hzzo-net.hr

Please wait for loading...
    (79):

  /
   2  ~ 2014 jun 02hzzoHZZO - Administrativni podaciPoštovani korisnici! Za provjeru statusa obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja potrebno je odabrati identifikacijsku oznaku, koju želite upisati, te nakon ...
   2  -1 2014 may 05popis ortopedskih pomagalapopis ortopedskih i drugih pomagala - HZZO-a4, POPIS ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA . 5, 01, PROTEZE ZA RUKE. 6, Proteze za šaku i prste. 7, 1, 061803010100, APRA01X, Proteza za Bataljak ...
   2  +1 2014 apr 26dopunsko zdravstveno osiguranjeIznos salda za dopunsko zdravstveno osiguranjeUkoliko je iznos negativan radi se o preplati, a ako je iznos pozitivan radi se o dugovanju. Podaci su isključivo informativnog tipa.
   3  -1 2014 may 04naziv radnog mjesta tiskanicaÿþM i c r o s o f t W o r d - O B R A Z A C 2 - I N . d o cposlodavac). Naziv poslova koje osiguranik obavlja: ... Uvjeti organizacije rada : RAD U 1- 2- 3- 4 smjene koje SE - NE izmjenjuju DNEVNO - TJEDNO ili u TURNUSIMA; ... Udaljenost sadašnjeg mjesta rada od mjesta stanovanja - do 15 min.
   4  ~ 2014 apr 10rehabilitacija kresimirova ulicaŠifra ustanove/ privatne prakse, Ustanova/privatna praksa, Grad, Ulica i kućni broj, Šifra ... Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka, Krešimirova 51a ... Krk, Vinogradska bb, 2050000, fizikalna medicina i rehabilitacija .
   5  +5 2014 apr 02stomatolog milan tomicIvan - stomatolog , dent.med, 0321095, TOMIĆ , IVAN, konces, 2576, 20355, OPUZEN ..... Karlovac-stom. dent.med, 0322571, VUKELIĆ, MILAN , DZ, 1084, 47000 ...
   6  +95 2014 apr 29popis ljekarni grad krkpopis ugovorenih ljekarni u RH1, Popis ugovornih ljekarni u 2013. godini. 2 ..... ljekarnička jedinica, 10430, Samobor, Ulica grada Wirgesa, 2/g, Zagreb* ...... 503, Rijeka, 741274124, Ljekarna JELKA JANEŠ, dipl.inž.pharm. zakup, ljekarna , 51500, Krk , Vela Placa, 3, Rijeka.
   10  ~ 2014 apr 20anketiranje metode knige30.11.2011.1555, 34636, MR mozga za >gamma knife <, 17.84
   13  -5 2014 may 08dodatno zdravstveno osiguranjeHRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - HZZO-aHrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) i ... Osiguranik – osoba osigurana na dopunsko zdravstveno osiguranje ;.
   13  +15 2014 apr 10polica zdravstvenog osiguranjaHRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJEOsiguranik – osoba osigurana na dopunsko zdravstveno osiguranje ; ... važeće ili prethodnih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja  ...
   14  +87 2014 apr 01nenad pavletic stomatologNenad - stomatolog , dent.med, 0343676, KUKOVAČEC, NENAD , konces, 1786, 49234, PETROVSKO ..... 506, PS Pazin, 131113119, P.O.Hervat Pavletić dr.
   17  +84 2014 may 30sifr za eUpute za korisnike aplikacije HZZO e -Zdravstveno - Hrvatski zavod Tehnički preduvjeti za korištenje usluge e -Zdravstveno: • Osobno ..... šifre srodstva, ili odabirom funkcijske tipke F2 (TRAŽI) nakon ĉega se otvara novi prozor u ...
   17  +84 2014 may 07natjecaj hzzo osijekMedicinska rehabilitacija na teret HZZO -aU Hrvatskoj osiguranici HZZO -a, u okviru prava iz ... Lani u toplicama 36.318 pacijenata na teret HZZO -a. Bolnička .... no otvoren natječaj za opće bolnice, 9.
   18  ~ 2014 may 01rad u exceluprijava o ozljedi na radu - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje8, Redni broj slučaja, Pečat i potpis ovlaštenog radnika. 9. 10, PRIJAVA O OZLJEDI NA RADU . 11. 12, A) PODACI O POSLODAVCU, Ispunjava POSLODAVAC.
   20  +8 2014 apr 04toplice u hrvatskoj forumMedicinska rehabilitacija na teret HZZO-a - Hrvatski zavod za otići nekud u toplice , grijati bolna leđa u toploj vodi, ... U Hrvatskoj osiguranici HZZO-a, u ... wellness resorti. Lani u toplicama 36.318 pacijenata na teret HZZO- a.
   22  +6 2014 apr 06osiguranje mobilnih telefonaUpisivanjem broja mobilnog telefona i/ili adrese elektroničke pošte ... Osiguranik – osoba osigurana na dopunsko zdravstveno osiguranje ;.
   23  +6 2014 jun 14zavod za zdravstveno osiguranjeSljedeæa - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeDIREKCIJA Margaretska 3 10000 Zagreb OIB 02958272670 fax 01 4812-606 Radno vrijeme: 8.00 - 16.00 Besplatni info telefon: Obvezno ...
   23  -5 2014 may 03privatno zdravstveno osiguranjeZakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju - Hrvatski zavod za osiguranja . Članak 2. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje jest: dopunsko zdravstveno osiguranje , dodatno i privatno zdravstveno osiguranje . Članak 3.
   24  +3 2014 jun 01ovom osobomIskaznica zdravstveno osigurane osobeosobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ br. 4/07.) trenutno se status osigurane osobe Zavoda dokazuje dvjema ispravama.
   24  +6 2014 may 11topusko toplice cjenikotići nekud u toplice , grijati bolna leđa u toploj
   26  -14 2014 may 08cjenik zdravstvenih uslugaPRIOPĆENJE U VEZI NAVODA UDRUGE POSLODAVACA O PRIOPĆENJE U VEZI NAVODA UDRUGE POSLODAVACA O KOREKCIJI CIJENA ZDRAVSTVENIH USLUGA . Netočni su navodi da je Hrvatski zavod za ...
   26  +10 2014 apr 09endoskopija probavnog trakta08.04.2013.40, 2010330, Endoskopija probavnog trakta . 41, 2010400, Nefrologija. 42, 2010500, Hematologija. 43, 2010502, Interna medicina - hematologija - dnevna  ...
   27  -4 2014 may 06putno zdravstveno osiguranjePUTNO OSIGURANJE HZZO-A MOGUĆE JE UPLATITI I PUTEM Putno osiguranje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) od sada je moguće uplatiti i putem interneta! Koristeći web aplikaciju na stranici HZZO-a ...
   30  -15 2014 apr 10kako izabrati stomatologaPravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora Pod slobodnim izborom doktora medicine i doktora stomatologije podrazumijeva ... želi izabrati ispunjavanjem podataka na tiskanici – Izjava o ...
   33  +35 2014 may 16marijana aleksic stomatologSton-stom. dent.med, 0300098, ALEKSIĆ , SRĐAN, DZ, 1758, 20230, STON .... Marijana - stomatolog , dent.med, 0335797, LOBROVIĆ-ŠALJA, MARIJANA  ...
   35  +3 2014 apr 19narodne novine zakoniZakon o obveznom zdravstvenom osiguranju - Hrvatski zavod za Interni pročišćeni tekst obuhvaća Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju .... Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata (» Narodne novine «, br.
   35  +31 2014 apr 05opatija postanski broj26.1.20121, POŠTANSKI BROJ , POŠTA, NASELJE. 2, 10000, ZAGREB, SLJEME, 058483. 3, 10000, ZAGREB, ZAGREB, 072150. 4, 10010, ZAGREB-SLOBOŠTINA ...
   36  ~ 2014 may 08provjera korisnika preko oib-aPoštovani korisnici ! Za provjeru statusa obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja potrebno je odabrati identifikacijsku oznaku, koju želite upisati, te nakon ...
   36  +10 2014 apr 08osiguranje preko fakultetatreće dopunjeno izdanje - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeputem škole, odnosno fakulteta ako se nalaze na redovnom školovanju i ako osnovno ..... Djelomična zubna proteza s bazom preko 10 elem. akrilatna 1. 1.
   37  -4 2014 jul 03toplice u hrvatskojrehabilitacija na teret HZZO - Hrvatski zavod za zdravstveno
   37  +64 2014 may 23net hr
   38  -13 2014 may 03ugovor o suradnjiUgovor o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranjuUgovor o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranju. Članak 1. Ovim ugovorom uređuju se prava i obveze ugovornih strana glede osiguranja ...
   39  +2 2014 apr 29oralna patologija rijekaInterni pročišćeni tekst - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeOsijek, Split, Rijeka 1 tim na jedan punkt,. Grad Zagreb 3 ..... 28. Ortodoncija. 8.0001. 29. Dentalna patologija i endodoncija***. 450.000. 30. Oralna patologija * **.
   45  +28 2014 jun 21poliklinika sveti rokpopis ugovorenih timova u djelatnosti medicine rada_za web_na Poliklinika Sveti Rok m.d.. 999002520. Pavao Šulentić, dr.med.spec.kirurg. Ulica grada Vukovara. 284. 10 000 Zagreb. Prohić Alef, dr.med.
   46  -3 2014 jun 19sve o pametnoj karticiUpute - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje... osim osobnog certifikata koji je na HZZO pametnoj kartici potrebno je ... HZZO- o je trenutno van funkcije pa se predlaže ne ... Ukoliko pritisnete gumbić „Da“ program Vas još pita za PIN te ukoiko je s Vašim ključem sve .
   46  ~ 2014 apr 17knjigovodstveni servis pintarZdravstvene ustanove365, 10, 709470940, Stomatološka ordinacija Ksenija Pintar Obadić,dr.stom. Ul. Petra
   47  ~ 2014 apr 12mihajlo mihic licencaZdravstvene Ustanove – HZZOMIHAJLA 6, 20000, DUBROVNIK, ORDINACIJA U DZ, USTANOVI ...... 80, 044004400, Ljekarna Marija Fićković mr.pharm.i Štefanija Mihić -Ivošević mr. pharm.
   48  -5 2014 may 29ordinacija dr jarić20.11.2012104, 4, 105510556, Stomatološka ordinacija Siniša Hrestak, dr .stom.
   48  +2 2014 apr 13porezna uprava supetarnarodne novinešto im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava . OIB se sastoji od
   48  +53 2014 mar 26stefica galic nada mailoviNjega popisAdresa sjedišta ustanove / privatne prakse, E- mail adresa, Broj ugovorenih
   49  -6 2014 jun 03prebivaliPoèetak - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjepregleda uputiti u ugovornu zdravstvenu ustanovu odnosno kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse koja je najbli¾a mjestu njenog prebivali .
   50  +15 2014 apr 11rad u inozemstvuPravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštitekorištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu . – upućivanje ... upućen na rad ili stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje u inozemstvo i to:.
   51  +50 2014 may 11aa prijava8, Redni broj slučaja, Pečat i potpis ovlaštenog radnika. 9. 10, PRIJAVA O OZLJEDI NA RADU. 11. 12, A) PODACI O POSLODAVCU, Ispunjava POSLODAVAC.
   52  +22 2014 apr 27komora medicinskih sestaraZakon o sestrinstvuDjelatnost medicinskih sestara obuhvaća sve postupke, znanja i vještine zdravstvene njege. ... općim aktom propisuje Hrvatska komora medicinskih sestara . IV.
   53  +3 2014 jun 20zakon o radu prijevozPRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u
   54  +8 2014 apr 27tuheljske toplice cjenik26. 27. Da mi je barem tjedan dana otići nekud u toplice , grijati bolna leđa u toploj vodi, opo- raviti se uz masažu i odmor… Misao je koja malo kome od nas ne ...
   54  +17 2014 apr 25prijava stranaca u hrvatskojV O D I Č - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeodredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj . ... podnesena prijava ima utvrđeno prebivalište, a za stranca odobren stalni boravak, ...
   55  ~ 2014 mar 26optikom erjavec hrRadni materijali za 8. sjednicu Upravnog vijeća - Hrvatski zavod za 86131718762 OPTIKOM ERJAVEC . Ivanić‐Grad. Kralja Tomislava 46. Zagreb. Jurišićeva 23 naočale. 13. Zagreb. 86131718762 OPTIKOM  ...
   56  -52 2014 may 21model plaćanja 12Popis osnovnih modela «poziv na broj»Broj osnovnog modela upisuje se u polje « model », a sadržaj modela upisuje se u .... Model 12 (vrijedi do 31. ožujka 2011. godine) – sadržaj se može iskazati s ...
   60  -16 2014 apr 11osiguranja u hrvatskojIzvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojeg izdvajaju društva za osiguranje u iznosu od 177.586.899 kn i veći su ..... Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2011. god. u kn.
   61  ~ 2014 may 26gordana supetarska dragaGordana - opća med. opca, 0022047, EMIĆ, GORDANA , konces, 1406, 43246 ...... IVIĆ TARIBA, MILICA, konces, 903, 51280, RAB, Supetarska Draga , 176.
   63  +38 2014 apr 29socijalni zubar rijekaodređeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju. ➢ članovi .... rješenja ureda državne uprave nadležnog za poslove socijalne skrbi. .... stomatolog .
   64  -6 2014 jun 10izdavanje osobne iskaznice radn vrijemePravilnik - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjekojima je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu. I. OPĆE
   64  +7 2014 may 03centralni venski kanalDTP_postupci84, DM314, Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal do 15. godine ..... 303, KLM14, Venski kateteri, centralni venski kateteri - aerobno i/ili mikološki ...
   64  +37 2014 apr 03porezna uprava opatijašto im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava . OIB se ...... OPATIJA . HR4610010051730316061. 1001005-1730316061.
   65  ~ 2014 apr 10tea metzger opatija861, Vinkovci, 374037396, Ljekarna Tea -pharm, ustanova, ljekarnička jedinica
   66  +25 2014 apr 25dopuna preko fiksnogpravilnik - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeizmjene i dopune provode se najviše jednom u tri mjeseca, u skladu sa
   66  +6 2014 apr 22id kartice za doktoreVODIČ KROZ PRAVA - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranječlanicu Europske unije, Europska kartica će vam se izdati za cjelokupno razdoblje izaslanja, a na
   67  +34 2014 may 13fond zdravstvenog osiguranja rs citostaticiHRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -DIREKCIJA zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).
   68  +18 2014 may 18putni nalog obrazacPUTNI NALOG .M . - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjePutni nalog o potrebi putovanja u svrhu ostvarivanja zdravstvene zaštite vrijedi samo za jedno putovanje (odlazak i povratak). U. , g.
   69  -7 2014 may 18najniža plaćaMINISTARSTVO FINANCIJA(1) Prosječna plaća , u skladu s odredbom članka 7. točka 30. Zakona i .... Najniža mjesečna osnovica – poduzetnička plaća , prema članku 82. stavak 2. Zakona ...
   71  +30 2014 jun 18osiguranje
   71  ~ 2014 jun 03andrej novak mirnaZlata - stomatolog, dent.med, 0301027, NOVAK , ZLATA, konces, 1704, 40319
   72  ~ 2014 may 31djevojačko prezimeŽIVOTOPIS - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeŽIVOTOPIS. Osobni podaci: a) Ime i prezime: Tea Strbad b) Djevojačko prezime : Šumečki c) Mjesto i datum rođenja: Zagreb, 24. veljače 1969. godine.
   73  -24 2014 may 26primarni troškovi suostvaruju osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene ..... Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka troškovi za lijekove prema ...
   74  ~ 2014 jun 16prava redovnih studenatavodi č prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja - Hrvatski zavod Tko stječe prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja ... učenici srednjih škola i redovni studenti visokih učilišta koji su državljani RH i imaju ...
   75  +6 2014 jun 03nanošenje ozljeda kaznaPravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava izslučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i .... (1) Osiguraniku koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili u .... 3. namjernog nanošenja ozljede od strane druge osobe izazvanog osobnim odnosom s.
   78  -2 2014 jul 02privatni stomatolog zadar104, 4, 105510556, Stomatološka ordinacija Siniša Hrestak, dr.stom.
   79  -35 2014 may 14javno nadmetanje vozilaPODRUČNI URED ZAGREB Mihanovićeva 3, Zagreb Na temelju JAVNO NADMETANJE za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju oštećenog vozila . 1. Predmet prodaje. Marka vozila : Peugeot. Tip vozila : Boxer 290C Minibus ...
   79  +5 2014 mar 24potvrda brisanja podatakaPotrebni dokumenti za prijave i odjave.pdfJaviti se u HZZO te podići potvrdu za oglas u Narodnim novinama,. Nakon što se gubitak
   81  +20 2014 jul 03merkur osigurane kreditiizvješće o financijskom poslovanju hrvatskog zavoda za Tijekom 2003. godine u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje ostvareni su ukupni prihodi
   83  +18 2014 apr 18psihijatrijska bolnica rabMINISTARSTVO ZDRAVLJAPsihijatrijska bolnica Rab . 7. Psihijatrijska bolnica Lopača. 8. Ustanova za palijativnu zdravstvenu skrb Hospicij. »MARIJA KRUCIFIKSA ...
   84  +17 2014 may 25ensure plus advanceHRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-DIREKCIJA Ensure Plus Advance , boca 220 ml (čokolada) s cijenom 19,19 kn u indikaciji: '' Za dijetalnu prehranu bolesnika s malnutricijom i/ili gubitkom ...
   87  +14 2014 may 27natječajNatječaj - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjer a s p i s u j e. JAVNI NATJEČAJ za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i ...
   87  -31 2014 may 21primjer izjave o utrošenim sredstvimaZakon o rodiljnim i roditeljskim potporama - Hrvatski zavod za se brine o djetetu na vremenske i novĉane potpore, uvjeti i naĉin njihova ostvarivanja i
   92  +9 2014 apr 21hidro kolon terapijazdrpos73, 12041, Neurofiziološka terapija boli. ** ..... 264, 16410, Biofeedback terapija poremećaja anorektuma ... 270, 16601, Histeroskopija s hidro i pneumometrom ...... 2692, 54390, Proširena totalna gastrektomija (lien, pankreas, kolon ), "S"*.
   94  -19 2014 may 04flocare infinity switiching onPopis pomagalaza enteralnu prehranu, Nutricia Medical Devices, FLOCARE INFINITY PUMP
   96  -26 2014 may 25plaća u naraviministarstvo financija pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranjaumjesto poslodavca, u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku, odnosno koje mu je bio dužan ... radniku za vrijeme boravka u inozemstvu ne isplaćuje plaća .
   96  -20 2014 mar 25fizio terapeutske ordinacijeizvanbolnički skzz4, Bjelovar, Specijalistička stomatološka ordinacija za ortodonciju Nataša
  1 of 1 pages