SEMrush
regelhjelp.no

Please wait for loading...
  SEMrush

    (21):

  /
   1  +3 2014 aug 25gjenvinning av ee-avfallElektrisk og elektroniske avfall - avfall og gjenvinning - Regelhjelp.noElektrisk og elektronisk avfall ( EE - avfall ) skal ikke kastes sammen med annet ... mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av farlig avfall og ...
   1  ~ 2014 aug 11bransjer i brregOm bransjer , næringskoder og organisasjons-nummer - Regelhjelp.noI Standard for næringsgruppering er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en ...
   2  ~ 2014 sep 13boltepistolBoltepistol – arbeidsreiskap - Regelhjelp.noMed boltepistol meiner ein eit skotverktøy der ein eksploderande drivpatron blir brukt for å skyte inn boltar, spikrar eller liknande festeelement i eit fast materiale.
   2  -1 2014 aug 19valg av verneombudValg av verneombud - Regelhjelp.noValg av verneombud og verneombudets roller. ... Avtalen skal innehalde ei beskriving av kva alternativ ordning som er vald for å ta vare på interessene til ...
   4  +2 2014 aug 18produksjon av smykkerProduksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Bransjen omfatter produksjon av smykker , musikkinstrumenter, sportsartikler, ... Videre omfattes annen industriproduksjon som produksjon av ...
   18  +1 2014 aug 17privat import av vinImport og engrossal av alkoholhaldig drikk - Regelhjelp.noBransjen omfatter all import , engros- og agenturhandel: elektriske og elektroniske ... Rett til import og engrossal med avgiftspliktige varer er avhengig av at ...
   28  +11 2014 sep 17garderoberGarderober og vaskerom på arbeidsplassen - Regelhjelp.noDet skal normalt være tilgang til atskilte garderober for kvinner og menn med tilstrekkelig plass til å skifte og henge opp tøy. Dersom forholdene gjør det ...
   28  +9 2014 aug 20id kort i norgeIdentitetskort i bygge- og anleggsplasser ( ID - kort ) - bygg Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge må også bære ID - kort . Dette gjelder også ...
   28  -11 2014 aug 13hvordan regne feriepengerFeriepenger - Regelhjelp.noHva har man krav på i feriepenger ? Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag, eller lønn, i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger ...
   47  +8 2014 sep 27nsb tog tiderSkjenking av alkohol på tog - Regelhjelp.noØnskjer du skjenkebevilling på eit tog som er offentleg/kollektivt transportmiddel, må du søkje ... Aldersgrenser, salstider og andre krav ved skjenking av alkohol.
   53  -9 2014 sep 10innførsel av legemiddelImport av nye tobakksvarer er forbode - Regelhjelp.noBransjen omfatter all import , engros- og agenturhandel: elektriske og ... produkt som blir marknadsført til røykeavvenning og som er klassifisert som legemiddel .
   57  +23 2014 sep 13barnehagerBarnehager , dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten Bransjen omfatter sosiale omsorgstjenester uten botilbud, så som barnehager , dagsenter.
   62  +16 2014 sep 30sport og helseHelse , hygiene og sikkerhet i dusj- og badeanlegg - Regelhjelp.noBadeanlegg må ivareta hensyn til helse , hygiene og sikkerhet. ... ivareta hensyn til helse , hygiene og sikkerhet. Tilleggsinformasjon for sport og idrett. Legionella.
   63  +24 2014 aug 18kurs i hmsArbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i HMS -arbeid ( HMS Krav til gjennomføring av HMS -opplæring ( HMS - kurs )
   65  ~ 2014 jul 18biologisk terreng medisindeponering av avfall - møbler mm - Regelhjelp.noproduksjon av smykker, musikkinstrumenter, sportsartikler, spill og leker, samt medisinsk
   73  -15 2014 sep 10anleggElektriske anlegg - Regelhjelp.noElektriske anlegg omfatter alt fra forsyningsanlegg (høyspenningsanlegg) til lavspenningsanlegg som bygningsinstallasjoner, alarm-/signalanlegg og ...
   76  ~ 2014 sep 17brregOm bransjer, næringskoder og organisasjons-nummer - Regelhjelp.noI Standard for næringsgruppering er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester ...
   81  -39 2014 aug 19sau og geitEndringer i regler om import av sæd, egg og embryo av sau og geit EU har fastsatt endringer i bestemmelser om import av sæd, egg og embryo av sau og geit . Bakgrunnen er justering av tiltak for å hindre ...
   85  +16 2014 aug 30produksjon av passAlminnelige plikter for arbeidsgiver - Regelhjelp.noMed bruk av arbeidsutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans, montering ... bruk, overvåking, ettersyn, reparasjon, veldikehold, pass og renhold.
   88  ~ 2014 sep 21snekker utstyrPersonlig verneutstyr (PVU) for arbeidstaker - Regelhjelp.noArbeidsgiver skal først vurdere om farer ved arbeidsoppgavene kan fjernes, isoleres eller avskjermes ved hjelp av tekniske installasjoner, ved å ...
   98  +3 2014 aug 19nye post reglerNye regler for oppfølging av sykmeldte - Regelhjelp.noNye regler for oppfølging av sykmeldte. Fra 1. juli 2014 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet. Utskrift ...
  1 of 1 pages
  SEMrush