parks.org.il

Please wait for loading...
    (92):

  /
   1  ~ 2014 sep 26עתיקות קיסריה שעות פתיחהגן לאומי קיסריה - רשות הטבע והגניםראשיתה של קיסריה בתקופה ההלניסטית, במאה השלישית לפני סה"נ עת נוסד במקום יישוב
   1  ~ 2014 sep 19גן הלאומי נמל קיסריהגן לאומי קיסריה | רשות הטבע והגניםראשיתה של קיסריה בתקופה ההלניסטית, במאה השלישית לפני סה"נ עת נוסד במקום יישוב פיניקי בשם סטרטנוס פירגוס (מגדל סטרטון), שתיפקד כעיר נמל קטנה. בשנת 90 לפני סה"נ כבש  ... ‎חוף הקשתות וקיסריה - מסלול טיול - ‎משמורת טבע חרבת קרתא עד גן ...
   1  ~ 2014 sep 14green card israelGreen Card - רשות הטבע והגניםThe Israel Nature and National Parks Authority invites you to 65 sites for only NIS 150. Also available: 6 sites of your choice for only NIS 110. THE GREEN CARD
   1  ~ 2014 jul 28israel national parksIsrael Nature and Parks Authority - רשות הטבע והגניםWelcome to The Israel Nature and Parks Authority. The Spirit of the Land
   2  +1 2014 sep 24קיסריהקיסריה שגשגה גם בתקופה הביזנטית. מדרום לעיר השתרעו אז שטחים חקלאיים נרחבים, שנודעו בשם גני קיסרי. האזור החקלאי המשיך לתפקד גם בתקופה הערבית הקדומה, כנראה עד ... ‎חוף הקשתות וקיסריה - מסלול טיול - ‎משמורת טבע חרבת קרתא עד גן ... - ‎סרטון
   2  +1 2014 sep 10חוף דורשמורת טבע חוף דור הבונים | רשות הטבע והגניםחוף דור הבונים עוצב ע"י הרוח וגלי הים שהיכו במשך שנים רבות על גבעות הכורכר שלאורכו. נמצא כאן טבלאות גידוד מפותחות, מפרצונים חוליים, כפים, שוניות, מערות חוף ומזרקות גלים.
   3  ~ 2014 sep 28ehxrhv
   3  ~ 2014 sep 14קסריהקיסריה שגשגה גם בתקופה הביזנטית. מדרום לעיר השתרעו אז שטחים חקלאיים נרחבים, שנודעו בשם גני קיסרי. האזור החקלאי המשיך לתפקד גם בתקופה הערבית הקדומה, כנראה עד ...
   3  ~ 2014 sep 07ghfplybxyst lyb erhfbcnfkfrnbnjdfz gtothfD ce,,jne b ghfplybxyst lyb gj 'njve ;t ntktajye vj;yj gjkexbnm byajhvfwb/ j xfcf[ hf,jns b d[jlyjq gkfnt. Afrc% 02-9990215. Ljgjkybntkmyst eckeub b byajhvfwbz.
   4  -2 2014 oct 01איך מגיעים לנמל קיסריהכיצד מגיעים : סמוך לכביש החוף, ליד היישובים קיסריה , שדות ים וממערב לאור עקיבא. הגעה מכביש החוף דרך המחלף שליד תחנת הכח "אורות רבין" ומהכביש הישן כנ"ל או דרך אור עקיבא.
   4  -1 2014 sep 12קיסריה אתרים
   6  ~ 2014 aug 21lj fdbnm cfqnb!ljkjvbn b lh.@. Lj;ltdfz djlf> ghjcfxbdfzcm> dcnegftn dj dpfbvjltq- ... yjq dphsd – d rfhmtht ujhs {fh Ned ghjdjlbkbcm hf,jns gj lj,sxt ... lj , fdbnm tot b dkbzybt xtkjdtrf.
   7  +20 2014 sep 24caesareaCaesarea National Park-רשות הטבע והגניםA New Year's gift: Caesarea National Park and audiovisual presentations in one ticket! Settlement at what became Caesarea , on Israel's central Mediterranean ...
   7  +12 2014 sep 02ceasaria
   8  -1 2014 sep 26אילן אשר גני חוגהחוברת הנחות למנויי מטמון - רשות הטבע והגניםאשר בעמק המעיינות, “מקור החסידה” מרכז הצפרות בכפר רופין. יש במרכז חדרי אירוח ..... גני חוגה – פארק מעיינות בטבע. בנוף בראשית למול ..... מושב יד השמונה, סמוך לנווה אילן מיקום:.
   9  +92 2014 jul 26yjdst fdnjvj bkbnbnf[ b cnfkfuvbnf[ yfxbyf/n hfcnb yjdst j,hfpjdfybz. "njn ghjwtcc. $j;bdktybz$ ... < sdftn> xnj ytcrjkmrj rjkjyy cjtlbyz/ncz> j,hfpez $ibhvs$ bkb . $'rhfys$> hfpujhf;bdf/obt  ...
   10  +91 2014 sep 21rfr lj fdbnm gjlgbcxbrjdHfcnbntkmyjcnm pfgjdtlybrf cjcnjbn rfr bp tcntcndtyys[ pfhjcktq ... yjq dphsd – d rfhmtht ujhs {fh Ned ghjdjlbkbcm hf,jns gj lj,sxt ... lj , fdbnm tot b dkbzybt xtkjdtrf.
   10  -5 2014 jul 25israel en gediEn Gedi Nature Reserve and National Park-רשות הטבע והגניםThe spectacular En Gedi Nature Reserve, just west of the Dead Sea shore, .... All rights reserved to the Israel Nature and Parks Authority.
   12  -2 2014 sep 20נמל קסריהראשיתה של קיסריה בתקופה ההלניסטית, במאה השלישית לפני סה"נ עת נוסד במקום יישוב ... הביא למפנה בתולדותיה של קיסריה , כשבשנת 22 לפני סה"נ החל להקים בה נמל משוכלל.
   12  -2 2014 sep 20נמל קיסריה
   13  +4 2014 sep 20הארץבשביל הארץ - מגזין מנויים - רשות הטבע והגניםחיים בים המוות- אלי רז ורון פרומקין.pdf · חוזרים הביתה - שרון טל ושמוליק ידוב - צילום אמיתי סינדי.pdf · בשביל הארץ - צילום דורון ניסים מעצב השער אנדריי שיר.pdf · בערבי הנחל - אדיב ...
   18  +19 2014 sep 12בחלקה הצפוני המתאוגוסט 2012 - רשות הטבע והגניםמשולבת בתוך קיר מאוחר יותר, נתגלתה מצבת קבורה הנושאת תבליט בדמותו של המת . ..... בתקופה מאוחרת הוקם בחלקה הצפוני המזרחי של המצודה בור סיד בו בוודאי נשרפו חלק ניכר ...
   19  ~ 2014 sep 26מטה יהודהנחתם הסכם להכרזה של ארבע שמורות טבע וגנים לאומיים בשטח מטה יהודה 14 ספטמבר 2014 ... בטקס שנערך ביום ה ה11/9, חתם ראש מועצת מטה יהודה משה דדון, על הסכמתו להכרזה של ארבע שמורות טבע וגנים לאומיים בשטח מטה יהודה , החולשים על שטח ...
   19  +12 2014 aug 01roman bath house columbariumBet Guvrin-Maresha National ParkBegin at the Columbarium Cave (3) and walk to the. Sidonian Cave (8). .... Roman bathhouse , it included bathing pools, tepid, hot and cold rooms, saunas, open ...
   20  +10 2014 sep 23qumranQumran National Park-רשות הטבע והגניםThe uncovering of the remains of the settlement of Qumran , on the northwestern shore of the Dead Sea, and the Dead Sea Scrolls found nearby, ignited the ...
   21  -5 2014 sep 28shevaTel Beer Sheva National Parkfound elsewhere in the Beer Sheva Valley attest to a wave of habitation, apparently due to ... The first fortified city at Tel Beer Sheva (Stratum 5) was established.
   22  +8 2014 sep 18דישון מפהשמורת טבע נחל דישון | רשות הטבע והגניםדף הבית > גנים ושמורות > נחל דישון ... בימים אלו החל האירוס הנצרתי פורח בנחל דישון , וזו בהחלט סיבה טובה לביקור בשמורת טבע זו. ... מידע שימושי; מפה ; מסלולי טיול; מידע נוסף.
   25  -4 2014 sep 20לאומיגן לאומי אשקלון | רשות הטבע והגניםגן לאומי אשקלון הינו פנינת טבע עשירה בחי וצומח ייחודיים ומגוון בתי גידול, החל מרצועת חוף הים, שטחי החולות, ומתחם תל אשקלון המאפשרים למגוון רחב של חי וצומח להתפתח ולהישמר  ...
   26  +20 2014 sep 29גייזרים בים המלחהנחה - רשות הטבע והגניםאחוזת אוהלו - קסם על ים כנרת. בפינה הדרומית של הכנרת ..... מסביב לבריכות ייחודית ומזרקות הפורצות מבטן האדמה ) גייזרים (, ..... הכולל בריכת מי ים המלח ובריכת מים מתוקים, ספא.
   26  -9 2014 sep 14נסו אל ההרגן לאומי ברעם ושמורת הר מירון-אדמונית, שלג, דובים ובית כנסתגן לאומי ברעם ושמורת הר מירון-אדמונית, שלג, דובים ובית כנסת ... משם נמשיך אל שביל האדמוניות בשמורת הר מרון. ... נסו לזהות את בעל החיים המצוייר על משקוף הכנסייה. ניחשתם?
   27  +9 2014 sep 25سلطةרשות הטבע והגנים: דף הביתהאתר כולל מידע למבקרים בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים, המלצות לטיולים, חדשות מהשטח, וחומר חינוכי למדריכים.
   31  +22 2014 aug 25how to buy greencardBuy it once see them all! ... THE GREEN CARD is available at the major sites and the main office of the Israel Nature and National Parks Authority Tel: *3639 ...
   32  +40 2014 sep 25פארק אתריםהופעה שישי שקיעה מול האגם בגן לאומי ירקון - פארק אפק - צילום איתי כפרי מופעי שקיעה מוסיקה על האגם בירקון · מופעי שקיעה מוסיקה על האגם בירקון · הזמנה לכנס השנתי לתכנון גנים ...
   33  +12 2014 sep 13אי ירוק בים הורדהשמורת טבע עיינות צוקים (עין פשחה) | רשות הטבע והגניםנווה מדבר ירוק מתחלף בשממה. ברכות קסומות וצמחייה שופעת למרגלות מצוקים נישאים בלב נווה המדבר הנמוך בעולם. שמורת הטבע עינות צוקים שבצפון ים המלח היא אחת השמורות הייחודיות והמעניינות ביותר בארץ, ... בשל סכנת הבולענים ואי יציבות הקרקע, אי אפשר להגיע לחוף הים עצמו, אך אפשר לצפות בו ..... בבריכת "תמר" מעלון להורדת /העלאת נכים לבריכה העמוקה.
   35  -26 2014 sep 29קיסריה tA New Year's gift: Caesarea National Park and audiovisual presentations in one ... Don' t miss: view of the sea from the heights of the Roman theater; a walk ...
   35  +9 2014 sep 24djc jl keyshf$> gtothe $Vtfhfn [f-Ntevbv$ !d[ jl d ytt hfphtity njkmrj ktnjv^@ b yfwbjyfkmysq gfhr $<tqn .... Rjhyb ctvmb Fdifkjvf djc [jlzn r exfcnybrfv ldb;tybz. $<bke$> jcyjdfntkzv ...
   37  -19 2014 oct 01גבעת תל ראשגן לאומי ירקון- תל אפק | רשות הטבע והגניםהמים נתפסו בצינורות במעיינות ראש העין והועברו לברכות סינון לניקוי ולמבנה הכלרה. ... ברכת חורף – ברכת החורף במתחם תל אפק היא בית גידול ייחודי שגדלים בו כמה מינים של דו-חיים, .... פתח תקווה- לוד) לראש העין, כביש מספר 483 בין הקיבוצים גבעת השלושה ועינת מצד צפון.
   37  ~ 2014 sep 19موقع طبيعةדמי כניסה לאתרים · אורחן לילה · חנות מקוונת-מרכז שירות למטייל · English site · המרכז להצלת צבי ... English site · חניוני לילה · פעילויות · שמורות טבע וגנים לאומיים · טיולים מומלצים.
   37  ~ 2014 sep 06f jxrfyst crkjys Beltqcrb[ ujh> f byjulf dblty lf;t Filjl. ... bnm gentitcndbt gj gtothfv b gjctnbnm pfgjdtlybr $Yf[fkm [ f -Vtf- .... petncz lkbyyfz gjkfz nhe, jxrf lbfvtnhjv c rfgk/ djls.
   37  +1 2014 jul 16hazor four room houseThese dwellings were “ four - room houses ” typical of the period. (three parallel .... Organization (UNESCO) inscribed the three biblical tels of Hazor ,. Megiddo and ...
   41  -6 2014 sep 22דרושיםדרושים ומכרזים | רשות הטבע והגניםשימוע ציבורי · תורמים לטבע ולמורשת · בשביל הארץ - מגזין מנויים · דוחות שנתיים · פקחים- צעירים · חינוך - מרכזי חינוך והסברה · תיכנון ופיתוח. 3639*. דף הבית > דרושים ומכרזים ...
   42  -4 2014 sep 22כריתת עציםמכרז מס' 907/12 כריתת עצים בשמורת החולה-רשות הטבע והגניםרשות הטבע והגנים מזמינה בזה הצעות למתן שירותי כריתת עצי אקליפטוס בשמורת הטבע החולה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. ניתן להגיש הצעות עד 7 ...
   46  -7 2014 sep 22חנות וירטואליתרשות הטבע והגנים | חנות וירטואליתברוכים הבאים לחנות המקוונת של רשות הטבע והגנים | כל ההכנסות מוקדשות לשמירת הטבע, הנוף והמורשת בישראל. קטגוריות. רכישת מנוי שנתי מטמון · חידוש מנוי לשנה · חידוש מנוי ...
   46  +19 2014 jul 30njhrui rfc jhboמחירון 2014 - דמי כניסה לשמורות טבע וגנים לאומיים - רשות הטבע והגניםמחירון 2014 - דמי כניסה לשמורות טבע וגנים לאומיים .... 04-6361358. ​גן לאומי חוף פלמחים, רכב , ​מיניבוס, ​מנוי, ​פנסיונר. לינת לילה, אוטובוס. יום חול: 50, יום חול א - ה, 25, 50 ...
   47  -5 2014 sep 20חיים ישראל גן החייםגן לאומי ירקון-תל אפק | רשות הטבע והגניםמפעל המים הבריטי – מפעל תשתית שהקימו הבריטים בארץ ישראל בתקופת המנדט, והיה חלק ממפעל ... תל אפק היא בית גידול ייחודי שגדלים בו כמה מינים של דו- חיים , סרטנים ירודים וחרקי מים. האקווריום המוצב לפני הברכה מציג את בעלי החיים השוכנים בה בעת שהיא מלאה במים.
   47  +54 2014 sep 17castelCastel National Park-רשות הטבע והגניםCastel National Park is located on a hill known as Mount Ma'oz overlooking the Tel Aviv-Jerusalem highway within sight of the capital. A visit there gives rise to ...
   47  ~ 2014 jul 31green card kaufen
   49  -2 2014 sep 22סחלבסחלב | רשות הטבע והגניםבמשך השנים נצפו במקום 13 צמחים מבני משפחת הסחלביים, כמחצית ממיני המשפחה הידועים בישראל כולה. כמה מהצמחים האלה נדירים מאוד, כגון סחלב נקוד, דבורנית הדבורה ובן חורש ...
   49  -2 2014 sep 15myrina 165Die Datierung der römischen Kanäle PergamonsChr. Erdbeben – Elaia, Myrina , Pitane, Kyme. - Hadrian ab ... Chr.): 165 -180 Antoninische Pest von Ost ... Erdbeben Kyzikus (Antonius Pius), Smyrna 165 n. Chr.
   49  +4 2014 sep 14רכבלגן לאומי מצדה | רשות הטבע והגניםהרכבל – מהמתחם המזרחי עולה רכבל חדיש ל"שער הנחש" שבפסגת ההר. הרכבל החדיש מחליף את הרכבל הישן משנות ה-70, הוא נטמע יותר בסביבה ו"פולש" פחות לאתר. הרכבל הישן  ...
   49  +20 2014 aug 08national parks official websiteParks & Reserves, World Heritage Sites (UNESCO) · Money-saving tickets ... Applying for a Permit to Dig or to Survey in a National Park / Nature Reserve ...
   50  +6 2014 sep 26קופון הנחה מצפה תת ימיאילת • מצפה רמון • ערד • מצדה • עין גדי • פתח-תקוה • בני דן-ת"א •. אנ"א -רשת אכסניות
   51  -39 2014 sep 09ktunhרשות הטבע והגנים
   51  +3 2014 sep 07greencard orgTHE GREEN CARD is available at the major sites and the main office of the Israel ... inside Israel or +972-2-5006261- from abroad or email moked@npa. org .il
   51  -21 2014 jul 26national park list
   53  +48 2014 sep 23ben gurionBen - Gurion's Tomb National Park-רשות הטבע והגניםThe graves of David and Paula Ben - Gurion overlook a breathtaking view of the Tsin canyon and the Avdat highlands in the heart of the Negev. The path from the  ...
   53  ~ 2014 aug 13ticket center israelParks & Reserves, World Heritage Sites (UNESCO) · Money-saving tickets ... our information center - *3639 from inside Israel or +972-2-5006261- from abroad or ...
   56  +2 2014 sep 26קווי לילה תל אביב אשדודחולות ניצנים - רשות הטבע והגניםתחבורה ציבורית: מספר קווי אוטובוס מאשדוד ואשקלון, עם תחנת הורדה בצומת ניצנים (צומת ... כאן נמצאים שולחנות פיקניק, מתקנים להצבת מנגל, ואתר מורשה ללינת לילה . ... עקב הבינוי והפיתוח, נפגעו קשות חולות החוף שפינו את מקומם לערים כמו תל אביב , בת-ים, אשדוד ואשקלון .
   59  +42 2014 sep 24פארק המים שונית עתליתדו"ח רשות הטבע והגנים לשנת 2010מיפו הצרכים וה. כנת תוכנית פעולה לשימור ומניעת הכחדה של דגי מים מתוקים
   60  ~ 2014 sep 18greencard
   60  +41 2014 aug 09nfrz fxtu dkdkhoגן לאומי מצדה - רשות הטבע והגניםחניה, המבואה החדשה, כולל הנסיעה ברכבל החדש וביקור בבמת הר מצדה מותאם לנכים עם כסאות גלגלים . באמצעי ההמחשה באתר משולבים מודלים תלת ממדיים ותבליטים המאפשרים ...
   61  ~ 2014 sep 29צופים שולחן לחץשמורת טבע חוף האלמוגים | רשות הטבע והגניםהאיסור לגשת למקומות רגישים בשמורה (כמו אזור שולחן השונית והלגונה), או אזור המוגדר ... עומס המבקרים בשמורה ולמנוע לחץ מבקרים ששמורת הטבע אינה מסוגלת להתמודד אתו.
   62  -2 2014 sep 30sruaho
   62  -32 2014 sep 21שבועות 2011 עמק יזרעאל<img border=0 src="../../v.gif" alt="video"> המקטע הראשון של שביל לאחר כחמש שנות תכנון נחנך (ביום חמישי 31.3. 2011 ) המקטע הראשון של שביל
   62  +22 2014 sep 19שרות דרגה 24דרוש/ה פקח/ית בשמורת טבע מצוק העתקים –נחל דרגה -רשות הטבע והגניםדרוש/ה פקח/ית בשמורת טבע מצוק העתקים –נחל דרגה ... לאחר שרות שירות צבאי. - רישיון לאקדח – יתרון. .... ( 24 שעות ביממה) *חייגו למוקד הסביבה 6911.
   63  -35 2014 sep 18שבועות 2011 עמק יזראל
   64  -31 2014 sep 17תל דן הוד השרוןתצפית פנורמית מקבר השיח' לכיוון גוש דן במערב, וכן לעבר מעבר אפק, שמורת טבע נחל שילה .... מוקד מקורות הירקון נמצא על כביש הוד השרון -פתח תקווה בין צומת ירקון לצומת סגולה.
   65  ~ 2014 sep 26מרכזי שרות מירסמכרז - שרותי ניקיון באמפיתאטרון- גן לאומי קיסריה-רשות הטבע והגניםמכרז מס' 903/12 שרותי ניקיון באמפיתאטרון- גן לאומי קיסריה ... איש קשר יואב כהן מירס מס' 057-7762081 מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז יום ב תאריך ...
   67  -18 2014 sep 22בן גוריוןגן לאומי קבר בן גוריון | רשות הטבע והגניםגן מדברי מטופח, ובו קבריהם של ראש ממשלת ישראל לשעבר דוד בן גוריון ואשתו פולה. קבריהם של דוד בן גוריון ואשתו פולה שוכנים בקצה מצוק תלול, המשקיף על הנוף המרהיב של בקעת ...
   68  +33 2014 sep 26תמורה הודעה מוקדמתרשות הטבע והגנים - תקנון - רשות הטבע והגנים | חנות וירטואליתוההטבות הניתנות במסגרת האתר, ככל שתינתה, או את תנאי התשלום, וזאת ללא הודעה מוקדמת . ... התמורה בגין המוצרים תגבה באמצעות כרטיס האשראי, אשר פרטיו הוקלדו ע"י הרוכש ...
   70  -34 2014 aug 23fdnjvj bkb edf[ d gjxdt> b j,hfpetn ckf, e / eujkmye/ rbckjne> cgjcj,ye/ hfcndj- hbnm ljkjvbnjde/ gjhjle.
   71  ~ 2014 sep 07משטרת ישראלמשטרת ישראל צועדת בשביל ישראל | רשות הטבע והגניםאת המסלול החלו ביום ראשון 11.5.2014, בשמורת טבע תל-דן , מפכ"ל המשטרה רב ניצב יוחנן דנינו ועשרות שוטרים שצועדים עד אילת. מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול ...
   75  +26 2014 sep 28sea of galileeרשות הטבע והגנים - Northern valleys, Mount Carmel and Sea of GalileeBelvoir (Kokhav HaYarden) National Park, Northern valleys, Mount Carmel and Sea of Galilee . A Crusader fortress overlooking the Jordan Valley and ...
   75  ~ 2014 aug 10isreal offical touristConservation of Nature, Landscape, and Heritage in Israel . You can explore the site either by clicking on the navigation bar or by searching for a key word ...
   76  -5 2014 aug 27youth hostel masadaThe History of MasadaHostel . Souvenir shop. Sound and light show. Map of Masada National Park. Welcome to. Masada National .... for pioneering Zionist youth groups. The Hebrew ...
   77  ~ 2014 sep 18רחלי בן אבותוכן העניינים ודבר המערכת.pdf - רשות הטבע והגניםרשות הטבע והגנים. חברי מערכת: סלמאן אבו –רוכון, ד"ר ראובן אורטל,. אורי ארליך, עמנואל אשד, רויטל בן –יהודה, עוזי ברזילאי, ... סמנכ״ל סחר ופיתוח עסקי: רחלי בן –אבי, 052- 8583611,.
   79  -34 2014 sep 29קול קוראקול קורא - מאגר מומחים ויועצים לרשות הטבע והגנים | רשות הטבע והגנים3 אוקטובר 2013 ... מצורף קובץ עם ריכוז שאלות ותשובות לקול קורא 1507/13 , מאגר מומחים, יועצים משפטיים ויועצים במגוון תחומים ... מפורטים במסמכי ה" קול קורא " כמפורט כאן.
   79  -30 2014 sep 27fees at national parksNational Parks Authority - רשות הטבע והגניםParks & Reserves, World Heritage Sites (UNESCO) · Money-saving tickets · Donations ... Fees for overnight camping at the Israel Nature and Parks Authority  ...
   79  -11 2014 sep 14green card
   79  ~ 2014 sep 13אתר מפהשמורת טבע נחל חרמון (בניאס) | רשות הטבע והגניםשימור האתר הארכאולוגי שבו שרידי העיר הקדומה פניאס. מיקום בארץ: בגליל העליון המזרחי, לרגלי .... מידע שימושי; מפה ; מסלולי טיול; מידע נוסף. כיצד להגיע: מכביש 99, מקרית שמונה או  ...
   81  +4 2014 sep 20המפל הנסתרמסלול טיול בגן לאומי כפר נחום - רצועת חוף קסומה בצפון מערב הכינרתקבוצת מדרגות נוספת, היורדת מהרחבה לכיוון הכנרת, מובילה למפל איוב - מפל מים קסום המתפרץ מתוך צמחייה סבוכה של פטל. מי המפל , בדרכם אל הכנרת הסמוכה, יוצרים מארג של ...
   82  +19 2014 sep 18פארק צבאיםגן לאומי חוף השרון-רשות הטבע והגניםלשטח הגן הלאומי הושבו בשנים האחרונות צבאים , ועל כן הכניסה עם כלבים וסוסים אסורה לחלוטין, אופניים מותר רק בשביל השחור, והוסדר שער עץ המונע כניסת כלבים משוטטים לשטח הגן.
   83  +18 2014 sep 15013 mail הגדרותגידור בריכת הנופרים גן לאומי ירקון - רשות הטבע והגניםמייל : alonalif@ 013 .net. 27.6.13. 7. הגדרות ופירושים. -. "המזמין" או "נותן העבודה". -. פירושו. -. האדם או האנשים ו/או החברה או החברות ו/או כל. גוף אחר או גופים ...
   83  ~ 2014 aug 21brown lori parrot1.4.2014 : תאריך עדכון רשימה . רשימת מינים עופות מותרים ליבוא לישראלAMBON KING PARROT . CITES-II. הנבל. 156310 ... WHITE FRONTED PARROT . CITES-II. הנבל. 158122 ... BROWN LORY . CITES-II. הנבל.
   84  +17 2014 sep 13alfa parkBet Alfa Synagogue National Park -רשות הטבע והגניםThe Bet Alfa synagogue, located in the Bet She'an Valley, was founded at the end of the fifth century CE. The synagogue consists of a courtyard ...
   86  +15 2014 sep 24cafe cafe בנמלברוכים הבאים לגן הלאומי נמל קיסריה בואו לחשוף את מסתורי קיסריה ולגלותברוכים הבאים לגן הלאומי נמל קיסריה. תיאטרון רומי, ארמון הורדוס, היפודרום, מרחצאות, נמל עתיק ומיצג מסע בזמן... בקיצור, כל מה ... בית קפה מסעדה - Port Cafe 12. מסגד בוסני 13.
   86  ~ 2014 sep 22מחיר דוח שנתימצטרפים למנוי שנתי של רשות הטבע והגנים ונהנים עם כל המשפחה | רשות מצטרפים למנוי שנתי של רשות הטבע והגנים ונהנים עם כל המשפחה .... דרושים מתנדבים · תורמים לטבע ולמורשת · שימוע ציבורי · מי אנחנו · דוחות שנתיים · בשביל הארץ · מכרזים · סרטים.
   87  +14 2014 sep 22ראש השנהראש השנה תשע'ה 2014 בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים | רשות הטבע והגנים10 ספטמבר 2014 ... רשות הטבע והגנים בשיתוף מועצה אזורית דרום השרון מזמינות את הקהל הרחב ליהנות ממופע מוזיקלי שייערך למרגלות האגם היפהפה בתל אפק – מבצר אנטיפטריס ...
   87  -18 2014 aug 31national park feesParks & Reserves, World Heritage Sites (UNESCO) · Money-saving tickets · Donations ... Applying for a Permit to Dig or to Survey in a National Park / Nature Reserve. For updated information on fees and operation hours please contact our ...
   90  ~ 2014 oct 02bet information systemsBet Guvrin-Maresha National Park-רשות הטבע והגניםHundreds of such caves were dug at Bet Guvrin and its surroundings, ... 6 Complex cistern systems : Huge cisterns that served the inhabitants of Maresha during the Hellenistic period. ... For additional information on events and tours: * 3639.
   96  -33 2014 sep 29שביל ישראלשינוי תוואי שביל ישראל באזור חוף השרון עקב סכנת התמוטטות מצוקי הכורכר 18 אוגוסט 2013 ... עקב אירועי התמוטטות במצוק הכורכר המסכנים את המטיילים, סומן תוואי חדש לקטע שביל ישראל באזור חוף השרון (בין נתניה להרצליה)- ההליכה בקרבת מצוק הכורכר ...
   97  ~ 2014 oct 01קירת חברת בנייהתקנות חופש המידע - רשות הטבע והגניםקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפתס. התחום המדעי
  1 of 1 pages