SEMrush
resmigazete.gov.tr

Please wait for loading...
  SEMrush

    (1830):

  /
   1  ~ 2014 sep 30resmİ gazeteT.C. Resmi GazeteBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete , eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılmakta olup,  
   1  +6 2014 sep 29kullanma suyuTankerle İçme- Kullanma Suyu Temini ve Nakli ... - Resmi Gazeteb) İçme- kullanma suyu : Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ...
   1  ~ 2014 sep 28islam kalkınma bankası kanun6482 İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının ... - Resmi GazeteKANUN . İSLAM KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ. UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN . Kanun No.
   1  ~ 2014 sep 27detayli malİyet hesaplariDetaylı Hesap Planı Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu - Resmi Gazete2, HESAP NO, Yardımcı 1, Yardımcı 2, Yardımcı 3, Yardımcı 4, Dipnot ..... Yeraltı ve yerüstü düzenlerinin maliyet bedellerine, üzerine inşa ...
   1  ~ 2014 sep 27eskiler alınır bartınBARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ... - Resmi GazeteBARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ... 240, orta öğretim alan öğretmenliği için toplam 300 kredi esas alınır .
   1  ~ 2014 sep 26Çek yasasi5941 Çek Kanunu - Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın (4) Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek kişinin, yönetim organında görev yaptığı, temsilcisi veya imza ...
   1  +27 2014 sep 24yangın önleme tertibatı2009/15316 Binaların Yangından Korunması ... - Resmi GazeteEkli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
   1  ~ 2014 sep 22emredici işaretlerSAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ - Resmi Gazetea) Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya ... b) Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret , acil çıkış ...
   1  ~ 2014 sep 18imam vs ğKAHRAMANMARAŞ sÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Resmi Gazete38î 51 I KAHRAMANMARAŞ süTçü İMAM üNİvERsİTEsi 165.666.0 a 01 ğ üsT YÖNETİM, ... ğ š V 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.620.000.
   1  ~ 2014 sep 14resmi gazete
   1  ~ 2014 sep 14kobi tanımıKÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI b) Küçük ve orta büyüklükte işletme ( KOBİ ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan ...
   1  +1 2014 sep 1131 mayıs gazeteler27 Haziran 2000 tarihinden itibaren tüm resmi gazete nüshalarını bulundurmaktadır.
   1  +5 2014 sep 07buz üretim izniGıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş "j) Üretim izni belgesinin kaybolması hâlinde; ülke genelinde yayım yapan .... 21- Soğuk Hava Depoları, Sade Buz Üreten İş Yerleri: Ziraat ...
   1  +2 2014 aug 18ham maddeleri listesi2012/4111 Türkiye'de İmal Edilen Veteriner ... - Resmi Gazete... Terkiplerinde Bulunan İlaç Hammaddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile ... ekli listede isim ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen ilaç ...
   1  +1 2014 aug 17web sitesi kanunu6102 Türk Ticaret Kanunu - Resmi GazeteMADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu , 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî ..... Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. 2.
   1  ~ 2014 aug 12yeni ticaret kanunuMADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu , 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı ..... ya da donatma iştirakine yeni ortakların girmesi hâlinde ticaret unvanı ...
   1  ~ 2014 aug 09ticaret kanunu web sitesiSermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine ... - Resmi GazeteMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ...
   1  +100 2014 aug 09yeni ttk kanunuMADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu , 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk ..... (2) Kollektif veya komandit şirkete ya da donatma iştirakine yeni  ...
   1  +1 2014 jul 31veteriner yemek fabrikasYönetmelik - Resmi Gazete1- Et ve Et Ürünleri Üreten/Ambalajlayan İş Yerleri: Veteriner Hekim, Gıda
   1  +100 2014 jul 28yeni turk ticaret kanunu
   1  +37 2014 jul 28resmi web sitesiResmi Gazete'nin 7/2/1921 tarihinden itibaren yayımlanan tüm sayılarına ... T.C. Başbakanlık Resmi internet Sitesi | www.basbakanlik.gov.tr | e-posta ...
   1  +1 2014 jul 25resmi gazete bedelliBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel ... - Resmi GazeteResmî Gazete ... Ekli “1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin  ...
   1  +5 2014 jul 18ruslar petrol arama konusunda2011/2437 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya ... - Resmi Gazete6 Aralık 2004 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu ... arama ve çıkarma konusunda Türk ve Rus petrol şirketleri arasında ortak ...
   2  -1 2014 sep 25t i meclisiTürkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ... - Resmi GazeteAmaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam. MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin ...
   2  +5 2014 sep 23tedas ruzgar gülleri alım fiyatElektrik Piyasası Kanunu - Resmi Gazetei) Görevli tedarik şirketi: Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması
   2  ~ 2014 sep 22yeni çek kanunu6273 - Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel MüdürlüğüÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun ... tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
   2  ~ 2014 sep 19türk gıda kodeksiTürk Gıda Kodeksi Yönetmeliği - Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ . BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.
   2  +99 2014 sep 13seçim yasakları 2011Yüksek Seçim Kurulunun 14/5/ 2011 Tarihli ve 705 ... - Resmi GazeteBaşkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 14/5/ 2011 tarihli, C.05.0. ... ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaktır .
   2  +4 2014 sep 02bagimsiz adaylar listesiYüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 Tarihli ve 43 ... - Resmi Gazeteİlçe seçim kurulları, bağımsız adaylara ilişkin listeleri de, ait olduğu seçim çevresinde geçici listeler halinde alışılmış usullerle ilan ederler.
   2  +1 2014 sep 01acil durum tatbikatİşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik - Resmi GazeteMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum .... ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatlar ın yapılmasını sağlar. d) Acil ...
   2  -1 2014 aug 28internet sitesi tescilie) İnternet sitesi : Kanunun 1524 üncü maddesinde belirtilen asgari içeriğe ... İnternet sitesi açma ve tescil zorunluluğu ile destek hizmeti temini.
   2  +4 2014 aug 27esnaf sicil gazetesiEsnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği - Resmi GazeteMadde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerinin nasıl ... Gazete: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesini ,.
   2  ~ 2014 aug 19orta vadeli programOrta Vadeli Program (2014-2016) - Resmi GazeteBütçe sürecini başlatan ve 2014-2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda (OVP), yeni plan döneminde biçim ve içerik değişikliğine ...
   2  +5 2014 aug 10zorunlu internet sitesi
   2  +1 2014 aug 09ttk web sitesiGümrük ve Ticaret Bakanlığından: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET. SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM.
   2  -1 2014 jul 29bedelli askerlik kanunundan yararlanmaıııı sAyıLı AsKnnLİK KANUNUNUN GEÇİCİ 46 NCİ ... - Resmi Gazeteıııı sAyıLı AsKnnLİK KANUNUNUN GEÇİCİ 46 NCİ MADuEsİ UYARİNÇA ... Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartları, Başvurular ve ...
   3  +1 2014 sep 17vergi incele numaradanVergi Usul Kanunu Genel Tebliği - Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme 3100 Sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ..... hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının ...
   3  -1 2014 sep 14tüketici hakları servis süresiTüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Başbakanlık Mevzuatı (2) Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
   3  -2 2014 sep 12ti meclisi
   3  +1 2014 sep 12hayvanlarda bilimsel isimDeneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların b) 2010/63/EC sayılı Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların
   3  ~ 2014 sep 11oyun gecersiz olmasıYüksek Seçim Kurulunun 5/5/2012 Tarihli ve 252 ... - Resmi Gazete7- Ad ve soyadları aynı olan muhtar ve ihtiyar meclisi - heyeti üye adlarının ... eksik veya fazla yazılması halinde oyun geçersiz sayılmayacağı, ...
   3  +4 2014 sep 06bilet kontrol memuruMilli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli ... - Resmi Gazete2) Bilgisayar İşletmeni, Çocuk Eğitimcisi, Tekniker, Teknisyen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol Memuru , Santral ...
   3  -1 2014 sep 03gazetesinin internet sitesi yayındaBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete , eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılmakta olup,  ...
   3  ~ 2014 aug 21protein tozu ithalatiTakviye Edici Gıdaların İthalatı , Üretimi, İşlenmesi ve ... - Resmi GazeteTAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI , ÜRETİMİ, İŞLENMESİ
   3  -1 2014 aug 13web sitesi ticaret kanunu
   3  +10 2014 aug 09tip onay belgesiÖlçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama ... - Resmi GazeteSanayi ve Ticaret Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç.
   3  +1 2014 aug 08varsa gre veya gmatAtılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü ... - Resmi GazeteYabancı uyruklu öğrenciler için ise lisans başarı düzeyi, İngilizce yeterlik düzeyi, varsa GRE veya GMAT sınavı sonuçları değerlendirilerek ...
   3  +2 2014 jul 26sirket web sitesie) İnternet sitesi : Kanunun 1524 üncü maddesinde belirtilen asgari içeriğe ... (3) Şirketler , internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan ...
   3  ~ 2014 jul 21tpe yeni mevzuatTürk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka ... - Resmi Gazeteç) Daire Başkanı: Türk Patent Enstitüsü ana hizmet birimleri başkanları ile
   4  ~ 2014 oct 1217 mayıs 2003 gazeteler
   4  -1 2014 sep 28kkks e ıslahNo: 2011/26 - Resmi Gazetei) E - ıslah : Bakanlık ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan ... ü) Koyun Keçi Kayıt Sistemi ( KKKS ): Damızlık Koyun Keçi ...
   4  +1 2014 sep 26kik 21maddeKamu İhale Tebliği (No: 2014/1) - Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür. EK-1. 4734 SAYILI KANUN'DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE ...
   4  ~ 2014 sep 26kayak federasyonu hangi bakanlığa bağlıTürkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü - Resmi GazeteMADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Kayak Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim
   4  -1 2014 sep 25sitenin içeriğini tescil ettirmeİnternet sitesi açma ve tescil zorunluluğu ile destek hizmeti temini
   4  +14 2014 sep 24ısınınca kaybolan resimMERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ ... - Resmi Gazete1) Kamu idareleri tarafından düzenlenen ve kaybolduğu anlaşılan faturalar, .... tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Proje Kredileri Dış .... -Her daireye isabet eden ısınma giderinin hesabını gösteren cetvel,.
   4  +4 2014 sep 24oy oranları 2011Yüksek Seçim Kurulunun 22/6/ 2011 Tarihli ve 1070 ... - Resmi GazeteGeçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımı ve bu dağılımın oranları. PARTİ ADI OY ORAN (%). ADALET vE KALKINMA PARTİSİ ...
   4  +8 2014 sep 20sakaci sokak gunseli ekalyürütme ve idare bölümü - Resmi Gazete301 Sokak No: 13 2. Sanayi Sitesi ..... Hamza ERKAL . 2006. 1091/17300 ..... Muh .Bir. Günseli NEKİKER. 2007 ...... Şaban ŞAKALAR . 2008. 482.
   4  -1 2014 sep 19motosiklet l4 l5 l7 nedirKarayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik ... - Resmi Gazete“8) Motosiklet : 2 veya 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan ... L3, L4 , L5 ve L7 sınıfı motorlu araçlardır. 9) Motorlu ...
   4  +3 2014 sep 12polis bakım ve yardım sandığıDanıştay Onuncu Dairesinin 23/12/2013 Tarihli ve E ... - Resmi GazeteDavalı: Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı /ANKARA. İstemin Özeti: Davacının, Polis Bakım ve Yardım Sandığından ...
   4  -3 2014 sep 10asansör bakımıAsansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği - Başbakanlık Mevzuatı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ . BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.
   4  ~ 2014 aug 22anayasa web sitesiAnayasa Mahkemesinin 2/4/2014 Tarihli ve 2014 ... - Resmi GazeteBaşvurucular kullanıcısı oldukları twitter.com isimli internet sitesine erişimin ... Başvurular, 24-25/3/2014 tarihlerinde doğrudan Anayasa  ...
   4  +3 2014 aug 19acersan seramik sitesi2005 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin ... - Resmi GazeteKM - KÜTAHYA, ÇİNİLİ - 4610057513, Seramik , 5,250,000, 521,550 ... KÜSGET YOLU ÜZERİ HALICILAR SİTESİ NO: 83/A - GAZİANTEP, ŞEHİT ..... 159, 156, 2005/D1-1810, 5/12/2005, ACARSAN MAKARNA UN GIDA SAN.
   4  +6 2014 aug 09web sitesi zorunlue) İnternet sitesi : Kanunun 1524 üncü maddesinde belirtilen asgari içeriğe ... İnternet sitesi açma ve tescil zorunluluğu ile destek hizmeti temini.
   4  +1 2014 aug 03gida uretim belgesiGıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair ... - Resmi Gazetec) İşletme kayıt belgesi ve numarası: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış ... MADDE 6 – (1) Gıda üreten işletmeciler Ek-3'teki, perakende ...
   4  +4 2014 aug 01zorunlu web sitesi
   4  +6 2014 aug 01e ticaret kanunuMADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu , 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk ... e ) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü ...
   5  +1 2014 oct 01yangın dolabı kullanım alanları“(4) Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2'den büyük imalathane, ..... “(4) Yağmurlama sistemi, yangın dolabı ve hidrant sistemi bulunan sulu ...
   5  +41 2014 sep 17boy satılmayan ürünün süresini uzatmakAmaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 37/2 ... - Resmi Gazeteticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı
   5  -1 2014 sep 16motosiklet l4 l5 l7
   5  +4 2014 sep 15sözleşme yürürlüğe girerBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel MüdürlüğüSözleşmenin yürürlüğe girmesi ve cayma hakkı ... olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer .
   5  ~ 2014 sep 14denetİmİ yapilan tesİse aİt bİlgİler“Tüketime verilen içme-kullanma suyu denetim ve analiz işlemleri suyun
   5  +14 2014 sep 08eıslah3) İcmal-2'ler, e-ıslah veri tabanlarının 31/12/2011 ve 15/2/2012 tarihli verileri esas alınarak TÜGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri ...
   5  +4 2014 sep 06kütahya yaz okuluDUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU ... - Resmi GazeteDUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç. MADDE 1 – (1) Bu ...
   5  -2 2014 aug 26ahmet yesevi denklikTÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ VE ... - Resmi GazeteHÜKÛMETİ ARASINDA HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI ... Üniversite tarafından verilen diplomaların denkliği ve eşdeğerliğini, Taraf ...
   5  -4 2014 aug 18gazete ilan trT.C.Başbakanlık Resmi internet Sitesi | www.basbakanlik.gov. tr | e-posta ... Resmi Gazete 'nin İlan ve Abonelik İşlemleriyle İlgili Olarak; Bülent KÜLTEPE +90  ...
   5  +1 2014 aug 17ticaret sicili gazetesi tescilTicaret Sicili Yönetmeliği - Resmi Gazeteyürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak ... n) Sicil gazetesi : Türkiye Ticaret Sicili Gazctesini,.
   5  +4 2014 aug 05email ile fax yollaElektronik Tebligat Yönetmeliği - Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ... tebligat mesajı: Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar ile .... (2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu ...
   5  ~ 2014 jul 30gazeteli yere haciz girermi6455 Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun - Resmi GazeteBirinci fıkrada sayılanlar hariç olmak üzere, 359 uncu maddede yer alan sahte .... Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz , rehin, ipotek gibi ...
   5  +3 2014 jul 25solvent depolama silosu2011Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli ... - Resmi Gazete... KOMPLE YENİ, Çelik Tahıl Depolama Silosu : 1697 TON/YIL ... KDV İstisnası, ENTEGRASYON, Geri kazanılacak solvent : 608 TON/YIL.
   5  +2 2014 jul 16elektrik tedar kElektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin - Başbakanlık ELEKTRİ K DAĞITIMI VE PERAKENDE SATIŞINA İLİŞ K İN HİZMET
   6  +2 2014 oct 01turkiye ihracat2023 Türkiye İhracat Stratejisi - Resmi Gazete2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında Türkiye'nin ihracatını 500 milyar ...
   6  +2 2014 sep 29kku öğrenci girişiKırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ... - Resmi Gazetec) ÖBS: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,. ç) Öğrenci İşleri: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,. d) Rektör: ...
   6  ~ 2014 sep 23ekap başvurusu nasıl yapılırKamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik - Başbakanlık Mevzuatı Başvuru veya teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt
   6  ~ 2014 sep 22gemİlerde gÜvenlİkbalıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlikMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, balıkçı gemilerinde yapılan işlerde çalış anların sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gereken ...
   6  +3 2014 sep 21türkiye ihracat
   6  -4 2014 sep 17203 kaymakam atamasıBilim, Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Maliye ile Milli ... - Resmi GazeteATAMA KARARLARI. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Karar Sayısı : 2011/647. 1 – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ...
   6  +10 2014 sep 16kargoda hangi renk faturaPTT KARGO VE KURYE GÖNDERİLERİ HAKKINDA ... - Resmi GazeteMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kargo ve kurye gönderileri ile yurt dışı
   6  ~ 2014 sep 14başbakanlıkBaşbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılmakta olup,  ...
   6  +14 2014 sep 11türk patent enstitüsüTÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ - Resmi Gazete24 ‹ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 46.744.000. İ 02 j özEL KALEM 1.985.000. 2 04 ` İ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1.985.000. 1 î Genel ...
   6  +51 2014 sep 07kısa vade 9 ne demekKısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi - Resmi GazeteEkli “ Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”nin yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/ 9 /2008 tarihli ve 848 sayılı ...
   6  +69 2014 aug 312009 pasaport harçlarıHarçlar Kanunu Genel Tebliği - Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Artırılan bu tutarlar 1/1/ 2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ... Nispi harçlar (15,60 TL)'den aşağı olamaz. ..... I- Pasaport harçları :.
   6  +7 2014 aug 28kredi alma riskiKredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ - Resmi GazeteKREDİ RİsKı AZALTIM TEKNİKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ... Sermaye piyasasına dayalı işlem: Bankaya belirli aralıklarla ilave teminat alma hakkı.
   6  ~ 2014 aug 28faizsiz konut kredisiTOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT ... - Resmi Gazeteç) Kredi : 4 üncü maddede tanımlanan hak sahibini konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresi kaynaklarından verilen faizsiz konut  ...
   6  +95 2014 aug 19buz makinesi hijyenOKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN - Başbakanlık Mevzuatı f) Gıda işletmesinde üretim ve hazırlık alanlarının girişlerinde hijyen paspası ... ç) Buz makineleri ve su depoları düzenli olarak temizlenir ve ...
   6  +3 2014 aug 09zorunlu web siteSERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET - Resmi Gazete
   6  +11 2014 aug 09ticari sicil gazetesin) Sicil gazetesi : Türkiye Ticaret Sicili Gazctesini, o) Şirket sözleşmesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas.
   6  +1 2014 jul 31gumruk tarife cetveliİstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife CetveliEkli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli ”nin 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ve ...
   6  ~ 2014 jul 25deprem ve yap-satZorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği - Başbakanlık Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yap ı tarzına .... Kurumu tarafından doğrudan sat ış uygulamaları yoluyla veya Kurum ...
   7  +1 2014 sep 28kkü ögrenci girişi
  1 2 of 19 pages    
  SEMrush