phayao.go.th

Please wait for loading...




    (5):

  /
   11  +57 2014 feb 24อู่ พะเยา แนะนำเว็บไซต์จังหวัด พะเยา - Phoyao Province - สำนักงานจังหวัด พะเยาประวัติความเป็นมาจังหวัด พะเยา · SWOT สภาพปัญหาจังหวัด พะเยา · แผนพัฒนาจังหวัด พะเยา 4 ปี (2557-2560); วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัด ... รองผู้ว่าราชการจังหวัด พะเยา
   42  +11 2014 feb 13มติ ครมจังหวัดพะเยา • บอร์ด - กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม ./คำสั่งจังหวัด/ประกาศจังหวัดกฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม ./คำสั่งจังหวัด/ประกาศจังหวัด ... อังคาร ก.ค. 03, 2012 9:30 am. ppo-gs · ดูข้อความล่าสุด. ไม่มีโพสต์ใหม่, ไฟล์แนบ ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง  ...
   66  ~ 2014 feb 17คอกฟรี้ๆ เสียงกรนเว็บไซต์จังหวัดพะเยา - Phoyao Province - สำนักงานจังหวัดพะเยาข้อมูลสนุบสนุ น ปฏิบัติงาน
   73  ~ 2014 feb 22ตัวนิ่ม ภาษาจีนการท่องเที่ยว - สำนักงานจังหวัดพะเยาระยะเวลาการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง อุปกรณสําหรับโรยตัว ถุงมือ หมวก ตัวลอกตางๆ ทางอบต.
   82  ~ 2014 feb 09ตลาดมืดจังหวัดพะเยา • แสดงกระทู้ - ขายOTOPพะเยาที่ ตลาดมืด ..แขวงหลวงพระบาง สปป ขายOTOPพะเยาที่ ตลาดมืด ..แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาววันนี้ ๘ มค.๒๕๕๗..ตามโครงการ OTOP สานสัมพันธ์ ๒ แผ่นดิน ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ...
  1 of 1 pages