irb.hr

Please wait for loading...
    (1814):

  /
   1  ~ 2014 sep 10neven cukrovNeven Cukrov / Ljudi / Institut Ruđer BoškovićObrazovanje. Ožujak, 2006. godine doktorirao iz područja prirodnih znanosti, polje Geoznanosti, na PMF-u u Zagrebu s temom " Estuarij rijeke Krke: Klopka za  ...
   1  ~ 2014 sep 09pdf wxpython tutorialwxPython in ActionGiving your wxPython program a solid foundation 29. 3 □. Working in an ..... tion to wxPython concepts, a tutorial on how to get started with wxPython , and.
   1  ~ 2014 sep 06crosbiHrvatska znanstvena bibliografijaPRIJE UNOSA NOVOG RADA SVAKAKO PROVJERITE DA LI SU PODACI O RADU VEĆ UNESENI U CROSBI ! Naime, ukoliko je netko od vaših koautora već  
   1  +1 2014 sep 05diplomski radDIPLOMSKI RADIzjavljujem pod punom moralnom odgovornošću da sam diplomski rad izradio ... Stoga, ovaj rad, u svojoj suštini, izdvaja i razmatra moguće industrijski ...
   1  +30 2014 aug 30zakon o bar codPrimjena bar kodova u poslovanjuFormira se prema točno određenim pravila koja ovise o vrsti bar koda. ... Najpoznatiji jednodimenzionalni bar kodovi su Codabar, Code 128, Code 39, EAN,.
   1  +7 2014 aug 04elements in offset printingthe influence of the structure of the offset rubber on the screen Key words: Offset printing , impressible rubber blanket, deformation of the screen ... surfaces), while the printing elements were formed by selectively melting of ...
   1  ~ 2014 jul 19novine i informativni portaliNovine i informativni portaliNovine i informativni portali . Ukoliko na ovim stranicama niste pronašli novosti koje vas zanimaju pokušajte na jednom od ovih servisa: HR-portali - svi hrvatski  ...
   2  +1 2014 aug 26novosti na projektuZavod za teorijsku fiziku partner na EU projektu Multiplex / Novosti Zavod za teorijsku fiziku (ZTF) je zajedno sa kolegama sa Zavoda za elektroniku (ZEL) postao partner na projektu iz Sedmog okvirnog programa (FP7) Europske ...
   2  +5 2014 aug 22decision tree tutorialDMS Tutorial - Decision treesDecision trees are powerful and popular tools for classification and prediction. The attractiveness of decision trees is due to the fact that, in contrast to neural ...
   2  +5 2014 aug 08decision trees tutorial
   2  +4 2014 aug 07decisioon trees tutoriasl
   2  +4 2014 jul 23usporedni prikaz obrazovni programaDevelopment of the Entry Policies for the Faculties and High Osnovni je zadatak sustava visokog obrazovanja omoguciti stjecanja vrhunskih trajnih
   3  +5 2014 sep 28ht imenikHrvatski telekom - telefonski imenik - Repozitorij IRB-aTelefonski imenik fiksnih brojeva u Hrvatskoj, a moguće je i pretraživanje mobilnih telefonskih brojeva: 091, 092, 095098, 099.Pretraživati je moguće...
   3  +1 2014 sep 28hrvatski portaliNovine i informativni portali - Repozitorij IRB-aUkoliko na ovim stranicama niste pronašli novosti koje vas zanimaju pokušajte na jednom od ovih servisa: HR-portali - svi hrvatski portali HR- mediji...
   3  +35 2014 sep 20avl fire cdfA New Approach to CFD Research: Combining AVL's Fire Code with AVL FIRE , Computational Fluid Dynamics . 1. Introduction. The Computational Fluid Dynamics (CFD) has developed into a power tool widely used in science ...
   3  +7 2014 sep 18dough rheologyTHE EFFECT OF IMPROVER ON DOUGH RHEOLOGY AND The influence of bread improver on dough rheology and bread properties was ... analyzed flours with different rheological properties was more pronounced in.
   3  +13 2014 sep 14hrvatski web imenikHrvatski telekom - telefonski imenik - CROSBI pretraživanje
   3  +98 2014 sep 08avl firewhich enables combining the advantages of a commercial code and user modelling. Keywords: Reaction rate, swirl, oil-combustion,. AVL FIRE , Computational ...
   3  +1 2014 aug 19svi hrvatski portali
   3  ~ 2014 aug 17biografija pri diplomskom raduPredložak za izradu diplomskog radaSastav povjerenstva pred kojim je branjen diplomski rad : 1. prof. dr. sc. ..... kondenzira u oblacima pri čemu se stvaraju oborine koje padaju nazad u oceane i.
   3  +11 2014 jul 24ljudski resursi park prirode311699.Cucic_Frajman_Nater_rad.doc - Hrvatska znanstvena PP Kopački rit kao prirodno bogatstvo (korišteno na efikasan, efektivan i prije .... i kompetentnih ljudskih resursa te da bude inovativno u širokom smislu riječi.
   3  +2 2014 jul 20importance of presentation designRole and importance of presentation design in learning and in Role and importance of presentation design in learning and in quality of multimedia learning material. MAJA GLIGORA MARKOVIC, M.Sc.,. Business department.
   4  +10 2014 sep 28katastar digitalna karta fbihPretvorba katastarskih planova u digitalni oblik - K. O. Veli Ižkatastarskom uredu u Zadru skanirao sam i transformirao da bih prešao na ..... promjena na kartama , planovima i ostalim dijelovima katastarskog operata.
   4  -2 2014 sep 26upravljanje poslovnim procesimaPOSLOVNI PROCESUPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA U PODUZEĆIMA REPUBLIKE HRVATSKE. REZIME: Osnovni ciljevi ovog rada jesu definirati koncepte vezane uz ...
   4  +1 2014 sep 16telefonski imenik hrvatskeTelefonski imenik fiksnih brojeva u Hrvatskoj , a moguće je i pretraživanje mobilnih telefonskih brojeva: 091, 092, 095098, 099.Pretraživati je moguće...
   4  -1 2014 aug 21sigurnosni aspekti internet poslovanjaPravni aspekti zaštite elektroničkog poslovanja - Hrvatska S obzirom na pravne aspekte e -governmenta autorica smatra nužnim .... uspješnog razvoja modela e -governmenta ključnu ulogu imaju sigurnosne , tehnološke i.
   5  -2 2014 oct 05hr investments south eastMain Determinants of Foreign Direct Investment in the Southeast (E-mail: vbotric@eizg. hr , lskuflic@efzg. hr ). Abstract. ... Southeast European countries (SEEC) and compares its amount with that in Central. East European ...
   5  +1 2014 sep 24vip imenikVipnet telefonski imenik - Repozitorij IRB-aOmogućava pretraživanje brojeva telefona korisnika Vip mobilne mreže i Homebox korisnika. ... URL: Vipnet telefonski imenik ; Pravo pristupa: otvoreni pristup.
   5  +4 2014 sep 17hofstede compare countriesCROSS-CULTURAL COMPARISON OF HOFSTEDE'S countries used to be federal units of the same state – former Yugoslavia, there are ... comparison of national and international business, but G. Hofstede's major  ...
   5  +6 2014 sep 16zeljka vujaklijaŽeljka Pezer 271365 - Croatian scientific bibliography - List of papers1. Pezer, Željka ; Brajković, Josip; Feliciello, Isidoro; Ugarković, Đurđica. ... 5. Bielen, Ana; Vujaklija , Ivan; Pezer, Željka ; Goldstein, Pavle; Vujaklija , Dušica.
   5  +4 2014 sep 11t com imenik
   5  ~ 2014 sep 11nebojša katižPRESADBA GENA I TKIVA - Hrvatska znanstvena bibliografijaIlić, Nebojša ; Petričević, Ante; Tocilj, Jadranka; Tanfara, Sonja; Kotarac, Slavica; ...... Miroslav; Majstorović, Lidija; Matičić, Dražen; Katiž , Vladimir; Pećina, Marko.
   5  +96 2014 sep 11forenzicka genetike je blastEvaluacija aplikacija za pretraživanje baze proteinskih sljedovaVažni, a možda i najstariji algoritmi genetike su algoritmi za poravnanje, tj. izracun slicnosti .... jednak je BLAST algoritmu opisanom u prethodnom potpoglavlju.
   5  +3 2014 sep 08lehningerLehninger PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY Fourth EditionBonus Material from Lehninger , Principles of Biochemistry, Third Edition: fundamental. Chapters 1, 2, and 3 from the third edition that instructors find useful for ...
   5  +3 2014 sep 07natural gas institute croatiaNatural Gas in Croatian Energy FutureBy improving natural gas consumption Croatia is beginning to acknowledge its rules in shaping a ..... [4] Croatian Energy Institute , PLINCRO, Zagreb 2001.
   5  ~ 2014 sep 07heavy metals analysisAnalysis of Heavy Metals Concentration in Wastewater along Journal of Computing and Information Technology - CIT 20, 2012, 3, 209–215 doi :10.2498/cit.1002099. 209. Analysis of Heavy Metals . Concentration in ...
   5  +6 2014 aug 24kemijski ne tretirani filteri2. CILJ RADA - Hrvatska znanstvena bibliografija2. kemijski tretirano otpadno drvo, vlakna i drvni sastojci, sa ili bez kore ili kora iz ... predstavljaju problem u bolje opremljenim tvornicama zbog njihovih filtera .
   5  -1 2014 aug 05konstrukcija brzog broda156308.markovina-blagojevic_prihvaceno.docModeliranje forme trupa super brzog broda "GlidingWing" XVI Symposium ... i aerodinamičke učinke, kao i potrebnu čvrstoću i krutost čitave konstrukcije (sl. 1.): .
   5  +96 2014 jul 24sedemte emocionalni faktoraimpulzivno kupovanje i model „velikih pet“ faktora ličnostimjeri pet faktora ličnosti (ekstraverziju, ugodnost, savjesnost, emocionalnu .... donošenje odluka bez pažljivog promišljanja alternativa. 7 . S druge strane ...
   6  ~ 2014 sep 29knowledge worker information managementHRM practices in managing knowledge workersInformation , Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society ... Knowledge workers may be manage d successfully through common and ...
   6  -3 2014 sep 23aida dolic ialm zenicaMedicinski fakultet, Split - Hrvatska znanstvena bibliografijaZenica : Štamparija Fojnica, 2009. ...... 495. Mulić, Rosanda; Čustović, Aida ; Ropac, Darko; Tripković, Ingrid; Stojanović, Dražen; Klišmanić, Zorana. ...... Britvić , Dolores, Aleksić-Shihabi, Anka; Titlić, Marina; Dolić , Krešimir. ...... Mass graves: from discovery to identification // Abstract book of XXth congress of IALM / IALM ( ur.).
   6  -1 2014 sep 18indeksne strukture reseni zadaciStrukture podataka i algoritmizadaci za zadaću: predviñen rok za svaki zadatak; moguće riješiti više od tri zadatka (za završnu ... pismeni ispit: 5 zadataka od kojih svaki donosi po 10 bodova, djelomično riješeni zadaci .... Elementi (članovi) polja se identificiraju indeksom .
   6  -2 2014 sep 11vujaklijaDušica Vujaklija / People / Ruđer Bošković InstituteDušica Vujaklija . Ph.D. Email: Dusica. Vujaklija @irb.hr. Telephone: +385 1 457 1258. Internal phone numbers: 1459. Position: Senior Research Associate.
   6  -2 2014 sep 06hoube i spoke strategijeKonzistentnost misije, vizije, strategije , politike i ciljeva kvalitetehouse constructing is in progress. Its decrees are going to
   6  +2 2014 aug 26softbot search enginesVesna Markovac, diplIt is also used term softbot (software robot) which is a fully implemented agent which ... Key words: information agent, search engine , internet, softbot , information ...
   6  -1 2014 aug 21hrvatski web portalikoje vas zanimaju pokušajte na jednom od ovih servisa: HR- portali - svi hrvatski portali HR- mediji... ... URL Internet monitor; Pravo pristupa otvoreni pristup.
   6  +24 2014 aug 13data mining phpDMS - Data Mining TutorialThis tutorial gives a brief introduction into a Data Mining process, its techniques and applications. It is intended for fast start of newcomers, with intention to give ...
   6  -1 2014 jul 31embrio transfer kod zivotinja264023.DOKTORAT_13.docPotiču tvorbu PGE na štetu PGF2alfa, a kod svinja štoviše pretvaraju
   6  +7 2014 jul 30nadgrobni spomenici markovo poljeSTUDIJA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA MARKOVO POLJETreće gradsko groblje Markovo polje otvoreno je 1996. godine i za sada ima ..... se trebaju spomenuti i stari nadgrobni spomenici koji se nalaze na starom dijelu  ...
   7  +3 2014 sep 11t mobile imenik
   7  +10 2014 sep 10seminarski podno grejanjeplin, vodu, grijanje i hlaĎenje, za izvedbu fasadnih, štukaturnih, soboslikarskih i staklarskih radova, za ugradnju stolarije, kao i za postavljanje zidnih i podnih  ...
   7  +1 2014 sep 06mobile robot object followingMOBILE ROBOT VISION SYSTEM FOR OBJECT COLOR TRACKINGMOBILE ROBOT VISION SYSTEM FOR OBJECT COLOR TRACKING . Mladen Crneković, Zoran Kunica, Davor Zorc. Prof. dr.sc. Mladen Crneković, University of  ...
   7  -2 2014 aug 23portali u hrvatskojVi ste ovdje:Home>E-novine i portali s vijestima>Novine i informativni portali ... HR- portali - svi hrvatski portali ... Vijesti, Hrvatska , svijet, kronike i revije.
   7  ~ 2014 aug 23web portali u hrvatskojVi ste ovdje:Home>E-novine i portali s vijestima>Novine i informativni portali . Subscribe to this
   7  -4 2014 aug 20izgled diplomskog radaIzjavljujem pod punom moralnom odgovornošću da sam diplomski rad izradio ... Naglasak rada je više na preliminarnim mjerenjima i ne bavi se sa konkretnim ...
   7  -1 2014 aug 06cut in wind speedWind turbine control beyond the cut -out wind speedAbstract. This paper deals with control algorithms that en- able wind turbine operation during very high wind speeds (higher than cut -out wind speed ) commonly.
   7  ~ 2014 aug 02tradicijsko graditeljstvo u podraviniTradicijsko graditeljstvo u Podravini . Pregled s karakterističnim Naslov: Petra Somek: Tradicijsko graditeljstvo u Podravini . Pregled s karakterističnim primjerima, Samobor: Meridijani, 2011., 199 str., ISBN 978-953- 239-143-5
   7  -1 2014 jul 31vrste centralnih venskih kateteraPregled bibliografske jedinice broj 351155 - Hrvatska znanstvena Vrsta rada: Kongresno priopćenje ... CILJ: S obzirom na činjenicu da su centralni venski kateteri odgovorni za trećinu ... postavljanja katetera , laboratorijskim pokazateljima infekcije, uzročnicima infekcije te o sezonskom pojavljivanju infekcija.
   8  -2 2014 sep 29provide cooperation in projectThe Office for Projects and International Cooperation / Research Email: uzp@irb.hr. Phone: 01/4571 298; 4571 299; 4571 342. Fax: 01/4680 250. The Office for Projects and International Cooperation provides technical ...
   8  -1 2014 sep 21mini labziniŽENSKA AUTOBIOGRAFIJA U RUSIJI - Hrvatska znanstvena 58 Govoreći o Anni Labzini , Gary Marker navodi još jednu zanimljivu žensku ulogu
   8  +14 2014 sep 10pomorski fakultet splitPomorski fakultet ( Split ), KnjižnicaViše informacija. Mrežna stranica: Pomorski fakultet ( Split ), Knjižnica; Adresa: Pomorski fakultet. Zrinsko-Frankopanska 38, 21000 Split Hrvatska. Mrežni katalog ...
   8  +3 2014 sep 07ekonomski fakultet splitEkonomski fakultet ( Split ), KnjižnicaEkonomski fakultet ( Split ), Knjižnica. Knjižnica posjeduje preko 30 000 monografskih publikacija od čega veći dio otpada na domaću literaturu. Sadržaj  ...
   8  +19 2014 sep 02problem otpadnih vodaSustav MBR za obradu otpadnih voda razvijaju se velikom brzinom Obzirom na značajnu produkciju mulja u klasičnim uređajima za obradu otpadnih voda problem zbrinjavanja mulja postaje gotovo jednaki teret okolišu kao i ...
   8  +1 2014 aug 23obrada otpadnih vodaSustav MBR za obradu otpadnih voda razvijaju se velikom brzinom u poslijednjih nekoliko godina.(ref las,kubota w yang,Judd) Tome pridonose sve stroži ...
   8  +1 2014 aug 18mirjana babic zadarHrvatska znanstvena bibliografija - Lista radovaZadar : Sveučilište u Zadru , Odjel za geografiju, Zadar ; Meridijani, Samobor, 2013. ... 37. Barada, Valerija; Čop, Blanka; Kučer, Mirjana . ..... 119. Babić , Vanda.
   8  -6 2014 jul 18fire fighting imagery platformsFusion and Visualisation of the Color and Long Wave Infrared consequence of the aerial platforms used: a) small ... application in forest ( vegetation) fires fighting and ... color images of the vegetation fires, as a part of the.
   8  +32 2014 jul 16php data mining
   8  +2 2014 jul 16reflective film hybridOptical characterisation of hybrid antireflective coatings using A hybrid antireflective coating combining homogeneous layers and linear ... Key words: antireflective coating , optical characterisation, hybrid coating , reverse.
   8  -1 2014 jul 16mapa plovidbe jadranskog mora200 godina organizirane hidrografske djelatnosti u jadranskom moruDrži se da je za francuske vladavine na obali Jadranskog mora od 1806. do 1809 ., ... Zavod proširuje djelatnost na područja sigurnosti plovidbe , oceanografije, ...
   9  -2 2014 sep 26cerec hrvatskaHrvatska znanstvena bibliografija - Prikaz radaUsing the CEREC machine, all teeth were restored with an overlay of standardized thickness and occlusal anatomy. Fifteen restorations were milled in the ...
   9  +1 2014 sep 24e novineE - novine i portali s vijestima - Repozitorij IRB-aE - novine i portali s vijestima. Knjižnica ne odgovara za sadržaje članaka objavljenih u navedenim novinama/časopisima/magazinima, niti dijeli političke stavove ...
   9  ~ 2014 sep 19muzej moderne umjetnosti zagrebMuzej suvremene umjetnosti ( Zagreb ), KnjižnicaJedna od najvećih zbirki građe iz područja moderne i suvremene umjetnosti u Hrvatskoj.
   9  -5 2014 sep 19web imenikIRB LDAP imenikMolimo, promjene javljati u kadrovsku službu (samo djelatnici) na kadrovska@irb .hr. U slučaju tehničkih problema obratite se na help@irb.hr. Korisnik: gost.
   9  +1 2014 sep 16benjak transworld limitedKliničke medicinske znanosti - Croatian scientific bibliography - List New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publisher (P) Ltd , 2010.
   9  -1 2014 sep 11mira kastelan pondeljakJukić - Bokun, Mirela - Hrvatska znanstvena bibliografijaMira Bećirević-Laćan (2761) Stela Beda-Kolarek (139833)
   9  +13 2014 aug 21filozofski fakultet u rijeciFilozofski fakultet ( Rijeka ), KnjižnicaKnjižnica Filozofskog fakulteta u Rijeci posebna je ustrojbena jedinica Fakulteta u kojoj se ostvaruje knjižnično-informacijska djelatnost za potrebe...
   9  +13 2014 aug 20ivana beljan zg newsCroatian scientific bibliography - List of papersZagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2010 (priručnik). Vrh .... Crayfish news . 33 (2011) ; 5-5 .... 18. MaguireE, Ivana ; Beljan , Leopoldina; Klobučar, Goran.
   9  +10 2014 aug 14imenik po brojuHrvatski telekom - telefonski imenikTelefonski imenik fiksnih brojeva u Hrvatskoj, a moguće je i pretraživanje ... Pretraživati je moguće prema imenu i prezimenu, ključnim riječima, mjestu, naselju, kvartu, ulici nazivu, pozivnom broju , telfonskom broju . ... Pregledaj po oznaci.
   9  +1 2014 aug 12standards in biomedicineEuropean Standards for PhD Education in Biomedicine and Health EUROPEAN STANDARDS FOR PHD EDUCATION IN BIOMEDICINE AND HEALTH SCIENCES (ORPHEUS ACTIVITIES 2004-2009). Zdravko Lackovic 1 and ...
   9  -2 2014 aug 01filozofski fakultet zagrebFilozofski fakultet ( Zagreb ), KnjižnicaFilozofski fakultet ( Zagreb ), Knjižnica. Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je po opsegu svojega fonda druga najveća knjižnica u Hrvatskoj, ...
   10  +2 2014 oct 02demining machine hammersDESIGN OF FLAIL FOR SOIL TREATMENTIn relation to manual mine removal, demining machines remove risks for ... positioning reduces number of grasping hammers and soil treatment resistance.
   10  +1 2014 sep 28duplikati u tragovimaslr0192 Synechocystis sp. PCC 6803Ovaj rad, izra en u Laboratoriju za elektronsku mikroskopiju,. Zavoda za
   10  -1 2014 sep 27hidroxyureaSynthesis and biological activity of hidroxyurea derivatives( Synthesis and biological activity of hidroxyurea derivatives ). Type: doctoral thesis. Faculty: Farmaceutsko-biokemijski fakultet. University: Sveučilište u Zagrebu.
   10  -5 2014 sep 15sliv draveKlimatske prilike slivova Save, Drave i Dunava - Hrvatska Ključne riječi: sliv Save, sliv Drave i Dunava, klima, Köppenova klasifikacija, komponente vodne ravnoteže, Palmerova metoda. Sažetak: U radu su prikazane  ...
   10  +2 2014 sep 14dragan matošin chichagoCroatian scientific bibliography - List of papers - Hrvatska Proceedings Nikola Tesla - Scientist Out of Time Split 2006 / Poljak, Dragan ;
   10  -1 2014 aug 24dijelovi za uredske stoliceIstraživanje udobnosti uredskih radnih stolica - Hrvatska znanstvena uredskih radnih stolica, a za mentora je imenovan prof. dr. sc. Ivica Grbac. ...... Slika 33. Osnovni konstrukcijski dijelovi i sklopovi uredske stolice u širem smislu.
   10  -1 2014 aug 13telefonski imenik hrvatskaVipnet telefonski imenikURL: Vipnet telefonski imenik ; Pravo pristupa: otvoreni pristup ... More in this category: « Hrvatski telekom - telefonski imenik Poštanski brojevi za Hrvatsku ».
   10  +4 2014 aug 08francis turbine designComplete Francis turbine flow simulation for the whole range of CFD, Numerical simulation, Francis turbine , Fluent, Parallel computing, Linux cluster ... CFD is also involved in turbine design and shape optimisation of turbine ...
   10  -1 2014 aug 02kako izabrati stomatologa50 Pitanje iz naslova je jedno od onih pitanja na koje i kada odnosno nismo zadovoljni. Samo izabrati stomatologa nije toliko teško, koliko je teško pronaći stomatologa kojim ćemo mi sami i članovi naše obitelji dugoročno  ...
   10  -5 2014 jul 31knowledge manager in hrmKnowledge workers may be managed successfully through common and proven Human Resource Management ( HRM ) practices in job design, recruitment, ...
   10  -7 2014 jul 23motori za vjetro turbinegeneratori za vjetroelektrane, trendovi u primjeni i hrvatskaje trofazni sinkroni sporohodni, za direktan spoj s turbinom, snage 1000 kVA.
   11  +10 2014 sep 28johnsonova metodaPregled bibliografske jedinice broj 688716 - Hrvatska znanstvena Opisane su metode simulacije regulacijskih sustava: Kelvinova, Beckova i Johnsonova metoda te metoda svođenja prijenosne funkcije na kanonski oblik i ...
   11  +67 2014 sep 21slobodna dalmacijaSlobodna DalmacijaAdditional Info. URL: Slobodna Dalmacija ; Pravo pristupa: otvoreni pristup. Last modified on Utorak, 12 Listopad 2010 15:39. Read 85568 times. Social sharing.
  1 2 of 19 pages