sobranie.mk

Please wait for loading...
    (73):

  /
   1  ~ 2014 jun 20safet neziri od duiSAFET NEZIRI enSAFET NEZIRI . Member of DUI . Born on 1 June 1971 in Skopje. Albanian. Has university background. Professor in history. He was also MP in the previous ...
   5  +1 2014 apr 28forum na hiv pozitivniteSobranie na Republika Makedonija I Z V E [ T A J za rabotata na Komisiite - forum za debati vo funkcija na sednicite na Sobranieto. Rabotata na
   7  +1 2014 jul 02zamena guma na peralnato konkuriraaDozvolete mi vo ime na predlaga~ite da ja obrazlo`am interpelacijata i ako se trgne
   7  -6 2014 may 20pavle sazdov washingotnMarchDelegation of the Committee on Foreign Policy visiting Washington , composed of ... Mr. Igor Ivanovski, Ms. Meshira Imeri and Mr. Pavle Sazdov , yesterday had e ...
   7  -6 2014 may 18pavle sazdov washington
   8  +14 2014 jun 20geodetski elaborat makedonijapredlog na zakonPostapuvawe po Odlukata na Ustaven sud na Republika Makedonija .... na stranka, za zaverka na geodetski elaborat za geodetski raboti za posebni nameni , ...
   9  +6 2014 jul 03vlada na rmIzbor na Vlada na RM enPresident of the Assembly of the Republic of Macedonia, Mr. Trajko Veljanoski, at the election of the new Government of the Republic of Macedonia, 26 July ...
   10  ~ 2014 jun 07bozinovskaBozinovska Valentina 98Bozinovska Valentina. Member of VMRO-DPMNE. Member of the Parliamentary Group for Cooperation with the Parliament of the Republic of Italy. Born in 1967 ...
   10  ~ 2014 jun 01psjiePSJIE 8 slikaAbout the Assembly. Competencies · Legislative Procedure · Assembly Palace · The Constitution of the Republic of Macedonia · Rules ...
   11  +90 2014 may 27lartesia e taksaveMbledhja e tetedhjetetete e Komisionit per Financim dhe Buxhet Për shkak të nevojës së harmonizimit të lartësisë së taksave për viza me Kodeksin për viza në Bashkimin Evropian dhe lartësinë e taksave që ...
   12  +2 2014 may 19парламентСОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЛинкови. Претседател на РМ · Влада на РМ · Врховен суд на РМ · Европски парламент · Совет на Европа · Меѓународен ден на демократијата ...
   13  ~ 2014 may 31directeur général stipEftimov Vasil 98Né en 1926 à Stip . Macédonien. Diplômé à la Faculté d'économie. Il a été directeur financier de l'entreprise de textile de Stip , directeur général adjoint de ...
   17  +84 2014 may 13dzemailiHISEN DZEMAILI enHISEN DZEMAILI . Member of DUI. Born on 9 February 1976 in the village of Vejce Tetovo. Albanian. Graduated from the Faculty for History-Geography, ...
   21  +9 2014 may 27danoci makedonija internetSobranie na Republika Makedonijapozitiven trend, odnosno Sobranieto na Republika Makedonija }e bide lokomotivata na
   22  +74 2014 may 31imenici na petrov denPREDLAGA^I:. Komorata vodi imenik na psiholozi koi vr{at privatna praksa. ..... Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben ...
   25  -1 2014 may 13izrabotka na geodetski elaboratVovedPotrebata od izrabotka na Prostoren plan na regionot na slivot na rekata Treska proizleze od re{enijata definirani
   26  -4 2014 apr 08minister za obrazovaniePREDLAGA^: Ministerstvo za obrazovanie i nauka ili Vladata na P R E D L O G. Za donesuvawe zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za visoko obrazovanie , so Predlog na zakon. Skopje, septemvri 2005 godina.
   27  +24 2014 jun 16partite politike ne rmNEVOJITET QE TE GJITHE PARTITE POLITIKE TE FOKUSOHEN NEVOJITET QË TË GJITHË PARTITË POLITIKE TË FOKUSOHEN NË EUROINTEGRIMET. Në kuadër të mbledhjes së 14-të të Këshillit Nacional për ... për Politikë të Jashtme dhe Komiteti i Përzier Parlamentar RM -BE, mbajti ...
   29  +13 2014 may 19nacionalen park jasenNacionalen sovet za evrointegracii. 141. 5. ... Nacionalen demokratski institut NDI . 214 ...... "Ezerani" na Prespanskoto Ezero za park ...... prakti~en vodi~ za rabotata na zakonodavniot dom, kade na ednostaven i jasen na~in.
   31  -5 2014 jun 12prevoz na patnici avstriaSTENOGRAFSKI BELE[KIod Sedumdeset i {estata sednica na Sobranieto na Republika Makedonija,
   31  +5 2014 may 24rabotna siladogovor za sezonsko vrabotuvawe na rabotna sila me\u vladata na ПРЕДЛАГАЧ: Влада на Република Македонија. ПРЕТСТАВНИЦИ: Љупчо Мешков, министер за. труд и социјална политика. Ајдуван Мамудов, заменик  ...
   31  +2 2014 may 05gradinki vo skopjeDOPOLNET PREDLOG na Zakon za izmenuvawe i dopolnuvawe na Vo Zakonot za za{tita na decata ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija " br. ..... vospitno obrazovnite aktivnosti vo detski gradinki mo`e da se izveduvaat za ...
   31  +70 2014 apr 02rak pri mladiteVOVEDna Ombudsmanot vo dr`avite koi se rak ovodat po principot na vladeewe na pravoto"
   32  -12 2014 jun 18opis na tatkovinataobvrski na dogovornite straniUstaven osnov za donesuvawe na Zakonot e ~len 68 stav 1 alineja 2 od
   32  -2 2014 apr 07eftini sms porakiСтенографски белешки од Првото продолжение на 76-та Telekomunikacii seu{te monopol vo fiksnata, najskap SMS vo regionot i
   37  ~ 2014 jun 12borka janiBorka RisteskaLes vice - présidents de l'Assemblée · Svetlana Jakimovska · Jani Makraduli · Suzana Saliu ... Borka Risteska. Macédonienne. Baccalauréat. Employée à ...
   37  ~ 2014 may 29адс гов мкдокумент - Собрание на Република МакедонијаОд вкупно 84 општини и Градот Скопје , 42 ги исполнија условите за
   38  ~ 2014 apr 10organizata boterore e shendetesiseDita botërore e shëndetësisë - Kuvendi i Republikës së MaqedonisëSot, 7 prilli, është Dita botërore e shëndetësisë, qëllimi i të cilës është të ndërtohet ... shëndetësore për të cilët përkujdeset Organizata Botërore e Shëndetësisë .
   41  ~ 2014 may 23teresa hugerAssembly of the Republic of MacedoniaSuffering from huger , homelessness, illnesses. ... I believe that many of you recognized the words of Blessed Mother Teresa , Agnes Gonxha Bojaxhiu born 100 ...
   41  +3 2014 mar 29simple invoicing protocol sinvProtocol 4 concerning the definition of the concept of(n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or .... invoice , a delivery note or any other commercial document.
   42  -27 2014 may 27КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопјесимни го документот - Собрание на Република МакедонијаОцена на концентрација помеѓу КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје , Скопје од една страна и трговските радиодифузни друштва – оператори на кабелска мрежа : ...
   44  -32 2014 jun 20агенција за администрацијаМакедонски државни и политички институцииАГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА www.ads.gov.mk. МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА www.mia.mk. ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
   44  ~ 2014 apr 18najdobar sajt za zdravje092 sednica 00 - 04.02.2010.docMinatata godina isto taka site bevme svedoci, na istiot veb sajt na Biroto za javni nabavki
   46  -5 2014 mar 31ministria e mbrojtjesInstitucionet shtetёrore dhe politike tё Maqedonisё - Kuvendi i www.kultura.gov.mk. MINISTRIA E AMBIENTIT JETËSOR DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR www.moepp.gov.mk. MINISTRIA E MBROJTJES www.morm.gov. mk
   47  -31 2014 may 18ads gov mkwww.dik.mk. ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА www.dksk.org.mk. АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА www. ads . gov.mk .
   47  -31 2014 may 18ads ov mk
   49  +31 2014 may 06ponuda za rabotaPred vas e Izve{tajot za rabotata na Sobranieto na Republika Makedonija vo ... Mnogu podetalno za na{ata rabota }e najdete vo Izve{tajot.
   51  -6 2014 may 28полагање испитИспитот се полага заради проверка на стручната оспособеност на дипломираните правници за самостојна примена на прописи и вршење на правни ...
   51  ~ 2014 may 10sportski oskar makedonijaSednicata se odr`a vo Sobranineto na Republika Makedonija ...... eToa govori i ne{to drugo deka udarot od krizata vo Makedonija doprva doa|a vo
   52  ~ 2014 may 15batoVIDOE SMILEVSKI - BATO enVIDOE SMILEVSKI - BATO . For more than four decades Vidoe Smilevski - Bato was on the forefront of the Revolution whenever his Party needed him.
   52  -2 2014 mar 25ari na zaemSednicata se odr`a vo Sobranineto na Republika Makedonija, sala 1 @ernovski, Liljana Popovska, Hajrula Misini, Xemail Ja{ ari , Ali Ahmeti, Ermira Mehmeti,
   55  ~ 2014 may 06snimki na muzikaPred vas e Izve{tajot za rabotata na Sobranieto na Republika Makedonija vo negoviot
   55  +46 2014 mar 25izrabotka na cene cenaPred vas e Izve{tajot za rabotata na Sobranieto na Republika Makedonija vo negoviot. {esti mandaten sostav
   57  -11 2014 apr 28polovni avtomobili vo slovenijaPo~ituvani kolegi, AD ELEM Skopje e pretprijatieto e {to pali i gasi vo sekoj dom i
   60  +11 2014 may 07ko vlada evropomSOVET NA EVROPASovetot na Evropa e me|uvladina organizacija formirana na 5 maj 1949 godina od 10 .... na Evropa vo koe se pretstaveni lokalnite i regionalnite vlasti vo Evropa .
   61  +4 2014 jun 04агенција за државниwww.kirm.mk. ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА www.dik.mk. ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА www.dksk.org.mk. АГЕНЦИЈА  ...
   61  -11 2014 apr 29najdi rabota vo bitolaSednicata se odr`a vo sala 1 so po~etok vo 11,43 ~asot.
   62  ~ 2014 apr 23rabota vo grcijaMnogu podetalno za na{ata rabota }e najdete vo Izve{tajot.
   64  +37 2014 may 11mohammad hamid ansaripresident veljanoski met with mr. mohammad hamid ansari and ms MOHAMMAD HAMID ANSARI AND MS. PRENEET KAUR. The President of the Assembly of the Republic of Macedonia Mr. Trajko Veljanoski, ...
   65  -19 2014 apr 20rabota na internetSOBRANIE NA REPUBLIKA MAKEDONIJASo ovoj delovnik se ureduvaat na ~inot na rabota na Nacionalniot sovet za .... na internet stranicite na Sovetot locirani na oficijalnata internet stranica na  ...
   66  +35 2014 may 08lamers president nato paMr. Talat Xhaferi at the Annual Session of the NATO PA 16.11.10Mr. John Tanner - President of the NATO PA , Mr. Grzegorz Schetyna ... Dr. Karl A. Lamers (Germany), current Chairman of the Political ...
   67  +20 2014 apr 08berza na pariSkopje, januari 2007 godinaT.5 Procesot na ekonomskite reformi za ispolnuvawe na ekonomskite kriteriumi za ..... Ostvaren e napredok vo sistemite za pla}awe i borbata protiv perewe na pari . ..... sovetnici - lica so ekspertiza za davawe soveti za investirawe na berza .
   70  -44 2014 may 09detektivska agencija miaZakonot za osnivawe na Agencija za stranski investicii na
   71  ~ 2014 may 30makedonijaСобрание на Република Македонија.
   75  +13 2014 apr 20rabota vo stranstvoNOV ZAKON ZA VRABOTUVAWE I RABOTA NA STRANCISo otpo~nuvawe so rabota na Sektorot za inspekciski nadzor vo socijalnata za{ tita, kako organizaciona ...... prihod po osnova na privremna rabota vo stranstvo ;.
   77  ~ 2014 jun 22spa centar kiSODR@INA NA(4) Sudskite odluki se zadol`itelni za site pravni i fizi~ ki lica i imaat pogolema
   77  ~ 2014 apr 16kredit do zaplatadogovor se stignuva do zaedni~kata cel, a toa e jaknewe na parlamentarnata demokratija. Rezultatite se tuka.
   78  +23 2014 may 24soveti za zdravje135. 4.2.1. Komitet za odnosi me|u zaednicite. 135. 4.3. Soveti . 137. 4.3.1. Sovet na ...... ramka za bezbednost i zdravje pri rabota. Vlada. 26.
   78  ~ 2014 apr 03ulici vo skopjeSednicata se odr`a vo Sobranineto na Republika Makedonija , sala 1 Prvo, za makedoncite da se upotrebuva poimot na Republika Makedonija vo ..... omilena stavka vo Buxetot }e ~istat ulici , ili pak }e begaat na gurbet kako vo  ...
   80  -23 2014 apr 12proizvodstvo na riziKoncentracijata vo bankarskiot sistem na Republika Makedonija Nivo na rizi ~nost i pokazateli za kvalitetot na izlo`enosta na krediten rizik na ...... i vo realniot sektor (pad na industriskoto proizvodstvo i namaluvawe na izvozot).
   81  +12 2014 apr 17roditeli i decaministerstvo za trud i socijalna politika - Собрание на Република Kako semejstvo vo smisla na ovoj zakon se smeta samec ili zaednica na ma` i ` ena, na roditeli i deca i drugite rodnini koi `iveat so niv i se dol`ni soglasno so ...
   83  ~ 2014 apr 06sretna vam sveta apolonijaKocev Van ~o ...... sretna i razgovara{e so gradona~alnikot ...... Katedralniot hram na Ohridskata arhiepiskopija " Sveta Sofija" vo Ohrid ...... na Makedonija, pretstavnik od fondaciite na Makedonski telekom, T-mobile i Apolonija ,.
   84  -75 2014 jul 02the republic of macedoniaВторник, 1 јули 2014 година. ПРВА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА. Комисијата за економски прашања на Собранието на ...
   88  -73 2014 jun 16parlament
   88  -20 2014 may 17труд говСобранието на Република Македонија. За мене е ова потврда за досегашниот труд , но и обврска дека довербата подлежи на секојдневна проверка.
   89  ~ 2014 jun 04shaquiriHISNI SHAQIRI 98HISNI SHAQIRI . Member of the Party for Democratic Prosperity of the Albanians in Macedonia – People's Democratic Party (PDPA-NDP). Member of the ...
   90  ~ 2014 jun 14lidhjembledhja e tetëdhjetetretë e komisionit për transport, lidhje dhe Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në mbledhjen e 83-të, të mbajtur si trup punues amë, me ...
   90  +11 2014 may 12lokalna samouprava prilep11. PRILOZIpo Proektot za podobruvawe na postoe~kata regionalna i lokalna patna
   90  ~ 2014 apr 04pari na zaemZna~i, zaemoprima~ na ovoj zaem }e bide Makedonskata banka za poddr{ka .... za spre~uvawe na perewe na pari i finansirawe na terorizmot; so cel po celosno  ...
   91  -16 2014 apr 21grupni popusti skopje“ Mnogu malku e potrebno da zemjata se vozdigne od najniskoto organiziran kriminal i korupcija Skopje , podnese 27 inicijativi za. 16
   94  +7 2014 may 11banja bansko strumicaDRAGAN GJORGIEV 94Born in 1958 in Strumica, Macedonian. Graduated from the Faculty of Economics. Director of the Health Resort “ Banja Bansko ” Strumica . Lives in Turnovo ...
   95  ~ 2014 apr 29national prayer breakfastAssembly delegation on the 62nd national prayer breakfast in Thursday, 6 February 2014. Assembly delegation on the 62nd national prayer breakfast in washington. Delegation of the Assembly of the Republic of ...
   96  ~ 2014 may 14ipexIPEXThe objective of IPEX is to support Interparliamentary cooperation in the European ... IPEX is open to all national parliaments in the Member States, Acceding ...
  1 of 1 pages