sobranie.mk

Please wait for loading...
    (74):

  /
   1  ~ 2014 sep 30safet neziri od duiSAFET NEZIRI enSAFET NEZIRI . Member of DUI . Born on 1 June 1971 in Skopje. Albanian. Has university background. Professor in history. He was also MP in the previous ...
   1  +6 2014 sep 09pavle sazdov washingtonPavle Sazdov 2011Pavle Sazdov . Member of VMRO-DPMNE. Born on 27.12.1983 in Skopje. Macedonian. Master of Science in Information and Communication Technologies .
   2  ~ 2014 aug 05mostri za hartieni torbichkiMINISTERSTVO ZA ZEMJODELSTVO,svitoci od tutun, koi so industriski proces se vmetnuvaat vo hartieni tubi za cigari; ..... tutunot vo prostorii za otkup da istakne primeroci ( mostri ) na tutunot po tipovi ...
   4  +3 2014 sep 11pavle sazdov washingotn
   5  +3 2014 sep 30geodetski elaborat makedonijapredlog na zakonPostapuvawe po Odlukata na Ustaven sud na Republika Makedonija .... na stranka, za zaverka na geodetski elaborat za geodetski raboti za posebni nameni , ...
   8  +1 2014 oct 05vlada na rmIzbor na Vlada na RM enPresident of the Assembly of the Republic of Macedonia, Mr. Trajko Veljanoski, at the election of the new Government of the Republic of Macedonia, 26 July ...
   8  -3 2014 aug 19forum na hiv pozitivniteSobranie na Republika MakedonijaVo nego mnogu jasno i decidno se navedeni pozitivnite rezultati koi ...... Komisiite - forum za debati vo funkcija na sednicite na Sobranieto.
   10  ~ 2014 sep 23psjiePSRM- PSJIE slikaAddress of the President of the Assembly of the Republic of Macedonia, Mr. Trajko Veljanoski at the International Conference Dedicated on the 15th Anniversary ...
   11  -4 2014 oct 03zamena guma na peralna084 - 00od Prvoto prodol`enie na Sedumdeset i {estata sednica na Sobranieto na
   11  -1 2014 sep 26bozinovskaBozinovska Valentina 98Bozinovska Valentina. Member of VMRO-DPMNE. Member of the Parliamentary Group for Cooperation with the Parliament of the Republic of Italy. Born in 1967 ...
   11  ~ 2014 sep 19lartesia e taksaveMbledhja e tetedhjetetete e Komisionit per Financim dhe Buxhet Për shkak të nevojës së harmonizimit të lartësisë së taksave për viza me Kodeksin për viza në Bashkimin Evropian dhe lartësinë e taksave që ...
   12  +35 2014 sep 08ads gov mkМакедонски државни и политички институцииwww.dik.mk. ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА www.dksk.org.mk. АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА www. ads . gov.mk .
   12  +35 2014 sep 08ads ov mk
   13  +48 2014 sep 25агенција за државниwww.dik.mk. ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА www.dksk.org.mk. АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА www.ads.gov.mk.
   14  +38 2014 jul 18ari na zaemPred vas e Izve{tajot za rabotata na Sobranieto na Republika Makedonija vo
   17  +4 2014 sep 18danoci makedonija internetpozitiven trend, odnosno Sobranieto na Republika Makedonija }e bide lokomotivata na
   17  +14 2014 sep 15rabotna siladogovor za sezonsko vrabotuvawe na rabotna sila me\u vladata na ПРЕДЛАГАЧ: Влада на Република Македонија. ПРЕТСТАВНИЦИ: Љупчо Мешков, министер за. труд и социјална политика. Ајдуван Мамудов, заменик  ...
   19  ~ 2014 jul 21spomeni za nova godinaSobranie na Republika Makedonija I Z V E [ T A J za rabotata na za 2012 godina go opfa}a periodot od 1 januari 2012 godina do 31 dekemvri ..... na 18 juli 2008 godina se usvoi nova procedura vo noseweto na zakonite, odnosno sosema nova ..... Zakon za proglasuvawe na spomeni ~nata.
   20  -8 2014 sep 10парламентСОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАкако претседател на пратеничката група, да му посака топло добредојде на Почитуваниот Ендру Шир, во Македонија и во македонскиот парламент , ...
   22  +3 2014 sep 03izrabotka na geodetski elaboratVovedPotrebata od izrabotka na Prostoren plan na regionot na slivot na rekata Treska proizleze od re{enijata definirani
   27  +10 2014 sep 20адс гов мкдокумент - Собрание на Република МакедонијаОд вкупно 84 општини и Градот Скопје , 42 ги исполнија условите за
   29  -2 2014 sep 29partite politike ne rmNEVOJITET QE TE GJITHE PARTITE POLITIKE TE FOKUSOHEN NEVOJITET QË TË GJITHË PARTITË POLITIKE TË FOKUSOHEN NË EUROINTEGRIMET. Në kuadër të mbledhjes së 14-të të Këshillit Nacional për ... për Politikë të Jashtme dhe Komiteti i Përzier Parlamentar RM -BE, mbajti ...
   29  +12 2014 jul 21simple invoicing protocol sinvProtocol 4 concerning the definition of the concept of(n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or .... invoice , a delivery note or any other commercial document.
   30  ~ 2014 aug 22saem za koli skopjeсимни го документот - Собрание на Република Македонијаuvoz: Za uvoz na dobra podle`ni na akciza se smeta nivnoto vnesuvawe vo
   31  -5 2014 jul 31minister za obrazovaniePred vas e Izve{tajot za rabotata na Sobranieto na Republika ... dobivawe na datum za zapo~nuvawe na pregovorite za ..... obrazovanie .
   32  -1 2014 aug 26gradinki vo skopjeDOPOLNET PREDLOG na Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Vo Zakonot za za{tita na decata ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija " br. ..... vospitno obrazovnite aktivnosti vo detski gradinki mo`e da se izveduvaat za ...
   35  -3 2014 jul 30eftini sms porakiTelekomunikacii seu{te monopol vo fiksnata, najskap SMS vo regionot i po{iroko
   36  +8 2014 sep 29агенција за администрацијаwww.dksk.org.mk. АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА www.ads.gov.mk. МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА www.mia.mk. ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ...
   36  +6 2014 sep 19КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ СкопјеОцена на концентрација помеѓу КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје , Скопје од една страна и трговските радиодифузни друштва – оператори на кабелска мрежа : ...
   42  ~ 2014 sep 18azisPolozani Azis 98Polozani Azis . Member of the Party for Democratic Prosperity (PDP). Deputy Member of the Parliamentary Delegation to the OSCE Parliamentary Assembly.
   45  -4 2014 sep 14teresa hugerAssembly of the Republic of MacedoniaSuffering from huger , homelessness, illnesses. ... I believe that many of you recognized the words of Blessed Mother Teresa , Agnes Gonxha Bojaxhiu born 100 ...
   45  -16 2014 sep 10nacionalen park jasenNacionalen sovet za evrointegracii. 141. 5. ... Nacionalen demokratski institut NDI . 214 ...... "Ezerani" na Prespanskoto Ezero za park ...... prakti~en vodi~ za rabotata na zakonodavniot dom, kade na ednostaven i jasen na~in.
   46  +3 2014 aug 27ponuda za rabotaPred vas e Izve{tajot za rabotata na Sobranieto na Republika Makedonija vo ... Mnogu podetalno za na{ata rabota }e najdete vo Izve{tajot.
   46  +44 2014 jul 27pari na zaemIsto taka, tuka mo`e da se sretnat i informacii za rabotata na parlamentarnite grupi i delegacii
   47  +10 2014 aug 19polovni avtomobili vo slovenijaTaka i vo Germanija , taka i vo [vedska, taka treba da bide i vo Makedonija. ..... Prvo, vozea so godini nanazad polovni avtomobili na stranski ...
   48  +30 2014 jul 27ulici vo skopjeEvropskata unija vo Izve{tajot na Evropskata komisija za napredokot na
   50  +34 2014 oct 03the republic of macedoniaASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAAssembly Republic of Macedonia . ... May the Day of the Macedonian independence be eternal and everlasting! Grand salute and appreciation to all of you who ...
   50  -33 2014 sep 03dzemailiHISEN DZEMAILI enHISEN DZEMAILI . Member of DUI. Born on 9 February 1976 in the village of Vejce Tetovo. Albanian. Graduated from the Faculty for History-Geography, ...
   50  +15 2014 aug 12rabota na internetSOBRANIE NA REPUBLIKA MAKEDONIJASo ovoj delovnik se ureduvaat na ~inot na rabota na Nacionalniot sovet za .... na internet stranicite na Sovetot locirani na oficijalnata internet stranica na  ...
   53  +27 2014 aug 04proizvodstvo na riziKoncentracijata vo bankarskiot sistem na Republika Makedonija Nivo na rizi ~nost i pokazateli za kvalitetot na izlo`enosta na krediten rizik na ...... i vo realniot sektor (pad na industriskoto proizvodstvo i namaluvawe na izvozot).
   54  +47 2014 sep 01alectoris greaca29. еребица камењарка ( Alectoris greaca Meisner.) 30. потполошка-препелица (Coturnix coturnix L.) 31. гулаб-гривнеж (Columba palumbus L.).
   55  ~ 2014 jul 31prima mebel hrvatskaSednicata se odr`a vo Sobranineto na Republika Makedonija, sala 1 investicija a ne za dogovorni uslugi, za kupuvawe mebel ili za ne znam kakvi neracionalni .... Slovenija gi napravi pati{tata, Hrvatska gi napravi, Srbija gi napravi i so .... no koga prima od dr`avata nekoi uslugi tie primawa mu se mnogu mali.
   57  +7 2014 sep 01mohammad hamid ansariPRESIDENT VELJANOSKI MET WITH MR. MOHAMMAD HAMID MOHAMMAD HAMID ANSARI AND MS. PRENEET KAUR. The President of the Assembly of the Republic of Macedonia Mr. Trajko Veljanoski, ...
   58  +43 2014 jul 17internet zaraboti mkI ova go davam do znaewe na ovaa govornica deka Makedonija ja
   60  -12 2014 sep 22otkup na avtomobilisobranie na republika makedonijaImaj}i vo predvid deka dosega{nite otkupeni koli ~ini na tutun imaat prose~na otkupna ... Vo diskusijata od negova strana be{e uka`ano deka so otkup na tutunot ...
   61  +14 2014 aug 12rabota vo stranstvoNOV ZAKON ZA VRABOTUVAWE I RABOTA NA STRANCISo otpo~nuvawe so rabota na Sektorot za inspekciski nadzor vo socijalnata za{ tita, kako organizaciona ...... prihod po osnova na privremna rabota vo stranstvo ;.
   63  ~ 2014 sep 17usht tetoveAGIM RAMADANI 06Zhelinë, Tetovë . ... me honorar mjekësinë ligjore dhe Etikë me deontologji në Fakultetin Juridik USHT dhe në shkollën e lartë të infermierisë. ... Jeton në Tetovë .
   63  -2 2014 aug 21najdi rabota vo bitolaSednicata se odr`a vo sala 1 so po~etok vo 11,43 ~asot.
   64  +6 2014 aug 30detektivska agencija miaZakonot za osnivawe na Agencija za stranski investicii na
   65  +36 2014 sep 08bruce adamsonVISIT OF MR. BRUCE ADAMSON , EC EXPERT 26.4.12BRUCE ADAMSON , EC EXPERT. - Meeting with Mr. Bekim Fazliu, Chair of the Standing Inquiry Committee for Protection of Civil Freedoms ...
   66  ~ 2014 sep 29pelinceLaying Wreaths on the Memorial of ASNOM- Pelince 01.08.11Laying Wreaths on the Memorial of ASNOM- Pelince . On the occasion of 2nd August- the Day of the Republic, at 1 p.m. a Delegation of the ...
   66  ~ 2014 jul 29rabota v pragakoristej}i ja vospostavenata metodologija na rabota , prodol`ivme zakonodavniot dom da go gradime
   67  -5 2014 aug 15rabota vo grcijaTaa ja koordinira svojata rabota so drugite komisii i se nadeva na pristap do ... Toj naglasi deka vo Grcija postoi op{ta poddr{ka za integracija na Balkanot vo  ...
   67  ~ 2014 jul 24ideje za opremo domapromet na vooru`uvawe i voena oprema ; ..... koi na dve Komisijata bila doma }in i edna ...... unapreduvawe na doma {noto zakonodavstvo ...... rabotata na Klubot na prateni~ki i razmenuvawe na idei za mo`na sorabotka vo.
   69  +21 2014 sep 02lokalna samouprava prilepSTENOGRAFSKI BELE[KIMinisterot za lokalna samouprava dostavi odgovor na prateni~koto pra{awe .... koi patuvaat na relacija Prilep -Kru{evo odnosno soglasno ~len 43 od Delovnikot  ...
   69  -14 2014 aug 27snimki na muzikapozitiven trend, odnosno Sobranieto na Republika Makedonija }e bide lokomotivata na na {iot
   69  -38 2014 jul 26rak pri mladitePri povtornoto razgleduvawe na zakonot, amandmani mo`at
   70  ~ 2014 sep 20репаблика ивановоPred vas e Izve{tajot za rabotata na Sobranieto na Republika ..... pretsedatelot na Republika Makedonija, \or|e Ivanov (84 sednica, 14.02.2009.
   71  +30 2014 aug 02azbukata na angliskiSednicata se odr`a vo Sobranineto na Republika Makedonija, sala 1, so po~etok
   72  -50 2014 sep 22imenici na petrov denPREDLAGA^I:. Komorata vodi imenik na psiholozi koi vr{at privatna praksa. ..... Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben ...
   72  +19 2014 aug 13grupni popusti skopje“ Mnogu malku e potrebno da zemjata se vozdigne od najniskoto organiziran kriminal i korupcija Skopje , podnese 27 inicijativi za. 16
   77  +24 2014 sep 16актита53' - Собрание на Република Македонија24 на актита кан ни аа паанати и анашти патнрдани ниа приата- пинна и кан иницијатива на нааа инни праграиа каја на кратка нраиа ќа Ен ја ...
   78  ~ 2014 aug 19democratic action partyDemocratic Party of Turks and the Party for Democratic Action Parliamentarians' Club. Pratenichki sostav. MEMBERS OF PARLIAMENT. . Democratic Party of Turks and the Party for Democratic Action - Islamic Path.
   79  ~ 2014 jul 19industrija nova godina2012 godina , period intenziven spored dinamikata na rabotata. ..... na 18 juli 2008 godina se usvoi nova procedura vo noseweto na zakonite, odnosno sosema nova postapka ..... Organsko Hemiska Industrija "Naum.
   80  -36 2014 aug 10najdobar sajt za zdravjeMinuvame na to~kata 2 - Interpelacija za rabotata na ministerot za transport i vrski
   83  +18 2014 aug 01evtini hoteli skopjeVo momentot se raboti na studija za nov soobra}aen sistem vo gradot Skopje .
   84  +17 2014 sep 26makedonska novinska agencijaobrazlo@enie - Собрание на Република Македонијаosnova~i na novinska agencija ; ..... i tematska raznovidnost na programskite sodr `ini, procentot na u~estvoto na programite izvorno proizvedeni na makedonski  ...
   84  ~ 2014 aug 27bat o toVIDOE SMILEVSKI - BATO enVIDOE SMILEVSKI - BATO . For more than four decades Vidoe Smilevski - Bato was on the forefront of the Revolution whenever his Party needed him.
   85  -25 2014 aug 28ko vlada evropomSOVET NA EVROPASovetot na Evropa e me|uvladina organizacija formirana na 5 maj 1949 godina od 10 .... na Evropa vo koe se pretstaveni lokalnite i regionalnite vlasti vo Evropa .
   85  ~ 2014 jul 25spa centar gevgelijaSODR@INA NAOsnoven sud vo Gevgelija za podra~jeto na op{tinite: Gevgelija , Bogdanci,
   87  +14 2014 sep 15дипломска подарок машко100 седница X продолжение 17.4.2002 - Собрание на Република дипломи , за дипломи тука е министерот. Новковски. Треба
   88  ~ 2014 sep 13mon govwww.mtsp.gov.mk. МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА www. mon . gov .mk. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА www.mls.gov.mk.
   90  +11 2014 oct 03republic of macedoniaDELEGATION OF THE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA TO THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE NORTH ATLANTIC TREATY ...
   94  ~ 2014 aug 12licni kontakti makedonijaПратенички состав - Собрание на Република МакедонијаКонтакт. Бул. 11 Октомври 10 1000 Скопје, Република Македонија. Е-пошта: sobranie@sobranie. mk · Контакт информации · Мапа на сајтот ...
  1 of 1 pages