Please wait for loading...ครุสภา

keyword competition rating: 5.0 / 5.0

/
 1  ~ ksp.or.th
คุรุสภาmenu ความเป็นมาและหน้าที่. menu วิสัยทัศน์และพันธกิจ; menu ความเป็นมา; menu วัตถุประสงค์ของ คุรุสภา ; menu โครงสร้างสำนักงาน; menu อำนาจหน้าที่ของ คุรุสภา ; menu  
 2  +3 facebook.com
สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา : Khurusapha | Facebookสำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา : Khurusapha, Bangkok, Thailand. 6273 คนที่ถูกใจ · 115 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. วิสัยทัศน์  ...
 3  +3 kroobannok.com
คุรุสภา อบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู - ครูบ้านนอกดอทคอมคณะกรรมการ คุรุสภา ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับหนังสืออนุญาตจาก คุรุสภา ให้ประกอบวิชาชีพครูโดยยังไม่มีใบอนุญาต  ...
 4  -1 wikipedia.org
สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา - วิกิพีเดียสำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา เป็นสำนักเลขานุการของ คุรุสภา เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ มีเลขาธิการ คุรุสภา เป็นผู้บังคับบัญชา มีสำนักงานอยู่ที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา  ...
 5  -1 suksapan.or.th
องค์การค้าของ สกสค. / ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ที่ดีและพลังของแผ่นดินบริเวณหน้าร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ลาดพร้าว ... อ่านเพิ่มเติม... ลิงค์ ที่น่าสนใจ. ศธ. สพฐ. คุรุสภา · สกสค. สสวท. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่าย. บริการของเรา.
 7  +9 thairath.co.th
คุรุสภา รุกจัดประเมิน ก่อนต่อตั๋วครู อัพคุณภาพผู้สอน - ข่าวไทยรัฐออนไลน์3 วันก่อน ... กิตติคุณ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการ คุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา ได้ เตรียมปรับปรุงข้อบังคับ คุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.
 8  +7 korat2.go.th
คุรุสภา เขตพื้นที่สพป.นครราชสีมา เขต ๒ - ข่าว"แจ้งข่าวด่วนค่ะ...ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2556 นี้ สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา เปลี่ยนสถานที่ ในการลงทะเบียนและซักซ้อม ครูอาวุโส ประจำปี 2555 ในการเข้าเฝ้าฯ จากหอประชุม คุรุสภา   ...
 9  ~ ksp-ssk3.comคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 - ประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
 10  +11 google.com
คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 - Google Sitesการต่ออายุใบอนุญาต. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการ คุรุสภา กำหนด ตามประกาศ คุรุสภา “เรื่อง  ...
 11  -4 dailynews.co.th
คุรุสภา คิดเกณฑ์ใหม่ต่อตั๋ว | อ่านความจริงอ่านเดลินิวส์4 วันก่อน ... คุรุสภา คิดเกณฑ์ใหม่ต่อตั๋ว. เตรียมระดมความเห็นผอ.เขตพื้นที่ฯ-ผอ.โรงเรียน คิดหลักเกณฑ์ ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่ ตั้งเป้าเริ่มใช้ในปี 2558. วันพุธ 29  ...
 12  +67 hu.ac.th
คุรุ สภา - บัณฑิตวิทยาลัยสํานักงานเลขาธิการ คุรุสภา สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ... คุรุสภา จัดทําขึ้น เพื่อเปนคูมือสําหรับผูประสงคจะประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพ  ...
 13  -4 cmarea3.go.th
ที่ตั้ง คุรุสภา เขตฯ - คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ที่อยู่ : คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐ อีเมล์ : ksptcm3@gmail.com
 14  +10 obec.go.th
เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2556. เรียน: ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต. เรื่อง: เรื่อง  ...
 15  +14 rmutp.ac.th
ประกาศคณะกรรมการ คุรุสภาอาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๙ แหงขอบังคับ คุรุสภา ... ๑๐/๒๕๔๘ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการ คุรุสภา จึงกําหนดสาระความรูและสมรรถนะ.
 16  ~ ksp-atg.comคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ยินดีต้อนรับขอจงทรงพระเจริญ. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ. คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง. เข้า สู่หน้าหลัก.
 17  -4 chon2.go.th
คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต2 - สพป. ชลบุรี เขต 2คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556". แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา  ...
 18  -4 manager.co.th
จบอะไรก็เป็นครูได้! บอร์ด คุรุสภา ไฟเขียวตั๋วครูชั่วคราว 2 ปี แลกพัฒนาตัว 3 วันก่อน ... บอร์ด คุรุสภา ไฟเขียวปรับเกณฑ์ใบอนุญาตชั่วคราว เอื้อผู้จบทุกสาขา มีโอกาสได้ตั๋วครูอย่าง ถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์เดิม พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฯ  ...
 19  ~ edudean.orgข้อบังคับ คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ศ.๒๕๔๘. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่ง พระราชบัญญัติสภาครู. และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการ คุรุสภา   ...
 20  -9 kkn5.go.th
คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5พัฒนาเมื่อวันที่: 19/02/56 ผู้พัฒนา: นายไพฑูรย์ ลานขามป้อม จำนวนที่เข้าชม: Web Page Hit Counters ครั้ง ติดต่อผู้พัฒนา: kspkkn5@gmail.com. หน้าหลัก  ...
 21  +80 thai2english.com
คุรุสภา - Thai / English dictionary meaning - คุรุสภา ภาษาอังกฤษ แปล Teachers association funeral welfare society. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อน สมาชิก คุรุสภา gaan chaa-bpà-ná-gìt sŏng-krór chûay pêuan sà-maa-chík kú-rút- paa  ...
 22  ~ kurucm.netสำนักงาน สก ส ค.จังหวัด เชียงใหม่สำนักงานคณะกรรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา. สำนักงาน เลขาธิการ คุรุสภา
 23  +59 foursquare.com
คุรุสภา (The Teachers' Council of Thailand) Khurusapha - FoursquareSee 113 photos and 8 tips from 1522 visitors to คุรุสภา (The Teachers' Council of Thailand) Khurusapha. "Low price and low service"
 24  +77 bangkokbiznews.com
กปปส.บุกโรงพิมพ์ คุรุสภา ฉีกบัตรเลือกตั้ง - กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์กกต.เผยกปปส.บุกโรงพิมพ์ คุรุสภา ฉีกบัตรเลือกตั้งเสียหาย ขอเวลาตั้งหลัก หาแนวทางแก้ ปัญหา - หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.
 25  +16 pantip.com
ฝันร้ายกลายเป็นจริง คุรุสภา เปลี่ยน 9 มาตรฐานเป็น 11 มาตรฐาน - Pantiphttp://www.kroothaiban.com/news-id3784.html คุรุสภา คลอดข้อบังคับมาตรฐานวิชาชีพ ครูออกมาแล้วครับ เรียกได้ว่าเป็นไปตามคาด(ของผม) เพียงแต่ไม่นึกว่าจะในปีนี้ สำหรับค.
 26  +75 eduzones.com
คุรุสภา ไฟเขียวตั๋วครูชั่วคราว เอื้อคนจบทุกสาขาสามารถเป็นครูได้ - Eduzones2 วันก่อน ... บอร์ด คุรุสภา ไฟเขียวปรับเกณฑ์ใบอนุญาตชั่วคราว เอื้อผู้จบทุกสาขา มีโอกาสได้ตั๋วครูอย่าง ถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์เดิม พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฯ  ...
 27  ~ ksp-prachin2.comคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษา ปราจีนบุรี เขต ๒ | ข่าวสาร คุรุสภา รวดเร็ว ฉับไว การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ... 2557 - (1/11/2013); ใกล้กำหนดเวลาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คุรุสภา ปี 2556  ...
 28  -2 khaosod.co.th
ม็อบปิดโรงพิมพ์ คุรุสภา ลาดพร้าว ตัดน้ำตัด-ไฟ ไม่ให้พิมพ์บัตรเลือกตั้ง - ข่าวสดเมื่อ 17 ม.ค. ผู้สื่อข่าว "ข่าวสด" รายงานว่า ม็อบกปปส. จำนวนประมาณ 100 คน บุกปิดโรง พิมพ์ คุรุสภา ที่ลาดพร้าว เพราะไม่ต้องการให้พิมพ์บัตรเลือกตั้ง  ...
 29  ~ nsw3.go.thคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓กระดานสนทนา, ติดต่อเรา. January 2014. Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
 30  ~ kan2.go.thรางวัล คุรุสภา - ส พ ป.กาญจนบุรี เขต 2รางวัล คุรุสภา - รางวัลคุรุสดุดี - รางวัลครูดีในดวงใจ - รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาฯ - รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น - รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ...
 31  +69 tsu.ac.th
คุรุสภา - สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา - คณะศึกษาศาสตร์คุรุสภา มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้ (๑) กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 32  +48 perdsorbtoday.com
คุรุสภา เปิดรับสมัครการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ใน ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ คุรุสภา เท่านั้น โดย จะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม 2557 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ มาตรฐานละ 300  ...
 33  -8 myfirstbrain.com
ข้อบังคับ คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (11) (จ) (ฉ) มาตรา 49 และมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการ คุรุ สภา   ...
 34  +67 edurmu.org
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร ทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๗) และมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ. บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการ คุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ .
 35  ~ ska1.go.thระเบียบคณะกรรมการ คุรุสภา วาดวยคณะกรรมการค - สำนักงานเขตพื้นที่ อาศัยมติคณะกรรมการ คุรุสภา ในการประชุมครั้งที่๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่๑๙ สิงหาคม. ๒๕๕๓ และครั้งที่๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการ คุรุสภา จึงวางระเบียบ.
 36  -13 ryt9.com
คุรุสภา -- ข่าว คุรุสภานายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการ ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของศธ. ว่า สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา   ...
 37  +11 prd.go.th
สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา Secretariat Office of the Teachers Council of นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา . สำนักงาน เลขาธิการ คุรุสภา . Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand 128/1 ถนน   ...
 38  ~ phrae1.go.thคณะกรรมการ คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษา | ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ สพป เขตพื้นที่ · คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการ คุรุสภา · รองผู้ อำนวยการสำนักงาน · ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ... คณะกรรมการ คุรุสภา เขตพื้นที่การ ศึกษา.
 39  ~ kham.ac.thประเมินครู คุรุสภา ดีเด่นระดับประเทศ - โรงเรียน ขาม แก่น นครประมวลภาพ การประเมินครู คุรุสภา ดีเด่นระดับประเทศ (สายผู้สอน) คุณครูธนภรณ์ เหล่าคนค้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 load แนวปฏิบัติงานครู <<คลิ๊ก>>  ...
 40  +11 paidoo.net
คุรุสภา - ศูนย์รวมข่าว คุรุสภา - Paidoo.netข่าว คุรุสภา 30 มกราคม พ.ศ. 2557 (3 ข่าว). จบอะไรก็เป็นครูได้! บอร์ด คุรุสภา ไฟเขียวตั๋วครู ชั่วคราว 2 · คุรุสภา รุกจัดประเมิน ก่อนต่อตั๋วครู อัพคุณภาพผู้สอน
 41  +43 mthai.com
คุรุสภา เปิดอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน มีนาคม 2557Tweet · คุรุสภา . คณะกรรมการ คุรุสภา ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับหนังสือ ... และได้ขอรับรองความรู้วิชาชีพครูจาก คุรุสภา แล้ว แต่ยังผ่านการรับรองไม่ครบ 9 มาตรฐาน   ...
 42  ~ 202.143.173.5คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 321 / ต.ค. / 2555 : ประกาศ. การส่งผลงานวิจัย การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของ คุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ [ เข้าชม/comment 255/0 ]  ...
 43  +57 mocyc.com
โกดัง ดรีม คุรุสภา สวยๆเดิมๆ มีเยอะ ส่งทั่วไทย 9500 ทะเบียนพร้อมโอน ดูรถ 1 วันก่อน ... ดรีม คุรุสภา ตูดเป็ด คันละ9500 ไม่รวมจัดส่ง โทรมาสอบถามได้ครับ รถมีเยอะมาก มีหลายรุ่น ราคามิตรภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม รถอัตเดรทใหม่ล่าสุด  ...
 44  +56 prachatai.com
กปปส.ปิดล้อมโรงพิมพ์ คุรุสภา -สั่งให้หยุดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเป็นวันที่ 2 | ประชา แกนนำ กปปส. ห้าแยกลาดพร้าวเคลื่อนขบวนไปปิดล้อมโรงพิมพ์ คุรุสภา เป็นวันที่ 2 เรียกร้อง ให้ยุติการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง-ตัดน้ำตัดไฟโรงพิมพ์  ...
 45  -1 sesao1.go.th
ค ส พ ท.ก ทม.1 - สพม.1คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๑ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจ ส่งผล งานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๕๖ ภายในวันศุกร์ที่ ๕   ...
 46  -10 kruthai.info
สารจากประธานกรรมการ คุรุสภา เนื่องในวันครู ปี 2557 - ครูไทยครูเฉย มองการเมืองเพียงแสวงหาตำแหน่งหน้าที่ จากผอ.โรงเรียนเล็ก สู่โรงเรียนใหญ่ ได้ชื่อ ดัง ยิ่งเยี่ยม ครูบอกว่าเป็นครูดีไม่เลือกข้างพร้อมเป็นขี้ข้ารับใช้รัฐบาล  ...
 47  ~ se-ed.com
คู่มือเตรียมทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพของ คุรุสภา - ซีเอ็ดรวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพของ คุรุสภา พร้อมแบบ ทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง  ...
 48  -5 ru.ac.th
ประกาศคณะกรรมการ คุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรอง ... - คณะศึกษาศาสตร์ประกาศ คุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ วิชาชีพ ข้อ ๑๓. ที่ก าหนดให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ คุรุสภา ให้การรับรอง.
 49  ~ satriwit3.ac.thข้อบังคับ คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และ จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ 1) ใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูก ต้อง. 2) ใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ  ...
 50  +27 kapook.com
คุรุสภา เปิดให้เสนอชื่อ หนึ่งแสนครูดี 2556 วันที่ 20 มิ.ย ... - Education - กระปุกหนึ่งแสนครูดี 2556 คุรุสภา เปิดให้เสนอชื่อ หนึ่งแสนครูดี 2556 วันที่ 20 มิถุนายน-31 กรกฎาคมนี้ อ่านรายละเอียด หนึ่งแสนครูดี 2556 ที่นี่.