luatkhaiphong.com

Please wait for loading...
    (412):

  /
   1  ~ 2014 feb 28mẫu hợp đồngCác Biểu mẫu Hợp đồng - Công ty Khai PhongCông ty Luật Khai Phong cung cấp các mẫu hợp đồng kinh tế - thương mại thông dụng để tham khảo. Để có bản hợp đồng tốt nhất cho từng tình huống cụ. ‎Mẫu Hợp đồng mua bán hàng ... - ‎Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh ...
   1  ~ 2013 dec 28mau giay moiMẫu Giấy mời - Công ty Khai PhongMẫu 1. 9 – Giấy mời (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ) TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN,  ...
   1  +7 2013 dec 15dich vu luu truHệ thống ngành nghề dịch vụ lưu trú và ăn uống - Công ty Khai PhongHỆ THỐNG NGÀNH DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG (Ban hành kèm theo Quyết ... cơ quan văn thư lưu trữ và tất cả các hoạt động dịch vụ thông tin còn lại.
   1  +1 2013 dec 13bien ban hopMẫu Biên bản cuộc họp - Công ty Khai PhongMẫu 1. 12 – Biên bản (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ) Mẫu 1. 12 – Biên bản TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ  ...
   2  ~ 2014 jan 04mau quyet dinhMẫu Quyết định bổ nhiệm - Công ty Khai PhongQUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY V/v: Bổ nhiệm CÔNG TY ……………… ……. . Cộng ... KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Quyết định bổ nhiệm   ...
   2  +99 2013 dec 06don xin gia hangMẫu Đơn xin gia hạn thời hạn hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Phụ lục số 01a. ĐGH ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI (Ban hành kèm theo Thông tư số  ...
   2  +99 2013 dec 06mau giay gioi thieuMẫu Giấy giới thiệu - Công ty Khai PhongMẫu 1. 11 – Giấy giới thiệu (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ) TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ   ...
   3  +4 2014 mar 07hop dong lao dongMẫu Hợp đồng lao động thời vụ - Công ty Khai PhongMẫu Hợp đồng lao động thời vụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đơn vị: CÔNG TY……………. . Số: …. . /HĐLĐ/2011.
   3  +23 2014 jan 26kho hang ben baiHệ thống ngành nghề vận tải kho bãi - Công ty Khai PhongHỆ THỐNG NGÀNH VẬN TẢI KHO BÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số ... Hoạt động của bến bãi để bốc dỡ hàng được phân vào nhóm 52219 (Hoạt động   ...
   3  +98 2013 dec 06giay gioi thieu
   4  -1 2014 feb 07mẫu giấy giới thiệu
   4  +1 2014 jan 11van tieng anhVăn bản Tiếng Anh - Công ty Khai PhongHS Tài chính, Kế toán & Thuế · HS Thương mại, Hải quan · HS Lĩnh vực khác · Liên hệ · Skip to content. KPLC: Văn bản pháp luật Văn bản Tiếng Anh   ...
   5  +2 2013 dec 06luat tin dungPháp Luật Ngân Hàng & Tín Dụng - Công ty Khai PhongPHỤ LỤC SỐ 04 CÁCH XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Ban hành kèm theo Thông tư số   ...
   5  -3 2013 dec 04luat ngan hangLuật Ngân hàng - Công ty Khai PhongThông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với   ...
   6  -3 2014 mar 07mau hoa donMẫu Hóa đơn giá trị gia tăng - Công ty Khai PhongHóa đơn giá trị gia tăng do Chi cục thuế phát hành: (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC Ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính) TÊN CỤC   ...
   6  -2 2014 feb 16mã ngành nghề kinh doanhDanh mục chi tiết nội dung ngành , nghề , xếp mã ngành cấp 4Nội dung ngành , nghề kinh doanh . Mã ngành, tên ngành cấp 4 theo VSIC. 1. Giải phóng mặt bằng: Chỉ thực hiện các hoạt động thương thuyết với dân, làm các  ...
   6  ~ 2014 feb 06luật xây dựngLuật Xây dựng - Công ty Khai PhongNghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng ; kinh doanh   ...
   6  +1 2014 jan 06cong ty luatCông ty Luật Khai Phong - Đối tác Pháp lý tin cậy - Hãng luật Kinh Tư vấn về Đầu tư và Phát triển Dự án. Tư vấn về Doanh nghiệp, Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại. Tư vấn về Quyền sử dụng đất/Hạ tầng/Xây dựng & Bất động  ...
   6  +4 2013 dec 27mat hoa donThủ tục Báo cáo mất hoá đơn - Công ty Khai PhongTrình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh làm mất hoá đơn phải báo cáo với Chi cục thuế quản lý trực tiếp ngay trong ngày làm việc - Cách thức thực hiện:
   7  -3 2014 mar 07giay phep kinh doanhMẫu Giấy phép kinh doanh - Công ty Khai PhongMẫu GP-1. Giấy phép kinh doanh Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP  ...
   7  -2 2014 feb 08ma nganhDanh mục chi tiết nội dung ngành, nghề, xếp mã ngành cấp 4DANH MỤC CHI TIẾT NỘI DUNG NGÀNH, NGHỀ XẾP MÃ NGÀNH CẤP 4 (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê) DANH MỤC CHI TIẾT NỘI DUNG NGÀNH  ...
   7  ~ 2014 jan 26nganh nghe kinh doanh
   7  -2 2014 jan 12luat chung khoanLuật Chứng khoán - Công ty Khai PhongNghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị  ...
   7  ~ 2013 dec 24con dau cong tyNgười đại diện pháp lý của công tyỞ ba yếu tố trên và trong tương quan với công ty , hai cái đầu thay đổi còn cái thứ ba không; nó tồn tại cùng với công ty . Chính vì nó không đổi nên... con ma hết  ...
   8  ~ 2014 jan 08nganh xay dungHệ thống ngành nghề xây dựng - Công ty Khai PhongHỆ THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ- BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 41: XÂY DỰNG NHÀ  ...
   8  +36 2014 jan 07tinh luong thue ngoaiHướng dẫn xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài theo dự toán5 Tháng Mười Một 2012 ... Chi phí xã hội tính bằng tỉ lệ % trên mức lương cơ bản của chuyên gia. Chi phí xã hội căn cứ theo quy định của nước mà tư vấn nước ngoài   ...
   8  +15 2013 dec 24giay phep quang caoMẫu Đơn xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáoPhụ lục 1: ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng  ...
   8  -4 2013 dec 17cogn ty luat
   9  +92 2014 feb 21luật viên chức 2011Luật Viên chức số 58/2010/QH12 - Công ty Khai PhongLuật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010  ...
   9  -6 2013 dec 30in giay moi
   9  -6 2013 dec 24quy che tra luongMẫu Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao độngQuy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động I - MỤC ĐÍCH: Việc trả lương , trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người.
   9  ~ 2013 dec 20bao khoa the mbMẫu Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệPHỤ LỤC XII: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ( Ban hành kèm theo Thông tư số 02 /2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 3 năm  ...
   9  -3 2013 dec 17luat dau tuPháp luật Đầu tư - Công ty Khai PhongThông tư số 31/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.
   10  -1 2014 feb 26hoat dong sung ban dienMẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lựcĐề nghị Bộ Công Thương/Uỷ ban nhân dân tỉnh
   10  -2 2013 dec 29quan ly chung cuMẫu Nội quy quản lý sử dụng Nhà chung cư - Công ty Khai PhongBản nội quy này quy định các nội dung về quản lý sử dụng nhà chung cư (ghi rõ tên tòa nhà chung cư )
   10  -2 2013 dec 20giay di duongMẫu Giấy đi đường - Công ty Khai PhongMẫu 1. 15 – Giấy đi đường (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ) TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ   ...
   10  +15 2013 dec 12hop donh sonCông ty Luật Khai Phong cung cấp các mẫu hợp đồng kinh tế - thương mại thông dụng để tham khảo. Để có bản hợp đồng tốt nhất cho từng tình huống cụ.
   11  -4 2014 feb 06mẫu công văn đề nghịMẫu Công văn đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên - Công ty Khai Phong8 Tháng Bảy 2013 ... Mẫu 01/DNUT: Mẫu Công văn đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên Thông tư số 86/ 2013/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính quy  ...
   12  +13 2014 feb 11thông tư 28Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28 /2/2011 hướng dẫn Luật quản Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn  ...
   12  +5 2014 jan 07mau thong baoMẫu Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánhPHỤ LỤC III: MẪU THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9  ...
   12  +12 2013 dec 23giay phep karaokeThủ tục Giấy phép kinh doanh karaoke - Công ty Khai Phonga) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và.
   13  ~ 2014 jan 06dien dan ra banMẫu Bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra - Công ty Khai PhongMẫu số 6: Mẫu Bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra Ban hành kèm theo Thông tư số
   13  +12 2013 dec 22mau thu tu vanCông ty Luật Khai Phong cung cấp các mẫu hợp đồng kinh tế - thương mại thông ... YÊU CẦU DỊCH VỤ/ TƯ VẤN Luat Khai Phong tu van ... Thu hẹp | Mở rộng.
   14  +12 2014 mar 03mẫu báo giá theo quyết định 3364Công văn số 3364 /TCT-DNK ngày 11/9/2006 về nộp thuế môn bàiTheo quy định tại điểm 1, mục II Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày ... nào đó cơ sở không thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh và đã có đơn báo cơ quan  ...
   15  +51 2014 jan 05bao cao moi truongMẫu Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cơ sở - Công ty Khai PhongPHỤ LỤC 04: MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ( Kèm theo Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ  ...
   16  +7 2014 jan 21giay chuyen doiMẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho nhau vào thời điểm
   16  -7 2014 jan 07cap chung chiMẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dượcPhụ lục 1 Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT - BYT Ngày 29 tháng 3 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Y tế Mẫu số  ...
   17  +84 2014 feb 09quang cao otoThủ tục Giấy phép thực hiện quảng cáo trên thành xe ô tô
   17  +53 2014 jan 10tra cuu nhan hieuMẫu Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu - Công ty Khai PhongPhụ lục F - Mẫu số: 03-YCTCNH: Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007của Bộ Khoa học  ...
   17  +43 2013 dec 13thu tuc vay vonThủ tục vay vốn ngân hàng - Công ty Khai PhongHồ sơ vay vốn tại Ngân hàng gồm: 1. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu Ngân hàng ) 2. Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp - Giấy phép thành lập/ Giấy đăng ký kinh  ...
   18  +25 2014 feb 19giay uy quyen cong tyGiấy ủy quyền cho nhân viên nghiệp vụ - Công ty Khai PhongMẫu 03/LK-TV: GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ Mẫu 03/LK-TV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   19  -3 2014 feb 25cam kết dự ánMẫu Bản cam kết khi được nhận chuyển nhượng dự ánPHỤ LỤC SỐ 2: MẪU VĂN BẢN CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN ) KHU ĐÔ THỊ MỚI, DỰ ÁN KHU NHÀ Ở, DỰ ÁN   ...
   19  ~ 2014 jan 09gio lam viecChương VII THỜI GIỜ LÀM VIỆC , THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI | Bộ luật Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012  ...
   19  +53 2014 jan 08hoat dong heHệ thống ngành nghề hoạt động của tổ chức chính trị - xã hộiHỆ THỐNG NGÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - Xà HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM Xà ...
   20  -15 2014 mar 05danh sach nhan suMẫu Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên mônMẫu số 6/KKNS Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn TÊN CƠ SỞ CỘNG HOÀ XÃ.
   20  +81 2014 mar 05xin giay phep laoThủ tục Xin giấy phép lao động cho người nước ngoàiXin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là một dịch vụ của Luật Khai Phong. Chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện việc xin giấy.
   20  -11 2014 jan 25quyet toan thueThủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệpThủ tục: Khai quyết toán thuế TNDN - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm.
   20  ~ 2014 jan 04hop tac kinh doanhMẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Công ty Khai PhongHỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH . Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp lý khác có liên quan, các Bên dưới đây mong muốn  ...
   20  -8 2013 dec 11sang ten so doThủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất - Công ty Khai Phong1. Việc nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ được quy định như sau: a) Hồ sơ hồ sơ sang tên sổ đỏ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp.
   21  +1 2014 jan 27dieu kien niem yetThủ tục Đăng ký niêm yết tại Sở GDCK, Trung tâm GDCK+ Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết đối với người đầu tư, bao gồm các điều kiện thanh toán, tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, điều kiện   ...
   21  +80 2013 dec 06luat ke toanBáo cáo rà soát Luật Kế toán 2003 - Công ty Khai PhongCó 12 vấn đề Luật Kế toán chuyển giao cho Chính phủ và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, trong đó, Chính phủ quy định chi tiết và hướng  ...
   22  -2 2014 feb 12mẫu thông báoMẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh HS Lĩnh vực khác · Liên hệ · Skip to content. KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp  ...
   22  -14 2014 jan 15phieu xuat khoMẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý - Công ty Khai PhongMẫu tham khảo Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý: (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)
   24  +10 2014 jan 25duoc pham bao anNguyên tắc, tiêu chuẩn GMP bao bì dược phẩm - Công ty Khai Phong7 Tháng Chín 2012 ... PHỤ LỤC 1: NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN GMP BAO BÌ DƯỢC PHẨM (Kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8 2012 của Bộ Y tế)  ...
   24  -7 2014 jan 13san dau giaMẫu Biên bản bán đấu giá tài sản - Công ty Khai PhongBiên bản bán đấu giá tài sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 của Bộ Tư pháp) Mẫu số 04 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  ...
   25  +12 2014 feb 07cục thuế tỉnh bình dươngMã hóa đơn của Cục thuế các tỉnh , thành phố - Công ty Khai PhongMã hóa đơn của Cục thuế các tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương phát hành ... 08. Hải Dương . 40. Quảng Nam. 09. Hưng Yên. 41. Bình Định. 10. Thái Bình .
   25  +76 2013 dec 09dang ky doanh nghiepBiểu mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp - Công ty Khai PhongBIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính) BIỂU MỨC  ...
   25  -22 2013 dec 07van chuyen kho baiHỆ THỐNG NGÀNH VẬN TẢI KHO BÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số ... Vận chuyển của xe cứu thương được phân vào nhóm 86990 (Hoạt động y tế khác  ...
   26  ~ 2014 feb 13ban dat thuong tinBảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Quyết định 43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 ban hành Quy chế quản lý ... KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất /Hạ Tầng/Xây ... Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Thường Tín năm 2012.
   26  +2 2013 dec 28quyet dinh sa thaiMẫu Quyết định về việc thi hành kỷ luật lao động - Công ty Khai PhongMẫu số 9: Mẫu Quyết định về việc thi hành kỷ luật lao động Ban hành kèm theo ... cao đối với đơn vị thuộc các ban quản lý (nếu kỷ luật theo hình thức sa thải ).
   27  -8 2014 feb 05lam ho chieuThủ tục cấp Hộ chiếu phổ thông lần đầu - Công ty Khai PhongThủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông (lần đầu) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ ... bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
   27  +74 2014 jan 06ma chung khoanThủ tục Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán - Công ty Khai PhongThủ tục: Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư là tổ chức thuộc loại hình quỹ đầu tư chứng khoán ) - Trình tự thực hiện: Nhà.
   27  -10 2013 dec 06dat xuan maiBảng giá đất tại thị trấn Xuân Mai thuộc huyện Chương Mỹ năm 2012BẢNG SỐ 7: BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN XUÂN MAI THUỘC HUYỆN CHƯƠNG MỸ (Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của  ...
   28  -15 2013 dec 27van ban thueMẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế , tiền phạtMẫu số: 02/NOPT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ , TIỀN PHẠT ( Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài  ...
   28  +4 2013 dec 10nghe ke toanNội dung, yêu cầu môn thi cấp chứng chỉ hành nghề kế toánPHỤ LỤC SỐ 01: NỘI DUNG, YÊU CẦU MÔN THI/PHẦN THI (Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   ...
   29  -21 2014 feb 18công văn đề nghị
   29  +52 2014 feb 04hiep dinh docHiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ - Công ty Khai PhongKPLC: Văn bản pháp luật Cam kết quốc tế Hiệp định thương mại Việt Nam ... mại bình đẳng và cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau;
   29  +72 2014 jan 10mau the hoi vienMẫu Sổ đăng ký thành viên - Công ty Khai PhongCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ... Skip to content. KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Sổ đăng ký thành viên   ...
   29  -1 2013 dec 24tu de giayMẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tưMẫu văn bản áp dụng chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài: Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006  ...
   30  -8 2014 feb 02ban dat cau giayBảng giá đất thuộc địa bàn quận Cầu Giấy năm 2012BẢNG SỐ 6: BẢNG GIÁ ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY (Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)  ...
   30  +8 2013 dec 25xu ly cap nuocHệ thống ngành nghề cung cấp nước , hoạt động quản lý và xử lý HỆ THỐNG NGÀNH CUNG CẤP NƯỚC ; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI (Ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10  ...
   30  ~ 2013 dec 10dau tu du anTrình tự thủ tục hành chính triển khai dự án đầu tưa) Dự án đầu tư thuộc các ngành dịch vụ: Khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng kinh  ...
   30  ~ 2013 dec 08cay xanh vu giaCấp giấy phép Chặt cây, tỉa cành và dịch chuyển cây xanh phục vụ THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP CHẶT CÂY, TỈA CÀNH VÀ DỊCH CHUYỂN CÂY XANH PHỤC VỤ CHO THI CÔNG DỰ ÁN, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG.
   31  +9 2014 jan 31hang hieu dong khoiMột số quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sựThời hiệu khởi kiện về việc thực hiện hợp đồng đại lý tàu biển, hợp đồng môi giới hàng hải, hợp đồng lai dắt tàu biển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải là 2 năm kể  ...
   31  +17 2013 dec 24ve sinh may mocThủ tục đăng ký các loại máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an a) Tên thủ tục hành chính: Đăng ký các loại máy , thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động b) Trình tự thực hiện thủ tục.
   32  -9 2013 dec 31in bieu mau
   32  -27 2013 dec 30ban muc in mauMẫu Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm: Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của  ...
   32  +59 2013 dec 23tinh hinh chung khoanMẫu Báo cáo tình hình tiền gửi giao dịch chứng khoánPhụ lục XVII MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN GỬI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ( Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm  ...
  1 2 of 5 pages