kosice.sk

Please wait for loading...
    (78):

  /
   2  ~ 2014 sep 16ján Šarák1998-2002 - Oficiálne stránky mesta KošiceIng. Jaroslav Mezencev Ing. Ladislav Garay Ing. Anton Kurta Ing. Ján Šarak JUDr . Jaroslav Hlinka Ing. Boris Farkašovský JUDr. Ján Gašpar PhDr. Ján Bachura
   3  +1 2014 aug 23prehlasenie stavebneho dozoruVyhlásenie stavebného dozoru4 stavebného zákona alebo kvalifikovanej osoby v zmysle § 44 ods. 2 stavebného zákona o vykonávaní stavebného dozoru nad stavbou uskutočňovanou ...
   3  +9 2014 jul 17dotaznik meno a priezviskoMeno a priezvisko detíTitul, Krstné meno , Priezvisko , Rodné priezvisko .... Uvedený dotazník bude sprístupnený výhradne vedeniu Mestskej polície Košice, referentovi ...
   4  +2 2014 sep 16prázdniny 2011Termíny školských prázdnin na roky 2011TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2011 /2012. Prázdniny . Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin. Termín prázdnin. Začiatok.
   6  ~ 2014 aug 07dom kosice sever rudzanOficiálne stránky mesta Košice - Mesto KošiceE-mail: reservations@ hiltonkosice .sk Internet: www. kosice .doubletree.com
   8  -2 2014 jul 30hotel hilton kosice parkoviskoHotel DOUBLETREE by HILTON ... Historická budova Garáže Parkovisko v blízkosti Strážené parkovisko Hotelová doprava Zastávka MHD Predaj ... NAJLEPŠÍ HOTEL v KOŠICIACH podľa týždenníka TREND v rokoch 2007, 2008, 2009!
   8  +1 2014 jul 18industrial dance kosiceKošice the investor's Guide 2010 - Mesto KošiceKošice has diversified industrial production, with a focus on metallurgy and steel processing. the ...... divadlo/theatre CAssiA dAnCe (www.cassiadance.sk).
   11  +3 2014 aug 25dan z nehnutelnostiDaň z nehnuteľností na rok 2014 - Oficiálne stránky mesta KošicePriznanie k dani z nehnuteľností , k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému ...
   12  +4 2014 sep 30kryta plavaren kosiceVodný svet - Stará krytá plaváreň , KošiceVodný svet - Stará krytá plaváreň , Košice . Účelom súťaže bolo nájsť najvhodnejší spôsob rekonštrukcie plavárne so zachovaním architektonických kvalít.
   12  +4 2014 aug 21urad prace kosiceÚrady a inštitúcie - Oficiálne stránky mesta Košicetel: 055/600 43 33. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Staničné námestie 9 tel: 055/680 55 55. Úrady životného prostredia. Krajský úrad Košice
   15  +6 2014 aug 07kosice pre psaTlačivá pre podanie daňového priznania - Mesto KošiceNové tlačivá k miestnym daniam z nehnuteľností, k dani za psa , k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s účinnosťou od 1.12. 2012.
   18  +14 2014 sep 07katedrálny kolektívProgram osláv Dní mesta Košice - bulletin - Mesto KošiceMladé hlasy a umelecký kolektív Irish Dance Academy ... Ivan Zezulka a hudobno -tanečno-invenčný kolektív . JAMPAM ..... Katedrálny zbor sv.
   19  -2 2014 jul 19danovy urad kosicetel: 055/600 41 69. Krajský školský úrad Košice Komenského 52 tel: 055/600 13 40. Daňový úrad Košice Rozvojová 2, 041 90 Košice fax: 055/6853 895 tel.
   21  +4 2014 sep 14telefonny zoznam antikzmluva č. 131019110052 [ 91413] - Košice e-samospráva - Mesto optickej, metalickej a bezdrôtovej siete ANTIK za podmienok podľa Všeobecných ... Povinnosť vrátiť telefónny pristroj Sa riadi Tarifou VTS. ..... Telefónny zoznam .
   22  +20 2014 sep 18katedralny kolektív
   23  +7 2014 aug 24titus popradska predaj bytovMestská rada: 34. rokovanie mestskej rady - Oficiálne stránky mesta Zmena Pravidiel prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Košice v hybridných domoch ... pri borovicovom háji, Popradská ul. od firmy TITUS – Popradská , s.r.o., ul. ... Letná v lokalite Alvinczyho ul. formou priameho predaja
   24  +21 2014 sep 21travian hrdina zvyšovanie úrovneInformácie o zameraní základných škôl v ... - Mesto KošiceDargovských hrdinov Fábryho 44 .... Na veľmi dobrej úrovni sa rozbehla spolupráca školy s SCVČ Pohoda – čoraz viac žiakov sa .... Žiaci našej školy trávia v našej škole nielen dopoludnie, ale aj čas po vyučovaní, kedy na škole ... praktických návykov, jazykových schopností a zvyšovania zručností žiakov v práci s IKT.
   25  ~ 2014 aug 04rimske kupele kosiceNAJLEPŠÍ HOTEL v KOŠICIACH podľa týždenníka TREND v rokoch 2007, 2008, ... Iné: rímske kúpele , masáže, pranie a čistenie odevov, internet, telefaxové ...
   26  +12 2014 sep 09kňazský seminár košiceOdplatné nadobúdanie nehnuteľností do vlastníctva ... - Mesto KošiceUvedené pozemky sú vo vlastníctve Kňazského seminára Sv. Karola Boromejského ( ďalej len Kňazský seminár ), od ktorého mesto odkupovalo pozemky za ...
   27  +14 2014 sep 12travian hrdina spôsob zvyšovanie úrovneNa veľmi dobrej úrovni sa rozbehla spolupráca školy s SCVČ Pohoda – čoraz
   29  +9 2014 sep 30ctc taxi kosiceDoprava - Oficiálne stránky mesta KošiceDopravný podnik mesta Košice - DPMK, a.s. ... 055/ 676 24 90 e-mail: kosice @ skyport.sk ... CTC Taxi , 055/ 633 33 33, 0905 955 955 - Zmluvný partner letiska.
   30  +11 2014 aug 17mestska plavaren kosicevoDNÝ svET - sTARÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ , KOŠICEvoDNÝ svET - sTARÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ , KOŠICE . Predmetom riešenia je rekonštrukcia objektu starej plavárne na Rumanovej ulici v Košiciach . Zároveň je v ...
   33  +7 2014 sep 24kraso centrum kosiceDotácie - Šport na rok 2010 - Mesto Košice2 písm. d) Štatútu mesta Košice zo dňa 4. novembra 2010 schválilo uznesením číslo 1308 dotácie na šport ... Kraso centrum Košice - krasokorčuľovanie. 3 130.
   34  +4 2014 sep 26kosice lezecka stenaBankov - Mesto KošiceNa základe záverov TA boli v Košiciach vytypované dve lokality, lokalita Ťahanovský les - Moňok a lokalita Bankov ..... Jeho súčasťou je umelá lezecká stena .
   34  -6 2014 aug 28kosice dom sever vyhodnyREGULATÍVY - Mesto KošiceRozvoj obytnej funkcie realizovať formou výstavby rodinných domov ,
   34  -9 2014 aug 17kosice mhd cenyPríloha č. 1 - Mesto KošiceProjektová dokumentácia stavby: Košice , zastávka MHD Prešovská - Vo výmoli. 2 . ... Navrhovaná ponuková cena za poskytnutie predmetu zákazky musí byť ...
   34  +15 2014 jul 28danove priznanie formularTlačivá pre podanie daňového priznania - Oficiálne stránky mesta Vzor tlačiva Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - FO /formát .pdf 4 MB/  ...
   35  +26 2014 sep 16volne pracovne miestaVoľné pracovné miesta v Š a ŠZ - Oficiálne stránky mesta KošiceVoľné pracovné miesto - MŠ Hrebendova5, Košice 10.09.2014. V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
   35  ~ 2014 sep 09mapa radonoveho rizika na slovenskusprievodná správa - Mesto KošiceZ hľadiska hydrogeologickej rajonizácie Slovenska do územia zasahujú časti ..... Bola zostavená odvodená mapa radónového rizika v širšom zázemí Košíc.
   36  -5 2014 sep 10antik kosiceSúhrnná správa za II. štvrťrok roku 2013 - Mesto KošiceAgentúra GES, s.r.o.. Prezentácia a propagácia Mesta Košice na podujatí XIX. Medzinárodný jazzový festival 2013. 1 200,00. Antik Telecom ...
   36  -5 2014 jul 26odvoz stavebneho odpaduServis pre občanov v odpadovom hospodárstve - Mesto KošiceServis pre občanov. Odpadové hospodárstvo. Mesto Košice zabezpečuje zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu  ...
   39  +16 2014 aug 27judo klub akademikPridelené dotácie na rok 2012 - Mesto KošicePrvý mestský hádzanársky klub Košice, 15 441. Dannax sport,s.r.o. -
   41  +48 2014 sep 30slovenska burzaSlovenská numizmatická spoločnosť - Oficiálne stránky mesta KošiceSlovenská numizmatická spoločnosť (SNS), pobočka Košice. Akcie: ... 14. októbra 2012 - Medzinárodná burza zberateľov: 12. augusta 2012. Miesto konania: ...
   41  +9 2014 sep 13projekt cista torysa kosiceBILANCIA MESTSKEJ SAMOSPRÁVY za obdobie ... - Mesto KošiceNáš projekt označila ako jeden z najlepších v celej histórii súťaže.
   41  +13 2014 sep 12projekt cista torysa mestamesta . Želám Vám, aby ste sa v našej metropole cítili vždy doma, bezpečne, v čistom prostredí
   42  +8 2014 sep 26kňazský seminár v košiciachParkovací dom Košice - polyfunkčný objekt - Oficiálne stránky mesta Navrhovateľ, Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice , Hlavná 28, 043 83 Košice , v zastúpení splnomocneného – Kňazský seminár sv.
   42  ~ 2014 aug 09vub vypis uveroveho uctuVÚB BANKA - Košice e-samospráva - Mesto KošiceVÜB . 3.8. Štúrova 27m. VÚB BANKA. DODATOK Č. 1 zo DŇA 13.1.2012
   44  -8 2014 sep 14vianoce 2011Košické rozprávkové Vianoce 2011 - Mesto KošiceKošické rozprávkové Vianoce 2011 . Slávnostný otvárací program tradične pestrých košických Vianoc. Show spojená s prvým podávaním ...
   44  ~ 2014 aug 17hladam pracu kosiceKritéria prijatia do MsP - Oficiálne stránky mesta Košicedo radov Mestskej polície Košice ... náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené ...
   47  +54 2014 sep 05dražby hotely penziónyhotely - Mesto KošiceNAJLEPŠÍ HOTEL v KOŠICIACH podľa týždenníka TREND v rokoch 2007, 2008, 2009! ..... E-mail: penzion @penzionuleva.sk Internet: www.penzionuleva.sk
   49  +52 2014 sep 21vianočný stromček 2011Krásne Vianoce 2011 , Košičania. .... „Vyberieme košickým deťom pekný stromček!“ .... notenie ankety „Kniha pod vianočný stromček “ a odo-.
   49  +11 2014 aug 23kosice art of flightthe second largest city in slovakia, Košice is situated in one of slovakia's most attractive regions for
   49  ~ 2014 jul 23restauracia villa kolibaReštaurácia : Po-Ne 11:00 - 23:00 Kapacita: 40 miest. Kaviareň: Po-Štv 7:30 - 22: 00
   50  +3 2014 sep 07ponuka prace kosiceŠkolstvo - Oficiálne stránky mesta KošiceAkčný plán Koncepcie politiky mesta Košice vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2010- 2013 /formát pdf 565 kB/; Podpora práce s mládežou · ŠPORT V KOŠICIACH ... portál" - tlačová správa. Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach 23.5 .2014 ...
   55  -22 2014 aug 27kosice dom severZoznam zdaňovaných psov - Košice e-samospráva - Mesto Košice1953, 040 01 Košice , čivava, Dom , Sever . 3249, 040 01 ... (bez známky), 040 01 Košice , Labrador, Dom , Sever ... 3457, 040 01 Košice , Kríženec, Dom , Sever .
   57  ~ 2014 aug 18statna sprava vzdelavanieŠkolský úrad Podľa zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ... a) výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a  ...
   58  -5 2014 sep 08facebook viera feckovaUmeleckí pracovníci - Oficiálne stránky mesta KošiceFecková Alžbeta, inšpicient, 1989 - 1989. Felbabová Tatjana, bábkoherečka ... Gálová Viera , bábkoherečka, 1960 - 1983. Genčanský Juraj, bábkoherec, 1983 -  ...
   59  +42 2014 sep 13viď popisPríloha č. 1 - Oficiálne stránky mesta Košice(podrobný popis viď u MČ Sever). Z rozhrania ulíc Rampová - Prešovská cesta okresná hranica vedie po západnej majetkovej hranici cesty. Pokračuje južne ...
   61  ~ 2014 aug 11dobijani cipovych karietKancelária prvého kontaktu vlani vybavila 108 tisíc ... - Mesto Košice... automat Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) pre výdaj všetkých druhov cestovných lístkov MHD a dobíjanie čipových kariet .
   61  ~ 2014 aug 06televizory pre hotelyNAJLEPŠÍ HOTEL v KOŠICIACH podľa týždenníka TREND v rokoch 2007, 2008, ... Telefón k dispozícii Rádio na izbe Televízor na izbe Televízor k zapožičaniu ...
   63  +38 2014 jul 22oznamenie o kulturnom podujatiOficiálne stránky mesta KošiceKOŠICKÉ KULTÚRNE LETO 2014, 20. jún - 14. september 2014, Košice [ ... KULTÚRNA JAR V KOŠICIACH - Prehľad kultúrno-spoločenských podujatí .
   63  -17 2014 jul 19sukromna materska skolka stalicovaPríloha - Mesto Košice101, 500, 12/2/2009, Stredná odborná škola PZ, Žiadosť - zateplenie objektu školy, p.č.
   64  ~ 2014 sep 18kladenie dlažbyDodatok č. 1 k Zmluve č. 2012001389 Košice, kladenie dlažby a Košice, kladenie dlažby a opravy dláždených krytov pozemných komunikácií ... zhotovení dilatačných škár a na oprave škárovania dlažby z prírodného kameňa  ...
   66  ~ 2014 aug 24predaj bytov kosicezákladné činnosti týkajúce sa predaja majetku - Mesto KošiceZákladné činnosti referátu nakladania s majektom - predaj majetku ... mesta Košice ako spoluvlastníka domu pri výstavbe nových bytov v podkroví predmetného ...
   68  +5 2014 aug 24ubytovanie kupele stosIné: rímske kúpele, masáže, pranie a čistenie odevov, internet, telefaxové služby, zmenáreň,
   69  -28 2014 sep 16bádateľBÁDATEĽSKÝ PORIADOK Podľa § 7 písm. e) zákona č. 395/2002 Z (4) Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev bádateľne. (5) Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list a žiadanku o poskytnutie.
   71  +30 2014 sep 20priemyselný parkPriemyselný park Košice - Pereš - Oficiálne stránky mesta KošicePriemyselný park Košice - Pereš. Úvod. Geografická poloha východného Slovenska v stredoeurópskom priestore a susedstvo troch štátov (Poľsko, Maďarsko a ...
   71  -2 2014 aug 25slovenska komora architektovslovenská verzia - Oficiálne stránky mesta KošiceSVETOVÉ FÓRUM MLADÝCH ARCHITEKTOV 2013 ENGLISH VERSION .... cena SKA ( Slovenská komora architektov ) - tím č. 02 Marine De la Guerrande ...
   73  ~ 2014 sep 11cista torysa 2011Situačná analýza mesta Košice - Mesto Košicenachádza v juhovýchodnej časti územia medzi riekami Hornád a Torysa .
   77  +24 2014 sep 13využitie ikt na hodinách matematikypráca s počítačmi a využívanie IKT / 2 učebne výpočtovej techniky, ... popri v triedach základného variantu, aj v triedach so zvýšenou dotáciou hodín matematiky .
   78  +23 2014 sep 10projekt cista torysa presov
   79  ~ 2014 sep 24poštové smerovacie číslaKatalóg ulíc - Oficiálne stránky mesta KošiceNázov ulice: Mestská časť: PSČ : Poznámka: Abovská, Barca, 040 17. Adamova, Krásna, 040 18, Pujmanovej. Adlerova, Dargovských hrdinov, 040 22. Agátová ...
   79  ~ 2014 jul 18internet pre seniorovKriminálna prevencia pre seniorov Ako sa chrániť ... - Mesto Košice055/6419 406. Kriminálna prevencia pre seniorov ... seniorov na správne osvojenie si a .... Internet prináša pre jeho používateľov celý rad výhod, ale zároveň aj ...
   80  +21 2014 sep 28spišský hrad a okolieOkolie a výlety - Oficiálne stránky mesta KošiceVýlety a okolie mesta ... Je navštevovaná nielen pešími turistami ale aj cyklistami, okolie vhodné na výlety. ... Adresa: Spišský hrad , 053 04 Spišské podhradie
   80  +8 2014 sep 11firma košičanDôležité investície pre Košice - Oficiálne stránky mesta KošiceV prvej fáze sa firma zameria na dizajnovanie interiérov lietadiel, vďaka čomu ... S novými investormi, prišli i príležitosti pre mladých Košičanov .
   80  ~ 2014 aug 23byty na predaj kosice+ nájdete tu - Mesto KošiceČečko, námestník primátora mesta Košice - Navrhol zaradiť bod 48/1 Predaj
   85  +16 2014 sep 23skanska košiceProjekt: „Mesto Košice deťom“ -Starostlivosť o talentované deti a Zámerom Mesta Košice je v rámci realizácie projektu „ Mesto Košice deťom" ... Skanska Technológie a.s., Alejová 1635/2, Košice – Juh Link na ...
   86  -31 2014 aug 19pevne pripojeni k internetuDOC FILE 2 923 kB - Mesto KošiceVyužitie Internetu ako backbone. 3.3. Využitie backbone siete poskytovateľa. 3.3. 1. Synchrónne pevné pripojenie . 3.3.2. Asymetrické pevné pripojenie . 3.3.3.
   87  -9 2014 sep 24vysoke skolyVysoké školy v meste KošiceVysoké školy v meste Košice. Verejné vysoké školy . Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom.
   89  +12 2014 sep 28doprava na letiskoMESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA ... Logo imhd.sk · Cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy v Košiciach ... Letisko Košice-Airport Košice, a.s.,
   92  +1 2014 sep 22janka hospodarovaZUŠ, CVČ, jazykové školyMgr. Janka . Štefániková. 64 114 11 cvc@cvckosice.sk. Elokované pracovisko ... Hospodárová . 67 104 62 cvc@cvckosice.sk. Jazyková škola. 1. Jazyková škola.
   93  +8 2014 sep 20ševt košiceSpráva o výsledku kontroly - Mesto KošiceCVČ užíva majetok, ktorý je vo vlastníctve Mesta Košice . Je zriadené na .... Príjem peňazí potvrdzujú účastníkovi formou potvrdenky (tlačivo ŠEVT ). Originál  ...
   94  ~ 2014 oct 01statistiky posielania emailovOddelenie ekonomické - Oficiálne stránky mesta KošicePre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po ... vyhotovuje, spracováva a predkladá príslušným orgánom štatistické hlásenia o ...
   94  -7 2014 sep 07kosenie liptovsky mikulasVZN č.2/1991 O zakladaní, údržbe a ochrane zeleneprírody Liptovský Mikuláš , stredisko Prešov, príslušný úrad životného prostredia), ... vyhrabávanie, prevzdušňovanie, kosenie a obnova poškodených častí,
   94  ~ 2014 aug 06predaj pouziteho leseniaSpráva o výsledkoch kontrol - Mesto Košiceprípade neobsahujú súpis vykonaných prác s popisom použitého materiálu,
   95  -15 2014 jul 24tesco bus poprad2012 the investor's Guide - Mesto KošiceCompletion of the entire highway via poprad and Žilina to Bratislava is planned in the near
   96  +5 2014 sep 12web stránkyJazyková mutácia web stránky a úprava web stránky pre slabozrakých bola zrealizovaná v rámci projektu "ROCER" a financovaná z ERDF v rámci Programu  ...
   97  ~ 2014 sep 10barcelona price software engineer3.3 QUalified worKforce and competitive laBor costs 11. HUman resoUrces ..... Barcelona ..... for the overall europe's strategy in the area of software engineering .
  1 of 1 pages