying with thyroid medicationguidelines for flight surgeons medications and aircrewIf in doubt about prescribing a medication for an aircrew, Flight Surgeons should consult with: a. ..... patients may be returned to flying duties while using thyroid .
   48  +53 2014 sep 23انجمن متخصصان الکترونیک هواپیماییدستورالعمل ها - پورتال سازمان هواپیمایی کشوریCAD 2208. 3. خصوصيات تاييد هواپيماهاي رده عادي ، خدماتي ، اكروباتيك و تبادلي .... 10. دستور العمل نحوه صدور و تمديد گواهينامه تجهيزات زميني الكترونيك هواپيمائي .
   48  +3 2014 sep 18aircrew servey cmaq1the designers for the safety and performance of aircrew members. ...... instruments, including the Cockpit Management Attitudes Questionnaire ( CMAQ ).
   49  +6 2014 oct 01اموزش خلباني ماهانسالم عليكم " CAO.IRI Part-M كه در )" ( الزامات تداوم صالحيت پرواز با كليه مالكين و بهره برداران وسایل پرنده، مراكز آموزشي خلباني و سایر موسسات مربوطه الزم است نسبت به. پياده سازي این دستورالعمل ... آموزشگاه خلباني بوتيا ماهان . ✓.
   49  ~ 2014 sep 10patch abomber network protocol tcptranscranial Doppler. TCP tri-cresyl phosphate. TEE total energy expenditure. TGA
   50  -13 2014 aug 24cad continuous descent approachcad 2308.mdiIRI CAD -. Definitions. 2. The content of Book 1 is Certification Specifications
   50  ~ 2014 aug 08aircraft interior designPETER Vink AnD klAus BRAuER. AiRcRAfT inTERioR comfoRT. AnD. DEsign . Vink • BRAuER. AiRcRAfT inTERioR . comfoRT AnD DEsign  ...
   52  -11 2014 jul 22mvt ldm cpm aviation1. LOAD CONTROLCivil Aviation Organization of IR. ... *including checking of weight and balance limits Aircraft ... Dispatch of operational messages ( CPM , LDM , UCM, MVT , SLS... ).
   55  -24 2014 oct 01مقالات برای بانوانمسابقات مقاله نويسي وخاطره نويسي ويژه بانوان26 ژانويه 2014 ... نظر به لزوم يادآوري مبارزات و رشادتهاي جوانان درپيروزي انقلاب اسلامي وهمچنين برگزاري بهينه دهه مبارك فجر ، از كليه عزيراني كه مايلند در مسابقه ...
   55  ~ 2014 aug 15iran fax numbersIslamic Republic of Iran Civil Aviation Organisation FLIGHT Telephone number . Fax number . Cellular phone number . E-mail. Chief Ground Instructor. SIMULATOR INFORMATION. SIMULATOR REGISTRATION.
   59  +38 2014 sep 10شرکت های ایرانتعهد ايران بر استمرار تلاش در جهت ارتقا سامانه هاي CNS ... مديركل دفتر نظارت بر فرودگاهها شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري، از جريمه نقدي يك ...
   60  -38 2014 sep 17حمل و نقلاولين همايش ايمني در صنعت حمل و نقل هوايي ايران - تهراناولين همايش ايمني در حمل و نقل هوايي - سازمان هواپمايي كشوري با مشاركت شركت ها ، انجمن ها و مراكز علمي و تخصصي صنعت هواپيمايي برگزار ميكند. در اين همايش، كارگاه  ...
   61  ~ 2014 jul 26malignant spawn san antonioAeromedical Evacuation: Management of Acute and Stabilized San Antonio Military Pediatric Center. Wilford Hall
   61  ~ 2014 jul 20interior case schitaThe comfort schema describing the inputs leading to the output (dis)comfort is visu- alized in ..... Hardware covers elements in the interior including seats, IFE ...
   63  +38 2014 sep 25صحت يا سقمبررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايت و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي بـه منظـور. پاسصگويي به شاکي . •. بررسي و پاسصگويي در خصوص مراجته به ...
   63  -39 2014 sep 19كدام حيوانات اهلي اندسوالات متداول - پورتال سازمان هواپیمایی کشوریقوانين هواپيمايي در ارتباط با بردن حيوانات اهلي به كابين مسافران چه هستند؟ 1389/1 /24 سه ... كدام رده مجوز پزشكي را بايد داشت و براي چه مدتي معتبر است؟ 1389/1/24 ...
   63  +19 2014 sep 163 digit iata airline codes1- IATA STABLISHED IN: A-1945 B-1946 C-1947 D-1944 2-The c-governmental international organization with government members ... a- 3 digit b- 2 digit c-1 digit d- 4 digit. 15-in the book of OAG specific code is based on.
   65  +4 2014 sep 03airplane laptop ergonomicsAircraft Interior Comfort and Design ( Ergonomics Design Chapter 1 What Every Manufacturer and Airline Should Know about Comfort
   68  ~ 2014 sep 22ميد نيوزترمينال ميد فيلد ابوظبي تا سال 2017 به بهره برداري مي رسد4 نوامبر 2013 ... بر اساس اين گزارش، ترمينال " ميد فيلد" فرودگاه بين المللي ابوظبي يكي از كليدي ترين زيرساخت هايي است كه در پايتخت امارات ... منبع: تين نيوز  ...
   69  ~ 2014 jul 25oxygen hyperbaric turbo headachedizziness, tinnitus, headache , increased heart and respiration rates, and fatigue.
   71  ~ 2014 sep 20ab lucas student portalAviation Mental HealthElaine Iljon Foreman, Robert Bor, and Lucas van Gerwen. 6 Flight or ..... aviation psychologist, he provides stress management training for ab initio student .
   73  +2 2014 sep 17فرودگاه انگلیسی هاپست الکترونیک · English ... اعطاي ششمين گواهينامه فرودگاهي به فرودگاه لار ... مديركل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري از ...
   74  +27 2014 sep 16وزارت راه و ترابريسایتها - وزارتخانه های دولتی - وزارت راه و ترابريوزارت راه و ترابري . URL: قويم. <. فروردين, ارديبهشت, خرداد, تير, مرداد, شهريور, مهر, آبان, آذر, دي, بهمن, اسفند. 1388, 1389 ...
   75  -28 2014 sep 23سایت شرکت هامديركل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري از .... كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان هواپيمايي كشوري مي باشد!
   75  ~ 2014 sep 19كلت كمرىدفتر مركزي حراست - اخبار - برگزاري دومين جلسه آموزش تيراندازيدر اين دوره آموزشي كه با مسابقه تير اندازي همراه بود، كاركنان حراست روش هاي صحيح تيراندازي با سلاح جنگي ( كلت كمري ) آشنا شدند. همچنين مقرر گرديد براي شركت ...
   77  +24 2014 sep 26مقالات حقوق بین المللدفتر حقوقی و امور بين الملل - سازمان هواپيمايي كشوريمنابع علمی حقوق هوايی; مقالات حقوقی ; اسناد حقوق هوايی بين المللی ... مقدمات راه اندازي زيرپورتال معاونت عمليات هوانوردي و امور بين الملل انجام شده است و اين زيرپورتال ...
   78  -4 2014 oct 01urmia ir defaultسایتها - پورتال سازمان هواپیمایی کشوریRasht. www.RashtAirport. ir . Urmia . www.UrmiaAirport. ir . Lamerd. www. LamerdAirport.com. Kish. www.KishAirport. ir . Larestan, www.Larestan.airport. ir . آرژانتين.
   79  -13 2014 oct 01سازمان برنامه و بودجهشرح وظايف دفتر برنامه ريزي، تشكيالت وبودجه )- (4 1-نظارت بر انطباق فتاليت هاي سازماني با اهداف تتيين شده طي برنامه هاي پنج ساله ... تهيه و تنظيم بودجه سازمان با همكاري واحدهاي ذيربط و پي گيري در مراجع مربوطه.
   79  -29 2014 sep 20تور داخلی و خارجیشرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی . ايران اير تور . URL: آمار صنعت هوانوردی. سالنامه هاي آماري ...
   80  ~ 2014 sep 24محمد فودازیپزشكان و مراكز مورد تأييد سازمان - پورتال سازمان هواپیمایی کشوریدكتر حميد فودازي . انتهاي خيابان استاد مطهري ، خيابان شهيد يوسفيان ، كلينيك فوق .... دكتر محمد مهدي امام. خيابان فتحي شقاقي ، پلاك 52 ، طبقه 6 ، واحد 23 ـ تلفن : ...
   84  +17 2014 aug 19brvo flame and thunderAir Force Waiver GuideRVO is typically divided into either branch retinal vein occlusion ( BRVO ), hemiretinal vein occlusion ... and flame hemorrhages in all quadrants of the retina ... If retinal hemorrhages are severe, classic “blood and thunder ” appearance of the.
   86  ~ 2014 sep 26منشور اخلاقی سازماندفتر مركزي حراست - اخبار - تدوين نخستين منشور اخلاقي حراست هاي تدوين نخستين منشور اخلاقي حراست هاي صنعت هوانوردي توسط دفتر مركزي حراست سازمان هواپيمايي كشوري. بيشتر · خانه |, بازگشت |, حريم خصوصي كاربران | ...
   88  -13 2014 sep 22پورتال سيمرغپورتال سازمان هواپیمایی کشوری - سازمان هواپيمايي كشوريآموزشگاه سفير; آموزشگاه پيام; موسسه آموزش هوايي پرتو; موسسه آموزش هوايي فرآيند پرواز پارس; مركز آموزش سفينه پرواز; مركز آموزش هوايي سيمرغ  ...
   89  -21 2014 sep 15طرح توجیهی 89كميته ارزيابي طرحهاي توجيهي و موافقت اصولي - سازمان هواپيمايي كشوريدستورالعمل كميته تخصصي ارزیابي طرح هاي توجيهي و اعطاي موافقت اصولي معاونت ... شماره اصالحیه. تاریخ اصالحیه. Revised CADs. اعمال شذه توسط. 1. /25. /7. 89 .
   89  -3 2014 sep 10کیش ایرسایتها - شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی - كيش ايركيش اير . URL: ها. بيشتر. تقويم. <. فروردين, ارديبهشت, خرداد, تير, مرداد, شهريور, مهر, آبان, آذر, دي, بهمن, اسفند. 1388, 1389 ...
   92  -34 2014 sep 17دکتر علی ساعیدكتر هادي. دكتر خامكي. دكتر آزاد. دكتر كوششكار. دكتر فراهاني. دكتر خادمي. دكتر نظامي .... مطب: خيابان وليعصر ، بالاتر از پارك ساعي ، نرسيده به بيمارستان مهرگان ، كوچه 36 ، مجتمع وليعصر ، طبقه همكف ، واحد 202 ـ تلفن: 88647951. 3 . ... دكتر علي مقدم.
   93  +8 2014 sep 23دفاترشرايط الزم جهت متقاضيان تأسيس دفاتر خدمات مسافرت هواييموضوع بند الف از ماده يك آئين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي ، سياحتي ، جهانگردي و زيارتي. متقاضيان دفاتر خدمات مسافرت هوايي. ) حقوقي.
   93  ~ 2014 sep 22ماه صفرماه صفر دومین ماه قمری است؛ ماهی که به نحوست معروف است .ماه صفر دومین ماه قمری است؛ ماهی که به نحوست معروف است . ﭼ>ا ﺻﻔj >ا ﺻﻔ> ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ ؟ در نامگذاری این ماه، دو وجه ذکر کرده. اند: 1 . از. » صُفْرَة )زردی(. « گرفته شده؛ زیرا زمان ...
   94  -46 2014 sep 18اخبار داخلي روزاخبار داخلي - اخبار - بزرگداشت روز جهاني مراقبت پرواز با حضور رييس 19 ا کتبر 2011 ... به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، 28مهرماه 20اكتبر روز جهاني كنترلرهاي ترافيك هوايي نامگذاري شده است و به مناسبت بزرگداشت چنين ...
   94  ~ 2014 jul 21hemo skiing commercialHigh Altitude Medicine and Physiology, Fourth EditionCommuting to high altitude for commercial and other activities. 359. 28. Athletes and
  1 of 1 pages