znu.ac.ir

Please wait for loading...
    (176):

  /
   1  +100 2014 sep 25دانشگاه زنجاندانشگاه زنجانروستایی در آسیا و اقیانوسیه-11-13 شهریورماه 1393، دانشگاه زنجان ...More results from znu.ac.ir »
   1  +1 2014 sep 23حجتان مقبول و سعیکمحجکم مقبول و سعیکم مشکور | پایگاه اطلاع رسانی دفتر نهاد نمایندگی بازگشت مسرت بخش تعدادی از اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه ازسرزمین مطهّر و منور وحی و نزول قرآن را گرامی می داریم . حجتان مقبول درگاه حق. ستاد عمره و عتبات ...
   1  ~ 2014 sep 22daneshgah zanjanUniversity of ZanjanFax (+98) 241 528 32 04. Address Zanjan - Daneshgah Ave- Zanjan University- Faculty of Engineering-Surveying Department-P.O Box 313 ...
   1  ~ 2014 sep 20دکتر امیر مسعود رحیمیUniversity of Zanjan - دانشگاه زنجانامیر مسعود رحیمی استادیار پست الکترونيکی amrahimi@znu.ac.ir آدرس اینترنتی
   1  ~ 2014 sep 19سایت خبری دانشگاه زنجانسايت خبري دانشگاه زنجانرويدادهاي مهم دانشگاه زنجان , اخبار دانشگاه زنجان , آلبوم عکس دانشگاه زنجان . ‎صندوق وام کارکنان - ‎سخنرانی - ‎دفاعیه
   2  ~ 2014 sep 15زنجانطی حکمی از سوی مقام عالی وزارت علوم دکتر خلیل جمشیدی بعنوان سرپرست دانشگاه زنجان منصوب گردید (18-6-1393). قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کاردانی و ...
   10  -6 2014 sep 29آموزش نرم افزار comsolIntroducing ComsolIntroducing Comsol . Ali Najafi, Physics Department, University of Zanjan,. آموزش مقدماتی با نرم افزار کامسال. این نره‌مافزار تحقیقاتی قادر است تا مسایل شاخه‌هاهای ...
   10  +3 2014 sep 29مرتضی موحدیمرتضی موحدی فاضل استادیار پست الکترونيکی movahedi@znu.ac.ir fazel@znu. ac.ir آدرس اینترنتی
   10  +2 2014 sep 14نوسان ساز پل وینRﻧﻮﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﭘﻞ ﻭﻳﻦ . : ﻣﻘﺎﺩ. ﻳﺮ. R. ﻭ. C. ﺭﺍ ﺑـﺎﺯﺍﺀ ﻧﻮﺳـﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ ﻫـﺎﻱ. 1KHZ. ،. 10KHZ. ﻭ. 100KHZ. ﻃﺮﺍﺣـﻲ. ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑـﺮﻭﺯ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻴـﺎﻥ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﻭ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ.
   11  +1 2014 sep 26پوست سنگین گاویمطالب ارائه شدهﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻧﺎزك ﺑﻮده و زﯾﺮﻻﯾﻪ ﻫـﺎي آن ﺑـﻪ ﺷـﺮح. زﯾﺮﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ... ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ . ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو . ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ. ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو ﻣﯿﺶ. ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺐ. ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺘﺮ. Horse Hide. Cattle Hide. 12.
   11  -5 2014 sep 17تاثير اقليم بر کشت گندمﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪﻡ ﺩﻳﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎ - دانشگاه زنجان13 سپتامبر 2011 ... ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪﻡ ﺩﻳﻢ، ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ. ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ .... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻗﻠﻴﻢ .
   11  +34 2014 sep 11مساوي در شطرنجاینجابازی چگونه مساوی می شود. 10. تمرین. فهرست: ماهیت و اهداف بازی شطرنج : 1-1- بازی شطرنج بین دو حریف انجام می شود که مهره های خود را به نوبت بر یک صفحه مربع به نام  ...
   13  +5 2014 sep 11spectral dnc قیمت9175٣- Power Spectral Density. ٤- Wireless ... ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ، ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻧﺮخ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ .... ]19] I.E. Telatar and D.N.C. Tse, “Capacity and mutual information of.
   14  ~ 2014 sep 14معماري ارگانيك در شهر مياندوابروانشناسی محیطی در معماری پایدار با تاکید بر توسعه پایدار شهری ..... عدالت در برخورداری از خدمات شهری(مورد مطالعه خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندواب ).
   14  ~ 2014 aug 12s n sivanandanSpringer - Introduction to Fuzzy Logic using MatLab.pdf123. Introduction to Fuzzy. Logic using MATLAB. S. N. Sivanandam , S. Sumathi and S. N. Deepa. With 304 Figures and 37 Tables ...
   15  -3 2014 aug 28neural network toolboxIntroduction to the Matlab Neural Network Toolbox 3.0The Matlab Neural Network Toolbox (NNT) is an all-purpose neural network environment. ... functions, like newp and newff, are included in the Toolbox, there.
   16  +1 2014 sep 24متن کامل ایین نامه دورکاریUniversity of Zanjan - آيين نامه دوركاري ( كار در خانه )آيين نامه دوركاري ( كار در خانه ) تاریخ : شنبه 14
   17  -7 2014 sep 25سایه بانانجمن علمی دانشجویی برق – چتر بدون سایه بان با موتور برقی کوچکتا آنجا که به یاد داریم در طول سالهای طولانی چتر ها از دو قسمت اصلی تشکیل شده بودند : یکی دسته و دیگری سایه بان . یک ایده جدید در ساختار چترهای قدیمی تغییر ...
   17  +2 2014 sep 22مقدمه پایان نامهدستور العمل نگارش پايان نامه كارشناسي ارشدﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﮑﺎت زﻳﺮ را در ﺗﮫﯿﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ... ﻣﻘﺪﻣﻪ . (. Introduction . ) _٢. ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻂﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. (. Literature Review. ) _ ٣. ﻓﺼﻠﮫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ...
   18  +28 2014 sep 12بررسي كالبدي فضاي آموزشيبررسی روند توسعه درونی شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی ،نمونه .... تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با ...
   20  +2 2014 sep 27management by objectives and self controlEssentials of Planning and Managing by ObjectivesOutline the evolving concepts in management by objectives ( MBO ). 7. Understand ..... The philosophy is built on the concepts of self - control and self- direction.
   20  +81 2014 sep 23سایت دانشگاه رامیندکتر رامین کیامهر - دانشگاه زنجانجهت اطلاع از نسخه به روز و کامل بیوگرافی آمورشی و پژوهشی آقای دکتر رامین کیامهر و اطلاعیه های آموزشی دروس ترم جاری میتوانید به آدرس سایت شخصی ایشان ...
   20  +19 2014 sep 23اهرام ثلاثه مصرUniversity of Zanjan - اهرام ثلاثه مصر و اعتقاد مصریان قدیمچهار مثلث جانبی هرم در اهرام مصر به گونه ای طراحی شده اند که پرتوهای خورشید بر جسد فرعون تابیده شود و رابطه جاودانی او را با خدای آفتاب که «رع» نام دارد، حفظ کند.
   21  -2 2014 sep 17vahidi aslمقالات - Zanjan UniversityMehri Javanian, Mohammad Qasem Vahidi - Asl A strong law for the size of Yule m-oriented recursive trees. Journal of Applied Mathematics, Statistics and ...
   21  +3 2014 sep 15اميد موسوي فلاحيهﭘﺪر _ ﻧﺎم ﻧﻴﻤ رﺷﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺎم ﺷﻤﺎرﻩ ردﻳﻒ ﺳﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ورواﺳﻼﻣﻲ. ٨٨١. ﺳﻴﺪاآﺒﺮ. ١٢٨. ٨٨٣٢٨١٣٢. ﻣﻮﺳﻮي . -. ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. اﻟﻬﻴﺎت. وﻣﻌﺎرف. اﺳﻼﻣﻲ. ـ ﺗﺎرﻳﺦ ..... ٨٨٣۶۶١١٣. ﭼﻌﺒﻲ ﻓﻼﺣﻴﻪ . -. وﺻﺎل. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ. ٨٨٢. ﻋﺰﻳﺰ. ٢٨۵. ٨٨٣۶۶١١۴. ﺣﺴﻴﻨﻲ. -. رﻋﻨﺎ ... اﻣﻴﺪ . آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ. ٨٨٢. ﻳﻮﺳﻒ. ٣١٠. ٨٨٣۶۶١٣٩. ﻣﺮﺷﺪي. -. اﺣﻤﺪ. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ.
   21  -1 2014 aug 17hydration of norborneneAdditions to Bicyclic Olefins. I. Stereochemistry of the Hydroboration Abstract: A systematic study of addition reactions of norbornene , 7,7- dimethylnorbornene, and related .... hydrogenation is less selective than hydroboration,.
   23  +47 2014 sep 25sid iran docIranian Scientific Network - Zanjan UniversityScientific Information Database · Iran Doc ... Address Zanjan Unıversıty - Engineering Facaulty - Computer Department - ZANJAN - IRAN ...
   23  -9 2014 sep 17دوست محمدیرامین دوست محمدی - Zanjan Universityرامین دوست محمدی استادیار پست الکترونيکی ramin.doostmohammadi@znu.ac.ir آدرس اینترنتی
   23  ~ 2014 sep 17فرم ثبت نام حج عمرهثبت نام حج عمره با تسهيلات وام در اموررفاهي دانشگاهثبت نام حج عمره با تسهيلات وام در اموررفاهي دانشگاه ... و اعتبار تخصیصی برای وام، جهت ثبت نام خود و همگروههای خود با تکمیل فرم ثبت نام به امور رفاهی مراجعه نمایند.
   23  -1 2014 sep 07دانشگاه ملی گلستانسامانه گلستان ... زنجان میزبان دو همایش بین المللی و ملی می شود · نشست خبری دبيران ... کاپ قهرمانی مسابقات بدمینتون به دانشگاه پیام نور رسید · [آرشيو ....].
   24  +5 2014 oct 01بازی مهره سفی1-1- بازی شطرنج بین دو حریف انجام می شود که مهره های خود را به نوبت بر یک صفحه مربع به نام صفحه شطرنج حرکت می دهند. بازیکن دارای مهره های سفید بازی را آغاز می ...
   24  -13 2014 sep 13نفیسه کشاورزی شاهرودUntitledPage - دانشگاه زنجانافشین انصاری. ترویج و آموزش کشاورزی . 55. مهندسی کشاورزی ... نفیسه حاجی رجبی. گیاهپزشکی. 64. مهندسی کشاورزی ... صنعتی شاهرود . عمران – سازه هیدرولیکی. 13.
   25  -4 2014 sep 14ایران داکتZanjan University - دسترسی آزمایشی تمام متن به پایان نامه های ایرانداک30 سپتامبر 2013 ... قابل توجه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه زنجان. دسترسی آزمایشی تمام متن به پایان نامه های دانشگاه های کشور از طریق مرکز مدارک علمی ...
   26  +10 2014 sep 13نظام زنجانمعرفی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دانشگاه زنجان - View ۱- تبيين چشم‌انداز و برنامه راهبردي دانشگاه زنجان در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور ... ۹- مطالعه مستمر براي بهبود نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه زنجان  ...
   27  +74 2014 sep 24تولید pwm با xmegaPersian Microcontroller Magazinearm چیست و چه فرقی با xmega دارد؟arm بهتر است یا avr 32 ؟
   27  -7 2014 sep 22ایران داکدسترسی آزمایشی تمام متن به پایان نامه های ایرانداک - دانشگاه زنجان
   27  -16 2014 aug 14matlab neural networkThe Matlab Neural Network Toolbox (NNT) is an all-purpose neural network ... neural networks rather than with implementation and programming issues, some  ...
   28  +36 2014 sep 19اداره منابع طبيعي زنجانکنفرانسهاي دانشگاه. پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران - و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه-11 -13 شهریورماه 1393، دانشگاه زنجان ... اداره دانشجويان شاهد و ايثارگر · - امور رفاهي ...
   28  +3 2014 sep 02introduction to matlabIntroduction to MATLAB (Basics)2. MATLAB Basics. • Where to get help? 1) In MATLAB's prompt type: help, lookfor,helpwin, helpdesk, demos. 2) On the Web:
   29  -5 2014 oct 01دكتر محمد مظلوميلیست پایان نامه های دفاع شده 92 - دانشگاه زنجانبروزرسانی:8-6-93. پایان نامه های دفاع شده سال 92. ردیف.
   29  -10 2014 aug 10neural network in matlabThe Matlab Neural Network Toolbox (NNT) is an all-purpose neural network ... neural networks rather than with implementation and programming issues, some  ...
   30  +9 2014 sep 20دروس اصلی عمراننقشه برداری - دروس مهندسی عمران دوره کارشناسی دانشگاه زنجان ) واحذ 25 ( دهحبسببت عذدی. ٌّذسِ دیفراًسیل. 2. هعبدالت دیفراًسیل. دروس مهندسی عمران . -. نقشه برداری. دوره کارشناسی. دانشگاه زنجان. دروس علوم پایه. ) 25. واحذ. (. دروس اصلی . ) 21.
   30  +2 2014 sep 13مدار سنسور جریان acﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﮑﯿﺞ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪار - دانشگاه زنجانﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﮑﯿﺞ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪار ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ي آن. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ : دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺮوس ﻃﻮﻓﺎن. داﻧﺸﺠﻮ. : ﻣﺮﯾﻢ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ .... ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎي آب رﻓﺖ ﺑﻪ رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ (ﻣﺒﺪل اﺻﻠﯽ) . .... ﺟﺮﯾﺎن آب از ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر. ،. ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮ.
   31  ~ 2014 sep 23u persia amozeshPublic - Zanjan UniversityRoshd Amozesh Physics Issue 32 (2012) P. 37 DOI: 1. [Abstract ] ... ( Persian Educational Journal) .... U (1) Symmetry in Phase Space Quantum Mechanics,
   31  +3 2014 sep 17دایرکتوریمروری بر ضرورت ها و نیاز های استقرار اکتیو دایرکتوری - دانشگاه زنجان1. مروری بر ضروت ها و نیاز های استقرار اکتیو دایرکتوری . 2. اکتیو دایرکتوری چیست؟ اکتیو دایرکتوری یک بانک اطلاعاتی مجتمع توزیع پذیر است که برای ...
   33  -8 2014 sep 12لیلا رزاقیZanjan University - رتبه های یک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد و دکتریگروه ترویج و آموزش کشاورزی. ردیف. نام و نام خانوادگی. رشته. رتبه. 1. لیلا پرویزی. توسعه روستایی. 16. 2. سمیه مصطفوی. توسعه روستایی. 19. 3. لیلا رزاقی .
   34  -2 2014 sep 23phenylethyl formamide synthesis0040-4039(94)EO158-T Elke Fritz-Langhats Consortium filr carbonyl) phenylethyl ... carbonyl) phenylethyl fluoride was ... potassium fluoride in formamide is not suitable for the synthesis of the title compounds Addition of.
   34  +15 2014 sep 14آپ امپ 741آزمايش 1 : اندازه گيري مشخصات اصلي تقويت كننده هاي عملياتييكي از انواع op- AMP هاي موجود در آزمايشگاه ( 741 ،‌324،351،…) را انتخاب نموده و پس از مطالعه كاتالوگ و datasheet آن ، پارامترهاي ذيل را براي اين op- AMP اندازه گيري ...
   35  +66 2014 sep 03simultaneous close npnsBi-CMOS technology for semi-custom integrated circuits - Custom perfomance however will have to await the arrival of the next generation of arrays . ... impose severe perfomance penalties due to simultaneous switching noise, ... function of channel length and oxide thickness for different types of NPNs .
   36  ~ 2014 sep 21نمونه سوالا شیمی سال اولانجمن علمی دانشجویی شیمی – نمونه سوال شیمی نیم سال دوم 90-91 پیام نورنمونه سوال شیمی نیم سال دوم ۹۰-۹۱ پیام نور. نمونه سوالات کارشناسی شیمی . پایان ترم پیام نور- نیم سال دوم 90-91. اکثر نمونه سوالات به همراه پاسخنامه میباشند.
   36  -14 2014 sep 20ایران داگ
   36  -15 2014 sep 18ایرن داک
   37  ~ 2014 jul 22buy a computer halftonesystemsDesign of Tone-Dependent Color-Error Diffusion Halftoning Systemsof Electrical and Computer Engineering, The University of Texas at Austin, ... System block diagram for grayscale error-diffusion halftoning where m represents a 2-D spatial ... then trains error filter weights in order to minimize the perceived.
   38  -16 2014 sep 21رتبه 1 آزمون دکتریرتبه های یک و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد و دکتریدکتری به شرح ذیل می باشد: «دانشجویان حائز رتبه های یک و دو رقمی آزمون دکتری ». گروه علوم دامی. ردیف. نام و نام خانوادگی. رشته. رتبه . 1 . طاهره امیرآبادی فراهانی.
   38  +8 2014 sep 17یون های فلزیراهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي - Zanjan University5, مهدیه کوره پزان مفتخر, در حال انجام, شیمی تجزیه, تهیه و کاربرد نانوذرات اصلاح‌شده با گروه‌های عاملی در حذف یون‌های فلزی از نمونه‌های آبی, استاد راهنما. 4, مریم حامی دیندار ...
   38  ~ 2014 sep 11pdf عوامل حقوق علل جرمﻧﻘﺶ ﺍﺑﺮﻛﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﻯ ﺟﺮﻡ ﺧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎ - دانشگاه زنجانﺩﺭ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﺟﺮﻡ ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ: ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
   39  +25 2014 sep 24correlation filterCorrelation Filters With Controlled Scale Responseallowed the user to specify the response of a correlation filter to in-plane rotation ... correlation filter design that can provide a user-specified response to in-plane ...
   39  ~ 2014 sep 19نفیسه مهندس تبریزخدیجه نجفی. مهندسی آب. 54. مهندسی کشاورزی. توسعه روستایی. افشین انصاری. ترویج و آموزش کشاورزی. 55 ... نفیسه حاجی رجبی. گیاهپزشکی. 64 ... شبنم زرآبادی پور. تبریز . عمران – خاک و پی. 10. عمران – سازه. مازیار پشت دار. یاسوج. عمران – سازه. 11.
   40  +29 2014 oct 01دكتر سيد محمد مظلوميNew Page 1 [www.znu.ac.ir]ردیف. نام و نام خانوادگی. عنوان پایان نامه. استاد راهنما. شماره پایان ...
   40  +27 2014 oct 01بزرگترین انجمن دانشجویانانجمن علمی دانشجویی برق – دکتر محمود فتوحی در بالاترین رده علمی IEEEانجمن مهندسان برق و الکترونیک IEEE با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت حرفه‌ای و بیش از ۴۲۰ هزار عضو، بزرگترین انجمن تخصصی مهندسی. برق در دنیا می‌باشد.
   41  +17 2014 oct 01شبکه های سری و موازی9250عنوان پروژه. بررسی اثرات جبران سازها در شبکه انتقال و شبیه سازی یک مورد از جبران سازها .... جبران ساز سنکرون استاتیکی به صورت سری ) ... کنترل کننده های موازی .
   41  +7 2014 sep 24همایش فناوران برترUniversity of Zanjan - در مرکز همایش ‏های بین المللی روزبه زنجان2 ژانويه 2013 ... در این مراسم که روزهای پایانی هفته پژوهش به میزبانی مرکز همایش ‏های بین ... شد، پژوهشگران و فناوران برتر استان مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.
   41  ~ 2014 sep 12سوابق تحصيليZanjan University - سوابق تحصیلی جایگزین معدل در کنکور شدسوابق تحصيلي جايگزين معدل در كنكور شد معاون سازمان سنجش: نمرات 10 درس به جاي معدل در كنكور 87 اعمال مي‌شود معاون سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به نحوه تاثير ...
   41  ~ 2014 jul 23mcq on mfg proCONCEPT QUIZA manufacturer has to decide how much finishing to perform on his product prior to sale. ..... The specifications for Hi- Pro have been established by a panel of.
   44  +35 2014 oct 01اداره كل منابع طبيعي زنجانUniversity of Zanjan - همزمان با هفته پژوهش صورت گرفت؛ - دانشگاه زنجانهمزمان با هفته پژوهش از 69 پژوهشگر استان زنجان در دانشگاه زنجان تجلیل شد. ... بیات از اداره کل منابع طبیعی استان زنجان به عنوان پژوهشگر برتر تجلیل به عمل آمد.
   44  -5 2014 sep 17دانشگاه آزادشيروانUniversity of Zanjan - نفرات برتر سازه های ماکارونی معرفی شدندنفرات برتر سازه های ماکارونی در دانشگاه زنجان پس از دو روز رقابت در دو ... تیم دانشگاه آزاد شیروان خراسان شمالی به سرپرستی احد کریم زاده عنوان دوم ...
   46  ~ 2014 jul 23mcq on mfgpro
   47  -6 2014 sep 25دانشگاه آزادشیروان
   47  +26 2014 jul 31java genetic algorithmIntroduction to genetic algorithms with Java appletsIntroduction to genetic algorithms with Java applets genetic algorithms . As the area of genetic algorithms is very wide, it is not possible to cover everything in ...
   48  -22 2014 sep 26هفته بسيج تبريكUniversity of Zanjan - تبريك « هفته بسيج » حضور همه بسيجيان گرامي20 نوامبر 2013 ... می رسد هر دم به گوشم این صلا. قال مولا : کل ارض کربلا. کیست در میدان فداکاری کند؟ این حسین عصر را یاری کند؟ باید از حالا بسیجی تر شویم.
   48  +29 2014 sep 25سایت خبریرويدادهاي مهم دانشگاه زنجان , اخبار دانشگاه زنجان , آلبوم عکس دانشگاه زنجان.
   48  ~ 2014 sep 19مهندس حسین مرادیﻣﻬﻨﺪﺳﻲ . ﻋﻤﺮان. _. ﻋﻤﺮان. ٨٨١. رﺳﻮل. ١۵. ٨٨۴١٢١١۵. رﺿﺎﭘﻮر. -. ﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎ. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ... ٨٨۴١٢١٢٨. ﻣﺮادي . -. ﺣﻤﻴﺪ. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ . ﻋﻤﺮان. _. ﻋﻤﺮان. ٨٨١. ﻋﻼي اﻟﺪﻳﻦ. ٢٩. ٨٨۴١٢١٢٩.
   48  -19 2014 sep 17مهندس حامد یوسفیﻧﻮري. -. ﺣﺎﻣﺪ . آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ . ﻋﻤﺮان. _. ﻋﻤﺮان. ٨٨١. ﺗﻘﻲ. ٣۴. ٨٨۴١٢١٣۴. ﻳﻮﺳﻔﻲ هﻠﺴﺘﺎﻧﻲ. -. ﺳﺠﺎد. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ . ﻋﻤﺮان. _. ﻋﻤﺮان. ٨٨١. ﻧﺎﺻﺮ. ٣۵. ٨٨۴١٢٢٠١. اﺣﻤﺪزادﻩ. -. ﻣﻬﺪي. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ .
   49  -6 2014 sep 20چینه شناسی ایران در نئوژنUniversity of Zanjan - مقالات استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان5 نوامبر 2013 ... این کتاب که شامل مجموعه مقالاتی در زمینه زیست چینه نگاری (Biostratigraphy) و زیست زمان سنجی (Biochronology) نئوژن (Neogene) در قسمت ... دیرینه‌ شناسی‌ مجموعه جانوران فسیل میوسن بالایی منطقه مراغه در شمال غرب ایران می باشد.
   50  -17 2014 sep 26اولین همایش دانشجوئی روابط عمومیدفاعيه پايان نامه هاي دانشجويي
   50  ~ 2014 sep 11rajaee ssch irCurriculum Vitae (زهرا محمدنيا)Web Address: ahmadi_ebrahim.html. Education. High School Diploma, 1997, Shahid rajaee , Varzeghan. B.Sc. (Applied chemistry ) ...
   51  ~ 2014 sep 23سیستم ورود بدون کلیداعلام مدارك مورد نياز و زمان ثبت نام اينترنتي دانشجويان پذيرفته شده بدون آزمون ... کنفرانس بین‌المللی خدمات مشاوره‌ای روستایی در دانشگاه کلید خورد (11-6-1393) ...
   51  ~ 2014 sep 20ستاد عمرهستاد عمره و عتبات دانشگاهیان - معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه زنجانستاد عمره و عتبات دانشگاهیان RSS Feed. نمایش طبیعی | فقط مشاهده متن | فقط مشاهده سرفصل. نحوه مشاهده : ترتیب نمایش : تازه ترین نوشته, آخرین نوشته, به ترتیب ...
   52  +24 2014 sep 20شمشیرگر10, فاطمه شمشیرگر , بهمن 1391, مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی, تاثیر رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورزان بر مدیریت پایدار آفات سبزی و صیفی جات در شهرستان ...
   52  -32 2014 sep 15حراستUniversity of Zanjan - معارفه مدیر کل حراست مرکزی وزارت علوم20 ژانويه 2014 ... مراسم معارفه مشاور وزیر و مدیر کل حراست مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صبح دوشنبه آخرین روز دیماه سال 1392 با حضور مسئولین کشوری در ...
   52  +19 2014 sep 14دانشگاه رامین
   52  -12 2014 jul 30java genetic algorithm exampleJava applets have been included to demonstrate basic concepts of .... An example of an alternative method is the genetic algorithm . Examples of the NP ...
   53  +48 2014 oct 01انجمن زبان شناسی ایرانمحرم اسلامی - University of Zanjanبه صورت مشترك در سومين كنفرانس بين‏المللي سالانه‏ي انجمن كامپيوتر ايران ، دانشگاه علم و ... مجلة زبان ‏ شناسي ، سال هفدهم، شمارة 34، مركز نشر دانشگاهي ، تهران، ايران .
   54  +3 2014 sep 29دانشگاه ادیبمجید ادیب پست الکترونيکی madib@znu.ac.ir آدرس اینترنتی  ...
   54  +47 2014 jul 29pdf on neural networksElements of Artificial Neural NetworksBACK. Elements of Artificial Neural Networks . Kishan Mehrotra, Chilukuri K. Mohan and Sanjay Ranka. Preface. 1 Introduction. October 1996.
   55  ~ 2014 sep 22coop c csurFinding Better Teammates in a Semi- cooperative Multi-agent SystemAbstract—Although in semi- cooperative systems, agents are self-interested, they have to ..... other for credit), and rewards of a state are C and Q (depending on agents want to find a ..... Computing Surveys ( CSUR ), vol. 38, pp. 1–45, dec 2006 .
   56  +10 2014 sep 26ارائه پردازش تصویرUniversity of Zanjan - کنفرانس «ماشین ‌بینایی و پردازش تصویر ایران»11 دسامبر 2012 ... هشتمین دوره کنفرانس ملی «ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران» 19 تا ... دانشجویان و اساتید در این کنفرانس و نیز ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی ...
   56  +17 2014 aug 26iran university rankingZanjan UniversityWelcome to Zanjan University . ... According to GreenMetric World University Ranking ... University of Zanjan, University Blvd., 45371-38791, Zanjan, I. R. Iran
   56  -25 2014 aug 10www taxi rashtTravel to ZanjanTaxi Fare from the airport to all parts of Tehran is 400000 - 600000 RIALs (equal .... Rasht City Bus Terminal/ Station, Distance: 330 km, about 4.5 hours driving.
   57  +25 2014 sep 18سیامک نیری فلاح٨٨۴٣٢١١۵. ﻓﻼح . -. ﺣﺎﻣﺪ. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري. ٨٨١. ﺣﺴﻦ. ١۶۴. ٨٨۴٣٢١١۶. آﺮﻳﻤﻲ. -. ﻧﺴﺮﻳﻦ. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ..... ﺳﻴﺎﻣﻚ . ٢٩٧. ٨٨۴۴٢٢٢۵. رﺣﻤﺎﻧﻲ. -. ﺑﻬﺮام. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺑﺮق. ٨٨٢. اﺑﺎﺳﻌﺪ. ٢٩٨. ٨٨۴۴٢٢٢۶. رﺣﻤﺎﻧﻲ ... ﻗﺎدري ﻧﻴﺮي . -. ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺑﺮق. ٨٨٢. ﺳﻠﻤﺎن. ٣١۴. ٨٨۴۴٢٢۴٢. ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ. -. اﻣﻴﺮ. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ.
   58  +43 2014 sep 13فرم اعلام وصول مجلهدستورالعمل دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشدﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم . " ﮔﻮاﻫﯽ اﻋﻼم ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. " ﺑﻪ. ﻣﺪﯾﺮ. ﮔﺮوه اﻋﻼم. ﮐﻨﺪ. (. ﻓﺮم . ) ... دﻓﺎع ﻣﺪارك ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻫﯿﺄت داوران ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و اﻋـﻼم وﺻـﻮل ... اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت .
   59  -43 2014 aug 31artificial neural network pdfPrinciples of Artificial Neural Networks 9812706240. pdfVol. 1: Interval Methods for Circuit Analysis by L. V. Kolev. Vol. 2: Network Scattering Parameters by R. Mavaddat. Vol. 3: Principles of Artificial Neural Networks.
   59  ~ 2014 aug 25leather problem solving companyGraphical MethodUse graphical method to solve the problem . ... A company produces two types of leather belts, say, type A and type B. Belt A is of superior quality and belt B is of ...
   60  -3 2014 oct 01جمع آوری سوابقUniversity of Zanjan - سوابق تحصیلی جایگزین معدل در کنکور شدسوابق تحصيلي جايگزين معدل در كنكور شد معاون سازمان سنجش: نمرات 10 درس به جاي معدل ... وي با اشاره به عدم تناسب سيستم جمع آوري نمرات آموزش و پرورش با سيستم ...
   60  +41 2014 sep 23سنگ شناسیبخش زمین شناسیآشنایی با زمین شناسی : *جهت مشاهده آلبوم تصاویر بخش زمین شناسی اینجا کلیک کنید. زمین شناسی علم مطالعه سیاره ای است که در آن به سر می بریم. این علم از جنبه های ...
   60  +33 2014 aug 27university ranking in iran
   61  ~ 2014 sep 12پروژه فرستنده گيرنده9150ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﭙﺎس از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﺑﯿﺎت ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺮا ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ و. ﺑﺎﻗﺪر داﻧﯽ ... ﺪار ﮔﯿﺮﻧﺪه . 12. -1 .4. ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮﯾﯽ. 13. -1. -4 .1. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪار ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه . 13. -1. -4 .2. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪار ...
   62  -5 2014 sep 27صادرات گل مقالهمقالات - دانشگاه زنجاناثر مصرف ساکارز و کلرورکلسیم بر کیفیت و ماندگاری گل شاخه بریده رز رقم وارلون مجله به زراعی .... نقش بهبود تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی در ایجاد اشتغال
   62  -11 2014 sep 24افت ولتاژ در شبکه انتقاللیست پایان نامه های دفاع شده 90مقايسه شبكه هاي توزيع AC و DC و ارائه شبكه توزيع تركيبي نوين ... مطالعه و شبيه سازي خازنهاي سري در خطوط انتقال براي کاهش افت ولتاژ . دکتر جليل زاده. 9007. 8.
  1 2 of 2 pages