Please wait for loading...مشخصه درس مورد نظر

keyword competition rating: 1.0 / 5.0

/
 1  +5 ut.ac.ir
راهنماى ارائه درسﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺗﺮﻡ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ، ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺭﺱ ،. ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ... ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺍﺻﻼﺡ. ﺩﺭ ﺳﻄﺮ ﺩﺭﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ . ﻧﻈﺮ ﺍﺻﻼﺡ. ﺷﺪ. ﻩ ﻭ. ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ   ...
 2  +5 qiau.ac.ir
ثبت نام با کد مشخصهجهت انتخاب واحد با کد مشخصه از معاونت آموزشي/ ثبت نام/ انتخاب واحد با کد مشخصه ... همانطور که در شکل زير مشاهده مي نماييد براي اخذ درس ، کد مشخصه درس موردنظر را در  ...
 3  -2 iauksh.ac.ir
راهنمای ثبت نام اینترنتیپس از ورود به سیستم جهت انتخاب واحد دروس مورد نظر ، وارد صفحه انتخاب واحد شده و برای اخذ دروس خود مشخصه درس مورد نظر را در جدول تعبيه شده وارد و دکمه ذخيره درس را  ...
 4  ~ 217.219.120.114راهنمای نحوه پرداخت شهریه و انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد 14-در صورتی که مشخصه دروس ورد نظر را می دانید آنها را یکی یکی در قسمت مشخصه درس مورد نظر از کادر زیر وارد کرده و سپس روی دکمه ذخیره درس کلیک کنید.
 5  -1 isfpnu.ac.ir
نحوه استفاده از سایت گلستان - دانشگاه پیام نور مرکز وزواندرزیر این قسمت ، انتخاب سریع است که با ورود شماره گزارش مورد نظر در قسمت شماره ... در قسمت مشخصات درس روی علامت سوال کلیک کرده و از جدول باز شده درس مورد نظر را   ...
 6  -4 hidajiau.ac.ir
راهنمای انتخاب واحد اینترنتی - "شماره دانشجویی" به عنوان نامﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب درس ﻣﻮرد ﻧﻆـﺮ اﺑﺘـﺪا. ﻋﻼﻣﺖ. +. ﮐﻨﺎر درس را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ھﺎى آن درس ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﻮد ﺳـﭙﺲ ﻣﺸﺨـﺼ. ﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻆـﺮ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ و ﺳـﭙﺲ. دروس ﺑﻌﺪى را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  ...
 7  -4 jia.ac.ir
راهنمای ثبت نام اینترنتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم9 سپتامبر 2012 ... برای انتخاب درس مورد نظر ابتدا علامت + کنار درس را کلیک نمایید تا کلیه مشخصه های آن درس نشان داده شود سپس مشخصه مورد نظر را انتخاب نمایید و  ...
 8  -3 iaufala.ac.ir
ورود به سیستم اطلاع رسانی دانشجویاندر صورتی که مشخصه درس خود را نمیدانید بر روی لست دروس ارائه شده کلیک نمایید. درس مورد نظر را انتخاب نمایید ،سپس دکمه ثبت دروس انتخاب شده را کلیک نمایید.
 9  +8 shirazu.ac.ir
مشخصات درسبا استفاده از اين صفحه مشخصات هر درس شامل نام ، تعداد واحد، نوع نمره، شماره ي ... شود به اين مفهوم مي باشد که دانشجو براي اخذ درس مورد نظر بايد درس پيش نياز را حتما در  ...
 10  ~ iau-hidaj.ac.irراهنمای انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه آزاد هیدجبرای انتخاب درس مورد نظر ابتدا علامت + کنار درس را کلیک نمایید تا کلیه مشخصه های آن درس نشان داده شود سپس مشخصه مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس دروس بعدی را  ...
 11  -2 mshdiau.ac.ir
انتخاب واحد - دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهدوارد کردن کد مشخصه درس براى عمل حذف درس يا اضافه کردن درس يا انتخاب دكمه ... وارد شود و يا مربوط به گروه آموزشى دانشجو نباشد ، درس مورد نظر پذيرفته نخواهد شد .
 12  +88 dte.ir
راهنماي سیستم دانشجویي دانشگاه فردوسی مشهدهمچنين دانشجو بايد ساير اطلعات مثل مشخصات فردي و تحصيلي خود را هر چند وقت .... دانشجو می تواند از ليست دروس پيشنهادی درس موردنظر خود را انتخاب و گروه مربوطه را  ...
 13  +37 iust.ac.ir
راهنمای امکانات سیستم گلستانﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻭ ﮔﺬﺭﻭﺍﮊﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ..... ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺮﻩ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺭﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . •. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ  ...
 14  +87 mums.ac.ir
راهنمای سیستم انتخاب واحد دانشجوییسایر مشخصات دروس مانند روز و تاریخ برگزاری درس و امتحان آن مانند با نگهداشتن ... این لیست به دانشجوکمک می کند تا هنگام انتخاب واحد درس مورد نظر خود بهمراه گروه  ...
 15  +85 iiauac.ir
تابلوی اطلاعیه ها و اعلانات - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرزبان تخصص به عنوان یک درس جبرانی الزامی جهت دانشجویان کارشناسی ... مورد نظر ، وارد صفحه انتخاب واحد شده و برای اخذ دروس خود مشخصه درس مورد نظر   ...
 16  -4 85.185.19.36
دانشگاه آزاد اسلامیروش اول: مستقیما مشخصه خود را وارد کرده و کلید تایید را کلیک نمایید. روش دوم: لیست دروس ارایه شده را انتخاب و سپس دروس مورد نظر را انتخاب نمایید. حذف درس : کلید  ...
 17  -1 znu.ac.ir
راهنماي ارائه و مديريت دروس توسط اساتيد در سايت http://zcs.znu.ac.ir استاد درس می تواند در صورت نیاز تغییراتی را در مشخصات درس مانند نام درس ، نام کوتاه درس ، فرمت و ... انجام دهد. برای این کار پس از ورود به سیستم، بر روی درس موردنظر   ...
 18  +82 217.219.151.5
اطلاعیه آموزشیانتخاب درس : لیست دروس ارایه شده را انتخاب و سپس دروس مورد نظر را انتخاب نمایید . ... دانشجویان بایستی حتما بر اساس مشخصه درس انتخاب واحد شده در کلاس حضور  ...
 19  +81 d-iau.ac.ir
راهنمای سیستم خدمات اینترنتی دان - ورود به سایت اصلی دانشگاه5- وارد کردن کد مشخصه درس براي عمل حذف درس يا اضافه کردن درس يا انتخاب دكمه قطعي ... شود و يا مربوط به گروه آموزشي دانشجو نباشد ، درس مورد نظر پذيرفته نخواهد شد .
 20  +81 pnu.ac.ir
راهنمای تصویری انتخاب واحدﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درس ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ . از راﻫﻨﻤـﺎي دروس اراﺋـﻪ. ﺷـــﺪه. و ﻓﺸـــﺮ. دن. ﮔﺰﻳﻨـــﻪ. درس . اﻧﺘﺨﺎﺑ. ﻲ. ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎ. ي. درﺳ . ﻲ. اﺿﺎﻓﻪ. ﻣﻲ ﮔﺮدد . -4. در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي درﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اراﺋﻪ درس ﻧﻤﺎﻳﺶ  ...
 21  -8 iaumahallat.ac.ir
New Page 2 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلاتحال شما می توانید با کلیک بر روی کلمه اخذ مقابل درس مورد نظر جدول مشخصات گروه های ارائه شده آن درس در لیست دیگری را مشاهده نمائید ، در این جدول مشخصاتی از قبیل  ...
 22  +78 yazd.ac.ir
راهنمای ارائه درس - گلستانﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ. ﻴﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ،. ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. ﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻴ. ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳ. ﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ . ﺩﺭﺱ ... ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﯼ ... ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍ. ﺮﻭﻩ. ﻫﺎﯼ. ﺩﺭﺱ . ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ: ﺷﻮﺩ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻳﮏ. ﮔﺮﻭﻩ. ۰۱. ، ﮔﺮﻭﻩ.
 23  -4 iaubc.ac.ir
راهنمای استفاده از سامانه دانشجوییﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﺩﺭﺱ . ﻴﺩﺍﻧ ﻲﺭﺍ ﻣ. ﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺩﺭﺱ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﻠ. ﻴ. ﺮﻩ ﻴﺪ ﺫﺧ. ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﻔﺸﺎﺭ. ﻳ. ﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺭﺍ ﻧﻤ. ﺗﻮﺍﻧ ﻲﺪ ﻣﻴﺩﺍﻧ ﻲ. ﺍﺯ ﺪ ﻴـ. ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺱ ﻣـﻮﺭﺩ . ﻧﻈﺮ ﺭﺍ  ...
 24  +77 qhu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیثجهت مشاهده و مدیریت دروس الکترونیکی ابتدا باید کاربر مورد نظر خود را برای ورود به ... پس از انتخاب موارد بالا از منوهای بازشو، مشخصات زیر که مرتبط با درس مورد نظر   ...
 25  +1 modaresanesharif.ac.ir
نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت (سراسری)در ابتدای هر فصل خلاصه‌ای از مطالب مورد نیاز برای حل تست‌های طبقه‌بندی شده مربوط به
 26  ~ balagar.persianblog.irتوضیح سیستم دانا - دانستنیها - بالاگر2 دسامبر 2012 ... ۹- اکنون می توانید در پنجره اسامی دانش آموزان دانش آموز مورد نظر را ( بدون .... ۳-دروس مورد نظر را در قسمت مشخصات درس گروهها بصورت غیر حضوری  ...
 27  -9 modares.ac.ir
راهنمای دانشجو - دانشگاه تربیت مدرس6 نوامبر 2012 ... سمت راست صفحه / منوی تنظیمات / تنظیمات مشخصات فردی من ... این کاربران برای دسترسی به درس مورد نظر خود تنها کافیست یک بار رمز ثبت نام را  ...
 28  +73 217.219.107.150
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد فیروزآبادروش اول: مستقیما مشخصه خود را وارد کرده و کلید تایید را کلیک نمایید. روش دوم: لیست دروس ارایه شده را انتخاب و سپس دروس مورد نظر را انتخاب نمایید. حذف درس : کلید  ...
 30  +71 iauyazd.ac.ir
اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺗﻘﻮﻳﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ درﺳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. : ﻟﻴﻜﻦ در ... و ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺼﻪ دروس. ﻣﻮردﻧﻈﺮ . -7. ﺑﺎزﮔﺸﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ و ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻟﻴﻨﻚ. اﻧﺘﺨﺎب. واﺣﺪ.
 31  +70 semnan.ac.ir
مرکز آموزش مجازی دانشگاه سمنان - سوال و جوابابتدا دانشجويان بايد در بازه انتخاب واحد اقدام به انتخاب درس مورد نظر نموده ( درس ... بر روي آیکن درس مجازي انتخاب شده مي توان گزينه مشخصات را کليک کرده و نسبت به  ...
 32  +69 guilan.ac.ir
نحوه انتخاب واحدازطريق اينترنتمشخصات کاربري خود را چک کنيد. بعد از ورود به ... اين ليست به دانشجوکمک مي کند تا هنگام انتخاب واحد درس مورد نظر خود بهمراه گروه مربوطه را براحتي انتخاب کند.
 33  -1 magiran.com
magiran.com: شناسنامه مجله تازه هاي پژوهش در برنامه ريزي درسيmagiran.com: شناسنامه مجله تازه هاي پژوهش در برنامه ريزي درسي ... مشخصات نشريه · آخرين شماره · آرشيو شماره هاي گذشته ... کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد. جستجو در:.
 34  +32 ashiyane.org
به دست آوردن مشخصات فرد مورد نظر - Ashiyaneسلام.دوستان خسته نباشید. سایت یا نرم افزاری رو میشناسید که با گرفتن نام و نام فامیلی افراد مشخصات کامل اون شخص رو در اختیار ما بزاره؟
 35  ~ imenibehdasht.blogfa.comبهداشت وایمنی کار سیستان وبلوچستاناز کلیه هنر آموزان شاخه فنی حرفه ای وکار دانش به ویژه مدرسین درس بهداشت وایمنی کار جهت شرکت در ... 4- مشخصات وسایل حفاظت فردی مورد استفاده در کارگاه مورد نظر .
 36  +64 zand-ihe.ir
دریافت فایل راهنمای پیش انتخاب واحد اینترنتیتذکر2 : در مرحله پیش انتخاب واحد صرفا نام دروس صرف نظر از زمان، مکان و استاد
 37  +10 tums.ac.ir
برنامه درسي رشته كارشناسي پيوسته مامايي - صفحه اصليمشخصات كلي برنامه و محتواي دروس دوره كارشناسي پيوسته مامايي بشرح زير به ... كه در طي جلسات متعدد هفتگي آموزش مورد نظر انجام مي يابد و يكسال آخر فقط به شكل  ...
 38  -1 78.38.78.131
نحوه انتخاب واحدازطريق اينترنت - ورود به سيستم مديريت امور آموزشي 8- پس از نوشتن کد درس و کد گروه در خانه‌هاي مربوط به خود و كليك كردن بر روي کلید اضافه به لیست، نام درس و مشخصات آن در قسمت لیست "دروس مورد نظر شما" قبل از  ...
 39  -4 mahshahr-aut.ac.ir
مراحل گام به گام آماده سازي راياپس از ورود به پورتال كلاس بر روي علامت + سمت چپ دكمه حاوي عنوان درس مورد نظر .... با كليك بر علامت "+" در سمت چپ نام هر درس ، مشخصات آن درس در زير آن دكمه نمايش مي  ...
 40  ~ dana2534.blogfa.comپرسش و پاسخ - معاونين اجرايی ناحيه 3 استان قمبا وجود اینکه امسال پایه دوم تجربی در مدرسه تشکیل نشده آیا درس زیست 1 را .... ۳- دروس مورد نظر را در قسمت مشخصات درس گروهها بصورت غیر حضوری تعریف می کنیم .
 41  -13 sharif.ir
General Mathematics I - denaنمره نهایی ریاضی 2 گروه دکتر بحرینی نتیجۀ تقاضا های تجدید نظر به این موارد اضافه
 42  ~ iauc.ac.ir
راهنمای ثبت نام اینترنتی و پرداخت شهریه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺨﺼﻪ دروس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻗﺒﻞ دارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً وارد. ﻧﻤﻮده و ﺑﺮروی ذﺧﯿﺮه درس ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . روش دوم. : روی ﮔﺰ. ﯾﻨﻪ. ﻟﯿﺴﺖ دروس اراﺋﻪ ﺷﺪه. ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪﺗﺎ ﻟﯿﺴﺖ دروس اراﺋﻪ ﺷﺪه  ...
 44  +56 jbh.ac.ir
فرم شناسنامه کتاباگر كتاب درسي يا كمك درسي است براي چه مقطع تحصيلي مناسب است؟ كارداني o ... در صورت آري نام و مشخصات علمي، آدرس و شماره تلفن فرد مورد نظر را بنويسيد؟
 45  -7 srttu.edu
فرم داوری اثر (کتاب) - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیمشخصات حساب بانكي (ترجيحاً بانك تجارت) و يا شماره كارت اعتباري: ... در صورتي كه اين اثر درسي يا كمك درسي است آيا با سرفصلهاي جديد رشته مورد نظر تطابق دارد؟
 46  -1 nezammohandesi.ir
اطلاعيه ثبت نام دردوره هاي آموزشي ويژه ارتقاء پايهآدرس و مشخصات موسسات آموزشي طرف قرارداد : ... -به محض تکمیل ظرفیت هر درس (در مرحله ثبت نام) برنامه زمانبندي آن درس حداقل يك هفته قبل از شروع .... درغير اينصورت تا زمان تكميل ظرفيت در موسسه مورد نظر ، مي بايستي منتظر بماند.
 47  -18 glp.net
پلان درسی فصل وار - HEPعنوان یک مفصل آن مشخصات عمومی وطبقه بندی با کتریا می باشد . ... فصل درسی مورد نظر را با طرح سوالات جواب کوتان امتحان صنفی ، مباحثه ومناقشه ، کارهای گروپی  ...
 48  +34 iausep.com
پرسش و پاسخ همكاران - پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزشي دانشگاه آزاد پاسخ : ضمن تشکر از دقت نظر مدیر محترم آموزش واحد مذکور به اطلاع میرساند مفاد
 49  +51 abzums.ac.ir
فايل راهنماي آموزشي - دانشگاه علوم پزشكي البرزمشخصات کاربري خود را چک کنيد. بعد از ورود به ... اين ليست به دانشجوکمک مي کند تا هنگام انتخاب واحد درس مورد نظر خود بهمراه گروه مربوطه را براحتي انتخاب کند.
 50  ~ bonab-samacollege.irنحوه انتخاب واحد اينترنتيوارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﻣﺸﺨﺼﻪ درس ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺣﺬف درس ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن درس و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ درج. ﻣﺸﺨﺼﻪ . درس ... اﮔﺮ ﮐﺪ درس اﺷﺘﺒﺎه وارد ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 51  ~ raad-ac.irمرکز آموزش علمی کاربردی رعد | مدارك مورد نياز جهت ثبت ناممدارك مورد نياز جهت ثبت نام. اصل وكپي شناسنامه از تمام صفحات(۳سري قطع A۴); اصل وكپي كارت ملي(۳سري قطع A۴); اصل وكپي كارت پايان خدمت براي آقايان(۳سري قطع  ...