SEMrush
geekhood.net

Please wait for loading...
  SEMrush

    (41):

  /
   1  ~ 2014 sep 12hcard validatorhCard ValidatorTool which validates microformatted hCards against the current specification. Also provides helpful and educational hints about hCards.
   1  ~ 2014 sep 08atom2rssConvert Atom to RSS 2.0 using XSLTatom2rss .xsl – XSLT with bug fixes and improvements by Geoffrey Swift, most notably optional use of PHP for robust date format conversion. atom2rss -exslt.xsl  ...
   3  ~ 2014 sep 16hcard
   4  +13 2014 oct 01atom conversion toolAtom conversion tools . These are free XSL stylesheets that you can use to convert Atom 0.3 and Atom 1.0 feeds to RSS 2.0. Based on Harvard RSS 2.0 Spec, ...
   4  -1 2014 sep 30convert atom to rssAtom conversion tools. These are free XSL stylesheets that you can use to convert Atom 0.3 and Atom 1.0 feeds to RSS 2.0. Based on Harvard RSS 2.0 Spec, ...
   7  -4 2014 sep 27hcard examplesThis is an unofficial validator¹/conformance checker of the hCard microformat. Po polsku ... Input. URL; Fragment; Upload; Example ; API & Other; Send Feedback ...
   7  +1 2014 aug 30relacyjne bazy danych1 Podstawy teorii relacyjnych baz danych - GDR!1 Podstawy teorii relacyjnych baz danych . 1.1 Podstawowe pojęcia. 1.1.1 Relacyjna baza danych . Baza danych pozwalająca na sprawne przechowywanie , ...
   9  ~ 2014 sep 20microformathCard microformat Validator (beta, of course). This is an unofficial validator¹/ conformance checker of the hCard microformat . Po polsku En français ( translations ...
   11  +4 2014 sep 03example geo microformatThis is an unofficial validator¹/conformance checker of the hCard microformat . Po polsku ... Input. URL; Fragment; Upload; Example ; API & Other; Send Feedback ...
   16  -7 2014 sep 21microformats
   18  +2 2014 sep 16hcard 2 vcard xsltExample - hCard ValidatorThere are multiple vCards and not all have id attribute. Adding unique ... Proper support of nested hCards requires masters degree in advanced XSLT hackery.
   20  +16 2014 aug 13convert to rss
   23  +29 2014 aug 27medium adresy ipadres mac karty sieciowej - GDR!do medium , przy czym przez medium rozumiana jest w tym wypadku sieć). Numer ( adres ) MAC jest 48-bitową liczbą podzieloną na dwie części : pierwsze ... W czasie pracy w sieci, translacją (zamianą) adresu IP na MAC zajmuje się usługa ...
   23  +13 2014 aug 18atom or rssAtom conversion tools. These are free XSL stylesheets that you can use to convert Atom 0.3 and Atom 1.0 feeds to RSS 2.0. Based on Harvard RSS 2.0 Spec, ...
   26  +75 2014 sep 29validator
   28  +73 2014 aug 22rss to xml converterThese are free XSL stylesheets that you can use to convert Atom 0.3 and Atom ... atom2atom.xsl – updates XML namespace and element names, supports some ...
   29  +4 2014 aug 09xml to rss converter
   29  -7 2014 aug 09convert xml to rss
   32  -1 2014 sep 23silnik baz danych typu paradoxPodstawowe definicje systemów baz danych - GDR!Baza danych jest zwykle strukturą niewielu typów rekordów, a każdy taki typ rekordu jest ... Samochód składa się z: nadwozia, podwozia, silnika i czterech kół . .... systemy oprogramowania narzędziowego DBMS. Fox Pro. Oracle. Paradox .
   36  +47 2014 aug 17convert rss to xml
   37  +64 2014 aug 14convert to rss feed
   44  ~ 2014 sep 25adb g1Native vim on Android ( G1 ) - GDR!I have only tested it on G1 a.k.a. HTC Dream. ... adb push vim-android.tar.gz / sdcard adb shell # su # cd / # tar -zxf /sdcard/vim-android.tar.gz # ^D. After this step ...
   53  ~ 2014 jul 31rss and atom
   54  -22 2014 aug 22free icons xhtml validURL - hCard ValidatorhCard microformat Validator (beta, of course) .... src="' /></a> This page is a <a ... title="profile for Puggan Se on Stack Exchange, a network of free , community-driven Q&amp;A ...
   54  +47 2014 aug 21rss feed converter
   55  +46 2014 aug 10convert rss feeds
   55  -13 2014 jul 29sql operacje na datachJęzyki zapytań do baz danych - GDR!(RDL – Relational Data Language),; 1983 – ISO definicja SQL ,; 1986 – ANSI – pierwszy standard .... Operacje „mnogościowe” w SQL na danych bazy danych.
   61  +3 2014 jul 22convert feeds into xml
   66  +11 2014 sep 23funkcja skrótu z soląPoprawa bezpieczeństwa kluczy prywatnych SSH - GDR!Żeby to udowodnić, rozszyfrujmy klucz prywatny ręcznie (używając IV/ soli z ... Funkcja skrótu jest używana jedynie raz - nie jest używane key stretching ...
   66  ~ 2014 aug 02expired domains kaugem<meta name="keywords" content='name, domain, domain name, domain name registration, domains, domain name search, expiring domains , recently deleted
   67  ~ 2014 jul 22xml feed converterstylesheets that you can use to convert Atom 0.3 and Atom 1.0 feeds to RSS 2.0. ... atom2atom.xsl – updates XML namespace and element names, supports ...
   71  -6 2014 sep 23hcard generatorThis is an unofficial validator¹/conformance checker of the hCard microformat. ..... <section class="project-summary">Hazel is a simple Sinatra app generator , ...
   73  -48 2014 sep 20xml 2 rss converter
   73  ~ 2014 aug 11expired domains kaufen
   74  +27 2014 sep 23świnki morskieFuterko - świnki morskieJaka świnka morska jest, każdy widzi (a jak nie, to podpowiadam, że to małe coś na obrazku wyżej, to właśnie jest świnka). Są to małe, potulne zwierzaczki, ...
   74  +27 2014 aug 04xml to xsl converterThese are free XSL stylesheets that you can use to convert Atom 0.3 and Atom ... atom2atom. xsl – updates XML namespace and element names, supports some ...
   79  +2 2014 jul 30happysad wszystko jedno* happysad * wszystko jedno - poskladane przez GDR!a8. ostatni blok w mieście 9. ja do ciebie 10. wrócimy tu jeszcze 11. tak mija czas 12. psychologa!!! 13. jeśli nie rozjadą nas czołgi 14. wszystko jedno  ...
   80  +21 2014 aug 14convert rss feed
   83  +18 2014 aug 03monitor transakcji oracleRozproszone i federacyjne bazy danych - GDR!Przetwarzanie transakcji w rozproszonych bazach danych; globalne transakcje, lokalne
   84  ~ 2014 aug 12epired domains kauefen
   98  -18 2014 sep 06broker baz adresowychzasobów i usług tak, jak gdyby były one wewnątrz przestrzeni adresowej jednego komputera. .... Jeżeli w każdym miejscu organizacja bazy danych, środki manipulacji, reguły dostępu, ... Pośrednicy ( broker , ORB) wg standardu CORBA, np.
  1 of 1 pages
  SEMrush