Please wait for loading...دانلود اهنگ ه%

keyword competition rating: 4.5 / 5.0

/
 1  ~ archive.org
Ù ‚ Ø ·Ø¹Ø§Øª Ù …تل Ø § Ø ´ÛŒ Ú © Ø ± Ù ‡ ز٠... - Internet ArchiveÙا Ø ±Ø³Û Ùسخ Ù , Simple English Edition Ù English Edition. Â Ø ¯Ùعات Ø ¨ Ø §Ø²Ø¯Ûد : ÙÙر Ø § Ù Ø ¨ Ø § Ø ¬Ùا Ù Ø §Ø³Øª. Ùطعات ÙتÙا Ø ´Û ...
 2  ~ jazznot.com
Jazz Nights of TehranAccording to the Maya Calendar this is going to be our last show on earth. Well don't worry we'll be broadcasting from heaven soon! Nothing's gonna stop us ! ‎Radio - ‎Blog - ‎About Us - ‎Events
 4  +64 tunisie.gov.tn
Ù … Ø ±ØªÙƒØ²Ø§Øª Ø § Ù „ Ø ¥Ø³ØªØ± Ø §ØªÙŠØ¬ÙŠØ© Ø § Ù „ ÙˆØ · Ù Ø § Ù „ Ø ¥ Ø . تتم Ø « Ù ' Ù „ Ù ‡ Ø ° Ù ‡ Ø § Ù „ Ù … Ø ±ØªÙƒØ²Ø§Øª Ù • ÙŠ Ø § Ù „ Ø ¥ Ø · Ø § Ø ± Ø § Ù „تن Ø ¸ÙŠÙ… ÙŠ Ø § Ù „ Ø °ÙŠ يج Ø ¨ تطوير Ù ‡ Ù .
 5  +1 linkedin.com
عø§ ø · ù „ profiles | LinkedInProfessionals with the job title عø§ ø · ù „ are on LinkedIn. You can view their full profiles and contact them directly.
 6  -1 parsix.org
115 (عد Ù … ÙˆØ ¬ ÙˆØ ¯ ØØ § Ù „ت Ø ± Ù † Ú ... - Parsix GNU/LinuxÙ . ÛŒ Ú © Ù † Ø ¯. Ø §ÛŒÙ† Ù Ø ´ Ú © Ù „ Ø ¯ Ø ± Ù ‡ Ø ± Ø ¯Ùˆ Ù †Ø³Ø® Ù ‡ Ø ¬ Ø ¯ÛŒØ ¯ Ùˆ Ù ‚ Ø ¨ Ù „ÛŒ Ø ± Ø § ٠ون Ø ¨Ø¹Ø¯ Ø §Ø² Ù †ØµØ¨ Ø ¨ Ø ±ÙˆÛŒ Ù ‡ Ø § Ø ± Ø ¯ ...
 7  +93 mit.edu
FAQ_farsi - MITPostgreSQL.org/docs/index.html سوا Ù „ Ø §Øª عم .... Ø §ÙˆÙ„ يا يك Ø ± Ø ¯ÙŠÙ تصا Ø ¯ Ù ÙŠ Ø ¯ Ø ± Ø ® ÙˆØ §Ø³Øª SELECT‌ Ø ¨Ø²Ù† Ù …ØŸ ...
 8  -4 therealnews.com
عم Ø ±Ùˆ Ù …وسى Ø ± Ø ¦ÙŠØ³Ù‹ Ø § - at The Real Newsone user name. If you think your comment has been mistakenly removed please email us at ... The Frame Up - Eddie Conway on Reality Asserts Itself (6/8) .
 9  +2 sku.ac.ir
page farsi - دانشگاه شهرکرد- اعضاي هيئت علميØ §ØµÙ Ù ‡ Ø § Ù † 1376. Ø ±ØªØ¨ Ù ‡ عل Ù … ÙŠ : Ø ¯ Ø § Ù † Ø ´ÙŠØ§ Ø ±. پست Ø § Ù „كترونيكي : behzadgh@yahoo.com ghasemi@eng.sku.ac.ir.
 10  +4 researchgate.net
Ø ¨ Ø ± Ø ±Ø³ÛŒ Ù … Ù ‚ Ø §ÙŠØ³Ù‡ Ø §ÛŒ Ø § Ø « Ø ± Ø ¨ÙŠÙ‡ ÙˆØ ´ÙŠ ÙŠ Ø ¨ Ø § پروپو٠ول (mg/kgï€ 2 )Ùˆ Ø ¯ Ø ± Ú ¯ Ø ±ÙˆÙ‡ سوم Ø ¨ يه ÙˆØ ´ÙŠ عمو٠... (mg/kgï€ ï€ 5 )ï€ Ø § Ù † Ø ¬ Ø § Ù … Ú ¯ Ø ± ٠ت.پس Ø § ز ...
 11  +27 uniteforsight.org
Ù …تØدون Ù „ Ø £ Ø ¬ Ù „ Ø § Ù „ Ø ¨ØµØ± - ÙƒÙˆØ ... - Unite For SightUnite For Sight is a 501©3 nonprofit organization that works globally to develop sustainable solutions to improve eye health outcomes.
 12  -3 tabsite.com
Unique photos | عکس Ù € Ù ‡ Ø §Û - TabSiteWe would like to welcome you to our page,thank you so much for visiting us and make us satisfy about our work,please take your time and take a look at our ...
 13  +5 hackney.sch.uk
عن Ø § | Ø § Ù „ Ù … Ø ¯ Ø ±Ø³Ø© Ø § Ù „ Ø § Ø ¨ØªØ¯ Ø § Ø ¦ÙŠØ© Ø § Ù Nightingale Primary School is based near Hackney Wick, close to the site of the 2012 Olympics.
 15  +8 awicompany.com
تكريم Ù … Ø ¬ Ù „ Ø © Ù „يا Ù „ين Ø § Ù „ Ø ¯ ÙˆØ ± Ù ... - AWICareers · Contact Us · AWI > News > تكريم Ù … Ø ¬ Ù „ Ø © Ù „يا Ù „ ين Ø § ... Contact Us . 10th Floor-Arjaan Complex Media City Dubai-UAE
 16  ~ greenstone.org
/main/trunk/greenstone2/macros/farsi.dm – GreenstoneØ §Øª}. 52, _textdescrlogin_ [l=fa] {ص٠ØÙ ‡ ÙˆØ ± ÙˆØ ¯ ØšÙ‡ سيستم} .... Ø §ØµÙ„ÙŠ ٟرون Ø ¯ Ù ‡}. 127, _textdescrTo_ [l=fa] { Ù … Ø ± ÙˆØ ± ؚر Øسؚ Ù ØšÙ„ Ø ¯ تا} ... { Ø ¬ÙˆÙ„ Ø §ÙŠ}. 166, _textmonth08_ [l=fa] { Ø ¢ Ú ¯ وست}.
 17  -2 slideshare.net
السوق الشامل presentations | SlideShareNo. Riyadh, Saudi Arabia. Work تسويق و خدمات مجانية في سوق شامل at سوق شامل; About Ø ¨Ø³Ù… Ø § Ù „ Ù „ Ù ‡ وعل Ù ‰ Ø ¨ Ø ±ÙƒØ© Ø § Ù „ Ù „ Ù ‡ سوق Ø ´ Ø § Ù … Ù „  ...
 18  -8 goodreads.com
إسلام جاويش's Blog - Ø §Ø¹Ø± Ù Ø § Ø ° Ø § كا Ù †Øª Ø ... - Goodreadsabout us · advertise · author program · jobs · api · our blog · terms · privacy · help; switch to: mobile version. Welcome back. Just a moment while ...
 20  +81 songmeanings.com
Andy Madadian - Ù ‚صر Ú © Ø §ØºØ°ÛŒ Lyrics | SongMeaningsØ ¨ Ø ± Ø §ÛŒ Ù „ Ø ¨ Ù ‡ Ø §ÛŒ عش Ù ‚ Ø ´Ø¹Ø± Ø ® ÙˆØ ´ Ø ¨ Ø ®ØªÛŒ Ø ¨ Ú ¯ÛŒÙ… / Ù … Ù † Ùˆ تو تن Ù ‡ Ø §ÛŒ تن Ù ‡ Ø § ÙˆØ §Ø³Ù‡â€ŒÛŒ Ø § Ù … Ø ±ÙˆØ² Ùˆ ...
 21  +26 blogbaladi.com
Maameltein Latest Updates | Blog BaladiMenu. Skip to content. Home · Contact Us ... Ø ¨ Ø § Ù „توسع. Ù Ø £ØµØ¨ Ø ÙŠÙ‚ صد Ù ‡ Ø § صيا Ø ¯Ùˆ Ø § Ù „ Ø £Ø³Ù… Ø §Ùƒ Ù … Ù † كل ...
 22  +8 unesco.org
Islands and Protected Areas of the Gulf of California - UNESCO Islands and Protected Areas of the Gulf of California. The site comprises 244 islands, islets and coastal areas that are located in the Gulf of California in ...
 23  ~ favon.orgÚ ¯Ø²Ø§ Ø ± Ø ´ Ù … Ø ®ØªØµØ±ÛŒ Ø §Ø² Ø ¨ Ø §Ø²Ø¯ÛŒØ¯ پر Ø Ø ¨ Ø ± Ø §ÛŒ Ø § Ø · Ù • Ø § Ù „ Ø ®ÙˆÛŒØ´ Ø ¬ Ù …ع Ø ¢ ÙˆØ ±ÛŒ Ù † Ù … ÙˆØ ¯ Ù † Ø ¯. صب Ø - Ø ±ÙˆØ² Ø ¯ ÙˆØ ´ Ù † Ø ¨ Ù ‡ 26 Ù …ÛŒ Ø ® Ø ¨ Ø ± Ù † Ú . Ø ¯ Ø § Ø ´Øª.
 24  +8 encyclopaediaislamica.com
Ø ¨ Ù Ù ‚عه . 1) Ø ¯ Ø ± Ù „غت . Ø ¨ Ù ‡ Ù …عن Ø §ÛŒ « Ù ‚ Ø ·Ø¹Ù پس Ø §Ø² Ø §ÛŒÙ† Ù …عا Ù †ÛŒ ØŒ Ø ¨ Ù ‚عه Ù …عن Ø §ÛŒ وسیعتر ٠« Ø §ÛŒØ§ Ù „ت ØŒ Ù † Ø §Øیه ØŒ Ùˆ Ú ¯Ø³ØªØ± Ù ‡ Ø § ÛŒ Ø §Ø² ز٠... یا ٠ته Ø §Ø³Øª ØŒ Ù … Ø « Ù „ Ø § Ù ‹ Ø ¯ Ø ± Ù † ÙˆØ ´ØªÙ‡ Ù ‡ Ø §ÛŒ ...
 25  ~ gullug.orgانجمن ها / Ø § Ù † Ø ¬ Ù … - گروه کاربران لینوکس گیلاننامه ها: 286. ص٠ØÙ ‡ Ø § Ø ®ØªØµØ§ØµÛŒ Ø §ÛŒÙ† Ù ‡ ٠ته
 26  +3 roundcube.net
messages.inc in subversion/branches/release-0.5-beta/program 12, $messages['checkingmail'] = ' Ù †ÙˆÙŠ Ø §Ø³ØªÙˆØ²ÙŠ Ú « ÙˆØ ±ÙŠ'; ... 14, $ messages['messagesent'] = ' Ø §Ø³ØªÙˆØ²Ù‡ ٟه ؚري سر Ù ‡ ...
 28  +12 mozilla.org
GOD is unique - Allah :: Add-ons for Firefox - Mozilla Add-onsØ ¬ Ø ¨ Ø § Ø ± Ø ¬ Ø § Ù …ع Øكیم ØÙ „یم ØÛŒ ØÙ ‚ ØÙ …ید Øسیب Ø٠یظ ØÙ ÛŒ Ø ® Ø ¨ÛŒØ± Ø ® Ø § Ù „ Ù ‚ Ø ® Ù „ Ø § Ù ‚ ...
 29  ~ fazlehaq.comArticles - فوٹو گیلیری - www.fazlehaq.comArticle No: 23 ( - ) Article Name: Some Prominent Ulema Of 1857 Revolution Author: Maulana Yasin Akhtar Misbahi ( - ) Section: Ø ¬ Ù † Ú ¯ Ø ¢Ø²Ø§ Ø ¯ÛŒ 1857
 30  +13 toastmastersclubs.org
Ø § Ù „توستم Ø §Ø³ØªØ±Ø² Ø § Ù „عا Ù „ Ù …ÙŠØ - نادي غرفة Ø §Ø³ØªØ±Ø² Ù ÙŠ Ø § Ù „كويت. Ø § Ù „عضوية: تشير Ø § Ù „ Ø ¥ Øصا Ø ¦ÙŠØ§Øª Ø § Ù „ Ø £ Ø ®ÙŠØ± Ø ©ØŒ Ø ¥ Ù „ Ù ‰ Ø £ Ù † عد Ø ¯ Ø £Ø¹Ø¶ Ø § Ø ¡ ...
 31  +11 gnu.org
رخصة غنو العمومية - مشروع غنو - مؤسسة البرمجيات الحرة (إف‌إس‌إف) - GnuThis translation may not reflect the changes made since 2011-07-14 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining ...
 32  ~ kooroshvaziri.comعکس و تصاویر - Ø ´ Ù ‡ Ø ± Ø ±ÙˆÛŒØ§ Ù † (عل Ù … Ø ¯ Ù ‡) - سایت Ù „ Ù †Ø²: Canon EF 24-105mm L IS سرعت Ø ´ Ø §ØªØ±: sec 1/13. Ø ¯ÛŒØ§ Ù Ø ± Ø § Ú ¯ Ù …: F/7.1. Ù Ø §ØµÙ„ Ù ‡ Ú © Ø § Ù †ÙˆÙ†ÛŒ: 24mm. Øساسیت: ...
 34  -6 joomla.org
Ø ¯ Ø ± Ù … Ø ± ØÙ „ Ù ‡ Ú † Ù ‡ Ø § Ø ± Ù … Ø §ØµÙ„ Ø § Ú © Ø ¯ Ù † Ù …ید Ù ‡-سر ÙˆØ salam dooste aziz shoma ba yeki az barname haye FTP mesle CuteFTP ya RushFTP ya ... mitoonid permission haro taghir bedin , agar az ...
 35  ~ alroudhangroup.orgHomoud Al-Roudhan Group (HRG) - Humoud Al-Roudhan GroupHome | News | About us | Our Companies | Contact us ... ويسته Ø ¯ ٠سوق Ø §ÙŠÙ† Ø ± Ù Ù „يكس كل Ù … Ù † Ø § Ù „ Ù ‚ Ø · Ø §Ø¹ÙŠÙ† Ø § Ù „عا Ù …
 36  ~ ranginkaman.infoÙ … Ø -يط زن Ø ¯ Ú ¯ÙŠ Ù … Ø §Ø³ Ø ´ Ù … Ø § Ø ± Ù ‡ 8 صٕ Ø - Ù ‡ 8. Ø ¨ Ø ± Ø ¬ Ù † Ú ¯ Ù ‡ Ø ¨ Ø § Ù †ÙŠ ساكسن Ù ‡ Ø §ÙˆØ²Ù† Ø ´ Ù … Ø § Ø ± Ù ‡ 9 صٕ Ø - Ù ‡ 8. Ù • Ø § Ø ´ÙŠÙ† Ú ¯ Ø ´ Ù … Ø § Ø ± Ù ‡ 10 ...
 37  ~ rasanah.comØ ¯ Ø § Ù … Ù † Ù ‡ Ú †ÛŒØ³ØªØŸ - Rasanah.comDomain Â Ú †ÛŒØ³Øª ØŸ. Ø ¯ Ø § Ù … Ù † Ù ‡ Ø ¯ Ø ± Ø - Ù ‚يقت Ù † Ø § Ù … ÙˆØ ¨ سايت Ø ´ Ù … Ø § Ù … ÙŠ Ø ¨ Ø § Ø ´ Ø ¯ كه Ø §Ø² Ø ¯Ùˆ Ù ‚سمت Ù † Ø § Ù …
 38  ~ mosaicvillag.comAbout us | Mosaic Village Company || Mosaic VillageØسب Ø ±ØºØ¨ Ø © Ø § Ù „زبون. Ø § Ù „ Ù …زيد. Call Us 00962-79- 5054772 .... Mosaic Installation · Origins of Mosaic · What is Mosaic? Follow Us on.
 39  +14 imgur.com
Ø £Ø³Ø¯ عليÙ' ÙˆÙ ÙŠ Ø § Ù „Øيا Ø © Ù Ø £ Ø ± - ImgurThe most viral images on the internet, curated in real time by a dedicated community through commenting, voting and sharing.
 40  ~ yazdsez.comØ ¶ ÙˆØ § Ø ¨ Ø · Ùˆ Ù … Ù ‚ Ø ± Ø ± Ø §Øª ÙˆØ ± ÙˆØ ¯ Ùˆ Ø ® Ø ± ÙˆØ ¬ كا Ù „ Ø1-   ٠… Ø ± Ø § Ø ¬Ø¹Ù‡ Ø - Ø ¶ ÙˆØ ±ÙŠ صا Ø - Ø ¨ كا Ù „ Ø § يا Ù † Ù … Ø § ين Ø ¯ Ù ‡ وي Ø ¨ Ù ‡ ... Ø § Ù † Ùˆ يك Ù †Ø³Ø® Ù ‡ Ø ¨ Ù ‡ Ú ¯ Ù … Ø ±Ùƒ.
 41  -20 opendemocracy.net
عصيا Ù † Ù … Ø ¯ Ù †ÙŠ وم - openDemocracyÙ ‡ Ø § ÙˆØ ¬ Ù ‡ Ù „سكا Ù † Ø § Ù „ Ù ‚ Ø ± Ù ‰ تØذير Ø ¨ Ø £ Ù † Ø § Ù „ Ø ¬ Ø ± Ø § Ø ± Ø §Øª ستب Ø ¯ Ø £ Ø £Ø¹Ù… Ø § Ù „ Ù ‡ Ø § Ù ‡ Ù † Ø §Ùƒ عن ...
 42  ~ atlastec.orgÙ …وتور Ú ¯ÛŒØ± Ø ¨ Ú ©Ø³ Ø ¯ Ø § Ø ± GEAR BOXAtlas Tec § Ù ‚ Ø ¯ Ø ±Øª Ø ¬ÙˆÙ… Ù „ Ø § Ù †Ø³Ø® Ù ‡ Ù • Ø § Ø ±Ø³ÛŒ! تولید Ø ´ Ø ¯ Ù ‡: 23 September, 2014, 02:03 ...
 43  -8 arabist.net
Ù † Ø ¯ ÙˆØ ©: Ù „ Ø ¨ Ù † Ù € Ù € Ù € Ù € Ù € Ù € Ù € Ù € Ø § Ù † Ø ... - The ArabistÙˆØ ° Ù „Ùƒ يوم Ø § Ù „ Ø £ ØØ ¯ 17/12/2006 ... We don't make much from ads, so please contribute to keep us going. Donate via Stripe ...
 44  ~ zamzameh.comØ ±ÙˆØ²Ù† Ø § Ù … Ù ‡ Ø ¯ÛŒÙˆØ§ Ø ±ÛŒ: ArchivesØ § Ù ‡ Ø ±ÛŒÙ… Ù †; 2008.07.27: زین Ø ´ Ø ± Ø Ø ¨ÛŒ Ù † Ù ‡ Ø §ÛŒØª; 2008.07.20: life is simple ... not easy; 2008.07.19: ØÙ …ید Ù ‡ Ø § Ù …ون .
 45  +9 cultureunplugged.com
The small afghanain poetryseller - Culture UnpluggedThe small afghanain poetryseller (پسر Ø ¨ Ú Ù Ø § Ù . Director: Parvis Valavioun ... She set up to submit her self to the cloth regulation of the government!
 46  -7 kulyatushariah.edu.pk
Eligibility - Kulliya tush ShariahKulliya tush Shariah is a post-graduate shariah course for University Graduates and Post-Graduates.
 47  -2 activia.com.sa
أكتيفيا زبادي - زبادي صحي يساعد في تحسين عملية الهضم | أكتيفيا Ù † Ø ´ Ø ± Ù ÙŠ: ١٣-٠٥-٢٠١٣, 357, Ù … Ù † Ù ‚ Ø ¨ Ù „: 7laoh .... تعل Ù …ÙŠ ÙˆØ ¶Ø¹ Ù …كيا Ø ¬Ùƒ Øسب Ø ´ÙƒÙ„ ÙˆØ ¬ Ù ‡Ùƒ Ù † Ø ´ Ø ± Ù ÙŠ: ٠٥-٠٨-٢٠١١
 48  ~ afghanembassyjp.comThe Embassy of Afghanistan in Tokyo - Consulate1185Â Ø § Ù „ی 1868 .Â Ú © ÙˆØ ¯ Ø ¨ ÙˆØ ´ÛŒØ¯Ùˆ( Ø ´ÛŒÙˆÙ‡ زن Ø ¯ Ú ¯ÛŒ ... Ø ¯ Ø ± Ø ¬ Ø §Ù¾Ø§ Ù †. 3 – Ú ¯ Ø ´ Ø §ÛŒØ´- 1853 Ù ‚وم Ø § Ù † Ø ¯ Ø § Ù †Â ...
 49  -3 ugcs.ir
Ú ¯Ø²Ø§ Ø ± Ø ´ سومين كا Ø ± Ú ¯ Ø § Ù ‡ Ø ¢ Ù …وزش ÙŠ Ø ØªØ§ Ø ±ÙŠØ® Ø ¨ Ø ±ÙˆØ² Ø ±Ø³Ø§ Ù †ÙŠ 04 Ù … Ø ± Ø ¯ Ø § Ø ¯ 1391,ساعت 00: 04:11. سومين كا Ø ± Ú ¯ Ø § Ù ‡ Ø ¢ Ù …وزش ÙŠ Ø ±ÙˆÙŠØª Ù ‡ Ù „ Ø § Ù „  ...
 50  +50 unep.org
Ø § Ù „ Ø ® Ø ¨ Ø ± Ø § Ø ¡ ÙˆØ § Ù „عا Ù … Ø © Ù … Ù … Ù † كا Ù ... - UNEPPeter Schultz, U.S. Climate Change Science Program Office, United States; Frederik Schutyser, IUCN - The World Conservation Union, Switzerland; Keshav P.
 51  +50 harvard.edu
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ½ Ì ÓÖ Ø Ð ÏÓÖÁÒ Ø × ÔÖÓ Ø Û × ØÙ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÓÐÐ Ø Ú Ù Ð Ò Ò × ØØ Ò × Ñ Ð Ö. ØÓ Ø ÓÒ × ØÙ Ò ÓÓÖ Ò Ø ÓÒ Ò ×ØÖ ÙØ Ù Ð Ò Ý Ì Ö ÙÐ Þ Ò. ÓÒ Ùº Ì × ÔÖÓ ..... forms and their integrities, and they often end up with non-clear patchworks. However ...
 52  ~ kooshkan.irØ ® Ø · Ù … Ø ´ÛŒ Ú ©ÛŒÙ•ÛŒØª - kooshkan.ir2- تا Ù …ين Ú © Ù € Ù „يه Ù … Ù † Ø § Ø ¨ Ù €Ø¹ Ø § Ù †Ø³Ø§ Ù †ÙŠ ØŒ Ù … Ù € عنوي Ùˆ Ù … Ù € Ø § Ù „ÙŠ Ù „ Ø §Ø²Ù… Ø ¨ Ø ± Ø § ÙŠ Ø §. 3- Ø ¬ Ù „ Ø ¨ ...
 54  +32 ucmasegypt.org
عربى - UCMAS AcademyØ § Ù „تركيز. Ù ¢. Ø § Ù „ Ø ° Ø §ÙƒØ± Ø ©. Ù £. Ù … Ù ‡ Ø § Ø ± Ø §Øª Ø § Ù „عر Ø ¶ ÙˆØ § Ù „تق Ø ¯ÙŠÙ… Ù ¤. Ø § Ù „تخيل. Ù ¥. Ø § Ù „ Ø « Ù ‚ Ø © Ø ¨ Ø § Ù „ Ù † ٠س.
 55  ~ tabibzadeh.comØ ´ Ù † Ø §Ø³Ù† Ø § Ù …6400 سوئيت Ù ‡ Ù † Ø ± Ù … Ù † Ø ¯ Ø § Ù † صن Ø §ÙŠØ¹ Ø ¯Ø³ØªÙŠ Ø ¨ Ø § Ù ‡ Ø ¯ Ù • ... ين Ù ‡ Ø §ØŒ Ù …تر Ø § Ú ˜ ÙŠ Ø ¨ Ù ‡ عن ÙˆØ § Ù † Ù … Ø - Ù „ ...