masht-gov.net

Please wait for loading...
    (130):

  /
   1  +1 2014 jun 12ministria e arsimitMinistria e Arsimit , e Shkencës dhe e Teknologjisë - MASHT, MEST Webfaqja zyrëtare e Ministrisë së Arsimit , të Shkencës dhe të ... Shkolla e Gjelbër fituese e çmimit "Mjedis i gjelbër dhe i pastër në shkolla". ‎Udhëzimet Administrative - ‎Planprogramet - ‎Arsimi parauniversitar - ‎Shqip
   2  +1 2014 may 25motivimi ne mesimin e historiseRevista 8.cdr - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisëshpërndau në ditën e parë të mësimit në shkollën fillore “Ismail ..... historisë dhe vërtetë është kënaqësi që të përurosh ... mësuesit , i motivon edhe nxënësit që.
   4  ~ 2014 may 21mash shqiperiMinistria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë - MASHT, MEST Webfaqja zyrëtare e Ministrisë së Arsimit, të Shkencës dhe të teknologjisë. Informata për edukimin në Kosovë, sistemi i studimeve, arsimi ...
   4  -1 2014 may 04entrepreneur education and trainingA national Strategy for Entrepreneurship Education and Training .Entrepreneurship in the education and training system. 2. 3. Actors. 4. 4. Status of entrepreneurship in education . 5. 4.1. Primary and Secondary education . 5.
   4  -1 2014 apr 20technology deputy minister mustafa15 - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë - MASHT Minister of Education, Science and Technology (MEST), Mr. Rame Buja accompanied from the deputy minister , Mr. Nehat Mustafa , welcomed today in a meeting ...
   5  +2 2014 jun 17statistikat e kosovesStatistikat e Arsimit në Kosovë 2012/13 - Ministria e Arsimit Statistikat e Arsimit në Kosovë . 2012/13. 2013 blika e Kosovës -Republika Kosova-Republic of Kosovo. Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë.
   5  +1 2014 apr 26arsimi para univesitare privatmë shumë - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë Ky është një proces i cili ka filluar para një vit e gjysmë, i përkrahur nga
   5  +2 2014 mar 28membrana e mikrogjallesaveBIOLOGJImbi bazën e një procedure të mirëfilltë shkencore, si nga forma, qasja metodologjike, organizimi .... Strukturat qelizore (mitokondriet, ribosomet, plastidet, membrana plazmatike, bërthama etj.) .... të organizmit ndaj mikrogjallesave patogjene.
   7  -1 2014 may 16kultura shqiptareKultura shqiptare - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe TeknologjisëBesa Luzha, Lush Culaj, Muhamet Ahmeti-Metis. KULTURA . SHQIPTARE . Fletore tematike për nivelin e parë dukggjini. Page 2. MINISTRIA E ARSIMIT, E ...
   11  -3 2014 may 20pedagogji parashkolloreanalizë e gjendjes së tanishme në edukim parashkollor në kosovëparashkollor ende nuk e ka zënë vendin që e meriton në kuadër të sistemit të ..... 3 Abdylaziz Veseli: ” Pedagogjia parashkollore ”, “Universiteti i Prishtinës”, ...
   14  +4 2014 may 15telenovela forca e fatit capitoloKUMTESAT I - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe TeknologjisëNjë shembull i mirë do të ishte rasti kur Kuteli tek novela “ E madhe është gjëma e
   14  -1 2014 apr 10universitet i prishtinesCURRICULUM VITAETetor 1989 : Regjistrimi në studime në Universitetin e Prishtinës - Departamenti i Biologjisë. Prill 1995: ... e Biologjisë, FSHMN- Universiteti i Prishtines .
   14  ~ 2014 apr 03lokale sa muzikom uzivoministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije - Ministria e Arsimit with others, regardless whether they live in the neighbourhood, in a distant place, or on
   14  +12 2014 mar 25kredi per masterKRITERET E PERBASHKETA PER VLERESIMIN E PROGRAMEVE Arsimit të Lartë (IAL) në Republikën e Kosovës për ECTS. Neni 2. Qëllimi i ... Në ciklin e dytë të studimeve ( Master ) duhet të akumulohen 60-120 kredi , ashtu.
   17  +1 2014 may 01vleresimi si proces motivuesPLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR - Ministria e Arsimit, Shkencës mor për klasën e nëntë të mësimit joformal, si rezultat i ristrukturimit të sistemit të
   18  -6 2014 may 24bilal xhaferri analiza ra beratiGJUHË SHQIPE DHE LETËRSIBilal Xhaferri . Purpuranti: tregimi i etnisë. Ra Berati : tema. Eja trishtim: temat / ... Kënga e këngëve - pjesë për lexim, analiza dhe komente. Analizë. Letërsia e ...
   18  -5 2014 may 01kuptimi i fjales valsi1.1 Analiza e fjalës , rrjedhshmëria e gjuhës dhe e mendimit, pasurimi sistematik i fjalorit;
   19  -7 2014 jun 16rregullorerregullore mbi organizimin dhe sistematizmin e vendeve të punës në Me këtë rregullore dhe duke u mbështetur në ligj përcaktohet vendi i punës, lloji dhe shkalla e arritshmërisë profesionale, njohuritë e nevojshme , përkatësisht ...
   19  +5 2014 may 11ayrılmaz bir parçası113 GİRİŞ Resim sanatı günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir 113. RESİM – İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati. GİRİŞ. Resim sanatı günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline.
   20  -10 2014 jun 20universiteti i biznesit dhe teknologjiseUniversiteti i Prishtinës - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Webfaqja zyrëtare e Ministrisë së Arsimit, të Shkencës dhe të teknologjisë . ... Universiteti i Prishtinës është themeluar me Ligjin mbi Themelimin e Universitetit të Prishtinës, të cilin e ... Fakultetin e Shkencave të Aplikuara të Biznesit në Pejë 16.
   21  +10 2014 jun 17shkronja eLibër i gjuhës - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe TeknologjisëProjekti është mbështetur nga Shkolla e Lartë Pedagogjike e Cyrihut. (Instituti ... SHKRONJA Ë .... Alfabeti i gjuhës shqipe ka 7 zanore e 29 bashkëtingëllore.
   23  +14 2014 jun 01gazeta e kosovesGAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 14 / 9 1. GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 14 / 9 SHTATOR 2011 , PRISHTINË. LIGJI Nr. 04/L-037. PËR ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKEN E  ...
   23  -4 2014 may 22psikologjiaPSIKOLOGJIÇ'është psikologjia dhe ç'ndryshime ka pësuar ajo gjatë zhvillimit të saj. • Disiplina dhe nëndisiplina alternative në psikologji. • Koncepte të lidhura ngushtë .
   23  +1 2014 may 04university of shefield thesalonikiEntry Scholarships to The University of Sheffield International University of Sheffield , CITY College in Thessaloniki , Greece and pursue a globally recognized degree from the University of Sheffield . The studies will be ...
   24  +11 2014 jun 16shtepia botuese uegen kataloguKurrikula e Shkollës Shqipe të Mësimit Plotësues në diasporëKatalogu i njësive-teksteve letrare sipas niveleve dhe klasave /propozim/. 9 ..... Bardhyl Musai, Psikologjia e Edukimit, Shtëpia Botuese : Pegi, Tiranë,1999. 2.
   24  ~ 2014 may 03university of shefield thessaloniki
   25  -7 2014 may 31lufta e pare boteroreHistoriXX. Lufta e Parë Botërore . Marrëdhëniet ndërkombëtare në prag të Luftës së Parë Botërore. Lufta e Parë Botërore (1914-. 1916). Hyrja e SHBA-ve në luftë dhe .
   25  -1 2014 may 28learning development entrepreneursSTANDARDS for QUALIFICATIONS in ENTREPRENEURSHIP Specifications for Teachers/Trainers of Entrepreneurship Learning
   26  ~ 2014 jun 30cats college cambridgeCATS College Cambridge and CSVPA scholarshipstuition fees at CATS College Cambridge and the same setup of scholarships for. Cambridge School of Visual and Performing Arts (CSVPA) for September 2014 ...
   27  -12 2014 jun 14konvikte prishtine pranuarOrganizimi dhe funksionimi i Departamentit dhe Sektorëve të h) vendstrehimet e organizuara të fëmijëve , të nxënëseve, konviktet e
   27  -15 2014 may 30beden eğitimi dersi planlarıBEDEN VE SPOR EGITIMI DERSININ : PLAN VE PROGRAMIBEDEN VE SPOR EĞİTİMİ haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati. GİRİŞ. Öğrenciye fiziki etkinlikler sayesinde kendisinin yeteneklerini ifade etme olanağı ...
   29  +10 2014 may 30rendesia e veshjes0-6 vjet standardet e zhvillimit dhe të mësuarit në fëmijërinë e hershmepër rëndësinë e madhe të investimit në fëmijërinë e hershme, zënë një vend të ..... të cilën fëmijët tregojnë shkathtësi në plotësimin e rutinës ditore gjatë veshjes .
   29  +4 2014 may 24labinota ramiqirës Gusht 20008 NR. KOM UNA D R EJTIM I EMRI MBIEMRI S SH LABINOTA . SHURDHANI. 1 ...... PR LABINOTA . ELMAZI. 2. 5. 11 ...... PR MALIQE. RAMIQI . 4. 18. 44. ###. Sharr. PR RAMADAN. HYSENI. 6. 35. 20. 27. ## #.
   29  -18 2014 may 06kosova academic servicesPROJECTS SUPPORTED BY THE FRENCH EMBASSY IN THE Cofinancing of the higher education fair organised by the Kosovo Academic Services (KAS) and the University library in Pristina The French embassy cofinances ...
   29  -5 2014 may 06natyra vijon pejaLIBRI I ABSTRAKTEVE - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe disa fenomeneve natyrore apo te simuluara ne laborator. Problemi tjeter
   30  -8 2014 may 29rupice na kosi kod deteta0-6 godina STandaRdi RaZVoJa i UČEnJa U RanoM dETinJSTVUDokument o standardima razvoja i učenja su sastavljeni u korist sve dece koja
   30  -6 2014 apr 14njofje ne internetQendra kombëtare për njohje të diplomave - Ministria e Arsimit, e Institucionet. NARIC Kosova. NARIC Kosova - Qendra Kombëtare për njohje dhe informim akademik ... Mësimi Plotësues në Diasporë · Kurikula e Parashkollës.
   31  +6 2014 may 22roma e vjeterHISTORIRoma e vjetër . Njohja me Romën e. Lashtë, popullsinë dhe zgjerimin territorial. Kryengritjet e skllevërve dhe luftërat qytetare. Njohja me organizimin shtetëror ...
   31  -6 2014 mar 25shpia e pritjes shkopiKy publikim është zhvilluar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë,
   32  ~ 2014 may 26heinz kasparovskyThe main speech of this seminar was held by Dr. Heinz Kasparovsky Austrian ENIC/NARIC Director. In his speech "Recognition-challenges ...
   32  -2 2014 mar 29amerika amerika pesme ilahije327 UVOD Muzička umjetnost kao tonska umjetnost, najljepša od Amerika – Kolumbija ... Jednoglasne, dvoglasne i višeglasne pjesme ... Ilahije . Trubadurske pjesme . Laso: Madona mia Cara. Monteverdi: La schate di morire.
   34  +10 2014 may 20qeveria e kosovesWithin the framework of the implementation of the National Program Republika e Kosovës . Republika Kosova-Republic of Kosovo. Qeveria –Vlada- Government. Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe Teknologjisë- Ministarstva za ...
   34  +2 2014 apr 18akademiket ne kosove1.Politikat e MASHT për integrimin e Kosovës në HEAL - Ministria e Politika e MASHT për zhvillimin e kurrikulave në arsimin e lartë në Kosovë .... akademike ), gjë që ka ndikuar në përmbushjen e objektivit të tetë për përfshirjen e.
   35  -14 2014 may 26specifikimi teknikShkolla fillore “Sadri Misini” - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Kundrejt specifikimit të hollsishëm teknik në adresën SHF “Sadri ... Specifikimi i hollsishëm teknik së bashku me afatet dhe kushtet e tjera, ku të ...
   35  +8 2014 apr 27republic of kosovoOFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF KOSOVA / No. 14 / 9 Based on Article 65 (1) of the Constitution of the Republic of Kosovo , ... role of state and society in development of higher education in the Republic of Kosovo .
   36  ~ 2014 may 30banka shqiptare kombetareshkolla për gjuhën dhe kulturën e atdheut dhe identiteti kombëtar (4)Historia kombëtare si një përpjekje për mbijetesë e popullit shqiptar . 7. Albana ...... Bankat , zyrat e patundshmërive, firmat me partnerë afaristë të huaj kanë.
   38  +4 2014 jun 07fituesit master shkencor gazetariNë një konferencë me gazetarë , ku janë bërë publike këto rezultate, Ferdije ... Gjuhë dhe Letërsi Gjermane ( master ) dhe Gazetari ( master ) të mos ... Ministri Buja ndau çmimet për fituesit e garës “Arsimi dhe aftësia e kufizuar”.
   38  -4 2014 may 26pyetja kerkimore teze masterRevista 5_final.cdr - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisëstudimet Master , bursa të nivelit MBA i cili është për
   39  +6 2014 may 03city college thessalonikiEntry Scholarships for students from Kosovo - Ministria e Arsimit City College in Thessaloniki , Greece for students from ... The University of Sheffield International Faculty, CITY College in cooperation with the.
   39  -5 2014 apr 06negacije u francuskom jezikuPërmbajtjet programorena znanje i sposobnost za komunikaciju na francuskom jeziku . Ovaj program ..... Upitna rečenica~ negacija (Phrase interrogative- négative): Tu ne manges pas?
   40  +61 2014 may 07konkurs per logoProgrami orientues dhe Modele të testeve për Maturën 2014 · Konkurs ( për projekte të vogla shkencore) · Bursat për studentët nga Kosova në ...
   41  +3 2014 apr 08zarf etkinlikleri edebiyat dersiTÜRK DILI VE EDEBIYATI11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin öğrencilere yönelik genel hedefleri: 1. Dinlediklerini
   41  -5 2014 apr 03internetten biyoloji dersleriB I Y O L O J I haftada 2, yilda 74 ders saatiBiyoloji dersi sayesinde öğrenciler, canlıların yapı ve yaşayışı, üreme ve gelişmesi ..... herbaryum, insektaryum, teraryum, sıvı ve kuru preparatlar, internet , CD.
   42  ~ 2014 apr 29vjerrsha gjuha jonePlani dhe Programi Mësimor Gjuhë Shqipe për Nxënësit e Lënda mësimore Gjuhë shqipe për klasën e tretë të shkollës fillore- ... Të njohin gjuhën shqipe , të mësojnë veçoritë e saj, të pasurojnë fjalorin ... Vjersha : “Shifrat.
   45  +6 2014 jun 15revolucioni francezHISTORIA XI - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe TeknologjisëKonceptet dhe parimet e zhvillimeve shoqërore prej Mesjetës e deri te Revolucioni . Francez Borgjez. Të identifikojnë. ▫ Personalitetet më të shquara politiuke, ...
   45  -1 2014 may 15uyku getiren melodiedukatë muzıkore klasa e ıvmüziği icra ediyorlar o Kademeyle, müzik notaların yazılış işaretlerini tanıyorlar ( ritm ve melodi için) ... tekniğini dile getirirler ... Çocuk ve uyku -Refik Saydam. 10.
   46  +55 2014 may 27keshillimi profesional i nxenesveYOUTH EMPLOYMENT ACTION PLAN - Ministria e Arsimit 3.3.2.1. Këshillimi për punësim dhe orientimi në karrierë. ...... Arsimi profesional ende gëzon besim të ulët në mesin e nxënësve , prindërve dhe mësimdhënësve.
   47  +13 2014 apr 10ministria e financesfinal version - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisëfinances in HE are approved. December 2004. MEST and HEI. O 5 MF. M 7. A policy document is drafted for support of outstanding students and groups at risk.
   48  +7 2014 may 29arbresha hotiRezultatet Qershor 200910 52. AR. Pejë. 4 FITORE. HOTI . 1. 11 52. AR. Pejë. 4 ?LBANA. CAKIQI. 1. 1 52. AR. Pejë. 4 EDONA. HAXHIJAJ ..... 1 ARBRESHA . AVDULLAHU. 3. 3 63. GJ1.
   48  +53 2014 may 25poezi anes lumenjevegjëegjëza). Poezi , prozë dhe pjesë dramatike të shkurtra.
   49  ~ 2014 may 22context skola stranih jezikaViziju za stvaranje jedne savremene škole po međunarodnim standardima započetu
   50  +11 2014 may 11lojra me ngjyrossa më nxitës për zhvillimin optimal të fëmijëve dhe të mësuarit e tyre. Duke pasur
   50  -5 2014 may 02epoika e remore - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë - MASHT 06.02.2012, - E Hënë Speaks for “ Epoka e re ”, Minister Rame Buja. We are preparing for the University of Gjilan. "In the year 2012 we are planning to establish ...
   51  +17 2014 may 06prevod tacit skillMINISTRIA E ARSIMIT, E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISËkurs ili djelatnost i plan, program, tekst i način realizacije). Izborna nastava
   52  -33 2014 jul 02ministria e diasporesKurrikula e SHSHMP ne diaspore - Ministria e Arsimit, e Shkencës Webfaqja zyrëtare e Ministrisë së Arsimit, të Shkencës dhe të teknologjisë. Informata për edukimin në Kosovë, sistemi i studimeve, arsimi parauniversitar, arsimi ...
   52  +28 2014 may 27ministry of science and technologyMinistry of Education, Science and Technology - Ministria e Arsimit Our main partners of our projects are: Ministry of Education, Science and Technology (MEST), University of Prishtina (Pedagogical Faculty), Municipal Education ...
   53  ~ 2014 may 28sheffield city collegeThe University of Sheffield International Faculty, CITY College in cooperation with the Ministry of Education, Science and Technology of Kosovo are offering sixty ...
   53  ~ 2014 may 05city college greeceUniversity of Sheffield, CITY College in Thessaloniki, Greece and pursue a globally recognized degree from the University of Sheffield. The studies will be ...
   53  -8 2014 may 03vlada kosova portalMinistry of Education, Science and Technology (MEST), in support to of Kosovo . Qeveria – Vlada – Government ... MEST of Kosova has established the service / special sector for coordination and support of .... learning), MEST of Kosova should build special portal of dynamic education (in the. INTERNET).
   54  +12 2014 may 12karrige ne banakKorniza e programit mësimor profesional - Ministria e Arsimit nenit 6.1 paragrafi (d) të Ligjit mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë nenit 6, 8, ... Puna në banak ..... Mirëmban dhe rendit tryezat dhe karriget sipas planit.
   55  -21 2014 jun 06universiteti privat cilet janStrategjia e Zhvillimit të Arsimit të Lartë në Kosovë 2005-2015cilësia e burimeve njerëzore të cilat i disponon shoqëria. Arsimi i lartë ka
   55  -1 2014 apr 29ilahi komedya pdfTESTI ii - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisëkullanılmıştır? C. Bu yaşıma kadar hep ağır işlerde çalıştım. 15. Aşağıdakiler estandır? C. İlyada – Şehname – İlahi Komedya olmuş Cennet – Henriade – Çılgın ...
   56  ~ 2014 jun 13iministry of science technology
   56  +5 2014 jun 12shkolla ahmet gashiShkollat e mesmeAgim Gashi . O38233754 Gj."S.Frashëri". Kumrije Sahiti ... I Drejtorit të shkollës nxënësve. Gjilan. Ismajl kurteshi ... O44205673 SHM"N.Frashëri". Ahmet Ahmeti.
   57  ~ 2014 may 10afrim nikli koalicioniAGJENDA - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe TeknologjisëShqipëria në axhendën e Koalicionit Antifashist gjatë Luftës Dytë Botërore. 12.00 -13.00 Dreka .... AFRIM HAMIDI, SYLEJMANI DRITON, KRYEZIU. ALLTANE ...
   57  -3 2014 may 09perralla me elefantUdhëzime didaktike PARAABETARE - Ministria e Arsimit, Shkencës Motivim ndaj të mësuarit në përgjithësi: Me lojërat didaktike, tema të këndshme e tërheqëse, me
   58  -32 2014 jul 02sanat eserinde ifade duyguRESİM – İŞ EĞİTİMİ GİRİŞ HEDEF ÖZEL HEDEFLER HEDEFLER yavaş yavaş etrafını saran çevredeki cisimler, olaylar ve sanat eserlerinde ... edilen özellikleri vurgulamakla, öğretmen, duyguların ve eserde nelerin ifade  ...
   58  -3 2014 jun 09drita nixhaplani dhe programi i lëndës: edukata fizike dhe sportiveLITERATURA. 1. Hasangjekaj, Gjionlli, E., Nixha , M., Rakovica, H., Puka, J.,. Allajbegu, M., Fizičko vaspitanje za 1. i 2. razred srednjeg usmjerenog obrazovanja;.
   58  -18 2014 may 29universiteti bedri hapRevista 10.cdr - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisëpërfituar Universiteti i Prishtinës,. Universiteti i ... Tempus hap oferta të reja për arsimin e lartë. Zëvendësministri ..... Draga, Rexhep Mitrovica, Bedri Pejani,.
   58  -19 2014 may 04analiza e bilancitPËRMBAJTJA . II. ... Përpilimi i bilancit fillestar të gjëndjes. 3. ..... përmbajtja e hollësishme e lëndëve të teorisë profesionale dhe e moduleve të praktikave. 13 ...
   58  +33 2014 apr 29novator ks uaEdukimi është transformimi i civilizimit ! - Ministria e Arsimit mesuesiikosoves@ ks -gov.net ..... edhe si novator , krijues dhe mbështetës i ndryshimeve pozitive në arsim ..... për t' ua lehtësuar nxënësve procesin mësimor  ...
   59  +10 2014 may 13provimi i toefld) Dëftesat e notave të çdo viti të mbaruar dhe provimi i maturës ( provimi i maturës ... f) Certifikatat për kualifikimin e gjuhës angleze ( TOEFL shkrim: 550 dhe.
   59  ~ 2014 apr 07lufta e dyte boteroreHISTORIALuftës së Dytë. Botërore. Lufta e Dytë Botërore . Bota në prag të Luftës së Dytë. Botërore. - Janë në gjendje të interpretojnë rrethanat që çuan në shpërthimit të.
   61  +5 2014 jun 12cfare jane toponimetGJEOGRAFIdukuria, arsyet e vendosjes aty, si është formuar, çfarë ndikimi mund të ketë, si ..... mineralet. Nxënësit duhet të kuptojnë çka janë ..... ekonomia, toponimet ),.
   61  +5 2014 apr 04vjersha per skenderbeunShpallje Publike Shpallja dhe kriteret minimale kualifikuese për Vjersha të zgjedhura për fëmijë. Vjersha të zghedhura për fëmijë. Vjersha të zgjedhura ... Çorapëgjata. Legjendë dhe rrëfime për Skënderbeun .
   62  ~ 2014 apr 30fjalori i gjuhes shqipe01 Gjuha Shqipe Niveli 3.inddPërsërísim ato që kemi mësuar më herët për historinë e gjuhës shqipe ! - Shqipja flitet në ... të parë shqip me titullin « Fjalori latinisht-shqip» (1635). Shekulli XIX ...
   64  ~ 2014 may 11vide dressing maje kriminalAprovohet Rregullorja për Protokollin për Parandalimin dhe vide protection, resocialization and welfare of children victims and
   64  +37 2014 apr 17gjimnazi ismail qemali kameniceLista e Institucioneve për qasje të nxënësve me nevoja të veqantaSh.M.L.P. Teknike. 173. P.N.. Karaqeve e poshtme. Kamenicë . Asllan Thaqi. 121/ 12 ... Kamenicë . Ismail Qemali . 12301/24. Sh.M.L. Gjimnaz . 178. P.N.. Poliqke.
   65  -13 2014 jul 01ministria e transportitDetalet e makinave. 4. Bazat e transportit rrugor. 5. Elektroteknika e mjeteve të transportit . 6. Gjeografia e transportit b) Përshkruesit e moduleve të praktikave ...
   66  -11 2014 apr 08fen laboratuvar malzemeleri mebBIYOLOJI Matematik ve Eformatik Lisesi (Haftada 2, yida 66 ders saati)Başka bir deyişle, öğretmen derslik, laboratuvar ve doğada gerçekliştirilen çalışmalarda ... H. Çığırgan, M.Ay: fen bilgisi 4,5,6,7,8, MEB -Ankara, 1999. • S. Börü, Ş. Çavak: Bıyoloji ... yapılması, bitki ve hayvanlara ait malzemenin sınıflandırılması;.
   68  +7 2014 may 20montimi i kompjuteritPUNËDOREdhe t'u mësojë atyre se përzgjedhja e materialit, përpunimi dhe montimi ndikojnë në funksionimin dhe ... Pjesët kryesore përbërëse të kompjuterit . Të modelojë.
   68  -21 2014 may 17linoleum za linorezLIKOVNO VASPITANJERazvijanje sposobnosti i saznanja za sve likovne elemente, stvaralački rad, različite materijalne i estetske .... Grafika: Grafičke tehnike: gipsorez, linorez , drvorez, monotipija… Materijali:papir, boja, linoleum , gips, drvo, karton… 5. Primijenjena ...
   70  +26 2014 jun 15leter aplikimiAplikimi dhe procedura - Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e 1. Këshillimi 2. Prezantimi i projektit. Procedura e akreditimit: 3. Aplikimi 4. ... kërkesën në formë të një letre joformale të nënshkruar nga përfaqësuesi i tij legal .
   70  +24 2014 may 25lisede sosyoloSOSYOLOJİ GİRİŞ UZAK HEDEFLERSOSYOLOJİ . Dil Ağırlıklı Liseler (haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 66 ders saati). GİRİŞ. Sosyolojinin (Toplum bilim), bir bilim dalı olarak gayet genç olmasına ...
   71  +30 2014 may 12nemacki za pocetnikeNJEMAČKI JEZIKspecifični zadaci i gramatika, to bi bilo ograničenje za autora školskih udžbenika. ... ma za njemački jezik kao strani jezik od strane Njemačkog ministarstva.
   72  -35 2014 jun 29për zhvillimin e infrastrukturës së cilësisë në shqipërihap pas hapi për ndërtesa shkollore më të mira - Ministria e Arsimit Infrastrukturës të MASHT-it dhe të Projektit për Zhvillimin Institucional të Arsimit ( IDEP) ... Shkolla e gjelbër, model për teknologji të re të ndërtimit në Kosovë ... Te ndërtuarit e shkollave të së ardhmes – në drejtim të shkollave cilësore në .
   73  +28 2014 may 16psihologijaPSIHOLOGIJAPSIHOLOGIJA . Gimnazija jezika (2 časa sedmično, 66 časova godišnje). UVOD. Psihologija kao nauka, u današnje vrijeme uživa veliku popularnost kod ljudi ...
  1 2 of 2 pages