unios.hr

Please wait for loading...
    (748):

  /
   1  ~ 2014 sep 26upravljanje poslovnim procesimaUPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMAV.Bosilj Vukšić, T. Hernaus, A. Kovačić: Upravljanje poslovnim procesima ,. Školska knjiga, Zagreb, 2008, ISBN 987-953-30368-3. 2. Paul Harmon: Business  ...
   1  ~ 2014 sep 21rezultati počela ekonomijeVijesti kolegija | Počela ekonomije - Ekonomski fakultet u OsijekuPočela ekonomije ... REZULTATI PISANOG DIJELA ISPITA ODRŽANOG 8.9. 2014. Rezultate ... Rezultate pisanog djela ispita održanog 1.7.2014. možete... više.
   1  ~ 2014 aug 17biografija pri diplomskom raduUpute za izradu diplomskog rada - Elektrotehnički fakultet OsijekSadržaj diplomskog rada s naslovima poglavlja i potpoglavlja, pri čemu su početne ... Uz biografske podatke navesti i sudjelovanje na natjecanjima te osvojene ...
   1  +1 2014 aug 17regrutiranje i selekcijaSelekcija i regrutacija kadrova word 29-03-2010.pdfRegrutiranje kadrova je proces kojim se utvrñuje potreba za kadrovima, te iznalaze potencijalni ..... -Preliminarna selekcija u kadrovskoj službi.
   1  ~ 2014 aug 07poslovno pismo primjerposlovna pisma .pdfPOSLOVNO DOPISIVANIE. Primjeri prigodnih poslovnih pisama. Veliki dio tipskih poslovnih pisama odnosi se na tipske ili kurtoazne forme pisanja vezanih za ...
   1  ~ 2014 jul 26strojarstvo slavonski brodStrojarski fakultet - NaslovnicaOsijek danas - TV emisija. dekan prof.dr. Ivan Samardžić o Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu ... 50 godina studija strojarstva u Slavonskom Brodu  ...
   2  ~ 2014 sep 22uni osSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuwww.gskos. unios .hr · više.. iso-9001. Znanost| Sastavnice| Studenti| Obrazovanje | Natječaji Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku| Trg Svetog Trojstva ...
   2  ~ 2014 sep 14bikonveksna lećaLećea) bikonveksna , b) plankonveksna c) konkavkonveksna (meniskus). Leće debelog ruba: d) bikonkavna, e) plakonkavna f) konkavkonveksna leća  ...
   2  +23 2014 sep 10beli manastir vojtekVOJTEK CIJENIK 2014 01 kn.xlsmHRVATSKA - CROATIA - Beli Manastir - www. vojtek .hr - vojtek @ vojtek .hr. VOJTEK ... CIJENIK PROIZVODA U EURIMA (€) BEZ PDV-a, FCO BELI MANASTIR .
   2  +1 2014 sep 08struja kroz pod05-Električna strujaPrimjer 2: Spojimo žarulju na bateriju → pod utjecajem el. polja baterije, elektroni će se gibati kroz žarulju – zagrijavanje nit → žarulja svijetli. Električna struja  ...
   2  +3 2014 aug 20izgled diplomskog radaUPUTE ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA Diplomski je rad Diplomski je rad samostalna stručna obrada odreene teme. Izradom diplomskog rada student se šire i dublje upoznaje s odreenom tematikom nastavnog.
   2  +4 2014 aug 16regrutacija i selekcijaPLANIRANJE – OSNOVA REGRUTIRANJA KADROVA. Regrutiranje kadrova je proces kojim se utvrñuje potreba za kadrovima, te iznalaze.
   2  +4 2014 aug 16konstantni pokazivac i145PROG1 vjezba10 priprema.doc - Elektrotehnički fakultet OsijekBudući da pokazivač ima karakteristiku direktnog pokazivanja ... koji je običan varijabilni pokazivač, varijabla n je konstantni pokazivač što se može i pokazati na ...
   2  +3 2014 aug 06tuzba radi osporavanja ocinstvaOSPORAVANJE MAJČINSTVA I OČINSTVAOsporavanje majčinstva i očinstva djeteta začetog uz medicinsku pomoć. 1. ... Css daje prethodno odobrenje za podnošenje tužbe radi osporavanja . D osobe ...
   2  +1 2014 jul 30uvod diplomskoga radaUPUTE ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA - Učiteljski fakultet u OsijekuPreporuča se da uvod ne sadrži više od jedne stranice teksta. 2. Tekstualna razrada diplomskoga rada : piše se prema Sadržaju. Opisuju se, objašnjavaju i ...
   2  +27 2014 jul 25marketing system modelMODEL OF VERTICAL MARKETING SYSTEM IN RETAIL The contribution refers to the modeling of the factors of the vertical marketing system , where, at the same time, the approach to the development of the model .
   3  +1 2014 sep 20primarni troškoviTroškoviTroškovi. Troškovi su u novcu izražena količina elemenata proizvodnje kao i ostali izdaci koji su sastavni dijelovi cijene ... primarni troškovi ; sekundarni troškovi .
   3  +2 2014 sep 17carnet webmailCarnet Webmail | Ekonomski fakultet u OsijekuWebmail je aplikacija za uporabu elektroničke pošte putem web sučelja, koju studenti i djelatnici Fakulteta mogu koristiti za čitanje i pisanje poruka e-pošte ...
   3  ~ 2014 sep 17primarni troškovi su
   3  +15 2014 sep 15metod šuligojOdržana predavanja doc. dr. sc. Metoda Šuligoja na Metod Šuligoj sa Fakulteta za turističke studije u Portorožu, Slovenija. Boravak je omogućila Agencija za mobilnosti i programe EU CEEPUS III ...
   3  +2 2014 jul 31osiguranje preko fakultetaFilozofski fakultet u Osijeku - Filozofski fakultet OsijekŠto trebam učiniti kako bih imao/la zdravstveno osiguranje preko Fakulteta ? Svi studenti koji su navršili 26 godina te studenti koji su hrvatski državljani s ...
   4  +5 2014 sep 26klase u c9. Klase , objekti i tipovi u C# jeziku Što ćete naučiti u ovom poglavlju?Popis osnovnih ključnih riječi u C# jeziku. ▫ Kako se kreiraju vlastite klase . ▫ Kako se kreiraju instance klase . ▫ Što je konstruktor i kako se ...
   4  ~ 2014 sep 24zaklada zlatko crnićzAKLADA " zLATKo cRNIĆ "zAKLADA " zLATKo cRNIĆ ". Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, tel. 4801-183, fax. 4801-015. Broj: 2013/14. Zagreb, 30. rujna 2013. ZAKLADNO VIJEĆE ...
   4  -2 2014 sep 21vujević irevizijaDiplomski rad 1 - Ekonomski fakultet u Osijeku - Sveučilište Josipa Izvor: prilagođeno prema: Vujević , Kuzman ; Strahinja, Robert. ... Isto tako, prema objektu revidiranja razlikujemo revizija poslovanja i revizija financijskih ...
   4  +2 2014 sep 17grafika skica matricaGrafičke tehnike visokog tiska | Umjetnička akademija u OsijekuGrafika , kao vrlo specifična likovna disciplina zahtij. ... grafika (razrada ideje, pravljenje skica , mogućnosti visokog tiska, izrada matrice , proces ...
   4  -2 2014 aug 24seminar iz radnog pravaSilabus - Pravni Fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja SEMINAR IZ PREDMETA RADNO I SOCIJALNO PRAVO akademska ... područje radnog i socijalnog prava u najširem smislu riječi (meunarodno radno pravo,.
   4  ~ 2014 jul 24poslovni engleski jezikKOLEGIJ POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 3 TIPIČNE FRAZE IZ 1. KOLEGIJ POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 3. TIPIČNE FRAZE IZ PISAMA: udžbenik “Sincerely Yours“. • We are pleased to hear of your shop's interest in stocking ...
   5  +3 2014 oct 02dokument ponuda za posaoIzrada ponudePonudom se izražava namjera sklapanja ugovora za određeni posao . ... kao dokumenti Komisije (Zelena knjiga, smjernice); Državna legislativa zemalja članica ...
   5  +3 2014 sep 20pitanja su dosadna7. VJEŠTINA POSTAVLJANJA PITANJA Zašto postavljati pitanja PITANJA . Zašto postavljati pitanja ? • Dobivamo željene informacije ... Kakva su vaša iskustva na fakultetu? .... Kako zanimljivo odgovoriti na dosadna pitanja ?
   5  -2 2014 sep 18indeksne strukture reseni zadaciZbirka zadataka iz C programskog jezikaNastala su iz slične zbirke zadataka iz FORTRAN programskog jezika odakle je uzeta
   5  +7 2014 sep 15pravni fakultetPravni fakultet u Osijeku - Pravni Fakultet OsijekObavještavaju se pristupnici koji žele studirati na Pravnom fakultetu u Osijeku da se za upis na slobodna mjesta mogu prijaviti Središnjem prijavnom uredu ...
   5  ~ 2014 aug 20unseti racunalo hrvatskaOsnove računarstva (PDF).Računalo je u osnovi sekvencijalni (slijedni) uređaj koji je sposoban interpretirati simbolički opisane algoritme
   5  ~ 2014 aug 15izrada web aplikacija14. Web aplikacije Što ćete naučiti u ovom poglavlju?kolegija, za razvoj web aplikacija mogu se koristiti i ... Web aplikacije se najčešće sastoje od sljedećih aktivnosti (Sol,. 2008): 1. Korisnik .... Izrada web aplikacije .
   5  +1 2014 jul 18jquery stop bubleJquery - Michael BubleMicheal Buble ; Tekstovi pjesama; Albumi. Slika 1: Slika 2: Slika 3: Slika 4: Slika 5 . Me & Mrs. You. Me & Mrs. You. I can't stand still. I'm looking for something
   6  +11 2014 sep 22dnevnik prakseDokumentiDnevnik stručne prakse . Dnevnik stručne prakse [primjer preuzmite ovdje *.doc]. ERASMUS program. ERASMUS info-letak [preuzmite PDF]. Diplomski rad.
   6  +1 2014 sep 11poslovna inteligencijaPoslovna inteligencija prezentacijaPoslovna inteligencija (eng. Business Intelligence, BI) je skup metodologija i koncepata za prikupljanje, analizu i distribuciju informacija uz pomoć različitih ...
   6  +8 2014 aug 13brand valuation methodsBRAND VALUATIONhave been trying to find an adequate brand valuation model. Currently .... method , the price (premium price) is calculated as the net present value of future.
   6  +8 2014 jul 29sip isup terminationSession Initiation Protocol - Etfosa SIP /PSTN gateway terminates both the signaling and the media path. – a SIP / H323 ..... SIP T for ISUP Interworking SIP and the proposed two. ▫ SIP -T for ISUP  ...
   7  +4 2014 oct 02likovna akademija sarajevoNaslovna: Umjetnička akademija u OsijekuLikovna umjetnost ... 2014., Hotel Hollywood, Sarajevo – Ilidža .... Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku | Umjetnička akademija u Osijeku | Kralja Petra ...
   7  ~ 2014 sep 27financijska imovinaBilanca.imovina čini ekonomske resurse od koje poduzeće može ostvariti odreñene ekonomske koristi ... iz financijske imovine se mora nadoknaditi taj iznos od 2000 kn ...
   7  ~ 2014 sep 25financijska imovna
   7  -3 2014 sep 23durisol pločeSkripta - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuPOVRŠINA JEDNE KAMENE PLOČE JE NAJČEŠĆE DO 1 m ,. A DEBLJINA ..... “ Durisol ” vertikalne fasadane ploče . 100. 500. 3000. • vanjske stijene. “ Durisol ” ...
   7  ~ 2014 sep 22zakon o obveznim odnosimaI. ZASTARA - RELEVANTNI PROPISI ZAKON O OBVEZNIM ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA ( NN-35/05 ). ZASTARA. OPĆE ODREDBE. Opće pravilo. Članak 214. (1) Zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje ...
   7  +20 2014 sep 10travnati teniski tereni zagrebpovijest tenisa u hrvatskoj - Odjel za matematiku, OsijekMnoge kuće krasili su travnati tereni , a pojavili su se i prvi sportski klubovi. ... U Zagrebu se u to vrijeme tenis igrao i na nekoliko privatnih terena – igralištu ...
   7  -2 2014 sep 05diplomski radDiplomski je rad samostalna stručna obrada odreene teme. ... Diplomski se rad piše računalom ili pisaćim strojem sa srednjim razmakom (1,5 na računalu);.
   7  +65 2014 aug 26sql programski jezikza rad s relacijskom bazom podataka postoji više jezika: SQL , QUEL, QBE ... nedefinirane zahtjeve ili se SQL blokovi ugrađuju u viši programski jezik (Fortran,  ...
   7  +14 2014 jul 25zavrsni rad web stranicaSeminarski rad iz predmeta - Odjel za matematiku, OsijekSveučilišni nastavnički studija matematike i informatike. Seminarski rad iz predmeta. Uredsko poslovanje. Naslov rada: Dreamweaver za kreiranje web stranica .
   7  -3 2014 jul 25portanova osijek posaoStudentski centar u Osijeku - Ponuda poslovaLajkajte naš fan page Studentski servis Osijek -Studentski centar u Osijeku i budite u .... info@ad-rem.hr (naslov mail-a: Student – zamolba za posao ( Osijek ).
   7  -2 2014 jul 24medicinski fakultet u vukovaruXV. Ružičkini dani, 11. i 12. rujna 2014., Vukovar - Prehrambeno Silvana Raić-Malić (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u ... ( Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek).
   8  +6 2014 sep 30bucharest stock exchangeBUCHAREST STOCK EXCHANGE – THE EFFECTS OF THE respond to those shocks was the Bucharest Stock Exchange . ... the current financial crisis influences on Bucharest Stock Exchange – with an emphasis over the.
   8  +1 2014 sep 20radno vrijemeRADNO VRIJEME : rad s korisnicima i poslovnim suradnicimaRADNO VRIJEME : rad s korisnicima i poslovnim suradnicima. SREDIŠNJA KNJIŽNICA. OGRANCI BIBLIOBUS RASPORED RADNIH SUBOTA. Središnja ...
   8  +1 2014 sep 20vrste reviozijeSve navedeno utjecalo je na to da se razviju različiti oblici i vrste revizije te da se promijene i prilagode metode za provođenje revizije. Transformacijom načina ...
   8  ~ 2014 sep 12pravoGrađansko procesno pravo | Pravni fakultet u OsijekuGrađansko procesno pravo . Ovdje možete dobiti informacije o djelatnicima katedre, literaturi potrebnoj za polaganje ispita, terminima predavanja i seminara te o ...
   8  -4 2014 jul 30metalne i celicne konstrukcijeProjektiranje čeličnih halaOsnovni dijelovi čelične hale. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Čelične hale ... Karakteristični detalji rešetkaste konstrukcije  ...
   9  -4 2014 sep 23javni natječajiJavni natječajiHrvatska svoj gospodarski razvitak velikim dijelom temelji na malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu. Niz državnih i lokalnih programa omogućuju ...
   9  +3 2014 aug 04monta fert zapreminska tezinagrađevinska fizika skripta - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u G = specifična težina (kg/m3) c = specifični toplinski kapacitet (J/kg K) λ = koeficijent
   9  +6 2014 aug 02dizajn weba aplikacijakolegija, za razvoj web aplikacija mogu se koristiti i ... Web aplikacije se najčešće sastoje od sljedećih aktivnosti (Sol,. 2008): 1. .... Vizualni dizajn web formi.
   9  -5 2014 jul 25vrste obveza seminarSeminarski rad AFI 2013. - Ekonomski fakultet u Osijekuprenijete obveze Županjske banke od oko 10 milijuna eura, koje je imala prema stranim bankama .... 2001. godinu te indeks od 493 za istu vrstu prihoda u 2004.
   10  +1 2014 sep 23gradjevinski fakultetGrađevinski fakultet Osijek : PočetnaGrađevinski fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
   10  ~ 2014 sep 11Злата Вестерн m024 fullOdjel za matematiku :: Novi studijski programi[4] J. Reynolds, The Complete E-Commerce Book: Design, Build, and Maintain a ...... Matematički aspekti izbornih sustava M024 (1+0+1) - 3 ECTS boda.
   10  -2 2014 sep 08filozofski fakultetFilozofski fakultet OsijekUpisi na sveučilišne preddiplomske studije Filozofskog fakulteta objavljeno: 08.07.2014. Upisi na sveučilišne preddiplomske studije Filozofskog fakulteta  ...
   10  ~ 2014 aug 07visokofrekvencijska svojstva bipolarnih tranzistoraElektrotehnički fakultet Osijek - razlikovnaDinamička svojstva pn spoja i spoja metal poluvodič. Bipolarni tranzistor : dinamički modeli, frekvencijska ovisnost parametara. Spojni FET i MOSFET: dinamički ...
   11  +2 2014 sep 17prinos do razine referentne velicinePPT_2Element koji u obzir uzima veličinu dioničkog društva. Naime, empirijski je dokazano postojanje više razine prinosa kod dioničkih društava manjih od onih koje ...
   11  +2 2014 sep 11ekonomski fakultetEkonomski fakultet u Osijeku | EFOSObavještavaju se studenti da će, zbog kolektivnog godišnjeg odmora, Ekonomski fakultet u Osijeku biti zatvoren u periodu od 28.07.2014. do 29.08.2014.
   11  +3 2014 sep 08kontni planKontni planGlava 6. 2. Kontni (računski) plan . Engl. chart of accounts. Prije početka bilježenja poslovnih promjena novog poduzeća, računovođa mora najprije razmisliti o ...
   11  ~ 2014 aug 07putovanje u linzStručno putovanje Maribor- Linz -Scharnstein-SalzburgPutovanje je započelo 13. rujna u ranjim jutarnjim satima. Prvo odredište bio je Građevinski fakultet u Mariboru gdje su nas srdačno dočekali članovi Uprave i ...
   11  ~ 2014 jul 31barem wordpress temaEkonomski fakultet u Osijeku Informatika Primjeri tema seminara Primjeri tema seminara (studenti ne moraju izabrati neku od ovih tema , nego po želji sami odrediti temu koja
   11  ~ 2014 jul 29stock listed hotel companyromanian hotel groups listed at bucharest stock exchange a surveyhole. Even less studies are available on hotel companies or groups listed on stock exchanges around the world. The present study will focus on Romanian hotel  ...
   12  +4 2014 sep 21sveučilište u splituErasmus+ KA1 - Natječaj za individualnu mobilnost studenata u akad. godini ... Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku| Trg Svetog Trojstva 3 ...
   12  -4 2014 sep 07električna energija đakovoPrekid dovoda električne energije | Katolički bogoslovni fakultet u Prekid dovoda električne energije ... Informacije o upisima u 1. godinu studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu za ak. god. 2014.
   12  +89 2014 sep 06coco diaminopropyl betainePotentiometric Determination of Anionic Surfactants in Formulations Formulations Containing Cocoamidopropyl Betaine ... in mixed solutions of sodium dodecyl sulfate (SDS) and cocoamidopropyl betaine at a ...
   12  -2 2014 aug 31izrada fotografija grpkoSVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA ... - Odjel za biologijusljedeće ciljeve: 1) Izraditi popis vaskularne flore uz analizu pripadnosti višim taksonomskim
   12  -5 2014 aug 10seminarski radovi iz pravaUpute za izradu studentskih pisanih radova - Pravni Fakultet OsijekANNEX II – Popis nekih važnijih propisa hrvatskog prava i uobičajene kratice za ... Seminarski i diplomski radovi pišu se iz predmeta koji često pripadaju.
   13  ~ 2014 sep 27domagojDomagoj Matijevic's Home Pagephone: +385-31-224-825. fax: +385-31-224-801. email: domagoj @ mathos.hr. office: 9 (ground floor, entrance through lobby 4) ...
   13  -2 2014 sep 23akademija ikovnih umjetnostiOdsjek za glazbenu umjetnost ... Likovna umjetnost ... 1. listopada 2014. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na internetskoj stranici Akademije .
   13  -1 2014 sep 20pitanja za revizoreREVIZIJA Ispitna pitanja ISPITNA PITANJA ZA PROVJERU ZNANJA 18. Po čemu je specifičan Sekcija internih revizora (Institut internih revizora )? 19. Revizija kao profesija? 20. Kako se vrši edukacija eksternih i internih revizora ?
   13  -1 2014 sep 20prinos do razine referentne veličine
   13  +7 2014 aug 14aktivno i proaktivno1 - Pravni Fakultet OsijekMoral je neophodan preduvjet za ostvarenje proaktivnog načina života. Ako želimo .... On bi trebao na njih reagirati i aktivno stvarati svoju stvarnost. Čovjek ...
   13  +33 2014 jul 30stabilizator amortizera opel341, Stabilizator naprijed obje strane, Audi A4, Allroad, Passat 3B, 75. 342, Stabilizator naprijed ..... 539, Ležaj amortizera , Opel Astra, Zafira, 95. 540, Zaštita za ...
   14  +2 2014 oct 05rrif kalkulator placaFinancijski podaci i projekcije3 stolara s majstorskim ispitom (proizvodnja stolova) – neto plaća .... aca -bruto.asp.
   14  +87 2014 oct 03studenstki zbor knizara2015. studenti s poplavljenih područja mogu podnijeti molbu za oslobađanje od plaćanja školarine. Molba se predaje u Uredu za studentska pitanja od 1. do 6.
   14  -9 2014 sep 17pesorda milasOdjel za matematiku :: Korisničke straniceToni Milas . Josipa Milec. Tomislav Milic, vari. Kresimir Petric. Josip Petric. Ines Petric.
   14  +28 2014 sep 05izrada prva web straniceDefault.aspx datoteka čini prvu web stranicu naše aplikacije. M.Zekić-Sušac. Izrada web aplikacije –. Default.aspx. Default.aspx datoteka sadrži izvorni html kod ...
   14  +64 2014 aug 25stock neural networkNeural Network Applications in Stock Market Predictions - A 1. Neural Network Applications in Stock Market Predictions. - A Methodology Analysis. Marijana Zekic, MS. University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek.
   14  +87 2014 jul 26mobile virtual network operatorsStrategies of Mobile Virtual Network Operators in - Ekonomski MVNOs ( Mobile Virtual Network Operators ) are companies that function as mobile ... Network Operators (MNOs) by leasing from them the access to mobile ...
   15  +3 2014 oct 03ca dojke diplomski radOdjel za biologiju - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuDiplomski rad ..... ima antitumorsko djelovanje, inducirajući apoptozu stanica raka dojke , ...... Rice-Evans CA , Miller NJ, Paganga G. 1997.
   15  ~ 2014 oct 03tempo izdvojeni proizvodibroj 09 | rujan 2014. u ovom broju novosti iz ureda za transfer Današnji tempo razvoja novih proizvoda , kao i zahtjevi globalnog tržišta, od poduzetnika ... IZDVOJENI EEN POZIVI ZA SURADNJU. - Traže se ...
   15  +6 2014 sep 28gravitacija08 - GravitacijaPromatranje gibanja nebeskih tijela → gravitacija : privlačna sila meñu tijelima. Tycho Brahe (1546-1601)– danski astronom; precizno bilježio putanje nebeskih.
   15  +11 2014 sep 24odavanje vode seminarskietika i društvana odgovornost menadžmenta word 29-03-2010.pdfSeminarski rad. Studenti: ... Na primjer, neka odavanja povjerljivih informacija o poduzeću (ako se ono .... Usmjeren je na učinke, a ne na motive kojima se vode .
   15  +86 2014 sep 05promissory note artworkpromissory note as payment security instrument in the republic of Key words: promissory note , collection of claims, payment insurance, blank .... Common promissory note is defined by Art . 183, section 1 of the Distraint Law as.
   15  +7 2014 sep 02prijave za fakulteteUčiteljski fakultet u Osijeku - Obavijesti - Nastavni kalendar 2014 Prijava za rad. » Lost Password? » Register now! (1) 2 3 4 ... U OSIJEKU ( Učiteljski fakultet u Osijeku, Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek) 18. srpnja 2014. u 9 sati ...
   15  +39 2014 aug 19mobile virtual network operatorMVNOs ( Mobile Virtual Network Operators ) are companies that function as mobile operators but do not have their own frequency spectrum allocation or the  ...
   15  ~ 2014 aug 12filozofski fakultet u zagrebuSuradnja - Filozofski fakultet u OsijekuFilozofski je fakultet uspostavio značajnu suradnju sa sveučilištima, ... u Puli, Filozofskim fakultetom u Rijeci, Hrvatskim studijima u Zagrebu , i Katoličkim ...
   15  ~ 2014 jul 23retail marketing systemsFierce market competition among leading retailers asserts different models of market ... Keywords: distribution channel, vertical marketing system (VMS), retailer , ...
   15  +3 2014 jul 19matematicke funkcije prednostikoncentracija funkcija i transparentnost tržišta - Ekonomski fakultet u posebno su važne novije teorije: „kombinirana teorija“ i „teorija prednosti kroz ..... matematičke operacije i nisu vezani uz empirijske činjenice, empirijske se ...
  1 2 of 8 pages