Please wait for loading...رسم مکان هندسی با متلب

keyword competition rating: 2.0 / 5.0

/
 1  ~ kiau.ac.ir
خلاصه روش رسم مکان هندسی ريشه ها:رﺳﻢ ﻣﺠﺎﻧﺐ هﺎ .۴. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ورودی و اﻧﺸﻌﺎب. (. ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﺷﮑﺴﺖ. ) .۵. ﺗﻌﻴﻴﻦ زواﻳﺎی ورودی. (. ﺧﺮوﺟﯽ. ) از ﻗﻄﺐ هﺎ. (. ﺑﻪ ﺻﻔﺮهﺎ. ) ی ﻣﺨﺘﻠﻂ .۶. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﻮهﻮﻣﯽ و ﺗﻌ. ﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮﻩ در  ...
 2  ~ pecworld.zxq.net
رسم مکان هندسی ریشه ها با matlabپاسخ این سیستم به ورودی R = e-t را رسم کنید .توجه کنید که هر دو بردار num و den باید بر حسب توانهای نزولی نوشته شوند . دستور MATLAB برای رسم نمودار مکان  ...
 3  ~ lover-music.r98.irآموزش رسم مکان ریشه ها توسط نرم افزار MATLAB - صفحه اول سایت به راحتی مکان هندسی ریشه ها را با توجه به قواعد به صورت کامل رسم نمایند . نرم افزار متلب نقش مهمی را برای آموزش این امر بازی می کند. هر دانشجوی
 4  -1 aparat.com
آموزش کنترل، مکان هندسی ریشه - آپارات13 دسامبر 2013 ... شاید با وجود نرم افزار متلب و جعبه ابزارهای مختلف آن، رسم مکان هندسی دیگر، یک کار ابتدایی به نظر آید. اما فهم و درک مفاهdم آن میتواند شما را در درک ...
 5  -1 shahrsakhtafzar.com
سورس ها و آموزش هاي MATLAB - صفحه 4 - شهر سخت افزار13 دسامبر 2011 ... در MATLAB کافیست تنها با تعریف ضرایب چند جمله های صورت و مخرج ... براي رسم نمودار بود همانند مثال مكان هندسي ، صورت و مخرج تابع تبديل را ...
 6  +6 techno-electro.com
به دست آوردن نمودار نایکوییست و رسم مکان ریشه ها توسط متلب - انجمن به دست آوردن نمودار نایکوییست و رسم مکان ریشه ها توسط متلب در وبلاگ زیر :
 8  +12 kntu.ac.ir
اگر تابع تبدیل حلقه بازسیستمی به صورت زیر باشد، پایداری مکان هندسی سیستمی با تابع تبدیل حلقه باز زیر را به وسیله MATLAB رسم کنید و به ازای< <k 0پاسخ زمانی سیستم را تحلیل کنید. 4.تابع تبدیل حلقه باز ...
 9  ~ iepe.irدانــــــــــــــــــلودآشنایی با محیط MATLAB (ادامه). باز کردن یک .... rlocus : ترسیم مکان هندسی ریشه های تابع انتقال حلقه بسته ... مکان هندسی ریشه ها را برای مقادیر آرایه K رسم می کند.
 10  +6 wikipg.com
فصل 6: کاربرد MATLAB برای طراحی سیستم کنترل در فضای حالترسم منحنی. نمودارهای سه بعدی. رسم شکل های هندسی با MATLAB. فصل 2: بررسی های اولیه تحلیل ... رهبافت مکان هندسی ریشه ها برای جبرانسازی سیستم های کنترل.
 11  -3 aut.ac.ir
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ - دانشگاه صنعتی امیرکبیرﻧﻘﻄﻪي ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﮑﺎن ﻫﻨﺪﺳﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﮏ روت-ﻫﺮوﯾﺘﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. 1. Page 2. را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ. P)s= ( s+1 s2)s+a( ﻣﺜﺎل 1 ﻣﮑﺎن ﻫﻨﺪﺳﯽ رﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮاي a < ﺑﺮاي 1. 1 <a< ﺑﺮاي 9.
 12  +1 bayanbox.ir
دستور کاربردهای کنترلی در نرم افزار متلب . کاربرد ... تعیین معادالت دینامیکی روئیت گر با دریافت معادالت حالت سیستم و بهره روئیت. گر. estim ... رسم مکان هندسی ریشه. ها.
 13  +2 chechel.blogfa.com
رسم مکان هندسی ریشه ها به کمک متلب - Matlabمهندسی-مکانیک-mechanic- متلب -matlab-کتاب - رسم مکان هندسی ریشه ها به کمک متلب ... برنامه از فرمان fill برای ترسیم توپی به رنگ قرمز استفاده می کند و با تنظیم ...
 14  -7 jozve.org
رسم منحنی نایکوئیست - جزوهدر صورتی که آن را مشاهده نمی کنید بر روی ادامه مطلب کلیک کنید. ... کنترلی و به دست آوردن صفر و قطب ها و منحنی های نایکوئیست و پایداری آنها کار شده و با مثال قرار داده شده است. ... رسم نمودار مکان هندسی ریشه ها،یافتن بهره در نقطه خاصی از مکان هندسی
 15  ~ gomatlab.comکاملترین مرجع کاربردی MATLAB - انجمن تخصصی نرم افزار matlabدر گومتلب به آموزش سیمولینک (Simulink) و متلب ، رفع اشکال، پرسش و پاسخ و گفتگو به سوالات مرتبط به ... 2 - 2 ترسیم مکان هندسی ریشه ها 312
 16  +2 sharif.edu
ﺗﻣﺭﻳﻥ ﺳﺭی ﺩﻭﻡ ﻣﺗﻠﺏ ﺩی ۵ ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﻣﻬﻠﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ : ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱﺗﻣﺭﻳﻥ ﺳﺭی ﺩﻭﻡ ﻣﺗﻠﺏ . ﻣﻬﻠﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ... ﭘﺎﺳﺦ ﺿﺭﺑﻪ ﻭ ﭘﻠﻪ ﻭﺍﺣﺩ ﺍﻳﻥ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﺭﺍ ﺭﺳﻡ ﮐﻧﻳﺩ . .ﺏ. ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ... ﻣﮑﺎﻥ ﻫﻧﺩﺳﯽ ﺭﻳﺷﻪ ﻫﺎی ﺳﻳﺳﺗﻣﻬﺎی ﮐﻧﺗﺭﻝ ﻓﻳﺩﺑﮏ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﺻﻭﺭﺕ ﺯﻳﺭ ﺭﺍ ﺭﺳﻡ ﮐﻧﻳﺩ . ﺍﻟﻑ.
 17  -7 mathworks.ir
آموزش دستورات کنترلی - سایت تخصصی Matlab3 ژانويه 2012 ... مکان هندسی ریشه های معادله مشخصه سیستم را که دارای تابع تبدیل مدار باز فوق است رسم کنید. ... پاسخ پرسش های فوق با دستورات متلب : G0=tf([1 2 ...
 18  +82 qom-elec.ir
صفرها و قطب های مکان هندسی و نمودار های بود و نایکوئیست | قم 25 سپتامبر 2013 ... صفرها و قطب های مکان هندسی و نمودار های بود و نایکوئیست ... برچسب زده شده با : matlab آموزش MATLAB صفرها و قطب ها متلب مکان هندسی نمودار های بود ...
 19  +81 pmcblog.com
طراحی یک سیستم کنترل برای یک سیستم با پایداری مرزی با متلبطراحی یک سیستم کنترل برای یک سیستم با پایداری مرزی با متلب - خط آزاد فسا ... معرفی سیستم و خواسته های کنترلی; رسم مکان هندسی ریشه ها; پاسخ سیستم اولیه  ...
 20  ~ drimehr.persianblog.irمتلب - روژ گار نیکه ،به درِمهر(آتشکده) خوش آمدیدالگوریتم و الگوریتم نویسی در مطلب / نصب مطلب / پارامترهای اولیه .... دستور rlocus برای رسم مکان هندسی ریشه ها / سیستم فیدبک منفی با دستور ...
 22  ~ girlboyfun.mihanblog.comفقط دختر پسرا بیان تو - کتاب آموزش مطلب17 آوريل 2009 ... کتاب آموزش مطلب به كوشش همت آبادی در ۱۵۴ صفحه وحجم ۰۸۲/۴ مگ rar. .... برای رسم مكان هندسی ریشه ها / سیستم فیدبك منفی با دستور feedback / مدل ...
 24  ~ matlabgroup1.blogfa.comMatlabGroup1 - matlab project و پروژه مطلبکلیات و اصول / مقدمات / واژه MATLAB / محیط کار متلب / آغاز کار با متلب .... دستور rlocus برای رسم مکان هندسی ریشه ها / سیستم فیدبک منفی با دستور feedback / مدل  ...
 25  ~ matlab-dmd.blogfa.comآبان 1392 - متلب در کنترل - blogfa.com26 ا کتبر 2013 ... مکان هندسی ریشه های معادله مشخصه سیستم را که دارای تابع تبدیل مدار باز فوق است رسم کنید. 6. پاسخ فرکانسی این سیستم را بدست آورید و حاشه ...
 26  +74 takhtesefid.org
فیلم آموزشی ابزارها و روش های حوزه زمان و فرکانس برای کنترل خطی در 21 آوريل 2014 ... + روش های مختلف تعریف سیستم ها و مدل های دینامیکی خطی در متلب ... + ترسیم نمودارهای مکان هندسی ریشه ها یا Root Locus با استفاده از تابع rlocus
 27  +7 hut.ac.ir
ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﻲ MATLAB :CONTROL TOOLBOX ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩ .۶. ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ paste-copy. ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ. MATLAB. ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ .... ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮐﻨﻴﺪ . .۱. ﻣﻜﺎﻥ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎﻱ. G(s). ﺭﺍ ﺭﺳﻢ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ k. ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ. T(s). ﺭﺍ ﺑﺎ . ﺧﻂ ﮐﺶ.
 28  -7 guilan.ac.ir
به نام خدا١) تابع تبديل حلقه باز يك سيستم كنترل بصورت مي‏باشد. مكان هندسي ريشه‏هاي سيستم حلقه بسته را براي رسم كنيد. زواياي خروج از قطبها، محل برخورد مكان با محور ...
 29  +8 matlabsite.com
فرادرس | متلب سایت - فیلم آموزشی ابزارها و روش های حوزه زمان و فرکانس 11 نوامبر 2012 ... روش های مختلف تعریف سیستم ها و مدل های دینامیکی خطی در متلب ... ترسیم نمودارهای مکان هندسی ریشه ها یا Root Locus با استفاده از تابع rlocus ...
 30  +5 mshdiau.ac.ir
بسمه تعالی گشوارپور – پاییز 1388 فهرست دستورهای جعبه ابزار فهرست دستورهای جعبه ابزار سیستم‏های کنترلی در نرم افزار مطلب . محاسبه قدرمطلق. abs. محاسبه ماتریس k از روی جاگذاری قطبهای A-BK در مکان مورد نظر. acker. تنظیم کردن مقیاس .... رسم نمودار با مقیاس log-log. loglog ... رسم مکان هندسی ریشه‏ها. rlocus.
 32  +7 eca.ir
اشکال هندسی در متلب - وب سایت تخصصی برق و الکترونیک ECAیکی می دونه چجوری میشه این اشکال رو در متلب رسم کرد؟ ... تقریبا اشکال هندسی رو می سازن فقط خط پایینو ندارن که اونم کار نداره میشه با یه دستور.
 33  +67 mdir.ir
حل دستگاه معادلات در matlabو غیرخطی در. حل دستگاه معادلات خطی و غیرخطی در متلب با matlab ( متلب ) هر کاری رو که بخواهید میتونید انجام ... رسم مکان هندسی ریشه ها با MATLAB. 29. رسم شبکه ...
 34  +17 boghcheh.com
boghcheh بقچه - هندسه نقوش ( رسم هشت ضلعی و شمسه )با یه آموزش جدید در مورد درس هندسه نقوش در خدمتتون هستم .
 35  ~ mathlab.blogfa.comآموزش مقدماتی نرم افزار متلب - رسم نمودار در متلباز این قسمت به بعد تصمیم گرفتم رسم نمودار در مطلب رو به صورت خلاصه و مفید شروع .... پس از تایپ به صورت gtext('your text') اگر مکان نما روی figure قرار بگیرد می ...
 36  ~ matrices-laboratory.blogfa.comMATLABنرم افزار متلب (matlab) برنامه کامپیوتری است که برای کسانی که با محاسبات عددی ،
 37  +43 esfandune.ir
آشنائی با ترسیمات 3 _ متلب | اسفندونه9 دسامبر 2013 ... وقتی نمودار ستونی یک ماتریس رسم شود، هر ردیف در یک مجموعه جداگانه از میله .... دستور compass(x,y) یک بردار- هندسی با طول و عرض قائم x,y را درون ...
 38  +62 mehdighadamgahi.blogfa.com
كتب و جزوات آموزش نرم افزار مطلب ( متلب ) ( فارسی ) matlab farsiفصل۱ : کلیات و اصول / مقدمات / واژه MATLAB / محيط كار متلب / آغاز كار با متلب .... براي رسم مكان هندسي ريشه ها / سيستم فيدبك منفي با دستور feedback / مدل زمان ...
 39  ~ tc92.ir11آشنایی با محیط اصلیرنم ازفار متلب . :
 40  +60 sb13.ir
کار با نرم افزار متلب | ::: بانک علوم :::عنوان : کار با نرم افزار متلب قالب بندی : DOC فهرست مطالب : توضیح مختصر از پنجره ... تاریخ ارسال: آذر ۱۹, ۱۳۹۲ در علوم مهندسی , مهندسی برق, مهندسی رباتیک, مهندسی فناوری اطلاعات, مهندسی کامپیوتر ۰ ... تغییراتی در شکل ظاهری نمودار های رسم شده.
 41  +60 shahediha.ir
موضوع: سوال: رسم بردار به کمک نرم افزار متلب - شاهدیها | سایت چه جوری می تونم با متلب بردار رسم کنم؟ ... با عرض پوزش، متلب رو در چه قسمتی از رشتتون میخونید؟ بخش ریاضی. و رسم نمودار مال کجاست؟
 42  +10 geogebra.org
فصل 2 - GeoGebra5.2 کپي کردن تصوير صفحه ترسيم به تخته نگه دارنده ... GeoGebra، يکي از مج موعه نرم افزارهاي هندسه پويا محسوب مي شود که مفاهيم هندسه ، جبر و ..... (مراجعه کنيد به ابزارها ) به عنوان مثال با کليک بر صفحه ترسيم، ممکن است نقطه ي جديدي ايجاد شود.
 44  -1 persiangig.com
1- نمودار نایکوئیست را برای تابع تبدیل زیر رسم نماییدﺷﻤﺎرﻩ. )4(. -. ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﮑﺎن هﻨﺪﺳﯽ ﻗﻄﺐ. -. ﺻﻔﺮهﺎﯼ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎز ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ در. زﻳﺮ را. ﺑﺎ دﺳﺖ. ر. ﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ. 10{ . ﻧﻤﺮﻩ. } -2. ﺑﺮاﯼ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هﺎﯼ. ﭘﻴﺸﺨﻮر واﺣﺪ. زﻳﺮ،. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻄﻠﺐ ﻣﮑﺎن هﻨﺪﺳﯽ رﻳﺸﻪ. را.
 46  +55 shahed.ac.ir
دروس کارشناسی:سیستم کنترل خطی Linear Control Systemsمکان هندسي براي: بهره منفي, سيستم تاخير دار, پارامتر سيستم کانتور ريشه ها, حساسيت ريشه ها رسم پاسخ فرکانسي-تحويل تمرين شماره 4 رسم پاسخ ... راهنمای کار با MATLAB: مقدماتی، شبیه سازی سیستمها خطی و غیر خطیMATLAB MANUAL.pdf
 47  +54 vazeh.com
ترسیم اشکال هندسی در متلب - واضحترسیم اشکال هندسی در متلب -View Full Version : رسم اشکال هندسی و انتخاب آنها mehdi001625-04-2007, 01:11 PMسلام من میخوام بدو.
 48  -34 iran-eng.com
استفاده از متلب برای تحلیل پاسخ فرکانسی (نایکوییست ) و طراحی در ابتدای امر برای دانشجویان مشکل است که به راحتی مکان هندسی ریشه ها را با توجه به قواعد به صورت کامل رسم نمایند . نرم افزار متلب نقش مهمی را ...
 49  ~ barghebahonar.blogfa.comدانشجویان برق دانشگاه شهید باهنر - آموزش نرم افزار متلب 4کاراکتری وجود ندارد و فقط با فاصله جداشده اند به جای delimiter. نیز باید جای
 50  -5 iran-stu.com
آموزش نرم افزار Matlab و کاربرد آن در مهندسی شیمی [بایگانی برای سیستمی با تابع تبدیل G(S)/(1+G(S)H(S میتوان به کمک تابع rlocus مکان هندسی ریشه ها را رسم نمود بدین منظور میبایست ریشه های مخرج کسر را بدست آورد:
 52  -10 ut.ac.ir
تمرین سری هفتم - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تهرانالف (مراحل طراحی به روش مکان هندسی را به طور کامل شرح دهید . ب( مکان هندسی سیستم را با فیدبک منفی واحد وکنترلر در مسیر مستقیم ، قبل و بعد از اعمال کنترلر رسم  ...
 53  +36 barnamenevis.org
سوال: رسم اشکال هندسی و تغییر مکان نما در یک پنجره ویندوزی 23 آوريل 2014 ... با سلام خدمت دوستان معمولا برای رسم یک شکل هندسی در دیالگ و یا فرم ابتدا یک DC را تعریف می کردم و اشکال خودم را رسم می کردم. به عنوان مثال ...
 54  +46 emalls.ir
کاربرد MATLAB در علوم مهندسی خرید کتاب فروشی فردادر فصل سوم نحوه رسم نمودارهای دوبعدی و سه بعدی پرداخته شده و در فصل چهارم روند برنامه ... فصل هفتم طراحی کنترل کننده با استفاده از مکان هندسی ریشه ها و فصل هشتم ...
 55  -17 nmpa.ir
CTM: Root Locus Tutorialرسم تاتع تثدیل مکان هندسی ریشه ها. •. انتخاب مقدار مناسة. K. از مکان هندسی ریشه ها. •. پاسخ حلقه تسته. قطة های حلقه تسته. هکاى ریطِ ّای یک زاتغ زثذیل. H(s). رسن هکاى ...
 56  +44 blog-cache.ir
کتا ب های متلب فارسی با رئوس متالب - بلاگ کشالگوریتم و الگوریتم نویسی در مطلب / نصب مطلب / پارامترهای اولیه / دستورهای ... rlocus برای رسم مکان هندسی ریشه ها / سیستم فیدبک منفی با دستور feedback / مدل  ...