startbusiness.co.il

Please wait for loading...
    (21):

  /
   1  ~ 2014 sep 13פתיחת תיק מעמפתיחת תיק מע"מ ורישום במע"מ - פתיחת עסקמאמר מאת רואה חשבון יוסי גסנר ,פתח תקווה. ההסתדרות 30 פתח תקווה טל 03-9316572. יועץ מס בפתח תקווה ורואה חשבון יוסי גסנר. רישום במע"מ ופתיחת תיק מע"מ עצמאי לעוסק ...
   1  +1 2014 jul 25chyuj ktunh vfbxv pxhchדמי ביטוח לאומי על הכנסות שלא נחשבות הכנסות כעצמאי ולא כהכנסות החל משנת 2008 חלה חובת תשלום דמי ביטוח על הכנסה פסיבית וכן על כל הכנסה שאינה נחשבת כהכנסה כעצמאי או כהכנסה ממשכורת (ושאינה פטורה מדמי ביטוח לאומי ) שעולה על ...
   2  ~ 2014 sep 18עסק פרטי וביטוח לאומיפתיחת תיק ביטוח לאומי -הסברים ראשוניים - פתיחת עסקההודעה על התחלת הפעילות תהא באמצעות טופס 6101 המכונה בביטוח לאומי "דין ... התיק יפתח גם אם נרשום פרטים רק לגבי העיסוק הנוכחי -זאת מאחר שלמוסד לביטוח לאומי יש את כל  ...
   11  -2 2014 sep 29עוסק פטור או עוסק מורשהעוסק פטור או עוסק מורשה - פתיחת עסק - המדריך המלאעוסק פטור יכול לשנות את הסיווג שלו לעוסק מורשה רק אם ההכנסות עלו על התקרה -77,973 ש"ח בשנת 2013או במקרה של שינוי סוג הפעילות. רשימת העוסקים שאינם יכולים להירשם ...
   14  +3 2014 sep 20פתיחת עוסק מורשפתיחת תיק מע"מ ורישום במע"מ - פתיחת עסק - המדריך המלאפתיחת תיק מעמ עצמאי מסמכים הנדרשים לצורך פתיחת תיק במעמ לעצמאי לצורך פתיחת תיק במעמ ... עוסק מורשה מדווח למע"מ בחודש מרץ עד 15/03 עבור ינואר פברואר בחודש מאי עד ...
   15  -8 2014 oct 01הכנסה שנתית עצמאיכמה זה עולה לי –מס הכנסה וביטוח לאומי - פתיחת עסק - המדריך המלא2, מס הכנסה על הכנסה שנתית בשנת 2013-2014 מ 811,560 ש"ח עד 1,049,000 ש"ח - 50 %, 533. 3, מס הכנסה על הכנסה ... 35, ביטוח לאומי עצמאי , 7622. 36, משכורת נטו לשכיר ...
   15  +27 2014 sep 20בעלי מקצוע חופשירשימת העוסקים שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור (ראה הערה)בעל מקצוע חופשי שהוא : שמאי ,פסיכולוג ,פיזיותרפיסט ,רואה חשבון ,עורך דין ,יועץ לארגון , יועץ מס , יועץ לניהול ,,מנהל חשבונות אדריכל ,הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני ,טכנאי, טכנאי ...
   19  -6 2014 sep 13נוהל פתיחת משתמש חדש ברשתפתיחת תיק מעמ עצמאי מסמכים הנדרשים לצורך פתיחת תיק במעמ לעצמאי לצורך פתיחת תיק במעמ יש להגיע
   20  +5 2014 sep 12דמי שכירות בחול הכרה בהוצאההוצאות נסיעה לחו"ל לשנת 2013 ו- 2012 - פתיחת עסקהוצאות נסיעה לחו"ל מותרים בניכוי אם הנסיעה והשהייה שם היו הכרחית לצורך ייצור ... פרטים ופרוט לגבי כל סוג הוצאה כגון הוצ' לינה, כרטיס טיסה , הוצ השכרת רכב ...
   37  +17 2014 sep 17עלות מס שילוטשיעורי פחת - פתיחת עסק25 נובמבר 2012 ... עלות הנכס כפול שיעור הפחת שנקבע כפול ( מספר החודשים מהחודש שבו הנכס החל ... להלן מפורטים חלק משיעורי הפחת בהתאם לתקנות מס הכנסה פחת – 1941 .
   40  -5 2014 sep 12לסגור את העסק במס הכנסהביקורת ניהול ספרים על ידי מס הכנסה -תרוצי נישומים שלא התקבלו - פתיחת עסקמשרד מס הכנסה גוש דן, ערך , מבצע ביקורות בעסקים בערים רמת גן, גבעתיים ובני ברק, מענפי המסחר ... הכנסות בסך 400 ₪ עשו את דרכן לכיסו של בעל העסק ולא נרשמו בקופה. ..... למקום, היתר התקשו לסגור את העסק הואיל ומרכולתם היתה מחוץ לעסק, כפי שנהוג בימי שוק.
   41  +21 2014 sep 18נטל מס כולל עצמאיהערכות לסוף שנת 2012 - פתיחת עסקעצמאי יכול להפקיד בקופת גמל עד 16% מהרווח שאינו עולה על 204,000 ₪ כלומר עד 32,640 ₪ ... אפשרות שלישית תשלום מס על הרווח שנוצר (הכנסות פחות הוצאות כולל הוצאות בשל מימון הנכס –ריבית והפרשי הצמדה ) . ... אפשרויות אחרות להקטנת נטל המס בשנת 2012 .
   44  -8 2014 sep 22מחיר דוח שנתיהחייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2013 , 2012 ושנת 2011 ולשנת 25 נובמבר 2012 ... לקבלת עזרה מיקצועית או עזרה בהגשת הדו"ח או הצעת מחיר להגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה. ניתן לפנות לרואה חשבון יוסי גסנר כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני ...
   44  -19 2014 sep 21מי מוגדר כעולה חדשהטבות מס לתושב חוזר לעולה חדש - פתיחת עסק - המדריך המלאהשוואת מעמדו המיסוי של מי שחזר לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל במשך. 10 שנים לפחות - מוגדר בחוק. "תושב חוזר ותיק") למעמדו של עולה חדש לעניין הכנסות שמקורן מחוץ ...
   55  -18 2014 sep 18שער הדולרשערי הדולר האירו והמדד ליום 31 בדצמבר - פתיחת עסקשערי הדולר האירו והמדד ליום 31 בדצמבר. PDF הדפסה דוא
   56  +10 2014 jul 16nx vfbxv vjzrh nxהחזרי מס הכנסה לשכירים -ריכוז - יוסי גסנר רו"חהחזר מס הכנסה לשכירים שכירים רבים לא מודעים לאפשרות של החזרי מס ממס הכנסה הפסדים מניירות ערך . הפסדים אלה ניתנים לקיזוז כנגד : שבח מקרקעין וכנגד רווח , ורבית ודיבידנד ...
   61  +20 2014 sep 18פקודת יומן הפקדה בבנקמשיכות בעלים מהחברה -נקבע שהם מהווים משכורת - פתיחת עסקבכרטיסי החו״ז שלהם בחברה כחשבון בנק פרטי ומושכים ממנו כספים לצרכיהם הפרטיים. ... ״ משיכות בעלים״ באמצעות פקודת יומן לזכות בעלי המניות בגין ״ הפקדה ״ שלהם בחברה.
   74  +22 2014 oct 01רואה חשבון משה אורליטלפונים של משרדי מס הכנסה מע"מ וביטוח לאומי - יוסי גסנר רו"חהנהלת חשבונות בפתח תקווה. משרד רואה חשבון בפתח תקווה .
   77  +24 2014 sep 20שאילתאשאילתות במס ערך מוסף כולל מועד החזר הצפוי ממס ערך מוסף - פתיחת עסק11 נובמבר 2012 ... EMTZ - שאילתא למייצגים | E821 - הצגת רישום מייצג. EKRH - חשוב קנסות ריבית והצמדה במ _ EMHR - עוסקים חריגים למייצג _ EYHS - יחוס חובות ותשלומים ...
   77  -5 2014 sep 15013 mail הגדרותמחזור עוסק פטור משנת 2013 ונתונים שונים לצורכי מס ערך מוסף משנת 013 2מחזור עוסק פטור משנת 2013 ונתונים שונים לצורכי מס ערך מוסף משנת 013 2. PDF הדפסה ... "מחזור עסקאות של עוסק" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- ‎1975 פרק א': הגדרות ) סך כל המחיר .... טלפון/ מייל : שלח. פרסומות. עוסק פטור - חוברת. בניית אתרים. החזרי מס לשכירים.
   83  +14 2014 sep 29רואה חשבון חולוןטלפונים של משרדי מס הכנסה מע"מ וביטוח לאומי - פתיחת עסק - המדריך המלאיועץ מס בפתח תקוה - רו"ח חשבון יוסי גסנר 0542001653. יועץ מס אבי קליין טל ... ערך מוסף עכו. טלפונים בקשר למתן אורכות מרוכזות לרואי חשבון .... רח' הצורף 5, אזור התעשייה, חולון .
  1 of 1 pages