nik.gov.pl

Please wait for loading...
    (351):

  /
   2  +3 2014 aug 16korpus prezydencji min srodowiskaNIK o przygotowaniu Polski do Prezydencji w Unii Europejskiej Rząd prawidłowo zaplanował niezbędne do przejęcia Prezydencji ... przed Polską zadań powołano specjalny Korpus Prezydencji , liczący ok.
   7  -1 2014 sep 18generalny inspektor instytucji finansowejNIK o działaniach Generalnego Inspektora Informacji FinansowejGENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ . DIF. Departament .... kontrolują wypełnianie przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie ...
   8  -1 2014 sep 20generalny inspektor informacji finansowejsierpie ń. 2011 r. Informacja o wynikach kontroli realizacji przez Generalnego Inspektora . Informacji Finansowej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu.
   9  +92 2014 jul 30monitoring miejski warszawafunkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego - Najwyższa Izba Współpraca jednostek prowadzących miejski system monitoringu .... Obsługi Systemu Monitoringu (jednostka organizacyjna miasta stołecznego Warszawa ).
   10  ~ 2014 oct 04system monitoringu wizyjnegoFUNKCJONOWANIE MIEJSKIEGO MONITORINGU WIZYJNEGOProjektowanie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego . .... organizacyjnych miast prowadzących miejski system monitoringu wizyjnego (w strażach miejskich .
   12  +2 2014 sep 13ogłoszenia dyrektorów szczecindyrektor Delegatury NIK w Szczecinie , wicedyrektor Delegatury NIK Prezes Najwyższej Izby Kontroli ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie . W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło pięć  ...
   12  +3 2014 sep 02kontrola na stanowisku pracyInformacja o wynikach naboru do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli Prezes Najwyższej Izby Kontroli ogłosił nabór kandydatów do pracy w NIK na stanowisko radcy Prezesa NIK. Nabór został ogłoszony w drodze otwartego i ...
   13  +2 2014 sep 21konstytucja rpKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Najwyższa Izba KontroliKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej . (wyciąg - art. 202-207). Rozdział IX ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA. Art. 202. 1. Najwyższa ...
   13  +88 2014 aug 04system kontroli seven guarda PDF file - Najwyższa Izba Kontroliwhether the epizootic safety system has been adapted to make information on
   16  +11 2014 aug 02lekura import eksport„Kontrola Państwowa” nr 5/2005 - Najwyższa Izba Kontroliny eksport towarów w I półroczu by³ o 16,5%, zaś import o 10,1% wy¿szy (do ...... Lekura najnowszego raportu Komisji Europejskiej na temat polityki spójności.
   16  -4 2014 jul 19egzamin na aplikacje bipZarządzenie Prezesa NIK w sprawie aplikacji kontrolerskiej 4) egzamin kontrolerski, zwany dalej „ egzaminem ”. § 4. 1. Aplikacja trwa nie dłużej niż dwanaście miesięcy. 2. Zajęcia w ramach szkolenia teoretycznego trwają ...
   20  +13 2014 sep 22wykonania ze wzgleduStandardy i wytyczne kontroli wykonania zadań - Najwyższa Izba kontroli – finansowych (ISSAI 1000-2999), wykonania zadań (ISSAI ... niowym, jak również ze względu na oczekiwania obywateli, kontrole wykonania zadań.
   21  -5 2014 sep 21szukam firmy remontującejHistoria na murach NIK - Najwyższa Izba KontroliFirma remontująca budynek natychmiast wystąpiła w imieniu NIK do Stołecznego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń w tej sprawie.
   21  ~ 2014 sep 17pastwa w toyaNajwyższa Izba Kontroli bada wykonanie budżetu państwa oraz toys (98 percent) and have ergonomic student furniture (90 percent). ... equipment in over 18 percent of schools or computers with access to ...
   21  +12 2014 sep 14js data lipiec zamiast sierpniaHistoria NIK - Najwyższa Izba Kontroliinstalacji pluginu Adobe Flash Player i włączonej obsługi JavaScript .
   22  +9 2014 aug 03executive summary po polskuCosts of controls of Structural FundsExecutive Summary . Mandate. In 2008, the Contact Committee of the heads of Supreme Audit Institutions (SAI) of the. Member States of the European Union ...
   22  -9 2014 aug 02kontrola i audytglosariusz - Najwyższa Izba KontroliRosnące znaczenie kontroli i audytu w sektorze publicznym w Polsce, coraz szersze ... zarówno w kontroli wewnętrznej i audycie wewnętrznym, jak i w kontroli.
   26  -9 2014 sep 18konstytucjaKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (wyciąg - art. 202-207). Rozdział IX ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA. Art. 202. 1. Najwyższa ...
   27  -6 2014 aug 25buy properties in polandHow foreigners buy agricultural properties in Poland - Supreme Foreigners become owners of agricultural properties in Poland by buying shares in Polish companies being the land owners. It remains ...
   27  -4 2014 aug 06polska izba nieruchomosciNIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych - Najwyższa Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w
   28  +73 2014 sep 21bip starostwo powiatowe poznańDelegatura NIK w Poznaniu - Najwyższa Izba KontroliMenu główne - BIP ... Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu ... STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM ul.
   28  +16 2014 sep 21bip urząd marszałkowski szczecinDelegatura NIK w Szczecinie - Najwyższa Izba KontroliMenu główne - BIP . O NIK ... REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE ... URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ...
   28  ~ 2014 sep 18forum w krynicyPrezes NIK na XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy - Najwyższa Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wyniki kontroli związanych z nowym systemem ...
   29  +10 2014 sep 01art 54 prawo pocztoweKOMERCJALIZACJA I RESTRUKTURYZACJA POCZTY POLSKIEJustawa Prawo pocztowe – ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r.
   31  ~ 2014 jul 18prezes strefy ekonomicznejSpecjalne Strefy Ekonomiczne - Najwyższa Izba KontroliNa spotkaniu poświęcony Specjalnym Strefom Ekonomicznym Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski mówił o ustaleniach kontroli dot.
   32  -15 2014 sep 25swiatowy związek żołnierzy akDwaj prezesi NIK odznaczeni przez Światowy Związek Żołnierzy AK Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wraz z wiceprezesem Marianem Cichoszem zostali odznaczeni za zasługi przez Światowy Związek  ...
   34  +50 2014 jul 20info poczta polskaNIK o Poczcie Polskiej - Najwyższa Izba KontroliFunkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Poczty Polskiej .
   35  -3 2014 aug 20partnerstwo publiczno prywatneNIK o partnerstwie publiczno - prywatnym - Najwyższa Izba KontroliMARZEC. 2. 01. 1. Informacja o wynikach kontroli. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ. W SYSTEMIE PARTNERSTWA . PUBLICZNO - PRYWATNEGO .
   35  +7 2014 jul 27polska prezydencja raportTrzy lata polskiej prezydencji w EUROSAI - Najwyższa Izba Kontroli... przekazała prezydencję Trybunałowi Obrachunkowemu Portugalii. Raport polskiej prezydencji podsumowuje najważniejsze inicjatywy NIK.
   36  +33 2014 sep 29krakow lublin 2011Delegatury NIK - Najwyższa Izba KontroliDelegatura w Krakowie (woj. małopolskie) ... Delegatura w Lublinie (woj. lubelskie) .... [Modyfikacja], Krzysztof Andrzejewski, 17 sierpnia 2011 15:21, Krzysztof ...
   36  +10 2014 aug 04poradnik diagnosty skpNegatywna ocena stacji kontroli pojazdów - Najwyższa Izba Kontroli3,5 tysiąca stacji kontroli, w których pracuje ponad 9 tysięcy diagnostów . Podstawowe regulacje prawne dotyczące SKP zawarte są w prawie o ...
   37  +5 2014 sep 28standardy iiaPrezes NIK w Radzie Standardów Audytu Wewnętrznego IIA Zarząd Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli wybrał swojego reprezentanta w Radzie Standardów Audytu ...
   37  +4 2014 sep 21bar z dostawą warszawa żerań„Kontrola Państwowa” nr 5/2010 - Najwyższa Izba KontroliM. Sola: Kontrola zarządcza w administracji samorządowej, Warszawa 2009, s. 6 i n.;
   37  +64 2014 sep 12infoturbe spetsialist ametijuhendSisekontrollisüsteemide toimimine isikuandmete kaitsel riiklikes Andmekogude haldajad on panustanud infoturbele , kuid mitmel juhul jätnud tagaplaanile
   37  +6 2014 sep 06praca kielce dyrektorDelegatura w Kielcach (woj. świętokrzyskie). Dyrektor : Grzegorz Walendzik. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 Kielce tel.: 41 249 91 00 faks: 41 249 ...
  1 2 of 4 pages