library.lt

Please wait for loading...
    (668):

  /
   1  ~ 2014 sep 06atsargų valdymas įmonėjeATSARGŲ VALDYMO STRATEGIJANeakivaizdinių studijų finansų rinkų programos Verslo nuosavybs ekonomikos specializacija. ATSARGŲ VALDYMO STRATEGIJA. Magistro ...
   1  +1 2014 aug 10kredito rizikos darbasLIETUVOS BANKINIO SEKTORIAUS KREDITO RIZIKOS VALDYMO Magistro baigiamajame darbe nagrinėjamas Lietuvos bankinio sektoriaus kredito rizikos valdymas 2008-2011 m. laikotarpiu: teorinėje dalyje ...
   2  ~ 2014 sep 14daiktines ir prievolines teisesMYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO 3) nuosavybės teisės objektų ir daiktinės teisės objektų kategorijos yra ...... ( dalykui), bet nepaplito prievolinės teisės objekto išskyrimas.
   2  -1 2014 sep 10atsargų valdymo sistemavaldymo metodus ir įvertinti jų taikymo tikslingumą. 3. Išanalizuoti prielaidas Lietuvos įmonėse diegti atsargų valdymo sistemą JIT. 4.
   2  ~ 2014 jul 25darbo indelio koeficientasDarbo užmokesčio įstatyminės bazės analizė28 rugpjūčio 2009 ... Tadas GINČAS. DARBO UŢMOKESČIO NUSTATYMO METODIKOS KŪRIMAS ..... valandinį tarifinį atlygį bei darbo indėlio koeficiento .
   3  +2 2014 jul 30kaimo sodybos rinkodaros tyrimasSTRATEGINIO VALDYMO YPATUMAI KAIMO TURIZMO SEKTORIUJEplėtojamas kaimo turizmas laikomas viena pagrindi- nių žemės ūkio ... Svarbu laiku atsižvelgti į kaimo turizmo rinkos plėt- ... Tyrimo objektas – kaimo turizmas.
   4  +1 2014 sep 13vu bibliotekaVilniaus universiteto bibliotekos katalogas - Lietuvos virtuali biblioteka
   4  +2 2014 aug 17mediku zinios maketuotojasAkių ligų sekcijanaujovėmis, o įgytas žinias sėkmingai plėtoti bei pritaikyti kasdieninėje praktikoje .
   4  +1 2014 aug 09restoranas diplominis darbasBAKALAURO BAIGIAMASIS DARBAS ... restoranas praranda galimybę pasiekti stabilią ir ilgalaikę verslo s÷kmę. Baigiamajame darbe  ...
   4  +4 2014 jul 21elektros tinklai generatoriusMAŠŲJŲ GENERATORIŲ PRIJUNGIMO PRIE SKIRSTOMOJO 16 rugpjūčio 2007 ... ELEKTROS INŠINERIJOS KATEDRA. Vaidotas Girgšdys. MAŠŲJŲ GENERATORIŲ PRIJUNGIMO. PRIE SKIRSTOMOJO TINKLO . TYRIMAS.
   5  -1 2014 sep 15edvardas melysVILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Edvardas ... Research of memory alloys application possibilities in robotic manipulators. Author Edvardas Melys , group MTfm-10 Academic supervisor dr.
   5  +17 2014 aug 19mtz darbinio riguliavimasDarbo tikslas – nustatyti įdirbimo gylio reguliavimo būdų įtaką arimo gylio netolygumui ..... Traktoriui MTZ – 80 dirbant su sėjamąja, užpakalinių ratų padangose .... padidėja agregato tikrasis darbinis greitis bei darbo našumas.
   6  -1 2014 sep 24pardavimo tobulinimasPRODUKTŲ PARDAVIMO PROCESO TOBULINIMAS ... Identifikuoti pardavimo proceso tobulintinas sritis, naudojant kokybinio tyrimo metodą.
   6  +39 2014 sep 14sureaguoti į turinio aspektasIŠORINĖ SOCIALINĖ REKLAMA KAUNO MIESTE: TURINIO IR 5 rugpjūčio 2009 ... ir teksto komunikacijos (socialinės reklamos stendai) turinio analizė. 6 ... reklamoje išryškėja du aspektai : pirmasis, reklama kaip tam tikra ..... ryšys, kad informacijos gavėjai sureaguotų taip, kaip tikėjosi informacijos siuntėjas.
   6  -1 2014 sep 12vdu fceLABa - Darbai ir dienos„Darbai ir dienos" – 1989 m. atkurto Vytauto Didžiojo universiteto leidinys, kuris tęsia 1930–1940 metais ėjusio ... Tel.: (8 37) 327997 El. paštas: did@ fc . vdu .lt ...
   6  +41 2014 jul 29mediniu langu skaiciavimo programaLANGŲ ŠILUMINĖS SAVYBĖSšiluminės fizikos laboratorijoje 1998 – 2005 metais atliktų langų mokslinių tyrimų rezultatai.
   6  +4 2014 jul 28pardavimu proceso valdymas1.4 Pirk÷jų – organizacijų elgsena ir jos įtaka pardavimo valdymo ..... Šis modelis susideda iš penkių prekių pardavimo proceso etapų:.
   7  +8 2014 sep 28transporto ekonomika personalo strukturaTransporto inžinerins ekonomikos ir vadybos studijų programa. Transporto ...... Reikalingos kvalifikacijos ir kokybs personalo struktūrą .
   7  +94 2014 sep 06arc gis birziu matavimas10 rugpjūčio 2009 ... koncentracijai nustatyti buvo naudotas „Aeroqual 300 Series” ozono matuoklis . ...... erdviniam interpoliavimui ir žem÷lapių sudarymui - ArcGIS 9 ...
   7  +94 2014 sep 02arcgis birziu matavimas
   7  -3 2014 aug 22socialines apsaugos sistemaLietuvos socialinės apsaugos sistemą sudaro dvi posistemės: 1 Socialinės paramos reikšmė ieškančių darbo asmenų grupėms .... Lietuvos socialinės apsaugos sistema susideda iš dviejų dalių – socialinio ...
   8  +13 2014 sep 28kazimiero teisynasLDK teis÷s ištakoms pažinti šis teisynas vertingas ir tuo, kad, istoriko V. Pašutos ... Daug informacijos apie baudžiamąją teisę Kazimiero teisyno .
   8  ~ 2014 aug 25didmenininko nuolaidu kortele goldERMITAŽO kliento nuolaidų kortelė CLASSIC galioja neribotą laiką. ,,ERMITAŽO“ didmenininko nuolaidų kortelė . GOLD . Kortelės nauda ...
   9  +4 2014 sep 05autentiška ir neautentiška būtisVILNIAUS UNIVERSITETAS NERIJUS STASIULIS ARISTOTELIO Būties mąstymas kaip Aristotelio filosofijos interpretacija
   9  +60 2014 aug 14wyszukana grzeczno wielka uprzejmogrzecznościowe akty mowy w środowisku wielokulturowymChocia zjawisko uprzejmości ma charakter powszechny – występuje bowiem
   9  -1 2014 aug 12vilniaus universitetas geografijaGeografija GeographyS. Stanaitis ( Vilniaus pedagoginis universitetas / Vilnius Pedagogical University), ... grafija, taikomoji geografija / physical oceanography, applied geography).
   10  -2 2014 sep 21baigiamasis darbasMagistro baigiamasis darbas . ŽImns0-01. Dovilė StonkutėŽmogiškųjų išteklių vadybos magistro baigiamasis darbas . Studijų programa 62603S204. Vadovas
   10  ~ 2014 aug 15skelbkite skelbimu portaalsVYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Giedr÷ Mažeikien Second hypothesis was that information portals are cooperating to the
   11  +1 2014 sep 26baigiamasis darbas angliskai
   11  +8 2014 sep 22venslausko paveikslas kaukėETD - Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija18 balandžio 2012 ... Sukurtas pagal Dievo paveikslą žmogus, ieškodamas atsakymų į ..... žmogus, užsidėjęs kaukę , išlieka paslaptingas, o ypatingas, ...... karalienė“, 1937, ir M. Venslausko „Saulutė“, 1939), Borisas Dauguvietis (S. Čiurlionienės-.
   11  +5 2014 sep 19karkasinio namo statybo technologija28 rugpjūčio 2009 ... MEDINĖS STATYBOS TEORINĖ RINKOS FORMAVIMOSI APŢVALGA ............... 11. 1.1. ... Karkasinio namo statybos etapai ir technologija .
   11  +8 2014 aug 11birza akcijos kaina acAKCIJŲ VERTINIMO MODELIŲ TAIKYMAS LIETUVOS VERTYBINIŲ AB „Grigiškės“ akcijos kaina dividendų diskonto modeliu, 2009 – 2012 m. 76. 17 lentelė.
   12  +8 2014 sep 24kodel kanados gyventojai pasiskirste netolygiaiOdontologai buvo netolygiai pasiskirstę regionuose bei
   12  -2 2014 sep 23etikos kodekso strukturaŠiuolaikinė etikos samprata ir struktūra . .... 2.7 Etikos kodekso vaidmens švietimo organizacijos vadyboje empirinio tyrimo rezultatai .............38.
   12  +20 2014 sep 12admoni modelle des satzesDem deutschen Satz liegt eine Struktur zugrunde, die durch eine topologische. Felderanalyse .... Wladimir Admoni (1962) sieht in der Verbalklammer eines der umstrittenen .... syntaktische Grundmodelle ) (Erben 1980: 266).
   12  -3 2014 sep 01reklamos imones organizacine struktura16 rugpjūčio 2007 ... organizacinės valdymo struktūros atitinka teorinius modelius, išanalizuoti ir susisteminti ... Tačiau to paties pasakyti apie paslaugų sferos įmones , tiksliau apie viešbučius – negalime. ..... „Idėjų fabrikas", ( reklamos agentūra).
   12  +11 2014 aug 26learn english buoseStraipsnisbuose teigė, kad rašytinis tekstas, kaip užsienio kal- ..... The situation of learning English language in Europe is described with reference to the study of teaching ...
   12  ~ 2014 aug 20vejo jegaines darbasVĖJO IR FOTOELEKTRINĖS JĖGAINĖS TYRIMASBaigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisija: ... Darbe nustatyta pagrindiniai kompleksinės, saulės – vėjo , jėgainės parametrai, remiantis.
   12  +13 2014 aug 19kaunas vandens kietumasKAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS18 balandžio 2011 ... tarpžinybinį bendradarbiavimą, valdant geriamojo vandens saugą ir kokybę....... 18 .... Rūta Ustinavičienė Kaunas University of Medicine, Faculty of ...... Vandens kietumas nėra koks nors konkretus vandens komponentas, o.
   12  +4 2014 aug 14moksliniai straipsniai mruni2006:N:1:79 - eLABaŽurnale spausdinami: Teisės krypties moksliniai straipsniai ; Monografijų, vadovėlių ... pirmininkas , Mykolo Romerio universitetas , Lietuva , gedmes@ mruni .lt.
   12  +19 2014 jul 31viliaus grafiku tapybaVILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Sigitas 2 Duomenys iš „ Vilniaus Dails kombinato“ tapybos darbų skirstymo protokolų .... plano ir jame išdstytų meno kūrinių emocinio poveikio grafikus .
   12  ~ 2014 jul 26trigger x sliekaiLIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETASDeep and constant tillage can cause the decrease of humus ..... Tyrimo objektas – žieminiai kviečiai (Triticum aestivum L.), piktžolės, sliekai ir ..... buvo nustatytas kiekviename laukelyje 12 vietų naudojant 20 x 30 cm rėmelį.
   12  +24 2014 jul 24hipoteka turto arestaiIŠIEŠKOJIMAS IŠ ĮKEISTO TURTOhipotekos objektu gali būti nekilnojamasis turtas , tad sektų loginė .... kreiptis kreditoriui į hipotekos teisėją su prašymu areštuoti įkeistą turtą ir ...
   12  ~ 2014 jul 19jas leader melia naturevilnius university nature research centre, institute of botany algirdas The research was carried out at the Nature Research Centre, Institute of Botany in 2009–. 2013.
   13  +13 2014 sep 29klasikine salygojimo teorija nobelio premija4 rugpjūčio 2011 ... ekonominių teorijų ir Mastrichto sutarties kontekste; apibūdinta Euro zonos ..... Klasikinė ekonomikos teorija (clasisical economics): ekonomikos .... naujesnės teorijos (Krugman, 1991) įspėjo, kad integracija taip pat gali sąlygoti didėjančią .... Nobelio premijos laureatas R. Solow, plėtodamas ekonomikos ...
   13  +5 2014 sep 27sufolku avysMĖSINĖS AVYSJau 2002 m. įvežtos 35 sufolkų ir 34 beri- šon diušer veislių avys iš Lenkijos. Artimiausiu metu jų bus įvežta dar daugiau. Spartesniam mėsinės avininkystės ...
   13  -3 2014 sep 17jolita zukauskasLietuvos virtuali biblioteka - Žukauskas , PŽukauskas , Pranas, 1950- Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas). Rastos kelios versijos ... Vveinhardt, Jolita , 1976- Žukauskas , Pranas, 1950-. Rastos kelios ...
   13  +21 2014 sep 16mis lietuva 2007 dalyves atrankaKaunas 2007 ... Kaunas 2007 ... Lietuvos vertybinių popierių rinkos dalyviai . .... VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATRANKOS ĮRANKIO PROJEKTAS. ..... Pirmin÷ mis rinkomis laikomos tokios rinkos, kuriose prekiaujama naujai ...
   13  ~ 2014 sep 12spodnie nikola vertusmiestą. Štai kaip Nikolas Fajė ( Nicolas Flanat de la Faye) aprašė savo persikė- limo įspūdžius: „Šiame
   13  -1 2014 sep 09fukciju auginimas... tai nepakankamas pažintinių fukcijų išsivystymas d÷l minimalių ... Ugdymas – bendriausia pedagogikos kategorija, apimanti auginimą , ...
   13  -1 2014 aug 21tehnogym elipsinis treniruoklislaipteliai ir elipsinis treniruoklis . Moterys treniravosi .... MDS nustatymo testas buvo atliekamas ant bėgtakio ( Technogym , 2000). Viso testavimo.
   13  +2 2014 aug 13viesbucio baltpark isplanavimas brezinysGalima pastebėti, kad iki šiol dešimtuke vyrauja viešbučių ir maitinimo paslaugų verslo ..... planas ― pavadinimas patikslintas, ir skamba kaip „Franšizės ..... Baltpark . 5. Best Western Hotel. 6. Coca-Cola. 7. Cosmopolitan. 8.
   13  ~ 2014 aug 09apsisaugoti nuo vncReikia apibrėžti scenarijus, nuo kurių norime apsisaugoti . DS6: Identifikuoti
   13  +15 2014 aug 03vertybiniu popieriu rusysMAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PORTFELIO FORMAVIMO ĮRANKIS. LIETUVOS .... Vertybinių popierių rūšys .
   13  -1 2014 aug 01elipsinis treniruoklis technogym
   13  +88 2014 jul 20nb kgw black clusterThe dynamics and optimization of the radiation of a femtosecond Puslaidininkiniais lazeriais kaupinamo Yb: KGW femtosekundinio
   13  +39 2014 jul 17baltic zivile copenhagenŽivilė NemickienėŽivilė Nemickienė .... Martinet, and Jacobson, the Copenhagen Linguistic Circle with ...... The third Baltic Conference on Human Language.
   14  +11 2014 sep 29vaida zimnickieneeLABa - Tarptautinės rab „Norwex baltic“ įvaizdžio formavimo 4 rugpjūčio 2011 ... Atsakomybė, Zimnickienė , Danutė - Magistro baigiamojo darbo autorius ... Andžiūtė , Vaida - Magistro baigiamojo darbo vertinimo posėdžio ...
   14  +1 2014 sep 15hiperbolinis tangentasVAIZDO ATPAŽINIMAS DIRBTINIAIS NEURONINIAIS TINKLAISHiperbolinis tangentas yra dar viena dažnai naudojama aktyvavimo ... Matome, kad hiperbolinis tangentas panašus į sigmoidinę funkciją, bet ...
   14  -6 2014 sep 14glúosnisGàbartas, Gãnas, Gėdvylas, Gèniušas, Gylỹs, Gìndleris, Gineika, Gývis, Gluobỹs, Glúosnis ,. Greĩčius, Grỹbas, Grýgelis, Grìnius, Gudìškis, ...
   14  +7 2014 sep 09hanza valiutu kursaiValiutų apsikeitimo sandoris - tai susitarimas tarp dviejų šalių - banko ir
   14  +15 2014 sep 06solvency letter proz indothe work as a translator and editor and is the following: metaphorical business terms of the
   15  +14 2014 sep 30statybos technologiju platformataikomos įvairiausios monolitinės statybos technologijos, surenkamosios ..... sąjungų yra Europos statybos technologijų platforma (ЕСТР), ...
   15  -2 2014 sep 14farabos irGaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžio chemoterapijos veiksmingumo Darbas atliktas ir disertacija rengta Kauno medicinos universiteto ...... Bismuth H, Adam R, Levi F, Farabos C, Waechter F, Castaing D, Majno P,.
   15  -1 2014 aug 12konfliktu valdymas straipsniaiMokslinė problema: personalo konfliktų sprendimas. .... kad personalo konfliktai priklauso nuo įgūdžių, valdymo stiliaus, bendrųjų vertybių.
   16  +85 2014 sep 24mokesčių inspekcija mikėnaitė nijolĖ mikĖnaitĖIngrida Mikenaite ..... Mokesčių inspekcija nori gauti žinių apie įmons ... Mokesčių apskaičiavimas – turi atitikti galiojančių įstatymų reikalavimus, ...
   16  +9 2014 sep 14hanza valiutu kursiaVALIUTŲ KURSŲ RIZIKOS VALDYMAS16 rugpjūčio 2007 ... RAKTINIAI ŽODŽIAI: valiutų kursai , valiutų kursų rizika, valiutų kursų rizikos ...... bankai ( Hansa Bankas ir bankas Snoras) reikalavo pateikti ...
   16  -6 2014 sep 06donatas kajokasKontekstas poeto Donaldo Kajoko tekstams: Rytų / Vakarų dialogo Donaldas Kajokas – patikimas šios draugijos narys. Kaip ...... Ir Donata Mitaitė, ir kiti literatūros tyrinėtojai atkreipia dėmesį į Donaldo Kajoko .
   16  +3 2014 sep 05vmi duomenu perziura31 rugpjūčio 2011 ... VMI DUOMENŲ ATRANKOS AUDITUI PLANAVIMO ..... Suformavus visus įrašus plane, planas pateikiamas peržiūrai ar spausdinimui. 2.5.
   16  ~ 2014 jul 27kaimo turizmo verslo planasSöKMINGOS KAIMO TURIZMO VADYBOS PRINCIPAI – ATVEJŲ Sodybos vadovo įtaka kaimo turizmo verslo s÷kmingai vadybai .
   16  +8 2014 jul 17kaip rasomos astuntines natosKaip rašoma “Elementariojoje muzikos teorijoje” apie garso trukmės ... Aštuntinė nata – pilnaviduris ovalas su koteliu ir vėliavėle ( ) – žymi ...
   17  +6 2014 sep 27enhance vertimasKULTŪRINIŲ REALIJŲ VERTIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ ROMANE ...... Supposedly , subtitles enhance foreign language learning are usually.
   17  +39 2014 aug 19palapiniu statymas regioniniuose parkuose10 rugpjūčio 2009 ... Turizmo organizavimas Nemuno kilpų regioniniame parke . ...... stovyklos rekreacinėse teritorijose – palapinių statymas , laužų kūrimas, malkų ...
   17  +12 2014 aug 14virsutines nugaros skausmasSantrauka (LT) - Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijaTyrimo tikslas: nustatyti sėdimą darbą dirbančių kaklinės stuburo ir viršutinės nugaros dalies skausmų ir fizinio aktyvumo sąsajas su plaštakos ...
   17  ~ 2014 aug 13kas pirkote dini directvirsmams, kas leidžia tiksliau prognozuoti vaistų, atrankiai kaupiamų tam
   17  +23 2014 aug 04muitines deklarcijos klastojimasATSTOVAVIMO DEKLARUOJANT PREKES MUITINEI Atstovavimas deklaruojant prekes Lietuvos muitinei .
   17  +69 2014 jul 17kas yra debesu kompiuterija„ Debesų “ technologijų pritaikomumas verslo valdymo sistemoseInternational Data Corporation) - yra rinkos tyrimų ir analizės firma .... „ Debesų “ kompiuterija yra esminė permaina šiuolaikiniame IT pasaulyje.
   18  +10 2014 oct 03vizu sablonai anglu kalba3 rugpjūčio 2011 ... programos dalykus, kursus (Specialybės anglų / vokieč虹ų kalba , .... tyrimų anketų pavyzdžiai , kokybinio tyrimo analizės duomenys, kokybinio tyrimo dalyvių cha- ...... gebėjimai kaip inovaciniai sugebėjimai, sugebėjimas vizu -.
   18  +1 2014 sep 29paaugliai klausydami muzikos depresijaVYRESNIŲJŲ PAAUGLIŲ MUZIKOS MOKYMOSI MOTYVACIJOS Empiriškai ištirti vyresniųjų paauglių nuomonę apie muzikos pamokas. 4. Pateikti
   18  -1 2014 sep 27mazu sunu veislesMAŽŲJŲ ŠUNŲ VEISLĖS LIETUVOJEGYVŪNŲ VEISIMO IR GENETIKOS KATEDRA. Svetlana Jonikienė. MAŽŲJŲ ŠUNŲ VEISLĖS LIETUVOJE. Magistro darbas. Darbo vadovas:.
   18  +54 2014 sep 19mantas pakštas 1986Magistro baigiamasis teorinis darbas DUBLIAVIMO METODŲ dubliavimo pavyzdţių, tokie kaip Balio Pakšto 1980 m. dubliuotas paveikslas „ Paţaislio ... Jūratė Derkintienė ir Mantas Matuiza paveikslą – „Miške“, tapybą ant kartono ..... 1986 m. šį paveikslą naujai restauravo Margarita.
   18  +27 2014 sep 16saikas serverio nustatymas48. 2.5.2. Rodiklių reikšmingumų nustatymas porinio palyginimo metodu.
   18  +22 2014 sep 02rizikos kapitalo fondasRIZIKOS KAPITALO FONDŲ INVESTAVIMO YPATUMAI LIETUVOJERIZIKOS KAPITALAS BEI RIZIKOS KAPITALO FONDAI LIETUVOJE. .... Rizikos kapitalo fondai ir fondus valdančios įmonės Lietuvoje.
   18  +3 2014 sep 02anomijos teorija pagalteorija papildė anomijos teoriją . ... Vaikas elgiasi pagal pavyzdžius, kuriuos jis mato artimiausioje aplinkoje, ... nusikalsti (anomija ir panašiai).
   18  +10 2014 aug 18buy vilkma shirtsVILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY Eglė Duksaitė The most common motives in buying the business. ...... 2006 sold 92,37% shares of Vilkma , AB (the shirt sewing company in Ukmergė) to textile ...
   19  +4 2014 oct 03zita cepaite knygos pristatymasŠiame straipsnyje pristatomi maždaug per 10 metų svetur parašyti lietuvių prozos ... (matulevičiūtė, 2010). o jos knygos pagrindinės veikėjos inesos egzilinės .... Zita Čepaitė „Emigrantės dienoraštyje“ publicistiškai apibendrina tūkstančių lietu- .
   19  ~ 2014 sep 18manuela magistroeLABa - Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių statybos darbo našumo Silickas, Juozas - Magistro baigiamojo darbo recenzentas. Tvaronavičienė, Manuela - Magistro baigiamojo darbo recenzentas. Korsakienė ...
   19  -2 2014 sep 17vgtu eismo mokomasis centras bankrutavo(vgtu .lt/upload/tif_tvk/logistikos%20reiksme%20versle%202007.pdf
   19  -2 2014 sep 16milda zemaittapatyb s modeliai: Maironis, Žemait ir Gabriel Petkevičait -Bit
   19  +5 2014 sep 09kliento charakterio bruožaiNEVERBALINĖS KOMUNIKACIJOS VAIDMUO DARBUOTOJŲ IR KLIENTŲ ... kia organizacijos darbuotojų ir klientų santykius? ..... kliento charakterio bruožų . 2.
   19  +58 2014 aug 22gyventoju indeliai dinamikareda juodytė asmeninių finansų valdymo metodų lietuvoje tyrimasNamų ūkių investicijų į grynųjų pinigų indėlius ir vertybinius popierius ... Lietuvos gyventojų santaupų koeficiento dinamika 2004–2008 m. 44.
   19  +26 2014 aug 14senoji lietuviu kalbaSenoji LIETUVOS literatūraSenoji . LIETUVOS literatūra. 21. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. VILNIUS 2006 .... papildys lietuvių kalbos istorikė, senosios lietuvių raštijos tyrėja dr.
   19  ~ 2014 jul 31naujosios busto sistemosNamų ūkių apklausų apie būsto paskolas analizėIšanalizuoti naujos būsto atpirkimo sandorio paslaugos privalumus ir ..... 4. 10 pav. Būsto kreditavimo sistema su išoriniais veiksniais.
   20  -6 2014 sep 30siualiu migracijaMindaugas Samoška. MIGRACIJOS IR NEDARBO LYGIO LIETUVOJE. PRIKLAUSOMYBĖS TYRIMAS. MAGISTRO DARBAS. Šiauliai 2009 ...
   20  +13 2014 sep 26vertintojų ruošimas geografijos egzaminuiMagistranturos studiju baigiamuju darbu ir egzaminu vertinimo Antrosios pakopos studijų baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisija:
   20  +5 2014 sep 25tatarunas vacis3 rugpjūčio 2007 ... MONTPELLIER 1 UNIVERSITETAS. FARMACIJOS FAKULTETAS. Vacis Tatarūnas . POLIMERAZĖS GRANDININĖS REAKCIJOS METODO.
   20  +9 2014 sep 20sistema nuoeLABa - Grupė kaip dinaminė sistema : nuo ko pradėti?This article outlines the nature of the observations and modelling which are necessary to obtain a well defined characterisation of a subcultural group.
   20  +6 2014 aug 22pirminiai apskaitos dokumentaiATSISKAITYMŲ SU TIEKĖJAIS IR PIRKĖJAIS APSKAITA IR ANALIZĖPirminiai apskaitos dokumentai – tai informacijos apie įmonės valdomo turto, ... bet nėra gautas tai patvirtinantis apskaitos dokumentas”.[25] V.
  1 2 of 7 pages