ustrcr.cz

Please wait for loading...
    (91):

  /
   2  -1 2014 sep 26tereza a ludvík hradilkoviAdam Hradilek : „Smrt Ob čanskému fóru!“. S výtvarníkem Viktorem Jáchym Topol a Vít Brukner. Foto: Terezie Hradilková .... se sešli zleva: V. K.,. Saša Vondra, Anna Hradilková , Ivan Lamper a další. Foto: Ludvík Hradilek  ...
   5  +1 2014 sep 16nidv ostravaVzdělávací kursy pro učitele v roce 2012/2013 - Ústav pro studium 15.10.2012 Soudobé dějiny: obsah, smysl a způsob výuky (NIDV Jihlava); 29.10.2012 Soudobé dějiny a Využití médií ve výuce dějepisu ( NIDV Ostrava ); 01 .
   7  ~ 2014 sep 12petr stranik pitevni protokolJiří Baumgartner (* 11. 4. 1936, † 3. 5. 1958) - Ústav pro studium Střely byly vypáleny jako krátká dávka zcela vodorovně, posudek pitevní .... Petr Sládek se narodil 10. dubna 1936 v Praze,[58] bydlel v Říčanech u Prahy. .... 2349, Použití zbraně proti tzv. narušitelům s výsledkem /smrtí/, Pitevní protokol , l.
   7  -5 2014 sep 10nidv české budějoviceVzdělávací kursy pro učitele v roce 2010/2011 - Ústav pro studium Československo 1938–1989 ve školním dějepise ( NIDV , České Budějovice ); 19.11.2010 Jak vzpomínáme? Československo 1938–1989 ve školním dějepise  ...
   7  ~ 2014 jul 31dek t skjrehČeské vysílání Rádia Vaticana 1950 - 1992má bjr- t chránëna zákonem tak, ahy odpovídala důetojnneti kaäciého její-d ho ölena“ . .... Z umëleclqifoh del k nàm promlouvají ¿lilik názory a hodno- ty, které umëlec sdílel se svj'm .... skjreh dëjin e svezuje nevädy eve bytí s osudem êlovëka.
   10  -2 2014 sep 14vožďůs 2 - Ústav pro studium totalitních režimůTam spěje svět, vítězství je naše, černé na bílém, pěkně glasně na rovinu, tak jako již i za předchozích vožďů . Gorbačov se ale rovněž dovolává.
   16  +6 2014 sep 19secret space czMonographs - The Institute for the Study of Totalitarian RegimesAuthor reserved enough space to the most famous actors of the Slovak politics of ..... surreptitiously by communist-era secret police (www.radio. cz , 28 May 2009) ...
   16  ~ 2014 sep 16ko davinat janosStudie: Maďarsko 1956 – od reformy socialismu k národnímu povstánílosonczy, Ferenc donáth, Gyula kállai či János kádár.3 Propast mezi těmito
   16  +50 2014 sep 07kss kv keLukáš Cvrček – Jozef Lenárt – příběh dlouhé kariéryKSS v Banské Bystrici. Po poráž- ... výboru KSS v Bratislavě a o rok později byl znovu zvolen do ÚV. KSS . Od roku 1958 byl .... znat se ke smyšleným obviněním.
   16  ~ 2014 aug 22stoles ai basiliprosinecna v africa mezinárodní ajazd ai 'ï'icìajch atuaentü, organiaovanj mez.sp01kem ... za vali-:5r vaane poskozena, Pochazi z 15 stole -ti a plati za priklad renesancniho umani. Picasso je marxista., ale projevil velky zajem o restauraci ' basili -. Lry.
   17  -10 2014 sep 24mnichovská zradaVystava – „1938 – Mnichovská zrada “ - Ústav pro studium totalitních Vystava – „1938 – Mnichovská zrada “. Výstavu, která je součástí projektu Osmičky v čase, připravila Městská část Praha 6 ve spolupráci s občanským sdružení ...
   17  +44 2014 sep 20phdr mikulas novotaHlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – III. správa SNB PHDr . Marková, Hana, 07.07.1954, 233709, starší referentka (překladatelka) sekretariátu. pplk. Ing. Gajdoš
   17  -11 2014 sep 16hesla časopisu computer 11 fedaKanaděČasopis pro Č echy a Slováky. Západ, b i-m o n th
   17  +71 2014 sep 13zapad schmidt investČíslo 3Adresa redakce adm inistrace v zahraničí: Západ Today, Box 228,
   17  +44 2014 aug 24abs sprava domovBartoněk, Bedřich (* 21. 11. 1912, † červen 1955) - Ústav pro Tehdy přišel Bedřich Bartoněk domů s kamarádem Oldřichem Lopatou. Prý se byli .... odkázal příslušníky na tisk Komunistické strany Rakouska a tisk vydávaný sovětskou okupační správou . ... [1] Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS ), f.
   18  -10 2014 sep 22mlčenlivé ženy venkovaVyhnání - Ústav pro studium totalitních režimůSedláci tvořící do té doby významnou sociální skupinu českého venkova se na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století díky svému nepopiratelnému vlivu  ...
   19  ~ 2014 aug 05satelity redligt nitraZápad - Ústav pro studium totalitních režimůsvé bývalé satelity jí moc času již nezbývá.
   20  -3 2014 sep 29mravenecFerda Mravenec ve službách ideologie - Ústav pro studium Tam se roku 1933 poprvé objevil i Ferda Mravenec , který si postupně získal širokou oblibu dětských čtenářů. V reakci na ni Sekora v poměrně krátkém sledu  ...
   25  +16 2014 sep 21jáchym šerýchVýstava Jan Palach´69 v knihovně FF UK - Ústav pro studium Autory výstavy Jan Palach´69 jsou Petr Blažek, Jakub Jareš a Patrik Eichler, grafickou podobu vytvořil Jáchym Šerých . Výstava byla poprvé ...
   27  +1 2014 sep 16tyršův důmVýstavní panel výstavy Pod křídly Sokola: Tyršův důmTyršův dům . Největší stavbou a investicí Československé obce sokolské bylo vybudování víceúčelového, reprezentativního komplexu v centru Prahy - Tyršova  ...
   27  +6 2014 sep 12ceeolNÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních a sociálně-vědních časopisů a digitálních dokumentů z oblasti střední a východní ...
   27  +14 2014 sep 09frontový vakČasopis pro Čechy a Slovákyvak Refugees, Gumpendorfer- str. 5A, 1060 Wien (přednostně pro Čechy a
   29  +17 2014 aug 21studium v crÚstav pro studium totalitních režimůLiberecký seminář 2014 Každodenní život v Československu 1945/1948–1989 ... s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR , v.v.i. a Ústavem politických vied SAV.
   30  +71 2014 sep 16ustavÚstav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na výstavu Paula F. Goldsmithe Praha 1968, jejíž vernisáž se uskuteční v úterý 16. září v 17.30 v ...
   31  +70 2014 sep 11výroční zprávy nidv telč 2010Zprávy : Přehled badatelských, dokumentačních a vzdělávacích republiky ve smyslu zákona byly výroční zprávy vždy projednány a vzaty na vědomí
   31  +29 2014 aug 30jarka and drahomirHlavní správa rozvědky SNB - Ústav pro studium totalitních režimůÚstav pro studium totalitních režimů jako průběžný odborný výstup z badatelských projektů Vývoj státněbezpečnostních složek, Vývoj zpravodajských složek (I.
   32  +6 2014 sep 23akce bezpečnostAkce Jugoslávie. Státní bezpečnost v boji proti „agentům titoismu“ v Všechny tyto akce byly součástí kampaně zaměřené proti Titovi a měly především politické a propa- gandistické rozměry. Bezpečnost se do nich zapojovala ...
   32  +10 2014 sep 12cena emanuela moravceManifestace na Václavském náměstí v Praze 3. července 1942 Manifestace na Václavském náměstí v Praze 3. července 1942 Projev Emanuela Moravce na manifestaci na Václavském náměstí v Praze 3. července 1942 ...
   32  -7 2014 sep 11politicki partii seminarskaPolitická transformace - Ústav pro studium totalitních režimůS analogickými problémy se v rámci tzv. politické transformace po roce 1989 ..... míry připomínat šachovou partii , kdy musím uvažovat o několik tahů dopředu.
   33  +33 2014 sep 28kutraRadoslav Kutra (1925) - Ústav pro studium totalitních režimůRadoslav Kutra se narodil 13. 3. 1925 v Holicích u Olomouce. Otec byl dělníkem a matka přivydělávala rodině na živobytí coby švadlena. Pamětník na ...
   35  +3 2014 sep 01agenti stb seznam
   36  ~ 2014 sep 23jaroslav endrychHlavní správa kontrarozvědky SNB - II. správa SNB - Ústav pro Chumanová, Jaroslava , 06.12.1950, 182602, překladatel II. stupně. npor. Pětruchnová, Blanka ..... Hendrych , Jaroslav , 22.08.1957, 182203, starší referent. npor.
   37  ~ 2014 sep 19koptMiroslav Kopt (1935) - Ústav pro studium totalitních režimůMiroslav Kopt se narodil 13. července 1935 v Praze. Do roku 1938 žila jeho rodina v Košicích, kde si Miroslavův otec Karel založil stavební firmu. Po odchodu ze ...
   38  -11 2014 sep 29tyršův dům praha
   38  +63 2014 aug 11radio free europeRadio Free Europe through the eyes of the State Security Service.The creation of the “ Radio Free Europe . /RFE/” dossier was justified by the 1st office of the 2nd Department of the 2nd. Section of the Foreign Political Intel-.
   39  +4 2014 sep 24karel hvíždalaREDAKČNÍ RADA: Jan Beneš, Vladim ír Bystrov ml., Karel Helmich, Ivan Mucha, Josef Randa, Stanislav ... ČSFR:Stanislav Auský, Karel Hvíždala , Milan Kenda,.
   39  -10 2014 sep 05pujcka falesny obcansky prukazRudolf Fuksa (1930–1952) - Ústav pro studium totalitních režimůFuksův falešný občanský průkaz vystavený Američany na jméno Václav Trojan ... Falešný doklad o pověření Rudolfa Fuksy prací pro Československé státní ...
   42  -20 2014 aug 14seznam ceskych filmuVybrané české a slovenské filmy reflektující tematiku kolektivizace Vybrané české a slovenské filmy reflektující tematiku ...
   43  -2 2014 aug 25studium v nemeckuVyrovnávání se s komunistickou diktaturou v Německu - Ústav pro Dr. Knabe ve své přednášce pohovořil o vyrovnávání se s komunismem v Německu . O tom, jak pachatelé vyvázli a jak oběti byly zapomenuty. Uplynulo přes 20 ...
   46  ~ 2014 sep 22kalergi adelZpráva ze zahraniční služební cesty - Ústav pro studium totalitních Erlebte Zeitgeschichte, Graz 2003, Richard Coudenhove- Kalergi , Adel , Wien 1923,. Silke Marburg - Josef Matzerath, Der Schritt in die Moderne ...
   46  -9 2014 sep 18firemní hantýrka rezidentben 191 Ročnískou firmu , a u té jsem dodneška. Z: A co děláš?
   47  -33 2014 sep 15regimeThe Institute for the Study of Totalitarian Regimes - Ústav pro The Václav Havel Library and the Institute for the Study of Totalitarian Regimes invite you to a discussion with Revaz Cincadze, one of the “nameless” Soviet ...
   49  +3 2014 sep 19vašek rázlNomenklatura - 1968 - Ústav pro studium totalitních režimůVáclav Valeš, Stanislav Rázl . ministr vnitřního obchodu, Jindřich Uher, Oldřich Pavlovský. ministr zahraničního obchodu, František Hamouz, Václav Valeš.
   51  +50 2014 sep 03state security serviceRadio Free Europe through the eyes of the State Security Service .The State Security Service officers – including the main directorate of the intelligence – stored the acquired or created operative materials in dif- ferent kinds of ...
   51  +1 2014 jul 28pavel prokop fotografieProkop Tomek – Na vlnách Rádia Svobodná Evropa-příběh příslušníků SNB z Vimperku a Kvildy. 2 Rozhovor autora s Pavlem Pecháčkem, 24. 5. 2007. Zpráva gestapa o zatčení Jaroslava Pecháčka. Foto : Národní archiv  ...
   54  -5 2014 sep 26trestní zákoník140. Trestní zákon ze dne 29. listopadu 1961podmiňuje použtti vyšší trestní sazby, se přihlédne, sl jda-li o těžšf následek, i tehdy, zavinil-li Jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy,. ~e tento zákon ...
   54  +1 2014 sep 26urbanekKarel Urbánek - Ústav pro studium totalitních režimůKarel Urbánek (zdroj ČTK). * 22. 3. 1941 Bojkovice, okres Uherské Hradiště. Od roku 1962 pracoval jako výpravčí a přednosta na železničních stanicích na ...
   54  -12 2014 sep 18bakalaSigmund Bakala (1925–1951) - Ústav pro studium totalitních režimůSigmund Bakala was born on June 12th 1925 in the village of Lipová (formerly in the district of Holešov, and later Přerov) to the family of farmer Sigmund Bakala  ...
   55  +12 2014 sep 24narodni vzdelavaci institutSpráva pro politicko výchovnou, vzdělávací , kulturní a propagační 13 „Organizace federálního ministerstva vnitra, útvarů Sboru národní ... školu FMV Praha, Vzdělávací institut FMV Pardubice a Vzdělávací institut SNB Jihlava.
   55  ~ 2014 sep 20tomáš konupka varhanyA co tedy s Československem?Robert Lamberg (Dánsko), Michael Konůpek (Norsko),
   55  -12 2014 aug 13police archive picture“Secret Police Photos Evoke the Iron Curtain Era,” (Archival Outlook police archive . Stored end to end in file cabinets, he estimates, are more than 30 miles of documents. Czech authorities say it will take a decade to digitize.
   56  ~ 2014 sep 26co je to miseNeúspěšná mise NKGB. Vysazení agenta Vitovského do Neúspěšná mise NKGB. Podle genpor. ... Chtěl jsem je požádati, abych byl vycvičen na pa- rašutistu ...... děl, co je to NKGB.59 Hned poté nechal onen Sokolov ...
   56  -3 2014 sep 16tomis travelOperation “ Tomis III” and Ideological Diversion. Václav Havel in the mission to travel to the premiere of. The Garden Party in West Berlin. They wrote about the lack of freedom in. Czechoslovakia and such like. In his record, Capt.
   56  -23 2014 aug 16czech republic studyThe conference takes place at the University Center in Telč, Czech Republic . ... Studies and impartially evaluates the time of non-freedom and the time of ...
   59  -7 2014 sep 06äimyNávrh programu 5. kolegia ministra vnitra, konaného 6. 6. 1989 nacelnik 11111111551 a nrganir-facnl 5511115113; fmv: plk. judr. milnuä |< fia s a , 1251:. 5k|<1<. 1:1 __ 93133311 mvf r 1~11íf ' 31115 1 1111::- äimy ÉL: ...
   59  -22 2014 jul 29snb press conferenceInstitute for the Study of Totalitarian Regimes publicizes lists of staff Photogallery. Press conference (November 9, 2009). The following ... List of servicemen of the Main Intelligence Directorate ( SNB Directorate I)
   60  ~ 2014 oct 03zemy east hartford connecticutsecuritas imperiiJoseph College, West Hartford , Connecticut ve Spojených státech.4 Jeho práce
   61  +40 2014 sep 23archiv zámrskZkouška odvahy - Ústav pro studium totalitních režimůpočátkem prosince 1950. Zdroj: Národní archiv , archivní fond Zámrsk . Karel Metyš a Jan Pech před zatčením. Zdroj: osobní archiv Karla Metyše. Miloslav Bulva.
   63  ~ 2014 sep 20zapad shmidt invest
   64  -16 2014 sep 13ceeol databaseCelebrations to mark the opening of the Ján Langoš library - The Currently, full access to the CEEOL database of 290 humanities and social science journals and digital documents relating to Central and Eastern Europe is  ...
   67  -14 2014 sep 12kniha jan z križaKubánská raketová krize 1962. Třináct dní, které mohly otřást světemdůsledně jako o kubánské krizi , ko- ... Vít: Vrcholná krize z perspektivy konce krizového století, doslov ke knize ...... jan a Gromyko (alespoň podle pozděj.
   67  -2 2014 aug 10irina brabcova russiaPersonnel Composition of the Main Counterintelligence Directorate as emigration overall, including the Russian and Ukrainian exile organizations OUN and NTS.
   68  +33 2014 sep 25fischer taneční mladá boleslavJak hrál, tančil a zpíval Umělecký soubor ministerstva vnitravětšina ostatních mladých lidí.3 Poslá- ním souboru dále bylo
   69  -24 2014 sep 12stěhování praha monsVe jménu zákona otevřete klauzuru. Pronásledování Milosrdných rální vikář z Toulouse Mons . .... Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999; HLAVÁČKOVÁ, Ludmila – SVOBODNÝ, Petr .... stěhování do dalšího z centralizačních.
   70  +31 2014 oct 04internet iron curtainBehind the Iron Curtain : English-language review (magazine in its Internet Portal of. Survivor ... and citizens of the former Iron Cur- tain to the .... Behind the Iron Curtain uses images from the ČTK Czech News.
   71  +30 2014 sep 12režim výsadPříběh rodiny Hugo Salm-Reifferscheidta. Příspěvek ke konfrontaci v níž byli příslušníci dosud elitní vrstvy společnosti zbaveni všech výsad .... Salm-Reifferscheidt po vzniku Československa nový režim toleroval, snažil se ...
   71  -14 2014 sep 12vojta bečvářVýstava Bezpečnostní složky a listopad 1989 - výstavní panelyEducation Work was Colonel Jiří Bečvář (born: 6 december 1936), the Chief of Staff ... sebevraždu. Jiří Bečvář joined the National Security Corps in 1962. Until.
   71  -7 2014 sep 07příručka pro důstojníka v zálozeSložky a organizace ve výbojných plánech německého nacismu důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje. Ústr
   72  -27 2014 sep 22telnpr'Denní informace č. 54, 10. 12. 1968irnüšt ŠwČERfi, [learn l93l , tElnpr -BCüvnÍk Z Prahy;. Vlčidimíľ“ MELZŤ-'ÍUFSI Dara 1946, autnmechanik Z Prahyn. Budüu se hlásit na \'JI-*Kb. Náčelník hlavní ...
   74  +8 2014 sep 25expozitura počet dílůZveřejnění materiálů o době nacistické okupace z fondů ABS - Ústav Chceme zjistit přesné počty Čechů povražděných Němci nebo padlých v .... Na Struze a pak také písemností z 1. dílů inventářů, označených signaturou "B" ... Toto velitelství působilo na Moravě, v Ostravě mělo expozituru .
   74  -25 2014 sep 13petr polák milimuRecenze a anotacePetr Pit- hart proto opustil premiérskou funk- ci. Byl to pro něho nepříjemný a ne- ... V jeho péči se tak nachází 1,3 milio - ... materiály objasňující osudy Poláků .
   75  ~ 2014 sep 11fuska aPelc, Josef (* 25. 10. 1951, † 14. 9. 1968) - Ústav pro studium Fuska , Goga a Kovač byli údajně odsouzeni za pokus o opuštění republiky k podmínečným trestům odnětí svobody. Tělesné ostatky Josefa Pelce byly v ...
   76  +8 2014 sep 14leo švarcŠoukal, Leo , 06.04.1948, 165327, FMZV/šifrér, 3188/48. kpt. Tůma, Jiří, TOMAN, 19.12.1937, 195295, FMZV/radista, 2612/37. kpt. Vašák, Jiří, HOŠEK, 16.04.
   78  -6 2014 sep 10legis podnikový a domácí právníkSeznam přednášejících s jejich krátkými profily - Ústav pro studium Regularly participates in drafting national legislation and provides legal ..... a 20. století a o rozvědce a kontrarozvědce Polské domácí armády (1939–1945). V současnosti ..... Pracoval jako podnikový právník ve Stavbách silnic a železnic, od r.
   79  -28 2014 oct 01závěrečníKapitola III.: Diskuze Vědecké rady k úloze a budoucí práci ÚstavuVědecká rada ÚSTR │ Evaluace 2013. 10. III. Diskuze Vědecké rady k úloze a budoucí práci Ústavu. Nejen v kontextu probíhající evaluace se členové Vědecké  ...
   79  +3 2014 sep 16konferenční stolek elia el 1V f f i s M iň t w ( <Redakční uzávěrka vždy 1 . února, dubna, června, srpna, října a prosince.
   82  -4 2014 sep 16platební brána aximaInterview s Juliem EffenbergeremPokles platební schopnosti v důsledku ...... brána do Zakázaného města se stala národním symbolem, je i ...... Mea m. axima culpa, že jsem jen ťulpal Quod erat ...
   83  +18 2014 sep 23útěk z vězení knihaDruhý život F. E. Dzeržinského. Zakladatelská osobnost sovětského boj o knihy , aby léta vězení nemíjela nadarmo, ten boj, který nedovoluje ... Jindy Dzeržinský odmítne možnost útěku z vězení , protože chce zůstat s mladšími.
   84  ~ 2014 aug 31cie aura koupitCena jednotlivého čísla $3.25. Odběratelé v USA a v
   85  +16 2014 sep 07securitasSecuritas Imperii - The Institute for the Study of Totalitarian RegimesSecuritas Imperii is the peer-reviewed periodical of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes, concerned primarily with the 1938-1989 period (both in ...
   87  -37 2014 sep 13bankovek se tresta podle zakonatrestu , který dovolute uložít zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje. (3) O ochranném opatřeni se rozhodne vždy podle zákona účinného v době, ...
   87  +3 2014 sep 11my jine gendGestapo za druhé světové války.gend odlišovali vzhledově, zejména zřetelně delšími vlasy ..... ně hluboké) a nabízejí i jiné interpre- tace, než jaké uvádí .... ho pólu: Jací my Češi vlastně jsme ?
   89  -25 2014 aug 29shanim brigadu svitavyGymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jméno: J. S.; Místo původu: Svitavy ; Věk: 41 let; Vzdělání: gymnázium s maturitou . Co se ti
   89  +12 2014 aug 25mezinarodni prazzska univerzitaSborníky a kolektivní monografie - Ústav pro studium totalitních režimůTechnická univerzita v Liberci, ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, brož., 204 str., ISBN ..... mezinárodní konference Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro ...
   89  ~ 2014 aug 15sovak falesne bankovkySrpen 1989 Cena $4.00 Časopis pro Čechy a Slováky - Ústav pro bez problému si opatří falešné papíry a splynou. Počínání
   90  ~ 2014 sep 10pripad jelinekZápis ze 4. jednání Rady ÚSTR - Ústav pro studium totalitních režimůL. Jelínek byl následně pověřen shromážděním připomínek a ... IIIS naděje, tak v připad ě výstavy Spor/ a totalita se tedy poč itá s j ej ich.
   91  -23 2014 sep 27hierarchie třetí říšePapežovi špioni - Ústav pro studium totalitních režimůkritizovat brutální prostředky nacistického režimu. německá hierarchie vydala vše - .... střet ke všeobecnému odcizení katolické obce od třetí říše . Mnoho katolíků ...
   91  -15 2014 sep 23severní čechy šimákvýstavní panely - Ústav pro studium totalitních režimůKVH Nord- Sever Chomutov .... Žatecko se stalo místem, kde se usídlilo velké množství Volyňských Čechů , kteří zamířili po válce ..... Pražská odbojová skupina obchodníka Bohuslava Hubálka a příslušníka SNB Václava Šimáka měla poskyt-.
   92  ~ 2014 sep 25statni svatky 2011 madarskoAno, bylo do socialistických zemí (Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko , SSSR…) Já osobně
   92  -13 2014 jul 28devizy vs valutyPodkrušnohorské gymnázium Most - Ústav pro studium totalitních Jednou jsem také byla v Bulharsku, a chtěla jsem jet do Jugoslávie. ... Také jsme každá obdržela 20 DM, které jsme jako devizy mohly zakoupit. .... vyvézt co největší množství výrobků, spotřebního zboží, do západních zemí a tím získat valuty .
   96  ~ 2014 sep 30ubytování strahovChceme světlo! Chceme studovat!Demonstrace studentů z vysokoškolských kolejí v Praze na Strahově .... úkolů našich vysokých škol je i zabezpečení vyhovujícího ubytování vysokoškolských.
  1 of 1 pages