Please wait for loading...นิรนัย อุปนัย คือ

keyword competition rating: 2.5 / 5.0

/
 1  ~ 202.28.25.19ความแตกต่างของการให้เหตุผล นิรนัย - อุปนัยความแตกต่างของการให้เหตุผล นิรนัย - อุปนัย . การให้เหตุผลแบบ อุปนัยคือ การอ้างอิงจาก ตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างที่เป็นทํานองเดียวกัน ไปสู่การสรุปเป็น. หลักการ กฎเกณฑ์ สูตร หรือ  ...
 2  +1 gotoknow.org
อุปนัย และ นิรนัย - GotoKnowอุปนัย และ นิรนัย มาจากภาษาบาลี ใช้แทนคำว่า induction และ deduction ตามลำดับ. ... การอ้างเหตุผลแบบ อุปนัย คือ การนำสิ่งที่รู้แล้วบางอย่างแล้วก็สรุปเป็นความรู้ทั้งหมด ...
 3  -1 vcharkarn.com
ขอความหมายของ การให้เหตุผลแบบ นิรนัย และแบบ อุปนัย | เว็บบอร์ด ขอความหมายของ การให้เหตุผลแบบ นิรนัย และแบบ อุปนัย
 4  +1 royin.go.th
อุปนัย กับ นิรนัย - The Royal Institute - Thailandเปิดดูความหมายของ อุปนัย และ นิรนัย จากเว็บ royin.go.th แล้ว ได้รับทราบความหมายแล้ว ... อุปนัย คือ วิธีการใช้เหตุผลโดยรวบรวมจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ สรุปเป็นกฎ (induction) ...
 6  ~ files.wordpress.com
Induction & deduction - WordPress.comอุปนัย (Induction) คือ การอ้างเหตุผลโดยอาศัยหลักฐานจากประสบการณ์ เช่น ส้มตำ ... นี่ คือ รูปแบบของการอ้างเหตุผลแบบ นิรนัย จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า มีข้อความอยู่ 2 ส่วน ...
 7  +4 thaigoodview.com
การให้เหตุผล - ThaiGoodView.com... นั่น คือ จะต้องมีข้อสังเกต หรือผลการทดลอง หรือ มีประสบการณ์ที่มากมายพอที่จะปักใจ เชื่อได้ แต่ก็ยังไม่สามารถแน่ใจในผลสรุปได้เต็มที่ เหมือนกับการให้เหตุผลแบบ นิรนัย ... การ สรุปผลของการให้เหตุผลแบบ อุปนัย อาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สรุป.
 8  +7 su.ac.th
อุปนัย - e-Learningอริสโตเติลใช้เทอม อุปนัย เพื่อแสดงความเด่นชัดของกระบวนการสร้างข้อเสนอทั่วไปที่ไม่ใช่ นิรนัย . ความหมายของ อุปนัย . 6. คาร์เวธ รีด (Carveth Read) กล่าวว่า อุปนัย คือ  ...
 9  ~ maridsanan48.wordpress.comการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และตัวอย่าง | maridsanan481 มี.ค. 2012 ... ... ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการให้เหตุผลแบบ นิรนัย จะให้ความแน่นอน แต่การให้เหตุผลแบบ อุปนัย จะให้ความน่าจะเป็น ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบ อุปนัย เช่น ...
 10  -2 slideshare.net
การให้เหตุผล อุปนัย - SlideShareการให้ เหตุผล คือ การที่มนุษย์ รู้ จกใช้ การให้ เหตุผล ัเพือสนับสนุนความเชื่อ ... ็ การให้ เหตุผลแบบ นิรนัย (Deduction) การให้ เหตุผลแบบ อุปนัย (Induction) ...
 11  ~ philoflanguage.wordpress.comการอ้างเหตุผล นิรนัย กับ อุปนัย | ปรัชญาภาษา16 เม.ย. 2013 ... นอกจากจะแปลงานของคานท์แล้ว อีกงานที่ทำมาต่อเนื่อง คือ เขียนหนังสือ "ปรัชญาทั่วไป" ... อันที่จริงวิธีการทั้งแบบ อุปนัย กับ นิรนัย นี้เป็นวิธีการในตรรกวิทยา ...
 12  -5 exteen.com
Deduction ( นิรนัย ) induction ( อุปนัย ) - แม่โป้ง - Exteenเคยรู้จักแต่เพียง deduction ( นิรนัย ) และ induction ( อุปนัย ) แต่ 2 ... นัย) ด้วย แล้วอะไร คือ การให้เหตุผลแบบ abduction ลองดู 2 อย่างแรกก่อนว่า คือ อะไร.
 13  ~ inquiringmind.in.thการวิเคราะห์ข้อมูลของคนเรา ( อุปนัย และ/หรือ นิรนัย ) | Inquiring Mindในช่วงการอบรมที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2 แบบ นั่น คือ วิธีการแบบ นิรนัย (Deductive method) และ วิธีการแบบ อุปนัย  ...
 15  ~ kts.ac.thการอนุมาน.pptการอนุมาน อุปนัย และ นิรนัย . การอนุมาน. คือ กระบวนการคิดในการหาข้อสรุปจากเหตุผลที่มี อยู่. แบ่งเป็น 2 ประเภท. 1. การอนุมานโดยวิธี นิรนัย .
 16  +7 mwit.ac.th
การให้เหตุผล (ppt) - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คณิตศาสตร์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน คือ . 1. อนิยาม ... การให้เหตุผลแบบ อุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริง ... ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบ นิรนัย .
 17  +10 tu.ac.th
หลักตรรกะกับกระบวนการวิจัยหลักตรรกะกับกระบวนการวิจัย. ภาพที่ 1 การใช้วิธีการทางตรรกะแบบ นิรนัย และ อุปนัย ใน กระบวนการวิจัย ... ปัญหาที่สำคัญที่สุดของการวิจัยก็ คือ การแสวงหาความสัมพันธ์ในเชิง.
 18  +10 baanjomyut.com
ความเป็นมาและรูปแบบของการใช้เหตุผล - หน้าบ้านจอมยุทธดังนั้น รูปแบบการใช้เหตุผลใหญ่ๆ นิยมใช้กันอยู่ 2 ประเภท คือ แบบ นิรนัย และ อุปนัย การใช้ เหตุผลที่ดีหรือสมบูรณ์แบบจึงมีเงื่อนไข 2 ข้อ (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2543: 19-20) คือ  ...
 19  +6 sahavicha.com
แบบทดสอบเหตุผลกับภาษา ๑.เหตุใดสังคมที่เจริญแกระบวนการคิดในการหาข้อสรุปจากเหตุผลที่มีอยู่” คือ นิยามของค าใด. ก. นิรนัย ข. อุปนัย . ค. อนุมาน. ง. อุปมาน. ๖. การแสดงเหตุผลในข้อใดไม่มีข้อสนับสนุน. ก.
 20  ~ ajarnpat.comบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย - อาจารย์พัชรา นิติวิทยาศาสตร์ อาญา 5 มิ.ย. 2010 ... การหาเหตุผลนั้นแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การหาเหตุผลแบบ นิรนัย ( Deductive Method ) และ การหาเหตุผลแบบ อุปนัย ( Inductive ) ซึ่งอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้.
 21  +3 ku.ac.th
ข้อเท็จจริงที่พระพุทธศาสนาปฏิเสธตรรกศาสตร์ - ภาค วิชา ปรัชญา และ ศาสนาทั้งหมดนี้ คือ แนวโน้มที่แตกต่างกันระหว่างตรรกศาสตร์แบบ นิรนัย และ อุปนัย ระหว่าง ตรรกศาสตร์ ... ตรรกศาสตร์แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ นิรนัย (Deduction) และ อุปนัย ( Induction) ...
 22  +19 facebook.com
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง จงอธิบาย - Facebookหลิวหลิว นาเกลือ 2 รูปแบบ คือ เหตุผลทาง อุปนัย และ นิรนัย . March 14, 2013 at 8:45am · 1. Mintmind Supattra Nammultee 2รูปแบบ คือ เหตุ. March 16, 2013 at 10:08pm.
 23  +7 api.ning.com
2.การให้เหตุผลแบบ นิรนัย - Ningเข้าใจและใช้การให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย ได้ถูกต้อง ... เช่นครูถามนักเรียนว่า “วันนี้ทำไม นักเรียนตั้งใจเรียนดีมากเป็นพิเศษ” เหตุผลที่นักเรียนตอบ คือ “เรียนโดยใช้สื่อ CAI ...
 24  -2 myfirstbrain.com
เทคนิคการสอนแบบ นิรนัย (Deductive Method) - MyFirstBrain.Comความหมาย วิธีสอนแบบนี้เป็นการสอนที่เริ่มจากภาพรวมลงมาสู่รายละเอียด ตรงกันข้ามกับการ สอนแบบ อุปนัย ที่เริ่มจากรายละเอียดขึ้นไปสู่ภาพรวม ...
 25  -5 wikipedia.org
การให้เหตุผลแบบ นิรนัย - วิกิพีเดียการให้เหตุผลแบบ นิรนัย ตรงกันข้ามกับ การให้เหตุผลแบบ อุปนัย . ดึงข้อมูลจาก "
 26  ~ coziplace.com[Memo] PY107 - Coziplace.comรูป นิรนัยคือ ข้ออ้างสองข้อ บวกข้อสรุปหนึ่งข้อ (2 premises, 1 conclusion). fact เป็น ข้อความเฉพาะ truth เป็นข้อความสากล อุปนัยคือ การเอาความจริงเฉพาะไปสรุปความจริง สากล.
 27  +8 snru.ac.th
คลิกที่นี่ - สาขา วิชา วิทยาการ สารสนเทศ และ เทคโนโลยีหลักการวิจัยเบื้องต้น: การวิจัย คือ อะไร/คุณลักษณะของงานวิจัย/วัตถุประสงค์และประโยชน์ การวิจัย/ประเภทของงานวิจัย/ .... วิธี นิรนัย - อุปนัย (Deductive-Inductive Method) 5 ขั้น ตอน
 28  +21 kku.ac.th
เมตตา ตะไก่แก้ว HMO17(1269-1275)HMO17-1. ผลของวิธีสอนแบบ อุปนัย เสริมด้วยวิธีสอนแบบ นิรนัย และเกมการศึกษา ที่มีต่อ .... 69.52 มีผลการประเมินคุณภาพในระดับ 2 คือ บอก. คุณลักษณะ คุณสมบัติ ความแตกต่าง ...
 29  +8 hcu.ac.th
Lesson 3.1.1สิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบสารสนเทศใด ๆ คือ การออกแบบระบบที่ดีระบบที่ได้รับการ ... 2 วิธี คือ วิธี อุปนัย (inductive approach) และวิธี นิรนัย (deductive approach) ...
 30  ~ mtk.ac.thการ อ้าง เหตุผล - ebookmtkนิรนัย (Deduction) คือ การอ้างเหตุผลที่อาศัยหลักฐานจากความรู้เดิมหรือความจริงทั่วไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น แดงเป็นลุงของดำ แดงเป็นผู้ชาย 2. อุปนัย (Induction) คือ  ...
 31  +25 dektriam.net
รายงาน คณิตศาสร์ FOR 2 ม.4 (เลขง่าย) - DekTriam.netคือ แบบเรางง มากเลยย. ดู โจทย์ที่ให้มานะ. 1. ศึกษาเปรียบเทียบกา อุปนัย และ นิรนัย ในวิชา คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทยชั้น ม.6 โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์. 2. สร้างข้อความ 4 แบบ  ...
 32  -3 chula.ac.th
สัปดาห์ที่ 3 ไม่มีฉากหลังแบบ นิรนัย ; แบบ อุปนัย ; ความบกพร่องทางภาษา; การทิ้งเหตุผล ... ข้อบกพร่องในการอ้าง เหตุผลแบบ อุปนัย : ความถูกต้องแบบ อุปนัย คือ ถ้าข้ออ้างทุกข้อจริง.
 33  +1 nu.ac.th
บทที่ 2 - คณะศึกษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร2.5 แนวทางสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลกับการเรียนรูแบบ อุปนัย . 3.
 34  +66 rmutphysics.com
การให้เหตุผล Reasoningคณิตศาสตร์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ 4 ส่วน คือ อนิยาม นิยาม สัจพจน์. และ ทฤษฎีบท. 1. อนิยาม (Undefined ... 2) การให้เหตุผลแบบ นิรนัย (Deductive Reasoning) ... เกินขอบเขตของข้ออ้างที่กําหนด จะเรียกว่า “การอ้างเหตุผลโดยวิธี อุปนัย ”.
 35  -4 vru.ac.th
ปรัชญาพื้นฐาน - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์การวิจัยมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ โดยใช้วิธีการ นิรนัย (Deduction) คือ ... แบบ อุปนัย หรือข้อ สรุปแบบ นิรนัย ปรัชญาในการแสวงหาความรู้ความจริงอาศัยพื้นฐานปรัชญา. วิจัยปฏิฐานนิยม  ...
 36  -19 bu.ac.th
ความรู้ทางการวิจัยเบื้องต้นคําถาม: แนวคิดพื้นฐานหรือปรัชญาของการทําวิจัย คือ อะไร มีอะไรบาง. คําตอบ: ... ลักษณะ ของการใชเหตุผลแบบ นิรนัย คือ ... อุปนัย (Inductive Reasoning). ทฤษฎี. สมมติฐาน.
 37  -21 siit.net
NOT SIIT.NET webboard / read message This is it. topic id 46092 [1], ตรงตัวครับ deduction ลด induction เพิ่ม... อธิบายเป็นเชิงตรรกวิทยา นิรนัย = วิธีการใช้ เหตุผลที่ดําเนินจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย อุปนัย  ...
 38  +63 utcc.ac.th
4.swf - UTCC e-Learningอ.3 ทองคำเป็นสื่อไฟฟ้า. องค์ประกอบของการอ้างเหตุผล. นิรนัย . อุปนัย . 1. ยินดีด้วยคะ ... ข้ออ้าง : คือ ส่วนที่เป็นเหตุผลหรือหลักฐานที่ใช้ยืนยันหรือ สนับสนุนว่าข้อสรุปเป็นจริง.
 39  +62 geocities.ws
การให้เหตุผล - GEOCITIES.wsการให้เหตุผลแบบ อุปนัย (Inductive Reasoning); การให้เหตุผลแบบ นิรนัย (Deductive Resoning) ..... จะพบว่าจากจำนวนที่เลือก คือ 5 จะได้คำตอบสุดท้ายเท่ากับ 10.
 40  +5 mindmeister.com
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ - MindMeister Mind Mapการให้เหตุผลแบบ อุปนัย คือ วิธีการสรุปผลจากการสังเกต ... การใหัเหตุผลแบบ นิรนัย คือ วิธี การสรุปความรู้ที่เป็นผลมาจากความรู้พื้นฐานเดิม ...
 41  +59 trueplookpanya.com
การให้เหตุผล : ทรูปลูกปัญญาดอทคอมการให้เหตุผลมี 2 ชนิด คือ 1. การให้เหตุผลแบบ อุปนัย คือ การสรุปผลในการค้นหาความจริง จากการสังเกตหรือการทดลองหลายๆ ครั้ง จากกรณีย่อยๆ ...
 42  -6 cmu.ac.th
บทที่1 การใหเหตุผลแบบ อุปนัย และแบบ นิรนัย ควาการใหเหตุผลแบบ อุปนัย และแบบ นิรนัย ... 0ประพจน คือ 0 ประโยค หรือขอความที่อยู ในรูปแบบประโยคบอกเลา ... โดยทั่วไปกระบวนการใหเหตุผลมี 2 ลักษณะ คือ . 1.
 43  ~ tta.in.thแผนการจัดการเรียนรู้ที่๑ - thเข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย . มาตรฐาน ... ของตนเอง นั่น คือ จะ ต้องมีข้อสังเกต หรือผลการทดลอง หรือ ... การใหเหตุผลแบบ อุปนัย การใหเหตุผลแบบ นิรนัย .
 44  ~ math-thai.blogspot.commath thai people: ระบบเหตุผลทางคณิตศาสตร์30 มิ.ย. 2010 ... การให้เหตุผลแบบ อุปนัย เป็นการให้เหตุผลโดยสรุปผลจากเหตุย่อยๆ หลายๆ เหตุ หรือความรู้ ย่อยๆ หลายๆ ความรู้ ... นั่น คือ ถ้าเหตุผลเป็นจริงหรือถูกต้องผลสรุปก็จะเป็นสิ่งถูกต้องด้วย ... เข้าใจการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และ นิรนัย เป็นอย่างดี ชื่นชมค่ะ.
 45  -26 google.co.th
การจัดการเรียนรู้แบบ นิรนัย (Deductive Method ... หรือข้อมูลจากอีกแหล่งหนึ่ง คือ การจัดการเรียนรู้แบบ นิรนัย (Deductive Method) แนวคิด ... และเป็นวิธีสอนที่ง่ายกว่าสอนแบบ อุปนัย 2. ฝึกให้เป็นคนมีเหตุผล ...
 46  ~ rncc.ac.thหน่วยที่ 3 การใช้เหตุผลเหตุผล คือ หลักฐานหรือสิ่งที่ยืนยันความเชื่ออย่างใด ... ปรับปรุงวิธีการอ้างเหตุผลแบบ อุปนัย ให้สมบูรณ์ขึ้น ..... จงพิจารณาว่าการให้เหตุผลต่อไปนี้ เป็นการให้เหตุผลแบบ นิรนัย .
 47  +53 academia.edu
1. บทน า เรือ ง การใหเหตุผลและตรรกศาสตร | Viewie Supasinee เนื้อหาตอนที่ 1 การให้เหตุผล - การให้เหตุผลแบบ อุปนัย - การให้เหตุผลแบบ นิรนัย 3. ... วัตถุประสงค์หลักของการจัดทาบทนา คือ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน ...
 48  -10 mcu.ac.th
ไป หน้าเราได้พูดถึงการให้เหตุผลโดยทั่วๆ ไป และได้แบ่งการให้เหตุผลออกไปเป็นแบบใหญ่ๆ ๒ แบบด้วยกัน คือ แบบ นิรนัย (deductive) กับแบบ อุปนัย (inductive) ...
 49  +9 bloggang.com
Bloggang.com : Thongnetra : ตรรกวิทยา คือ อะไรเราจะแยกได้อย่างไรว่าแบบไหนเป็น นิรนัย แบบไหนเป็น อุปนัย . ลักษณะของตรรกวิทยาแบบ นิรนัย จะเริ่มต้นกว้าง แล้วสรุปแคบ คือ เริ่มต้นตรรกด้วยหลักใหญ่ทั่วไป ...
 50  ~ nutnuntasen.wordpress.comการให้เหตุผลแบบ อุปนัย และการให้เหตุผลแบบ นิรนัย - The Princessชีวิต คือ "การเรียนรู้". การให้เหตุผลแบบ อุปนัย และการให้เหตุผลแบบ นิรนัย . การให้เหตุผล แบบ อุปนัย . การให้เหตุผลแบบ อุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการ สังเกต ... การให้เหตุผลแบบ นิรนัย เป็นการนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อ ข้อตกลง กฎ  ...
 51  ~ mathlogic2.blogspot.comวิวัฒนาการของตรรกศาสตร์การ นิรนัย (Deduction) คือ การสรุปจากคนส่วนใหญ่ไปสู่คนส่วนรวม. 2. ... ส่วนตรรกศาสตร์ แบบ อุปนัย นั้นเกิดขึ้นห่างกันกว่าสองพันปีโดยฟรานซส เบคอน และจอห์น ...