SEMrush
danarionline.cz

Please wait for loading...
  SEMrush

    (181):

  /
   1  ~ 2014 sep 24plná moc v daňovém řízeníUdělení plné moci k zastupování v daňovém řízení (§ 10 odst. 3 Má-li příjemce zástupce s neomezenou plnou mocí pro celé daňové řízení , doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci. Pokud má zástupce příjemce plnou ...
   1  +9 2014 jul 25navod jak na dphNávod k vyplnění daňového přiznání k DPH od 1. 4. 2011 - Daňový V dani z přidané hodnoty jsme již zažili různé novely a různá provedení formulářů daňových přiznání, která obvykle na novelizaci zákona ...
   3  +5 2014 jul 31misto dodani softwareMísto plnění při dodání zboží - Daňový portál profesionálů a Pokud uskutečňujete dodání zboží osobě registrované k dani na Slovensku, místo plnění je v tuzemsku (při dodání zboží s přepravou jde o místo , kde je přeprava zahájena) a zboží je skutečně odesláno nebo přepraveno .... pravni- software .cz.
   4  +14 2014 aug 20odpis dokument storna wwwZrušení opravné položky a odpis pohledávky - Daňový portál Mohu zaúčtovat zrušení opravné položky MD 391/D 558 a odpis pohledávky MD 546/D 311? Je odpis této pohledávky daňovým výdajem? ... Obsah dokumentu .
   5  +4 2014 sep 15fo zeProhlášení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Mezi nejčastější chyby, se kterými se pracovníci správce daně u plátců daně setkávají, patří uznávaní nezdanitelných částek ze základu daně i u těch poplatníků, ...
   6  +3 2014 sep 21zaměstnání důchodců v roce 2011Zdravotní pojištění - když zaměstnáte starobního důchodce - Daňový Rozhodne-li se zaměstnavatel takového důchodce zaměstnat , musí nejprve splnit ... podléhají i v roce 2011 povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění.
   6  +95 2014 sep 05dph z euDodání a pořízení zboží v rámci Evropské unie - Daňový portál Prodej zboží zákazníkům registrovaným k DPH v jiné členské zemi EU již není z hlediska daňových a celních předpisů považován za vývoz zboží. Pro českého ...
   6  +55 2014 aug 15dovoz zbozi do crZákazy, omezení a limity dovozu a vývozu zboží po vstupu ČR do Smyslem jednotlivých článků bylo deklarantskou veřejnost upozornit na připravované změny související s dovozem a vývozem zboží po vstupu ČR do EU .
   7  -2 2014 sep 20zákoník práce 2012 invalidníZaměstnávání osob se zdravotním postižením - Daňový portál Povinný podíl takovýchto zaměstnanců aneb tzv. invalidní daň ... (karantény) podle § 192 až 194 zákoníku práce nebo nemocenské z nemocenského pojištění , .... 6. 2011, změnil by se tento VZ a tím i probíraný odpočet až od 1. 1. 2012 .
   7  +45 2014 aug 17registrace k dphZrušení registrace k DPH - Daňový portál profesionálů a daňových Registrace k DPH znamená pro plátce poměrně náročnou administrativu a zpravidla zvyšuje konečnou cenu pro jeho zákazníky z řad neplátců. Proto je snahou ...
   9  +1 2014 sep 17novela zákoníku práce 2012 senátKlady a zápory „velké“ novely zákoníku práce 2012 - Daňový portál Návrh novely zákoníku práce má sám o sobě 323 bodů a přechodná ustanovení a je k němu připojena i ... ČR probíhá legislativní proces o zásadní novele tohoto zákona, a to s účinností od 1. ledna 2012 (sněmovní tisk č. 411, senátní tisk č.
   9  +25 2014 jul 26dotace pro obcanska sdruzeniDotace v daních u neziskových subjektů - Daňový portál Přijatá dotace ve výši 20.000 Kč není u občanského sdružení předmětem daně. V důsledku toho pak nejsou dresy a další pořízené sportovní potřeby daňovými ...
   11  -4 2014 sep 24daň z nemovitosti 2011Přiznání k dani z nemovitostí v roce 2011 - Daňový portál 2011 , byl přijat také zákon č. 281/2009 Sb., jímž byl, rovněž s účinností od 1. 1. 2011 , novelizován i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí , ve znění ...
   11  -1 2014 sep 22dovoz zboží z amerikyDovoz a vývoz zboží z pohledu DPH - Daňový portál profesionálů a Český plátce realizoval dovoz zboží z Jižní Ameriky , při kterém by mu při jeho propuštění do režimu volný oběh vznikla v tuzemsku povinnost přiznat daň. Zboží  ...
   12  +4 2014 sep 21cestovní náhradyCestovní náhrady společníka a jednatele s. r. o. - Daňový portál Podmínky pro poskytování náhrad cestovních výdajů, jejich jednotlivé druhy a výši upravuje a stanoví od 1. 1. 2007 sedmá část zákoníku práce. Skutečnost, že  ...
   12  +51 2014 aug 03dph v eu platcePlátcem DPH v EU snadno a rychle - Daňový portál profesionálů a Základním principem DPH v rámci Evropské unie (dále jen „ EU “) je ... ZDPH je uvedeno 20 důvodů registrace k DPH – tedy podmínek vzniku plátce české DPH  ...
   13  -1 2014 sep 29zákoník práce 2012Návrh novely zákoníku práce má sám o sobě 323 bodů a přechodná ... o zásadní novele tohoto zákona, a to s účinností od 1. ledna 2012 (sněmovní tisk č. 411 ...
   13  +15 2014 sep 08malé soukromé nákladníAutomobil v podnikání - Daňový portál profesionálů a daňových Pokud by se jednalo o pořízení nového nákladního automobilu používaného
   13  +88 2014 aug 04sms pujcky platba penaleOmezení plateb v hotovosti - Daňový portál profesionálů a daňových Platby v hotovosti podléhají od určité výše sankcím. Podmínky, kdy je možné tyto sankce uplatnit, upravuje zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ...
   14  +1 2014 sep 12přepočet měnCizí měna v účetnictví - Daňový portál profesionálů a daňových ZU dále připouští variantní možnosti používání kursů pro přepočet cizí měny na českou ke dni uskutečnění účetního případu (aktuální kurs, pevný kurs.).
   14  +14 2014 aug 10dan z pronajmuDaň z pronájmu nemovitostí - důchodce - Výpis příspěvků diskuse Příjem z pronájmu nemovistosti mám 42000,- Kč, důchod cca 8500,- Kč měsíčně. Kolik budu platit daň a do kdy musím podat danové přiznání?
   15  -4 2014 sep 26celni spravaCelní správa České republiky - co víme o celnících - Daňový portál Celní správa české republiky disponuje množstvím velmi významných kompetencí a oprávnění a jejím hlavním posláním v současné době je stále ochrana ...
   15  +5 2014 sep 19silniční daňPovinnost zaplatit silniční daň v případě paušálních výdajů - Daňový V roce 2008 uplatňovala výdaje v prokázané výši, vedla knihu jízd na svůj soukromý automobil, uplatňovala náhrady ve výdajích a zaplatila silniční daň . V roce ...
   15  +86 2014 sep 16odstupné 2011324/26.01.11 - Odstupné u cese leasingové smlouvy - Daňový portál 324/26.01.11 - Odstupné u cese leasingové smlouvy. Publikováno: 8.4. 2011 ; Typ : zápis KOOV; Zdroj: internetové stránky Ministerstva financí ČR.
   16  +85 2014 sep 27fond pracovního času 2011Publikováno: 31.10. 2011 ; Typ: výklady; Zdroj: Práce a mzda 2011 /11
   16  +12 2014 sep 19právoArchiv čísel a článků časopisu Daně a právo v praxi - Daňový portál Archiv čísel a článků časopisu Daně a právo v praxi. Archiv čísel a článků časopisu Daně a právo v praxi. Archiv čísel a článků časopisu Daně a právo v praxi: ...
   16  ~ 2014 sep 16dič vzorVzory podání I. - Daňový portál profesionálů a daňových poradcůVZOR A. Finanční úřad pro Prahu 1. Štěpánská 28. Praha 1 110 00 101 00. DIČ : CZ6608176010. Věc: Oznámení o změně bydliště. Daňový subjekt: Karel Malý
   16  +85 2014 sep 12režim výsadZákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Daňový portál (1) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit podle smluv, které ..... Příloha 5 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení ...
   17  +6 2014 sep 27dph na slovenskuDODÁNÍ ZBOŽÍ NA SLOVENSKO A DPH - Daňový portál Z důvodu překročení zasílání zboží na Slovensko jsme se stali plátci DPH na Slovensku . Budeme tedy neplátcům vystavovat DPH 19 % a DPH také odvádět ...
   17  +3 2014 sep 16daň z nemovitostiDaň z nemovitostí a z převodu nemovitostí jako daňový výdaj Výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů u poplatníka může být, mimo jiné, i daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí.
   17  +14 2014 sep 13obchodní rejstřík firemObchodní rejstříky vybraných zemí - Daňový portál profesionálů a Austrálie, odkaz, název, status, sídlo, identifikační čísla, u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) – poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku – aktuální, ...
   17  +84 2014 sep 07celní správa
   17  +13 2014 jul 21ucetnictvi prevod pay palPřevod měny při nákupu ze třetích zemí pro účely přiznání k DPH Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s převodem zahraniční
   18  +2 2014 sep 20tvorba fkspFondy - Daňový portál profesionálů a daňových poradcůJejich tvorbu a čerpání si upraví vnitropodnikovou směrnicí sama účetní ..... K popularitě FKSP mj. přispívá i skutečnost, že jeho tvorba a použití jsou blíže ...
   18  +24 2014 sep 15rejstřík firem
   18  +60 2014 sep 02nakup zbozi bez dphZa pořízení zboží z jiného státu EU se považují nákupy ad 1), 3) a 5). Naopak se za něj ... Plátcem DPH se přitom stávají – bez ohledu na jejich obrat ! – již dnem ...
   18  +17 2014 jul 27odpovedny zastupce obchod zbraneAplikace živnostenského zákona a zákona o regulaci reklamy v „Klamavou“ obchodní praktikou je podle zákona o ochraně spotřebitele vždy ... Osoba odpovědná za činnost provozovny a osoba odpovědného zástupce ..... nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“).
   19  +12 2014 sep 27obchodní rejstřík svobodná povoláníPrávnické osoby v daňovém poradenství - Daňový portál Charakteristiku svobodných povolání v mezinárodním kontextu zmiňuje např. ... daňové poradenství jako předmět podnikání zapsáno do obchodního rejstříku .“.
   20  -1 2014 sep 29pujčování věcíPříjmy fyzických osob z pronájmu - Daňový portál profesionálů a je pronájem věcí movitých s následnou koupí najatých věcí (finanční leasing a podobně). Pronájem a půjčování věcí movitých, zejména dopravních prostředků  ...
   20  +18 2014 sep 10pravidla uredniho podpisuDaňový řád, část VIII., Rozhodnutí správce daně a nápravy Bez ohledu na název platí pro všechna rozhodnutí pravidla obsažená v § 101 až ..... Náležitost podpisu úřední osoby, uvedení jména, příjmení, pracovního ...
   21  +4 2014 sep 17daňová správaDaňová správa v České republice - Daňový portál profesionálů a Daňové správy jednotlivých států spolu musely začít velmi úzce spolupracovat, a to nejen v oblasti správy daní, ale i v oblasti vymáhání finančních pohledávek.
   21  -2 2014 sep 11první důchodová daňJak to vypadalo s daní příjmů za první republiky? - Detail příspěvku Jak vypadaly za první republiky daně z příjmů? ... Daň důchodovou platily domácnosti ze všech svých příjmů, když překročily minimální hranici.
   22  +20 2014 jul 26ako zauctovat platbu kartouÚčtování při platbě kartou - Daňový portál profesionálů a daňových Účtování při platbě kartou . Publikováno: 26.1.2009; Typ: otázky & odpovědi; Zdroj : Otázky & odpovědi z praxe 2009/1. Ing. Miroslava Kočová. Související ...
   23  -8 2014 sep 03exekuce josef skálaDaňová exekuce podle nového daňového řádu - Daňový portál Pravomoci správce daně, jakožto exekučního orgánu, upravuje ale
   25  +18 2014 aug 12kurzy devizoveho trhuKurzy - Daňový portál profesionálů a daňových poradcůZákon o daních z příjmů v § 38 dává poplatníkům, kteří nevedou účetnictví ( vedou daňovou evidenci) možnost, používat kurzy devizového trhu dle pravidel ...
   26  +3 2014 sep 17registračn pokladneVýsledky hledání v dokumentech - Daňový portál profesionálů a srážek ze mzdy, dále jednotlivými vklady v pokladně a na bankovní firemní účet. ... účet finančnímu úřadu, vzniká s. r. o. nějaká další povinnost registračn .
   27  +8 2014 sep 24přiznání k dphPřiznání k DPH - Daňový portál profesionálů a daňových poradcůK podstatnému rozšíření „tuzemského reverse charge“, kdy u zdanitelných plnění v České republice mezi plátci bude nově přiznávat DPH příjemce plnění ...
   27  -6 2014 sep 20vzorky zdarmaVzorky zdarma - Daňový portál profesionálů a daňových poradcůVzorky zdarma . Publikováno: 1.9.2010; Typ: otázky & odpovědi; Zdroj: Otázky & odpovědi z praxe 2010/9. Ing. Martin Děrgel. Společnost s r. o., vede podvojné ...
   27  +11 2014 sep 15obchodní rejstříkJazyk. zdarma, za poplatek. Austrálie, odkaz, název, status, sídlo, identifikační čísla, u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) – poplatky 25-60 AUD  ...
   27  ~ 2014 sep 09praxiArchiv čísel a článků časopisu Daně a právo v praxi . Archiv čísel a článků časopisu Daně a právo v praxi : Daně a právo v praxi 2014. Daně a právo v praxi č. 9 ...
   27  +74 2014 aug 05prace na zkraceny uvazekRodičovský příspěvek a práce na zkrácený úvazek u téhož Rodičovský příspěvek a práce na zkrácený úvazek u téhož zaměstnavatele. Publikováno: 11.5.2010; Typ: otázky & odpovědi; Zdroj: Otázky & odpovědi z praxe ...
   28  -4 2014 aug 14prodej domu dvouletky prahaZdanění příjmů z prodeje bytu - Daňový portál profesionálů a Při převodu nemovitosti je vždy povinen prodávající zdanit prodej daní z převodu ... Pro osvobození příjmů z prodeje bytu je platný dvouletý časový test, který se váže na .... 2014 Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
   29  -10 2014 sep 30prodeje pozemkůDaň z příjmů při prodeji pozemku - Daňový portál profesionálů a Přesto ovšem (nebo právě proto) je nutno mít na zřeteli, že v souvislosti s vlastnictvím pozemku (zejména při nabytí a prodeji ), vznikají některé daňové a účetní ...
   30  +71 2014 sep 18platové třídyZařazení do platové třídy - Daňový portál profesionálů a daňových Může být zaměstnanec školy (příspěvkové organizace) se středoškolským vzděláním i nadále zařazen do vyšší platové třídy , než je 9. platová třída , tedy existují i ...
   30  -6 2014 sep 13daň z příjmuVývoj sazby daně z příjmu fyzických osob - Daňový portál Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2013 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je ...
   30  +9 2014 sep 13prodej obrazůProdej obrazů z daňového a účetního pohledu - Daňový portál Prodej obrazů z daňového a účetního pohledu. Publikováno: 1.3.2011; Typ: otázky & odpovědi; Zdroj: Otázky & odpovědi z praxe 2011/3. František Louša.
   30  +10 2014 jul 30vystavenie faktury autoromVystavení faktury - Daňový portál profesionálů a daňových poradcůAkciová společnost, která je plátcem DPH vystavuje fakturu za překlad, který posílá ... a daně, 3. aktualizované a rozšířené vydání, od autora Ivana Macháčka.
   31  +5 2014 sep 21prodej obrazu
   31  +15 2014 sep 15404 in dle404 /26.06.13 Stanovení výše dílčího základu daně § 7 pro 404 /26.06.13 Stanovení výše dílčího základu daně § 7 pro porovnání dle § ... Stanovení podílů základů daně kdy dochází k restrikci dle § 35ca.
   31  +31 2014 sep 10právní dokumentPrávní , daňové a účetní aspekty přeměny společnosti s ručením Změnou právní formy dojde ale pouze ke změně vnitřních právních poměrů a právního ... Tento dokument se samozřejmě po určitou dobu zákonným způsobem ...
   32  +2 2014 sep 30propagace firmySportovní dresy jako daňově uznatelný náklad v rámci propagace Sportovní dresy jako daňově uznatelný náklad v rámci propagace firmy . Publikováno: 20.7.2009; Typ: otázky & odpovědi; Zdroj: Otázky & odpovědi z praxe ...
   32  +1 2014 sep 24brigády pro studentyZaměstnávání studentů , studentské brigády - Daňový portál Vysvětluje definici kdo je studentem , zamýšlí se nad charakterem studentské brigády a snaží se najít nejvhodnější typ smlouvy odpovídající režimu, v jakém je  ...
   33  +47 2014 sep 07nezákonnáNezákonná opakovaná daňová kontrola - Daňový portál Tazatel má obecně pravdu v tom, že opakovaná daňová kontrola je zásadně nezákonná . Ovšem s postupující praxí správní judikatura dovodila soubor různých ...
   33  +61 2014 aug 23vypocet ciste mzdyVýpočet čisté mzdy v Česku a sousedních zemích - Daňový portál Porovnejme si proto výpočet čisté mzdy u nás doma a u našich sousedů ( Německo, Rakousko, Polsko a Slovensko). Kde odvedou občané na povinných ...
   34  +10 2014 sep 20obchodni rejstrikChorvatsko, odkaz, název, IČ, sídlo, člen představenstva, obchodní činnost, status ... obchodní rejstřík (pouze právnické osoby, včetně nadaci a sdružení).
   35  +66 2014 aug 07dohoda o provedeni praceDohody o provedení práce v roce 2012 - Daňový portál profesionálů S účinností od 1. 1. 2012 dochází k výrazným změnám u dohod o provedení práce . Jedná se o změny v zákoníku práce a dále v oblasti ...
   35  +25 2014 jul 25danove priznani formularJak vyplnit a podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických Pojďme se nyní s jednotlivými řádky daňové přiznání seznámit a poukázat ... by měl využít vždy aktuální a správný formulář daňového přiznání, ...
   36  -6 2014 oct 01zákoník práceJak na „pracovní kázeň“ v novém zákoníku práce - Daňový portál Několik zaměstnavatelů mi v souvislosti se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů, položilo otázku, zdali tento nový právní ...
   36  +65 2014 aug 10uctovanie leasingu na autoÚčtování leasingu z pohledu nájemce - Daňový portál profesionálů Předtím, než se podíváme blíže na účtování, je třeba připomenout základní principy, které finanční leasing charakterizují. Hovoříme-li o finančním leasingu ( nebo ...
   37  +30 2014 sep 14kratkodoby pronajem bytuPronájem nemovitosti - Daňový portál profesionálů a daňových 3 se nevztahuje na krátkodobý pronájem stavby, bytů a nebytových prostor, tedy nejdéle do 48 hodin nepřetržitě a dále na nájem prostor a míst k parkování ...
   38  -7 2014 sep 12agentura pro kontrolu dadaDaňová kontrola – doměrek – exekuce - Daňový portál profesionálů Kdyby správci daně neměli možnost kontrolovat plnění daňových povinností, sotva by je někdo z českých poplatníků a plátců daní přiznával a platil ve správné  ...
   39  -3 2014 sep 11pozemek prodej
   41  +60 2014 sep 18mzdová kalkulačka 2011Mzdové výpočty - Daňový portál profesionálů a daňových poradcůPublikováno: 2.8. 2011 ; Typ: výklady; Zdroj: Účetnictví v praxi 2011 /8
   41  +42 2014 jul 22firma v polskuPovinnost registrace k DPH v Polsku - Daňový portál profesionálů a Naše firma bude dodávat zboží s montáží do Polska, ale odběratelem bude opět česká firma . ... Dle našeho názoru bude místo plnění v Polsku dle § 7 odst.
   42  +17 2014 sep 08chybi fakturaZměny pravidel pro uplatnění nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Chybějící náležitosti daňového dokladu podle právní úpravy platné do 31. 3. .... Taková přijatá faktura doplněná o chybějící náležitosti je pak ...
   45  -10 2014 sep 23medián průměrné mzdyPrůměrná mzda v Evropě - Daňový portál profesionálů a daňových Výše dosahované průměrné mzdy se v Evropě mezi jednotlivými zeměmi liší (i .... tak zaměstnanec nacházející se svou mzdou přesně uprostřed ( medián ) má ...
   45  +11 2014 sep 19prodej pozemek
   46  +55 2014 sep 09smlouva o půjčcePůjčky , úvěry, úroky a daň z příjmů - Daňový portál profesionálů a Smlouva o půjčce je definována v § 657 a 658 občanského zákoníku. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníku věci určené podle druhu, zejména peníze, ...
   46  +48 2014 aug 11prodej nakladnich automobiluDaň z přidané hodnoty a daň silniční při prodeji automobilu Prodej automobilu má daňové dopady nejen do daní z příjmů (viz příspěvek v ... Protože se jedná o nákladní automobil , uplatnil odpočet DPH na vstupu a ...
   47  +21 2014 sep 06dan pro osvcZrušit slevy na dani je pro OSVČ horší než snížení paušálů - Detail To by však byla pro OSVČ větší rána než samotné snížení paušálů. ... 300 000 = 240 000 korun a daň činí 15 % z rozdílu příjmů a výdajů, tedy z ...
   47  +54 2014 aug 03dohoda o pracovni cinnostiDohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - Daňový portál Zákoník práce obsahuje ustanovení, dle kterého je zaměstnavatel povinen i v případě dohody o pracovní činnosti (fiktivně) stanovit rozvržení týdenní pracovní ...
   47  +9 2014 jul 28devizy vs valutyVedení účetnictví v české a cizí měně - Daňový portál profesionálů a Některé z těchto položek je přitom nutno vést současně i v příslušné cizí měně. ... peněžní prostředky v cizí měně ( valuty v hotovosti nebo devizy na bankovních ...
   47  +12 2014 jul 24stavba pro rodinnou rekreaciZařazení živnosti „hostinská činnost“ - Daňový portál profesionálů a V případě ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek) podávání snídaní  ...
   48  -2 2014 sep 22výpočet čisté mzdy
   48  +31 2014 sep 13výpočet nemocenskéVýpočet průměrného výdělku a některé další otázky poskytování Jestliže pro stanovení nároku na dávky nemocenského pojištění zákon o ... dnů, výpočet redukovaného průměrného výdělku a možnosti zaokrouhlování.
   48  +48 2014 jul 27uoou co neni spamZasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem o některých V této souvislosti není důležitá forma elektronické komunikace.1 ..... Kontroly v minulosti - 2007 - Spam a nevyžádaná obchodní sdělení. ... www. uoou .cz, Nevyžádaná obchodní sdělení/Často kladené otázky k zákonu č.
   49  +18 2014 aug 25smlouva o dilo webSmlouva o dílo u fyzické osoby - plátce daně z přidané hodnoty Smlouva o dílo u fyzické osoby - plátce daně z přidané hodnoty .... 400, fax: 246 040 401 | e-mail: danarionline@wolterskluwer.cz, web : www.wolterskluwer.cz
  1 2 of 2 pages    
  SEMrush