ukw.edu.pl

Please wait for loading...
    (1030):

  /
   1  +1 2014 sep 26umiejętnością organizacyjnym mZdolności organizacyjne Czym są tzw. Key Skills ... - Biuro Karier UKWZdolności organizacyjne . Czym są tzw. Key Skills (kluczowe umiejętności / kluczowe kompetencje) – dowiadujemy się chociażby przeglądając oferty pracy.
   1  ~ 2014 aug 15ukw stypendium socjalneDział Rekrutacji i Spraw Studenckich UKWStudentom UKW przypominamy o możliwości składania wniosków o miejsca w ... Komisja ds. stypendium socjalnego ustaliła progi stypendialne na rok ... ‎Akademiki - ‎Pomoc materialna dla studentów - ‎Druki, wnioski, regulaminy
   2  +1 2014 jul 27metodyka audycji muzycznychMetodyka prowadzenia audycji muzycznych - USOSweb Kod przedmiotu: 1600-EA59MP-DM, Kod Erasmus: (brak danych). Nazwa przedmiotu: Metodyka prowadzenia audycji muzycznych . Jednostka: Instytut Edukacji ...
   3  +1 2014 sep 27eseler İdzİSłowo Pomorskie 1926.11.12 R.6 nr 261Gen B e s e l e r złożył dnia 31. ...... IZ&ł-a ze spraoowanemi dło- .... o której społecz il.stwo niewiele pa.mi idzie śmiało I otwarcle w tycie za lIW'yDl ukochanym ...
   3  +2 2014 aug 19kurs pedagogiczny bydgoszczStudium Pedagogiczne UKWStudium Pedagogiczne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy . ... Wpłat czesnego za kurs pedagogiczny należy dokonywać na nr konta:
   4  +1 2014 sep 28kujawsko pomorska bibliotekaKujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa - Toruń dawny i dzisiejszyKujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Toruń dawny i dzisiejszy.
   4  -2 2014 sep 18kazimierz wielkiKazimierz Wielki University - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w The International Relations Office of Kazimierz Wielki University deals with all the issues and matters that refer to international cooperation, mobility, grants and ...
   4  +4 2014 sep 09lobofan prsGoniec Nadwiślański 1926.12.25, R. 2 nr 297..G O N T E O N A D W J S C A N S K J- lobofa , 25 grudnia 1926 r. .... Podróż ta ma i te dobre strony. że nareszc'e prs . sa polska będzie w mOżności Informować  ...
   4  -2 2014 sep 07führhal hundMonumenta Livoniae antiquae : Sammlung von Chroniken seiu Domcapitel auswärtige Hülfe durch einen Hund mit König Erich VIII. von ..... der l\1ci- titer fuhr hal "tnäckig fort die Stadt zu be(lrängen ulld brachte sie in ...
   5  +2 2014 sep 25slomyon nlGrudziadzki Kalendarz Maryański : na rok pański 1924, R. 19ł\ajbli szy sąsiau nł 'SZ, hólewicz Sty- czeii, ma przybyć jutro - o{lrzeld król.
   5  ~ 2014 sep 10poisk cikl lyniSłowo Pomorskie 1925.06.18 R.5 nr 139Pogoda dopisuje do- ie aczkolv.iek nar6d poisk ! ..... pJic:y dzie Yo' okdlicy Kaponjery. lub w innem podobnem, pozbawlolU'D! swi lyni miej!!Cu. ...... W zwil\ zku z wiadomoA- cil \ podanl\ w numerze wczorajszym naszego plsma doooszl\ cej 0 ...
   5  +32 2014 sep 08kopalnia wegla ustrojUstrój skarbowy Rezczypospolitej Polskiej : uzupełnienia 1921/22Niema na świecie drugiego państwa, w któremby ustrój skar¬ bowy byl tak
   5  +96 2014 sep 07kw bydgoszczUniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) - największa uczelnia w Bydgoszczy .
   5  +50 2014 aug 09ryszard przybylski umk2014-07-03T09:37:47Z sitory.xml ... as one of wellness indicators Bydgoszcz [s.n.] Pujszo, Ryszard Przybylski , ...
   6  +8 2014 oct 02uchwyt dwustykowy tokarkaZeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Stanowisko do nagniatania składało się z: - tokarki TUD 50, zapewniającej odpowiednią sztywność
   6  +68 2014 sep 19usosweb uamo legitymacji - ELS, ELD... - Dokumenty - USOSweb - Uniwersytet Elektroniczna Legitymacja Studencka (zwana dalej ELS) pełni funkcje identyfikacji studenta – zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią. Prawo do jej ...
   6  ~ 2014 aug 21mlapka zabawka talerzeGazeta Bydgoska 1932.04.17 R.11 nr 890- wiadczenie, dołączając pewną sumę na zadatek wr...i: z zabawkami , cukier- Chińskie ,. t. ..... pyJt1 atrarpeptem. który do dzi w mlAPka w rozd lale XX .
   7  +2 2014 sep 24patrucja strozykPatrycja Stróżyk - USOSweb - Uniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Patrycja Stróżyk . Niektóre dane mogą być ukryte dopóki nie jesteś zalogowany . Imię: Patrycja. Nazwisko: Stróżyk ... Strona WWW:
   7  +2 2014 sep 22patrycja stróżyk
   7  +2 2014 sep 17patrzcja stroyzk
   7  +3 2014 sep 16patrycj astróżyk
   7  -2 2014 sep 16moj pokój w sbmieWiadomości, R. 18 nr 20 (894), 1963Seree zawarte w mam, at moje si stalo zbyt ci tkie, a po stracie tam/ego - jak kamien.
   7  +4 2014 sep 15patrycja strozyk
   7  -2 2014 sep 15dkb präniePrzyjaciel : pismo dla ludu 1898 nr 37czoi naletnej kaptanom prze- U h I fi I l ' rnO Izl ' skl8 a lala Ilk " . lesl d k b . .... tel zacb ty, aby tu wArM obcJch pra"nie prIJ"lallcs1' 1I0bia jeaioro klustorae.
   7  +2 2014 sep 13andrzej dudek ujInstytut Neofilologii i Lingwistyki StosowanejWojciech Chlebda, Andrzej Dudek , Stefan Kozak, Izabella Malej, .... UJ , Uniwersytet Jagielloński ; Dudek, Andrzej, dr hab., Uniwersytet Jagielloński ; Fast, Piotr, ...
   7  +10 2014 sep 12horfant roGazeta Grudziądzka 1911.03.18 R.18 nr 33 + dodatekZdaje się więc, że Ro - lpoś6 o bliskim wyjefdzie ks. ..... W. Horfant )', I odmówił dziełom tego. profesora gł b&:;zego nauko- wego znaczema. . - RosJ'a zamierza  ...
   7  +2 2014 sep 10meble maro ks61Fantastyka w literaturze polskiej : dzieje motywów fantastycznych w Kacperek nosi w uchu kolczyk - talizman " maro " .
   7  -2 2014 aug 26dom zbai wnetrzeGazeta Toruńska 1889, R. 23 nr 139RZlld Bamoański Die b dzie podlegał ze wzgl du na we- wnętrz ",
   8  +2 2014 sep 16stróżyk patrycjadr Patrycja Stróżyk . Niektóre dane mogą być ukryte dopóki nie jesteś zalogowany . Imię: Patrycja . Nazwisko: Stróżyk ... Strona WWW:
   8  +15 2014 sep 08nauczyciel fortepianu na uniwersytecie2005-2007 "Dydaktyka fortepianu na kierunku Edukacja artystyczna Joachim Pichura; „Prowadzenie fortepianu , nauki akompaniamentu i gry ... fortepianu na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. ... fortepianowego w kształceniu przyszłych nauczycieli – dyrygentów” – ad. z kwal.
   8  ~ 2014 aug 18i-press - histmag„Mur berliński: polskie konteksty”. Międzynarodowa konferencja Redaktor naczelny „Histmag.org”, zawodowo zajmuje się książką
   9  +14 2014 oct 03studia podyplomowe od lutegoStudia podyplomowe - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 01 lutego 2012. Organizatorem Studiów Podyplomowych Prawo Zamówień Publicznych jest Wydział Administracji i Nauk Społecznych, a kierownikiem dr Marek ...
   9  +10 2014 sep 23fort plast rusałka lublinKsiążka Adresowa Zakładów Graficznych w Rzeczypospolitej Polskiej38 Drukarnia Panstwowa, Lublin , plae Litewski 3 35 Drukarnia Panstwowa.
   9  ~ 2014 sep 22fotograf warszawa zgoduKurjer Bydgoski 1934.06.22 R.13 nr 140Koc nastepcą Skirmunta l Warszawa , 21. 6. (Tel. wIJ Wedle poglosek. ... Idlku I&leJsc:aeb ehorogwle, u- wieszoDe z po.odu ZgODU śp. Plnrac- kiego. Choroawi.
   9  +4 2014 sep 12bydgoszczInternational School of Bydgoszcz : Home85-322 Bydgoszcz . tel. ... Non-public General Education School Complex of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz International School of Bydgoszcz
   9  ~ 2014 sep 05dampfer kabine atzenThorner Freiheit 1939.12.23, Jg. 1 nr 82politixh Irbvill-beoa frledllcb beieiDaDder atzen kOnntea daheim war. da pltattete die
   9  +4 2014 jul 31janusz mol avanti krakowStólecie [!] XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 12 (23), NOJóz. Chwalibogowi Wojskiemu 11'0- jew. krakow . i Felic.
   9  +2 2014 jul 23zagospodarowanie przestrzenne pcimPrzyrodnicze bariery zrównoważonego rozwoju gminy PcimGmina Pcim położona jest na granicy mezoregionów Beskidu Średniego i Beskidu. Wyspowego ... menty dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy.
   9  +4 2014 jul 22konfr parasol namiotKurier Bydgoski 1939.07.20 R.18 nr 164Nazi,JuUl namioty cbozu ł Devl padejd" wkrótce lUtem 10tn1CQ'm. ne, I . ,
   10  -1 2014 sep 28kutraAleksandra Nowakowska- KutraDyżury. Uwaga, ze względu na to, że niektórzy Studenci nie przybyli w wyznaczonych terminach i nadal nie mają wpisów, informuję, że dnia 30.09 będę miała ...
   10  +33 2014 sep 20zadłużenie polski na jednego mieszkancaPolski dług publiczny ze szczególnym uwzględnieniem sektora Główną część polskiego zadłużenia stanowi dług sektora rządowego, ale należy .... długu do eksportu10 i do PKB) oraz zadłużenia na jednego mieszkańca .
   10  -2 2014 sep 17spis telefonów tpmiasta słupskHistorja Pomorza w zarysieSPIS RZECZY Budownictwo rzeźba i malarstwo na Pomorzu .
   10  ~ 2014 sep 17tesciowej yki jezWiadomości, R. 22 nr 31 (1113), 1967Wokół .rezydencj,i ambasadora jez - dnie QbstawiQne były szczelnie samo- chodami;
   10  +91 2014 sep 13w3x podczas okresuActa Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno Pierwsze prace na ten temat pojawiły się już w okresie powo- jennym.
   10  +24 2014 sep 08karierWięcej ofert - Biuro Karier UKWUKW Biuro Karier . ... Biuro Karier UKW. Kapitał Ludzki ...
   10  -1 2014 aug 21sprache arbeitszeugnis kontaktwilligMan' schrieb vor allem in lateinischer und deutscher Sprache .
   11  -2 2014 sep 27dunska firma zentoGazeta Bydgoska 1931.09.30 R.10 nr 2251'0 zres.zta zupełniE' \\ 'ra7nje I Jedno- myślnie podkrcślaJa przykladnle bez- stronna prasa duńska . "'" Z życia ..... Śpieow re-pre- wes()ll'g'O oora.211l pt. .,PaIt I Patachon jako zentO 'wł3.ć będą: p. Orwkz (hr. ..... Firma dan.a oncsł na.zwę .
   11  +1 2014 sep 12schöneberg hinerichsCodex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur S. 179. und das Dorf Alt- Schöneberg . Nr. 180. ...... Bruder Erkenbrecht. vonn Voytisborga Waltmeyster. bruder Hinerich vonn Rennenberg vnnszer Compann.
   11  +4 2014 aug 05altrex lek na stawyBibliotekarz 2000, nr 11poza tym jednak świadczy o lek - ceważeniu biblioteki i jej znaczenia w uczelni, Przykładem takiego
   11  ~ 2014 jul 27knigi na luiz heiliBibliografia historyczno-prawna za lata 1937-1947 = Bibliographia Bobcev S, S. Ddav- no-pravnija i oustestven stroj v Błgarija prez vreme na
   12  ~ 2014 sep 17wypadek davl villaŹródła do mytologii litewskiej : od Tacyta do końca XIII wieku5) Romene na Litwie, villa dicta Romene, que secundum ritua eOl'um sacra fuit.
   12  +17 2014 sep 06flis do przedrukuBiblioteka starożytna pisarzy polskich. T. 3Jedni zarzut nam uczJ' iIi: . iż nie wszystkie broszury uŻJłe do przedruku są
   12  -1 2014 jul 24transport do rosjoiWiadomości, R. 20 nr 5 (983), 1965Do nikogo lepiej się nie stosuje dewioza Alema.nna Salviati: "Suis viribus
   13  +1 2014 oct 01akmo czy drogie uslugiKurjer Bydgoski 1936.11.13 R.15 nr 265Za usługi aa pola prBcy II. ... i.j; Wi'ktIOI' PawMok:i. tecbnłk s li".. toruńekiej; JUJ Jh k1, ...... ode. drogo s dY". ..... InJrZądów e&- MI''Che,15ki, ł tJmj, Po dy_ kre8U z1eoooego im przez ł-lll9bwo, W . usj:i ust. akmo jedoa:nyś1n:ie, te i8tJn.ieJe cie  ...
   13  +88 2014 sep 15teorii wygotskiegoPotencjalność w rozwoju: próba syntezy na podstawie teorii L.S. Kategoria "potencjalnosc" w psychologicznych teoriach rozwoju. W tradycji .... Pomimo róznej genezy teorii L.S. Wygotskiego i J. Piageta, wspólnym dla obu.
   13  ~ 2014 sep 12zento dunska firma
   13  -3 2014 sep 10je dwa parti matno okiO towarzystwie SzubrawcówJak pisma takie były rozpowszechnione i z jak: ch cią musiano je ezyhll:, dowodzi
   13  +1 2014 aug 22agencja pracy tymczasowej bydgoszczAgencje zatrudnienia - Biuro Karier UKWSienkiewicza 5, 85-031 Bydgoszcz . tel. 52 524 07 54, 52 333 19 66 www. gppeople.pl. Graser. Agencja Pracy Tymczasowej ul. 3 Maja 7/2, 85-016 Bydgoszcz
   13  -3 2014 aug 18bydgoszcz lista wyborcza senatKomisja Wyborcza - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyPoniżej lista osób wybranych do Senatu na kadencję 2012-2016 ... Wydziałowa Komisji Wyborcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, ...
   13  -2 2014 jul 31ltv transport powrotny niemcyGłos Robotnika 1931, R. 12 nr 40Nr. 40. t Niemieckie kombinacje przeciw Polsce Polsk-: obowiązuje osłrołnołf Na
   14  +11 2014 sep 22usoswebUSOSweb - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego: strona główna Witaj w systemie USOSweb . Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. System przeznaczony jest dla pracowników dydaktycznych oraz studentów UKW.
   14  -5 2014 sep 13urlop doktorskiUrlopy staże naukoweSTYPENDIUM NAUKOWE – DOKTORSKIE . (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r.) czas trwania: do 18 miesięcy.
   14  -3 2014 sep 11widcza janWiadomości, R. 20 nr 31 (1009), 1965JAN FRYLING Ofensywa. japOOska posuwała mę . ...... _ Witam, witam pana prezesa - usłyszałem miły głos prezesa MaJtu- sil' wIDcza . SympatY'czna trwam i  ...
   14  +87 2014 sep 11redundancja robotaRedukcja redundancji w cyfrowych systemach przetwarzania obrazówUwagi ońcowe dotyczące redukcji redundancji metodą dekompo- zycji . .... System wizyjny robota musi 11- motl1w1ać uzyskanie odpowiedzi na pytanie. czy w ...
   14  +4 2014 aug 11meloh in konkursSłowo Pomorskie 1935.10.17 R.15 nr 240i w c:zr n i WIkł'ÓtCe Meloh . ... Iro lw'zJia', sa:;i8l Ją, C miedze, -,P.IMCiet--.ł.k Or J. W. Mo KUL lUR AL NA KRONIKA KONKURS NA HEJNAŁ T UpIększenia ...
   14  +10 2014 jul 16kurjerzy pobranie kompensataSłowo Pomorskie 1935.11.17 R.15 nr 2662ywa działalność partyzancka - W przededniu witkszej bitwy " Kurjer Pomailski" przy tej
   15  +19 2014 oct 01teatr wspolczesny koniec poczatku o'caseyWiadomości, R. 23 nr 13 (1148), 1968To jednak nie jest koniec . lecz początek rewolucji te- chnololZicznei. W najbl ... PO , I WIESC H A S K I Współczesny teatr aneielski wa n ą". Do pierwszej ...
   15  -12 2014 sep 27monika jaworska nk grudzKsięga Adresowa miasta Grudziądza na rok 1924-25Komenda Policji Państwowej na miasto Grudziądz oraz Komisarjaty 9 30. Ekspozytura
   15  -9 2014 sep 20oświecon kochanekDzień dzisiejszyroiło 0 nieskończonych błękitu obszarach , A tu na ziemi o kochanek marach — 1 o .... A nasze oczy widzy co widziały — Ten pokój, lampy wpół oświecon cały ...
   15  +7 2014 sep 19jura płyn do okamie nianiaKościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska : zarys historyczny Spbr ten zakonczyl si«; ugod pomiedzy obydwoma obrz1\ okami - »tak jak przystalo lu-
   15  -2 2014 sep 16formatsägen der fa felderIndustrie und Gewerbe in Bromberg : eine Darstellung der Felder von 100 m Liinge und 45 m Breite zerlt'gt, ::,odaß die einzelnen
   15  -1 2014 sep 04led porost roslinWybor roslin kraiowych : dla okazania skutkow lekarskich ku T I'aźniersi wprawdzie 't.k:łrze od., Lł:ąpiłi w części od użycia roślin krJł
   15  ~ 2014 aug 19conrad w zawieszeniuPolska bibliografia conradowska : 1896-1992Conrad w sztuce 253 a. poezja 253 b. proza 260 c. muzyka i plactyka .
   15  -7 2014 aug 08studia podyplomowe socjoterapiaStudia Podyplomowe Profilaktyki i SocjoterapiiOrganizatorem Studiów Podyplomowych Profilaktyki i Socjoterapii jest Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną (Instytut Pedagogiki).
   15  +6 2014 jul 25dojazd krakow zemyslBibliografia polska XIX. stulecia. Zeszyt dodatkowy, 1871-1873PI' zemyśl 1 PI'l}dnik na Szlllsku I Rzcszów 26 RRciborz I Berlin 19 Sącz S SZI'em 3
   16  +11 2014 sep 29sazec minaGazeta Bydgoska 1923.04.27 R.2 nr 96ydział ogro- lujczy centralnego Tow. rolniczego przy- , mina , że w sobotę. dnia 5- go maja, wsie- ibie centralnego Tow. rolniczego rozpo- ..... "Eąress , Sazec 'IIHaa.
   16  -6 2014 sep 12orkiestra wojskowa w bydgoszczFrancuska orkiestra wojskowa podbiła Bydgoszcz - Uniwersytet 24 listopada w Auli Copernicanum UKW wystąpiła Francuska Orkiestra Wojskowa 6 Pułku z Angers. Ta niekonwencjonalna grupa muzyków zagrała w rytmie ...
   16  +24 2014 aug 30debata seksuologiczna w warszawieUdział w konferencjach naukowych - Pracownicy Uniwersytetu 2011 - IV Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym. Seksualność Polaków 2011. Warszawa . Organizatorzy: Zakład Seksuologii i Poradnictwa Uniwersytetu  ...
   16  -6 2014 aug 27praktyki studenckie v semestrProgram praktyk zawodowych dla kierunku administracjaPraktyka zawodowa stanowi integralną część procesu kształcenia studentów i podlega ... Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia V semestru studiów.
   16  -3 2014 aug 24pro futuro sprzedany hosting2 WIADOMO CI Nr 894, 19th May, 1963 . . . e tylko wspomn sprzedany nie-
   16  +4 2014 aug 23decanus legiony cezaraStólecie [!] XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 1 (12)Z tej wyżyny patrząc na legion tak niezwykłych rozmiarów, nie można się dziwić,
   16  -1 2014 aug 20mba zestawienia karieraPrzewodnik Kariera w Finansach i Bankowości ... - Biuro Karier UKWSięgnij po najnowsze wydanie przewodnika „ Kariera w Finansach i ... Serwis posiada również interaktywne zestawienie programów MBA .
   16  -3 2014 aug 02tablica tymczasowa xwaStólecie [!] XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 4 (15), Dtymczasowa o sądach trybunal- skich w prowincyacb kOl'onnych 1792. w 4ce, 1 ark.
   16  -2 2014 jul 31gebeo or roiGazeta Toruńska 1872, R. 6 nr 154tBcoer beigE' gebeo wordeo ist, auch dieBer deutsc;he Nama auf der AdresBe hiuzugefiigt iSl Das ..... 119-122 roi . ł'i-401j &al. s= J tczRlietl 42-46 tal. '!!ł Owies .
   16  -2 2014 jul 22maszyna do szeptania jaremaGrafika Polska 1927, R. 5 nr 3Bronisław Szczepski: Systemy maszyn offsctowycl, oraz krytyczna ich ocena przy
   16  +1 2014 jul 21rodziewicz rio samolotKurier Bydgoski 1938.05.29 R.17 nr 122Pierwsze postulaty antyiydowskiee IrtJI rio [l kB no IrBni[J ni mi [ki i.
   17  +27 2014 sep 29rozwój bydgoszcz fordonFundacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyMiejsce – Rynek w Starym Fordonie , kościół św. ... Od kilku lat miasto wspiera rozwój naszego wspólnego przedsięwzięcia z Biblioteką UKW ...
   17  +8 2014 sep 28pedagogika ogólnaMiędzy pedagogiką ogólną a metodologią badańMiędzy pedagogiką ogólną a metodologią badań. Uwagi wprowadzające. Spotkać się można z opinią, zwłaszcza wyrażaną przez przedstawicieli innych niż pe-.
   17  ~ 2014 sep 19leina polekaGazeta Bydgoska 1927.02.01 R.6 nr 25o przy budiecle mfnilte1'.hra dzu pnYllow1a, it ,, Poleka I!lerztdem .
   17  -2 2014 sep 17nsk ajl10Słowo Pomorskie 1925.03.05 R.5 nr 53Czapiński' występuje także z ni z Gda. ńsk gdzie t t&iJgze niż POJ- w Gdyni może ...... D. LeV Y O nllB k l., Wła K llClclelem tej firmy Jeat 1125 P. . , aJL 10 ap.
   17  -8 2014 sep 02metafora energeias rekeGry w języku, literaturze i kulturze, Warszawa: Energeia .
   17  -2 2014 aug 21akademia pedagogiki specjalnej konferencjeOgólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogika u progu III – tysiąclecia ... osób i społeczeństw, 9.11.2007 Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa, ...
   17  -4 2014 jul 25iq ranks strafyingSłowo Pomorskie 1936.12.05 R.16 nr 284pretacje m8lld1\ niejedlookrotllie na}lep9Z1\ odpowiedt w mi1czenin, jeteU - w co me iQ , rorbi aiQ 0 paneerz spekl!
  1 2 of 11 pages