panjebarsemangat.co.id

Please wait for loading...
    (40):

  /
   13  +10 2014 sep 19imam sayuti alias teboWong Pitu Paling Misterius ing Indonesia | Panjebar SemangatImam Sayuti alias Tebo . Taun 1970 ana penganten anyar aran Fai lan Nasiah, mapan ing perenge Gu¬nung Watungan, Desa Wuluhan, ...
   14  +60 2014 jul 22lan rumah bersalinAmbal Warsa RSAB Soerya, Gegayuhan Dadi RSU | Panjebar Ora kurang saka 300-an bocah lanang lan wadon dadi peserta lomba nggambar lan mewarnai ing sacedhake Rumah Sakit Anak dan Bersalin  ...
   26  +13 2014 sep 06la waca hhhSinau Basa Jawa 3/4 Abad Kepungkur | Panjebar Semangat... bae aku maca buku liyane, sauger buku sing lagi dak- waca kuwi wis tamat. ... Pak Guru crita, la sawise iku pra murid ganti sing crita, ning crita-ne pak Guru ... Njur kanca-kanca bisik-bisik: “ Hhh , teka kaya Pak Carik ae…!”.
   28  +1 2014 sep 29menthog menthog dolanan anakNonton Lenggok Bowo Ibu-ibu IWAPI Banyumas | Panjebar SemangatLagu pilihan Kupu Kuwi, Menthog - menthog , lan Ilir-ilir. ... ka 38 uga kanggo nglestarekake tembang-tembang Jawa, Tembang Dolanan Anak .
   32  +69 2014 sep 06basa jawane pesanMajalahadmin | Tuesday, 2 September 2014. Ayam Bakar Ulam Ayam Bakar Ulam Bahan 200 gr pitik lokal (pitik kampung/ jawa ) 3 gr uyah 0. Sapepake  ...
   33  +68 2014 aug 21busana penari lawung agungNonton Lumakune Pahargyan Dhaup Agung | Panjebar SemangatSajrone Tantingan pinanganten putri ngagem busana kebayak .... Kyai Jongwiyat kang ginarebeg dening para penari Beksan Lawung Ageng ...
   36  -11 2014 sep 28dongeng gawe bosoWektu semana Jumilah ngolor anggone kontrak nyambut gawe
   39  -5 2014 sep 01misteri putri duyungMisteri Putri Duyung | Panjebar SemangatPutri Duyung digambarake seneng lelungguhan ing watu karang. Crita ngenani Duyung kang sepisanan tinemu ing mitologi Assyria, watara ...
   42  +3 2014 jul 23meja marmer istana ambrukNegara Tanpa Wibawa? | Panjebar SemangatTerus meja marmer sing mentas bae dianggo napak asmani dokumen pelantikan ing Istana Negara, dadakan bae ambruk , marmere pecah ...
   43  +33 2014 sep 10berita untuk wim risjbergenAlfred Ridl Diganti, PSSI Ora Wani Pasang Target | Panjebar Nanging Ketua Umum PSSI iku nambahake yen kiprahe Wim mung bakal dadi pelatih ... Alfred Riedl menyang tangane Wim Risjbergen , PSSI tetep ora wani pasang target ... Berita lain yang terkait dalam kategori Olahraga :.
   44  +57 2014 aug 24tari gambyong pangkurTari Gambyong Ngregengake HUT Klaten ka 208 | Panjebar Tari Gambyong kuwi dhewe digelar ing sadawane Jl Pemuda – Jl Veteran ... Taun 1954 RT Kusumakesawa nyipta Gambyong Pangkur .
   46  +55 2014 sep 20adipura kencana surabayaSurabaya Mbudidaya Nggayuh Piala Adipura Utama | Panjebar Sanajan Surabaya kasil mboyong piala Adipura Kencana maneh kanggo kang kaping telune taun iki, nanging Wali Kota Surabaya Tri ...
   49  +52 2014 sep 17semangatPanjebar SemangatNgrancang Foto Kulawarga kang Mrana... Ngrancang Foto Kulawarga kang Mranani. Anyar Katon | Panjebar Semangat admin | Tuesday, 16 September 2014.
   49  +4 2014 sep 15neneng sri wahyuniDianggep sekti; Nazar- Neneng Sri Wahyuni bisa Kangsen ing RS M Nazaruddin lan sisihane, Neneng Sri Wahyuni sajak mesra nalika ing Pengadilan Tipikor Jakarta Geneya koruptor isih bisa jegigas-jegigis ...
   54  +47 2014 aug 03polda metro jaya pegadaianRampog Tambah Nekad | Panjebar SemangatNek tak pikir apaa rampog wani ngrampog ndhuk pegadaian , mergane ... Sing nyekel malah tim Resmob Polda Metro Jaya ndhuk pelabuhan ...
   55  ~ 2014 jul 24maia estianty kristenMaia Estianty : Andum Kabagyan ing Sasi Pasa | Panjebar SemangatLan barokah kang ditampa dening penyanyi Maia Estianty ngemu teges andum kabagyan klawan liyan. “Iki wulan kang dienteni sakabehing ...
   57  ~ 2014 sep 11geni sedyaAtlantis, Misteri Benua sing Ilang | Panjebar SemangatEwadene durung nganti sedya mau kaleksanan dumadakan ... cuaca, kasugihane alam, akehing gunung geni sing isih aktif sarta tata carane ...
   59  -19 2014 sep 04tamara tyasmaraTamara Tyasmara Ngarep-arep ana sing Ngajak | Panjebar SemangatSiji maneh artis enom Indonesia kang bakal enggal moncer jenenge merga saka dedikasine wiwit cilik, yakuwi Tamara Tyasmara utawa kang ...
   65  -2 2014 sep 18majalah remaja desember 2011Jroning mengeti ulang taune PS kang ka 81, majalah Panjebar Semangat bali ... January 2012, December 2011 , November 2011, October 2011, September ...
   67  +18 2014 sep 12koleksi semangatKoleksi Gambar kanggo Chat ing FB | Panjebar SemangatKoleksi gambar kanggo Chat ing FB. Dinane iki akeh kodhe emoticon kang sumadya ing internet amrih bisa dikirim liwat chat ing facebook.
   71  +30 2014 sep 20nampi temantenUpacara Tumplak Punjen Kauswa ing Puncaking Grana | Panjebar Kawiwitan penganten putri kalenggahake ing bale asri, kairing unine ... Kawuwusa nampi sihing rama ibu, ingkang dahat tumameng kalbu, ...
   71  ~ 2014 aug 13indonesia pancen houyeKartini Mudha Indonesia ; Ngundhakake Prestasi, Nepakake Ananging pancen sing luwih kawentar ya Kartini, amarga tansah digiyarake, ... Serafi kang ditemoni PS ing S House Resto Sutos iku mesem, ...
   72  +5 2014 sep 02modif mio soulModif Mio Minimalis lan Kawasaki Daritz | Panjebar SemangatModif Mio Soul kang kita tampilake ing nomer iki dumadi saka maneka aliran modifikasi kang beda-beda. Lan kita kumpulake dadi sawijining ...
   73  -2 2014 aug 07pabrik wig purbalinggaRambut Purbalingga | Panjebar Semangat“Walah, sing jenenge pabrik rambut nang Purbalingga jan njeprah ... dadi rambut utawa wig sing payu didol nang luar negri”, ujare Karso sing ...
   73  -15 2014 aug 01pantai jatimalang purworejoNyawang Pantai Jatimalang Purworejo kang Endah | Panjebar Kaendahan ombak Pesisir Jatimalang WISATA pantai ora mung ana ing kukuban Kabupaten Bantul lan Gunungkidul. Kabupaten Purworejo  ...
   75  -23 2014 aug 13bintang iklan bluebandDhudhah-dhudhah Kaskaya Lawas: Iklan Tempo Doeloe | Panjebar Dene yen ana ukara: Dipakai Oleh 9 dari 10 bintang film, iku cetha ukara iklan ... Iklan Blue Band , sabun cuci cap Tangan, sabun mandhi Lux, ...
   76  ~ 2014 oct 03air brush mioModifikasi Airbrush Yamaha Mio Sport 2007 | Panjebar SemangatModifikasi Airbrush Yamaha Mio Sporty 2007. Perang ing jalur Gaza ndadekake donya kaya-laya pecah dadi loro. Amerika luwih seneng ...
   76  ~ 2014 aug 11tuah kayu setigiMitos Kayu Dewandaru Karimunjawa | Panjebar SemangatGodhong wit dewandaru ngandhut - tuah - Karimunjawa ora mung misuwur ... Kayu setigi uga ora diolehi digawa metu saka Karimunjawa. Kayu ...
   76  +25 2014 aug 11profil andi syamsudin“Kartu Truf” Antasari Azhar Mbukak Misteri Patine Nasruddin Aja maneh kalangan praktisi hukum, dalasan Andi Syamsuddin adhine Nasruddin dhewe saiki uga ora percaya karo asile peradilan Antasari ...
   78  ~ 2014 oct 01tika bangetsTika Brawani; Ketiban Rejeki Nomplok | Panjebar SemangatMinangka artis kang klebu isih anyar, Tika Bravani mongkog banget bisa main ing film SOEKARNO. Dheweke dadi Fatmawati, sisihan ...
   78  -24 2014 jul 23opo anane rekPasar Tunjungan bakal Disulap dadi pusat oleh-oleh | Panjebar Anyar Katon, Yak Opo Kabare - Posted by admin on February 16, 2012 ... Malah dheweke nyengkuyung marang anane ragad saka njaban PD Pasar kanggo ... kasebut, diajap lirik lagu “ rek ayo rek …., mlaku-mlaku nyang Tunjungan…
   79  +16 2014 aug 11zee zee shahabZee - Zee Shahab dadi Dheweke dhewe ing mmi Aminah | Panjebar Kiprahe Zee - Zee Shahab sasuwene iki pancen luwih akeh katon ing sinetron drama. Lan senajan kena diarani anyar ing jagading film bioskup ...
   81  ~ 2014 aug 29film ummi aminahZee-Zee Shahab dadi Dheweke dhewe ing mmi Aminah | Panjebar Ummi Aminah mujudake filme sing kapindho, sadurunge dheweke tau main ing film horor Roh ing taun 2007. Manut Zee-Zee bisa main ing ...
   83  ~ 2014 sep 29parisingTradhisi Nandur Pari ing Ponorogo | Panjebar SemangatPari sing ubede lamene nengen diarani pari wadon. Wondene pari sing ubede lamene ngiwa diarani pari lanang. Lha urut-urutane tradhisi ...
   86  ~ 2014 sep 03foto bung karnoBang Pa In Palace lan Foto Karo Bung Karno | Panjebar SemangatKlakon potret karo Bung Karno Miturut sejarahe, Bang Pa In dibangun antarane abad 17, isih dumunung ing Bengawan Chao Phraya, kang ...
   87  ~ 2014 sep 10semangat natalSea Games Xxvii, Kadho Natal kanggo Maria Londa | Panjebar Panjebar Semangat . Luwih Mentes, Luwih Nges ... Sea Games Xxvii, Kadho Natal kanggo Maria Londa · Anyar Katon, Olahraga - Posted by ...
   88  ~ 2014 sep 16jagalan banguntapan bantulRitual Nawu Sendhang Seliran Kotagede | Panjebar SemangatBeda karo gunungan Grebeg Keraton Yogyakarta lan Surakarta, gunungan kang diarak saka Kantor Desa Jagalan , Banguntapan Bantul  ...
   93  +8 2014 aug 01dr jim baskaraAna Ngendi Dununge Wayang Iku? | Panjebar SemangatMiturut ujare Dr . Sudjarwo saka Senawangi (Sekretariat Nasional .... Dewi Rini, putrane Prabu Nuradi, ratuning jim ing Pulo Maldewa, peputra siji bebisik ... mawa lelandhep wolung penyukur, jenenge Senjata Cakra Baskara .
   94  +7 2014 aug 05hadiah taman bunga bogorSandrina: Hadiah iki kanggo Kanca-kanca Yatim | Panjebar SemangatYak Opo Kabare · Taman Sastra ... Penari asal Bogor iku oleh hadiah dhuwit Rp 150 yuta ditambah Rp 50 yuta saka sponsor lan uga mobil Nissan Evalia. ... nampilake langsung pemain film ksb yakuwi Bunga Citra Lestari.
   97  +4 2014 jul 23honda tiger buritanNyulap Mega Pro dadi KTM Stunt! | Panjebar SemangatRangka asli buritan duweke Mega Pro pancen endhek banget. ... duweke Mega Pro maneh nanging dheweke masang tengki Honda Tiger .
  1 of 1 pages