panjebarsemangat.co.id

Please wait for loading...
    (24):

  /
   23  +3 2014 may 28imam sayuti alias teboWong Pitu Paling Misterius ing Indonesia | Panjebar SemangatImam Sayuti alias Tebo . Taun 1970 ana penganten anyar aran Fai lan Nasiah, mapan ing perenge Gu¬nung Watungan, Desa Wuluhan, ...
   25  +76 2014 jun 13dongeng gawe bosoMajalahMbok menawa gawe gumunmu utawa tuwuh pitakonan bab alamat Semarang sing kacathet ing amplop layang iki
   29  +28 2014 jun 15menthog menthog dolanan anakNonton Lenggok Bowo Ibu-ibu IWAPI Banyumas | Panjebar SemangatLagu pilihan Kupu Kuwi, Menthog - menthog , lan Ilir-ilir. ... ka 38 uga kanggo nglestarekake tembang-tembang Jawa, Tembang Dolanan Anak .
   34  +28 2014 may 10misteri putri duyungMisteri Putri Duyung | Panjebar SemangatPutri Duyung digambarake seneng lelungguhan ing watu karang Crita ngenani Duyung kang sepisanan tinemu ing mitologi Assyria, watara ...
   39  +14 2014 may 15la waca hhhSinau Basa Jawa 3/4 Abad Kepungkur | Panjebar Semangat... bae aku maca buku liyane, sauger buku sing lagi dak- waca kuwi wis tamat. ... Pak Guru crita, la sawise iku pra murid ganti sing crita, ning crita-ne pak Guru ... Njur kanca-kanca bisik-bisik: “ Hhh , teka kaya Pak Carik ae…!”.
   39  +62 2014 mar 28pc tools antivirus palsuNgilangi Anti Virus Palsu | Panjebar SemangatAntivirus Palsu iki cukup njengkelake, ing nalikane kita ora sengaja browsing ... Updaten Spyware Doctor lan lakokna scan sistem sakabehe.
   40  +1 2014 may 13tamara tyasmaraTamara Tyasmara Ngarep-arep ana sing Ngajak | Panjebar SemangatSiji maneh artis enom Indonesia kang bakal enggal moncer jenenge merga saka dedikasine wiwit cilik, yakuwi Tamara Tyasmara utawa kang ...
   45  +8 2014 mar 31meja marmer istana ambrukNegara Tanpa Wibawa? | Panjebar SemangatTerus meja marmer sing mentas bae dianggo napak asmani dokumen pelantikan ing Istana Negara, dadakan bae ambruk , marmere pecah ...
   50  +14 2014 mar 26sandangan keris keraton surakartaMiyak Sejarah Tumangkare Wayang Purwa ing Pulo Jawa (1 Dr. Soetarno, saka ISI Surakarta . ... pagelaran wayang Bedhol Songsong ing bangsal Kemagangan Kraton Ngayogyakarta saben tanggal 1 Syawal. ... Nalika Sultan Hadiwijaya jumeneng nata ing Pajang, sandhangan wayang ... nenggala, bedhama, cundhamanik, keris pulanggeni, trisula lan sapiturute.
   52  +49 2014 apr 21bintang iklan bluebandDhudhah-dhudhah Kaskaya Lawas: Iklan Tempo Doeloe | Panjebar Dene yen ana ukara: Dipakai Oleh 9 dari 10 bintang film, iku cetha ukara iklan ... Iklan Blue Band , sabun cuci cap Tangan, sabun mandhi Lux, ...
   53  +4 2014 may 24neneng sri wahyuniDianggep sekti; Nazar- Neneng Sri Wahyuni bisa Kangsen ing RS M Nazaruddin lan sisihane, Neneng Sri Wahyuni sajak mesra nalika ing Pengadilan Tipikor Jakarta Geneya koruptor isih bisa jegigas-jegigis ...
   54  -7 2014 mar 31opo anane rekNonton “Taman Safari Gajah” Ing Taro Ubud Denpasar Bali Yak Opo Kabare · Taman Sastra ... Apa maneh anane kesenian Bali lan asil kerajinan tangan kang unik lan narik kawigatene para pelancong. ... Perlu kawuningan jroning petualangan numpak gajah, “ trek panjang” (60 ...
   58  -23 2014 apr 09pantai jatimalang purworejoNyawang Pantai Jatimalang Purworejo kang Endah | Panjebar Kaendahan ombak Pesisir Jatimalang WISATA pantai ora mung ana ing kukuban Kabupaten Bantul lan Gunungkidul. Kabupaten Purworejo  ...
   63  -17 2014 may 27majalah remaja desember 2011Tasawuf · Kasarasan · Ngleluri Tulisan Jawa · Gelanggang Remaja ... pembayaran langganan melalui bank, penulisan nama rekening mulai 14 Pebruari 2011 , ...
   71  +30 2014 apr 14pabrik wig purbalinggaRambut Purbalingga | Panjebar Semangat“Walah, sing jenenge pabrik rambut nang Purbalingga jan njeprah ... dadi rambut utawa wig sing payu didol nang luar negri”, ujare Karso sing ...
   74  -11 2014 mar 30lan rumah bersalinSang Juragan (1) | Panjebar SemangatBojoku ki bidhan, bukak rumah bersalin ing omah. Nek rosokan setorane kanca- kanca bakul lan pemulung dak tumpuk ing kebon, mesthi ...
   76  ~ 2014 may 19berita untuk wim risjbergenAlfred Ridl Diganti, PSSI Ora Wani Pasang Target | Panjebar Nanging Ketua Umum PSSI iku nambahake yen kiprahe Wim mung bakal dadi pelatih ... Alfred Riedl menyang tangane Wim Risjbergen , PSSI tetep ora wani pasang target ... Berita lain yang terkait dalam kategori Olahraga :.
   77  +24 2014 may 11modif mio soulModif Mio Minimalis lan Kawasaki Daritz | Panjebar SemangatModif Mio Soul kang kita tampilake ing nomer iki dumadi saka maneka aliran modifikasi kang beda-beda. Lan kita kumpulake dadi sawijining ...
   80  ~ 2014 jun 02kamus sabda gelanggangSami Sugeng Punapa Sami Wilujeng ? | Panjebar SemangatMakaten ugi tumrap para panatacara saha pamedhar sabda minangka ... Kados ingkang kapacak ing Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa) ...
   82  +19 2014 apr 24modifikasi motor mioModifikasi Motor Mio | Panjebar SemangatIng tulisan nomer iki kita bakal coba nyuguhake gambar modifikasi motor Mio amrih kanca-kanca kang nduweni mio soul apadene sporty, ana ...
   85  -14 2014 may 21koleksi semangatKoleksi Gambar kanggo Chat ing FB | Panjebar SemangatKoleksi gambar kanggo Chat ing FB. Dinane iki akeh kodhe emoticon kang sumadya ing internet amrih bisa dikirim liwat chat ing facebook.
   87  +14 2014 may 20pasar kangen fky 2011http://www.panjebarsemangat.co.id/ 2014-04-14T08:15:28+00:00 .co.id/pedagang- pasar -turi-padha-dodolan-stan 2014-03-21T06:39:02+00:00
   95  +6 2014 apr 19zee zee shahabZee - Zee Shahab dadi Dheweke dhewe ing mmi Aminah | Panjebar Kiprahe Zee - Zee Shahab sasuwene iki pancen luwih akeh katon ing sinetron drama. Lan senajan kena diarani anyar ing jagading film bioskup ...
   96  ~ 2014 apr 19situs penyebar iklan gratisSitus Sunan Kalijaga kang Kebak Mistis ... Pak Sonhaji trah Kanjeng Sunan Kalijaga Situs patilasan saka jamane Kanjeng Sunan ... 44 iklan Kalender 2014.
  1 of 1 pages