uamd.edu.al

Please wait for loading...
    (117):

  /
   1  ~ 2014 oct 02universiteti durres part timeUniversiteti Aleksandër Moisiu DurrësUniversiteti Aleksander Moisiu Durres - Alexander Moisiu University of Durres is the University of Durres , which was established in 2006. It offers different 
   3  +2 2014 sep 30literature per procese gjyqesorepalet ndergjyqese ne procesin gjyqesor civil2.1 Zotesia per te qene pale ne gjykim dhe zotesia per te zhvilluar nje proces gjyqesor..13. 2.2 Te drejtat dhe .... per qellim qe ne veprimtarine gjyqesore te sigurohet zgjidhja e drejte e pa vonese e ..... Ne literature ky eshte quajtur legjitim .
   3  -1 2014 aug 22vleresimi si proces motivuesTEME DIPLOMErëndësishme se paga si faktor motivues ishin siguria, përparimi, lloji i punës, dhe .... Vlerësimi i punës është një proces sistematik për të përcaktuar vlerën ...
   6  +32 2014 sep 25avokati ne procesin civilKREU I. RENDESIA E PALEVE NE PROÇESIN GJYQESOR CIVIL . 1.1 Veshtrim i pergjithshem historik ne lidhje me rolin e paleve ndergjyqese ne proçesin .
   6  -3 2014 sep 17pyetja kerkimore teze masterFakulteti i Shkencave Politike-Juridike Master shkencor Pyetja kryesore e këtij punimi ka të bëjë me faktin se si duhet ndërtuar një administratë e
   6  ~ 2014 sep 05formular aplikimi per puneAPPLICATION FORM FOR ADMINISTRATIVE STAFF Formular Formular Aplikimi për Personel Administrativ ... Pozicioni për të cilin Aplikoni : ... Eksperienca Pune (Ju lutemi rendisni 3 eksperiencat e punës duke filluar nga ...
   6  +1 2014 jul 18turizmi ne durresTurizmi Shqiptar ne panaire nderkombetare - Universiteti II.3 Cilët janë faktorët që ndikojnë në zhvillimin e turizmit në Durrës ? .... Turizmi kulturor në Durrës ,funksionimi problematika si dhe informacion mbi vëndodhjen ...
   7  +11 2014 sep 15blerina hyka krujeFakulteti: FAKULTETI I BIZNESIT Dega: Shkenca EkonomikeDASHAMIR UKA. DIBËR. 4,850.40. 218. 1113367. BLERINA . FERIZ. VUKAJ. DURRËS ... SPAHO. DURRËS. 4,880.70. 218. 1122969. SUELA. SEFEDIN. HYKA ... KRUJË . 4,526.50. 222. 1114522. ALDA. DOD. MENGA. DURRËS. 4,884.00.
   7  +5 2014 aug 26produktet e procredit bankesmarketingu i sherbimeve bankaresistemit bankar në vendin tonë dhe frytshmërine e shërbimeve bankare duke u përballur me mundësite e ...... Produktet dhe sherbimet qe ofron Procredit Bank .
   11  +1 2014 sep 09kriza spanjollët po humbasin shtëpitëKRIZA EKONOMIKE GLOBALE - Universiteti Aleksandër Moisiu financiare dhe ekonomike globale, por tani askush nuk po qesh me të! Në vitin 2008 bota hyri
   11  +4 2014 aug 20cfare jane sistemet politikeCfare studion ekonomia politike nderkombetare1.1 Cfare eshte ekonomia politike nderkombetare? .... jane te lidhura ne raport me nje ambjent qe supozohet te jete lindur sin e te tashmen edhe net .... eshte e thene qe sistemet boterore te perfshijne fizikisht te gjithe boten: behet fjale per ...
   11  -7 2014 jul 29formatet e inventareveauditimi i burimeve njerezore - Universiteti Aleksandër Moisiu DurrësPrandaj organizata duhet të përdorin format e autorizimit për të ..... japë vlersimin e duhur të inventareve ,kur kostot standarte janë përdorur për të vlerësuar.
   13  ~ 2014 sep 30universiteti i biznesit dhe teknologjiseStatuti i Universitetit - Universiteti Aleksandër Moisiu DurrësStruktura akademike e Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës përbëhet nga Fakulteti i . Biznesit , Fakulteti i Edukimit, Fakulteti i Teknologjise dhe Informacionit,  ...
   14  -12 2014 sep 26teme studimi mbi parlamentinnë kërkim të një modeli për administrimin publik në shqipëristudimi mbi te cilën janë ngritur shumë debate. Së pari ... teme diplome shprehe mirnjohjen dhe falenderim te vecante per udheheqesen time te diplomes ...
   15  +10 2014 jul 25informacione mbi turizminNdikimi dhe Zhvillimi i Turizmit ne Ekonominë ShqiptareFAKTORËT QË NDIKOJNË NË KËRKESËN PËR TURIZËM . ..... Faktorët do të ndahen në faktorë që ndikojnë në veçanti mbi .... shkojnë në agjensitë e tyre më të afërta për të kërkuar më tepër informacion për vendin që i'u.
   16  +12 2014 sep 19mit konferencaKonferenca e parë shkencore ndërkombëtare mbi Principatën Dr. Mit `hat Mema do të përshendesin Ministrja e Arsimit dhe e Sportit, znj. Lindita Nikolli si dhe Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Shqipëri, ...
   17  +56 2014 jul 28kerkoj pune ne durresVende të lira pune pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, DurrësVende të lira pune pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës . Politikat e Privatesise në zbatim të rekomandimit të Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave  ...
   20  +7 2014 jul 18kredi per masterMASTER FINANCEJanuary 1, 2013 [ MASTER PROFESIONAL]. Kriza Financiare ..... siguruar këto kredi për shumë shtëpi të lëna kolateral, që tanimë vlerën reale në treg e kishin.
   21  +80 2014 sep 27ministria e arsimitMe shumeTË ST UDENTËVE NGA INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË TË CILEVE IU ... studimi pas datës së miratimit të hapjes së tij nga Ministria e .
   21  ~ 2014 sep 26universiteti privat cilet janApliko në UAMD - Universiteti Aleksandër Moisiu DurrësPër studentët të cilët kanë kryer studime jashtë vendit dokumentacioni në gjuhë .... të tjera të arsimit të lartë, brenda dhe jashtë vendit, publike apo private , dhe i ...
   22  -4 2014 sep 16studime ne drejtesiProgramet e Studimit - Universiteti Aleksander Moisiu Durres PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PLOTË. Cikli i Parë i Studimeve , Bachelor. Bachelor në Drejtësi / Juridik. Bachelor në Shkenca Politike / Shkenca  ...
   22  +79 2014 aug 12koficienti per taksatdisa këndvështrime për përmirësimin e performances së transportit transportit hekurudhor, të cilët gjej rastin ti falenderoj për kohën e harxhuar, mirësinë e treguar dhe
   24  +8 2014 oct 02zgjerimi i prostatesKirurgjia dhe kujdesi infermieror tek patologjitë e prostates .Kapitulli i parë: Aparati urogjenital (Anatomia e Prostatës ). 2. Kapitulli i ...... mënyrë bëhet zgjerimi i pjesës prostatike të uretrës duke mundësuar elieminimin e.
   24  +17 2014 sep 28rregulloreRregullorja e Universitetit “Aleksander Moisiu”Kjo Rregullore ka për qëllim rregullimin e veprimtarisë mësimore-shkencore dhe administrative të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës në ...
   26  +4 2014 aug 01revista pc world albaniaJournal of Studies in Economics and Society - Universiteti Rector of European University of Tourism, Tirana, Albania . Prof. Michel Bonneau
   26  +5 2014 jul 28gjykata kushtetuese tirane symbol“aleksander moisiu” durres fakulteti - Universiteti Aleksandër Moisiu Shqiperise”, Tirane , 2011, Fq.31 ... Ashtu sic Gjykata Kushtetuese shprehet: “ Parimi I ndarjes së pushteteve nuk ...... një organ kushtetues I vecuar nga qeveria , mbajtës I një pushteti asnjëanës , përfaqësues dhe symbol I.
   28  -14 2014 jul 31shpend shahini durresTEKNOLOGJI INFORMACIONI ( DURRES ) FAKULTETI I 1014519. ARBËR. ISA. HOXHA. DURRËS . 7. 6.2 6.97. 7.3 7.81 4,642.10. 1. 3. 230. 1024715 ..... 2. 16. 221. 1043546. ZYBER. MEHMET. SHAHINI . TIRANË. 8. 6.65 5.36. 7 6.79 4,594.10. 9. 10 .... LIRIDON SHPEND . KASHARI. DURRËS . 8.66.
   31  +2 2014 sep 23universiteti bederFakulteti i Edukimit, Universiteti “A. Moisiu”, Durrës, së bashku me CDE (Center for ... Development in Higher Education” të organizuar nga Universiteti “ Beder ”.
   32  ~ 2014 sep 23ebank bkt al1976 it was made of only one bank , Bank of Albania, that use used in the same time as monetory
   32  +4 2014 sep 05doktoratura 2011baza ligjore për arsimin e lartë në republikën e shqipërisëKALENDARI I VITIT AKADEMIK 2010 - 2011 PËR PROGRAMET BACHELOR. më shumë... FACULTY OF BUSINESS. CALL FOR PAPERS FOR THE FOURTH  ...
   33  +13 2014 sep 26kyce modelFusha e mikrotezes: Administrimi tatimor Fjalet kyce : Politika fiskale Fjalet kyce : Politika fiskale, sistem tatimor, barre fiskale, shperndarje e te ardhurave,
   36  ~ 2014 oct 03semundja e melciseAspektet kliniko-kirurgjikale te UGD-se dhe kujdesi infermierorvecanerisht tek semundja ulcers se stomakut dhe duodenit. Konsiderata per semundjen e ... 5. Majtas kufizohet me lienin. Djathas me lobin e djathte te melcise .
   36  +9 2014 sep 12kerkoj pune ne tirane 2011Politikat e punësimit dhe tregu i punës ne ShqipëriProgrami i nxitjes së punësimit nëpërmjet formimit në punë ;. IV. .... Gjithashtu kriza ekonomike që ka goditur vende të ndryshme të BE-së e në veçanti .... Deri në fund të vitit 2011 , 43 subjekte kanë ofruar praktikë profesionale në ambientet.
   38  +27 2014 aug 25analiza e bilancitINVESTIMET E HUAJA DIREKTE NE SHQIPERIQëllimi kryesor i këtij studimi është analiza e efekteve pozitive të investimeve të ..... thellim të defiticit të bilancit të pagesave të vendit dhe presion nënçmues mbi  ...
   39  +62 2014 sep 10hotel light govening korceThe determinants of room prices in hotels − Dr. Evis kushI, Dr.Enkela. CACA. 299
   40  -29 2014 sep 21banka e shqiperisebanka e shqiperise dhe dhe roli i saj ne stabilitetin makroekonomikPROFILI: MASTER SHKENCOR-ADMINISTRIM FINANCIAR. Mikrotezè. TEMA: DREJTIMI FINANCIAR I ORGANIZATAVE. PUBLIKE banka e shqipèrisè dhe dhe  ...
   40  -3 2014 sep 03provimi i toeflUniversiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, ofron zhvillimin e testimeve dhe çertifikimeve të gjuhës angleze TOEFL dhe TOEIC për studentet qe ndjekin programet e ...
   40  +7 2014 aug 15tatimi mbi pasurineFusha e mikrotezes: Administrimi tatimor Fjalet kyce: Politika fiskale Xhelepi, tatimi mbi blektorinë, zinte vendin e dytë në strukturën e të ardhurave .... të drejtëpërdrejta bëjnë pjesë tatimet që rëndojnë direkt mbi pasurinë ose.
   44  -8 2014 oct 04ilirjan sheme eleziBIZNESI, FAKULTETI - Universiteti Aleksandër Moisiu DurrësILIRJAN . XHIMO. 2. ADELINA. ISMAIL. CANI. 3. ADI. ILIR . QEJVANAJ. 4. ADMIR .... ELEZI . 152. OLSI. AGIM. DOKA. 153. OLTA. SHPËTIM. KASA. 154. OLTION.
   45  -10 2014 aug 17zhduket punonjesi tatimeveEVAZIONI FISKAL DHE ULJA E TIJ NË EKONOMINË SHQIPTAREFormulave zyrtare mbi strategjitë për të zhdukur korrupsionin si dhe mbi ..... Po të shikojmë pagën e një punonjësi tatimor ajo është 200-250 euro. Krahasuar me ...
   46  ~ 2014 sep 20allaman isakuteknologji informacioni (durres) fakulteti i studimeve profesionaleALLAMAN . MANI. TIRANË QARK 7.15. 6.8 5.78 6.58 .... ESMERALDASEJFULLA. ISAKU . DIBËR. 7.75. 6.97 6.35 6.58 6.58 4,529.00. 4. 3. 225. 1038167. FRIDA.
   46  +27 2014 sep 13vlersimi per ekonomineburimet njerezore ne adminitraten publike instat - Universiteti Vlerësimi i performancës për punonjësit e INSTAT. ..... ekonominë shqiptare, përdor gjithnjë tashmë e më shumë praktika menaxhimi konkurruese me ato të ...
   46  +2 2014 sep 07buxheti vendore 2012“BUXHETIMI ME PJESËMARRJE NË QEVERISJEN VENDORE ”Viti Akademik 2011 - 2012 ... përgjegjësinë mbi buxhetin . ..... gjithën ose një pjesë të buxhetit vendor . është një trajtim i ri që sjell komunitetet lokale më afër.
   48  +23 2014 aug 06pogradec dhoma me qiraE ardhmja e turizmit në qytetin e Pogradecit - Universiteti Kapitulli III: Zhvillimi i turizmit dhe rëndësia e tij në qytetin e Pogradecit .
   48  +20 2014 aug 02ministria e financesinvestimet publike me financim te huaj - Universiteti Aleksandër Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. MF. Ministria e Financave . MI. Ministria e Integrimit. MMPAU. Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të ...
   51  +28 2014 oct 03universiteti i tiranesUNIVERSITETI I TIRANESUNIVERSITETI “ALEKSANDER MOISIU DURRES. Fakulteti i Shkencave Politike- Juridike. PROGRAMI I MASTERIT PROFESIONAL. DIPLOME.
   51  ~ 2014 sep 17ekonomia boteroreKam zgjedhur te trajtoj temen Ekonomia Politike Nderkombetare,per rendesine qe .... sic bene Gjermania perendimore dhe Japonia pas Luftes se ll Boterore .
   52  +8 2014 sep 30si lidhet shalliKujdesi infermieror në paciente me kirurgji të gjëndrave thyroidesi hipërtiroidizmi dhe hypotiroidizmi janë ndër rastet më të zakonshme të çrregullimeve endokrine. .... shalli ose bizhuterie. -Kujdesi pas .... Komunikim verbal i dobësuar që lidhet me ndryshimet në shqiptim dhe me gjuhë të zmadhuar.
   53  -16 2014 jul 20tatimet e mijaTVSH, suksesi i administrimit të saj dhe ndikimi në të ardhurat publikeTë ardhurat nga tatimet dhe doganat përbëjnë zërin kryesor në sigurimin e të ardhurave në ... e mia dhe më shërbeu si faktor kyc në realizimin e kësaj teme.
   54  ~ 2014 sep 12policia e shtetit konkursetshërbimi civil në administratën publike dhe domosdoshmëria e publike dhe profesionistët që mbajnë fuqi të shtetit (p.sh. policia , dogana, etj). Ndërmjet vendeve të .... caktohen me konkurs . Sot në vendin tonë ekziston një ...
   54  -23 2014 jul 21bankat ne shqiperiNJE VESHTRIM NE SISTEMIN BANKAR NE SHQIPERI ........................... 14 ..... 2.3 Një prezantim i shkurter i disa bankave operuese në Shqipëri . 1.INTESA SAN ...
   54  -13 2014 jul 20tatimet e mia
   55  -1 2014 aug 05banka intesa sanpaolo tiranedy banka me kapital grek: Banka e Tiranës dhe Dega e Bankës Kombëtare të ... Intesa Sanpaolo Bank Albania është ish- Banka Amerikane e Shqipërisë e cila ...
   56  +24 2014 sep 05banka kombetare tregtare prishtineIII.6 Banka Kombetarë Tregtare .... Qëndër e rëndësishme portuale, administartive, kishtare, ekonomike, tregtare, ..... Në panairin e Turizmit në Prishtinë -Kosovë.
   57  ~ 2014 sep 06programet e tvshVendosja e TVSH është një hap shumë i rëndësishëm drejt përsosjes së
   58  +35 2014 sep 21banka shqiptare kombetareemigracioni, imigracioni dhe pasojat në zhvillimin e shtetit dhe rëndësishëm dhe shqetësues për realitetin shqiptar . Falenderimi tjeter shkon
   58  +43 2014 sep 16bkt durresUNVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES . FAKULTETI I SHKENCAVE ... Lorena ÇAÇA. DURRËS , 2013 ..... Banka Kombetare Tregtare · Grupi ProCredit.
   59  +27 2014 aug 16kushtetuta e shqiperiserepublika e shqipërisë - Universiteti Aleksandër Moisiu DurrësLidhur me çështjen e pushteteve, Kushtetuta nevojitet jo vetëm për të përshkruar në mënyrë të qartë ato, por ..... Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë . -GjK.
   60  ~ 2014 aug 31banka raiffeisen albaniaIntesa Sanpaolo Bank Albania është ish- Banka Amerikane e Shqipërisë e cila në 1 ... Raiffeisen Bank është themeluar në vitin 1991 nga ndarja e Institutit të ...
   62  -40 2014 sep 29punsime jasht shtetitTregu i punes dhe politikat punesimit ne Shqiperi Juliana Dedjakanë mbaruar arsimin e lartë, brenda apo jashtë vendit.;. II. Programi ..... kontributeve ndaj shtetit për çdo person të punësuar gjatë këtyre viteve, duke gjeneruar.
   63  +21 2014 oct 03homoglobina ne gjakKanceri kolorektal dhe kujdesi infermieror. - Universiteti Aleksandër Tumoret e kolonit dhe rektumit priren që të rrjedhin gjak ngadalë në fece, sasia e gjakut të ..... Nese hemoglobina bie poshte 12gr/dl mjeku mund te pershkruaje.
   63  ~ 2014 aug 25economy of albaniaRector of European University of Tourism, Tirana, Albania. Prof. Michel Bonneau ... The impact of tourism sector in the economy of albania . -Prof.Dr. Esmeralda ...
   64  -16 2014 sep 27piket per ne universitetPublikohet lista e studenteve fitues te Raundit 1 ne Universitetin “Aleksander Moisiu” ... Publikohen proçedurat për transferimin e studimeve në Universitetin ...
   64  -7 2014 sep 22informacione shendetesoreADMINISTRIMI, FINANCIMI DHE IMPLEMENTIMI I SISTEMEVE TE teze, si dhe lidhja e ISKSH me qendrat shendetesore dhe menyra e vleresimit ... informacione nga literatura te ndryshme,konferenca,biseda e rekomandime te ...
   65  -53 2014 aug 05abc besa foundationABC Fund. Besa Fund. The Working Papers should not
   66  +24 2014 sep 24ofroj puneVende të lira pune pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Politikat e Privatesise në zbatim të rekomandimit të Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave  ...
   66  +13 2014 sep 15probleme socialePromovohet Libri “ Probleme sociale bashkëkohore” - Universiteti Promovohet Libri “ Probleme sociale bashkëkohore”. Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Fakulteti i Edukimit dhe Instituti Shqiptar i Sociologjisë, organizuan më ...
   66  -38 2014 sep 06metoda e vleresimit te aksioneve2.4.1 Rëndësia e Sistemeve të Vlerësimit të Punonjësve…
   66  ~ 2014 jul 27shkaktari i sidaKujdesi infermieror në pacientët me infeksione të plagevë kirurgjikalë.sistëm imunitar të dobësuar, si psh pacientët me SIDA , pacientët me patologji kronike ... Shkaktari mikrobik, flora mikrobike : aerobë dhe anaerobë. 2. Shkaktari  ...
   68  -18 2014 oct 01për zhvillimin e infrastrukturës së cilësisë në shqipëriQeveria dhe Turizmi - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrëskontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm të Shqipërisë , si dhe për të
   69  -21 2014 aug 30trnsport mallrash greqi-shqiperireduktimi i barrierave në tregti, pjesë e proçesit të integrimitprocedures folloëed in connection ëith the clearance of goods, export, transit , etc
   70  ~ 2014 sep 22ushqimet per infeksionin ne veshkaMIKROTEZE: Dializa dhe trasplanti renal Ma.VULLNET VASKU Veshkat . Qe te flasim per dializen ne rralle te pare duhet te njohim shume mire anatomine
   70  +31 2014 sep 21rendesia e veshjes2.4.1 Rëndësia e Sistemeve të Vlerësimit të Punonjësve… ..... rrobaqepës, duhet paguar sipas numrit të njësive të veshjeve që prodhon, në mënyrë që të jetë sa ...
   70  +20 2014 sep 07dita e rinise 6 dhjetorvleresimi turistik i potencialit natyror dhe kulturor te rajonit të korcës.MTKRS- Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve ..... 6 Dhjetor 20 Maj ... 29 Qershor. Dita e Kolonjës së nderimit të dëshmorëve të Borovës. 6 Korrik.
   70  +9 2014 aug 07universiti i tiranesUniversiteti Aleksander Moisiu Durres - Alexander Moisiu University of Durres is the University of Durres, which was established in 2006. It offers different ...
   71  -51 2014 oct 02pune ne tiraneProgrami i nxitjes së punësimit nëpërmjet formimit në punë ;. IV. Programi i nxitjes së ... Veshtrim mbi zhvillimin e tregut te punes ne Shqiperi ;. 3. Papunesia dhe ...
   71  +3 2014 sep 28revolucioni francezshteti i se drejtes1.7 Revolucioni borgjez ne SHBA ; Bill of rights . ... 1.8 Revolucioni borgjez francez . ... 1.8.1 Deklarata franceze e te drejtave te njeriut dhe qytetarit .
   71  -35 2014 jul 30tatimet ne shqiperitatimor ne Shqiperi si dhe objektivat qeverisese me ane te shperndarjes se te ... Tatimet e drejtpërdrejta përbënin të ardhurat kryesore në totalin e të ardhurave.
   72  +29 2014 aug 06organizational behavior kreitnerOrganizational Behavior Key Concepts, Skills & Best Practices Organizational Behavior . Key Concepts, Skills & Best Practices,. Angelo Kinicki. Robert Kreitner . Arizona State University, 2008. Managing People in a Global ...
   73  +28 2014 sep 22turli me mishturizmi historik në qarkun e beratit : problemet dhe perspektivatnë lidhje me rikonstruktimin e aseteve historike si dhe në fshatrat turistikë.
   73  +2 2014 sep 22koordinator shqipBiblioteka - Universiteti Aleksander Moisiu Durres - Durres Në saj të projektit “EU info point” koordinator i së cilit është Delegacinin e Komisionit Evropian në Shqipëri, UAMD fitoi statusin “EU info Point”. ... Literaturë shqip
   75  +2 2014 sep 27shqiperia ne natoroli i organizatave nderkombetare ne zhvillimin e shqiperise3.3 Misioni i Aleancës së Atlantikut të Veriut NATO . 47. _ ... përqëndrohet në Shqipëri, duke trajtuar raportin që ka pasur Shqipëria me organizatat e huaja në .
   75  ~ 2014 aug 27kosova academic servicesNE SHBAT:;^-r "^^'lentd ne njd prej shtetet:Shqipdri, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Moldavi, ... KOSOVO. Kosova Academic Services . Alton Qetta, 3, Fahu Postal 357 .
   76  -5 2014 jul 25tatimi ne burimE dhjeta, tatimi që merrej mbi prodhimet e tokës, zinte vëndin e parë në strukturën e të
   78  -16 2014 sep 27fundjave dimri ne durresNë kreun 1 jepen të dhëna mbi pritshmëritë e lëvizjes turistike në Shqipëri.
   79  -1 2014 sep 18kanceri ezofagutkanceri i pulmoneve te femrat - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrëskanceri ipulmoneve, simptomat e tij, etiologjin, faktorët nxitës, klasifikimin e .... në gëlltitje: një nga shenjat më të përhapura të kancerit të ezofagut apo fytit.
   79  -29 2014 aug 06njofje ne internetARKETIMI per Provimet ne Sezonin e Veres, Viti Akademik 2013-2014 CIKLI ... ne zgjedhjet e dates 20.12.2013 ne Universitetin “Aleksander Moisiu” Durres ...
   81  ~ 2014 aug 14sitemi test etTestet e detajuara sipas klasifikimit të transaksioneve,balanca e llogarive dhe .... Sistemi i KB duhet të siguroje që funksionet e sa më sipër të renditura, janë të ...
   81  ~ 2014 jul 21semundja e sheqerit diabetiFAKULTETI I STUDIMËVE PROFESIONALE DEGA INFERMJERI E Diabeti i sheqerit është një sëmundje e perhapur në të gjithë botën dhe shifrat flasin per nje rritje te vazhdueshem te njerzeve te prekur nga kjo semundje .
   82  -10 2014 jul 27vende pune ne tiraneProgrami i nxitjes së punësimit nëpërmjet formimit në punë ;. IV. Programi i .... Gjithashtu kriza ekonomike që ka goditur vende të ndryshme të BE-së e në veçanti.
   83  +2 2014 jul 21iliria exchange tiraneBYLISI,SI QENDËR E RËNDËSISHME TURISTIKE Punoi Udhëhoqiexchange diverse goods such as (ceramic products,handicraft products,bitumen, etc. ... qyteti i Ballshit dhe 9 km nga rruga nacionale Tiranë – Gjirokastër, pranë fshatit Hekal ... natyrore nga Apollonia e Iliria bregdetare për në Epir e Maqedoni .
   84  ~ 2014 oct 04efekti i gazeve sereKanceri pulmonar dhe kujdesi infermieror - Universiteti Aleksandër Nëpërmjet transformimit (që përfshin një sërë ndryshimesh gjenetike) qelizat nuk i nënshtrohen
   84  +4 2014 aug 23fondi brain gainorganizatave ndërkombëtare si Banka Botërore , Fondi Monetar ...... PNUD-i, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë, po zbaton Programin Brain Gain , i cili.
   84  -1 2014 aug 10albanian tourism boardRector of European University of Tourism , Tirana, Albania . Prof. Michel .... Sports of Albania , Director of Public Relations Department of Bank of Albania . She is.
  1 2 of 2 pages