hzzo-net.hr

Please wait for loading...
    (79):

  /
   1  ~ 2014 jan 24popis ortopedskih pomagalapopis ortopedskih i drugih pomagala4, POPIS ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA . 5, 01, PROTEZE ZA RUKE. 6, Proteze za šaku i prste. 7, 1, 061803010100, APRA01X, Proteza za Bataljak  ...
   2  -1 2014 feb 26hzzoHZZO - Administrativni podaciPoštovani korisnici! Za provjeru statusa obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja potrebno je odabrati identifikacijsku oznaku, koju želite upisati, te nakon  ...
   2  +1 2014 jan 23naziv radnog mjesta tiskanicaTiskanica 2 - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeNaziv radnog mjesta . * Radno vrijeme. 1. Puno radno vrijeme. 2. Nepuno radno vrijeme sati tjedno sati minute. MBG. TISKANICA - 2. PRIJAVA - ODJAVA -  ...
   3  -1 2014 jan 07dopunsko zdravstveno osiguranjeIznos salda za dopunsko zdravstveno osiguranjeU saldo je uključena i razlika premije za 10. mjesec do dospijeća prve slijedeće rate. Ukoliko je iznos negativan radi se o pretplati, a ako je iznos pozitivan radi  ...
   4  +50 2014 feb 12model plaćanja 12Popis osnovnih modela «poziv na broj»Broj osnovnog modela upisuje se u polje « model », a sadržaj modela upisuje se u .... Model 12 (vrijedi do 31. ožujka 2011. godine) – sadržaj se može iskazati s  ...
   4  -1 2013 dec 21rehabilitacija kresimirova ulicaŠifra ustanove/ privatne prakse, Ustanova/privatna praksa, Grad, Ulica i kućni broj, Šifra ... Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka, Krešimirova 51a ... Krk, Vinogradska bb, 2050000, fizikalna medicina i rehabilitacija .
   8  -7 2014 jan 26dodatno zdravstveno osiguranje
   10  -5 2013 dec 13stomatolog milan tomicSTOMIvan - stomatolog , 0321095, TOMIĆ , IVAN, 2,683, 20355, OPUZEN, Zagrebačka, 3
   12  -11 2014 jan 26cjenik zdravstvenih uslugaPRIOPĆENJE U VEZI NAVODA UDRUGE POSLODAVACA O PRIOPĆENJE U VEZI NAVODA UDRUGE POSLODAVACA O KOREKCIJI CIJENA ZDRAVSTVENIH USLUGA . Netočni su navodi da je Hrvatski zavod za  ...
   15  -12 2013 dec 21kako izabrati stomatologaPravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite. Članak 2. Pod slobodnim izborom doktora medicine i doktora stomatologije podrazumijeva  ...
   18  -13 2014 jan 22privatno zdravstveno osiguranjeZakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju - Hrvatski zavod za Dobrovoljno zdravstveno osiguranje jest: dopunsko zdravstveno osiguranje , dodatno i
   20  +1 2014 jan 24totalna proteza vakum7, 1, 061803010100, APRA01X, Proteza za Bataljak šake i prste, kozmetička,
   23  -3 2014 jan 23putno zdravstveno osiguranjePutno osiguranje - Uvjeti korištenjaKorištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu radi privatnog posla. Potrebno je uplatiti ukupan iznos posebnog  ...
   25  ~ 2014 feb 20ultrazvuk pie medicalDTS postupci131, 12500-00, Procjena volumena krvi postupcima nuklearne medicine , N
   25  ~ 2014 jan 20ugovor o suradnjiUgovor o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranjuUgovor o poslovnoj suradnji u dopunskom zdravstvenom osiguranju. Članak 1. Ovim ugovorom uređuju se prava i obveze ugovornih strana glede osiguranja  ...
   27  +2 2014 feb 21ovom osobomVišeosobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ br. 4/07.) trenutno se status osigurane osobe Zavoda dokazuje dvjema ispravama.
   27  -5 2014 feb 21ministarstvo zdravljaMINISTARSTVO ZDRAVLJA - Hrvatski zavod za zdravstveno MINISTARSTVO ZDRAVLJA . 1980. Na temelju članka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08,. 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12   ...
   28  -25 2013 dec 21polica zdravstvenog osiguranjaHRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJEHZZO-Direkcija, Zagreb. Ponuda-DopOsig.cdr V2.0, 01/10/13. UGOVARATELJ. Broj prethodno važeće police . (u slučaju nastavnog osiguranja ). OSIGURANIK.
   28  ~ 2013 dec 18osiguranje mobilnih telefonaUpisivanjem broja mobilnog telefona i/ili adrese elektroničke pošte dajem privolu ... Osiguranik – osoba osigurana na dopunsko zdravstveno osiguranje ;.
   28  ~ 2013 dec 15toplice u hrvatskoj forumrehabilitacija na teret HZZO - Hrvatski zavod za zdravstveno otići nekud u toplice , grijati bolna leđa u toploj vodi, ... U Hrvatskoj osiguranici HZZO-a, u ... wellness resorti. Lani u toplicama 36.318 pacijenata na teret HZZO- a.
   29  -28 2014 mar 04zavod za zdravstveno osiguranjepravilnik - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeUpravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 4. sjednici održanoj 11. svibnja 2009. godine donijelo je. PRAVILNIK. O OVLASTIMA I NAČINU  ...
   30  -11 2014 jan 31topusko toplice cjenikOno što su u davna vremena bile terme i lječilišta, danas
   33  +19 2014 mar 08toplice u hrvatskojMedicinska rehabilitacija na teret HZZO-a - Hrvatski zavod za
   34  +67 2014 feb 07hrvatski zavod za telemedicinuMeđuresorska suradnja na djelu - Hrvatski zavod za zdravstveno javnih ustanova iz zdravstvenog sektora ( Hrvatski zavod za ... zavod za telemedicinu ) potpisali su sporazum kojim se pobliže regulira suradnja  ...
   36  -14 2014 jan 27provjera korisnika preko oib-aPoštovani korisnici ! Za provjeru statusa obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja potrebno je odabrati identifikacijsku oznaku, koju želite upisati, te nakon  ...
   36  -8 2014 jan 07flat prijenosni intenretPopis ortopedskih i drugih pomagalaza silikonski uložak, Alps, ALPS Lock with Pyramid S498PS; ALPS Lock Flat Bottom S496S, 1, 2, 3, 4, 5, NE
   36  +2 2013 dec 20endoskopija probavnog trakta08.04.2013.40, 2010330, Endoskopija probavnog trakta . 41, 2010400, Nefrologija. 42, 2010500, Hematologija. 43, 2010502, Interna medicina - hematologija - dnevna   ...
   38  -10 2014 jan 01narodne novine zakoniZakon o obveznom zdravstvenom osiguranju - Hrvatski zavod za Interni pročišćeni tekst obuhvaća Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju .... Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata (» Narodne novine «, br.
   41  -9 2014 jan 12oralna patologija rijekaInterni pročišćeni tekst - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeOsijek, Split, Rijeka 1 tim na jedan punkt, .... Oralni test opterećenja glukozom (O- GTT) ili postprandijalna ..... Dentalna patologija i endodoncija***. 450.000. 30.
   43  +58 2014 mar 05sve o pametnoj karticiUpute - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeosim osobnog certifikata koji je na HZZO pametnoj kartici potrebno je ... HZZO- o je trenutno van funkcije pa se predlaže ne ... Ukoliko pritisnete gumbić „Da“ program Vas još pita za PIN te ukoiko je s Vašim ključem sve .
   43  +19 2014 feb 27prebivaliKraj - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjepregleda uputiti u ugovornu zdravstvenu ustanovu odnosno kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse koja je najbli¾a mjestu njenog prebivali .
   43  -6 2014 feb 18ordinacija dr jarićZdravstvene Ustanove – HZZO107, 4, 493149317, Ordinacija opće medicine Mirjana Grobotek, dr .med.spec.
   44  +46 2014 feb 04javno nadmetanje vozilaPODRUČNI URED ZAGREB Mihanovićeva 3, Zagreb Na temelju JAVNO NADMETANJE za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju oštećenog vozila . 1. Predmet prodaje. Marka vozila : Peugeot. Tip vozila : Boxer 290C Minibus  ...
   44  -30 2013 dec 23osiguranja u hrvatskojIzvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Odnos nositelja osiguranja sa pripadajućim članovima obitelji i strukturom vidljiv je u slijedećem pregledu: Prosječan broj 2011.godine nositelji  ...
   46  -39 2013 dec 19osiguranje preko fakultetatreće dopunjeno izdanje - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeputem škole, odnosno fakulteta ako se nalaze na redovnom školovanju i ako osnovno ..... Djelomična zubna proteza s bazom preko 10 elem. akrilatna 1. 1.
   49  -28 2014 feb 17primarni troškovi suostvaruju osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene ..... Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka troškovi za lijekove prema  ...
   50  -29 2014 feb 24arsen pejaković malinskaLina Bolmarčića bb, 51511, MALINSKA , PRIVATNA LJEKARNA U ZAKUPU
   50  +1 2013 dec 25porezna uprava supetarnarodne novinešto im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava . OIB se sastoji od
   56  +45 2014 mar 03zakon o radu prijevozPRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom
   56  +45 2014 feb 09primjer izjave o utrošenim sredstvimaZakon o rodiljnim i roditeljskim potporama - Hrvatski zavod za se brine o djetetu na vremenske i novĉane potpore, uvjeti i naĉin njihova ostvarivanja i
   57  ~ 2013 dec 24da capo akumulatorkiPopis pomagala88, 64, 062454056401, APRD060, Akumulator 102, Otto Bock Health Care
   58  +17 2014 feb 27izdavanje osobne iskaznice radn vrijemekojima je naznačeno vrijeme njihovog stupanja na snagu. I. OPĆE
   59  ~ 2014 feb 26lista olidOsnovna Lista lijekova HZZO+ linez olid [40]. 1,2 g. -. P. J01XX08 151. + linezolid40. 1,2 g. -. O. J02. Lijekovi za liječenje sustavnih gljivičnih infekcija. J02AA01 061. + amfotericin B. 35 mg.
   60  ~ 2014 jan 23povreda na raduTiskanica OR PRIJAVA O OZLJEDI NA RADU - Hrvatski zavod za Tiskanica OR. Ispunjava ZAVOD. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Lokacija: A) PODACI O POSLODAVCU. Ispunjava POSLODAVAC. 01. Naziv: 02.
   61  -25 2014 feb 10pravilnik o zaštiti na raduPravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz prijave o ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti, odnosno na osnovi ... zaštita iz stavka 3. ovog članka ostvaruje se pod uvjetima, na način i po.
   61  -7 2013 dec 19vrste centralnih venskih kateteraMINISTARSTVO ZDRAVSTVAPrimjena kisika (pomoću katetera i Ohio maske, poznavanje opreme)
   62  +28 2014 feb 06najniža plaćaMINISTARSTVO FINANCIJA(1) Prosječna plaća , u skladu s odredbom članka 7. točka 30. Zakona i .... Najniža mjesečna osnovica – poduzetnička plaća , prema članku 82. stavak 2. Zakona  ...
   62  +11 2014 jan 10tuheljske toplice cjenik26. 27. Da mi je barem tjedan dana otići nekud u toplice , grijati bolna leđa u toploj vodi, opo- raviti se uz masažu i odmor… Misao je koja malo kome od nas ne  ...
   65  -23 2013 dec 22rad u inozemstvuPravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu ... Osiguranik na radu ili stručnom usavršavanju, odnosno obrazovanju u inozemstvu . Članak 5.
   66  -14 2013 dec 16opatija postanski broj26.1.20121, POŠTANSKI BROJ , POŠTA, NASELJE. 2, 10000, ZAGREB, SLJEME, 058483. 3, 10000, ZAGREB, ZAGREB, 072150. 4, 10010, ZAGREB-SLOBOŠTINA  ...
   68  -24 2014 feb 04marijana aleksic stomatologSton-stom. dent.med, 0300098, ALEKSIĆ , SRĐAN, DZ, 1759, 20230, STON .... Marijana - stomatolog , dent.med, 0335797, LOBROVIĆ-ŠALJA, MARIJANA   ...
   70  +31 2014 mar 01ocijenite usluguIspitivanje javnog mnijenja o zdravstvenom sustavu i HZZO-uKako biste ocijenili kvalitetu usluga koje građani dobivaju u svakom od sljedećih sektora javnih službi. Molimo da za svako područje koje ću  ...
   70  +7 2014 feb 16plaća u naraviministarstvo financija pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranjaumjesto poslodavca, u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku, odnosno koje mu je bio dužan ... radniku za vrijeme boravka u inozemstvu ne isplaćuje plaća .
   71  -8 2014 jan 21centralni venski kanalDTP postupci84, DM314, Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal do 15. godine ..... 303, KLM14, Venski kateteri, centralni venski kateteri - aerobno i/ili mikološki  ...
   71  -57 2014 jan 06prijava stranaca u hrvatskojvodi č prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja - Hrvatski zavod odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj . ... podnesena prijava ima utvrđeno prebivalište, a za stranca odobren stalni boravak,  ...
   72  ~ 2014 jan 04id kartice za doktore8, 2, 061803010200, Proteza za bataljak šake i prste, funkcionalna,
   73  ~ 2014 mar 06poliklinika sveti rokGrad Zagreb i Zagrebačka žup. - Hrvatski zavod za zdravstveno 4, Zagreb, pol, 003300331, Stomatološka poliklinika Zagreb, Zagreb, Perkovčeva ..... 105, Zagreb, pol, 357535758, Poliklinika Sveti Rok M.D., Zagreb, Ul. grada  ...
   73  +19 2014 feb 09hrvatski saborHRVATSKI SABOR - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeZDRAVSTVENOM OSIGURANJU. Proglašavam Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja  ...
   74  +27 2014 feb 28prava redovnih studenataO utvrđenom statusu ovisi opseg prava i obveza iz obveznog zdravstvenog ... učenici srednjih škola i redovni studenti visokih učilišta koji su državljani RH i  ...
   74  ~ 2014 jan 09komora medicinskih sestaraZakon o sestrinstvuDjelatnost medicinskih sestara obuhvaća sve postupke, znanja i vještine zdravstvene njege. ... općim aktom propisuje Hrvatska komora medicinskih sestara . IV.
   75  +2 2014 jan 23flocare infinity switiching onElektromotorna invalidska kolica, Nova Orthopedic, Power Glide NW-08
   76  -8 2014 mar 08privatni stomatolog zadar109, 4, 642264228, Privatna stomatološka ordinacija Ljiljanka Borijenac,dr.stom. K.Frankopana 32, 43000, BJELOVAR, PRIVATNE ORDINACIJE PZZ.
   76  ~ 2013 dec 04fizio terapeutske ordinacijeizvanbolnički skzz4, Bjelovar, Specijalistička stomatološka ordinacija za ortodonciju Nataša
   78  -7 2014 feb 01porezna uprava delnicešto im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava . OIB se sastoji od ... troškovi postupka koje izriče Porezna uprava , ..... DELNICE .
   78  ~ 2013 dec 14pupma za bicepsSastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke , sigurnosni
   81  -18 2014 feb 27nanošenje ozljeda kaznaslučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i .... (1) Osiguraniku koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili u .... 3. namjernog nanošenja ozljede od strane druge osobe izazvanog osobnim odnosom s.
   84  -54 2013 dec 03potvrda brisanja podatakaprijava i odjava radnika i poslodavca kod pravne osobe kod fizičke Javiti se u HZZO te podići potvrdu za oglas u Narodnim novinama,. Nakon što se gubitak
   86  -63 2014 feb 05putni nalog obrazacPUTNI NALOG .M . - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjePutni nalog o potrebi putovanja u svrhu ostvarivanja zdravstvene zaštite vrijedi samo za jedno putovanje (odlazak i povratak). U. , g.
   87  +6 2014 jan 07biografija pri diplomskom raduŽIVOTOPISMagistarski rad : „Neuroendokrini aspekti shizofrenije i depresije“ obranjen na ..... 84 mentorstva pri izradi diplomskih radova studenata Stručnih studija pri .
   88  -40 2014 jan 23karbonska vlakna kupitiSPPD, Plastika, ugljična vlakna , svi moduli i materijali-originalni proizvod. ... modulska, čelik, SACH stopalo s elastičnom laminacijom od karbona 104, 1, 2, 3   ...
   89  -66 2014 feb 12bolestiPOPIS BOLESTI , BOLESNIH STANJA I POSLJEDICA OZLJEDA za dokumenatcija. Uvjeti odobravanja. BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA. G12.2 Amiotrofična lateralna skleroza neurolog fizijatar otpusno pismo, povijest bolesti s.
   89  +4 2013 dec 13hrvatski za strancepo osiguranoj osobi, a ugovorni subjekt Zavoda se obvezuje da će za strance iz članka 9. stavka 1. Odluke o ugovaranju osigurane u skladu sa  ...
   91  ~ 2014 feb 23bolnica sveti duhAdresar bolnica9, 8, KLINIČKA BOLNICA " SVETI DUH ", 10000, ZAGREB, SVETI DUH 64, 01/ 3712-111, 01 37 12 153, Miran Martinac, dr. med. 10, 9, KLINIKA ZA ORTOPEDIJU  ...
   91  +10 2014 jan 23remen za sat959, 862, 122430074405, AOID22X, Remen za stopala 102, Otto Bock HealthCare
   91  -37 2014 jan 08dopuna preko fiksnogdjelatnost obavljaju na temelju posebnog zakona i imaju ugovor sa .... izmjene i dopune provode se najviše jednom u tri mjeseca, u skladu sa .
   91  -1 2013 dec 24panasonic cjenici plazmiKalibracija - plazma . ... Kalibracija - plazma . ...... 1808, 1659, 214530154801, Telefaks uređaj 264b, Panasonic , Elton, Telefaks uređaj, Panasonic , Telefaks  ...
   92  +9 2014 jan 07sigurnost na raduslučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i mjere ..... sigurnost na radu u slučaju iz članka 46. stavka 2. ovog Pravilnika.
   95  -20 2014 jan 13kolica za prijevoz teretasanitetski prijevoz za posebne kategorije bolesnika sukladno općem aktu koji .... troškova prijevoza, niti na sanitetski prijevoz na teret sredstava HZZO-a. ..... Invalidska kolica koja osigurana osoba ostvaruje kao obnovljeno pomagalo su:.
   97  +4 2014 jan 28provjera poreznog brojaPopis osnovnih modela «poziv na broj »s opisom sadržaja polja «poziv na broj », objašnjenjem za njihovu primjenu te ..... ili fizičke osobe što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.
  1 of 1 pages