SEMrush
osf-mvcr.cz

Please wait for loading...
  SEMrush

    (16):

  /
   4  +1 2014 sep 11seznam 69 czSeznam předložených projektů - výzva č. 69 OP LZZ, soubor typu pdfPodporujeme vaši budoucnost www.esfcr. cz . Výzva č. 69 OP LZZ - Vzdělávání pro územní veřejnou správu. Registrační číslo projektu. Stav projektu.
   7  ~ 2014 sep 12integrovaný operační programIntegrovaný operační program , Odbor strukturálních fondů Integrovaný operační program - Základní informace. Portál odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. Informace o OP a o projektech Rozvoj informační ...
   9  +1 2014 sep 21strukturální fondyStrukturální fondy , Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČRStrukturální fondy Evropské unie jsou nástrojem regionální politiky (= politiky hospodářské a sociální soudržnosti - HSS), které mají za cíl snížit rozdíly mezi ...
   20  +23 2014 sep 17ares registrIntegrace ARES se systémem ZR, Odbor strukturálních fondů Cílem projektu bylo zajistit napojení informačního systému ARES ( Administrativní registr ekonomických subjektů ) na systém základních registrů a umožnit využití ...
   26  +12 2014 sep 09operační programyOperační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Odbor Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Základní informace. Portál odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.
   28  -8 2014 sep 24centrální evidence projektůCentrální registr administrativních budov, Odbor strukturálních fondů Domů / Úspěšné projekty / IOP / Centrální registr administrativních budov ... CRAB nyní zavádí jednotnou metodiku evidence administrativních budov, která ...
   36  -8 2014 sep 13uzavřené fondyUzavřené výzvy, Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČRUzavřené výzvy. V této sekci naleznete přehled uzavřených výzev z Integrovaného operačního programu vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR.
   42  +59 2014 oct 01wms rwe cashflowVZOR Studie proveditelnosti_TC kraje - Odbor strukturálních fondů Graf 2: Diskontované cash-flow projektu v jednotlivých letech a kumulované
   49  +12 2014 sep 27operační program podnikání a inovaceOperační program Podnikání a inovace (OP PI), Odbor strukturálních Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Pro OP PI je z ...
   50  +34 2014 sep 25strukturalni fondEvropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Odbor Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD). EAFRD je finančním nástrojem na podporu rozvoje venkova, který nepatří mezi strukturální  ...
   51  -7 2014 sep 13výzvyVýzvy IOP - Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČRVýzvy IOP - přehled výzev z Integrovaného operačního programu vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR. Portál odboru strukturálních fondů ...
   54  +8 2014 sep 13mz aPostup pro vyplňování MZ a ŽoP v Benefitu(dále jen „ MZ“) a zjednodušených žádostí o platbu (dále jen „ZŽoP“ nebo „ŽoP“) příjemci podpory. Kde formulář pro vyplnění monitorovací zprávy a žádosti o ...
   84  +11 2014 sep 27odmítnutí uchazeče vzor dopisuPOSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU (doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem s doručenkou) – nikoli osobní převzetí. .... Písemné doložení odmítnutí uzavření smlouvy uchazečem . 3.10.
   84  -3 2014 sep 27ochrana osobních údajů vzorVZOR Studie proveditelnosti pro projekt TC kraje, Odbor Odbor strukturálních fondů MV zveřejňuje VZOR Studie proveditelnosti pro projekt ... Archiv | Mapa serveru | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů  ...
   85  -32 2014 sep 13krajský úřadKrajský úřad Moravskoslezského kraje jde cestou zvyšování Krajský úřad Moravskoslezského kraje jde cestou zvyšování výkonnosti a otevřenosti. Rozhovor s Danou Sačkovu s Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ...
   95  ~ 2014 sep 24dg regioEvropská komise – DG Regio , Odbor strukturálních fondů Evropská komise – DG Regio . Generální ředitelství EK pro regionální politiku má za cíl přispívat svou činností k posilování ekonomické, sociální a teritoriální ...
  1 of 1 pages
  SEMrush