tvz.hr

Please wait for loading...
    (73):

  /
   1  +2 2014 sep 23szborStudentski zbor Tehnickog veleucilista u Zagrebu - Studentski zbor te ostale relevantne informacije biti će objavljeni na Internet stranici Studentskog zbora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu ( szbor .tvz.hr ) sukladno Pravilniku.
   4  -1 2014 aug 15sigurnost na internetuSigurnost i zaštita djece na internetuSigurnost djece na internetu , Teničko veleučiliše u Zagrebu, Microsoft Hrvatska, AZOO, NetAkademija, Sigurnost i zaštita na internetu , sigurnost , dijete, djeca, ...
   5  -1 2014 sep 08betonski zid zvucna izolacijaZaštita od buke u zgradarstvu – Zvučna izolacija pregradnih zidova3. dio: Zračna zvučna izolacija od vanjskog zvuka. 4. dio: Prijenos ..... Frekventna karakteristika zvučnog gušenja kod poroznog betonskog zida debljine 10 cm: 1 ...
   10  ~ 2014 jul 21gradnja kuca u francuskojMagerle – Drvene kuće - Tehničko veleučilište u ZagrebuOdnos javnosti prema drvenoj gradnji . ○ provedeno
   13  ~ 2014 aug 21sigurnosni aspekti internet poslovanjaUvod u elektroničko poslovanje - Nastavni plan i programproblematike elektroničkog poslovanja , u njegovim taktičkim i operativnim aspektima .
   13  +6 2014 jul 21izolacije u gradjeviniAkustika u građevinarstvu - Tehnički propisi za projektiranje i građenje zgrada ... Akustika – Mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevnih elemenata:.
   14  -7 2014 sep 24odrzavani iskricaKopričanec Matijevac – Zaštita od požara kroz zakone i pravilnikeNEKOLIKO ISKRICA IZ POVIJESTI. PROTUPOŽARNE ..... održavani kroz predviđeni vijek trajanja građevine. Održavanjem se ne smiju ...
   14  +1 2014 aug 28ftth u hrvatskojBrzi internet do svakog doma u Hrvatskoj ? | Komunikacijska i Predavanje Izgradnja svjetlovodnih pristupnih mreža ( FTTH – Fiber to ... te o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj po pitanju svih navedenih točaka.
   16  +8 2014 aug 19kozjak svi dijeloviidentifikacija optičkog kabela pomoću uređaja afcid ... - elektrotehnikeValentin Kozjak . JMBAG: 2401018216 .... Sastavni dijelovi Michelsonovog interferometra su laser ..... Svi dijelovi optičke tehnologije moraju biti dobro učvršćeni ...
   17  ~ 2014 sep 06exercises solved security networkAkademska godina 2013/2014. - Nastavni plan i programTeaching mode, Lectures + exercises (auditory + laboratory + seminar + ... 7. ability to integrate the security solutions into an existing network infrastructure.
   20  +8 2014 aug 23topics for debateTopics for debateTopics for debate . Print. Debate can be based on several different types of claims . ... arguments, namely the claims made about some measurable topic or fact.
   20  +8 2014 aug 03citanje mifare karticadesktop čitači | MEX.eindexČitači su primarno opremljeni za čitanje beskontaktnih kartica E-index (RFID Mifare čitačima) , te se mogu proširiti čitačem magnetske trake (stara X-ica) ili ...
   22  +8 2014 aug 26topics of debateDebate can be based on several different types of claims. ... words, fact claims are arguments, namely the claims made about some measurable topic or fact.
   24  +68 2014 sep 07e zadarKompetencom_ do zaposlenja - Kompetenca - Tehničko veleučilište “Kompetencom” do zaposlenja o- zaposlenja. 1/6 glavni sadržaj ove stranice | glavna navigacija ...
   24  ~ 2014 aug 20vremena u engleskom jezikuEngleski jezik za IT - Nastavni plan i programIshodi učenja: 1.analizirati položaj i značaj engleskog jezika u kontekstu struke ( IT) i globalne ... 16.analizirati kategoriju aspekta engleskih glagolskih vremena .
   27  +12 2014 jul 24automatizacija u industrijiPreddiplomski stručni studij elektrotehnike | Tehničko veleučilište u Smjer Automatizacija i procesno računarstvo orijentiran je na rješavanje inženjerskih zadataka automatskog upravljanja tehničkim sustavima u industriji , ...
   28  +8 2014 sep 10novi proizvodi linoFučić – Novi Zakon o građevnim proizvodimaLino Fučić, dipl.ing.građ. Fučić, L. „ Novi ZoGP", TVZ, 11_2013. 1/44 ..... uporaba oznake „CE“ ( proizvodi za EEA, usklađeno područje).
   28  +55 2014 aug 30preko interneta studijeSpecijalistički diplomski stručni studij , specijalizacija informatika Po uzoru na stručni studij informatike TVZ omogućuj mentorski vođenu ... upadima preko Interneta i traženjem slabih točaka u informatičkom sustavu tvrtke te ...
   28  ~ 2014 jul 27posao split web developerPolytechnic & Design - Tehničko veleučilište u ZagrebuCakePHP & ExtJS – responsive web tehnologies. 45. Davor Lozić, Alen
   28  +31 2014 jul 25javna nabava bazaRegistri i baze podataka | Tehničko veleučilište u ZagrebuRegistri i baze podataka. Stranica u izradi ... Cjeloživotno obrazovanje · Studentski zbor TVZ · Sportska udruga studenata · Studentska smotra · Javna nabava .
   29  +27 2014 aug 20raspored sati androidovdje - TVZ Mobile Challenge Cupu svakodnevnoj operativi je poželjan ( raspored sati , simulacije laboratorijskih ... Tin Kramberger - Mentor Android radionice; Predrag Pejić - Mentor Windows ...
   30  +23 2014 sep 16motori na tok9 - Tehničko veleučilište u ZagrebuKad bi ovi motori bili priključeni na napon istog iznosa. U/2, kružni dijagram rotorske ..... Magnetski tok po polu se dijeli na dva dijela Φa i Φb koji su prostorno ...
   33  ~ 2014 sep 07ciril trillerKronične rane – između teorije i prakseCiril Triller , dr.med., Tamara Sinožić, dr.med. dr.sc. Marin Marinović, dr.med. Primjena novih materijala u liječenju kroničnih posttraumatskih rana. Mirela Bulić  ...
   34  +24 2014 sep 25good topics to debateTopics for debate . Print. Debate can be based on several different types of claims . ... it is best to act in the manner proposed rather than in some alternative way.
   34  +4 2014 sep 25grafička kartica grfPolytechnic of Zagreb - Moj TVZFS i Grafički fakultet, elektr. izdanje: www. grf .hr/vziljak/tiskarstvo033. 3. V. Žiljak
   34  ~ 2014 aug 07extjs in action pdfCAKEPHP & EXTJS - RESPONSIVE WEB TECHNOLOGIES ... CakePHP i klijentkih alata kao što je ExtJS . Pojmovi kao što su ... Inside the read action called the.
   34  ~ 2014 jul 23good topic for debate
   35  +4 2014 sep 11ezadar
   39  +35 2014 sep 06adsl ili wimaxMjerenja u PON mrežama, David Juzbašić, 2010, specijalistički studijADSL . Asymmetric Digital Subscriber Line nesimetrična digitalna ..... spomenuti PON i PtP, kojima je medij svjetlovodno vlakno ili WiMAX i LTE koji koriste.
   40  -13 2014 sep 16glasački listić izgledpravilnik o izbornom postupku za provedbu izbora ... - Studentski zborodređuje izgled glasačkog listića ;. • utvrđuje rezultate izbora za svaku izbornu jedinicu posebno;. Kandidati za studentske predstavnike.
   41  -1 2014 sep 22юоюоюVJEROJATNOST I STATISTIKA Salih SuljagiA 13. oGujka 2003.a4# ije prevo╚enja ra ¡ nika koji stanAЮ j ЮОЮОЮ ¡ aljenim naseljiЫ ma o ¡# entra gra ¡ a potrebno je oA# ijeniti postotak ra ¡ nika koji se prevo. W e vlastitim ...
   41  ~ 2014 sep 17prmocija studenata na grfTehničko veleučilište u Zagrebu - Moj TVZ655.4.92>(082).738.5 2004. FS i Grafički fakultet, elektr. izdanje: www. grf .hr/ vziljak/tiskarstvo03. 3.
   42  +11 2014 sep 25education debate topicsTopics for debate . Print. Debate can be based on several different types of claims . Those are as follows: ... International Debate Education Association (2012).
   42  -11 2014 jul 21kako se montira reflektorLED rasvjeta - Program stručnog usavršavanja ovlaštenih artihekata Kako se razvijala tehnologija izrade LED, tako je rastao ... Reflektor , usmjerivač svjetlosti .... Mogu se montirati u svom izvornom obliku, ili ih se .
   44  ~ 2014 aug 17internt u hrvatskoj sajamU utorak Sajam poslova u Sisku - KompetencaKroz Sajam poslova Zavod želi omogućiti direktan kontakt poslodavaca s ... podršku partnera na lokalnoj razini: lokalna samouprava, Hrvatska ... na internetu !
   45  -12 2014 sep 25specialized zagrebSpecialist graduate professional study in Civil Engineering Civil engineering, the Polytechnic of Zagreb offers the possibility of enrolment in the Specialized professional graduate study programme in Civil engineering, ...
   45  -2 2014 aug 26solarni kolektori cijenaISPLATIVOST PRIMJENE SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA 2 Pločasti solarni kolektori postavljaju se na kosi krov obiteljske kuće, na južni dio ..... Troškovi nabave opreme procijenjeni su analizom cijena solarnih sustava na  ...
   47  +29 2014 aug 27svojstva izolacijske vuneZvučna izolacija međukatnih konstrukcija - Tehničko veleučilište u Zračna zvučna izolacija je svojstvo sprječavanja širenja zračnog zvuka svih pregradnih ..... 4 - 0,8 cm trake mineralne vune (s'=30 MN/m3).
   49  -5 2014 sep 13saborska tvAssociatesHe created the concept of ' Saborska televizija' (the Parliament TV ) of the Croatian Parliament. Since 2007 he has continued in the firm Alfa Producent d.o.o. ...
   49  ~ 2014 sep 11politicki partii seminarskaSigurnost i zaštita informacijskih sustava - Nastavni plan i programRazvijanje sigurnosne politike informacijskog sustava , 2h, Ishodi:3
   49  ~ 2014 aug 08bark boiler hrvatskiDžepni rječnik za građevinare - Tehničko veleučilište u Zagrebuhrvatski ekvivalent civil engineering, dok se za graditeljstvo rabe nazivi construction i architecture. Prema tome, graditelj (engl.
   52  ~ 2014 aug 28extjs in action manningCAKEPHP & EXTJS - RESPONSIVE WEB TECHNOLOGIES ... CakePHP i klijentkih alata kao što je ExtJS. Pojmovi .... 6] Jesus Garcia; Ext JS in Action ; Manning .
   52  ~ 2014 aug 22fizika studiju programmFizika - Nastavni plan i programCilj predmeta, Razumijevanje fizikalnih pojava i veličina koje mogu biti korisne u studiju računarstva, u širem kontekstu temeljnih zakona fizike. Ishodi učenja ...
   56  +11 2014 sep 24debate topics
   57  +22 2014 jul 30lectures for civil engineeringUndergraduate professional study in Civil Engineering | Polytechnic The main objective of the Study programme is to train the civil engineering experts to meet all the demands of the present-day construction industry.
   58  -12 2014 aug 01privatni fakulteti u zagrebuPreddiplomski stručni studij informatike | Tehničko veleučilište u Zainteresiranost kandidata koji pristupaju prijemnom ispitu iznimno je velika te se studij posljednjih godina popunjava u prvom upisnom roku sa izrazitim ...
   59  ~ 2014 aug 11narodne novine zakoniZakoni , propisi | Tehničko veleučilište u ZagrebuZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU ( NARODNE NOVINE 123/03,198/03,105/04,174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13).
   60  -7 2014 jul 25nlp coach sekcijaNastavnici | Komunikacijska i računalna tehnika - elektrotehnikedr.sc. Ćosović Bajić Slavica, dekanica, prof. visoke škole Kontakt e-mail: slavicacb@tvz.hr Kolegiji: Specijalistički studij elektrotehnike Digitalna.
   61  +31 2014 sep 01popis fakulteta u zagrebuTehničko veleučilište u ZagrebuProduljenje trajanja istraživanja EUROSTUDENT V. Studentice i studenti TVZ-a! Osobni doprinos kvaliteti istraživanja dajete popunjavanjem upitnika na adresi ...
   62  +13 2014 sep 08struja kroz podIspitna pitanjaPod kojim uvjetima vrijede Kirchhoffovi zakoni? 6. U mreži prema slici a) izmjerena je struja kroz otpor R5 = 1 Ω u iznosu od 2 A. Koliki je napon na otporu R1 ...
   65  ~ 2014 sep 27good topics for debates
   65  +36 2014 jul 25uv led trakavisoko učinskih izvora svjetlosti, a LED je tu daleko najbolje .... Drugi način je da se na izvorno plave ili UV svjetleće .... Fleksibilne LED trake .
   66  -24 2014 aug 23professional electrical engineerSpecialist graduate professional study in Electrical Engineering According to the concept of the undergraduate Professional study programme in Electrical engineering , the Polytechnic of Zagreb offers the possibility of ...
   70  ~ 2014 sep 29visa tehnicka skolaPreddiplomski stručni studij elektrotehnike. Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike ...
   70  +20 2014 sep 02problem otpadnih voda1 REGULATIVA VEZANA UZ MULJ S KOMUNALNIH UREðAJA Pročišćavanjem otpadnih voda uklanjanju se neželjeni elementi iz otpadne vode , ... ispušta u prirodni prijemnik, dok problem predstavlja izdvojeni mulj kojeg je ...
   72  -18 2014 sep 29prigusivac plamena slikastrojarstvo - Program stručnog usavršavanja ovlaštenih artihekata i 35 ° C i 50 ° C . Plamen za zagriMavanMe ciMevi treba podesiti tako da se na ciMevi
   74  ~ 2014 jul 30metalne i celicne konstrukcijeOsnove dimenzioniranja konstrukcija prema eurocode-ufy - granica popuštanja čelika ... PROCJENA POUZDANOSTI KONSTRUKCIJA ..... INŽENJERSTVO POUZDANOSTI ( Metalne konstrukcije 4).
   75  +26 2014 sep 19natječajNatječaji na TVZ-u | Tehničko veleučilište u ZagrebuPrijavu na natječaj i Izvješće o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti također treba obavezno dostaviti i u elektroničkom obliku na adresu: , u skladu s  ...
   77  +24 2014 sep 03grafički fakultet zagrebKlaudio Pap1, Jana Žiljak Vujić2 ,Ulla Leiner Maksan2, Vesna Uglješić2. 1 Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu . 2 Tehničko veleučilište u Zagrebu . Abstract.
   78  ~ 2014 sep 23sfc sfs3 Klasifikacija tla i indeksni pokazatelji.SFc / SFs . Ukratko, klasifikacija nekoherentnih tala vrši se prema granulometrijskom sastavu, prije svega prema veličini zrna i širini ili pravilnosti zastupljenih ...
   80  -2 2014 sep 23iskrica ili slicnoNEKOLIKO ISKRICA IZ POVIJESTI ..... opasnost od požara za zdravlje ili život ljudi i .... sigurnosnih razloga (kaznene ustanove i slično ), i/ ili .
   80  +21 2014 aug 08prirubnica za panelpanel ploča sin lumber board, laminboard, joinery board blowlamp ...... prirubnica flange priručnik za kakvoću quality manual prisloni zid pristanak lean-to wall.
   82  ~ 2014 aug 20information technology specialistsSpecialist graduate professional study in IT Technologies The instruction in the Specialized professional graduate study programme in Information technologies is delivered in strictly defined specialist modules related to ...
   84  ~ 2014 sep 13virusni marketingE marketing. Virusni marketing . Affiliate marketing. Alati u e-marketngu. SEO i SEM., 2h, Ishodi:7 8.Prvi kolokvij, 2h, Ishodi:1,2,3,4,5,6,7 9.Druga generacija ...
   84  -12 2014 aug 27algebra voditelj projektaNacionalni ICT tjedan na TVZ-u | Tehničko veleučilište u ZagrebuUz Tehničko veleučilište u Zagrebu, glavni partneri projekta su FER,
   85  ~ 2014 jul 24fondovi eu konzultantiOsposobljavanje nezaposlenih_ Tehnicar za ... - Kompetencahttp://www.europrojekti. eu /2014/03/13/osposobljavanje-nezaposlenih-tehnicar- za-informaticku-podrsku/. 1/2
   87  +3 2014 sep 21seminarski radoviSeminarski radOdabir je teme za seminarski rad individualan i vrši se u dogovoru s nastavnikom . Rad se treba sastojati od 1.800 do 2.200 riječi, u što nije uključen popis ...
   87  +5 2014 sep 05cisco akademijaCjeloživotno obrazovanje | Tehničko veleučilište u ZagrebuNetAkademija rođena je 2000 g. kao dio Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i jedna je od prvih Cisco Networking Akademija u Hrvatskoj koja provodi CCNA ...
   88  -7 2014 sep 13seminar javna nabavaSkendrović - Program stručnog usavršavanja ovlaštenih artihekata i Ciljevi i program seminara . Cilj: Upoznati pravila i postupak natječaja za međunarodne ugovore. Program: ➢ Javna nabava . ➢ Dokumentacija za nadmetanje.
   89  ~ 2014 aug 14solarna elektricna energijaFotonaponska postrojenja za proizvodnju električne energijeToplinska energija. – Pasivno: arhitektura. – Aktivno: solarni kolektori. • Električna energija . – Indirektno: Solarne termoelektrane. – Direktno: fotonaponska ...
   96  +5 2014 sep 01internet fondovi europska unijaProjekti na TVZ-u | Tehničko veleučilište u ZagrebuS približavanjem ulaska Hrvatske u Europsku Uniju i sve većom projektnom
   97  ~ 2014 aug 24web development outcomesLearning outcomes : 1.ability to write a Java Web application code to be executed on a server and used by means of a browser. Level:6,7 2.ability to design a ...
   97  -16 2014 jul 23rad na internetuRad s djecom - Sigurnost i zaštita djece na internetuPostupno izgradite povjerenje. Roditelji se suočavaju s istim izazovima bez obzira na to radi li se o Internetu ili drugim djetetovim hobijima. Iznimno je važno da ...
  1 of 1 pages