hzzo-net.hr

Please wait for loading...
    (90):

  /
   1  +2 2014 aug 25naziv radnog mjesta tiskanicaTiskanica 2 - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeNaziv radnog mjesta . * Radno vrijeme. 1. Puno radno vrijeme. 2. Nepuno radno vrijeme sati tjedno sati minute. MBG. TISKANICA - 2. PRIJAVA - ODJAVA - ...
   2  ~ 2014 sep 23hzzoHZZO - Administrativni podaciPoštovani korisnici! Za provjeru statusa obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja potrebno je odabrati identifikacijsku oznaku, koju želite upisati, te nakon ...
   2  ~ 2014 aug 27popis ortopedskih pomagalaPopis ortopedskih i drugih pomagala4, POPIS ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA . 5, 01, PROTEZE ZA RUKE. 6, Proteze za šaku i prste. 7, 1, 061803010100, Proteza za Bataljak šake i prste, ...
   2  ~ 2014 aug 18dopunsko zdravstveno osiguranjeIznos salda za dopunsko zdravstveno osiguranjeUkoliko je iznos negativan radi se o preplati, a ako je iznos pozitivan radi se o dugovanju. Podaci su isključivo informativnog tipa.
   4  +9 2014 aug 02polica zdravstvenog osiguranjaHRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJEOsiguranik – osoba osigurana na dopunsko zdravstveno osiguranje ; ... važeće ili prethodnih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja  ...
   4  +1 2014 jul 26stomatolog milan tomicIvan - stomatolog , dent.med, 0321095, TOMIĆ , IVAN, konces, 2576, 20355, OPUZEN ..... Karlovac-stom. dent.med, 0322571, VUKELIĆ, MILAN , DZ, 1084, 47000 ...
   5  -1 2014 aug 02rehabilitacija kresimirova ulicaŠifra ustanove/ privatne prakse, Ustanova/privatna praksa, Grad, Ulica i kućni broj, Šifra ... Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka, Krešimirova 51a ... Krk, Vinogradska bb, 2050000, fizikalna medicina i rehabilitacija .
   6  +95 2014 sep 23arsen pejaković malinskaZdravstvene ustanoveLina Bolmarčića bb, 51511, MALINSKA , PRIVATNA LJEKARNA U ZAKUPU
   9  +14 2014 sep 29zavod za zdravstveno osiguranjestatut - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjevijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. sjednici održanoj 27 ... Djelatnost Zavoda je provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđenog.
   10  -4 2014 aug 21popis ljekarni grad krkpopis ugovorenih ljekarni u RH1, Popis ugovorenih ljekarni u 2012. godini. 2 ..... ljekarnička jedinica, 10430, Samobor, Ulica grada Wirgesa, 2/g, Zagreb* ...... 491, Rijeka, 741274124, Ljekarna JELKA JANEŠ, dipl.inž.pharm. zakup, ljekarna , 51500, Krk , Vela Placa, 3, Rijeka.
   12  -2 2014 aug 12anketiranje metode knige30.11.2011.1555, 34636, MR mozga za >gamma knife <, 17.84
   13  +25 2014 aug 24ugovor o suradnjiUgovor o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranjuUgovor o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranju. Članak 1. Ovim ugovorom uređuju se prava i obveze ugovornih strana glede osiguranja ...
   14  +87 2014 sep 12testiranje mingorpTwinning news - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeMINGORP -a, DI-a, HZZO-a,HZZZSR-a i socijalni partneri rade. .... Testiranje posebne opreme za otkivanje bioloških substanci, Manfred & Ingrid. Foto: RTA.
   14  -1 2014 aug 29dodatno zdravstveno osiguranjeZakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju - Hrvatski zavod za (2) Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje su neživotna osiguranja sukladno Zakonu o osiguranju. Članak 4. (1) Prava i obveze koje pripadaju osiguraniku ...
   16  +40 2014 sep 12model plaćanja 12Popis osnovnih modela «poziv na broj»Broj osnovnog modela upisuje se u polje « model », a sadržaj modela upisuje se u .... Model 12 (vrijedi do 31. ožujka 2011. godine) – sadržaj se može iskazati s ...
   16  +10 2014 aug 29cjenik zdravstvenih uslugaPRIOPĆENJE U VEZI NAVODA UDRUGE POSLODAVACA O PRIOPĆENJE U VEZI NAVODA UDRUGE POSLODAVACA O KOREKCIJI CIJENA ZDRAVSTVENIH USLUGA . Netočni su navodi da je Hrvatski zavod za ...
   18  -1 2014 aug 28natjecaj hzzo osijekRadni materijali za 18. sjednicu Upravnog vijeća - Hrvatski zavod za pripravničkog staža nakon provedenog Javnog natječaja u 2012. godini ( prijedlog uz točku 20.) . ... (CEZIH- HZZO ) za 2013. godinu (prijedlog uz točku 23d .).
   23  ~ 2014 aug 25privatno zdravstveno osiguranjeosiguranja . Članak 2. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje jest: dopunsko zdravstveno osiguranje , dodatno i privatno zdravstveno osiguranje . Članak 3.
   23  -3 2014 jul 28toplice u hrvatskoj forumrehabilitacija na teret HZZO - Hrvatski zavod za zdravstveno otići nekud u toplice , grijati bolna leđa u toploj vodi, ... U Hrvatskoj osiguranici HZZO-a, u ... wellness resorti. Lani u toplicama 36.318 pacijenata na teret HZZO- a.
   27  +6 2014 sep 07marijana aleksic stomatologSton-stom. dent.med, 0300098, ALEKSIĆ , SRĐAN, DZ, 1758, 20230, STON .... Marijana - stomatolog , dent.med, 0335797, LOBROVIĆ-ŠALJA, MARIJANA  ...
   27  -1 2014 aug 01endoskopija probavnog traktadjelatnosti 04.11.201144, 2010330, Endoskopija probavnog trakta . 45, 2010400, Nefrologija. 46, 2010402, Interna medicina - nefrologija - dnevna bolnica. 47, 2010500, Hematologija.
   27  -5 2014 jul 30osiguranje mobilnih telefonaUpisivanjem broja mobilnog telefona i/ili adrese elektroničke pošte ... provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: ...
   28  -4 2014 sep 01topusko toplice cjenikMedicinska rehabilitacija na teret HZZO-a - Hrvatski zavod za otići nekud u toplice , grijati bolna leđa u toploj vodi, ... habilitacijom ( toplice ) na teret HZZO-a, no prema ... Toplice , lječilišta. Topusko i Veli Lošinj, Talasoterapija.
   28  +2 2014 aug 02kako izabrati stomatologaPravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora Pod slobodnim izborom doktora medicine i doktora stomatologije podrazumijeva ... želi izabrati ispunjavanjem podataka na tiskanici – Izjava o ...
   29  -2 2014 aug 27putno zdravstveno osiguranjePUTNO OSIGURANJE HZZO-A MOGUĆE JE UPLATITI I PUTEM Putno osiguranje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) od sada je moguće uplatiti i putem interneta! Koristeći web aplikaciju na stranici HZZO-a ...
   30  -6 2014 sep 22ovom osobomIskaznica zdravstveno osigurane osobe – isprava 1osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ br. 4/07.) trenutno se status osigurane osobe Zavoda dokazuje dvjema ispravama.
   32  +4 2014 aug 29provjera korisnika preko oib-aPoštovani korisnici ! Za provjeru statusa obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja potrebno je odabrati identifikacijsku oznaku, koju želite upisati, te nakon ...
   33  -15 2014 aug 22rad u exceluprijava o ozljedi na radu - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje8, Redni broj slučaja, Pečat i potpis ovlaštenog radnika. 9. 10, PRIJAVA O OZLJEDI NA RADU . 11. 12, A) PODACI O POSLODAVCU, Ispunjava POSLODAVAC.
   34  +14 2014 sep 20ordinacija dr jarić20.11.2012104, 4, 105510556, Stomatološka ordinacija Siniša Hrestak, dr .stom.
   35  +4 2014 aug 20oralna patologija rijekaBroj narudžbi na listi čekanja po ustanovama - Kontrolni preglediKBC Rijeka . KBC Sestre ..... Dentalna patologija i endodoncija - Kontrolni pregled. 350. 87. 350. 87 ...... Oralna patologija - Kontrolni pregled. 274. 136. 2. 39.
   38  +11 2014 sep 25prebivaliPoèetak - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjepregleda uputiti u ugovornu zdravstvenu ustanovu odnosno kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse koja je najbliža mjestu njenog prebivali .
   38  -3 2014 jul 29opatija postanski broj26.1.20121, POŠTANSKI BROJ , POŠTA, NASELJE. 2, 10000, ZAGREB, SLJEME, 058483. 3, 10000, ZAGREB, ZAGREB, 072150. 4, 10010, ZAGREB-SLOBOŠTINA ...
   40  +8 2014 aug 05porezna uprava supetarnarodne novinešto im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava . OIB se sastoji od
   41  +12 2014 sep 29zakon o radu prijevozPRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u
   42  +8 2014 aug 03rad u inozemstvuPravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu . – upućivanje ... upućen na rad ili stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u inozemstvo i to:.
   42  -6 2014 jul 31osiguranje preko fakultetaV O D I Č - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjenositelja zdravstvenog osiguranja , odnosno koja nije obvezno osigurana prema .... putem škole, odnosno fakulteta ako se nalaze na redovnom školovanju i ako osnovno ..... Djelomična zubna proteza s bazom preko 10 elem. akrilatna 1. 1.
   42  +6 2014 jul 18stefica galic nada mailoviNjega popisAdresa sjedišta ustanove / privatne prakse, E- mail adresa, Broj ugovorenih
   43  +25 2014 sep 10putni nalog obrazacPUTNI NALOG .M . - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjePutni nalog o potrebi putovanja u svrhu ostvarivanja zdravstvene zaštite vrijedi samo za jedno putovanje (odlazak i povratak). U. , g.
   45  ~ 2014 aug 08knjigovodstveni setrvis pintar365, 10, 709470940, Stomatološka ordinacija Ksenija Pintar Obadić,dr.stom. Ul. Petra
   46  ~ 2014 sep 17sluzbene vjesnik opcina drnis sibenikopćinskog proračuna uplaćuju se na račun za redovno poslovanje odnosnoga proračuna.
   46  ~ 2014 aug 09knjigovodstveni servis pintar
   47  +7 2014 aug 17prijava stranaca u hrvatskojPotrebni dokumenti za prijave i odjave.pdfJaviti se u HZZO te podići potvrdu za oglas u Narodnim novinama, .... STRANCI . PRIJAVA STRANCA . TISKANICA T-1 – ispunjena i potpisana ... HRVATSKOJ .
   48  ~ 2014 sep 16george radonic canadaŽIVOTOPISI. Kerepčić, M. Jakovčljević, Đ. Ljubičić, E. Novz- Radonić , M. Jurin ... consequence of the Cronchite – Canada Syndrome, Psychiatria Danubina, 2005. ,. Vol. ..... George Salebi «PTSP i alkoholizam» magistarski rad obranjen 2002. godine na.
   50  -15 2014 aug 11narodne novine zakoniZakon o obveznom zdravstvenom osiguranju - Hrvatski zavod za Interni pročišćeni tekst obuhvaća Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju .... Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata (» Narodne novine «, br.
   50  +10 2014 aug 04osiguranja u hrvatskojDanom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji 1.7.2013 zdravstveno osiguranje počet će primjenjivati europske pravne propise koji se ... Ako imate prebivalište u Hrvatskoj , a zdravstveno osiguranje  ...
   50  ~ 2014 aug 04vila nevenka rogoznicaOMBJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, 0150037, DŽONLIĆ, NEVENKA , 1,602
   54  -17 2014 sep 15net hr
   55  +11 2014 aug 17dopuna preko fiksnogpravilnik - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeizmjene i dopune provode se najviše jednom u tri mjeseca, u skladu sa člankom ..... slučaju preko unutarnje cipele koristi se ortopedska cipela kao sastavni dio.
   55  ~ 2014 jul 18optikom erjavec hrRadni materijali za 8. sjednicu Upravnog vijeća - Hrvatski zavod za 86131718762 OPTIKOM ERJAVEC . Ivanić‐Grad. Kralja Tomislava 46. Zagreb. Jurišićeva 23 naočale. 13. Zagreb. 86131718762 OPTIKOM  ...
   57  -12 2014 sep 30poliklinika sveti rokpopis ugovorenih timova u djelatnosti medicine rada_za web_na Poliklinika Sveti Rok m.d.. 999002520. Pavao Šulentić, dr.med.spec.kirurg. Ulica grada Vukovara. 284. 10 000 Zagreb. Prohić Alef, dr.med.
   57  +44 2014 aug 27katarina line opatija oib404, 10, 566256622, OPTIK LINE MEKOVEC D.O.O., KRALJA ZVONIMIRA 12
   59  +42 2014 sep 06milan protrka vodiceKarlovac-stom. dent.med, 0322571, VUKELIĆ, MILAN , DZ, 1073, 47000, KARLOVAC
   60  +14 2014 sep 29prava redovnih studenatavodi č prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja - Hrvatski zavod Tko stječe prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja ... učenici srednjih škola i redovni studenti visokih učilišta koji su državljani RH i imaju ...
   60  +41 2014 sep 10prava redovitih studenata
   63  +16 2014 sep 05javno nadmetanje vozilaPODRUČNI URED ZAGREB Mihanovićeva 3, Zagreb Na temelju JAVNO NADMETANJE za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju oštećenog vozila . 1. Predmet prodaje. Marka vozila : Peugeot. Tip vozila : Boxer 290C Minibus ...
   64  -27 2014 oct 05toplice u hrvatskoj
   65  ~ 2014 sep 15mingorpThe European Union's IPA 2007 Programme for CroatiaMs Marcela Skobalj, Assitant to the RTA, tel.: 01/6109 879 email: Marcela.Skobalj @ mingorp .hr – for your contributions to the Twinning news.
   68  ~ 2014 jul 26mediven elegance isisPopis pomagalaterapijska nogavica ili terapijski zavoj, Medi, mediven elegance (AD; AD pte.; AG; AG pte.; ..... PV reagens, nizak ISI (oko 1.0), u skladu s preporukama WHO.
   69  -15 2014 aug 19tuheljske toplice cjenik26. 27. Da mi je barem tjedan dana otići nekud u toplice , grijati bolna leđa u toploj vodi, opo- raviti se uz masažu i odmor… Misao je koja malo kome od nas ne ...
   70  +31 2014 aug 05panasonic cjenici plazmipopis ortopedskih i drugih pomagalaKalibracija - plazma . ... Kalibracija - plazma . ...... 1617, 1470, 214527151701, CSRD08U, Baterija LR-6, Panasonic , Neuroth, Baterija LR-6, Panasonic , Baterija  ...
   70  -6 2014 jul 27porezna uprava opatijašto im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava . OIB se ...... OPATIJA . HR4610010051730316061. 1001005-1730316061.
   72  +3 2014 sep 24nanošenje ozljeda kaznaPravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i .... (1) Osiguraniku koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili u .... na radnom mjestu ili u vremenu dnevnog odmora, namjerno nanošenje povrede sebi ili.
   73  +11 2014 sep 16ensure plus advanceHRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-DIREKCIJA Ensure Plus Advance , boca 220 ml (čokolada) s cijenom 19,19 kn u indikaciji: '' Za dijetalnu prehranu bolesnika s malnutricijom i/ili gubitkom ...
   73  +21 2014 aug 26flocare infinity switiching onza enteralnu prehranu, Nutricia Medical Devices, FLOCARE INFINITY PUMP
   74  -5 2014 sep 10najniža plaćaMINISTARSTVO FINANCIJAČlanak 3. Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 te iznosi 2.714,60 kuna.
   75  +26 2014 sep 15sabor rhHRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Ustava Republike Hrvatske , donosim. ODLUKU ... Proglašavam Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13.
   76  -12 2014 aug 24centralni venski kanalDTP_postupci84, DM314, Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal do 15. godine ..... 303, KLM14, Venski kateteri, centralni venski kateteri - aerobno i/ili mikološki ...
   77  -5 2014 sep 22djevojačko prezimeŽIVOTOPIS - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeŽIVOTOPIS. Osobni podaci: a) Ime i prezime: Tea Strbad b) Djevojačko prezime : Šumečki c) Mjesto i datum rođenja: Zagreb, 24. veljače 1969. godine.
   77  ~ 2014 sep 11poslovni prostor donji miholjacPoslovni subjekti, građani i strane pravne i fizičke osobe pri uplati vlastitih
   78  ~ 2014 aug 12prodaja apartmani vinodolski selce5541 Prihodi od zakupa/najma nekretnina u vlasništvu Repu-
   79  -1 2014 oct 03privatni stomatolog zadar109, 4, 642264228, Privatna stomatološka ordinacija Ljiljanka Borijenac,dr.stom. K.Frankopana 32, 43000, BJELOVAR, PRIVATNE ORDINACIJE PZZ.
   79  -6 2014 sep 17primarni troškovi suO D L U K U O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O ostvaruju osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene ..... Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka troškovi za lijekove prema ...
   79  +4 2014 aug 10psihijatrijska bolnica rabMINISTARSTVO ZDRAVLJAPsihijatrijska bolnica Rab . 7. Psihijatrijska bolnica Lopača. 8. Ustanova za palijativnu zdravstvenu skrb Hospicij. »MARIJA KRUCIFIKSA ...
   79  ~ 2014 jul 16zivot v c durePlava_knjiga, 12.01.2009.672, 17191, Volumen zatvaranja (closing volumen) ( CV ) obuhvaća mjerenje
   81  +15 2014 jul 18fizio terapeutske ordinacijeizvanbolnički skzz4, Bjelovar, Specijalistička stomatološka ordinacija za ortodonciju Nataša
   82  -11 2014 sep 30osiguranje
   82  -18 2014 sep 26izdavanje osobne iskaznice radn vrijemeosobe koje je pravna ili fizička osoba prije stupanja u radni odnos uputila kao svoje .... samo uz predočenje osobne iskaznice i ako u vrijeme korištenja postoje činjenice .... zdravstvenu zaštitu, a na osnovi uputnice koju izdaje izabrani doktor: .
   82  ~ 2014 aug 27ginekoloski pregled popusti hrvatksaginekolog . - stomatolog. Drugi ugovorni subjekt HZZO-a prema izboru osigurane
   82  +19 2014 aug 23kolica za prijevoz teretasanitetski prijevoz za posebne kategorije bolesnika sukladno općem aktu koji .... troškova prijevoza , niti na sanitetski prijevoz na teret sredstava HZZO-a. ..... Invalidska kolica koja osigurana osoba ostvaruje kao obnovljeno pomagalo su:.
   83  -16 2014 sep 03fond zdravstvenog osiguranja rs citostaticiHRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -DIREKCIJA zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod ). ... Zavod . Iznos dopl. u kn za orig. pak. R/ RS . 2.1. Stada. Hemofarm ..... osjetljivi na liječenje antraciklinima i kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim citostaticima u prvoj.
   83  -20 2014 aug 21socijalni zubar rijekaodređeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju ..... postupke koje njegova zdravstvena ustanova, odnosno ordinacija privatne prakse ima.
   84  +17 2014 oct 03narodne novine obrasciNARODNE NOVINENARODNE NOVINE . 604. Nakon uspoređivanja s ... siječnja 2010. godine, utvrđeno je da zbog tiskarske pogreške obrasci o medicinskom vještačenju u ...
   87  +14 2014 aug 30provjera poreznog brojaPopis osnovnih modela «poziv na broj »s opisom sadržaja polja «poziv na broj », objašnjenjem za njihovu primjenu te ..... ili fizičke osobe što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.
   89  +12 2014 sep 19registar obrtnikaPRESLIKA UPISA U REGISTAR STRANIH PREDSTAVNIŠTVA KOD. MINISTARSTVA ... TISKANICA T-1 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika . PRESLIKA ...
   91  ~ 2014 oct 03ustav republike hrvatskeNa temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske , donosim. ODLUKU. O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU.
   91  +5 2014 sep 17plaća u naraviministarstvo financija pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranjaumjesto poslodavca, u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku, odnosno koje mu je bio dužan ... radniku za vrijeme boravka u inozemstvu ne isplaćuje plaća .
   93  ~ 2014 sep 07jelena macanovicPrijedlog Liste prvenstva pripravnika (nakon provedenog JN 2013 Jelena doktor medicine. DZ Zadar. Ne. DA. 15.7.2013. 2006/2007. 3,229. 16.9. 2013. DA. 63. Bunić ...... Macanović . Đorđijana doktor medicine.
   93  +8 2014 jul 26sifre za boje1, Šifra klase, Naziv klase, Šifra postupka, Naziv postupka, Uk. bodovi, Vrijeme rada
   94  +7 2014 aug 31narodne novine jastrebarsko... o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (» Narodne novine «, ...... 1001005-1716928744 JASTREBARSKO .
   98  ~ 2014 aug 27renta na kontoUplate na račune iz ove Naredbe izvršavaju se preko Nacionalnoga klirinškog ...... računa grada/općine na području kojemu je renta ubrana:.
  1 of 1 pages