Please wait for loading...مشخصه درس مورد نظر

keyword competition rating: 0.5 / 5.0

/
 1  ~ birjand.ac.ir
راهنمای ارائه درسﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺗﺮﻡ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ، ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺭﺱ ،. ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ... ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﺍﺻﻼﺡ. ﺩﺭ ﺳﻄﺮ ﺩﺭﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﮔﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ. ﻧﻈﺮ ﺍﺻﻼﺡ. ﺷﺪ. ﻩ ﻭ. ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ  ...
 2  ~ qiau.ac.ir
ثبت نام با کد مشخصهدانشجویان عزیز، امکان انتخاب واحد با کد مشخصه براي آن فراهم شده است که شما ... همانطور که در شکل زير مشاهده مي نماييد براي اخذ درس ، کد مشخصه درس موردنظر را در کادر ...
 3  ~ iauksh.ac.ir
راهنمای ثبت نام اینترنتیپس از ورود به سیستم جهت انتخاب واحد دروس مورد نظر ، وارد صفحه انتخاب واحد شده و برای اخذ دروس خود مشخصه درس مورد نظر را در جدول تعبيه شده وارد و دکمه ذخيره درس را ...
 4  +7 mshdiau.ac.ir
انتخاب واحد - دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهدوارد کردن کد مشخصه درس براى عمل حذف درس يا اضافه کردن درس يا انتخاب دكمه ... وارد شود و يا مربوط به گروه آموزشى دانشجو نباشد ، درس مورد نظر پذيرفته نخواهد شد .
 5  +1 hidajiau.ac.ir
راهنمای انتخاب واحد اینترنتیﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب درس ﻣﻮرد ﻧﻆـﺮ اﺑﺘـﺪا. ﻋﻼﻣﺖ. +. ﮐﻨﺎر درس را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ھﺎى آن درس ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﻮد ﺳـﭙﺲ ﻣﺸﺨـﺼ. ﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻆـﺮ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ و ﺳـﭙﺲ. دروس ﺑﻌﺪى را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ...
 6  +1 jia.ac.ir
راهنمای ثبت نام اینترنتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم9 سپتامبر 2012 ... برای انتخاب درس مورد نظر ابتدا علامت + کنار درس را کلیک نمایید تا کلیه مشخصه های آن درس نشان داده شود سپس مشخصه مورد نظر را انتخاب نمایید و ...
 7  +1 iaufala.ac.ir
ورود به سیستم اطلاع رسانی دانشجویاندر صورتی که مشخصه درس خود را نمیدانید بر روی لست دروس ارائه شده کلیک نمایید. درس مورد نظر را انتخاب نمایید ،سپس دکمه ثبت دروس انتخاب شده را کلیک نمایید.
 8  -3 isfpnu.ac.ir
نحوه استفاده از سایت گلستان - دانشگاه پیام نور مرکز وزواندرزیر این قسمت ، انتخاب سریع است که با ورود شماره گزارش مورد نظر در قسمت شماره ... در قسمت مشخصات درس روی علامت سوال کلیک کرده و از جدول باز شده درس مورد نظر را  ...
 9  ~ shirazu.ac.ir
مشخصات درسبا استفاده از اين صفحه مشخصات هر درس شامل نام ، تعداد واحد، نوع نمره، شماره ي ... شود به اين مفهوم مي باشد که دانشجو براي اخذ درس مورد نظر بايد درس پيش نياز را حتما در ...
 10  +7 znu.ac.ir
راهنماي ارائه و مديريت دروس توسط اساتيد در سايت http://zcs.znu.ac.ir استاد درس می تواند در صورت نیاز تغییراتی را در مشخصات درس مانند نام درس ، نام کوتاه درس ، فرمت و ... انجام دهد. برای این کار پس از ورود به سیستم، بر روی درس موردنظر  ...
 11  ~ iau-hidaj.ac.irراهنمای انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه آزاد هیدجبرای انتخاب درس مورد نظر ابتدا علامت + کنار درس را کلیک نمایید تا کلیه مشخصه های آن درس نشان داده شود سپس مشخصه مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس دروس بعدی را ...
 12  +7 d-iau.ac.ir
راهنمای سیستم خدمات اینترنتی دان3- انتخاب دروس با نظر گروه آموزشي انجام شود و در صورتيکه دانشجو بدون هماهنگي با گروه
 13  -12 ut.ac.ir
مشخصات کلّ ھای ی و سرفصل درس سنجی دورۀ کارشناسی ارشد علم ١٣٨٨مشخصات کلّ ... شد و از سوی مکاتب مختلف علمی و فلسفی مورد کنکاش قرار مي .... ١٧. ھفته و معادل يك نيمسال تحصيل. ی. است . زمان ھر واحد درس . ی. از نوع نظر . ی. ١٧.
 14  +13 modares.ac.ir
راهنمای ارائه درس - گلستانﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ. ﻴﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ،. ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. ﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻴ. ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳ. ﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ . ﺩﺭﺱ .... ﺩﺭﺱ ﻣﻮﺭﺩ. ﻧﻈـ. ﺳﺘﻮﻥ. " ﺍﻳﺠﺎﺩ. ﮐﻠ ". ﺱ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐـﺮ. ﺭ ﺳﻄﺮ ﺩﺭﺱ ﻣ. ﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﺠ. ﺮ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﮐﻠﻴﮏ. ﺗﻴﺪ.
 15  ~ artqods.blogfa.comچلیپای قدس - نمونه طرح درس بافتمشخصات کلی. نام درس : روش تدريس مباني هنرهاي تجسمي. موضوع درس : بافت وانواع آن و روشهاي ايجاد بافت مجری : تاریخ اجرا : مدت اجرا : 45 دقیقه محل اجرا : منابع مورد نیاز ...
 16  +17 magiran.com
magiran.com: شناسنامه مجله پژوهش هاي برنامه درسيمشخصات نشريه · آخرين شماره ... صاحب امتياز: دانشگاه شيراز با همكاري انجمن مطالعات برنامه درسي . مدير مسئول: دكتر مصطفي ... کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد. جستجو در:.
 17  ~ ehsanehsani.blogfa.comصفحه خانگی احسان احسانی - مشخصات درس ریاضی مهندسی 93922صفحه خانگی احسان احسانی - مشخصات درس ریاضی مهندسی 93922 ... 2) 2 تمرین کامپیوتری بر بستر متلب که در زمان مورد نظر در سایت قرار خواهد ...
 18  ~ karami87.blogfa.comحسابداری، حسابرسی و سرمایه گذاری در بورس - موضوعات درس پروژه مالیحسابداری، حسابرسی و سرمایه گذاری در بورس - موضوعات درس پروژه مالی -
 19  ~ ehsanehsani.irEEhsani Homepage - مشخصات درس ریاضی مهندسی 93922EEhsani Homepage - مشخصات درس ریاضی مهندسی 93922 - Lectures of ... 2) 2 تمرین کامپیوتری بر بستر متلب که در زمان مورد نظر در سایت قرار خواهد گرفت.
 20  -6 mums.ac.ir
راهنمای سیستم انتخاب واحد دانشجوییسایر مشخصات دروس مانند روز و تاریخ برگزاری درس و امتحان آن مانند با نگهداشتن ... این لیست به دانشجوکمک می کند تا هنگام انتخاب واحد درس مورد نظر خود بهمراه گروه ...
 21  +79 zanjansadra.ir
گام اول: مشخصات کلی طرح درس4- بدون استفاده از كتاب لايه‌هاي هوا را با حداكثر يك مورد اشتباه ترسيم مي‌كند ... او گذاشته مي‌شود نحوه قرارگيري لايه‌هاي جو را از نظر تغييرات دمايي مرتب مي‌كند.
 22  +16 78.38.78.131
نحوه انتخاب واحدازطريق اينترنت - ورود به سيستم مديريت امور آموزشي 8- پس از نوشتن کد درس و کد گروه در خانه‌هاي مربوط به خود و كليك كردن بر روي کلید اضافه به لیست، نام درس و مشخصات آن در قسمت لیست "دروس مورد نظر شما" قبل از ...
 23  ~ iaubc.ac.ir
راهنمای استفاده از سامانه دانشجوییﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﺩﺭﺱ . ﻴﺩﺍﻧ ﻲﺭﺍ ﻣ. ﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺩﺭﺱ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﻠ. ﻴ. ﺮﻩ ﻴﺪ ﺫﺧ. ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﻔﺸﺎﺭ. ﻳ. ﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺭﺍ ﻧﻤ. ﺗﻮﺍﻧ ﻲﺪ ﻣﻴﺩﺍﻧ ﻲ. ﺍﺯ ﺪ ﻴـ. ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺱ ﻣـﻮﺭﺩ . ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ...
 25  +75 porsyar.com
فروردین 1392 - تعلیم وتربیت - جدول مشخصات دوبعدی درس در اين طرح درس از اين الگو در قسمت رفتار ورودي وارزشيابي تشخيصي استفاده نموده ايم.(ارائه پيش سازمان دهنده ،ارائه مطالب يا وظيفه مورد نظر يادگيري،تحكيم سازمان ...
 26  +61 sharif.edu
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﻠﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺩﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ... ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄ. ﻳﻴﺪ.
 27  ~ maisam.blog.irآموزش کامپیوتر :: درس دوم Access22 فوریه 2013 ... فیلد کوچکترین بخش معنی دار اطلاعات ذخیره شده در یک بانک اطلاعاتی است که به یک ویژگی یا مشخصه از موجودیت مورد نظر مربوط می شود. در جداول ...
 28  +39 ui.ac.ir
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دروس دوره ـ ﻗﺪرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺮق ( - دانشگاه اصفهاندر اﯾن ﻗﺳﻣت ﺟداول ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﻲ و ﭘژوھﺷﻲ دوره ﭘس از ﺑﺎزﻧﮕري در ﻣورد دروس. اﺻﻟﻲ، ﺗﺧﺻﺻﻲ ... از واﺣدھﺎي درﺳﻲ ﺧود را ﺑﺎ ﻧظر اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ و ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮐﻣﯾﻟﻲ از ﻟﯾﺳت دروس اﺧﺗﯾﺎري.
 30  +35 teknolojya.blogfa.com
گروه تكنولوژي وگروههاي آموزشي ابتدايي - شيوه نامه درس پژوهیامكانات مورد نياز براي مجري درس ،زمان انجام فيلمبرداري،تعيين دبير تيم و. ... در ادامه معلمان عضو گروه با ديدي انتقادي درباره ي قسمت هايي از درس كه از نظر آنان مشكل داشته است صحبت مي نمايند . لذا تمركز ... ارسال آمار و مشخصات گروه درس پژوهي به استان.
 31  ~ oloom-ahar.blogfa.comعلوم تجربی راهنمایی متوسطه - اهر - نمونه طرح درس و روش های فعال تدریسمشخصات كلي طرح درس ... 1 -ساختمان سلول های گیاهی و جانوری را با رسم شکل نشان دهندو از نظر شکل ظاهری آنها را از هم تشخیص دهند. ..... براي انجام چنين کاري، لازم است ابتدا محتواي درس يا عناوين مورد تدريس و ساير فعاليت هاي آموزشي با احتساب فرصت ...
 32  ~ motaleatavaj.blogfa.comمطالعات - نمونه ای ازطرح درس - گروههای آموزشی آوجمشخصات كلی طرح:دراين قسمت نام درس ، موضوع درس ،كلاس مورد نظر ،صفحه يا صفحات مورد تد ريس وساير مشخصات است كه يك معلم آن ها رابرای خودش مشخص می كند.
 33  ~ irit.irتحليل مشخصه ها و نيازمنديهاي برنامه درسي نخبه پرور براي پرورش تحليل مشخصه ها و نيازمنديهاي برنامه درسي نخبه پرور براي پرورش بومي نخبگان و تعديل
 34  +13 glp.net
پلان درسی فصل وارعنوان یک مفصل آن مشخصات عمومی وطبقه بندی با کتریا می باشد . ... فصل درسی مورد نظر را با طرح سوالات جواب کوتان امتحان صنفی ، مباحثه ومناقشه ، کارهای گروپی ...
 35  +65 shoushtar-samacollege.ir
آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻤﺎ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ 92 - 93 ﻧﯿﻗﺮارداد ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﯿﻦ آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻤﺎ ﺷﻮﺷﺘﺮ و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪرﯾﺲ ﻃﺒﻖ ... ﺣﻘﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﻪ درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 36  +64 kntu.ac.ir
سامانه دروس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیسپس از طريق "ويرايش مشخصات فردی"، آدرس پست الکترونيکی خود را اصلاح ... درس مورد نظر را با توجه به مقطع تحصیلی (کارشناسی/تحصیلات تکمیلی) پیدا کنید.
 38  -14 qhu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیثجهت مشاهده و مدیریت دروس الکترونیکی ابتدا باید کاربر مورد نظر خود را برای ورود به ... پس از انتخاب موارد بالا از منوهای بازشو، مشخصات زیر که مرتبط با درس مورد نظر  ...
 39  ~ kaeg.blogfa.comكارگاه آموزشي مجازي طراحي سوالات مفهومي واستاندارد - گروه آموزشی درس 1-22:چنانچه پاسخ سؤالي از منبع خاصي مد نظراست در متن سؤال به منبع مورد نظر اشاره شود. ... 3- مشخصات ظاهری سوالات 1- 3: مشخصات سربرگ رعایت شود . 1- نام و نام ...
 40  +60 tebyan.net
ده قدم برای نوشتن یک طرح درس خوب - تبیان1- بدیهی است اولین چیزی که باید در نظر بگیرید، موضوع درس است.
 41  +13 taftiau.ac.ir
راهنمای نحوه انتخاب واحد(ثبت نام) و حذف و اضافه(ترمیم) در سامانه آموزش28 ژانويه 2009 ... شامل مشخصات اصلی دانشجو، واحد گذرانده، معدل معیار، واحد گذرانده ترم ... در این موارد کاربر می تواند گروه درسی مورد نظر خود را در ستون (گروه) وارد نماید.
 42  -3 mahshahr-aut.ac.ir
مراحل گام به گام آماده سازي راياپس از ورود به پورتال كلاس بر روي علامت + سمت چپ دكمه حاوي عنوان درس مورد نظر .... با كليك بر علامت "+" در سمت چپ نام هر درس ، مشخصات آن درس در زير آن دكمه نمايش مي ...
 43  -6 tums.ac.ir
برنامه درسي رشته داروسازي عمومي - قسمت اول - صفحه اصليمشخصات كلي برنامه ..... اين دروس به عنوان دروس غير اصلي (Non core) در نظر گرفته شده است دانشجو مي‌تواند برحسب ..... كاربرد عملي قوانيني كه به صورت تئوري تدريس گرديده و همچنين آموزش وسائل مورد استفاده در داروسازي مد نظر اين درس مي‌باشد.
 44  +57 85.185.24.70
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهراروش اول: مستقیما مشخصه خود را وارد کرده و کلید تایید را کلیک نمایید. روش دوم: لیست دروس ارایه شده را انتخاب و سپس دروس مورد نظر را انتخاب نمایید. حذف درس : کلید ...
 45  +55 vavp.ir
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻃﺮح درس روزاﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﺷﺎﺧﻪ :وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. 1. دﻗﻴﻘﻪ. 2. دﻗﻴﻘﻪ. 2. دﻗﻴﻘﻪ ... ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ از ﺗﺮم ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻣﺮور درس ﺟﻠﺴﺎت. ﻗ. ﺒﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ... ﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁن را ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ و روال ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺮاﯼ ﺁن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﮔﻴﺮم. از(. 2. ﻧﻤﺮﻩ. ).
 46  +54 semnaniau.ac.ir
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻋﻤﺮان ﺟﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺳﯽ رﺷﺘﻪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻋﻤﺮان ... درس . ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﯽ. ﭘﯿﺶ. ﻧﯿﺎز. اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ. (1. ﻣﺒﺪا و ﻣﻌﺎد. ) 2. -. اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ. (2. ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ. ) .... ﻧﮕﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ دروس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺟﻬﺖ ﻓﺎرغ.
 47  -17 iauyazd.ac.ir
اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺗﻘﻮﻳﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ درﺳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. : ﻟﻴﻜﻦ در ... و ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺼﻪ دروس. ﻣﻮردﻧﻈﺮ . -7. ﺑﺎزﮔﺸﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ و ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻟﻴﻨﻚ. اﻧﺘﺨﺎب. واﺣﺪ.
 48  ~ mohsenforoutan.blogfa.comگروه آموزشی دوره ابتدایی - سنجش وارزشیابیجدول پیشنهادی بودجه بندی و بارم بندی موضوعات کتاب درسی فارسی (بخوانیم وبنویسیم) .... جدول مشخصات آزمون به ايجاد تعادل بين آموزش و سنجش كمك مي‌كند. .... ارزشيابي به اين منظور به‌كار مي‌رود كه تعيين شود آيا هدف‌هاي مورد نظر تحقق يافته‌اند يا نه.
 49  +52 alzahra.ac.ir
نحوه انتخاب واحدازطريق اينترنتمشخصات کاربري خود را چک کنيد. بعد از ورود به ... اين ليست به دانشجوکمک مي کند تا هنگام انتخاب واحد درس مورد نظر خود بهمراه گروه مربوطه را براحتي انتخاب کند.
 50  +8 hawzah.net
مجلات : کتب درسی حوزهآشنایی با علم درباره تمامی دانش های حوزوی مربوط، در واقع درآمدی بر دانش مورد نظر می .... به طور کلی در مشخصات کتاب درسی ویژگی های اساسی آن باید مد نظر قرار گیرد.
 51  +50 bou.ac.ir
راهنماي سیستم دانشجویي دانشگاه فردوسی مشهد - پورتال دانشجوييهمچنين دانشجو بايد ساير اطلعات مثل مشخصات فردي و تحصيلي خود را هر چند وقت .... دانشجو می تواند از ليست دروس پيشنهادی درس موردنظر خود را انتخاب و گروه مربوطه را ...
 52  +48 gebtedaei.blogfa.com
گروههای آموزشی دوره ابتدایی استان - طرح درس پایه اول ابتداییمشخصات کلی درس 1. هدف های کلی و ... اکثر دانش آموزان متعلق به قشر کارمند هستند و از نظر اقتصادی در سطح متوسط بالا می باشند . .... خوب بچه های عزیز حالا که دروس قبل را خوب یاد گرفتید و چیزهایی هم در مورد درس جدید می دانید می رویم سراغ درس امروز.