sfrb.sk

Please wait for loading...
    (7):

  /
   21  +1 2014 jan 08vypocet vysky uveruInformácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory V prípade, ak bola klientovi schválená podpora vo forme úveru , za vzniknuté záväzky ... v záručnej listine je uvedená výška poskytnutého úveru zo ŠFRB, číslo   ...
   47  +22 2013 dec 28plne znenie zakonovRada ŠFRB - Štátny fond rozvoja bývaniaAktuálne úplné znenie zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č.
   62  +12 2014 jan 07zoznam volnych zivnostiZoznam príloh k účelu Zatepľovanie bytovej budovyspráva a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností alebo .... zoznam vlastníkov všetkých bytov a nebytových priestorov podľa výpisu z  ...
   71  ~ 2014 jan 10tlaciva na zmena sidlaZmena v zabezpečení úveru pri zmluve o budúcej kúpnej zmluve ... Úvery na výstavbu nájomných bytov – pracovníci okresných úradov v sídle kraja; Úvery na   ...
   86  +1 2013 dec 29povinne zmluvne poistenie vypocetŠFRB (ak by nastalo poistné plnenie) a to počas celej doby splácania úveru ... v tejto lehote obidve zmluvné strany sú povinné dodatkom predĺžiť dobu lehoty  ...
   87  -12 2014 jan 04vps aruba porteFaktúry | Štátny fond rozvoja bývania30.5.2013, 16.5.2013, 82013, Ing. Mária Borebélyová - PORTE , Záhradnícka 1, 903 01
   92  ~ 2014 jan 11kros faktury s dphFaktúra číslo : Štátny fond rozvoja bývania Fakturujeme Vám za: 99 IČ DPH : Forma úhrady Prevodný príkaz. Spdsob dopravy Dovoz. Číslo účtu ... Faktúra číslo : ... teL 041/707 10 11. e-mail : kros @ kros .sk , http : www. kros .sk.
  1 of 1 pages