sfrb.sk

Please wait for loading...
    (7):

  /
   20  +1 2014 apr 25vypocet vysky uveruVzor č. 1 k Prílohe 10 - Tabuľka pre výpočet výšky úveru a úrokuA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 1, B: Návrh výšky podpory. 2, Por.č.10, Tabuľka pre výpočet výšky úveru . 3, Typ obnovy: Obstarávacia cena /€/, Max. úver 75% OC ...
   39  ~ 2014 mar 23potreba tepla na vykurovanieTlačivo žiadosti Jessica ROP - Štátny fond rozvoja bývaniaRočná (výpočtová) potreba tepla na vykurovanie pred zateplením v kWh/m², Ročná ... Spotreba energie na vykurovanie / za T - 1 rok pred podaním žiadosti.
   44  +48 2014 apr 29kros faktury s dphFaktúra číslo : Štátny fond rozvoja bývania Fakturujeme Vám za: 99 IČ DPH : Forma úhrady Prevodný príkaz. Spdsob dopravy Dovoz. Číslo účtu ... Faktúra číslo : ... teL 041/707 10 11. e-mail : kros @ kros .sk , http : www. kros .sk.
   72  -10 2014 apr 25zoznam volnych zivnostipríloha 8správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností alebo .... zoznam vlastníkov všetkých bytov a nebytových priestorov podľa výpisu z ...
   89  ~ 2014 jun 06dorub akoFaktúra za služby pevnej siete - Štátny fond rozvoja bývaniaposkytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. ... Dit. dorub .: 9.10.20/2. ItZ(Z14111): A.H.022-170/.
   89  ~ 2014 mar 29zateplenie balkonov nitraInformácia o JESSICE - Štátny fond rozvoja bývaniaprojekty na zateplenie bytových domov v mestských oblastiach, ktorými ... oprava balkónov a lodžií, ktoré nesúvisia so zateplením , ... Nitriansky .
   93  +8 2014 apr 21vzor storno fakturyInformácie pre klientov v zmluvnom vzťahu so ŠFRB | Štátny fond faktúru od dodávateľa za vykonané práce, pričom každá strana faktúry , okrem príloh, musí byť samostatne overená povereným zamestnancom príslušného ...
  1 of 1 pages