irbis-nbuv.gov.ua

Please wait for loading...
    (694):

  /
   2  +1 2014 sep 18політика Центральної Радиполітика української центральної ради щодо національних меншинЦентральної Ради в сфері національної політики , аналізується правотворча ... Рада, національна політика , національні меншини, Україна. The article ...
   2  ~ 2014 sep 18дені де саллоЖурнал як феномен культури раннього модерну на Слобожанщинівчений Дені де Салло , який випустив перший номер “Jornal des Savants”. ... де Салло мав досить широкий програмний діапазон – від статей з фізики, ...
   2  +10 2014 sep 17що найва в житті людиниДо питань інтеграції в сучасній освітіГуманітарна освіта формує ставлення людини до свого життя як найви - щої цінності й до життя іншої людини як до зустрічі, події. Гуманітарна освіта.
   2  -1 2014 sep 16бібліотека вернадськогоАвтореферати дисертацій - Комплексний інформаційно Наукова електронна бібліотека . Автореферати дисертацій ..... Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського · Facebook.
   3  +4 2014 sep 17культура наукової мовиКультура наукової української мови у фаховій підготовці Ключові слова: культура наукової української мови , норми української мови , закони наукового мовлення, мовно-мовленнєва наукова компетентність ...
   3  +8 2014 sep 16роман про лиса змістЗМІСТ АВКСЕНТЬЄВА Г. А., СЕМЕНОВА А. Є. Екзистенційні ЗМІСТ . АВКСЕНТЬЄВА Г. А., СЕМЕНОВА А. Є. Екзистенційні сенси роману Володимира Лиса «Острів Сильвестра». БИКОВА Т. В. Західноукраїнські ...
   4  ~ 2014 sep 21крутильные колебания дизель судовойКрутильные колебания в судовых валопроводах с Ключевые слова: дизель , крутильные колебания , волновое уравнение, собственная частота, форма колебаний, демпфирование, распределенные  ...
   4  +97 2014 sep 19семенюк андрій 1980 теТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ЗВІРА: ТЕМАТИЧНІ ПОШУКИ ТА сандр Звір, Андрій Петровський, Орест Принада,. Богдан Васильців
   4  +1 2014 sep 19сіно мое сіно авторЗІЙШОВ - Музичний фонд - НБУВЗбірка включено автором до серії Шкільних співанників, ч.ІІІ. ... Сіно , моє сіно / Роскл. М. Леонтовича 21. ... Над моєю хатиною / Розкл. К. Стеценка 46.
   5  +1 2014 oct 01карти метаЗастосування методики " Карти свідомості"119. №1 (76) 2013. МЕТА РОБОТИ. Проаналізувати методичні можливості застосування карт свідомості у структуризації навчального матеріалу в.
   5  +35 2014 sep 13два типа пииИнсулинотерапия при сахарном диабете 2 типа Поскольку пациенты с СД 2 типа инсулинорезистентны и часто имеют ожирение, им в ... Патогенетические звенья атеросклероза при СД 2 типа .
   5  +64 2014 sep 10перспективи розвитку кредитної системи україни171 ñòàí òà пåðñпåêòèâè ðîзâèòêó êðåäèòíîãî ðèíêó óêðàїíèрозвитку сучасного кредитного ринку України , ... кож напрямки та перспективи його інноваційного ... ня та розвитку банківської системи України зага-.
   6  +6 2014 sep 29забруднена зона снятинГеоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на Плями забруднень простягаються зі сходу на захід, тобто паралельно ландшафтам, ... Снятина . Особливо чіткі аномалії заліза. .... області як модельний не тільки для регіону Покуття, а й для рівнинної та передгірської зон .
   6  +2 2014 sep 22сітковий графікКласифікація методів розрахунку параметрів сіткових моделейСіткове планування полягає передусім у побудові сіткового графіка та обчисленні його параметрів. Сітковий графік – це графічне подання робіт проекту ...
   6  ~ 2014 sep 19україна безпека частина ЦПСЄВіра Бурдяк ІНТЕГРАЦІЯ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ ДО більшості країн Центральної і Південно-Східної Європи ( ЦПСЄ ) до Євросоюзу
   6  +75 2014 sep 17поняття про конформізмпроблема конформізму як прояву прагнення особи до підкорення Ключові слова: конформізм, політична думка, конформна поведінка, підкорення. В данной статье ... різноманітності тлумачень поняття конформізму .
   6  +7 2014 sep 17шилов будШилов Е. Й. - Каталоги - НБУВ Національна бібліотека України Шилов Е. Й. Аналіз і управління інвестиційними проектами : Навч. посіб. для студ. / Е. Й. Шилов , А. Ф. Гойко; Київ. нац. ун-т буд -ва і архіт. - К., 2000. - 56 c.
   6  +40 2014 sep 13об'єм чистої реалізації постійні витратиМ.О. Гоменюк, канд. екон. наук, доцент Уманський національний компенсації постійних витрат підприємства і отримання ним прибутку від ... де МД – маржинальний дохід; ЧВ – чиста виручка (без ПДВ і акцизів); ЗВ – змінні ... де Ор – об'єм реалізації в натуральних показниках; р – ціна виробу;.
   7  +20 2014 sep 21Хведір Вовк Крестыфункції та семантикаХведір Вовк .... вирішили новий поставити крест ”49, “во время войни це такий обрік давали перед .... 13 Беньковский Ив. Стрелянье в кресты // Там само.
   7  +3 2014 sep 16псбо 7 nauкраїнах з перехідною економікою. Відповідно, буде засобу на правах володіння, є П(С)БО 7 та М(С)БО 16 «Основні засоби» [6- 7 ] . У даних стандартах ... У П(С)БО 7 та МСБО 16 земельні ресурси визначено як матеріальний актив та .....
   7  +19 2014 sep 10інвестиційний банкінгСучасні тенденції розвитку сфери інвестиційного банкінгу інвестиційного банкінгу у після кризовий період в розвинутих країнах світу та в ... Ключові слова: інвестиційний банкінг , фінансове посередництво, ...
   8  +1 2014 sep 18балка расчет усилия буд мехШевченко - Каталоги - НБУВ Національна бібліотека України Навч. посіб. для студ. мех . та буд . спец. вищ. закл. освіти / Ф. Л. Шевченко;
   8  +3 2014 sep 11маемо те що маемоКравчук Л. М. Маємо те , що маємо , 2002Indexing… Copy. Кравчук Л. М. Маємо те , що маємо , 2002. сторінки: 1. / 488.
   9  +53 2014 sep 23tadeusz srogosz202 Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz Instytut Historii Akademia im Tadeusz Srogosz . Instytut Historii Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. OPINIA O DOROBKU NAUKOWYM, DYDAKTYCZNYM I ORGANIZACYJNYM.
   9  +5 2014 sep 15тест ставлення до професіїТехнологія використання КТС АМ Еткінда при дослідженні компоненти образу професії , кольоровий тест ставлень , кольороасоціативний ... допомогає виявити ставлення людини до будь-чого у простий спосіб.
   10  +35 2014 sep 26звуковий аналіз слів фішкиНавчання елементів грамоти – успішний старт з розвитку у Ключевые слова : работа со звуковой материей, фонемный резервуар, .... У даному мікроперіоді звуковий аналіз слів про- ... відною фішкою тощо.
   10  -2 2014 sep 20Народний артист України Юрій ГрабовськийНестримність музичної стихії Володимира ГрабовськогоПро різнобічну діяльність Володимира Грабовського на музичній ниві можна
   10  +12 2014 sep 19рчолАморфізація в іменниковій системі сучасної української мовисучасної української мови мають такий схематичний вигляд: [. ]1 sin., .). . ( gular nom а р жін основа субст. −+. ;. [. ]2.., .)... ( s nom а рчол осн субст. −+.
   10  +42 2014 sep 11Антон Думин день рожденияКомплексний пошук у каталогах Національної бібілотеки України Речь на вожделеннейший день рождения е.и.в. благовернаго государя вел. ... красноречия профессором Антоном Барсовым генваря 23 дня, 1778 года.
   11  -1 2014 oct 01виходноПрограмні міжнародні правові норми у контексті проблеми ральні та виходно -директивні. До генераль- них норм зазначений автор відносить ті, що. «формулюють у загальній формі генеральні напрями та ...
   11  +23 2014 sep 29поняття про біомНаукова спадщина академіка В.І. Вернадського і вивчення життя поняття біосферомерону, розглянуто характеристики біогеомів гідросфери. Ключові слова: ..... що біом є сукупністю не біоценозів, як це ви- значив Ф.
   11  +9 2014 sep 27трддфВиброактивность ТРДДФ с межроторным подшипником в Виброактивность ТРДДФ с межроторным подшипником в эксплуатационных условиях / Б. Б. Коровин, О. Н. Былинкина, М. В. Кузьмин ...
   11  +3 2014 sep 20кількість аварій морських суденаналіз аварійності та оцінка ступеня ризику небезпек на чить що найбільша кількість аварій на морських стаціонарних платформах ( МСП) .... зовою діяльністю на пошкоджених платформах, наприклад суднами .
   11  -3 2014 sep 20обєктивна необхідність лісовими ресурсамиÍIÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒНа макрорівні інформаційним забезпеченням обліку лісових ресурсів є .... 30 "Біологічні активи" виникла об'єктивна необхідність зміни звітних форм, ...
   11  -1 2014 sep 16фонд сергія терещукаТерещук , Сергій ІвановичЦифрова бібліотека - електронна біблотека оцифрованих документів історико-культурних фондів НБУВ.
   11  +6 2014 sep 083сх phone transferТрансфер технологій уніфікованих комунікацій в інтересах При цьому, ІР-АТС 3СХ може працювати в наступних мережах ... сервері 3СХ Phone System. 4. Загальна .... Sljusar I.I., Utkin Y.V., Sljusar O.I. Transfer of UC.
   11  +30 2014 sep 07маведМАВЕД ЕЛЕНА - Каталоги - НБУВ Національна бібліотека Физиологическое обоснование повышения двигательной активности у моряков [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.32 / Мавед Елена ...
   12  -4 2014 sep 27цінні папери статтіпро визначення поняття та класифікацію цінних паперів у Згідно з ч. 1 ст . 163 ГК цінним папером є документ встановленої форми ... При цьому відповідно до ч. 7 ст . 139 ГК цінні папери є особливим видом.
   12  -6 2014 sep 26Питома вага % wiмоделювання методики оцінки якості елементів організаційної Питома вага витрат на соц. програми в чистому прибутку. Питома ва- .... Питома вага ( Wi ) − це коефіцієнт, що відображає ступінь впливу (значимості) Li.
   12  +3 2014 sep 22активні методи навчанняпереваги застосування активних методів навчання у процесі особливої уваги заслуговують активні методи навчання . Тому метою статті є аналіз переваг активних методів навчання у процесі підготовки викладачів.
   12  +2 2014 sep 18ВО Сірка РозділДинаміка вмісту рухомих форм сірки у темно-сірому РОЗДІЛ 3. АГРОХІМІЯ. УДК 631.442:553.661. ДИНАМІКА ВМІСТУ ... сірки у ґрунті міститься в органічній формі, яка стає доступною лише в процесі.
   12  ~ 2014 sep 18нова каховка всередині двораАрват Нло створено місто Нова Каховка . ГЕС введена в експлуатацію в 1955–. 1956 рр. У зв'язку зі ... В середині багато недобудованого, багато ремонтується.
   12  +21 2014 sep 17шини для місячної поверхніавтором - Каталоги - НБУВ Національна бібліотека України імені Розраховано площу постійного затінення місячної поверхні з .... транспортних засобів з урахуванням технічного стану їх шин : автореф. дис... канд. техн.
   12  ~ 2014 sep 10adtv gdi tril blizarUntitledADTV . Advanced Definition Television. ADU. 1. Asynchronous Data Unit. 2.
   13  +4 2014 oct 01поняття про тактикуСЛІДЧА ТАКТИКАрію криміналістики, криміналістичну техніку, криміналістичну тактику та кри- ... Поняття криміналістичної тактики у науковій літературі визначається по-.
   13  +2 2014 sep 30інструкція 27 сентября 2010 року № 21 5 nauМеханізм застосування інновацій для відтворення економічного Получена 16 апреля 2013, принята 27 сентября 2013. Аннотация. В
   13  +1 2014 sep 29безпека електронної комерціїфактори зниження витрат та економічна безпеката електронної комерції , загальні аспекти управління їх ... та рівня економічної безпеки підприємства в умовах електронної економіки.
   13  -2 2014 sep 24подходы в изучении национального характераКультурология № 4 4.03их изучение , а значит и изучение национального характера , является ... определение методологических подходов к изучению национального.
   13  +16 2014 sep 20латсарПринциП дотримання екологічних стандар- тів та нормативівПод ред. канд.юрид. наук, до- цента и.и. каракаша – к.: латсар , 2001. – 220 с. 11. Экологическое право: Учебник для вузов/ н.д. Эриашвили, Ю.в. трунцев-.
   13  +6 2014 sep 19патології слухового аналізаторуПитання впливу оточуючого середовища на розвиток слухового го середовища, які впливають на розвиток і патологію слухового та зорового аналізаторів , можна віднести пере бування дитини в умовах відділення ...
   13  +8 2014 sep 18Сучасні засоби платежуАналіз стану використання сучасних платіжних засобів у Проаналізовано сучасний стан готівкового, безготівкового обігу коштів та ... му в сучасній економічній науці за- ... функції засобів обігу та платежу , і то-.
   13  +6 2014 sep 18анотация дизайнДизайн -мистецтво художника і розрахунок аналітикаАнотація . Дизайн – мистецтво, орієнтоване на досягнення найбільш повної відповідності образів і об'єктів, створених художником, можливостям і.
   13  +7 2014 sep 16всякому місту звичай і права« ВСяКОмУ мІСТУ — ЗВИчАй ТА ПРАВА …»11. Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні №1 січень- березень 2013. Які міста відносяться до категорії малих та яка специфіка.
   13  +48 2014 sep 11нижне селищє 12 липня співиГеографія фестивалів Закарпаттям.Ужгород с. Нижнє Селище ,Хустський р –н. с.
   13  +66 2014 sep 09elastic constants С14THEORY - Каталоги - НБУВ Національна бібліотека України С. 14 -21. - Режим доступу: tion based on dynamic testing and refined theory ...
   14  +87 2014 sep 13тетяна цимбалТетяна ЦимбалТетяна Цимбал . ПРОбЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ В ДОбУ ГЛОбАЛІЗАЦІЇ: НАЦІОНАЛІЗМ VS ТРАНСНАЦІОНАЛІЗМ. У статті пропонується досвід осмислення ...
   15  -2 2014 oct 01безпека електронна комерція53 електронний бізнес: фактори зниження витрат та економічна та електронної комерції , загальні аспекти управління їх ... рівня економічної безпеки підприємства електронного бізнесу, графічний та.
   15  ~ 2014 sep 24шредер Руководить сообразно ситуации pdfМотивація як фактор підвищення ефективності трудової Шредер Герман А. Руководить сообразно ситуации / Герман А. Шредер . - М.: СП «Интерєксперт», 1994. – 160 с. ПОЛЕВАЯ В. В. МОТИВАЦИЯ КАК ...
   15  -2 2014 sep 17evolution loСoВипуск 11In the abovementioned chronological terms the evolution of Ukrainian political thought concerning the sense ...... tamen eх hoс loсo vendidit neс, quorum oсulos .
   15  +1 2014 sep 16ліщук НУХТС5 р30-28 - Каталоги - НБУВ Національна бібліотека України завдань модульного контролю (для студ. денної форми навчання) / Національний ун-т харчових технологій ; уклад. О. Ф. Піронкова. - К. : НУХТ , 2006.
   15  +16 2014 sep 16етосЕТОС НАУКИ В ЕПОХУ ЗМІНтиви наукового етосу забезпечують нор- мативну базу наукової спільноти. Термін. « етос » означає набір правил і норм, що ді- ють у певному середовищі ...
   15  +17 2014 sep 16порівняльне правознавствоПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО : СУЧАСНІ ГРАНІ ДОСЛІДЖЕНЬПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО : СУЧАСНІ ГРАНІ ДОСЛІДЖЕНЬ. Х. БЕХРУЗ доктор юридичних наук, професор кафедри права Європейського Союзу.
   15  +2 2014 sep 15Б ГЕН ВИРУСПоиск генов микроРнк в участках генома виРуса ядеРного Показано, что ген orf4 вируса ядерного полиэдроза Bombyx ... Установлено, что с района генома ВЯП B . mori, содержащего самые поздние гены , ...
   15  +2 2014 sep 15опек основні ціліАналіз скоординованості та узгодженої політики країн-членів ОПЕКОПЕК – довгий час вважалася основним гравець нафтового ринку, дослідження і ... Також додатковими цілями створення ОПЕК стала: - координація ...
   15  ~ 2014 sep 13театр 20 21 стТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ ДОНЕЧЧИНИ У 20 –30 ТІ РР. ХХ СТ .своїй здатності емоційно впливати на маси театр стає елементом ... від 21 жовтня 1924 р. наголошувалося, що «податок з публічних видовищ ... У Маріуполі у 20 х роках ХХ ст . продовжував функціонувати драматичний театр .
   15  -1 2014 sep 11закон no996Вдосконалення судово-бухгалтерської експертизи валютних 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні » [1] (далі Закон . № 996) .... No996 –ХІV [Електронний ресурс]. – Режим ...
   15  -1 2014 sep 10біг тейстіАНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ Таким чином, максимум прибутку від реалізації продукції " Біг Тейсті ", "Біг Мак" , ... ниць " Біг Тейсті ", 6387 одиниць "Біг Мак", 8393 одиниці "Чізбургер", 7931 ...
   16  +72 2014 sep 29ми 222 pdfcми . Дільничні електромережі вугільних шахт розвиваються в напрям- ..... №2 ( 26)' 2013. 222 . 11. Вольдек А.И. Электрические машины. Введение в ...
   16  +22 2014 sep 29аналіз нематеріальні активи безплатноФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ Різні аспекти удосконалювання управління нематеріальними активами
   16  +1 2014 sep 24хімія раціон харчування таблицяканцерогени у продуктах харчування , оцінка небезпекидять до стандартного раціону харчування населення. Таблиця 1. Усереднені концентрації хімічних канцерогенів у продуктах харчування .
   16  +4 2014 sep 17vbnyf trcgthnbpfІнноваційні технології в товарознавчій митній експертизіКлючові слова. Методи неруйнівного контролю, якість товарів, товарознавча митна експертиза . Вступ. Установлення надійного митного контролю якості ...
   16  -5 2014 sep 17наукове пізнання112 удк 167/168(075.8) соціокультурні виміри наукового пізнання лем філософії та методології наукового пізнання . Ключові слова: філософія науки, ціннісно-екзистенційний підхід, логіка, наукове знан- ня, позанаукове ...
   17  -6 2014 sep 24гателя33 Введение. Идея применения электродви- гателя гателя , интегрированного в колесо, позволя- ет обойтись без коробки переключения пере- дач, сцепления, карданного вала, главной передачи ...
   17  +84 2014 sep 20лімбусРеферативна база даних - Каталоги - НБУВ Національна Ключ. слова: діти, стегно, вивих уроджений, вертлужна западина, діагностика , покрівля западини, лімбус , магнітно-резонансна томографія
   17  +3 2014 sep 16наказ мвс №84 дскТекст у форматі PDF 2.90 Мбстеми МВС України у відпрацюванні (самостійно чи під час навчальних занять) ...... службу там, де це викликано інтересами служби i обумовлено наказа -.
   17  ~ 2014 sep 15мы вестеа нии ит ссЧеховские мотивыИз собственных высказываний Глинки мы знаем, что, оказавшись в
   17  +2 2014 sep 13Поза межами болю аналізКонцептуально-стильовий аналіз літературного твору в школікомпетентностей для формування в межах цього виду діяльності, указує на методичні ..... О.Турянського “ Поза межами болю ” важливо врахувати ...
   18  +2 2014 sep 26КНДІСЕ вінницяназвою - Каталоги - НБУВ Національна бібліотека України імені Вінниця , 2009. - 150 арк. 3. РА370594 Юдін О. О. Інтерполяція багатовимірних функцій в просторі та часі [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн . наук ...
   18  +83 2014 sep 22млц зУдосконалення структури інформаційно-керуючої системи ( МЛЦ ). На кожній станції, на якій є МЛЦ , засобами вантажно- розвантажувальних машин, що слідують у складі ВАЗП, виконуються вантажні операції з .
   18  -11 2014 sep 21саніта дубЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ЗАХІДНОГО І МАЛОГО ПОЛІССЯ В Вплив промислових викидів на репродуктивні органи сосни і дуба до сліджували через ..... Індекс їх саніта рного стану перебуває в межах I,81-II,98 од.
   18  -7 2014 sep 19ви та шляхи їїПроблема доларизації в Україні та шляхи її вирішенняПРОБЛЕМА ДОЛАРИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ. У даний час в Україні як платіжний засіб (паралельна валюта) разом із гривнею у.
   18  +67 2014 sep 12АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТРЁХМЕРНОЙ ПЛАСТИНЫНЕСТАЦИОНАРНАЯ ЗАДАЧА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В трехмерной постановке для многослойных пластин сложной формы в плане при нагревании ... Приведены результаты расчета теплового состояния ... Введение. Анализ литературных источников показывает, что достаточ-.
   18  +75 2014 jul 31bancni sef maribor11 Timotej Jagric.qxdUniversity of Maribor , Slovenia. 2. MSc Econ. ... This brings up a path of prudent self regulation when taking ..... poslovnih bankah, Bancni vestnik, April, 42 46.
   19  -4 2014 sep 26метод бирмана и шмидтаграфоаналитический подход к построению механизма Бирмана и С. Шмидта , его суть сводится к ... На основании этой концепции Г. Бирман и. С. Шмидт определяют ... метод равномерного списания износа",.
   19  +22 2014 sep 26cвітові фінансові кризиВплив глобальної фінансової кризи на розвиток національних умови для виникнення фінансової кризи , що відобра- жається на розвитку світової ... ційні, перш за все: • світові дисбаланси (дефіцит поточного рахун-.
   19  -1 2014 sep 20ціна за точкуФОРМУВАННЯ ЦІНОВИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ сано дію ефекту «підвищення / зниження ціни » на формування точки ... Розрахунок точки беззбитковості за своєю суттю є спробою комплек-.
   19  +3 2014 sep 19malmо swedenзакордонний досвід проектування та реконструкції районних 12. Австралія – (цивільні та кримінальні справи). Таблиця 6. Рис. 3. Attunda District Court in Stockholm, Sweden. Рис. 4. District Court in Malmо , Sweden . 13.
   19  +10 2014 sep 18ле язва желудкарезультаты хирурги×еского ле ×ения атипи×ных перфораций язва , диагностика, хирургическое лечение . К.М. Курбонов ... 15 лет оперировано 42 пациента с атипичны- ... форации язв кардиального отдела желудка .
   19  +3 2014 sep 18легенди світокраюстислий - Каталоги - НБУВ Національна бібліотека України імені (Серія " Легенди Світокраю "). 3. ВА646805 Стюарт П. У нетрях Темнолісу [ Текст] / П. Стюарт, К. Рідел ; пер. з англ. А. Саган ; ілюстр. К. Рідел. - Тернопіль ...
   19  +2 2014 sep 16malmо sweeden
   19  +17 2014 sep 11tbil ВПЕЧЕНИиммуногистохими×еские особенности эндотелина-1 и эндотелина-1 и фибронектина в печени плодов и новорож- денных ... твенно в печени и клетках ретикуло-эндоте- лиальной .... Tbilisi -New York. – 2004.
   19  ~ 2014 sep 11uml моделирование графического редактораAA Бальва, EA Максименко, В.Д. Самойлов УДК 004.9 AA Бальва графической модели , предназначенные для внешнего представления;. - сформулировать ... графических редакторов , оперирующих с нотацией UML .
   20  -5 2014 sep 30сучасні грошові знаки країнРоль золота і сучасних грошей в економічному розвитку країнивартості, зв'язку із золотом. (субститут знаків дійсних грошей). ( Грошова .... КРАЇНИ . Роль сучасних грошей визнача- ється тими функціями, які вони.
   20  +4 2014 sep 29Наказ МВС №160правові засоби планування розслідування злочинів в овс українип.3.5.1 Інструкції, затвердженої наказом МВС . України № 160 , є забезпечення планування роботи в слідчому підрозділі та висвітлення в планах усіх ...
   20  +18 2014 sep 29панчишин макроекономікаПанчишин - Каталоги - НБУВ Національна бібліотека України Макроекономіка : Підруч. для України / Г. Н. Манків С. Панчишин . - К. : Основи , 2000. - 588 c. - Бібліогр.: с. 551-559. - укp. Зроблено поглиблений аналіз ...
  1 2 of 7 pages