Please wait for loading...متدلوژی های توسعه نرم افزار

keyword competition rating: 4.5 / 5.0

/
 1  +1 sharif.edu
متدولوژی های ایجاد نرم افزارانجام می گیرد و هدف از آن کاهش ریسک توسعه . و. عرضه نرم . افزار از طریق. حصول اطمینان از داشتن دیدی صحیح از پروژه و انتشار آن است.این. Milestone.
 2  +1 wikipedia.org
توسعه نرم‌افزاری چابک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادما با توسعه نرم‌افزار و کمک به دیگران در انجام آن، در حال کشف راه های بهتری برای .... توسعه‌ی کمی‌چابک (LAD) چاشنی متدولوژی چابک است که تکنیک‌های دست‌چین را (از ...
 3  +25 parsdata.com
متدولوژی Agile چیست؟ - پارس دیتا15 آوريل 2014 ... یکی از روش های Agile، اسکرام می باشد که در آن تیم توسعه در بازه های زمانی مختلف با مشتری ملاقات کرده و یک خروجی از نرم افزار را به آنها تحویل داده و ...
 4  -3 cloob.com
استانداردها و متدولوژی ها ی توسعه سیستم های نرم افزاری - کلوبمعماران، تحلیلگران و طراحان نرم افزار برای تولید و توسعه سیستم های نرم افزاری از استانداردها، متدولوژی ها و ابزارهای گوناگونی استفاده می کنند. از جمله.
 5  +2 ajaums.ac.ir
يک روش چابک انعطاف پذير جديد جهت توسعه نرم افزاردر دنياي پرتكاپوي امروزي، نياز به متدولوژي هاي توسعه نرم افزار كه در مقابل تغييرات ... معموال كاري غير ممكن است، نياز به متدولوژي هايي وجود دارد كه به طور مداوم و با ...
 6  +3 ui.ac.ir
ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻫﺎي ﭼﺎﺑﻚ ﺑﺮاي ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻫﺎي ﭼﺎﺑﻚ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻧﺮم اﻓﺰارﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻧﺮم اﻓﺰار . (Agile Software Development Methodologies). ﺑﻬﻤﻦ زﻣﺎﻧﻲ. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ. داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. 1388/7/23. ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯼ هﺎﯼ ﭼﺎﺑﮏ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ▫.
 7  +8 um.ac.ir
بررسی روند تکاملی متدولوژی های توسعه سیستم های ... - FUMblog7 دسامبر 2013 ... اقتصاد دیجیتالی بر روی متدولوژی های توسعه اثر گذاشته و آن ها را پویا .... سود و مقایسه اینها با برنامه مورد انتظار ، و در نهایت ارزیابی ریسک پرداخت.
 8  ~ mohandesinarmafzar1.blogfa.comمتد چابک - مهندسی نرم افزار 1متدولوژی توسعـه نرم افزار مشخص می کند که چه فرآورده ای ( What ) ، توسط چه کسی ( Who ) و ... متد چابک با تقسیم کردن کــارها به طرح های کوچکتــر ، باعث می شوند که ...
 9  +1 isc.co.ir
آشنايي با متدولوژي چابک در توسعه نرم افزار .pdfﺗﻮﺳﻌﻪ . ﻧﺮﻡ . ﺍﻓﺰﺍﺭ . Agile Software Development methodology . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺩﺭ. ﺍﻏﻠﺐ. ﺍﻭﻗﺎﺕ،. ﺭﻭﻧﺪ ..... ﻫﺎﻳﻲ . ﮐﻪ. ﺍﻋﻀﺎ. ﯼ. ﺁﻥ. ﺩﺍﺭﺍ. ﯼ. ﻭﻳﮋﮔ. ﯽ. ﺧﻮﺩﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ. ﯽ. ﻭ. ﺧﻮﺩﺭﺍﻫﺒﺮ. ﯼ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . •. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ. ﺑﺎ.
 10  ~ andishesaz.comاﻧﻮاع ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار : ﺑﺨﺶ اول - ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ھﺑﺨﺶ اول. : اﻧﻮاع ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار . ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻧﺮم اﻓﺰار . ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭼﺎﺑﮏ. اﻧﻮای ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ھﺎی ﺳﺒﮏ وزن. -. ﺑﺨﺶ دوم. : Extreme Programming (XP).
 11  -6 irantarjomeh.com
ایران ترجمه-مقايسه متدولوژي هاي توسعه نرم افزارA Comparison of Software Development Methodologiesمقايسه متدولوژي هاي توسعه نرم افزار .
 12  +13 persiangig.com
مقایسه ی متدولوژی های سبک و - mhsaleh4. متدولوژی های توسعه ی نرم افزار . متدولوژی های توسعه ی نرم افزار به دو دسته تقسیم می شوند : متدولوژی های سنگین وزن (Heavy Weight). متدولوژی های سبک وزن (Light ...
 13  +47 javabyab.com
تفاوت متدولوژی تولید نرم افزار و فرایند تولید نرم افزار ... - جواب یاببرای مثال RUP را متدولوژی تولید نرم افزار می دانند در حالی که مدل حلزونی (spiral ... فرایند توسعه نرم افزار به مجموعه ای از فعالیت های مهندسی نرم افزار اطلاق می شود که ...
 14  ~ bagerian.blogfa.comComputer Software Engineering - انواع متدولوژی های نرم افزار25 آگوست 2010 ... انواع متدولوژی های نرم افزار . 1. طراحي نرم‌افزار بي‌درنگ 2. طراحي واسط كاربر ui 3. توسعه سريع نرم‌افزار 4. : استفاده مجدد نرم‌افزار 5. مهندسي نرم‌افزار  ...
 15  -7 hajarian.com
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺘﺪوﻟﻮژي و ﻫﺎي ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮرﺳﻲرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻﻳﻪ business logic. در. ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻪ ﻻﻳﻪ. ) ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ. -. ﻣﻴﺜﻢ ﻣﻴﺮزازاده. -. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮم اﻓﺰاري . ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع. ﻣﺘﺪوﻟﻮژي . ﻣﻨﺎﺳﺐ.
 16  +5 jamejamonline.ir
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ4 نوامبر 2012 ... ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻫﺎﻱ . ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ ... ﻫﺎﻱ ﺳﺒﻚ (Agile). ﻣﺘﺪﻭﻟﻮژﻱ ﺳــﺒﻚ، ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ.
 17  -13 parsmizban.com
پارس میزبان : متدولوژی های توسعه نرم افزار11 آگوست 2013 ... آرشیو های تگ: متدولوژی های توسعه نرم افزار . مروری بر RUP وقابلیت های ان در تولید نرم افزار · پاسخ. مروری بر RUP و قابلیت‌های آن در تولید ...
 18  ~ danialafraz70.blogfa.comدانیال و راضیه افراز - آشنايي با متدولوژی چابک در توسعه نرم افزارهمانطور که می دانيد، متدولوژی توسعه نرم افزار يا توسعه سيستم در مهندسی نرم ... توان گفت، متدولوژی چابک درتوسعه نرم افزار به گروهی از متدولوژی های توسعه نرم افزار  ...
 19  -6 aut.ac.ir
ابزارهای Rationalهر متدولوژی برای انجام کارها از تعدادی ابزار و تکنیک استفاده می‌نماید.
 20  ~ ghasemzade-zahra.blogfa.comانواع فرآیندهای تولید نرم افزار را بررسی کرده و با هم مقایسه کنیداگر تولید و توسعه نرم افزار برون سپاری شود(به شرکت های خارجی محول شود)، این ... نرم افزار را منتشر کرد، که ترکیبی از بعضی کلیدهای تایید شده متدولوژی مدل ...
 21  +26 aftabir.com
چرخه تولید نرم افزار - آفتاب6 نوامبر 2012 ... متدولوژی سبک، گروهی از متدهای توسعه نرم افزار است که در واقع در مقابل متدولوژی های سنگین به وجود آمد و بر اساس تکرار و افزایش بنا نهاده شده است.
 22  -5 nioc.ir
فرآیـــند تولیـد نــرم افزارهای تخصـــصی در حوزه باالدستی مهندسی نفتپیچیدگی آنها از متدولوژی های توسعه نرم افزار . استفاده می شود و بنا بر متدولوژی مورد استفاده،. فرآيندهــای تولیــد و توســعه متفاوتی در هر. پروژه نرم افزاری طی خواهد ...
 24  +19 muq.ac.ir
RUP یک روش تولید و توسعه نرم افزار می باشد که تکراری،معماری محور و ... پوشش جنبه های مختلف تولید نرم افزار توسعه داده شد و متدولوژی جدید RUP نام گرفته شد. 3.
 25  ~ rayanravesh.comشرکت رایان روش سنه - خدمات ماتمرکز اصلی فعالیت های این شرکت فروش تخصصی محصولات، شبکه، توسعه نرم افزار ، خدمات و پشتیبانی، و مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای فناوری اطلاعات است.
 26  +22 e-estekhdam.com
استخدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - «ای استخدام» - 218306مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور توسعه کادر فنی و تخصصی پروژه ... آشنایی با متدولوژی و روش های توسعه نرم افزار (RUP,SCRUM,XP , .
 27  +73 vista.ir
مراحل توسعه سیستم در متدولوژی سیستم های نرم - Vista News Hubدر ادامــه مقدمه ای کوتاه در باب متدولوژی سیستم های نرم و انواع مسائل سخت و نرم ارائه می شود. در انتهای مقاله نیز مراحل هفتگانه توسعه سیستم در متــــدولوژی سیستم های نرم ..... محسن رضایی به کسانی که می‌گفتند چرا از فتنه‌گران در برنامه تلویزیونی…
 28  ~ seasongroup.irگروه فصل | محصولات نرم افزاری و راهکارهای توسعه و تعالی سازمانی و توليد، ارائه و پشتيباني بسته هاي نرم افزاري ; اصلاح، بهبود، توسعه و تعالی فرآیندها ... Power Builder ( نرم افزار توليد برنامه هاي كاربردي); Scrum ( متدولوژی مدیریت ...
 29  +24 payvast.com
فرايند توليد و توسعه نرم افزار چيست؟ - گروه نرم افزاری پیوست3 نوامبر 2013 ... فرایند توسعه نرم افزار به مجموعه ای از فعالیت های مهندسی نرم افزار اطلاق می شود که با هدف مدیریت چرخه عمر یک محصول نرم افزاری ، طراحی و برنامه  ...
 30  +43 nofa.ir
متدولوژی تولید نرم افزارفرآیندهای تولید و توسعه درهر پروژه نرم افزاری بسته به متدولوژی و مدل فرآیند ... تاکنون متدولوژی‌های مختلفی بصورت ساختیافته و شئی گرا از جمله ...
 31  ~ r-ahari.irجلسه چهارم-روش هاي توسعه سيستم هاي اطلاعاتيمتدولوژی از سه بخش اصلی تشکیل شده است: 1 – ساختار شکست کار : توسط این بخش می توان فهمید که چه ... اکثر متدلوژی های توسعه سیستم ها بر اساس چرخه زندگی توسعه سیستم شکل گرفته اند که ... فاز اول- برنامه ریزی سیستم (System Planning).
 32  ~ farasam.comگروه فراسام - طراحی و توسعه نرم افزارفراسام با تجربه ای غنی در تولید و توسعه نرم افزار ، مدیریت پروژه و استانداردهای ... ما با استفاده از متدولوژی های تولید نرم افزار Scrum، Agile، RUP و تکنولوژی های ...
 33  ~ aryashomal.irدوره آموزشی مهندسی نرم افزار - دفتر مهندسی آریاشمالدوره آموزشی متدولوژی های چابک (agile ) مهندسی نرم افزار . نوشته شده ... مهندسی نرم افزار چابک تلفیقی از یک فلسفه و مجموعه ای از دستورالعمل های توسعه و تولید است.
 34  -1 ensani.ir
کاربرد متدولوژی " برنامه ریزی سیستم های تجاری" در توسعه سیستم های کاربرد متدولوژی " برنامه ریزی سیستم های تجاری" در توسعه سیستم های اطلاعاتی. کامران فیضی · علیرضا مقدسی. پیوست(ها): کاربرد متدولوژی " برنامه ریزی سیستم ...
 35  +66 webkaran.com
اسکرام ( توسعه نرم‌افزار ) - طراحی وب سایتاسکرام (Scurm) یک متدولوژی افزایشی (Incremental) برای مدیریت پروژه‌های نرم ... مانند تمام متدولوژی‌های Iterative توسعه نرم افزار در اسکرام نیز Time Boxed است، به ...
 36  +6 tnews.ir
استخدام شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگینشرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن) از علاقمندان در حوزه های شغلی ... با فرآیندهای تولید، توسعه و نگهداری نرم افزار و متدولوژی های Agile، آشنا با مفاهیم .
 37  -15 civilica.com
ارائه يك متدولوژي چابك مبتني بر مدل و تست گردان براي توسعه نرم در اين مقاله ي متدولوژي براي توسعه ي نرم افزار هاي تلفن همراه مبتني بر توسعه مدل گران چابك و توسعه ي تست گردان ارائه گرديده است . در متدولوژي پيشنهادي پيش از ...
 38  +23 takfa.ir
BEHPARDAZ.pptتوليد و پشتيباني نرم افزار سفارش مشتري ... در توليد محصول; انجام فرآيند توليد بر اساس متدولوژي ها و روشهاي مهندسي بروز ... نظارت و كنترل پروژه هاي نرم افزاري .
 39  +62 dsi.co.ir
شرکت داده پردازان ساینا - تولید کننده نرم افزار سفارشی و پرتال پورتال ساینا متشکل از یک هسته قدرتمند و مجموعه کاملی از بسته های نرم افزاری ... ابتدا تجزیه و تحلیل فرایند و طراحی فرایند با استفاده از متدولوژی های روز دنیا ...
 40  ~ vhs.irتولید نرم افزار سفارشی - خانهگروه نرم افزاری وی اچ اس آماده انجام پروژه های برون سپاری شده است، ما تمرکز خود را بر ... ما با استفاده از متدولوژی های تولید نرم افزار Scrum، Agile، RUP و تکنولوژی های ...
 41  +59 tosan.com
استخدام - توسنآشنایی با مفاهیم Object Oriented; تسلط به Java SE و برنامه نویسی اندروید; آشنایی
 42  -7 tavanir.org.ir
4 ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭼﺮﺧﻪ زﯾﺴﺖ و ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه در ﻣﺘـﺪوﻟﻮژی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ، ﺗﺒﻌﯿـﺖ از ﻣـﺴﺘﻨﺪات. CDM. اوراﮐﻞ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ ... ﻫﺎی ﻓﺮآورده. ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﮐﻠﯿﺎت و ﺗﻌﺎرﯾﻒ. -. ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﻫﺎ. -. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ. -. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ.
 43  ~ debugger.blogfa.comخلاصه دروس - Debugger Girlsبراي مثال مدل شي گرا و يا مدل ساخت يافته در توسعه نرم افزار دو متدولوژي توسعه نرم ... فرآيند مهندسي نرم افزار مجموعه اي از قدم هاي قابل پيش بيني براي توسعه نرم ...
 44  +49 sid.ir
عنوان مقاله: مقايسه و تحليل برنامه هاي سوم و چهارم توسعه کلان ورزش اين پژوهش در چهارچوب طرحي توصيفي- تحليلي انجام شد که به مقايسه برنامه سوم و چهارم توسعه استان آذربايجان غربي و تحليل آن با متدولوژي مهندسي ارزش پرداخته است .
 45  ~ rah-tech.irدرباره ی ما - ره تک هوشمند شریفوجود دانش علمی و فنی و قدرت پیاده سازی انواع سیستم های مختلف با پیچیدگی های ... دو و سه بعدی; مسلط به متدولوژی های توسعه نرم افزار و متدولوژی مهندسی شده ره تک.
 46  ~ opensourceiran.irمرکز مل توسعه و بکارگیری نرم افزارهای بوم و آزاد/متن باز ایرانک در خصوص توسعه و بکارگیری نرم افزارهای بوم و حمایت از طرح های پژوهش مرتبط. + تصویب ..... این ابزار بر اساس متدولوژی های توسعه آزاد/متن باز و به سفارش سازمان.
 48  -12 nsresfahan.org
نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزارآشنايي با نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار (نماتن). 2 ... بخش سوم) تشريح طرح توصيف متدولوژي همراه با مثال. تاريخچه ... مشاوره پروژه های نرم افزاری .
 49  +27 parsilatex.com
book.texعلت موفقیت متدولوژی‌های چابک، توانایی پاسخگویی به تغییرات در هر مرحله از توسعه نرم‌افزار می‌باشد. بنابراین یکی از محدودیت‌های متدولوژی‌های سنگین‌وزن، عدم ...
 50  -18 developercenter.ir
كتاب فارسي معرفي RUP (چارچوب فرايند توليد سيستم هاي نرم افزاري 15 ژانويه 2007 ... RUP، متدولوژی ارائه شده توسط شرکت Rational، پرکاربردترین فرآیند تولید و توسعه نرم افزاری در دنیای کنونی است و به عنوان یک استاندارد ...
 51  ~ ahmadkeshavarz.persianblog.irxp و مراحل تولید نرم افزار درمتدولوژی xp - علوم ارتباطات8 ژانويه 2012 ... XP یک متدولوژی Lightweigt برای تیم‌هایی با اندازه کوچک یا متوسط است که در محیطی با ... یک رویکرد قانونمند و سنجیده برای توسعه نرم‌افزار می‌باشد. ... توسعه افزایشی و تکراری; • انجام تست ‌های Unit و Regression به صورت مستمر و ...