Please wait for loading...นิรนัย อุปนัย คือ

keyword competition rating: 2.5 / 5.0

/
 1  ~ 202.28.25.19ความแตกต่างของการให้เหตุผล นิรนัย - อุปนัยความแตกต่างของการให้เหตุผล นิรนัย - อุปนัย . การให้เหตุผลแบบ อุปนัยคือ การอ้างอิงจาก ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างที่เป็นทํานองเดียวกัน ไปสู่การสรุปเป็น. หลักการ กฎเกณฑ์ สูตร หรือ  ...
 2  +1 vcharkarn.com
ขอความหมายของ การให้เหตุผลแบบ นิรนัย และแบบ อุปนัย | เว็บบอร์ด ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 29 มิ.ย. 2549 (17:37) การให้เหตุผลแบบ นิรนัย (Deduction) คือ การนำข้อสรุปที่ได้แล้วไปใช้ในการหาข้อมูลย่อยๆ
 3  -1 gotoknow.org
อุปนัย และ นิรนัย - GotoKnow6 มี.ค. 2007 ... อุปนัย และ นิรนัย มาจากภาษาบาลี ใช้แทนคำว่า induction และ deduction ... ส่วนตัวเราผู้ จะชื้อ มีความเชื่อแบบ อุปนัย นั่น คือ เราลองชิมเงาะจากเข่งเพียง ๔-๕ ...
 5  +96 royin.go.th
อุปนัย กับ นิรนัย - The Royal Institute - Thailandเปิดดูความหมายของ อุปนัย และ นิรนัย จากเว็บ royin.go.th แล้ว ... อุปนัย คือ วิธีการใช้ เหตุผลโดยรวบรวมจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ สรุปเป็นกฎ (induction) เช่น ...
 6  -2 files.wordpress.com
Induction & deduction - WordPress.comอุปนัย (Induction) คือ การอ้างเหตุผลโดยอาศัยหลักฐานจากประสบการณ์ เช่น ส้มตำ ... การ อ้างเหตุผลแบบ นิรนัย เป็นการโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้ออ้างกับข้อสรุป ...
 7  -1 exteen.com
Deduction ( นิรนัย ) induction ( อุปนัย ) - แม่โป้ง - Exteenเคยรู้จักแต่เพียง deduction ( นิรนัย ) และ induction ( อุปนัย ) แต่ 2 ... นัย) ด้วย แล้วอะไร คือ การให้เหตุผลแบบ abduction ลองดู 2 อย่างแรกก่อนว่า คือ อะไร.
 8  +15 slideshare.net
การให้เหตุผล อุปนัย - Slideshareการให้ เหตุผล คือ การที่มนุษย์ รู้ จกใช้ การให้ เหตุผล ัเพือสนับสนุนความเชื่อ ... ็ การให้ เหตุผลแบบ นิรนัย (Deduction) การให้ เหตุผลแบบ อุปนัย (Induction) ...
 10  ~ philoflanguage.wordpress.comการอ้างเหตุผล นิรนัย กับ อุปนัย | ปรัชญาภาษา16 เม.ย. 2013 ... นอกจากจะแปลงานของคานท์แล้ว อีกงานที่ทำมาต่อเนื่อง คือ เขียนหนังสือ "ปรัชญาทั่วไป" ... อันที่จริงวิธีการทั้งแบบ อุปนัย กับ นิรนัย นี้เป็นวิธีการในตรรกวิทยา ...
 11  +2 thaigoodview.com
การให้เหตุผล - ThaiGoodView.com... นั่น คือ จะต้องมีข้อสังเกต หรือผลการทดลอง หรือ มีประสบการณ์ที่มากมายพอที่จะปักใจ เชื่อได้ แต่ก็ยังไม่สามารถแน่ใจในผลสรุปได้เต็มที่ เหมือนกับการให้เหตุผลแบบ นิรนัย ... การ สรุปผลของการให้เหตุผลแบบ อุปนัย อาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สรุป.
 12  ~ math61za.wordpress.comการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย | - หน้าแรก - WordPress.comการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย . 3.1 · 3.2 · 3.3 · 3.4 · 3.5 · 3.6 · 3.7 · 3.8 · 3.9 · 4.0 · 4.1. Share this: Twitter · Facebook. Like this: Like กำลังโหลด... แสดงความคิดเห็น ...
 13  ~ maridsanan48.wordpress.comการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และตัวอย่าง | maridsanan481 มี.ค. 2012 ... ... นั่น คือ จะต้องมีข้อสังเกต หรือผลการทดลอง หรือ มีประสบการณ์ที่มากมายพอที่จะปักใจ เชื่อได้ ... ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการให้เหตุผลแบบ นิรนัย จะให้ความแน่นอน ...
 14  ~ inquiringmind.in.thการวิเคราะห์ข้อมูลของคนเรา ( อุปนัย และ/หรือ นิรนัย ) | Inquiring Mindในช่วงการอบรมที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2 แบบ นั่น คือ วิธีการแบบ นิรนัย (Deductive method) และ วิธีการแบบ อุปนัย  ...
 15  -3 su.ac.th
อุปนัย - e-Learningอริสโตเติลใช้เทอม อุปนัย เพื่อแสดงความเด่นชัดของกระบวนการสร้างข้อเสนอทั่วไปที่ไม่ใช่ นิรนัย . ความหมายของ อุปนัย . 6. คาร์เวธ รีด (Carveth Read) กล่าวว่า อุปนัย คือ  ...
 16  -8 siit.net
อุปนัย กับ นิรนัย ต่างกันยังไง - Siit.net[1], ตรงตัวครับ deduction ลด induction เพิ่ม... อธิบายเป็นเชิงตรรกวิทยา นิรนัย = วิธีการใช้ เหตุผลที่ดําเนินจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย อุปนัย  ...
 17  -1 bu.ac.th
ความรู้ทางการวิจัยเบื้องต้นคําถาม: แนวคิดพื้นฐานหรือปรัชญาของการทําวิจัย คือ อะไร มีอะไรบาง. คําตอบ: ... ลักษณะ ของการใชเหตุผลแบบ นิรนัย คือ ... อุปนัย (Inductive Reasoning). ทฤษฎี. สมมติฐาน.
 18  ~ ajarnpat.comบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย - อาจารย์พัชรา นิติวิทยาศาสตร์ อาญา 5 มิ.ย. 2010 ... การหาเหตุผลนั้นแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การหาเหตุผลแบบ นิรนัย ( Deductive Method ) และ การหาเหตุผลแบบ อุปนัย ( Inductive ) ซึ่งอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้.
 19  -1 google.co.th
การให้เหตุผลแบบ นิรนัย และ อุปนัย - มีคำตอบ - กูรู... เพราะเป็นการอนุมานเกินสิ่งที่กำหนดให้ ซึ่งหมายความว่า การให้เหตุผลแบบ อุปนัย จะต้อง มีกฎของความสมเหตุสมผลเฉพาะของตนเอง นั่น คือ จะต้องมีข้อสังเกต ...
 20  +29 wikipedia.org
การให้เหตุผลแบบ นิรนัย - วิกิพีเดียการให้เหตุผลแบบ นิรนัย ตรงกันข้ามกับ การให้เหตุผลแบบ อุปนัย . ดึงข้อมูลจาก "
 21  ~ mtk.ac.thการ อ้าง เหตุผล - ebookmtkนิรนัย (Deduction) คือ การอ้างเหตุผลที่อาศัยหลักฐานจากความรู้เดิมหรือความจริงทั่วไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น แดงเป็นลุงของดำ แดงเป็นผู้ชาย 2. อุปนัย (Induction) คือ  ...
 22  +4 myfirstbrain.com
เทคนิคการสอนแบบ นิรนัย (Deductive Method) - MyFirstBrain.Comความหมาย วิธีสอนแบบนี้เป็นการสอนที่เริ่มจากภาพรวมลงมาสู่รายละเอียด ตรงกันข้ามกับการ สอนแบบ อุปนัย ที่เริ่มจากรายละเอียดขึ้นไปสู่ภาพรวม ...
 23  +9 mwit.ac.th
การให้เหตุผล (ppt) - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์การให้เหตุผลแบบ อุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริง ... การให้เหตุผลแบบ นิรนัย . การให้เหตุผลแบบ นิรนัย เป็นการให้เหตุผลที่อ้างว่าสิ่งที่กำหนดให้ยืนยัน. ผลสรุป.
 24  +1 ku.ac.th
ข้อเท็จจริงที่พระพุทธศาสนาปฏิเสธตรรกศาสตร์ - ภาค วิชา ปรัชญา และ ศาสนาทั้งหมดนี้ คือ แนวโน้มที่แตกต่างกันระหว่างตรรกศาสตร์แบบ นิรนัย และ อุปนัย ระหว่าง ตรรกศาสตร์ ... ตรรกศาสตร์แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ นิรนัย (Deduction) และ อุปนัย ( Induction) ...
 25  +14 sahavicha.com
แบบทดสอบเหตุผลกับภาษา ๑.เหตุใดสังคมที่เจริญแกระบวนการคิดในการหาข้อสรุปจากเหตุผลที่มีอยู่” คือ นิยามของค าใด. ก. นิรนัย ข. อุปนัย . ค. อนุมาน. ง. อุปมาน. ๖. การแสดงเหตุผลในข้อใดไม่มีข้อสนับสนุน. ก.
 26  ~ kts.ac.thการอนุมาน.pptการอนุมาน อุปนัย และ นิรนัย . การอนุมาน. คือ กระบวนการคิดในการหาข้อสรุปจากเหตุผลที่มี อยู่. แบ่งเป็น 2 ประเภท. 1. การอนุมานโดยวิธี นิรนัย .
 27  -3 tu.ac.th
หลักตรรกะกับกระบวนการวิจัยหลักตรรกะกับกระบวนการวิจัย. ภาพที่ 1 การใช้วิธีการทางตรรกะแบบ นิรนัย และ อุปนัย ใน กระบวนการวิจัย ... กล่าวโดยสรุปก็ คือ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในลักษณะใดๆ ก็ตาม แท้ที่จริงแล้ว .
 28  -6 baanjomyut.com
ความเป็นมาและรูปแบบของการใช้เหตุผล - หน้าบ้านจอมยุทธดังนั้น รูปแบบการใช้เหตุผลใหญ่ๆ นิยมใช้กันอยู่ 2 ประเภท คือ แบบ นิรนัย และ อุปนัย การใช้ เหตุผลที่ดีหรือสมบูรณ์แบบจึงมีเงื่อนไข 2 ข้อ (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2543: 19-20) คือ  ...
 29  -10 chula.ac.th
สัปดาห์ที่ 11. ตรรกวิทยา. 2. การอ้างเหตุผล คือ อะไร; ความถูกต้องกับความจริง; เกณฑ์ตัดสินความถูก ต้องของการอ้างเหตุผล; ข้อดีข้อเสียของเกณฑ์ นิรนัย และ อุปนัย . 3. การอ้างเหตุผล. ข้ออ้าง.
 30  +1 api.ning.com
2.การให้เหตุผลแบบ นิรนัย - Ningผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง. เข้าใจและใช้การให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย ได้ถูกต้อง ... การให้ เหตุผลแบบ อุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกต ...
 31  +6 vru.ac.th
ปรัชญาพื้นฐาน - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์การวิจัยมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ โดยใช้วิธีการ นิรนัย (Deduction) คือ ... แบบ อุปนัย หรือข้อ สรุปแบบ นิรนัย ปรัชญาในการแสวงหาความรู้ความจริงอาศัยพื้นฐานปรัชญา. วิจัยปฏิฐานนิยม  ...
 32  ~ mathematicsbyyourself.weebly.comความแตกต่างของการให้เหตุผลแบบ นิรนัย - อุปนัย กการให้เหตุผลแบบ อุปนัยคือ การอ้างอิงตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างที่เป็นทานองเดียวกัน ไปสู่ การสรุป ... แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเป็นการเฉพาะได้เรียกว่าการให้เหตุผลแบบ นิรนัย .
 33  +20 samakkhi.ac.th
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เข้าใจและใช้การให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย ได้ถูกต้อง ... เช่นครูถามนักเรียนว่า “วันนี้ทำไม นักเรียนตั้งใจเรียนดีมากเป็นพิเศษ” เหตุผลที่นักเรียนตอบ คือ “เรียนโดยใช้สื่อ CAI ...
 34  +10 nu.ac.th
บทที่ 2 - คณะศึกษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร2.5 แนวทางสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลกับการเรียนรูแบบ อุปนัย . 3.
 35  +66 snru.ac.th
คลิกที่นี่ - สาขา วิชา วิทยาการ สารสนเทศ และ เทคโนโลยีหลักการวิจัยเบื้องต้น: การวิจัย คือ อะไร/คุณลักษณะของงานวิจัย/วัตถุประสงค์และประโยชน์ การวิจัย/ประเภทของงานวิจัย/ .... วิธี นิรนัย - อุปนัย (Deductive-Inductive Method) 5 ขั้น ตอน
 36  +30 cmu.ac.th
บทที่1 การใหเหตุผลแบบ อุปนัย และแบบ นิรนัย ควาบทที่1. การใหเหตุผลแบบ อุปนัย และแบบ นิรนัย . ความหมายของตรรกศาสตร. ตรรกศาสตร  หมายถึง ระบบวิชาความรูที่เกี่ยวของกับความคิดโดยความคิดที่วานี้ ...
 37  -10 hcu.ac.th
Lesson 3.1.1สิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบสารสนเทศใด ๆ คือ การออกแบบระบบที่ดีระบบที่ได้รับการ ... 2 วิธี คือ วิธี อุปนัย (inductive approach) และวิธี นิรนัย (deductive approach) ...
 38  -3 mcu.ac.th
การ อุปนัยเราได้พูดถึงการให้เหตุผลโดยทั่วๆ ไป และได้แบ่งการให้เหตุผลออกไปเป็นแบบใหญ่ๆ ๒ แบบด้วยกัน คือ แบบ นิรนัย (deductive) กับแบบ อุปนัย (inductive) ...
 39  ~ 203.131.222.72หลักตรรกะกับกระบวนการวิจัยหลักตรรกะกับกระบวนการวิจัย. ภาพที่ 1 การใช้วิธีการทางตรรกะแบบ นิรนัย และ อุปนัย ใน กระบวนการวิจัย ... ปัญหาที่สำคัญที่สุดของการวิจัยก็ คือ การแสวงหาความสัมพันธ์ในเชิง.
 41  -21 facebook.com
เขียน"ชีวิต" - อุปนัย กับ นิรนัยคือ อะไรครับ ผมลืม... | Facebookเขียน"ชีวิต" - อุปนัย กับ นิรนัยคือ อะไรครับ ผมลืม... Liu Ping Shu, นางกระเทียม อีกนางลือ, Suchanan Deemee and 11 others like this. Nattapong Wangnanchai Na Nan ...
 42  ~ pakornsit.wikispaces.com4. จงใชการใหเหตุผลแบบ นิรนัย เลือกขอสรุปที่ถูกตอง คําถามจงใชการใหเหตุผลแบบ นิรนัย เลือกคําตอบที่ถูกตอง .... โดยการใหเหตุผลแบบ อุปนัย 4a – 2b + c มีคาเทากับขอใด ... อุปนัย พจนที่11 ของลําดับ คือ ขอใดตอไปนี้.
 43  ~ rncc.ac.thหน่วยที่ 3 การใช้เหตุผลเหตุผล คือ หลักฐานหรือสิ่งที่ยืนยันความเชื่ออย่างใด ... ปรับปรุงวิธีการอ้างเหตุผลแบบ อุปนัย ให้สมบูรณ์ขึ้น ..... จงพิจารณาว่าการให้เหตุผลต่อไปนี้ เป็นการให้เหตุผลแบบ นิรนัย .
 44  ~ lit.ac.thรูปแบบเทคนิควิธีการสอนที่ดี - วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางความหมาย วิธีสอนแบบ อุปนัย เป็นการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ กล่าว คือ
 45  -17 mindmeister.com
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ - MindMeister Mind Mapการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์, การให้เหตุผลแบบ อุปนัย , วิธีการตรวจสอบว่า ผลสรุป สมเหตุสมผล, ... การใหัเหตุผลแบบ นิรนัย คือ วิธีการสรุปความรู้ที่เป็นผลมาจากความรู้พื้นฐาน เดิม.
 47  ~ nutnuntasen.wordpress.comการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และการให้เหตุผลแบบ นิรนัย - The Princessการให้เหตุผลแบบ อุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกต ... การ ให้เหตุผลแบบ นิรนัย เป็นการนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อ ข้อตกลง กฎ ...
 48  +52 amara.org
TXT - Amaraทีนี้ก่อนจะตอบคำถาม, ลองคิดก่อนว่า การให้เหตุผลแบบ อุปนัยคือ อะไร และการให้เหตุผล แบบ นิรนัยคือ อะไร การให้เหตุผลแบบ อุปนัย คือ การดูรูปแบบ หรือการดูแนวโน้ม ...
 49  +3 kku.ac.th
ความรู้พื้นฐานสำหรับการวิจัย - มหาวิทยาลัยขอนแก่นความรู้ที แท้จริง การหาความรู้ตามวิธีของ อริสโตเติล เรียกว่า หลักเหตุผลเชิง นิรนัย ( Deductive ... หลักเหตุผลเชิง อุปนัย (Inductive Reasoning) ซึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  ...
 50  ~ math-thai.blogspot.commath thai people: ระบบเหตุผลทางคณิตศาสตร์30 มิ.ย. 2010 ... การให้เหตุผลแบบ อุปนัย เป็นการให้เหตุผลโดยสรุปผลจากเหตุย่อยๆ หลายๆ เหตุ หรือความรู้ ย่อยๆ หลายๆ ความรู้ ... นั่น คือ ถ้าเหตุผลเป็นจริงหรือถูกต้องผลสรุปก็จะเป็นสิ่งถูกต้องด้วย ... เข้าใจการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย เป็นอย่างดี ชื่นชมค่ะ.
 51  ~ neric-club.comวิธีสอนแบบ นิรนัย - สโมสรสร้างสรรค์ทางเลือกคนแนวใหม่ ตามใจไปค้นฝัน เป็นวิธีสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑ์หรือหลักการต่างๆแล้วให้นักเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ ยืนยัน นั่น คือ การฝึกทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล ...
 52  ~ coziplace.com[Memo] PY107 | Coziplace.comนิรนัย มีความเชื่อเดิมเป็นข้ออ้าง แต่ อุปนัย มีประสบการณ์ (ผัสสะ) เป็นข้ออ้าง ... การสรุปแบบ นิรนัยคือ การ อุปนัย ที่สมบูรณ์ คือ ตรวจสอบทั้งประชากร. โทมัส ฮ๊อปส์ ...
 53  +6 bpi.ac.th
/19 1 32% Zoom In Zoom Out 161 แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 4 หน 3.2 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใหเหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย ได ... 5.1.2 ครูถาม นักเรียนวา ครูกําหนดจํานวนนับใหนักเรียน คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.