kl.dk

Please wait for loading...
    (257):

  /
   1  ~ 2014 sep 26løntrin for specialist hkO.13 - 30.11 Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.flindgået driftsaftale med, og hvor løn - og ansættelsesvilkårene er omfattet af. Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. KL meddeler HK /KOMMUNAL, når der indgås serviceaftale med en virk- somhed. .... Specialister – efter lokal aftale. 32. 36. 41.
   1  ~ 2014 jul 20det sociale kapitelRammeaftale om det sociale kapitel (KTO)Rammeaftalen er gældende fra den 1. april 2011 og erstatter den tidligere rammeaftale af 27. april 2004.
   2  +99 2014 oct 02call center software kommunenAnalyse viser stordriftspotentiale ved etablering af tværgående call ... forbundet med at etablere tværgående call center . ... har en række kommuner allerede etableret call centre indenfor egen kommune og har ...
   2  ~ 2014 sep 27overenskomst hk kommunalOverenskomster og aftaler indgået med HK / KOMMUNAL og Dansk Her finder du den seneste udgave af bl.a. kontoroverenskomsten og andre overenskomster indgået med HK / KOMMUNAL og Dansk Socialrådgiverforening.
   2  +1 2014 sep 24overenskomt hkKL meddeler HK /KOMMUNAL, når der indgås serviceaftale med en virk- somhed. Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, fin-.
   2  +1 2014 sep 23blanketterBlanketterHer finder du samtlige blanketter til KL's blanketlicensordning. Blanketsamlingen må kun anvendes af kommuner, der har tegnet blanketlicens hos KL.
   2  +3 2014 sep 17hk løntrinindgået driftsaftale med, og hvor løn - og ansættelsesvilkårene er omfattet af ... KL meddeler HK /KOMMUNAL, når der indgås serviceaftale med en virk- somhed.
   3  ~ 2014 oct 02hk overenskomst om arbejdstid04.89 Aftale om arbejdstid , forskudt tid, holddrift og rådighedsvagtFagligt Fælles Forbund – 3F. FOA – Fag og Arbejde. Forhandlingskartellet. HK / KOMMUNAL. Lederne. Maskinmestrenes Forening. Teknisk Landsforbund ...
   3  +1 2014 sep 06hk løn
   4  -2 2014 sep 23flexydelse takster 2011FleksydelseBeregning af fleksydelse 2011 -satser (01/ 2011 ) · Beregning af ... Beregning af tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag 2011 -satser (03/ 2011 ).
   5  +1 2014 sep 17denmark governmentLocal Government DenmarkLocal Government Denmark (LGDK) is the interest group and member authority of Danish municipalities. It is voluntary to be a member of LGDK, but ...
   5  +5 2014 sep 14inklusionInklusionInklusion forudsætter, at der investeres i en styrket almenundervisning. En styrket almenundervisning som blandt andet er kendetegnet ved differentieret ...
   6  +9 2014 sep 15hk løn 17 årKL meddeler HK /KOMMUNAL, når der indgås serviceaftale med en virk- ... december samme år eller ansættelse fra 16. januar til og med 16. februar samme år . ... 17 , beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen for fuldtidsbeskæftigede.
   7  +5 2014 oct 01styringStyringKommunernes styring af den kommunale ”butik” er i fokus. Pressede økonomiske budgetter og stigende udgifter til det specialiserede socialområde fylder ...
   7  +6 2014 jul 30jane marie jegindJane Jegind : Vi vil helst selvJane Marie Jegind . Født 28. maj 1979; Uddannet cand.negot. i tysk fra Syddansk Universitet (2000); Tidligere ansat i Mærsk Data og IBM ...
   8  +3 2014 sep 24danish government
   8  -3 2014 aug 08lov om renoveringHvornår renovering og hvornår nybygningrenovering eller ombygning af en bebyggelse, og dermed i forhold til krav om tagtrin ... loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser, jf. litra b.
   9  +2 2014 sep 28praksisCenter for Forebyggelse i praksisCenter for Forebyggelse i praksis har til formål at hjælpe kommunerne med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Centeret understøtter ...
   9  ~ 2014 aug 27telefoniansvarlig kommunerne danmarkDeltagerliste pr. 24-04-2012 - KLKFrederikssund Kommune . Sisse. Thorsbjerg. IT-projektkoordinator/ Telefoniansvarlig . Faaborg-Midtfyn Kommune . Daniella Andersen Wellejus.
   9  -1 2014 aug 24haderslev kommune tageKvalitetsrapport på dagtilbudsområdet i Haderslev kommune 2012I Haderslev kommune arbejdes der i høj grad med at stimulere børns tidlige ... samlede dagtilbudsområde i kommunen og tager dermed ikke højde for ...
   10  +14 2014 sep 28staten bruge pengeLandsbyer til staten : Lån tilflyttere pengeRealkreditbranchen er ikke meget for at udlåne penge til boligkøb i ... ”Det er vel trods alt bedre, at staten bruger penge på den måde i stedet ...
   10  ~ 2014 sep 19hvordan hverdagenHvordan bliver hverdagen med FMK ved Marianne NielsenHvordan bliver hverdagen med FMK. APOTEK. INSTITUTIONER. OG PLEJEHJEM. PRAKTISERENDE. LÆGE. VAGTLÆGE. SPECIAL LÆGE.
   10  -1 2014 sep 07ole fogh kirkebyOle Fogh Kirkebysub 'under' eller 'ned' og ferre, der betyder 'at føre' eller 'at lede'. Lidelse indebærer altså, at vi bliver ledt til noget dybere. nte. Ole Fogh Kirkeby 2013 ...
   11  -4 2014 sep 21ren legRen - Leg dkRen leg . -en hjælpeguide ved indkøb af formnings- og hobbymaterialer. INDKØBS-GUIDE. Når du skal købe formnings- og hobbymaterialer, anbefaler ...
   12  +6 2014 aug 05favrskov business centerFavrskov er årets Iværksætterkommune 2012Prisen blev overrakt af Morten Asmussen, udviklingsredaktør på Berlingske Business og talsmand for dommerkomiteen. Foto: Favrskov  ...
   13  +88 2014 sep 01jobs in klJob i KLJob i KL . Borgeren er i centrum hos kommunerne, og kommunerne er i centrum hos os. Det handler også om din fremtid. Din faglige og personlige udvikling er ...
   15  -6 2014 aug 19kort og matrikelstyrelsenKommunal kortaftale med Kort- og MatrikelstyrelsenFælles Aftale om kommunal adgang til data og tjenester fra Kort- og Matrikelstyrelsen erstatter kommunernes individuelle aftaler. Den fælles ...
   16  +4 2014 aug 27advokat hanne christensenDom over topchef bliver uden virkningIfølge advokaten har Hanne Stensen Christensen påstået, at han opfordrede til tæppebombning af mails, selvtægt og personlig forfølgelse af ...
   17  -5 2014 sep 15regeringenAftaler med regeringenDet sker som led i det generelle budgetsamarbejde mellem regeringen og kommunerne. Aftalerne indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne  ...
   18  +6 2014 sep 09konsulentKonsulentKonsulent . Konsulentvirksomhed udgør en væsentlig del af KL's aktiviteter. KL kan på forretningsmæssige vilkår løse opgaver for de danske kommuner inden for ...
   18  -9 2014 aug 14juridisk konsulent erProfessionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerneProfessionel juridisk bistand og konsulentydelser til kommunerne. Præsentation af. KL's Juridiske Kontor (KLJ). Personalejuridisk og kommunalretlig konsulent - ...
   19  +4 2014 sep 27mindsteløn hk over 1818 , 19 og 20 i lov om social service, som ansættelsesmyndigheden har ... KL meddeler HK /KOMMUNAL, når der indgås serviceaftale med en virk- .... De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensi-.
   20  +15 2014 sep 26the nordic lightsNordic LightsNordic Lights . A research project on Nordic leadership and leadership in the Nordic countries. By Henrik Holt Larsen and Ulla Bruun de Neergaard ...
   20  +13 2014 aug 21telefon nummer statsamtetStatsamtet har modtaget Deres mall af 4. og 5. december 2005 lovbekendtgørelse nr . 968 af 2. ... Det følger af bestemmelsen. at statsamtet pàser kommunen nes overholdelse af ... TELEFON : 74 31 3131. FAX: 'N 62 84 09.
   21  -1 2014 sep 23respondenterFase 2: Indhente data om respondenterI denne fase skal dataindsamlingen forberedes, hvilket indebærer at finde frem til de relevante respondenter (deltagere i undersøgelsen) og at sikre sig, at man ...
   21  +55 2014 sep 20pensionsstyrelsen email århusBilagssamling - Kommunernes Landsforeningre sagsbehandlingen i Pensionsstyrelsen , Indenrigs- og Sundhedsministeriet .... ve besvaret skriftligt ( e-mail ) hurtigst muligt i anonymiseret form til samtli- ..... Der er tre Workindenmark-centre – i Århus , Odense og København.
   21  -6 2014 sep 13skubSæt skub i egu!Se det egu-materiale, der er udarbejdet i forbindelse med projekt Sæt skub i egu! 2.0. Materialet er målrettet og tilpasset egu-vejledere, sagsbehandlere og ...
   21  -18 2014 jul 27truer den politiske styringenNy kostpolitik truer kagemandenDen fremlagte og endnu ikke politisk behandlede kostpolitik har fået flere dagplejere til at protestere, fordi de synes, at det er godt at holde fast i ...
   22  +6 2014 sep 01dagpenge fyrings uden varselO.13 - 66.01 Overenskomst for dagplejereUdgangspunktet er, at ansættelse efter overenskomsten finder sted uden tids-
   22  +8 2014 aug 26rikke haugaard sejersenTovholderliste KOMHEN 24/2/2014Peter Loth Sejersen . Brøndby. Nadia Maria ... Rikke Storm. Frederiksberg. Sara Mia ... Jeannett Haugaard Jakobsen. Odense. Pia Pedersen.
   23  -3 2014 sep 08arbejdsmiljøArbejdsmiljøHer kan du læse om emner indenfor området arbejdsmiljø . Fokus på medarbejdere og lederes arbejdsmiljø betaler sig – specielt i en tid med store forandringer.
   24  +47 2014 sep 30riderute sydfynBreddeidræts- og friluftskommune - Grete JustesenRiderute Sydfyn 75 km. • Bynære stirundture/motions- pladser. • Bøjden Nor – EU Life projekt. • Nationalpark – undersøgelse. Adskillige mindre: … Kommende ...
   25  ~ 2014 aug 25lov om tilbudsgivning1. Beskrivelse af forsøget Arbejdsmarkedsområdet søger om borgeren skal i tilbud og i høj grad også hvilke tilbud borgeren får. (herunder ... Lov om Sygedagpenge kap 6, som handler om visitation og.
   25  -1 2014 jul 30sundhedsstyrrelsens alkohol anbefalingerAnbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker ... Kommunens alkoholrådgivnings - ... Alkohol , herunder støtte til børn og unge i familier med.
   26  ~ 2014 aug 16bad og boligOver 90.000 danske boliger mangler bad , wc eller køkken3,4 procent af boligerne i Danmark mangler bad , wc eller køkken. ... »90.000 boliger er rigtig mange og flere, end man umiddelbart vil forvente i ...
   27  -19 2014 sep 27offentlig administrationprofessionsbachelorer i offentlig administrationLandets kommuner vil i den kommende tid få mulighed for at møde en ny type studerende, der søger praktikplads, nemlig den første årgang af ...
   28  +11 2014 sep 28telenor dækningTilbagemelding om mobildækning i Syddjurs Kommune fra Telenor arbejder på ny mast i Fannerup, men tvivl om øget dækning pga. terræn. 3. Der er ingen planer for området der kan løse problemet helt, der vil dog ske ...
   28  ~ 2014 sep 13danmarks statistikKL og Danmarks Statistik samarbejder om skoledataDermed ønsker KL og Danmarks Statistik at sikre, at procedurerne for indsamling af skoledata bliver forenklet, og at kvaliteten af de data, man ...
   28  -2 2014 aug 31annonymAnnonym rådgivning hitter på skolerSocialrådgivere rykker ud på skoler og institutioner i et nyt projekt. I Helsingør Kommune har man gjort sig mange positive erfaringer.
   28  ~ 2014 aug 03sygepenge fra kommunenSkarpe advarsler mod at overflytte sygedagpengeHK Kommunal og socialrådgiverne bakker op om kommunernes advarsel om at overføre sygedagpenge fra kommunerne til Udbetaling ...
   29  +34 2014 aug 07tandbehandling af dit barnStøtte til tandbehandlingAdministration og digitalisering · Beskæftigelse og integration · Børn og unge · Erhvervsudvikling · Folkeskolen · Jura ... VT 701 - Tilbud på tandbehandling , hvortil der søges økonomisk bistand (10/2010) · VT 702 - Anmodning om vurdering af overslag over tandbehandling (10/2010) ... Vælg dit fagområde.
   30  +17 2014 sep 23psykologi uddannelseMinister afviser ny psykolog - uddannelse til lærerneUddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) afviser at undersøge, om det er muligt at oprette en ny psykolog - uddannelse til lærerne.
   30  +14 2014 sep 08lejebolig domeaTomme lejeboliger presser selskaberMange boligorganisationer i landets yderområder er presset og er udsat for stive rammevilkår fra statens side, lyder det fra Domea . 05.09.14 ...
   31  +35 2014 sep 25ferieloven 2011Vedr. ændring af ferieaftalen2011 : / 34. Løn- og Personalenyt udgives af KL, Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S •. Tlf. 3370 ... Med ændringen af ferieloven vil der.
   31  -3 2014 sep 16indsendelse af lejekontrakt ved boligstøtte24 fællesoffentlige brugervenlighedskriterierLejekontrakt ved ansøgning om boligstøtte ). Borgeren har ... Løsningen giver borgeren en opsummering af indtastede oplysninger inden endelig indsendelse .
   31  +34 2014 sep 16distrekt vest hjørring kommuneKonfliktvarsel fra FOA den 29 februar 2008.pdfTeams: Rønne nord, Rønne Syd, Rønne Vest , Rønne Øst, Kyst- parken, Rønne Aften/nat
   31  +6 2014 sep 10løkken hjemmeplejeNordjyske - Kommunernes LandsforeningLØKKEN : Antikviteter fylder for tiden på ... man mærke på Løkken Antikmes- .... { Jane Jensen var i en årrække ansat i hjemmeplejen i Brønder-.
   32  +5 2014 oct 04danish news in englishNews from Local Government Denmark . News on LGDK's international projects ... Danish - English Mini Dictionary · Nordic Languages Mini Dictionary ...
   32  -2 2014 oct 02job i faaborg14. november i Faaborg -Midtfyn - Temadage om Job i KL · English · Cookies · Om KL ... 14. november i Faaborg -Midtfyn - Temadage om kontanthjælpsreformen. Folketinget har den 28. juni ...
   32  +69 2014 sep 08ind til videre hidtidigeProtokollat til Rammeaftalen om det sociale kapitel om Videreførslen sker på de vilkår, pensionsinstituttet har fastsat. § 3 ... med frigørende virkning til den hidtidige arbejdsmarkedspensionsordning.
   32  -3 2014 sep 07sidsel rytter bockhahnDeltagerliste pr. 2. september 2011 Comwell Kolding 8. september Sidsel Vang. Områdeleder. Fredensborg .... Københavns Kommune. Signe Bockhahn Bjerregaard ..... Aarhus Kommune. Kirsten Rytter . Adm.
   32  +14 2014 sep 05gap analyseVærktøj_ForandringsanalyseGap - analyse bør ses i sammenhæng med borgerservicestrategien for kommunen og kommunernes arbejde sammen med KL omkring god borgerservice.
   32  ~ 2014 aug 17invest in denmarkInvest in Denmark tiltrækker rekordhøjt antal investeringerInvest in Denmark tiltrak sidste år et rekordhøjt antal nye udenlandske investeringer til Danmark og kommunerne. Det blev til ikke mindre end ...
   33  -9 2014 oct 02feriekontor denmark kobenhavnFamilieplejeres ferieretlige stilling... Regelforenkling · Kvalitetsportalen · Udbetaling Danmark · Center for ... Pensionsstyrelsen, Feriekontoret , har gjort KL opmærksom på, ... af 13. maj 2005 · KL's brev til Pensionsstyrelsen, Feriekontoret ... 2300 København S
   34  -2 2014 sep 28pædagog billundPædagogfri ferie gavner udviklingshæmmede35 udviklingshæmmede er netop vendt hjem efter en ”pædagogfri” tur til Lalandia Billund . Ud over våde badebukser vender de også hjem med ...
   34  ~ 2014 sep 26ibc johannes jensenBlå Bog for KKR SyddanmarkInternational Business College - bestyrelse ... IBC udbyder stort set alle former for uddannelse inden for det merkantile ..... Johannes Lundsfryd Jensen (A).
   34  -4 2014 sep 25skatteøen nordfynKlar, parat, international!Side 45 og 47: Nordfyns Erhvervsråd. Side 50 og 53: Viborg
   34  +3 2014 aug 27nemid aktiver ocesBilag 5 RA-aftale for offentlige Assistance ved spærring af OCES certifikater, Nøglekort og .... hvordan han/hun selv aktiverer NemID første gang Borgeren logger på med ...
   34  -14 2014 aug 18valg i danamrkForsker: E- valg kan gennemføres i DanmarkProfessor Joseph Kiniry forsker i e- valg på DTU. Han mener, Danmark har muligheden for at gennemføre e- valg på en rigtig måde.
   36  +21 2014 oct 04dansk musiker forbundDansk Musiker Forbund - Kommunernes LandsforeningKommunernes Landsforening. Weidekampsgade 10. 2300 København S. 19. november 2010. Landsdelsorkestre - Krav OK11. Krav til fornyelse af aftaler og ...
   36  -3 2014 sep 26hillerød kommune tandpleje lønHjerneskadekoordinatorFrederikssund Kommune · Furesø Kommune · Halsnæs Kommune · Hillerød Kommune · Høje Taastrup Kommune · Københavns ... Lyngby-Taarbæk Kommune.
   36  +3 2014 sep 05jobcenter silkeborgSilkeborg går nye veje i jobindsatsenSiden foråret 2013 har jobcentret i Silkeborg anvendt et screeningsværktøj, som bygger på den lediges egen viden og ønsker, og de foreløbige ...
   37  +16 2014 sep 09trifork sikkerhedNOTAT Leverandørernes spørgsmål og forslag fra review af at tilpasse / node op imod et legacy fagsystem (Stig, Trifork ). Hvorfor er fx ... Sikkerhed for at beskeder når frem (Niels Pagh, IBM). Kig på EDI til ...
   37  -11 2014 sep 05budget of denmarkThe Danish Local Government SystemProduced by Local Government Denmark (LGDK), February 2009 ..... municipality cannot dispose freely of its budget until the financial situation has.
   37  -5 2014 aug 22danish innovation consultancyLocal Government Denmark (LGDK) is the interest group and member authority of ... assist the individual municipality with consultancy services and in addition ...
   38  +2 2014 oct 01transseksuelDe Radikale vil gøre det nemmere at være transseksuelDe Radikale er klar med et udspil, som indeholder kønsneutrale pas og cpr- numre og ret til, at mænd kan vælge pigenavne.
   38  ~ 2014 sep 29lancering af ny hjemmesideVirk.dk lanceres i en ny versionHjemmesiden virk.dk lanceres nu i en ny version. Det nye Virk samler indberetninger, data og rådgivning til virksomhederne ét sted.
   38  ~ 2014 sep 11suti crmTrafikselskabernes varetagelse af offentlig befordringkaldte SUTI -standard, ligesom der for den åbne Flextur og for brugere af individuel ... den variable kørsel, men at der udvikles et egentligt CRM -modul. Der er.
   39  +22 2014 sep 30psykolog nancy jacobsenDeltagerliste BT 14 - Kommunernes LandsforeningLouise Svarre Jakobsen , udviklingskonsulent. 1. Brønderslev .... Nancy Søndergaard, faglig konsulent. 2 ..... Susanne Rysbjerg, psykolog . 4.
   39  -25 2014 aug 08center for ledelseLedelse og personalePå denne side kan du læse om ledelse og personale, samt om KL's uddannelsespolitik. ... Klik på banneret for at læse KL's politik for kommunal ledelse  ...
   40  ~ 2014 sep 25selskaberFællesskaber og selskaberKommunerne kan også deltage i forskellige former uden for selskaber . Endvidere kan kommunerne samarbejde med andre kommuner uden at det foregår i ...
   40  ~ 2014 sep 20ingo vinder fotoPrivat hjemmehjælp vinder frem i KøbenhavnFlere ældre ønsker få, faste hjælpere i deres hjem. Det får flere i Københavns Kommune til at vælge private leverandører. Foto : Colourbox.com.
   40  +12 2014 aug 18om fakta danmarkFakta om kommunestyretFremtidens velfærdsalliancer. Indhold. kl. dk Politik Fakta om kommunestyret ... Kan kommunalpolitikere sidde i Folketinget? Flere fakta om kommunalpolitik ...
   41  +18 2014 sep 26jane betydningJane Findahls tale til konferencenårige ved Jane Findahl, formand for KL's Børne- ug Kulturudvalg ... Vi har gennem mange år fokuseret rigtig meget på skolens betydning for børns og unges.
   41  +16 2014 sep 23telenor vis nummerTilbagemelding_om_mobildækning i Thisted kommune3: Langs Vestkysten strande punktvis . 2 ... trykkes på knappen ' Vis '. Ved at klikke på ... Telenor . Ingen aktuelle planer. 3. Der er planer om ny position på havnen.
   41  +29 2014 sep 07danmark antal oeerFaktaark: DagtilbudOversigt over antal indskrevne i institutioner: ... måned en oversigt over børnepasning mv., hvor de statistiske fakta på området bliver opgjort.
   41  +1 2014 aug 16sindre fossum beyerKommunikation i orkanens øjeStatsministeren skulle være til stede for de mennesker, som trængte til opmærksomhed, støtte og taknemlighed," fortalte Sindre Fossum Beyer .
   42  +11 2014 sep 15lederforum downGuide til ledelsesudviklingsstrategi.pdfdeller og lederforum . 2. En rodfæstet strategi .... Top down eller bottom up involvering eller noget midt imellem? - Hvem skal involveres, hvordan og hvornår ?
   43  ~ 2014 sep 13metatags overblikUdviklingsønsker/-ideer for udlån/udleje af lokaler og ejendomme.Det skal blandt andet være muligt at få overblik over
   43  -9 2014 sep 07graviditetFravær ved graviditetFravær ved graviditet . Regelgrundlag: Graviditetsundersøgelser § 5. En kvindelig ansat har ret til løn under fravær fra arbejdet til graviditetsundersøgelser, når ...
   43  +13 2014 sep 02local government newsLocal Government Denmark (LGDK) is the interest group and member ... News from Local Government Denmark. News on LGDK's international projects ...
   43  -14 2014 aug 18job i det offentligeVækstplan koster 3000 stillinger i det offentligeDet koster 3000 job , at væksten i den offentlige sektor til næste år reduceres fra 0 ,8 til 0,4 pct. Regeringen beskyldes for at have oversolgt ...
   43  ~ 2014 aug 02diagram of organisational cultureOrganisational developmentConsequently, the requirements to the organisation of local governments are
  1 2 of 3 pages