Please wait for loading...แบบ ภงด 1

keyword competition rating: 5.0 / 5.0

/
 4  ~ thaitaxinfo.com
โปรแกรมบันทึก แบบ ยื่นภาษี ภงด . 1 ,ภงด.3,ภงด.53 ภงด . 1 ก TAX1353ปรับปรุงใหม่ !! ใช้งานง่าย เข้าใจเร็ว. โปรแกรมบันทึก แบบ ยื่นภาษี ภงด . 1 ,ภงด.3,ภงด.53 นี้ เป็นโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลลง แบบ ฟอร์ม ภงด . 1 ,ภงด.3,ภงด.53  ...
 7  -1 flash-mini.com
แบบ ฟอร์ม__ ภงด . 1 - flash-mini.comแบบ ฟอร์มประกันสังคม แบบ ฟอร์มใบสมัครงาน แบบ ฟอร์มหนังสือราชการ แบบ ฟอร์มใบสมัคร งานภาษาอังกฤษ แบบ ฟอร์มสมัครงานภาษาอังกฤษ แบบ ฟอร์มสมัครงาน แบบ ฟอร์มใบลา  ...
 8  +19 pantip.com
รบกวนเรื่อง ภงด . 1 ก - Pantipง.ด.1-2-3 และ 53 รวมถึง แบบ รายปี ภ.ง.ด . 1 ก ภ.ง.ด . 1 กพ หรือ ภ.ง.ด .3ก ด้วย ... ง.ด. 1 ทั้งที่ ยอดเงินเดือนพนักงานไม่ถึงเกณฑ์ เพราะต้องนำส่ง รายงาน ภ.ง.ด .
 9  ~ thaibizcenter.com
การยื่น แบบ ภงด 1 ก - แหล่งความรู้สำหรับคนไทยส่วน แบบ ภงด. 1 ก นั้นจะเป็นการสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจ ว่าจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่น แบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม เช่น ในปี 47  ...
 10  +2 avaccount.com
ภงด 1 กับ ภงด 1 ก. ต่างกันอย่างไร และ ห้างฯต้องทำประกันสังคมหรือไม่ - บริษัท ส่วน แบบ ภงด. 1 ก นั้นจะเป็นการสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจ ว่าจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่น แบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม เช่น  ...
 11  +6 openerpthailand.org
ใบแนบ ภงด . 1 คือ เอกสารที่ยื่นพร้อมกับ ภงด . 1 แสดงรายละเอียดเงินได้และเงินภาษีที่ห ใบแนบ ภงด . 1 คือ เอกสารที่ยื่นพร้อมกับ ภงด . 1 แบบ ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดย ใส่รายละเอียดของพนักงาน จำนวนเงินได้ และจำนวนเงินภาษีที่หัก.
 12  ~ knowhowthailand.comแบบภ.ง.ด.1 ก – KnowHowThailandแบบ ภ.ง.ด.1 ก. เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับผู้มีหน้าที่ยื่น แบบ ภ.ง.ด.1 ก จะกรอกรายการสรุปจาก ภ.ง.ด.1  ...
 13  ~ nimitr.comรายงานส่งออก > 10203 หรือ 10c01 ยื่น แบบ ใบแนบ ภงด . 1 ทาง Internet ใบแนบ แบบ ภงด1 ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร. กระทรวง การคลัง ได้เลย โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่. หมายเหตุ. สำหรับผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรม Payroll  ...
 14  ~ smlaudit.comการยื่น แบบ ภงด 1 ,3, 53, และ ภพ 30ฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต - smlaudit.comการยื่น แบบ ภงด 1 ,3, 53, และ ภพ 30ฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต article. การยื่น แบบ ภ.ง.ด.1 / 3 / 53 และ ภ.พ. 30 / ภ.ธ.40 ผ่านอินเทอร์เน็ต. 1. การยื่นแบบเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ต.
 16  -9 pattanakit.net
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งใน แบบ ภ.ง.ด. 1วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งใน แบบ ภ.ง.ด. 1 . คำสั่งกรมสรรพากร . ที่ ป. 96/2543. เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1)  ...
 17  -7 google.com
ขอ แบบ ฟอร์ม ภงด . 1 (excell) - Google Groupsขอ แบบ ฟอร์ม ภงด . 1 (excell), orasa k, 1/14/14 2:36 AM. เรียน ทุกท่าน. ท่านใดมี แบบ ฟอร์ม ภงด . 1 และ ภงด . 1 ก (excell). บ้างค่ะ รบกวนด้วยค่ะ. Best Regards,. Orasa Rungfa.
 18  ~ wandeeaccountting.comเบี้ยปรับ ภพ.30 ภงด1 ภงด3 ภงด53 ภงด50 ภงด 51 - วันดีบุตรการบัญชีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีอากร เช่น ภพ.30 ภงด . 1 ภงด.3 ภงด.53. อัตราค่าปรับในการยื่น แบบ ภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) 1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
 19  -4 sanook.com
แบบ ฟอร์ม ภงด1 ก - สารบัญเว็บไทยบริการรับชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากกรมสรรพากร.
 20  -1 facebook.com
ใครมีคำถาม ฝากไว้ได้นะครับ - สำนักงานบัญชีธนัยนันท์ | Facebookสำนักงานบัญชีธนัยนันท์ คือภาษีเงินเดือน ถ้าพนักงานทั้งหมด ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีเงินได้ บริษัท ฯ ก็ไม่ต้องนำส่ง แบบ ภงด. 1 แต่ สิ้นปี ต้องนำส่ง แบบ ภงด.1 ก. ค่า. ถ้ายื่นช้า  ...
 21  ~ prosofthrmi.comการนำส่งไฟล์ ข้อมูล ภงด 1 ให้กรมสรรพากรต้องทำอย่างไร | Prosoft HRMI2.1 ภงด 1 แบบ ธรรมดา Text file ที่ได้จากระบบ HRMI จะชื่อว่า PND1.txt 2.1.1 เราจะต้อง นำ Text file ที่ได้นั้นมาผ่าน Program ของสรรพากรก่อน โดย Program จะชื่อว่า
 22  +36 aru.ac.th
การบัญชีภาษีอากร1 , หลักการและโครงสร้างภาษีอากร, บทที่ 1 . 2, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร. พ. ร.บ.การบัญชี ... แบบ แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90 · การกรอก แบบภงด .90.
 23  -5 suretax-accounting.com
แบบ ฟอร์ม และสารบัญ - สำนักงานบัญชีWeb Link, Hits. 1, Link ภงด . 1 แบบ นำส่งภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย, 17268. 2, Link ใบ แนบ ภงด . 1 , 12117. 3, Link ภงด . 1 ก แบบ สรุปภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่ายประจำปี, 8059.
 24  +77 kiatchai.com
ภงด . 1 « จดทะเบียนบริษัท บัญชีภาษีอากร ประกันสังคม สอบถามได้ที่นี่อันนี้คัดมาจากด้านหลังของ แบบ ภงด.1 นะครับ เขียนไว้ว่า "ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่น แบบ ภงด.1 แสดงรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายพร้อมนำเงินส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7  ...
 25  ~ auditorthailand.comแบบ นำส่งภาษี และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรสในการนำส่งภาษี ผู้มีหน้าที่นำส่งต้องนำส่งภายในเวลาที่กำหนด  ...
 26  +2 itac.co.th
วิธียื่นภาษีผ่าน Internet - ไอ.ที.แอดแวนเทจขั้นตอนการยื่น แบบ จะเหมือนกัน ภงด .3 หรือ ภงด . 53 จะแนะนำวิธีการยื่น แบบ สำหรับ ภงด . 53 1 . เข้ามาในเมนูการเงิน ข้อ 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลือก ภงด . ที่ต้องการ. Image 2.
 27  ~ teleaccess.co.thฟอร์ม ภงด .91 ปี 2556 - TeleAccess - Post Messageกรมสรรพากรออกแบบฟอร์ม ภงด.90/91 สำหรับปีภาษี 2556 แล้ว เมื่อวันที่ 2-3 มกราคมที่ ผ่านมา คาดว่าโปรแกรม ... ส่วน แบบ ภงด.1 /1ก ที่โปรแกรมพิมพ์ออกมา  ...
 28  +15 esg.co.th
Express Software Group Co.,Ltd. [ วิธียื่นภาษีผ่าน Internet ]ขั้นตอนการยื่น แบบ จะเหมือนกัน ภงด .3 หรือ ภงด . 53 จะแนะนำวิธีการยื่น แบบ สำหรับ ภงด . 53 1 . เข้ามาในเมนูการเงิน ข้อ 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลือก ภงด . ที่ต้องการ. Image 2.
 29  ~ scholaraccounting.comอัตราค่าปรับยื่น แบบภงด1 | scholaraccounting.comอัตราค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล/สรรพากร ( ภงด .50, ภงด .51) กรณียื่น แบบ เกิน กำหนดเวลา -ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ค่าปรับ แบบ 1,000 บาท -ค่าปรับอาญา  ...
 31  -10 yahoo.com
Yahoo รู้รอบ - รายได้ที่ถูกหัก 3%และยื่น ภงด.3 ภงด . 1 ก กับ ภงด . 3 ผู้ที่มีหน้าที่หักเราเป็นคนยื่น ในส่วนของผู้ถูกหัก เรายื่น ภงด .90 แบบ แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินเดือน , ค่านายหน้า  ...
 32  -10 snasui.com
Excel Forum • View topic - มี แบบ ฟอร์ม ภงด1 ก อยากจะเพิ่มrowช่องเงินรายได้มีexcelฟอร์ม ภงด1 ก แบบ ช่องรายได้ใส่ได้แถวเดียว แต่อยากเพิ่มสูตรคำนวนให้ใส่ได้สอง แถวต้องทำไงครับ เพราะว่าต้องคำนวนรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่ม
 33  ~ smednc.comกำหนดการยื่น แบบ ภาษี - Set Default Pageภ.พ. 30 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยื่น วันที่ 1 - 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน. - ภ.ง.ด . 91 ภงด 92 ภงด 93 (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ยื่น วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี. - ภ.ง.ด .
 34  ~ pnkaccount.comอัตราค่าปรับในการยื่นภาษี - สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี เงินเพิ่มชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) ... กรณียื่น แบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 เกินกำหนดเวลา. ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7   ...
 35  +65 jsmbusiness.com
โปรแกรมบันทึก แบบ ภาษี ภงด . 1 ,3,53 TAX1353 - JSMBusiness.comโปรแกรมพิมพ์ แบบ ยื่นภาษี ภพ.30 ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับผู้ใช้ โปรแกรมที่มี ยอดขายอันดับ 1 ลูกค้าให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีฟังชั่นช่วยการคำนวณเงินเพิ่มเบี้ยปรับ  ...
 36  -2 google.co.th
ยื่น ภงด . 1 ที่ไหน - มีคำตอบ - กูรู1161 ส่ง ภงด 1 อย่าลืมดูเรื่อง ภงด 1 ก ด้วย แล้วถ้ามี ภพ 30 มี ภงด 3 หรือ ภงด 53 หรือ เปล่า หรือ 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 พื้นที่รับผิดชอบ 1) ... ยื่น แบบภงด .1 ก ไม่ตรงกับ แบบ ภงด.1 ต้องทำอย่างไร. ภงด.คืออะไร.
 37  ~ ck.co.thยื่น แบบ ภาษี - CK. Consult & Service ปรึกษา แก้ไขปัญหา Visa และ Work ยื่น แบบ ภาษี กำลังโหลดสินค้า... ->บริการจัดทำพร้อมยื่น แบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด . 1 ) ทุกครั้งที่บริษัทฯ ทำการจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง  ...
 40  ~ account.co.th
จัดทำบัญชีและภาษีอากร - สำนักงานบัญชีขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรา. 1 . ในการจัดทำ แบบภงด 2 , ภงด 3 และ ภงด .53 ทางผู้ ประกอบการจะต้องจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้สำนักงาน ภายในวันที่ 1   ...
 41  ~ krutechnic.comการคำนวณและกรอก แบบ ภ.ง.ด.1 - Untitledการคำนวณและกรอก แบบ ภ.ง.ด.1 . แบบ ภ.ง.ด.1 . เป็นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม  ...
 45  +11 thaifranchisecenter.com
„∫·π∫ ¿.ß.¥. 1 ° - ThaiFranchiseCenter.comPage 1 . ------ ------ ------. ------ ------ ------ ------. ------. „∫·π∫ ¿.ß ..... ‡ß'𠉥â. (2) ‡ ß'π‰¥âµ“¡¡“µ√“ 40 ( 1 ) ‡ß'π‡¥◊Õπ §à“®â“ß œ≈œ. ( 4 ) ‡ß'π‰¥âµ“¡¡“µ√“ 40 (2)  ...
 46  ~ thaiacc.comแบบ เสียภาษีต่างๆ - สำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ1 มิ.ย. 2008 ... ภงด . 1 . แบบ ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้ 40(1)(2). ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป. ภงด . 1 ( ก). สรุปเงินได้ตาม 40(1)(2) ทั้งหมดทั้งที่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายและไม่  ...
 47  +54 kpmg.com
2014 Thailand Tax Calendar (Thai version) - KPMGหน้า 1 ของ 2. ABCD. วันกําหนดยื่น. แบบ แสดงรายการ. ประเภทของ แบบ แสดงรายการ. คํา แนะนํา. 2 มกราคม 2557. (แทนวันหยุดวันปีใหม่). ภงด . 51.
 48  -18 freethailand.com
ถาม-ตอบ การยื่น แบบ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต - Freethailand.com4. บริษัทใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบันทึกรายละเอียดของพนักงานเพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายอยู่แล้ว หากบริษัทต้องการยื่น แบบ ภ.ง.ด. 1 , 2 , 3 และ 53  ...
 49  ~ pwaaccount.comหน้าที่ของผู้ประกอบการรายใหม่ - บัญชี1. ยื่นแบบและชำระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ 1.1 การยื่น แบบ ภงด.1 สำหรับการจ่ายเงินเดือนและหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่ละเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 50  -18 isstep.com
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภ.ง.ด .3,53) | Isstep.comด.3 สำหรับออกให้บุคคลธรรมดา. ภ.ง.ด .53 สำหรับออกให้นิติบุคคล. ขั้นตอนการจัดทำ รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย. 1 . เมื่อออกใบหัก ณ ที่่จ่าย ประกอบด้วย ต้นฉบับ 1   ...
 51  ~ thaitaxaccount.com14 - ถาม-ตอบ ปัญหาบัญชีภาษีอากร | ประภาวัลย์งานบัญชีsomnuk. คำถาม (Wednesday, 13-03-13 20:53). ยื่น แบบ ภงด.1 ก ผิดโดย ยอดเงินได้ และภาษีหักณที่จ่าย ขาดไป จะต้องยื่นเพิ่มเติม เฉพาะที่ยื่นขาด หรือยื่นใหม่หมดทั้งฉบับครับ
 52  ~ ac-best.comกำหนดการยื่น แบบ ภงด.1 ก [Engine by iGetWeb.com] - ac-best.comหัวข้อ :กำหนดการยื่น แบบ ภงด.1 ก 26/02/2009 , 14:53. กำหนดยื่นแบบ ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ยื่น แบบ ภงด. 1 ก , ภงด. 1ก พิเศษ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ ให้เลื่อนเป็นวันที่ 2  ...
 53  ~ businesssoft.com
พิมพ์รายงาน ภงด . 1 ก. และรายงานต่าง ๆ ประจำปี ต้องปิดบัญชีสิ้นเดือนของ พิมพ์ใบแจ้งเงินได้ของพนักงาน แล้วมีพนักงาน 1 คน พิมพ์ออก 2 ใบ. การแก้ไขในกรณีถ้าได้ ปิดบัญชีสิ้นเดือนไปก่อนที่จะพิมพ์ แบบ ยื่น ภ.ง.ด . ต่างๆ.
 54  ~ abgauditing.comภงด . 1 ก - บริษัท ออดิท บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัดแบบ ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50( 1 ) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40( 1 )(2) แห่งประมวลรัษฎากร.
 56  ~ thei99account.comตารางอัตราค่าปรับ - รับทำบัญชี1 . ทุกประเภทยกเว้นกิจการร่วมค้า. 600 บาท. 600 บาท. 1,200 บาท. 2. กิจการร่วมค้า. 600 บาท. _ .... 1 เดือน). **กรณียื่น แบบ ภงด .50 จะต้องยื่นพร้อมงบการเงิน(ประจำปี)  ...
 57  +43 atsi.or.th
แบบ XLS27, 0, 0, - แบบ หัก ณ ที่จ่าย, อ้างอิง ป.96/2543 ตัวอย่างที่ 1 , G. 28, 0, 0, - แบบ หัก ... 01 - แบบ แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน, ให้พนักงานยื่นประกอบกับ ภงด .90 หรือ ภงด .91, P.
 58  ~ siamsquarelimited.comบริการบัญชีเงินเดือน และประกันสังคม - หน้าแรกบริการบัญชีเงินเดือน และประกันสังคม นายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน นายจ้างจะต้องยื่น แบบภงด.1
 59  ~ excelthai.comเงินได้ตามมาตรา 40 (1) ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องนำส่ง ภงด . 1 หรือไม่ | รับ กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรายใดไม่มีภาษีต้องหักนำส่งไม่ต้องกรอกรายการของรายนั้นใน แบบ ภ.ง .ด.1 แต่ต้องยื่น แบบ ภ.ง.ด.1 ก สรุปทั้งปี โดยกรอก  ...
 60  +4 jobbkk.com
จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ทำ แบบภงด.1 3 53 ภพ.30 ภ ... - JobBkk.comรายละเอียดการทำงาน : ติดต่อประสานงานลูกค้า คัดแยกบิลค่าใช้จ่าย ทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย จัดทำ แบบ ภงด.1 , 3, 53 ภพ.30 ภงด.90, 91   ...
 61  +39 accoffice.com
3. วิธีพิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย-สำหรับพนักงาน (ตามลำดับ ภงด . 1 ก)เพื่อประยุกต์ให้พิมพ์ใบรับรองหัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน ออกมาตามลำดับของ ภงด . 1 ก ได้ เลย ... 1.3) คลิกปุ่ม ภงด . 1 ก. ขั้นที่ 2 : เลือก แบบ ฟอร์ม-หัก ณ ที่จ่าย แล้วลอง Preview ดูก่อน.
 62  ~ rracc.comบริการด้านภาษีอากร - รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความขอบเขตงาน 1. ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร โดยไม่คิดค่าบริการ ตลอดอายุสัญญาบริการ 2. จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการเสียภาษีรายเดือน ดังนี้ 2.1 จัดทำ แบบภงด . 1 (หัก ณ  ...