fzo.org.mk

Please wait for loading...
    (28):

  /
   1  ~ 2014 aug 10fond za zdravstvoФонд за здравствено осигурување на Р.МакедонијаСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА Новини кои се однесуваат за остварување на правото за ин-витро и за здравственото осигурување на иселениците
   1  +4 2014 jul 22aciklovir cena zeginlista na lekoviMakedonija lek, 398.00, Pantoprazole, Injekcii, 40mg, 1 vijala, *, Altana Pharma ..... 106, D06BB03, ACIKLOVIR ALKALOID, Alkaloid, 52.49, Aciclovir, Krem ...
   3  +1 2014 sep 19социјална служба кавадарциПодрачна служба Фонд за Здравствено Осигурување на Подрачна служба ... Кавадарци .... Договори за социјално осигурување · Користење на здравствени услуги во странство · Користење на здравствени  ...
   4  +2 2014 sep 17тхе фирст свиссFirmi_za_koi_se_izgotveni_EZK - Фонд за здравствено осигурување616, БИТОЛА, 4002011522219, ТХЕ НОВА СОДЕ, 3. 617, БИТОЛА, 4002993118440, СВ.ПРОМЕТ МАРИЈА УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ БИТОЛА, 3. 618, БИТОЛА ...
   4  +4 2014 sep 11аль борадо деSheet1327, БИТОЛА, 4002009510564, ТОМ АЛ БИ 1991 УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ
   5  +1 2014 sep 10фаморд ад скопјеLV седница - Фонд за здравствено осигурувањеБарање од РЖ Скопје - Фаморд АД ;. 6. Разно. Потоа побара Управниот одбор да расправа и за Предлогот од министерот за здравство ...
   6  -5 2014 aug 30macedonia health insuranceFZO - www.fzo.org.mkМакедонски · home · contact. search. contact /
   9  +16 2014 sep 15повеќе инфо за скпјеФонд за здравствено осигурување на Р. МакедонијаФондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено ... Инфо билтен издание бр.45 од 2014 година... повеќе .
   11  +6 2014 aug 01sait za konektoriSluzben vesnik na RM, br.48, Vtornik, 26 juni 2001Vrz osnova na ~len 36, stav 3, od Zakonot za Vlada-
   12  -1 2014 oct 05vlada na rmSluzben vesnik na RM , br.48, Vtornik, 26 juni 2001Vrz osnova na ~len 36, stav 3 od Zakonot za Vlada - ta na Republika Makedonija ... 84, vo povr{ina od 63,79 m2, sopstvenost na Republika Makedonija , se.
   15  +28 2014 oct 01инвитроИн-витро - Фонд за здравствено осигурување на Р.МакедонијаИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА. (17.01.2011) Известување за спроведување на дел од договорните обврски од Договорот за пружање и ...
   19  -2 2014 sep 29national health insurance fund
   19  -16 2014 sep 05kombinirani detski vitaminiSifrarnik na dijagnozi1774, DRUGI ANEMII PORADI DEFICIT NA VITAMIN B12, D51, 8
   22  -8 2014 jul 28gubenje na sluhot53, AMEBNA INFEKCIJA NA DRUGI LOKALIZACII, A06, 8 ... 82, TUBERKULOZA NA BEL DROB, BAKTERIOLOцKI I HISTOLOцKI NEGATIVNA, A16, 0.
   23  +5 2014 sep 11ана вуковиќпреземи7, 5, Д-Р АНА ИВАНОСКА, ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА, 2/9/2013. 8, 6, Д-Р ЛИДИЈА ВУКОВИЌ , ЗЕГИН МЕДИКА - ДР.ВЕРИЦА, 2/9/2013. 9, 7, Д-Р СОЊА ...
   26  +75 2014 sep 12klinika za biohemijaјануари-март 2009 година - Фонд за здравствено осигурувањеJZU Univerzitetska klinika za kardiologija. 269.498.665. 67.374.666. 25,00. 86. JZU Univerzitetska klinika za biohemija . 60.950.245. 15.237.561. 25,00. 87.
   29  +26 2014 aug 27ponuda za rabotaDO FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURUVAWE NA MAKEDONIJA Vo prilog na ovaa ponuda Vi ja dostavuvame slednata dokumentacija: I. ZA ... Kone~no re{enie (dozvola za po~nuvawe so rabota na zdravstvenata ustanova)  ...
   34  -1 2014 aug 28totalna proteza vakumsifrarnik10, 1, 1104, Nadkolena kombinirana proteza za dezartikulacija na koleno. 11, 1, 1105, Nadkolena
   47  ~ 2014 aug 24bilki protiv diabetХИРУРГИЈАDiabetes mellitus. Дијабетот е асоциран со зголемен ризик за кардиоваскуларно заболување и, во некои случаи, за мултиорганско оштетување.
   49  -2 2014 sep 02poliklinika jane sandanskiA, B, C, D, E. 1, РАСПОРЕД НА ДЕЖУРСТВА ВО САБОТА-Поликлиника Јане Сандански. 2, Ред. Бр. Име и Презиме, ПЗУ, Дата на дезурство, Час од-до.
   53  ~ 2014 jul 31minister za obrazovanieMinister . 18 juni 2001 godina za obrazovanie i nauka,. Skopje. d-r Nenad Novkovski, s.r.. ______. 964. Vrz osnova na ~len 23 stav 3 od Zakonot za sredno -.
   56  -1 2014 sep 14новороденчиња скопјеПЕДИЈАТРИЈАПЕРЗИСТЕНТНА ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТЕНЗИЈА КАЈ НОВОРОДЕНЧЕ . 85 .... Се манифестираат со централна цијаноза кај новороденчиња кои имаат.
   63  +11 2014 sep 13ко фирмата до ујпповеќе - Фонд за здравствено осигурувањедо УЈП , изводи од сметки за исплатена плата и сл. Сите нови .... со цел било која фирма и во било кое време да може да го даде својот.
   67  ~ 2014 sep 24флепЛокален флеп на кожа, едноставен и мал, прва фаза. Забелешка: Флеп : - ткиво одделено од донаторско место и трансферирано до местото на прием  ...
   68  ~ 2014 sep 18danoci makedonija internetod 63,79 m2, sopstvenost na Republika Makedonija , se izzema od
   80  ~ 2014 aug 13avto oglasi makedonijata na Republika Makedonija ("Slu`ben vesnik na Re-
   88  ~ 2014 sep 29utrinskitenderi utrinski .qxd - Фонд за здравствено осигурувањеФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА. ПОВИK. ЗА НОВА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА KОИ ...
   94  ~ 2014 sep 18Листа на симулации за тестирањеМКБ-10Конвенции употребени во Табеларната листа на болести
  1 of 1 pages