mevzuat.gov.tr

Please wait for loading...
    (578):

  /
   1  ~ 2014 sep 25657 sayılı devlet memurları kanunu657 sayılı Devlet Memurları Kanunu - Mevzuat4179. DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2). Kanun Numarası. : 657 ... Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre; 657 sayılı Kanun ile ek ve.
   1  ~ 2014 sep 22yeni çek kanunuçek kanunu - MevzuatMADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine , çek düzenlenmesine, ..... Bu kişi adına yeni bir çek hesabı açılamaz.
   1  ~ 2014 sep 17çek kanunuÇEK KANUNU . Kanun Numarası : 5941. Kabul Tarihi : 14/12/2009. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/12/2009 Sayı : 27438. Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt ...
   1  ~ 2014 sep 17vergi incele numaradan3475 VERGİ USUL KANUNU Kanun Numarası : 213 ... - MevzuatAit vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar. Vergi muameleleri ve ... bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün ...
   1  +1 2014 sep 14türk medeni kanunuTürk Medeni Kanunu - MevzuatMEVZUAT TÜRÜ, Expand MEVZUAT TÜRÜ. RESMİ GAZETE. SIK KULLANILAN KANUNLAR, Expand SIK KULLANILAN KANUNLAR. KANUNLAR FİHRİSTİ ...
   1  +1 2014 sep 10asansör bakımıASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ - MevzuatASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam , Dayanak ve Tanımlar. Amaç. MADDE 1 – (Değişik:RG-5/11/2011-28106).
   1  +2 2014 aug 19kara yolu nakliyatKarayolu Taşıma Kanunu - MevzuatMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık ...
   1  +1 2014 aug 19gelir vergisi kanunu3349 GELİR VERGİSİ KANUNU ( G.V.K. ) Kanun Numarası ... - Mevzuat3349. GELİR VERGİSİ KANUNU ( G.V.K. ). Kanun Numarası. : 193. Kabul Tarihi. : 31/12/1960. Yayımlandığı R.Gazete. : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700.
   1  ~ 2014 aug 10kat malikleri kanunuKAT MÜLKİYETİ KANUNU - Mevzuattamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu. Kanun hükümlerine göre irtifak hakları  ...
   2  ~ 2014 sep 30skype elemanları görevden alıyorYÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI Öğretim Elemanı : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim .... s - Üniversite içinde yetkililerden izin almadan görevle ilgili olmayan ilân ...
   2  +1 2014 sep 28iş kanunu 4857İş Kanunu - MevzuatİŞ KANUNU . Kanun Tertip: 5Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2003Sayısı: 25134. Kanunun Önceki Metinlerini Görmek İçin Tıklayınız...
   2  +1 2014 sep 19iş kanunu
   2  +9 2014 sep 16tobb etü yüksek lisanstobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi lisansüstü eğitim - MevzuatMadde 2 — Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı ... Madde 5 — Lisansüstü öğretim; tezli yüksek lisans , tezsiz yüksek lisans ve ...
   2  ~ 2014 sep 12avukatlık kanunuAvukatlık Kanunu - Mevzuat4515. AVUKATLIK KANUNU . Kanun Numarası : 1136. Kabul Tarihi : 19/3/1969. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168. Yayımlandığı Düstur ...
   2  ~ 2014 sep 115510 sayılı kanunSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - Mevzuat
   2  ~ 2014 sep 10mevzuatKanunlar - Mevzuat
   2  ~ 2014 aug 19hukuk muhakemeleri kanunuSkip Navigation Links ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ Expand
   2  +1 2014 jul 28yeni turk ticaret kanunuTürk Ticaret Kanunu - MevzuatTÜRK TİCARET KANUNU . Kanun Tertip: 5Resmi Gazete Tarihi: 14.02. 2011Sayısı: 27846. Kanunun Önceki Metinlerini Görmek İçin Tıklayınız...
   3  ~ 2014 sep 28islam kalkınma bankası kanunislam kalkınma bankasına vergi muafiyeti tanınması hakkında kanun6829. İSLAM KALKINMA BANKASINA VERGİ MUAFİYETİ. TANINMASI HAKKINDA KANUN . (1). Kanun Numarası. : 3259. Kabul Tarihi. : 11/2/1986.
   3  ~ 2014 sep 22disisleri bakanligi merkez teskilat oagy6581 içişleri bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun - MevzuatMadde 3 – İçişleri Bakanlığı Teşkilatı , merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan ... Madde 4 – Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve ...
   3  -1 2014 sep 19motosiklet l4 l5 l7 nedirKarayolları Trafik Yönetmeliği - Mevzuat8) Motosiklet : (Değişik:RG-21/3/2012-28240) 2 veya 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan ... L3, L4 , L5 ve L7 sınıfı motorlu araçlardır.
   3  +1 2014 sep 19türk gıda kodeksiTürk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği - MevzuatTÜRK GIDA KODEKSİ TUZ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/48). Amaç. MADDE 1 – ( 1) Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı ...
   3  ~ 2014 sep 05imar kanunu aykırıİMAR KANUNU (1) - Mevzuat(1)Bu Kanunda , 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun .
   3  +98 2014 aug 18diyanet kurban kesimikurban hizmetlerinin diyanet işleri başkanlığınca ... - MevzuatBu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği ... a) Kurban kesim işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için alınması ...
   3  ~ 2014 aug 12yeni ticaret kanunu
   3  +2 2014 aug 09yeni ttk kanunu
   3  +14 2014 jul 19turklerin ve yurtdisi10545 yurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı ... - Mevzuatkurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, üzere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve.
   4  ~ 2014 sep 17tbmmsistem analisti sosyolog makam tazminatıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Mevzuatmakam , görev ve temsil tazminatları , ek ödeme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve ... olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı  ...
   4  +1 2014 sep 16motosiklet l4 l5 l7
   4  +17 2014 sep 14başbakanlık
   5  +1 2014 sep 23gelirler gov tr3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası ... - MevzuatGelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve ... Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, ...
   5  +1 2014 sep 20karayollarıMadde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve ...
   5  +8 2014 sep 11memur atamasi ÇaliŞma belgesİ1655 devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle ... - Mevzuate) "Zorunlu Çalışma Süresi" deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ... Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar , ... yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.
   5  +7 2014 aug 25mesleki yeterlilik belgesiMesleki Yeterlilik Belgesi - MevzuatKARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar.
   5  +96 2014 aug 22enerji ve tabi kaynaklarENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ ... - MevzuatMadde 1– Bu Kanunun amacı, enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ... Madde 2 – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri (Ek ibare: ...
   5  ~ 2014 aug 18veraset intikal vergisiVERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU - MevzuatVERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU. Kanun Numarası. : 7338. Kabul Tarihi . : 8/6/1959. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1959 Sayı : 10231.
   5  -1 2014 aug 17veraset ve intikal vergisi
   6  +3 2014 oct 01tüketici heyeti merkeziTÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ ... - Mevzuatİl hakem heyetleri il merkezi sınırları içinde, ilçe hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde görevli ve yetkilidir. Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı ...
   6  +28 2014 sep 16tüketici hakları hakem heyetiTÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç. Madde 1- Bu Yönetmelik, il ve ilçe merkezlerinde tüketici  ...
   6  +95 2014 aug 24ihale sonucuna itirazİHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA ... - Mevzuata) İhale süreci: İhale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan ,
   6  +1 2014 aug 01mesleki yeterlilik kurumuMESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU - Mevzuatyeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik ... Meslekî Yeterlilik Kurumu , Kurumun Görev ve Yetkileri ile Organları. Meslekî ...
   6  ~ 2014 jul 21tpe yeni mevzuatTÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ ... - MevzuatTürk Patent Enstitüsü , bir kamu kuruluşu olup kısa adı " TPE "dir. TPE 'nin ... d) Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji  ...
   6  +4 2014 jul 19yurtdisi turkler baskanligi10545. YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI . TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası. : 5978. Kabul Tarihi.
   7  +2 2014 sep 29yıllık izin süreleriYıllık Ücretli İzin Yönetmeliği - MevzuatYıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir ...
   7  +48 2014 sep 21tüketici hakem heyeti
   7  -2 2014 sep 13vergi numarasından ilil özel idarelerine ve belediyelere ait vergi , resim ve harçlar hakkında uygulanır. Yukarıda .... bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir.
   7  +58 2014 sep 12account isimli üye borsaTÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR ... - Mevzuatve usullerine, görev ve yetkileri ile çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı .... ödemeyen üyelerin isimleri , oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve ...
   7  +50 2014 sep 11türk patent enstitüsüTürk Patent Enstitüsü , bir kamu kuruluşu olup kısa adı " TPE "dir. TPE 'nin merkezi ... b) Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu, c) Danışma ...
   8  +1 2014 sep 26kamu ihale8227 KAMU İHALE KANUNU - Mevzuatsayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Kurumunun 2013/1 No.'lu Kamu İhale Tebliğine bakınız. (2) 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı ...
   8  +4 2014 sep 24kara yollarıkarayolları trafik kanunu - MevzuatTrafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan ...
   8  +7 2014 sep 09meclis kadroları değiştiBelediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadrob) Meclis : Büyükşehir belediye meclisi , belediye meclisi ve mahalli idare birliği ... (2) Mahalli idareler kadrolarını Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve ...
   8  ~ 2014 aug 26naket gun itfaiyeBelediye İtfaiye Yönetmeliği - MevzuatMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının kuruluş, .... f) Ekte yer alan Örnek-1'e göre günlük , aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını ...
   8  +2 2014 aug 09tip onay belgesiARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA ... - Mevzuatd) AİTM tip onayı belgesi : Bu Yönetmeliğe göre seri olarak imal edilen araçlar ile seri tadilatlarda, her bir araç tipi için AİTM onayı işlemleri ...
   9  ~ 2014 sep 23ingilizce kursuna giden askeri personelTÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİ - MevzuatMadde 3 - Bu Yönetmelik, 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
   9  -2 2014 sep 22gemİlerde gÜvenlİkBalıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ...
   9  +12 2014 sep 14gıda tarım ve hayvancılık bakanlığıGıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - MevzuatMADDE 2- (1) Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevi; bitkisel ve hayvansal üretim ile ... gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, ...
   9  +16 2014 sep 14gelir idaresigelir idaresi başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkında ... - MevzuatBakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev, yetki ve ... g) Merkez teşkilatı: Gelir İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatını, h) Taşra ...
   9  -4 2014 aug 26trafik ceza maddeleri2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun - MevzuatMadde 5 – Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve ..... Bu madde hükmüne uymayanlara 7 200 000 lira para cezası verilir.
   9  +12 2014 aug 24devlet malzeme ofisiDEVLET MALZEME OFİSİ SATIŞ YÖNETMELİĞİ - MevzuatMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına, Ana ...
   9  -4 2014 aug 11su idaresi istanbul5403 - Mevzuatİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İSKİ olarak anılır. Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı  ...
   10  -2 2014 sep 28türkiye cumhuriyeti merkez bankası1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun - MevzuatTürkiye'de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip ve bu Kanunda yazılı görev ve yetkileri haiz olmak üzere “ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ” unvanı  ...
   10  +9 2014 sep 13velayetTürk Medeni Kanununun velayet , vesayet ve miras - MevzuatMadde 1 – Türk Medeni Kanununun velayet , vesayet ve miras hükümlerinin uygulanması bu Tüzük hükümlerine göre yapılır. İKİNCİ KISIM. Velayet . I – Ana ve ...
   10  +1 2014 sep 07hayır hizmetleri vakıf arşivi10241 - MevzuatMADDE 2 – Bu Kanun; mazbut, mülhak ve yeni vakıflar , cemaat ve esnaf vakıfları
   10  +20 2014 aug 24atama onay formuDiyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme - MevzuatDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ..... yer değişikliği durumlarının değerlendirilmesinde EK-4, EK-5 ve EK 5/A formları dikkate alınır. .... ise ihtisas/eğitim merkezi müdürlerinin teklifi üzerine atamaları vali onayı ile,.
   10  +13 2014 aug 18ham maddeleri listesiTarım ve Köyişleri Bakanlığından : - MevzuatVE KISITLANAN MADDELER LİSTESİ ... Ham kül ifadesi yerine inorganik madde , ... g) Enerji değeri için ± % 5 ve ham protein dışındaki protein değeri için ...
   11  +90 2014 sep 22yurt disinda calisna ozel haklar3146 - MevzuatBağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare
   11  ~ 2014 sep 22okul servisiOKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ - MevzuatOKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar. Amaç. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ...
   11  -2 2014 sep 19türkiye iş kurumu4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 ... - Mevzuat4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN UYGULANACAK ...
   11  -5 2014 sep 17bilişim danıştay ilk derece bbdk5437 danıştay kanunu - MevzuatMadde 1 – Danıştay , Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş ..... İlk derece mahkemesi olarak Danıştay 'da görülecek davalar ..... işlem sistemini ilk derece ve bölge idare mahkemeleri bilişim sistemiyle koordineli.
   11  +2 2014 sep 12türkiye merkez bankasıTürkiye 'de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip ve bu Kanunda yazılı görev ve yetkileri haiz olmak üzere “ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ” unvanı  ...
   11  +28 2014 sep 06bilet kontrol memuruMahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve - Mevzuat2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru , ayniyat memuru , belediye trafik memuru , bilet satış ...
   11  -1 2014 aug 24avukat yetki belgesiTÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU ... - Mevzuatf) Avukat adayının Avukatlık Kanununun 5 inci maddesinde yazılı .... Vekaletname hükmünde olan bu yetki belgesi ; tüm yargı mercileri ile resmi ...
   11  +1 2014 jul 23kredi yurtlar kurum krediyüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu kanunu - MevzuatKurumun adı ve merkezi. Madde 1 – Merkezi Ankara'da olmak üzere, tüzel kişiliği olan özel hukuk hükümlerine bağlı "Yüksek Öğrenim. Kredi ve Yurtlar Kurumu " ...
   12  +89 2014 sep 24asgari ücretAsgari Ücret Yönetmeliği - MevzuatASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç. Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti ...
   12  +3 2014 sep 21cezaTürk Ceza Kanunu - MevzuatScroll up. Scroll down. TÜRK CEZA KANUNU. Kanun Tertip: 5Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2004Sayısı: 25611. Kanunun Önceki Metinlerini Görmek İçin Tıklayınız ...
   12  +9 2014 sep 17ekap girişElektronik İhale Uygulama Yönetmeliği - Mevzuatc) e-teklif: Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak istekli veya istekli ... Platform sorumlusu, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden ...
   12  +1 2014 sep 11devlet meteorolojiDevlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli ... - MevzuatMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak, Devlet Meteoroloji İşleri ...
   12  +10 2014 sep 07diyanet işleriDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç. MADDE 1 – (1) Bu ...
   12  ~ 2014 sep 01acil durum tatbikatMevzuat metniİŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ ... ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
   12  -8 2014 aug 12enerji kimlik belgesiBİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ - Mevzuatb) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,. c) Enerji ihtiyacının, kojenerasyon sistemi ...
   13  ~ 2014 sep 14gemi adamıGemiadamları Yönetmeliği - Mevzuat32) Gemiadamı : Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, ... 36) Birinci Zabit: 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan ve gemi ...
   13  +10 2014 sep 13ro donanımıEkleri görmek için tıklayınız - MevzuatAncak, yangın donanımı uygulamasının EK-1, Bölüm B/(8)'deki yangın .... (1) Ro - Ro Gemisinde tehlikeli yük taşıyan araç var ise, yükün cinsine göre EK-2 veya ...
   13  +74 2014 sep 01çek cezaBankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri. MADDE 2 – (1) .... hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası öder.
   13  +59 2014 aug 21telif hakki gov trFİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) Bu Kanunun ... - Mevzuateserlerinin asıllarından geçici bir süre için yararlanmayı talep etme hakkına ..... üyeleriyle olan mali ilişkileri, elde edilen telif ücreti ve tazminatların dağıtımı ve ...
   13  -7 2014 aug 09enerji kimik belgesi
   13  +7 2014 aug 08genel sigorta tarihi8) Genel sağlık sigortası : Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, ... ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, 15 Ocak tarihinden ertesi ...
   13  +88 2014 jul 25kira gelir vergisiveya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak .... Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir.
   13  +47 2014 jul 24enerji kimilk belgesi
   14  +16 2014 sep 26bağkur isteğe bağlı borç sorgulamaBağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği - MevzuatMadde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Bağ-Kur kapsamında isteğe bağlı .... itibariyle prim ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartıyla, talep tarihini takip eden ...
   14  ~ 2014 sep 16trafik cezasıKARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ ... - MevzuatTRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR ...
   14  +10 2014 sep 14denetİmİ yapilan tesİse aİt bİlgİlerİNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA ... - Mevzuatk) Tesis İzni: Kaynak suyu ve içme suyu işletmelerinin inşası için bu Yönetmelik uyarınca verilen izni,
   14  -1 2014 sep 07gemi personeli nedir2) Denizcilik İşletmesi: Geminin sahibini veya gemi sahibinden gemiyi .... bilim gemilerinde çalışan bilim adamları ve benzeri personel ile gemi katibi, gemi katip  ...
   14  +6 2014 jul 30kira beyanname damga vergisiDAMGA VERGİSİ KANUNU - MevzuatMadde 1 – Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.
   14  -3 2014 jul 24enerji kimlik begesi
   15  -4 2014 sep 23türkiye istatistik kurumutürkiye istatistik kanunu - Mevzuatd) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,. e) Kurum ve kuruluşlar: Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını, mahallî idareler ...
   15  -6 2014 sep 18yerleşim belgesi alma adaresadres kayıt sistemi yönetmeliği - Mevzuatö) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi : Kişinin yerleşim yerini veya diğer ... MADDE 11 – (1) Adrese dayalı hizmet almak üzere herhangi bir ...
   15  -3 2014 sep 11memurlar5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin - Mevzuat9919. MEMURLAR ĠLE DĠĞER KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN BAZI. DĠSĠPLĠN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası. : 5525.
   15  -2 2014 sep 09devlet metoroloji
   15  +3 2014 aug 23cocuk uzerine pasaport kayitPASAPORT KANUNU (1) - MevzuatTürk vatandaşları ve yabancılar İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
   15  -3 2014 aug 18ticaret sicili gazetesiTÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NİZAMNAMESİ - Mevzuat1207. TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NİZAMNAMESİ. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.12.1956, No : 4/8513. Dayandığı Kanunun Tarihi. : 29.6.1956  ...
  1 2 of 6 pages