SEMrush
kraj-jihocesky.cz

Please wait for loading...
  SEMrush

    (74):

  /
   4  +97 2014 sep 17režné pilinyDetail zařízeníKód, Kategorie, Název odpadu, Poznámka.
   4  +1 2014 jul 21charakteristika lokality strakoniceŠtěkeň - statek č.p.28 | Jihočeský krajNázev lokality - oficiální, místní nebo identifikační, Štěkeň - statek č.p.28 ... Okres, Strakonice ... Stručná charakteristika lokality , Statek s uzavřeným dvorem 19.
   6  +2 2014 sep 13krajský úřadJihočeský kraj - Sekce informací o Krajském úřadu Jihočeského krajeV této sekci, kterou jste právě zvolili, jsou zveřejňovány informace o Krajském úřadu Jihočeského kraje, dokumenty a informace jednotlivých odborů Krajského  ...
   9  -3 2014 sep 17zápisový lístekInformace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává  ...
   9  ~ 2014 aug 21rptk ci trh289-ZK-13_ZK_190913_289_pr.1.pdf - Jihočeský krajužívání buprenorfinu (nad heroinem) vstupují na trh opiáty farmakologické,
   14  -1 2014 sep 12integrovaný operační programJihočeský kraj - Integrovaný operační programŘídícím orgánem Integrovaného operačního programu ( IOP ) je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení operačních programů. Integrovaný operační ...
   14  -1 2014 sep 07hejtmanJihočeský kraj - Hejtman Jihočeského krajeMgr. Jiří Zimola. telefon: 386 720 492, 386 720 493. e-mail: hejtman @kraj- jihocesky.cz · Odkaz na jiné stránky Osobní internetové stránky. Podrubrika ...
   19  +1 2014 aug 23mestska policie ceske budejovicePreventivně informační skupiny POLICIE ČR - BesipPreventivně informační skupina POLICIE ČR. Preventivně ... adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice. Preventivně .... Městská policie České Budějovice .
   20  -4 2014 sep 28ddm veselíčkoD - Jihočeský krajFarní charita, Veselíčko u Milevska, Benefiční koncert 2008 pro farní charitu ... DDM Strakonice, Strakonice, Dance show Strakonice 2008 - přehlídka ...
   20  -3 2014 sep 27operační program podnikání a inovaceJihočeský kraj - Operační program Podnikání a inovaceOperační program Podnikání a inovace . Řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace (OP PI) je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Odbor ...
   22  +22 2014 aug 16flood damage bohemiaTextová verze stránek - South Bohemia regionIn August 2002, most of the area of the South- Bohemian region was affected by floods , which caused serious damage . The first wave reached the region on ...
   23  ~ 2014 aug 20medapharma kit e-mailsrpen 2011 (.pdf - 376.07 KB)e - mail : posta@sukl.cz. Šrobárova 48 ... MEDA Pharma ... A5125FE/B5604FE přípravku Neurolite, rad kit 1xA+1xB(solv) byla stažena z Českého trhu. Žádáme o ...
   24  +77 2014 aug 25vseobecne podminky vodafonevodafone DODATEK č. 1-301«9806560_0 - Jihočeský krajVodafone Czech Republic 8.8. Jihočeský kraj ... ( Vodafone a Zákazník se dále společně uvádějí jako ,smluvní strany“) . Smluvní ... Všeobecně podmínky '). _ _.
   26  -7 2014 sep 22veřejné zakázkyVeřejné zakázky - Jihočeský kraj26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými ...
   28  +31 2014 sep 08malé soukromé nákladníJihočeský kraj - Aktuální informace pro dopravce... malým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti ... na „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo .... 1 se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, ...
   29  +29 2014 oct 01zákon o obcíchprávní úprava dispozic obecním majetkem podle zákona o obcíchPODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra. Vydává: Ministerstvo ...
   29  +63 2014 sep 20optimalizaceJihočeský kraj - Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obslužnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na ...
   30  -8 2014 sep 21může být obec provozovatelem čovMetodika nastavení provozovatelských vztahů mezi obcemi a čistírny odpadních vod (dále jen „ ČOV “), jakož i stavby k čištění odpadních vod ... může , ale nemusí být Provozovatelem vodovodů a kanalizací v jeho vlastnictví.
   31  +6 2014 sep 15školení o fondech euJihočeský kraj - Semináře a školeníAktuální výzvy a informace · Granty a příspěvky Jihočeského kraje · Finanční mechanismy EHP a Norska · Fondy a programy EU 2014-2020 · Fondy a programy ...
   32  ~ 2014 sep 11platový dumpingVliv pracovní migrace na obce, města a bezpečnost obyvatelRozdílné odměňování místních a zahraničních pracovníků za stejnou práci ( sociální a mzdový dumping ). Příklad negativních dopadů nelegálního zaměstnávání.
   33  -9 2014 sep 28spisová služba zdarmaElektronická spisová služba - Základní informace - Jihočeský krajRozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji reg. č. ... celkem 900 koncových uživatelů; hostovaná elektronická spisová služba je jednoduchým ... Licence po dobu realizace projektu a v době jeho udržitelnosti je poskytována zdarma .
   33  +68 2014 aug 06zamek hluboka proofhrady a zámky jako v pohádce - větší formát - Jihočeský krajpřestavěli na renesanční zámek Kábova Lhota, pří ... novogotických a novorenesančních úprav prove .... Dnešní vzhled získala Hluboká v letech 1839– 1871,.
   35  +16 2014 sep 19telefonní seznamJihočeský kraj - Telefonní seznam řazený dle příjmeníJméno, Telefon , E-Mail, Zařazení. Adensam Robert Bc. tel: 386720311 fax: adensam@kraj-jihocesky.cz, projektový manažer OP VK -Krajský úřad-Odbor ...
   36  -8 2014 sep 29volná pracovní místaJihočeský kraj - Pracovní příležitosti na krajském úřadu a ve Výběrová řízení na místa vedoucích úředníků krajského úřadu · Výběrová řízení ... Volná pracovní místa ve zřizovaných organizacích - školství · Volná pracovní ...
   36  +6 2014 sep 18602xml filler119-ZK-12_Priloha_c._4_Postup_el._zadost_2012 ... - Jihočeský krajJihočeský kraj. Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti 602XML Filler . GRANTOVÝ PROGRAM. pODPORA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ...
   40  -4 2014 sep 01water damage bohemiaSouth Bohemia region - Jihočeský krajOne third of this area is covered by forests and 4% are formed by water surfaces. ... South- Bohemian Region can be characterised as less damaged , although ...
   42  +5 2014 sep 20podpora drobných podnikateliJihočeský kraj - Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského krajeGP Jižní Čechy husitské, Cílem grantového programu je realizace a podpora všech ... umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů  ...
   42  ~ 2014 sep 17skanska libalovallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - Jihočeský krajIll/15430 Lažiště - Žárová - Bc. Karel Plánek, tel. 606 614 121. (dále jen oprávnění zástupci objednatele). Zhotovitel: Skanska a.s. se sídlem: Líbalova 1/ 2348, ...
   42  +2 2014 sep 09operační programyJihočeský kraj - Regionální operační program regionu soudržnosti Regionální operační programy (ROP) jsou typem programových dokumentů, které se vztahují pouze na určité území České republiky. Regionální operační ...
   45  -15 2014 sep 13zákon výše úhradyJihočeský kraj - 15. Úhrady za poskytování informacíSazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. ... k informacím, Krajským úřadem Jihočeského kraje přílohou výše dostupné směrnice.
   46  +55 2014 sep 16pracující romovéAktuální stav romské komunity v Jihočeském kraji - Jihočeský krajZjištěno celkem odhadem přes 9000 Romů žijících v .... n Organizace pracující s Romy: Elim (děti ve školním věku), Inkano, Člověk v Tísni – poradenská činnost ...
   46  +32 2014 sep 11vate unified huMINIMUM STANDARDS FOR A LOCAL PLAN OF CIVIL PROTECTIONrealistic means to unify both approaches and praxis among the SIPROCI ..... vate (squares, large private parks or park- .... Foundation for Civil Protection ( HU ).
   46  ~ 2014 aug 22anglicka skolka ceske budejoviceJihočeský kraj - Firemní mateřská školaMateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace určená pro děti zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje a Nemocnice České Budějovice a.s. ...
   47  -1 2014 sep 24proč investovatProč investovat v Jihočeském kraji | Jihočeský krajOsm důvodů proč investovat v Jihočeském kraji. 1. Kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla. Jihočeský kraj je geograficky poměrně uzavřená oblast, která skrývá ...
   49  +3 2014 sep 12povodňové mapyPovodňový plán Jihočeského kraje - "WEBMAP" Jihočeského krajeOrganizace povodňové ochrany · Struktura povodňové služby
   52  +18 2014 sep 22uzavírky silnicJihočeský kraj - Dopravní informaceDůležité informace pro řidiče o sjízdnosti silnic , uzavírkách a omezeních na území Jihočeského kraje najdou zájemci na webových strákách Správy a údržby  ...
   52  -11 2014 sep 09majova stipaPříloha č. 11 (.pdf - 350.49 KB) - Jihočeský krajkuřinka ostnosemenná. -. Spiranthes spiralis švihlík krutiklas. §1. Stipa joannis .... růže májová . -. Rosa sherardii růže sherardova. -. Rubus bavaricus ostružiník ...
   53  +48 2014 sep 19portál veřejné správyJihočeský kraj - Odkazy na stránky veřejné správy , významných Odkazy na stránky veřejné správy, významných zřizovaných organizací a na ... Portál veřejné správy ČR ... Stránky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
   53  -14 2014 sep 12kraje črJihočeský kraj - Aktuální informace - OP Přeshraniční spolupráce Jihočeský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Vás zve na Den česko-bavorské spolupráce, který se uskuteční 26. 7. 2014 na Kvildě.
   54  -16 2014 aug 19sodovkarna ceske budejovicePříloha č. 15 (.pdf - 469.89 KB)České Budějovice 2_2 Lokalita Švábův Hrádek. Bez využití. III. 3.40 ... České Budějovice 3_1 Bývalá kasárna v Husově ulici .... vyhořelá sodovkárna bez využití.
   55  +46 2014 sep 28skanska andrea kovářováUsnesení RK 36_net - Jihočeský krajMgr. Andrea Tetourová, vedoucí oddělení ODSH KÚ. 3. Přemysl ..... SKANSKA a.s. ..... Mgr. Jana Kovářová , oddělení regionálního rozvoje,.
   55  +18 2014 sep 16lída pohlovaTelefonní seznam představitelů a zaměstnanců ... - Jihočeský krajPohlová -Švecová Kateřina. 492. 386354967 4007 pohlova asistentka hejtmana. Hájková Tereza. 493. 4007 hajkovat .... Valdová Ludmila Bc. 141. 1046 valdova.
   55  -10 2014 jul 20cyklotrasa sumava vimperk lipnoLegenda scénáře AKCELipno - rozhledna na bezejmenném. Borová Lada .... Cyklotrasa - Vimperk - Na Samotách. Cyklotrasa ... Nové návštěvnické objekty NP Šumava . "/. Hraniční ...
   58  -6 2014 sep 11datové schránkyJihočeský kraj - Kontakty, e-podatelna, datová schránkaCentrální adresa: Krajský úřad Jihočeského kraje. U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Telefonní ústředna (recepce): 386 720 111. Provozní  ...
   60  +18 2014 sep 16dopravní infoDůležité informace pro řidiče o sjízdnosti silnic, uzavírkách a omezeních na území Jihočeského kraje najdou zájemci na webových strákách Správy a údržby  ...
   61  +10 2014 aug 04kscm ceske budejoviceJihočeský kraj - Složení Rady Jihočeského kraje370 76 České Budějovice ... Ing. Hana Rodinová, Ph.D. ( KSČM ) - zabezpečování úkolů v oblastech - životního prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, ...
   62  +2 2014 sep 13výzvyDokumenty zveřejňované na této stránce jsou vkládány ve formátu PDF, případně komprimovány do archivu ZIP. Velikost souboru nepřesahuje 4 MB s výjimkou ...
   62  -23 2014 sep 11sjízdnost silnic
   63  +14 2014 sep 18dopravní informace
   64  +9 2014 sep 17dopravni info
   64  +4 2014 sep 17dopravni informace
   64  +11 2014 sep 15dpravní informace
   67  +9 2014 sep 22czechpoint výpis z katastruJihočeský kraj - Czech POINTPracoviště CzechPOINT na Krajském úřadu Jihočeského kraje: ... Výpis z Katastru nemovitostí; Výpis z Obchodního rejstříku; Výpis z Živnostenského rejstříku ...
   67  +6 2014 sep 15dopravní infoprmace
   68  +26 2014 sep 22telefónica centrální skladzpracovaná pro zadavatele: KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ 5.4 Centrální datový sklad v relační databázi (geodatabázi JDTM). ..... Ř se Směrnicí DTMM JIH - verze 4.0, která vychází ze Směrnice Telefónica 02,.
   72  +11 2014 sep 17úřad práce tábor volná místaNezaměstnanost v Jihočeském kraji - srpen 2012 - Jihočeský kraj2012 evidovaly úřady práce v Jihočeském kraji celkem 23 903 uchazečů o
   74  -30 2014 sep 22zpracování ÚzemnÍ plÁn vÝzvaCílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v ... Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánování Ing. Helena ...
   75  ~ 2014 aug 05puralube services gmbhStr.netech.shrn.údajů uv.v žádostispolečnosti Puralube Services GmbH Mnichov, Spolková republika Německo. Zařízení se nachází v oploceném střeženém areálu společnosti Čepro, a.s..
   75  ~ 2014 jul 24jihostroj ceske budejoviceJihočeský kraj - Anketa „Nejúspěšnější sportovec roku“VK Jihostroj České Budějovice , 3. SSK Prachatice; objev - Denisa Chládková, Jan Švejda, Jakub Skála. Rok 2011: jednotlivci - 1. Jakub Kovář, 2. Radek Motys  ...
   76  +14 2014 sep 22občanský zákoníkJihočeský kraj - Nový občanský zákoníkMinisterstvo spravedlnosti ČR dokončilo práce na rekodifikaci soukromého práva . V jejím rámci byl schválen nový občanský zákoník (NOZ), ale také nový zákon ...
   77  ~ 2014 sep 09kies verzeKies rubriek. > Homepage · > Karakteristiek regio · > Gebied, natuur · > Inwoners, Economie · > Zuid-Bohemen - Toeristisch gebied · > Vertegenwoordigers Zuid- ...
   77  +24 2014 jul 26soukrome kaprove reviryúzemně analytické podklady jihočeského kraje - Územní plánovánínejvýznamnější patří historicky významné revíry jako např.
   78  ~ 2014 aug 08economy server in spainPopulation, Economy - South Bohemia regionMapový server Předěl ... spain version .... If the region's economy is to develop successfully, it is important to create accommodating opportunities for the region's ...
   80  +21 2014 sep 29nová část pískuZákladní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP 13. červenec 2009 ... Převážná část členů ČSOP pracuje v základních organizacích (ZO), kterých je v České republice ... Nová Ves 10, 397 01 Písek , tel. 724 090 ...
   81  +20 2014 sep 21strukturální fondyGranty, Fondy EU - Jihočeský krajStrukturální fondy . Odkaz na jiné stránky. Evropský sociální fond. Odkaz na jiné stránky. Přehled grantů EU. Odkaz na jiné stránky. OPVK v Jihočeském kraji.
   83  ~ 2014 sep 20opravna akordeonuDošlé a podpořené žádosti (.xls)nového pianina a akordeonu pro potřeby obnovy vybavení hudebního oboru ZUŠ. ... který je v současnosti v takovém stavu, že jeho oprava již není možná.
   83  +9 2014 sep 16plán kontrolní činnosti střední školaJihočeský kraj - Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti krajemateřské, základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky se
   84  ~ 2014 sep 25program ochrana dětí internetInternet , děti a my dospělí (materiál Saferinternet.cz) (.pdf - 409.54 KBděti používají internet stejně jako my, ale mají na to mnohem víc času!
   85  +16 2014 sep 28kolej blanice adresa217-ZK-11_ODUVODNENI_02092011.pdf - Jihočeský krajnivy řeky Otavy a Blanice a přírodního parku Písec- ké hory věnovat
   85  ~ 2014 aug 29seznam firem sf seznamXI. Seznam zkratek - Jihočeský krajSeznam zkratek. 389 .... životní prostředí. SF . Státní fond. SF EU. Strukturální fondy Evropské unie. SFDI ... Název dodavatelské firmy (jedná se o s.r.o.). SPgŠ.
   87  +14 2014 sep 12geoportal ceniaPorovnání krajů 2007 (.pdf - 1601.21 KB) - Jihočeský krajhttp:// geoportal . cenia .cz/mapmaker/cenia/portal. STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V ROCE 2007. Zpracovala: CENIA, česká ...
   89  -36 2014 sep 19fondy euV této sekci, kterou jste právě zvolili, kraj publikuje informace o grantech, vyhlašovaných Jihočeským krajem a o programech finanční podpory EU na období ...
   90  +11 2014 sep 29královský hudební festival zlatá korunaJižní Čechy harmonické - perla České republiky - Jihočeský kraj1 Mezinárodní hudební festival 2 letní divadlo s otáčivým hle dištěm 3
   90  -43 2014 sep 09jižní čechyJihočeský kraj - Projekt IDS Jižní Čechy a Jihočeská kartaStudie IDS Jižní Čechy a Jihočeská karta. Zadání studie řeší potřeby IDS JIŽNÍ ČECHY pokrývající území celého kraje , dopravní aplikace pro integrovanou ...
  1 of 1 pages
  SEMrush