Please wait for loading...ภงด3

keyword competition rating: 5.0 / 5.0

/
 2  +5 avaccount.com
อยากทราบความแตกต่างของ ภงด . 3 , 53, 30, 51 หน่อยค่ะ - บริษัท สำนักงานบัญชี อยากทราบความแตกต่างของ ภงด . 3 , 53, 30, 51 หน่อยค่ะ เพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะเริ่มทำงาน อ่ะค่ะ แต่ว่างงมากเลย ว่าแต่ละตัวคืออะไร คิดยังไง ... ยื่น ภ . ง.ด . 3 แล้ว จะต้องยื่น ภ . ง.ด . 3 ก อีกหรือเปล่า9 posts19 Mar 2012แบบฟอร์ม ภงด .1, 3 และ 53 - บริษัท สำนักงานบัญชี เอแอนด์วี จำกัด36 posts19 Mar 2012 ภงด . 3 แตกต่างจาก ภงด.53 อย่างไรค่ะ3 posts19 Mar 2012แบบ ภงด . 3 ,53 และ ภ.พ.30 - บริษัท สำนักงานบัญชี เอแอนด์วี จำกัด4 posts19 Mar 2012More results from www.avaccount.com
 3  -1 isstep.com
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภ . ง.ด . 3 ,53) | บัญชี ภาษี การเงิน Isstep.comกิจการที่ทำธุรกิจให้บริการ กับบริษัทลูกค้า เราในฐานะ “ผู้จ่ายเงิน” จะมีหน้าที่หักเงินค่าบริการ ส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าภาษี ซึ่งการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนั้น ...
 4  +4 thaitaxinfo.com
โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1, ภงด . 3 ,ภงด.53 ภงด.1ก TAX1353ปรับปรุงใหม่ !! ใช้งานง่าย เข้าใจเร็ว. โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1, ภงด . 3 ,ภงด.53 นี้ เป็นโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม ภงด.1, ภงด . 3 ,ภงด.53 ...
 5  -1 flash-mini.com
แบบฟอร์ม__ ภงด . 3 - flash-mini.comแบบฟอร์มประกันสังคม แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์มหนังสือราชการ แบบฟอร์มใบสมัคร งานภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มสมัครงานภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มสมัครงาน แบบฟอร์มใบลา ...
 7  ~ nokconsultant.comแบบฟอร์มภาษี - Homeแบบฟอร์มใบแนบ ภงด . 3 . § แบบฟอร์ม ภงด.53. § แบบฟอร์มใบแนบ ภงด.53 ... ตาม ทป.4/ 2528. แบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์. § แบบ ส.บช.3 แบบนำส่งงบการเงินประจำปี.
 8  ~ lee-accounting.comการใช้ และความแตกต่าง ภ . ง.ด . 3 และ ภ.ง.ด.53 - รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทภ . ง.ด . 3 และ ภ.ง.ด.53 เป็นฟอร์มเพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายเหมือนกันทั้งคู่ แต่จะมีการใช้ งานที่แตกต่างกันคือ. ภ . ง.ด . 3 ใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งผู้รับเงิน ...
 9  ~ waddeeja.comการคิด หัก ณ ที่จ่าย ภงด .53 ?? - สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลความเห็นที่ 2 (2930438). แจ้งลบความคิดเห็น. อยากรบกวนช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ ภงด3 , 53 ว่าหมายถึงอะไร ใครหักใคร มีหลักวิธีการดูเอกสารยังไงค่ะว่าตัวไหนคือ ภงด . 3 และ 53 ...
 11  ~ openerpthailand.org
รวบรวมแบบฟอร์มภาษีของกรมสรรพากร • OpenERP Thailand.ORG3 -attach.pdf. ภ . ง.ด .53 (สำหรับผู้รับเงินเป็นนิติบุคคล) แบบยื่นรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย จ่ายตามอัตตราตามที่รัฐกำหนด และต้องยื่นภายในวันที่7 ...
 14  +2 itac.co.th
วิธียื่นภาษีผ่าน Internet - ไอ.ที.แอดแวนเทจการยื่นแบบ ภงด . 3 , ภงด.53 ผ่านทาง Internet คุณต้องขอแบบยื่นกับสรรพากรว่าต้องการยื่น แบบภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต สรรพากรจะมีรหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่านมาให้คุณ ...
 15  ~ pantip.com
สอบถามการคำนวณภาษีและค่าปรับ ยื่น ภงด 3 ล่าช้า - Pantip9 มี.ค. 2014 ... มีรายการค่าจ้าง 2 ล้านบาท จ่ายเงินไป 31 มกราคม แต่ลืมยื่นรายการนี้ใน ภงด 3 ของรอบ เดือน มกรา (มีการยื่น ภงด 3 รายการอื่น แต่ตกหล่นรายการนี้ ยอด 2 ล้าน) ...
 17  -3 facebook.com
โปรแกรมโอนย้าย ภงด . 3 | Facebookโปรแกรมโอนย้าย ภงด . 3 . By สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร · Updated over a year ago. การกรอกรหัสข้อมูลและตำแหน่งข้อมูลบนโปรแกรมโอนย้าย ภงด . 3 . Already tagged.
 19  -9 thaifranchisecenter.com
ใบแนบ ภ . ง.ด . 3 ก - ThaiFranchiseCenter.comแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา (แบบ ภ . ง.ด . 3 ). ( รวมเอกสารทาง ภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ). Detail : ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี  ...
 20  ~ wandeeaccountting.comภาษีเงินได้นิติบุคค > เบี้ยปรับ ภพ.30 ภงด1 ภงด3 ภงด53 ... - วันดีบุตรการบัญชีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีอากร เช่น ภพ.30 ภงด.1 ภงด . 3 ภงด.53. อัตราค่าปรับในการยื่นแบบ ภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) 1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
 21  ~ oor-yiu.netแนะน ำขั้นตอนกำรยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91 ผ่ำนอินเทอร์เแนะน ำขั้นตอนกำรยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/ 91. 1. ขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91. 2. การยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91. 3 . การช าระภาษี. 4. การพิมพ์แบบและใบเสร็จรับเงิน ...
 22  +4 accoffice.com
ยื่น Internet- ภ . ง.ด . 3ยื่น Internet- ภ . ง.ด . 3 . โปรแกรม ACC-GL ได้เพิ่มปุุ่มฟังก์ชั่น ยื่น Internet สำหรับ ภ . ง.ด . 3 ... ชื่อไฟล์-->สำหรับ ภ . ง.ด . 3 -รหัสบริษัท+ปีทำการ(วันที่--ที่ทำการสำรอง). (1.9) เสร็จแล้ว ...
 23  -2 esg.co.th
Express Software Group Co.,Ltd. [ วิธียื่นภาษีผ่าน Internet ]การยื่นแบบ ภงด . 3 , ภงด.53 ผ่านทาง Internet คุณต้องขอแบบยื่นกับสรรพากรว่าต้องการยื่น แบบภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต สรรพากรจะมีรหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่านมาให้คุณ ...
 24  -4 google.co.th
ภ . ง.ด .มีกี่ชนิด อะไรบ้าง ต้องยื่่น ภ . ง.ด .วันใด - กูรู - Googleภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล มี ภงด 90,91,93,94,50,51,1,1ก, 3 ,53 ภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้เกินยื่นแบบ ภงด 90, ภงด 91
 26  +5 thaiwebwizard.com
บริหารภาษีณ ที่นี้เราจะพูดถึงภาษีทั่วๆไปที่ นิติบุคคลควรรู้ก่อน มี 3 ประเภท คือ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ... ภงด . 50 คือภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือภาษีที่นิติบุคคล ต้องดำเนินการ  ...
 27  ~ kvc.ac.thแนะนําขั้นตอนการยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91 ผานอินเทอรเขั้นตอนการลงทะเบียน ยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91 ปภาษี2550. 2. การยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91. 3 . การชําระภาษี. 4. การขอคืนภาษี ตรวจสอบการขอคืนภาษีและการจัดสงเอกสารให.
 28  ~ networkthai.orgวิธีแก้ไขการเปิดใช้งานโปรแกรมยื่นแบบ ภงด .1, 3 ,53,90,91,ภพ.30วิธีแก้ไขการเปิดใช้งานโปรแกรมยื่นแบบ ภงด .1, 3 ,53,90,91,ภพ.30 ... แสดงชื่อโปรแกรม cmd.exe > คลิกขวาที่ cmd.exe > เลือก Run as administrator 3 . แสดงหน้าต่าง ...
 29  ~ thaitaxaccount.com5. การคำนวณเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มภาษี | ประภาวัลย์งานบัญชีค่าปรับอาญา (กรณีไม่ได้ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนด). ภ.ง.ด.1 , ภ . ง.ด . 3 ,ภ.ง.ด.53 ยื่นล่าช้า. ถ้ายื่นภายใน 7 วันเสีย 100 บาท ยื่นภายหลัง 7 วันเสีย 200 บาท. ภ.ง.
 30  +11 excelexperttraining.com
สอบถามเรื่อง ภงด (ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย) - Excel Expert Trainingผมยังสับสนเรื่องภาษีอยู่ครับ ขอเริ่มที่ ภงด 1 ก่อนเลยนะครับ ... ไม่เคยเห็นด้วย ภงด 3 คือ กรณีหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดา และคณะบุคคล ภงด 53 คือกรณีหัก ณ ...
 31  ~ banbunchee.comกระดานสนทนา::ปัญหาการบริการด้านภาษี ::ภาษี หัก ณ ที่จ่าย - บริษัท 13 เม.ย. 2011 ... ส่วนจะหัก ณ ที่จ่ายอัตรากี่เปอร์เซ็นต์นั้น ขึ้นอยู่กับว่าจ่ายค่าอะไร (ทั้ง ภงด.53 และ ภงด . 3 หัก เหมือนกันค่ะ). 1. ค่านายหน้า. - ถ้าจ่ายบุคคลธรรมดา หัก 10-37% ...
 32  +29 ilovetranslation.com
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด . 3 - ภาษาไทย - I Love Translationภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด . 3 การแปล. ... ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2: Withholding tax PND 3. การแปล กรุณารอสักครู่.. ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3: withholding tax. However refrain ...
 33  -11 utcc.ac.th
ปฏิทิน ภาษี อากร - School of Accountancyค. ภ.ง.ด.1ม ภ.ง.ด. 2 ภ . ง.ด . 3 , ภ.ง.ด. 53. ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน. ภ.พ.30, ภ.ธ. 40. ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน. ภ.ง.ด.2ก , ภ . ง.ด . 3 ก. ภายในวันที่ 31. ภ.ง.ด1 ก, ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ.
 34  +66 tarkawin.com
ภงด 3 | Tar Kawin Suwantragulจ่ายให้พนักงานนลักษณะเงินเดือน => ไปกรอกที่ ภงด 1 เลย 2. จ่ายให้บุคคลธรรมดาแบบ ว่าจ้าง => ไปกรอกที่… Continue reading ». มีนาคม 3 , 2014 By tartar1210In Business ...
 35  +14 bugnoms.com
การขยายเวลาการยื่นแบบฯ สำหรับการชำระภาษี กรณียื่น ... - บล็อกภาษีข้างถนน22 มี.ค. 2012 ... 3. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ . ง.ด . 3 และ ภ.ง.ด.53 ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 15 ...
 36  -12 yahoo.com
รายได้ที่ถูกหัก 3%และยื่น ภงด . 3 ไปแล้วต้องนำมารวมกับเงินเดือนเพื่อยื่น ภงด.1ก ภงด . 1 ก กับ ภงด . 3 ผู้ที่มีหน้าที่หักเราเป็นคนยื่น ในส่วนของผู้ถูกหัก เรายื่น ภงด .90 แบบ แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินเดือน , ค่านายหน้า ...
 38  ~ smlaudit.comการยื่นแบบ ภงด 1, 3 , 53, และ ภพ 30ฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต - smlaudit.comง.ด .1 / 3 / 53 และ ภ .พ. 30 / ภ .ธ.40 ผ่านอินเทอร์เน็ต. 1. การยื่นแบบเพิ่มเติมผ่าน อินเทอร์เน็ต. การยื่นแบบเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ต หากเป็นการยื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา  ...
 39  +44 ipattt.com
วิธีจ่ายภาษี ภ . ง.ด . 90 สำหรับผู้มีรายได้หลายทาง | พัชร9 เม.ย. 2012 ... อันนี้ผมเขียนไว้ละเอียดแล้วที่ วิธีจ่ายภาษี ภงด 91 บุคคลธรรมดา ขั้นตอนเหมือนกัน ... ต้อง เป็นลักษณะเหมาจ่าย; ประเภทที่ 3 ได้แก่ เงินได้จากค่าลิขสิทธิ์ ค่ากู๊ดวิลล์ ...
 42  -13 atriumtech.com
pantip.com : b4265006 >> รบกวนเรื่องภาษีค่ะ ภงด .1, 3 , 537 เม.ย. 2006 ... รบกวนเรื่องภาษีค่ะ ภงด .1, 3 , 53 <<. คือ ไม่มีความรู้ด้านการทำบัญชีและภาษีเลยอ่ะค่ะ เพิ่ง เปิดบริษัทได้หนึ่งเดือนพอดี
 43  ~ teleaccess.co.thฟอร์ม ภงด .91 ปี 2556 - TeleAccess - Post Messageฟอร์ม ภงด .91 ปี 2556. กรมสรรพากรออกแบบฟอร์ม ภงด .90/91 สำหรับปีภาษี 2556 แล้ว เมื่อวันที่ 2- 3 มกราคมที่ผ่านมา คาดว่าโปรแกรม PayDay ...
 44  +51 nukbunchee.com
ยื่น ภงด . 3 ก่อนเวลาได้ไหมค่ะ - นักบัญชีดอทคอมสมมุติเราหักณที่จ่ายรับจ้างทำของให้บุคคลธรรมดาไป วันที่ 12 กรกฎาคม แล้ววันที่ 18 กรกฎาคม เราไปยื่น ภงด . 3 ได้ไหมค่ะ ไม่ต้องรอก่อนวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนะ ...
 45  ~ app-accounting.comรายละเอียดเพิ่มเติม - App Accounting รับทำบัญชีครบวงจร วางระบบบัญชี ง.ด.1) - แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ( ภ . ง.ด . 3 , ภ.ง.ด.53) - แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) -แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 46  +11 kpmg.com
2014 Thailand Tax Calendar (Thai version) - KPMGผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2556 ต้องนําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออําเภอท้องที่. ภ งด.53 (หักภาษีณ ที่จ่ายจาก. บริษัท) และ/หรือ ภงด . 3 (หัก.
 47  -15 proaccforaccounting.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก - สำนักงานบัญชี โปรแอคbullet แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.1. bullet ใบแนบ ภ.ง.ด.1. bullet แบบฟอร์ม ภ . ง.ด . 3 . bullet ใบแนบ ภ . ง.ด . 3 . bullet แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53. bullet ใบแนบ ภ.ง.ด.53. bullet แบบฟอร์ม ภ.พ.30.
 48  ~ na-audit.comขอบเขตงาน/ค่าบริการ - n & a accounting serviceจัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1). • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด . 3 ). • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53 ).
 49  -12 prosofthrmi.com
กรณี Text file ภงด . ผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพกร ไม่ได้ มีวิธี กรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก) 2. กรอกข้อมูล สาขา จากนั้นเลือก 3 . เลือกไฟล์ ที่จะนำมาโอนย้ายข้อมูล(Text file) จากโปรแกรม 4 . เลือกเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน และ ...
 51  +25 pantown.com
แนวปฏิบัติในการแก้ไขในกรณีออกหนังสือรับรองฯ และนำส่งภาษีผิดพลาดกรณี ห้าง กขค. จ่ายเงินค่าจ้างให้นาย A และ หักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม ท.ป. 4 ไว้ถูกต้องแล้ว แต่ ดันทลึ่งออกหนังสือรับรองฯ เป็นชื่อ นาย B และนำส่ง ภ . ง.ด . 3 เป็นชื่อ ...
 52  +13 bloggang.com
ตอน 6 ลองมาคำนวณยื่นแบบปลายปี ภงด .90 กันเฉพาะ 40(1)(2),( 3 ) ก่อนนะตอน 6 ลองมาคำนวณยื่นแบบปลายปี ภงด .90 กันเฉพาะ 40(1)(2),( 3 ) ก่อนนะ ... ง.ด. 90 ปี ภาษี 2548 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ . ง.ด . 90 ปีภาษี ...
 53  ~ pnkaccount.comอัตราค่าปรับในการยื่นภาษี - สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด .1, 3 , 53). ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น). ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 100 บาท; ยื่นแบบเกิน 7 วัน 200 บาท. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน.
 54  ~ abgauditing.comภงด . 3 - บริษัท ออดิท บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัดแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50( 3 )( 4 )(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) ...
 55  ~ bluebox-tech.comBlueBox Technology Co., Ltd. » th-products-screensง.ด.1ก. สามารถพิมพ์ ภ.ง.ด.1ก รายปี เพื่อนำส่งสรรพกรได้ โดยสามารถเลือก ... ง.ด.3. สามารถพิมพ์ ภ . ง.ด . 3 รายเดือนเพื่อนำส่งสรรพากรได้ โดยพิมพ์ออกมาทั้ง ใบปะหน้า และใบ แนบ.
 57  -4 prosoft.co.th
วิธีการ Export ภ . ง.ด .ต่างๆเป็น text มีขั้นตอนอย่างไร - อันดับ 1 โปรแกรมบัญชี Q:วิธีการ Export ภ . ง.ด .ต่างๆเป็น text มีขั้นตอนอย่างไร. A: มีขั้นตอนการแก้ไขดังนี้ สำหรับ การยืนแบบ ภ . ง.ด . 1, 2, 3 , 53 ผ่าน Web Site กรมสรรพกรให้ ซึ่งสามารถเข้าไปจัดเตรียม text ...
 58  ~ 58.97.74.38วิธีการแกไขปญ หาโปรแกรมที่ไ มสามารถใชงานได เ3 . LoadLibrary "..*.." failed - The specified module could not be found. 4. Failed to load ... ใหคลิกขวาที่ Shortcut โปรแกรมที่ใ ชงานไมไ ด “ ภ . ง.ด .1” แลวเลือก Properties.
 59  +16 kiatchai.com
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับอาญา — จดทะเบียนบริษัท รับทำเงินเดือนกรณียื่นแบบ ภงด.1 ภงด . 3 ภงด.53 เกินกำหนดเวลา. ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท; เงินเพิ่ม อีกในอัตรา 1.5% ...
 60  +41 siamanswer.com
แบบฟอร์ม- ภงด . 3 -53 - Siam Answerแบบฟอร์ม- ภงด . 3 -53. ... แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53. Tags : จัดทำรายงานภาษีหัก ที่จ่าย ภงด353 บัญชี ภาษี การเงิน Isstep ... ตัวอย่างรายงานภงด.1, ภงด . 3 ,ภงด.53,ภงด.1ก และ.
 61  +12 businesssoft.com
วิธีการยื่น ภ . ง.ด .1 ผ่านทาง INTERNET [pnd] EASY-ACC Payroll for 1. ท่านต้องได้รับการอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ . ง.ด . 1 ทางอินเตอร์เน็ตจากกรมสรรพากรก่อน 2. ... โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ . ง.ด . 1 3 . ทางบริษัทมิได้จัด link สำหรับ Download ...
 62  +8 sanpakornsarn.com
เงินได้ตาม ม.40(2) - สรรพากรสาส์นง.ด. 3 สิ้นปี นำไปยื่นแบบ ภ . ง.ด .90 ในช่องเงินได้ตามมาตรา 40(2) รวมกับสามี กรณีเช่นนี้ หากเงินได้ที่จ่ายเกิน 1,800,000 บาท ต่อไป ต้องเสียภาษีมูลค่าหรือไม่ ...