phayao.go.th

Please wait for loading...
    (4):

  /
   28  -17 2014 jun 03อู่ พะเยา แนะนำเว็บไซต์จังหวัด พะเยา - Phoyao Province - สำนักงานจังหวัด พะเยาเกี่ยวกับจังหวัด พะเยา . ประวัติความเป็นมาจังหวัด พะเยา · SWOT สภาพปัญหาจังหวัด พะเยา · แผนพัฒนาจังหวัด พะเยา 4 ปี (2557-2560); วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัด.
   50  -8 2014 may 21มติ ครมจังหวัดพะเยา • บอร์ด - กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม ./คำสั่งจังหวัด/ประกาศจังหวัดกฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม ./คำสั่งจังหวัด/ประกาศจังหวัด ... อังคาร ก.ค. 03, 2012 9:30 am. ppo-gs · ดูข้อความล่าสุด. ไม่มีโพสต์ใหม่, ไฟล์แนบ ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ...
   85  +16 2014 may 30swot matrix คือSWOT สภาพปัญหาจังหวัดพะเยา - สำนักงานจังหวัดพะเยา๓.๙๐ มากที่สุด. S ๒ มีแหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ คือ กว๊านพะเยา มีพื้นที่เป็นอันดับหนึ่งของภาค เหนือตอนบน .... ที่มา : ของหลักการวิเคราะห์ SWOT และการจัดทา Matrix and TOWS : ๑.
   91  -9 2014 may 20ตลาดมืดจังหวัดพะเยา • แสดงกระทู้ - ขายOTOPพะเยาที่ ตลาดมืด ..แขวงหลวงพระบาง สปป ขายOTOPพะเยาที่ ตลาดมืด ..แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาววันนี้ ๘ มค.๒๕๕๗..ตามโครงการ OTOP สานสัมพันธ์ ๒ แผ่นดิน ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...
  1 of 1 pages