SEMrush
regjeringen.no

Please wait for loading...
  SEMrush

    (2691):

  /
   1  ~ 2014 oct 03kontakt utvalg mandatMandat for utvalg som skal vurdere økt migrasjon og internasjonal Mandat for utvalg som skal vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet ... Det forutsettes at utvalget har kontakt med andre relevante offentlige utvalg .
   1  ~ 2014 oct 03innvandrerbarn i barnehagenFlere innvandrerbarn i barnehage - regjeringen.noBarnehager i bydeler som tilbyr gratis kjernetid har flere innvandrerbarn enn bydeler som ikke gjør det, viser første delrapport i evalueringen av ...
   1  ~ 2014 oct 02trond viggo torgersen utvalgUngdommens maktutredning - regjeringen.noUngdommens maktutredning er et utvalg som skal utrede unges makt og deltagelse i samfunnet. Utvalget ledes av Trond Viggo Torgersen .
   1  +1 2014 oct 01utestående lån2.5 UTESTÅENDE LÅN - regjeringen.noUtlånsrenten på alle ordinære lån i Fiskarbanken ble satt ned fra 7,5 % p.a. til 7 % p.a. med virkning fra 01.07.96. Utviklingen i rentesatsene er vist i figur 6.
   1  ~ 2014 sep 29voldtekt nouNOU 2008: 4 - regjeringen.noNOU 2008: 4Fra ord til handlingBekjempelse av voldtekt krever handlingUtredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2006.Avgitt til ...
   1  +5 2014 sep 17frp for barnsBarne -, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne Barne -, likestillings- og inkluderingsministeren har ansvaret for barn og unges oppvekst- og ... Barne -, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ( FrP ).
   1  +3 2014 sep 16norway f35 cost kronerMultinational F-35 -Summit to be held in Oslo on 25 September The Norwegian acquisition of the F-35 is expected to cost NOK 66,2 billion in real 2014-values including related investments, weapons and ...
   1  ~ 2014 sep 11yen utvikling det siste åpret2.3 Nærmere om utviklingen ... - regjeringen.no2.3 Nærmere om utviklingen i finansmarkedene. ... Mange land har økt sin statsopplåning markert det siste året for å finansiere en ekspansiv finanspolitikk. ... Mens valutaer som yen og dollar har svekket seg hittil i år, er typiske råvarevalutaer ...
   1  ~ 2014 sep 10government pension fund norwayThe Government Pension Fund - regjeringen.noThe purpose of the Government Pension Fund is to facilitate government savings to ... The Storting (the Norwegian parliament) has asked the government to ...
   1  ~ 2014 sep 10statens regulativ reiseStatens reiseregulativ - regjeringen.noHer finner du særavtalene for reiser innenlands og utenlands på statens regning, utenlandsregulativet, kostgodtgjørelse og nattillegg for innenlandsreiser og ...
   1  ~ 2014 sep 06krd kommunalKommunal - og moderniseringsdepartementet - regjeringen.noKommunal - og moderniseringsdepartementet har ansvar for spørsmål som gjelder bolig‑ og bygningspolitikk, kommuneøkonomi, samordning av ...
   1  ~ 2014 sep 03kultur i inkluderende arbeidslivUtlysning av stimuleringsmidler til Kultur i inkluderende arbeidsliv Mange ulike virkemidler kan tas i bruk for å skape et mer inkluderende arbeidsliv . Kulturdepartementet har bevilget 5 millioner til ” Kultur i  ...
   1  ~ 2014 sep 01diett statens satserStatens satser for reiser utland - regjeringen.noUtgifter til overnatting dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land. Her finner du satser for nattillegg og ...
   1  +1 2014 aug 27norwegian child welfare lawThe Child Welfare Act - regjeringen.no100 Relating to Child Welfare Services (The Child Welfare Act ). Ministry of Children, Equality and Social Inclusion. Read the Act ... Text of the law (in Norwegian ) ...
   1  ~ 2014 aug 25samhandlingsreformen alternativ behandlingSamhandlingsreformen – Rett behandling – på rett ... - Regjeringen.noSamhandlingsreformen : Pasientene skal få bedre behandling der de ... Dette er bra for pasienter, for pårørende og et mer effektivt alternativ for ...
   1  +3 2014 aug 17norway oil industryNorway's oil history in 5 minutes - regjeringen.noIn the late 1950s, very few people believed that the Norwegian continental shelf ( NCS) might conceal rich oil and gas deposits. However, the ...
   1  ~ 2014 aug 16utvandring fra norge lege6.8.2 Utvandrere - regjeringen.no6.8.2 UtvandrereNasjonal lovgivningDen som har flyttet fra Norge og ikke er ... Alle bosatte i Bergen kan søke om plass, forutsatt at de har en legeerklæring på at ...
   1  ~ 2014 aug 04barne og familiedepartementetBarne -, likestillings- og inkluderingsdepartementet - regjeringen.noBLD har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv, forbrukerinteresser, kjønnslikestilling, antidiskriminering og integrering av ... ‎Dokumenter - ‎Barne-, likestillings - ‎Om departementet - ‎Aktuelt
   1  ~ 2014 aug 01satser for reiseregningUtgifter til overnatting dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land. Her finner du satser for nattillegg og kostgodtgjørelse. Satsene ... ‎Statens satser for reiser innland - ‎Statens satser for reiser utland
   1  +2 2014 jul 28formueskatt verdigrunnlag aksjer markedsverdi8.7.8 Aksjer og andre... - regjeringen.no8.7.8 Aksjer og andre selskapsandelerSelv om verdsettelsen av aksjer i ikke- børsnoterte ... av ikke-børsnoterte aksjer vil være vesentlig lavere enn markedsverdien . ... med å knytte an til reglene som gjelder for verdsettelse for formuesskatt .
   1  ~ 2014 jul 23landbruks- og matdepartementetLandbruks - og matdepartementet - regjeringen.noLandbruks - og matdepartementet har ansvar for mat, dyr, planter, skog og jordbruk i hele kjeden fram til forbruker. Matpolitikken og landbrukspolitikken skal sikre 
   2  +12 2014 sep 30as norge reglerLover og regler - regjeringen.noUnder lover og regler finner du utvalgte deler av regelverk som er knyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområder. For å få en komplett ...
   2  +1 2014 sep 24pass til barnPass til barn - regjeringen.noNorske barn må ha egne pass . Dette anbefales også for reiser i Schengenområdet (den passfrie sonen i Europa) da passet er eneste gyldige legitimasjon for ...
   2  ~ 2014 sep 18grønne sertifikaterElsertifikatordningen - regjeringen.noElsertifikater blir også omtalt som grønne sertifikater . Kontrollstasjonen. Det er tett samarbeid mellom myndigheter i Norge og Sverige om forvaltningen av ...
   2  -1 2014 sep 17stoltenber til australiaStatsministeren til Sør-Afrika, Australia og Antarktis - regjeringen.noStatsminister Jens Stoltenberg deltek på klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika 7. desember. Deretter reiser han på offisielt besøk til Australia , ...
   2  ~ 2014 sep 164 june 1993 number 1Act of 4 June 1993 No - Regjeringen1 . Act of 4 June 1993 No . 58 relating to general application of collective agreements, etc. (The General Application Act). Last amended by the Act of 19 June ...
   2  ~ 2014 sep 16angrerett skjemaSkjema om angrerett - regjeringen.noSkjema om angrerett (både i word- og PDF-fromat).
   2  +1 2014 sep 15kostraKOSTRA - regjeringen.noKOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.
   2  +7 2014 sep 15advarsel 21 bokstaver20 Folketrygdloven og... - regjeringen.noUtvalget anbefaler videre at bestemmelsen i folketrygdloven § 21 -7 (uriktige ..... c om tap av offentlig ytelse og bokstav f om formell advarsel ), jf. punkt 13.3.
   2  +5 2014 sep 11atferdsproblemer14.4 Alvorlige atferdsproblemer ... - regjeringen.noBetegnelsen alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge refererer til vedvarende konfliktfylte forhold til omgivelsene, noe som vises ved svak sosial fungering, ...
   2  ~ 2014 sep 08oppbevaringsplikt primærdokumentasjonvurdering oppbevaringstid bokforing.pdf - Regjeringen.nomulighet til å pålegge en strengere oppbevaringsplikt i enkelttilfeller. ... krav til 10 års oppbevaringsplikt på all primærdokumentasjon i regnskapet. En tendens er ...
   2  +10 2014 sep 03bade nou bahaDet livssynsåpne samfunn - RegjeringenNOU Norges offentlige utredninger 2013: 1 ...... som helst livssyn, både alene og sammen med ...... Jehovas vitner, Bahà 'í-samfunnet i Norge.
   2  ~ 2014 sep 03global seed vaultSvalbard Global Seed Vault - regjeringen.noThe Svalbard Global Seed Vault , which is established in the permafrost in the mountains of Svalbard, is designed to store duplicates of seeds from seed ...
   2  ~ 2014 aug 31svalbard seed bankThe Svalbard Global Seed Vault , which is established in the permafrost in the mountains of Svalbard , is designed to store duplicates of seeds from seed ... ‎Frequently asked questions - ‎The history of The Vault - ‎The Location - ‎News
   2  -1 2014 aug 29norw directorate healthNorwegian Directorate of Health - regjeringen.noThe Directorate of Health is a specialist body both in the area of public health and living conditions and in the area of health services.
   2  ~ 2014 aug 29oversikt over departementerDepartementene - regjeringen.noStatsministerens kontor. Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. ‎Arbeids- og sosialdepartementet - ‎Justis - ‎Landbruks - ‎Statsministerens kontor
   2  ~ 2014 aug 19government pension fundThe purpose of the Government Pension Fund is to facilitate government savings to finance rising public pension expenditures, and support long-term ...
   2  ~ 2014 aug 18mva registrerte trossamfunn frivilligeMomskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner i 2010 En bevilgningsstyrt ordning som skal kompensere frivillige organisasjoner
   2  -1 2014 aug 16garanti for gjeld skattefradrag4 Begrensning av fradrag ... - regjeringen.no4 Begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap. ... Provisjon til andre enn långiver for å stille garanti for lån , anses som rentekostnad, ...
   2  -1 2014 aug 13utskrift fra lydfilLydfiler : Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Utskrift ; a a a · Klikk for å aktivere ReadSpeaker Lytt til teksten ... Lydfiler : Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Målet med ...
   2  ~ 2014 jul 30education in norwayThe Norwegian Education System - regjeringen.noCompulsory schooling in Norway is ten years and children start school at the age of six. Primary and lower secondary education in Norway is ...
   2  ~ 2014 jul 30namsmannen i vetbyVestby lensmannskontor - RegjeringenVestby lensmannskontor, besok: Vestbywien 21. Post: Postboks 93, 1541 Vestby ... til saksøkte med varsel om ny adresse til namsmannen .
   2  -1 2014 jul 19skjema for fri rettshjelpBarnebortfoering Skjema fri rettshjelp .pdf - Regjeringen.noSkjema for fri rettshjelp . (Egenerklæring). Rubrikkene må fylles ut så nøyaktig og fullstendig som mulig. I utlendingssaker: Duf. nr. (I sak om asyl skal samtlige ...
   3  ~ 2014 oct 04tidsfrister offentlig anbudVeileder til reglene om offentlige anskaffelser - Regjeringen.no11. .1 Frist for forespørsel om deltakelse og innlevering av tilbud. 1 8. 11. ... 1 . .1 Generelle krav til kommunikasjon ved offentlige anskaffelser. 14. 1 . Særlige ...
   3  ~ 2014 oct 01grunnskole lov norge bokLitteraturliste - regjeringen.no68 (1997-1998) Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen ... NOU 1995: 12 Opplæring i et flerkulturelt Norge . .... En studiebok i didaktikk».
   3  ~ 2014 sep 28health and careHealth and care - regjeringen.noThe Ministry of Health and Care Services has chief responsibility for health policy , public health, health services, municipal services for the elderly and disabled, ...
   3  +3 2014 sep 27englnd atomkraftverk norske myndigheter bekymretRisiko for atomforurensning av norsk territorium - regjeringen.noThis page is not available in English . ... Naturvernforbundet er bekymret for sikkerheten ved de gamle reaktorene ved russiske atomkraftverk i Norges nærområder. Det norske fokuset har i all hovedsak vært mot Kola atomkraftverk , som .... I arbeidet med Sellafield har erfaringene vist at norske myndigheter i ...
   3  +3 2014 sep 23england atomkraftverk norske myndigheter bekymret
   3  ~ 2014 sep 21lov om sosiale tjenesterSosiale tjenester - regjeringen.noArbeids- og sosialdepartementet har overordnet ansvar for lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen som ble vedtatt 18.12.2009 og trådte i ...
   3  ~ 2014 sep 20post og teletilsynetPost - og teletilsynet - regjeringen.noPost - og teletilsynet er et eget forvaltningsorgan som har som oppgave å administrere det offentlige regelverket på post- og teleområdet og bidra til at brukerne i ...
   3  +7 2014 sep 19barneombudetBarneombudet - regjeringen.noBarneombudet har til oppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. Lov om ...
   3  +1 2014 sep 17bergen kokkelaugBlåfjelldal åpner Smakens Uke - regjeringen.no... og matdepartementet deltar på åpningen av Smakens Uke på Vitensenteret i Bergen torsdag 31. oktober, Bergen Kokkelaug , Landbruks- og ...
   3  +1 2014 sep 16lånekassa england utbetaling 2012Kap. 2410 Statens lånekasse ... - regjeringen.no2410 Statens lånekasse for utdanning (i 1 000 kr)PostNemningRekneskap
   3  ~ 2014 sep 12bufdirTILDELINGSBREV TIL BUFDIR 2014 - Regjeringenbevilgningene Bufdir disponerer, og hvilke inntekter som forutsettes i 2014. Videre utdypes og konkretiseres departementets prioriterte ...
   3  -1 2014 sep 10norwegian swfThe Storting (the Norwegian parliament) has asked the government to establish the group, which will evaluate whether the exclusion of coal and petroleum ...
   3  ~ 2014 sep 10morsmål4.2.1 Hva er morsmål ? - regjeringen.noDet eksisterer en rekke ulike definisjoner av morsmål .I den «folkelige definisjonen» heter det at morsmål er det språket man tenker på, drømmer på, teller på osv ...
   3  -2 2014 sep 04cecilie bjelland vervTidligere statssekretær Cecilie Bjelland - regjeringen.noCecilie Bjelland er utdannet som jurist og økonom og har en lang og variert ... 2011 – 2013 Bystyrerepresentant med diverse tilhørende verv
   3  ~ 2014 aug 28norwegian directorate for childrenNorwegian Directorate for Children , Youth and Family ... - RegjeringenThe task of the Norwegian Directorate for Children , Youth and Family Affairs is to provide appropriate supportive measures to children, youth ...
   3  +7 2014 aug 24ungdom internett arbeidsliv10.2 Ungdom og arbeid - regjeringen.noSer vi på andelen unge som har arbeid som hovedbeskjeftigelse er den lav i forhold til .... Alle forskrifter og veiledninger kan hentes gratis over Internett . Videre ...
   3  +52 2014 aug 20norwegian emergency radio authorityThe Norwegian Search and Rescue Service - Regjeringenby the authorities when effort is promptly initiated to rescue people from death or injury in the event of serious
   3  ~ 2014 aug 19nye post reglerNye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli - regjeringen.noNye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli. 1. juli trer endringer i reglene ... E- post : postmottak@asd.dep.no | Org. nr 983887457. Lukk X.
   3  ~ 2014 aug 17norsk konkuranse utvalg7.3 Konkurransefordeler og -ulemper for norsk ... - Regjeringen.no7.3 Konkurransefordeler og -ulemper for norsk finanssektor. Utvalget har som nevnt foretatt en statistisk dokumentasjon og analyse, på bakgrunn av ...
   3  +4 2014 aug 16ogo a bruxellesEuropean Commission DG Regional Policy ... - Regjeringen.noEuropean Commission. DG Regional Policy. Avenue de Tervuren 41. B-1049 Bruxelles . Your ref. Our ref. Date. 08/1050-1 OGO . 07.05.2008. Norwegian input to ...
   3  ~ 2014 aug 16sindre fossum beyerTidligere politisk rådgiver Sindre Fossum Beyer - regjeringen.noPolitiske verv. 2009-. Politisk rådgiver, Statsministerens kontor, Jens Stoltenbergs andre regjering. 1999-2003. Fylkestingsrepresentant for AP ...
   3  ~ 2014 aug 13plan og bygningslovenPlan - og bygningsloven (2008) - regjeringen.noLOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling ( plan - og bygningsloven ). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Plandelen trådte  ...
   3  -1 2014 aug 09senter for seniorpolitikkSenter for seniorpolitikk - regjeringen.noSenter for seniorpolitikk (SSP) ønsker å være en samarbeidspartner for kommuner som deltar i «Saman om ein betre kommune». Økt fokus på ...
   3  -1 2014 aug 07partnerskap for karriereveiledningEtablering av enhet for nasjonal koordinering av karriereveiledning Karriereveiledning er et sentralt virkemiddel for å nå utdannings- og arbeidsmarkedspolitiske mål. Regionale partnerskap for karriereveiledning  ...
   3  -1 2014 aug 04norway seed bankSeed . Norwegian contribution to the International Treaty on Plant Genetic .... tons of seed samples from the gene bank of the international agricultural research ...
   3  -1 2014 aug 03global seed bankThe Svalbard Global Seed Vault , which is established in the permafrost in the mountains of Svalbard, is designed to store duplicates of seeds from seed ... ‎Frequently asked questions - ‎The history of The Vault - ‎The Location - ‎News
   3  -1 2014 aug 02world seed vaultEnsuring that the genetic diversity of the world's food crops is preserved for future generations is an important contribution toward the reduction of hunger and ...
   3  +1 2014 jul 31per roar bredvoldSvar på spm. 1440 fra stortingsrepresentant Per Roar Bredvold Jeg viser til brev av 7. juni 2013 fra Stortingets president med vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per  ...
   3  +3 2014 jul 29importance of taxes2 The importance of taxes ... - regjeringen.no2 The importance of taxes for developmentby Odd-Helge Fjeldstad, Chr. Michelsen Institute, June 2009Summary:Improving the tax system is one of the main ...
   3  ~ 2014 jul 22eu delegasjon til norgeEU - delegasjonen - regjeringen.noEU - delegasjonen stengt 21. juli. Den norske EU - delegasjonen i Brussel holder til i Norway House, sentralt plassert i. 17.07.2014 Norges delegasjon til EU i ...
   3  ~ 2014 jul 21norske ambassade bulgariaNorske utenriksstasjoner - regjeringen.noAlfabetisk oversikt over norske ambassader og delegasjoner med ... Forkortelser: Amb. = ambassade , Gk. = generalkonsulat (Honorære konsulater ... E-post: cg. riodejaneiro@mfa.no. Bulgaria Sofia - Amb. 26-30, Bacho Kiro str., 1000 Sofia
   4  +1 2014 oct 03kveite vs breiflabbRegulering av fisket etter breiflabb og kveite i 2012 - regjeringen.noFiskeri- og kystdepartementet har 7.desember fastsett regulering av fisket etter breiflabb og kveite i 2012. Gjeldande periodar med forbod mot å ...
   4  ~ 2014 sep 30press release norwayPress releases - regjeringen.noPress releases from the Office of the Prime Minister and the Ministries. ... Peru, Germany, Norway launch climate and forest partnership ...
   4  +97 2014 sep 29vbybcnthcndjMinistry of Finance - regjeringen.noThe Ministry of Finance is responsible for planning and implementing the Norwegian economic policy and for coordinating the work with the Fiscal Budget.
   4  ~ 2014 sep 23statens lånekasseStatens lånekasse for utdanning - regjeringen.noLånekassens hovedoppgave er å administrere stipend- og låneordninger som er hjemlet i lov om utdanningsstøtte.
   4  +12 2014 sep 20potensielt4.2 Potensielt problematisk... - regjeringen.no4.2.1 Oversikt. Matkjedeutvalget foreslår at følgende bør reguleres i en lov om god handelsskikk, innenfor det generelt formulerte prinsippet om god ...
   4  +72 2014 sep 17regitering av småbåter12 Endring i reglene om registrering av småbåter - RegjeringenRegistrering i småbåtregisteret av båter som omfattes av dagens regelverk er obligatorisk og straffesanksjonert, jf. lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter  ...
   4  -1 2014 sep 14jens stoltenbergThe Office of the Prime Minister - regjeringen.noThe Office of the Prime Minister assists the Prime Minister in leading and coordinating the work of the Norwegian Government.
   4  +2 2014 sep 12straffelov 20055.3 Straffeloven 2005 ... - regjeringen.noStraffeloven 2005 (lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff) skal avløse straffeloven 1902. Loven er vedtatt, men ikke satt i kraft med unntak av kapittel 16 Folkemord,  ...
   4  -3 2014 sep 06percentages innorwegian financial documents9.3 Norwegian commitments... - regjeringen.no9.3 Norwegian commitments and carbon prices in Norway .
   4  ~ 2014 sep 06ministarstvo vanjskih poslovaNorwegian Ministry of Foreign Affairs - Regjeringen.noThe essential task of the Ministry of Foreign Affairs is to work for Norway's interests internationally: to safeguard the country's freedom, security and prosperity.
   4  -1 2014 sep 03doomsday seed vaultThe Svalbard Global Seed Vault , which is established in the permafrost in the mountains of Svalbard, is designed to store duplicates of seeds from seed  ...
   4  -2 2014 sep 01hvordan sende ut pressemeldingHvordan skrive pressemelding - RegjeringenFor å få ut en god nyhet av "middels" nyhetsverdi. ·• Hvis saken har bred nyhetsinteresse. Når bør en sende ut en pressemelding ? • Er pressemeldingen relatert ...
   4  -1 2014 aug 28official website norwayNorway - Government .no - regjeringen.noForeign Minister Brende: ' Norway likely to align itself with EU's new restrictive ... See more about the celebration at the Storting's web site (the Parliament) ...
   4  -1 2014 aug 27mattrygghet i color line13.1.3 Nærings- og handelsdepartementets... - regjeringen.noStena Line Norge AS ... som følge av ulykker til sjøs og dennes mulige innvirkning på mattrygghet for fisk og sjømat samt fiskevelferd med mer, ...
   4  +24 2014 aug 25offcial website orway
   4  ~ 2014 aug 22pressemelding sider norgeTankevekkende om utfordringene for kommune- Norge , sier Sannerfor kommune- Norge , sier Sanner. Pressemelding , 31.03.2014 ... Vi kjenner Norge og vår mangfoldige geografi. Det er unaturlig å stille et absolutt krav om ...
   4  +4 2014 aug 13nnh sigrun kirkeberg hansenNorske Naturterapeuters Hovedorganisasjon - Regjeringen.noNNH deltok på høyringsmøte den 7. juni d.å. ved ledar John Petter Lindeland ... E -post: post@ nnh .no. .... John Petter Lindeland (s) Sigrun Kirkeberg Hansen (s).
   4  ~ 2014 aug 10ministry of petroleumMinistry of Petroleum and Energy - regjeringen.noThe principal responsibility of the Ministry of Petroleum and Energy is to achieve a coordinated and integrated energy policy. A primary objective is to ensure ...
   4  +1 2014 aug 09as fravelge revisor5.3.2 Særlig om revisjonspliktreformen... - regjeringen.noOverholdelse av betingelsene for å fravelge revisjon. Oversikt over hvor mange som ... Enkelte foretakstyper er avskåret fra å fravelge revisor . Dette gjelder:.
   4  +1 2014 aug 08kjell magne bondevikKjell Magne Bondevik - regjeringen.noKjell Magne Bondevik grew up at Rauma Christian County College in Molde, in an environment giving him strong links to the low-church lay movement within ...
   4  +1 2014 aug 05soner for arbeidsgiveravgiftRegjeringen foreslår at flere kommuner får differensiert Med den nye ordningen kan bedrifter i 233 kommuner få nedsatt arbeidsgiveravgift i sone 2-5. Dette har stor betydning for rammebetingelsene ...
   4  +1 2014 aug 03hytter i eidfjordkommuneEidfjord kommune - kommuneplanens arealdel, Hjølmo-Viveli ( hytter Avgjørelse i innsigelsessak, 29. juni 2007 Innsigelse til kommuneplanens arealdel, Hjølmo-Viveli, Eidfjord kommune Vi viser til fylkesmannens ...
  1 2 of 27 pages    
  SEMrush