sejm.gov.pl

Please wait for loading...
    (2007):

  /
   1  ~ 2014 oct 05ustawa o zwierzetachUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - Internetowy Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Tekst ogłoszony: pdf D19970724.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19970724Lj.
   1  ~ 2014 oct 05ustawa o transporcie drogowymUstawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowymDz.U. 2001 nr 125 poz. 1371. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym . Tekst aktu: pdf D20011371L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D20011371. pdf.
   1  ~ 2014 oct 03ustawa o fundacjachUstawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Internetowy System Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach . Tekst ogłoszony: pdf D19840097.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19840097Lj.pdf.
   1  ~ 2014 oct 02ksh tekst jednolityKodeks spółek handlowych - Internetowy System Aktów PrawnychTekst ogłoszony: pdf D20001037.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D20001037Lj.pdf. Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity . Data ogłoszenia: 2000-11-08.
   1  ~ 2014 oct 01ustawa o prawie autorskimUstawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawachDz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tekst ogłoszony: pdf D19940083.pdf. Tekst ujednolicony ...
   1  ~ 2014 sep 30prawo budowlanePrawo budowlane - Internetowy System Aktów PrawnychDz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane . Tekst ogłoszony: pdf D19940414.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19940414Lj.pdf.
   1  ~ 2014 sep 30kodeks pracy tekst jednolityKodeks pracy - Internetowy System Aktów PrawnychTekst ogłoszony: pdf D19740141.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19740141Lj.pdf. Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity . Data ogłoszenia: 74-07-05.
   1  ~ 2014 sep 30ustawa o ochronie przyrodyUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Internetowy Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody . Tekst aktu: pdf D20040880L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D20040880.pdf.
   1  ~ 2014 sep 29na temat tego z której usługi tego typu będą dla nas płynąć2014-09-11 - Zapis przebiegu posiedzenia komisjiWspieramy tworzenie usług i aplikacji, które wykorzystują informacje
   1  ~ 2014 sep 29kodeks karnyKodeks karny - Internetowy System Aktów PrawnychDz.U. 1997 nr 88 poz. 553. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny . Tekst ogłoszony: pdf D19970553.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19970553Lj.pdf.
   1  ~ 2014 sep 28internetowy system aktów prawnychInternetowy System Aktów PrawnychBaza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: 
   1  ~ 2014 sep 27kodeks rodzinny i opiekunczyKodeks rodzinny i opiekuńczy - Internetowy System Aktów PrawnychDz.U. 1964 nr 9 poz. 59. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy . Tekst ogłoszony: pdf D19640059.pdf. Tekst ujednolicony: pdf ...
   1  ~ 2014 sep 27ustawa prawo farmaceutyczneUstawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne .Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne . Tekst aktu: pdf D20011381L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D20011381.pdf.
   1  +1 2014 sep 26kodeks karny pdfUSTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA s. 1/106. 2014-06-24. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny . CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 1. § 1.
   1  +1 2014 sep 26kodeks wyborczyKodeks wyborczy - Internetowy System Aktów PrawnychKodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, ... W wyborach głosować można tylko osobiście, chyba że kodeks stanowi ...
   1  ~ 2014 sep 26ustawa o imprezieDz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez ... 3) masowej imprezie sportowej – należy przez to rozumieć imprezę masową.
   1  ~ 2014 sep 24kodeks cywilny 2011 pdfUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny .1 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Ko- ..... rolnego stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego . § 4.
   1  ~ 2014 sep 23aktualna ustawa o pomocy społecznejDz.U. 2013 nr 0 poz. 182 - Internetowy System Aktów PrawnychAkty prawne: wg roczników. wg haseł. wyszukiwanie. Linki. pomoc ... r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej  ...
   1  ~ 2014 sep 23akty prawneBaza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: ... ‎Wyszukiwanie - ‎Dziennik Ustaw - ‎Powrót - ‎Pomoc
   1  ~ 2014 sep 23ustawa o służbie więziennejUSTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie WięziennejSłużba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca ... Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:.
   1  ~ 2014 sep 23ustawa o ufgUSTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji ..... Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny , na zasadach określonych w rozdziale.
   1  ~ 2014 sep 22kodeks karny wykonawczy pdfUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczyDz.U. 1997 nr 90 poz. 557. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy . Tekst ogłoszony: pdf D19970557. pdf . Tekst ujednolicony: pdf  ...
   1  ~ 2014 sep 22ustawa o własności lokaliUstawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Internetowy Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali . Tekst aktu: pdf D19940388L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D19940388.pdf.
   1  ~ 2014 sep 21konstytucja rpKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. PREAMBUŁA · Rozdział I (art.
   1  +1 2014 sep 21sejmSejm Rzeczypospolitej PolskiejStrona oficjalna: ogólne informacje, działalność, organy, posłowie, prawo, komisje sejmowe, wydarzenia, listy do Sejmu , wyszukiwarka. ‎Internetowy System Aktów ... - ‎Druki sejmowe - ‎iTV Sejm - transmisje - ‎Posłowie
   1  ~ 2014 sep 21kodeks karny skarbowyKodeks karny skarbowy - Internetowy System Aktów PrawnychDz.U. 1999 nr 83 poz. 930. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy . Tekst aktu: pdf D19990930L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D19990930.pdf.
   1  ~ 2014 sep 21kodeks rodzinnyDz.U. 1964 nr 9 poz. 59. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tekst ogłoszony: pdf D19640059.pdf. Tekst ujednolicony: pdf ...
   1  +5 2014 sep 20Środkami publicznymi nieŚrodki publiczne - Leksykon budżetowysektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz ... Środkami publicznymi są: dochody publiczne (mają one charakter ...
   1  ~ 2014 sep 20ustawa o pomocy społecznejUSTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich ... pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) ...
   1  ~ 2014 sep 19kodeks rodzinny i opiekuńczy
   1  ~ 2014 sep 19ustawa o ochronie danych osobowychUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowychDz.U. 1997 nr 133 poz. 883. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . Tekst ogłoszony: pdf D19970883.pdf. Tekst ujednolicony: pdf ...
   1  ~ 2014 sep 19ustawa o referendum lokalnymUstawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym .Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym . Tekst aktu: pdf D20000985L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D20000985.pdf.
   1  ~ 2014 sep 18konstytucjaKonstytucja Rzeczypospolitej PolskiejKONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. PREAMBUŁA · Rozdział I (art.
   1  ~ 2014 sep 18kodeks cywilnyKodeks cywilny - Internetowy System Aktów PrawnychDz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny . Tekst ogłoszony: pdf D19640093.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19640093Lj.pdf.
   1  ~ 2014 sep 17ustawa o rachunkowościUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Internetowy Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości . Tekst ogłoszony: pdf D19940591.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19940591Lj.
   1  ~ 2014 sep 10kodeks cywilny tekst jednolityTekst ogłoszony: pdf D19640093.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19640093Lj.pdf. Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity . Data ogłoszenia: 64-05-18.
   1  ~ 2014 sep 10kodeks wykroczeńKodeks wykroczeń - Internetowy System Aktów PrawnychDz.U. 1971 nr 12 poz. 114. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń . Tekst ogłoszony: pdf D19710114.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19710114Lj.pdf.
   1  ~ 2014 sep 09kodeks rodzinny i opiekuńczy 2011Kodeks rodzinny i opiekuńczyKodeks rodzinny i opiekuńczy . Tytuł I .... Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie .... 1725, z 2011 r. Nr 45 ...
   1  ~ 2014 sep 08ordynacja podatkowaOrdynacja podatkowa - Internetowy System Aktów PrawnychDz.U. 1997 nr 137 poz. 926. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa . Tekst ogłoszony: pdf D19970926.pdf. Tekst ujednolicony: pdf ...
   1  +100 2014 sep 08isap
   1  ~ 2014 sep 07ochrona informacji niejawnychUstawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnychDz.U. 2010 nr 182 poz. 1228. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych . Tekst aktu: pdf D20101228L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf ...
   1  ~ 2014 sep 02prawo bankowe tekst jednolityPrawo bankowe - Internetowy System Aktów PrawnychTekst ogłoszony: pdf D19970939.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19970939Lj.pdf. Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity . Data ogłoszenia: 97-11-21.
   1  ~ 2014 aug 30ustawa ordynacja podatkowaUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa .
   1  ~ 2014 aug 27nowelizacja ustawy o odpadachDz.U. 2013 nr 0 poz. 21 - Internetowy System Aktów PrawnychDz.U. 2013 poz. 21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach . Tekst aktu: pdf D20130021L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D20130021.pdf. Tekst ujednolicony ...
   1  ~ 2014 aug 26ochrona danych osobowych ustawa
   1  +1 2014 aug 26projekt pracownik socjalnyProjekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego1) zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz uzyskiwania specjalizacji zawodowej i awansu zawodowego;. 2) obowiązki i prawa ...
   1  ~ 2014 aug 25ustawa o danych osobowych
   1  +2 2014 aug 25ordynacja podatkowa tekst jednolityTekst ogłoszony: pdf D19970926.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19970926Lj.pdf. Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity . Data ogłoszenia: 97-11-13.
   1  ~ 2014 aug 23ustawa o grach hazardowychUstawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowychDz.U. 2009 nr 201 poz. 1540. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych . Tekst aktu: pdf D20091540L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D20091540. pdf.
   1  ~ 2014 aug 22cena gazu ustawa akcyzaDz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o ku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. Urz. WE L
   1  ~ 2014 aug 19kodeks pracy pdfDz.U. 1974 nr 24 poz. 141. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy . Tekst ogłoszony: pdf D19740141. pdf . Tekst ujednolicony: pdf D19740141Lj. pdf .
   1  ~ 2014 aug 17sejm rp adresKontakt - Sejm Rzeczypospolitej PolskiejKontakt. Adres pocztowy. Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa. Listy do Sejmu . Numery telefonów. Centrala telefoniczna: +48 (22) 694-25-00.
   1  +1 2014 aug 16ustawy o inforamcji publicznejiUstawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz.U. 2001 nr 112 poz. 1198. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej . Tekst aktu: pdf D20011198L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf ...
   1  ~ 2014 aug 15ustawa o lasachUstawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach - Internetowy System Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach . Tekst ogłoszony: pdf D19910444.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19910444Lj.pdf.
   1  ~ 2014 aug 11ustawa prawo budowlaneUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Internetowy
   1  +1 2014 aug 10ustawa o komornikachUSTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowychUSTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej ...
   1  ~ 2014 aug 10akty prawne sejmAkty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie
   1  ~ 2014 aug 09ustawa o gospodarce odpadami21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ... 2a i 2b w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. ... WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ MIN.
   1  ~ 2014 aug 09ustawa o podatku dochodowymUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst ogłoszony: pdf D19910350.pdf. Tekst ujednolicony ...
   1  ~ 2014 aug 08ustawa o ochronie danychDz.U. 1997 nr 133 poz. 883. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Tekst ogłoszony: pdf D19970883.pdf. Tekst ujednolicony: pdf ...
   1  ~ 2014 aug 07prawo o ruchu drogowymPrawo o ruchu drogowym - Internetowy System Aktów PrawnychDz.U. 1997 nr 98 poz. 602. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym . Tekst ogłoszony: pdf D19970602.pdf. Tekst ujednolicony: pdf ...
   1  ~ 2014 aug 05ustawa o odpadach
   1  ~ 2014 aug 05ustawa o obywatelstwieUstawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskimDz.U. 2012 poz. 161. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. Tekst aktu: pdf D20120161L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D20120161.pdf.
   1  ~ 2014 jul 31ustawa o ocwiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu ... 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji ...
   1  +2 2014 jul 30ustawa o finansowaniu naukiUSTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 1) finansowania nauki ze środków finansowych ustalanych na ten cel ... 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w ...
   1  ~ 2014 jul 29janusz palikot biuro poselskieJanusz Palikot - Sejm Rzeczypospolitej Polskiejposeł V kadencji, poseł VI kadencji. Klub/koło: Klub Poselski Twój Ruch. Funkcja w klubie/kole: ... Biura Poselskie . Wykaz współpracowników.
   1  +1 2014 jul 26emerytury pomostowe ustawaUstawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowychDz.U. 2008 nr 237 poz. 1656. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych . Tekst aktu: pdf D20081656L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D20081656 .
   1  ~ 2014 jul 26ustawa o zakazie paleniaUSTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ... mujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub.
   1  ~ 2014 jul 26kandydaci po na sejmMPSP: Kandydaci - Strona główna - Sejm Rzeczypospolitej PolskiejKoszty podróży na tę rozmowę ponoszą sami kandydaci . Rozmowę tę przeprowadza komisja kwalifikacyjna, składająca się z posła na Sejm RP oraz ...
   1  ~ 2014 jul 26ubezpieczenia komunikacyjne ustawaGwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych .... podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez.
   1  ~ 2014 jul 25ustawa o zozachUstawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnejDz.U. 1991 nr 91 poz. 408. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Tekst ogłoszony: pdf D19910408.pdf. Tekst ujednolicony: pdf ...
   1  ~ 2014 jul 23ustawa o notariaciePrawo o notariacie - Internetowy System Aktów PrawnychUSTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie . DZIAŁ I. Ustrój notariatu. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. § 1. Notariusz jest powołany ...
   1  ~ 2014 jul 22ustawa o fuduszach inwestycyjnychUstawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnychDz.U. 2004 nr 146 poz. 1546. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych . Tekst aktu: pdf D20041546L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D20041546.
   1  ~ 2014 jul 20ustawa o ofercie publicznejDz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 - Internetowy System Aktów PrawnychUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach  ...
   1  ~ 2014 jul 19ustawa o adwokaturzeUstawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze . - Internetowy Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze . Tekst ogłoszony: pdf D19820124.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19820124Lj.pdf.
   1  ~ 2014 jul 18o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjiustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Internetowy System Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  ...
   1  +1 2014 jul 17biuro norbert wojnaroskwiPosel: Norbert WojnarowskiNorbert Wojnarowski . Wybrany dnia: 21-10-2007; lista: Platforma Obywatelska; okręg wyborczy: 1 Legnica; liczba głosów: 15439. Staż parlamentarny: brak ...
   1  ~ 2014 jul 17planowanie i zagospodarowanie przestrzenneDz.U. 2003 nr 80 poz 717 - Internetowy System Aktów PrawnychDz.U. 2003 nr 80 poz. 717. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Tekst aktu: pdf D20030717L.pdf. Tekst ogłoszony ...
   1  ~ 2014 jul 16ustawa o rachunkowosci
   2  +2 2014 oct 02uprawnienia do przeprowadznia loterii1048 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWzezwoleń na urządzanie loterii fantowej, gry bingo ... uprawnień związanych ze świadectwem zawodo- wym oraz skład komisji i warunki przeprowadzenia .
   2  ~ 2014 oct 01orginalana papeteria hotelowa teczkal) kasy rejestracyjne: sklepowe. kclncrskie. hotelowe itp. 2) maszyny do
   2  +1 2014 sep 29zwalczania nieuczciwej konkurencji doc
   2  +1 2014 sep 27dzienniki ustawDziennik Ustaw - Internetowy System Aktów PrawnychDziennik Ustaw . 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1944 1945 1946 ... ‎2014 - ‎2013 - ‎2012 - ‎2010
   2  ~ 2014 sep 26kpc tekst jednolityKodeks postępowania cywilnego - Internetowy System Aktów Tekst ogłoszony: pdf D19640296.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19640296Lj.pdf. Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity . Data ogłoszenia: 64-12-01.
   2  +1 2014 sep 23ustawa o panDz.U. 2010 nr 96 poz. 619 - Internetowy System Aktów PrawnychDz.U. 2010 nr 96 poz. 619. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk . Tekst aktu: pdf D20100619L.pdf. Tekst ogłoszony: pdf D20100619.pdf.
   2  ~ 2014 sep 22kodeks spółek handlowych 2011Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w ... Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych .
   2  -1 2014 sep 22koszty sądoweo kosztach sądowych w sprawach cywilnychnu zapłaty należności sądowych. Art. 2. 1. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. 2. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest ...
   2  ~ 2014 sep 19kodeks cywilny 20112014-08-07. Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY . 1)I). KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA. Tytuł I. PRZEPISY ...
   2  +2 2014 sep 18ppłk piotr jarosz593 Rej. 18/2004Jan, 43. ppłk Duks Andrzej Piotr , 44. mjr Dziekan Piotr Ze- non, 45. mjr Gałat ... Robert Wojciech, 52. ppłk Jarosz Piotr Jan, 53. ppłk Kap- turowski Leszek, 54. mjr  ...
   2  ~ 2014 sep 17ustawa o systemie oświatyUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Internetowy Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty . Tekst ogłoszony: pdf D19910425.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19910425Lj.pdf.
   2  ~ 2014 sep 16rzecznik praw obywatelskich ustawaUSTAWA z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich , zwany dalej „Rzecznikiem”, stoi na straży ... Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia ...
   2  ~ 2014 sep 14kodeks pracyDz.U. 1974 nr 24 poz. 141. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy . Tekst ogłoszony: pdf D19740141.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19740141Lj.pdf.
   2  ~ 2014 sep 12karta nauczycielaUstawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - Internetowy Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela . Tekst ogłoszony: pdf D19820019.pdf. Tekst ujednolicony: pdf D19820019Lj.pdf.
   2  +4 2014 sep 10koszty działań polski w afganistaniepodsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony NarodowejObecna zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie działa na ... iż także Polska poniesie koszt działania swojego kontyngentu w Afganistanie .
   2  ~ 2014 sep 08konwent seniorówKonwent Seniorów - Sejm Rzeczypospolitej PolskiejW skład Konwentu Seniorów wchodzą: Marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień, ...
   2  ~ 2014 sep 08kodeks karny 2011Kodeks karny . CZĘŚĆ OGÓLNA ... Kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem ... 240, poz. 1602, z 2011 .
   2  ~ 2014 sep 01art 54 prawo pocztowePrawo pocztowePrawo pocztowe . 1). Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art . 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na.
   2  +4 2014 aug 30anna genowefa przyborekCygal Anna c. Aleksandra, 13. ... Litera Genowefa c. Antoniego, 37. .... Przyborek . Antoni s. Wojciecha, 158. Przyborek Marianna c. Wawrzyń- ca, 159. Purgat ...
   2  ~ 2014 aug 24prawo konsumenta ustawa2076 - Sejm Rzeczypospolitej PolskiejRządowy projekt ustawy o prawach konsumenta . - projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. projekt dotyczy transpozycji dyrektywy PE i Rady ...
  1 2 of 21 pages