SEMrush
zakonyprolidi.cz

Please wait for loading...
  SEMrush

    (121):

  /
   1  +2 2014 sep 27obchodní rejstřík svobodná povoláníPodnikání podle zvláštních předpisů ( svobodná povolání )Podnikání podle zvláštních předpisů ( svobodná povolání ). Oblasti. Obchod, podnikání, obchodní právo(1047). Bezpečnostní ... Obchodní rejstřík (19). Obchodní ...
   1  +100 2014 sep 26zákon o soudních poplatcíchZákon o soudních poplatcích - č. 549/1991 Sb. - Aktuální zněníPředpis č. 549/1991 Sb. - Zákon České národní rady o soudních poplatcích .
   1  ~ 2014 sep 17zákon o evidenci obyvatelZákon o evidenci obyvatel - č. 133/2000 Sb. - Aktuální zněníPředpis č. 133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
   1  ~ 2014 sep 13předpis kulichPředpis č. 176/1980 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva financí Předpis č. 176/1980 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních ... Autorem návrhu na minci je národní umělec Ján Kulich , jehož jméno ...
   1  +2 2014 sep 13zákon výše úhradyVyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad ... - Zákony pro lidio stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č.
   1  +4 2014 sep 12zákonyZákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném zněníZákony pro lidi Vám přináší předpisy Sbírky zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění. Zdarma, bez registrace, s jednoduchou obsluhou, zkrátka "pro lidi".
   1  +2 2014 sep 11první důchodová daňZákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové - č. 161 105 Sb., o srážce daně důchodové ze mzdy ( daň ze mzdy), § 8 druhého .... 3) paušálem 5 % z prvních 60 000 Kčs. Přicházejí-li u poplatníka v úvahu oba druhy  ...
   2  +2 2014 sep 26celni spravaZákon o Celní správě České republiky - č. 17/2012 Sb. - Aktuální znění(1) Celní správa České republiky (dále jen „ celní správa “) je soustavou ... (2) Jako orgány celní správy se zřizují Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou ...
   2  ~ 2014 sep 26trestní zákoníkTrestní zákoník - č. 40/2009 Sb. - Aktuální znění - Zákony pro lidi(1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele ...
   2  ~ 2014 sep 21stavební zákonStavební zákon - č. 183/2006 Sb. - Aktuální znění - Zákony pro lidiZÁKON. ze dne 14. března 2006. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ). Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ...
   2  +99 2014 sep 14bankovka ornamenty pozadi66/1994 Sb. - Zákony pro lidiNa pozadí textů je v barvě azurově modré vyobrazena sochařská výzdoba portálu ... Ve spodní části bankovky je gotickými ornamenty a drahokamy zdobená ...
   2  ~ 2014 sep 13občanský soudní řádObčanský soudní řád - č. 99/1963 Sb. - Aktuální znění - Zákony pro lidiObčanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a ...
   2  +1 2014 sep 12abdal vakílPředpis č. 103/1987 Sb. - Vyhláška ministra zahraničních věcí o Československé socialistické republiky: Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.. Za vládu. Afghánské demokratické republiky: Abdal Vakíl v. r.. donate_banner_right.png.
   3  +1 2014 sep 23sbírka zákonůSbírka zákonů ČR - Zákony pro lidiArchiv Sbírky zákonů České republiky uspořádaný chronologicky po ročnících.
   3  ~ 2014 sep 21zákony črPlatné právo České republiky v provedení pro lidi a zdarma. Úplná znění všech předpisů Sbírky zákonů ČR v aktuální konsolidované podobě.
   3  -1 2014 sep 07celní správa(1) Celní správa České republiky (dále jen „ celní správa “) je soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem. (2) Jako orgány celní správy se ...
   4  +97 2014 oct 01zákoník práceZákoník práce - č. 262/2006 Sb. - Aktuální znění - Zákony pro lidiAktuální verze. 262. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce . Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ...
   4  +97 2014 sep 19správní řádSprávní řád - č. 500/2004 Sb. - Aktuální znění - Zákony pro lidi(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen ...
   4  +1 2014 sep 13bankovek se tresta podle zakonaVyhláška ministra financí o vydání peněz vzoru 1953 - č. 45/1953 Sb a) bankovky Státní banky československé po 100, 50, 25 a 10 Kčs (§ 2 ), ... BANKY ČESKOSLOVENSKÉ" a "Padělání bankovek se trestá podle zákona ". Na líci ...
   5  -1 2014 oct 04ochrana osobnich udajuZákon o ochraně osobních údajů - č. 101/2000 Sb. - Aktuální znění101. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ...
   5  -1 2014 sep 19slepice olejninyPředpis č. 189/1947 Sb. - Vládní nařízení o rozvržení úkolů je stanoveno pro rok 1948 ve dvouletém hospodářském plánu, vyjma olejniny , ... prasata a slepice , i když při tom neprovozují zemědělský podnik (odstavec 1).
   6  ~ 2014 sep 22občanský zákoníkObčanský zákoník (nový) - č. 89/2012 Sb. - Aktuální znění(1) Občanský zákoník upravuje osobní stav osob. (2) Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, ...
   6  +95 2014 sep 12orgán veřejného zdravíZákon o ochraně veřejného zdraví - č. 258/2000 Sb. - Aktuální zněnía) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví ,. b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví , jejich ...
   7  +7 2014 sep 24daň z nemovitosti 2011Daň z nemovitosti - Zákony pro lidiDaň z dědictví, darování, převodu a přechodu nemovitosti (38) ... 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony, 01.03. 2011 . 362/2009 Sb. Zákon, kterým ...
   10  -5 2014 sep 28předpisy na tuvPředpis č. 67/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky Předpis č. 67/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s  ...
   10  -1 2014 sep 02zakon o bankachZákon o bankách - č. 21/1992 Sb. - Aktuální znění - Zákony pro lidi(4) Na činnost poboček bank z členského státu se tento zákon nepoužije, s výjimkou § 3 odst. 3 písm. b), § 5n, 10, § 11 odst. 1, 2 a 5, § 21, § 24 odst. 2 věta třetí ...
   10  -7 2014 jul 28zkousky patentovych zastupcuZákon o patentových zástupcích - č. 417/2004 Sb. - Aktuální znění(1) Tento zákon upravuje postavení a činnost patentových zástupců , ... (3) Rozsah oprávnění k činnosti je dán rozsahem složené odborné zkoušky (§ 11 odst.
   10  -5 2014 jul 27odpovedny zastupce obchod zbraneZákon o střelných zbraních a střelivu - č. 119/2002 Sb. - Aktuální znění156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní , střeliva a pyrotechnických předmětů a o ... policií, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým ..... osobní data odpovědného zástupce fyzické osoby, pokud byl ustanoven, a.
   11  +23 2014 sep 20zákoník práce 2012 invalidníZákon o důchodovém pojištění - č. 155/1995 Sb. - Aktuální zněníZpůsobilost být účastníkem řízení o přiznání invalidního důchodu [§ 4 odst.
   11  +3 2014 sep 19silniční daňSilniční daň - Zákony pro lidiČíslo, Název předpisu, Účinnost od. 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční , 01.01. 1993. 470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných ...
   11  +1 2014 sep 13daň z příjmuDaně z příjmu - Zákony pro lidiDaň z dědictví, darování, převodu a přechodu nemovitosti(38) ... 593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů , 01.01.1993. 162/2014 Sb ...
   12  +3 2014 sep 16daň z nemovitostiZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí - č. 340 (1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je. a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a ...
   12  +89 2014 sep 08letecké prostředkyVyhláška o vojenské letecké technice - č. 154/2011 Sb. - Aktuální 154/2011 Sb. - Vyhláška o vojenské letecké technice, schvalování technické ... Zvláštními vojenskými leteckými prostředky podle jejich vojenského využití jsou.
   14  +87 2014 sep 30platová třída 11Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 1. platová třída : základní vzdělání nebo základy vzdělání ... 11 . platová třída : vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské  ...
   17  +72 2014 sep 21třetí narozeniZákon o matrikách, jménu a příjmení - č. 301/2000 Sb. - Aktuální znění(3) Kniha narození , kniha manželství, kniha partnerství a kniha úmrtí (dále jen ... ( 5) Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození , uzavření manželství, vznik ...
   17  +11 2014 aug 08plne znenie zakonovÚplné znění zákona versus konsolidované znění - Nápověda„ Úplné znění zákona “ je specifickým typem právního předpisu. ... Typ předpisu „ Úplné znění zákona “ neprochází schvalovací fází legislativního procesu (tedy ...
   18  +7 2014 sep 26katastr nemovitostiKatastr nemovitostí - Zákony pro lidiByty(111). Katastr nemovitostí (76). Nebytové prostory(15) ... 358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí , 01.01.2014. 357/2013 Sb ...
   18  +24 2014 sep 25akademické titulyVysokoškolské a akademické tituly - Zákony pro lidiČíslo, Název předpisu, Účinnost od. 83/1974 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů ...
   19  +2 2014 sep 20obchodni rejstrikObchodní rejstřík - Zákony pro lidiObchodní rejstřík . Oblasti. Obchod, podnikání, obchodní právo(1047). Bezpečnostní služby(2) ... Obchodní a průmyslová komora(19). Obchodní rejstřík ( 19).
   20  +81 2014 sep 18platové třídy4. platová třída : střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání ... 2 zákoníku práce do platové třídy , ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví ...
   20  +5 2014 sep 15obchodní rejstříkZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - č. 304 (1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen ... rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a ...
   20  +3 2014 sep 10katastr nemovitostíKatastr nemovitostí ... Byty(111). Katastr nemovitostí (76). Nebytové ... 358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí , 01.01.2014. 357/2013 ...
   22  ~ 2014 sep 24zákon o dphZákon o dani z přidané hodnoty - č. 235/2004 Sb. - Aktuální zněníZÁKON . ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty. Parlament se usnesl ... Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň z ...
   22  +31 2014 sep 19portál veřejné správyZákon o informačních systémech veřejné správy - č. 365/2000 Sb Vydávání Věstníku zabezpečuje ministerstvo prostřednictvím portálu veřejné správy ;. i) konzultuje návrhy metodických pokynů zejména s dotčenými subjekty ...
   23  +23 2014 sep 16osobní ochrana
   24  -9 2014 sep 29zákoník práce 2012Blog Zákoník práce č. 262/2006 Sb. k 1.1. 2012 - Zákony pro lidiNovinky v zákonech od 1.1. 2012 : Zákoník práce . Zákoník práce č. 262/2006 Sb. byl s účinností k 1.1. 2012 změněn novelou č. 365/2011 Sb.
   27  -19 2014 sep 18vyhlaska 242 vodovodVyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při
   27  +11 2014 sep 02školní prázdniny 2011Vyhláška o organizaci školního roku - č. 16/2005 Sb. - Aktuální znění(1) Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny , vánoční prázdniny , ... Termíny jarních prázdnin od školního roku 2010/ 2011 do školního roku 2015/ 2016 ...
   28  +73 2014 sep 21vodomery na studenú voduVyhláška, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou Předpis č. 334/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS.
   30  +20 2014 sep 13evropská unieEvropská unie - Zákony pro lidi225/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité ...
   31  +9 2014 sep 14trhací práce malého rozsahu72/1988 Sb. - Zákony pro lidi(1) Pro trhací práce malého rozsahu se musí vypracovat pro každé pracoviště technologický postup trhacích prací, ve kterém se stanoví postup při provádění ...
   31  +13 2014 sep 08masivní stahováníPodmínky - Zákony pro lidiVezměte však prosím na vědomí, že jakékoliv pokusy o masivní dávková stahování obsahu zde zveřejněných předpisů si nepřejeme a budeme je považovat za ...
   33  +33 2014 sep 24orgán veřejné mocič. 82/1998 Sb. - Zákony pro lidio odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo ... c) orgány územních samosprávných celků, pokud ke škodě došlo při výkonu ...
   33  +68 2014 sep 12režim výsad1. zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými
   35  +15 2014 aug 03kdy jsou promlcene alimentyZákon o registrovaném partnerství - č. 115/2006 Sb. - Aktuální zněníPráva na jednotlivá opětující se plnění se však promlčují . ... Byl-li partner prohlášen za mrtvého, zaniká partnerství dnem, kdy rozhodnutí o prohlášení za mrtvého ...
   35  +66 2014 jul 17souteze podle pravaZákon o ochraně hospodářské soutěže - č. 143/2001 Sb. - Aktuální (1) Soutěžiteli podle tohoto zákona se rozumí fyzické a právnické osoby, jejich .... vykonávající činnost podle zvláštních právních předpisů, např. likvidátora8) a ...
   36  +6 2014 sep 10žívnostenský rejstříkŽivnostenský rejstřík - Zákony pro lidiČíslo, Název předpisu, Účinnost od. 63/1948 Sb. Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků ...
   37  -1 2014 sep 15obchodní zákoníkHledání. např: 89/2012, 89/12, Občanský zákoník , Obcansky zakonik , ObčZ, obcz , oz . ... Zákon o obchodních korporacích · Zákon o rodině · Zákon o svobodném ...
   37  +8 2014 sep 05askorbát vápenatýPředpis č. 4/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví druhy a E302, Askorbát vápenatý . E304, Estery mastných kyselin askorbové kyseliny. (i) askorbylpalmitát. (ii) askorbylstearát. E306, Přírodní extrakt s vysokým obsahem ...
   38  +39 2014 sep 21smluvní stranyPředpis č. 200/1964 Sb. - Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet na základě respektování rovnosti a státní svrchovanosti a na základě nevměšování do vnitřních záležitostí kulturní ...
   39  +13 2014 aug 18trvaly pobyt czZákon o pobytu cizinců na území ČR - č. 326/1999 Sb. - Aktuální zněníb) pobývá na území na základě zvláštního právního předpisu upravujícího přechodný pobyt cizích ozbrojených sil na území,3). c) požádal Českou republiku o ...
   40  +50 2014 sep 24nutriční hodnoty potravinVyhláška o označování výživové hodnoty potravin - č. 450/2004 Sb (1) Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) způsob výpočtu a označování výživové ( nutriční ) hodnoty potravin uváděných do ...
   40  +9 2014 aug 04web statni spravyVyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně ... P, SPRÁVCE ISVS - WEBOVÁ ADRESA, URL adresa webu orgánu veřejné správy , který ...
   41  +7 2014 sep 25akcie na majitele crZákon o transparentnosti - č. 134/2013 Sb. - Aktuální zněníParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ... Tento zákon upravuje změnu listinných akcií na majitele , které nejsou imobilizovány, na listinné akcie ...
   41  +60 2014 sep 18hodiny jdouci dozadua) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36),
   41  ~ 2014 sep 10schválení dovozu kosmetikyg) předložit ke schválení návrh provozního řádu podle písmene f) a jeho změn ..... pro vývoj, výrobu, uvedení na trh, distribuci a dovoz kosmetických prostředků.
   43  ~ 2014 aug 14stadion u cervenych domku357/2013 Sb. - Zákony pro lidic) údaje o domu , ve kterém jsou jednotky vymezeny,
   43  +21 2014 aug 02ochrana osob novela(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a .... (2) Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody ...
   44  -2 2014 sep 30sociálníZákon o státní sociální podpoře - č. 117/1995 Sb. - Aktuální znění(1) Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních ...
   44  +57 2014 sep 29maximální doba řízeníPředpis č. 168/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou3) v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý  ...
   45  +56 2014 sep 05jidnra schmidt77/1958 Sb. - Zákony pro lidi(navrhl a kreslil) a vpravo jméno autora rytiny " JINDRA SCHMIDT SC." (ryl); uprostřed je firemní označení tiskárny a její sídlo: "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, ...
   47  +24 2014 sep 28rejstrikČíslo, Název předpisu, Účinnost od. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, 01.01.1992 . 415/2011 Sb. Vyhláška o písemnostech, které je osoba zúčastněná na ...
   47  -7 2014 sep 20obstarat půdu iiiPředpis č. 28/1945 Sb. - Dekret presidenta republiky o osídlení 28/1945 Sb. - Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu ... 1, písm. b)], obstará Národní pozemkový fond.
   47  ~ 2014 jul 31misto dodani software(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A, který má místo pobytu ještě v jiném ..... zkoušky odborné způsobilosti podle data doručení a nejpozději do 2 měsíců od .... D mladší 21 let úspěšně příslušný vzdělávací program středního vzdělání, nebo.
   48  +53 2014 sep 23platnost overeneho podpisuPředpis č. 212/2012 Sb. - Vyhláška o struktuře údajů, na základě 2 - Ověření platnosti zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky. Rozbalit Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného ...
   49  +30 2014 jul 25pozemky lhotka nad labemPředpis č. 412/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu Borek nad Labem , 5,73, 607517, CZ020, Středočeský kraj. Borek nad ..... Bydžovská Lhotka , 11,28, 693057, CZ052, Královéhradecký kraj. Býchory, 8,02 ...
   52  +18 2014 sep 22užitný vzorZákon o užitných vzorech - č. 478/1992 Sb. - Aktuální zněníUžitnými vzory nelze chránit. a) technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky,. b) odrůdy rostlin a ...
   53  +17 2014 jul 22ucinnost parni kabinyPředpis č. 48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti (3) Funkce a účinnost prototypu ochranného krytu a jeho částí musí být ..... (1) Parní nebo vzduchový buchar musí mít dostatečný parní nebo vzduchový polštář nebo ... (3) Průchody a řídicí kabiny musí být chráněny proti odletujícím okujím.
   55  -7 2014 sep 12patentový úřad praha7/1952 Sb. - Zákony pro lidiO přihláškách vynálezů, které byly podány u patentního úřadu v Praze a u ... předpisů na udělení patentu předloží úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty k ...
   55  ~ 2014 aug 15ceska pojistovna zdravotni pojisteniZákon o veřejném zdravotním pojištění - č. 48/1997 Sb. - Aktuální ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České  ...
   55  +10 2014 aug 01duchodovy vek tabulkaPředpis č. 141/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k .... ω je nejvyšší věk uvedený v úmrtnostních tabulkách ,. kpv je ...
   56  +28 2014 sep 18převod jednotekPředpis č. 311/2013 Sb. - Zákon o převodu vlastnického práva k o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů. Parlament se usnesl na ...
   57  +44 2014 sep 11výpis z rejstříku trestůZákon o Rejstříku trestů - č. 269/1994 Sb. - Aktuální zněníPro účely vedení této evidence a vydávání opisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „opis“) a výpisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „ výpis “) je Rejstřík ...
   58  +43 2014 sep 28důl michalVyhláška o vydání zlaté mince „Národní kulturní památka důl Michal Předpis č. 271/2010 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě“ po 2500 Kč.
   60  +18 2014 aug 21lekarna u urazove nemocniceZdravotnická zařízení - Zákony pro lidi485/2008 Sb. Zákon o přechodu Úrazové nemocnice v Brně, 31.12.2008 ... s léčivy v lékárnách , zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení ...
   60  +13 2014 jul 22pozemky karlovy vary rosniceNařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu (1) Toto nařízení stanoví lázeňské místo Karlovy Vary a Statut lázeňského místa
   62  +24 2014 sep 28hygienické požadavky na užitkovou voduPředpis č. 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a ... vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou ...
   62  +10 2014 sep 13ornitózaPředpis č. 123/1967 Sb. - Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom 25. Nakažlivé onemocnění dýchacích orgánů drůbeže. 26. Neštovice drůbeže. 27. Neštovice ovcí. 28. Opar lysivý. 29. Ornitóza drůbeže. 30. Papouščí nemoc.
   63  +11 2014 sep 07rejstřík
   63  ~ 2014 aug 26pozicie vo vyhledavacich103/2010 Sb. - Zákony pro lidiV.a. Sledování zpřístupnění metadat prostřednictvím vyhledávacích služeb. (1) K posouzení zpřístupnění metadat pro prostorová data a služby založené na ...
   64  +37 2014 aug 11zakazat v cizinecke policiiZákon o obecní policii - č. 553/1991 Sb. - Aktuální znění553/1991 Sb. - Zákon České národní rady o obecní policii . ... úkolů může obecní policie mimo údajů obsažených v základním registru obyvatel vyžadovat z informačního systému cizinců tyto údaje: .... Oprávnění zakázat vstup na určená místa.
   68  ~ 2014 sep 15letecký provozZákon o civilním letectví - č. 49/1997 Sb. - Aktuální znění(5) Leteckým pozemním zařízením se rozumí technické zařízení, které je umístěné na zemi a slouží k zajištění leteckého provozu . (6) Vzdušným prostorem  ...
   70  ~ 2014 sep 19privatizaceSpráva a privatizace národního majetku - Zákony pro lidiJste zde: Zákony pro lidi>Právní oblasti>Hospodářství a hospodaření, ekonomika >Správa a privatizace národního majetku ...
   70  ~ 2014 sep 18volna 307Pracovně - právní vztahy - Zákony pro lidiPracovně - právní vztahy( 307 ) ... Nalezeno 307 ... a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982, 18.11.1980.
   70  -24 2014 sep 17živnostenský rejstřík
   70  +31 2014 sep 13zrušení stavebního spořeníNález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 348/2010 Sb., kterým se Pl. ÚS 53/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření  ...
   72  +29 2014 aug 14ceska narodni bankaZákon o České národní bance - č. 6/1993 Sb. - Aktuální zněníČeská národní banka je součástí Evropského systému centrálních bank podle Smlouvy o fungování Evropské unie20) a podle Protokolu o statutu Evropského ...
   73  ~ 2014 jul 29zmena predmetu podnikaniŽivnostenský zákon - č. 455/1991 Sb. - Aktuální znění - Zákony pro lidi(2) V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po
   74  +27 2014 sep 24centrální evidence projektůč. 288/2002 Sb. - Zákony pro lidiDotaci lze poskytnout provozovateli knihovny zapsané do evidence .... údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, ve znění ...
  1 2 of 2 pages    
  SEMrush