Please wait for loading...ภงด3

keyword competition rating: 5.0 / 5.0

/
 2  ~ isstep.com
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภ . ง.ด . 3 ,53) | บัญชี ภาษี การเงิน Isstep.comTweet. กิจการที่ทำธุรกิจให้บริการ กับบริษัทลูกค้า เราในฐานะ “ผู้จ่ายเงิน” จะมีหน้าที่หักเงิน ค่าบริการส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าภาษี ซึ่งการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนั้น ...
 4  +2 flash-mini.com
แบบฟอร์ม__ ภงด . 3 - flash-mini.comแบบฟอร์มประกันสังคม แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์มหนังสือราชการ แบบฟอร์มใบสมัคร งานภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มสมัครงานภาษาอังกฤษ แบบฟอร์มสมัครงาน แบบฟอร์มใบลา ...
 7  -3 avaccount.com
อยากทราบความแตกต่างของ ภงด . 3 , 53, 30, 51 หน่อยค่ะ - บริษัท สำนักงานบัญชี อยากทราบความแตกต่างของ ภงด . 3 , 53, 30, 51 หน่อยค่ะ เพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะเริ่มทำงาน อ่ะค่ะ แต่ว่างงมากเลย ว่าแต่ละตัวคืออะไร คิดยังไง ...
 8  -3 thaitaxinfo.com
โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1, ภงด . 3 ,ภงด.53 ภงด.1ก TAX1353ปรับปรุงใหม่ !! ใช้งานง่าย เข้าใจเร็ว. โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1, ภงด . 3 ,ภงด.53 นี้ เป็นโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม ภงด.1, ภงด . 3 ,ภงด.53 ...
 9  ~ nokconsultant.comแบบฟอร์มภาษี - Homeแบบฟอร์มใบแนบ ภงด . 3 . § แบบฟอร์ม ภงด.53. § แบบฟอร์มใบแนบ ภงด.53 ... ตาม ทป.4/ 2528. แบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์. § แบบ ส.บช.3 แบบนำส่งงบการเงินประจำปี.
 11  ~ openerpthailand.org
ภงด . 3 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา • OpenERP ภงด . 3 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา หักจากค่าจ้างบุคคล ภายนอกให้ช่วยทำกิจกรรมบริษัทแทนพนักงานคำนวณจากรายจ่ายที่จ่าย ...
 12  ~ lee-accounting.comการใช้ และความแตกต่าง ภ . ง.ด . 3 และ ภ.ง.ด.53 - รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัทภ . ง.ด . 3 และ ภ.ง.ด.53 เป็นฟอร์มเพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายเหมือนกันทั้งคู่ แต่จะมีการใช้ งานที่แตกต่างกันคือ. ภ . ง.ด . 3 ใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งผู้รับเงิน ...
 13  ~ waddeeja.comการคิด หัก ณ ที่จ่าย ภงด .53 ??อยากรบกวนช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ ภงด3 , 53 ว่าหมายถึงอะไร ใครหักใคร มีหลักวิธีการดู เอกสารยังไงค่ะว่าตัวไหนคือ ภงด . 3 และ 53 แล้วยื่นยังไงค่ะ ...
 14  +8 facebook.com
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีอากร เช่น ภพ.30 ภงด.1 ภงด . 3 ภงด.53 - Facebookอัตราค่าปรับในการยื่นแบบภาษี. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30). 1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสด เท่านั้น). * ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 300 บาท. * ยื่นแบบเกิน 7 วัน 500 บาท. 2. เงินเพิ่ม ...
 15  +8 pantip.com
สอบถามการคำนวณภาษีและค่าปรับ ยื่น ภงด 3 ล่าช้า - Pantip9 มี.ค. 2014 ... มีรายการค่าจ้าง 2 ล้านบาท จ่ายเงินไป 31 มกราคม แต่ลืมยื่นรายการนี้ใน ภงด 3 ของรอบ เดือน มกรา (มีการยื่น ภงด 3 รายการอื่น แต่ตกหล่นรายการนี้ ยอด 2 ล้าน) ...
 16  -2 itac.co.th
วิธียื่นภาษีผ่าน Internet - ไอ.ที.แอดแวนเทจการยื่นแบบ ภงด . 3 , ภงด.53 ผ่านทาง Internet คุณต้องขอแบบยื่นกับสรรพากรว่าต้องการยื่น แบบภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต สรรพากรจะมีรหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่านมาให้คุณ ...
 17  ~ kvc.ac.thแนะนําขั้นตอนการยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91 ผานอินเทอรเขั้นตอนการลงทะเบียน ยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91 ปภาษี2550. 2. การยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91. 3 . การชําระภาษี. 4. การขอคืนภาษี ตรวจสอบการขอคืนภาษีและการจัดสงเอกสารให.
 19  ~ wandeeaccountting.comเบี้ยปรับ ภพ.30 ภงด1 ภงด3 ภงด53 ภงด50 ภงด 51 - วันดีบุตรการบัญชีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีอากร เช่น ภพ.30 ภงด.1 ภงด . 3 ภงด.53. อัตราค่าปรับในการยื่นแบบ ภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) 1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
 20  +6 google.co.th
ขอวิธียื่นแบบภาษีออนไลน์ ภ . ง.ด . 3 ค่ะ - มีคำตอบ - กูรูคำตอบที่ดีที่สุด: ต้องขอ Account ก่อนครับ โดยใช้รหัสประจำตัวประชาชน เข้าที่ link ด้าน ล่างเลยนะครับ วิธีก็ไม่ยาก แต่ละช่องมีให้ใส่ ตามคำอธิบายอยู่แล้ว.
 21  +9 esg.co.th
โอนย้ายข้อมูล ภ . ง.ด 3ลองป้อนแบบนี้ดูนะครับ ยิ้ม คำนำหน้าชื่อ ใช้ตำแหน่งข้อมูลที่ 4 ชื่อ ใช้ตำแหน่งข้อมูลที่ 5 ส่วนนามสกุล ให้ปล่อยว่างไว้ได้นะครับ เพราะในแบบยื่น ไม่บังคับให้ใส่ (ไม่มีเครื่องหมาย *)
 22  -6 utcc.ac.th
ปฏิทิน ภาษี อากร - School of Accountancyค. ภ.ง.ด.1ม ภ.ง.ด. 2 ภ . ง.ด . 3 , ภ.ง.ด. 53. ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน. ภ.พ.30, ภ.ธ. 40. ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน. ภ.ง.ด.2ก , ภ . ง.ด . 3 ก. ภายในวันที่ 31. ภ.ง.ด1 ก, ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ.
 23  ~ smlaudit.comการยื่นแบบ ภงด 1, 3 , 53, และ ภพ 30ฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต - smlaudit.comการยื่นแบบเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ต หากเป็นการยื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา สามารถยื่น แบบเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ตได้. สำหรับการยื่นแบบ ภ .พ.30 เพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ต ...
 24  +10 yahoo.com
ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษีณ.ที่จ่ายมาจากที่ทำงานแต่ไม่เหมือนทุกปีจาก ภ . ง.ด ภงด . 90 และ ภงด .91 เ็ป็นแบบฟอร์มสำหรับยื่นเสียภาษีกับสรรพากร ภงด .1 ก. เป็นหนังสือ รับรองของบริษัทที่ผู้มีรายได้รับรองให้กับพนักงาน เพื่อนำไปยื่นเสียภาษีค่ะ. 3 . ความคิดเห็น  ...
 25  +71 dailynews.co.th
รู้จักกับ ภ . ง.ด . 90 และ 91 ฉันต้องกรอกแบบไหน | อ่านความจริงอ่านเดลินิวส์11 มี.ค. 2014 ... การจะยื่นภาษีผ่านแบบ ภ . ง.ด . 90 หรือ 91 นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ ... เงินได้ประเภทที่ 3 เป็นเงินได้จากค่าลิขสิทธิ์ และค่ากู๊ดวิลล์ เงินได้ประเภทนี้ ...
 26  +26 accoffice.com
ยื่น Internet- ภ . ง.ด . 3ยื่น Internet- ภ . ง.ด . 3 . โปรแกรม ACC-GL ได้เพิ่มปุุ่มฟังก์ชั่น ยื่น Internet สำหรับ ภ . ง.ด . 3 . ซึ่งโปรแกรมจะแปลงข้อมูล ภ . ง.ด . 3 ที่คีย์ไว้--ให้เป็น Text File ตาม Format กลางของ ...
 27  ~ accountting.blogspot.comAC NUMERIC: วิธีการแยก ภงด . 3 ,53อย่างที่ทราบการกันดีว่า ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็น ภงด . 3 และ ภงด. 53 ก็คือกลุ่มที่เป็น นิติบุคคล แต่ว่าจะทราบได้อย่างไรละคะว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ...
 29  -10 atriumtech.com
pantip.com : b4265006 >> รบกวนเรื่องภาษีค่ะ ภงด .1, 3 , 537 เม.ย. 2006 ... รบกวนเรื่องภาษีค่ะ ภงด .1, 3 , 53 <<. คือ ไม่มีความรู้ด้านการทำบัญชีและภาษีเลยอ่ะค่ะ เพิ่ง เปิดบริษัทได้หนึ่งเดือนพอดี
 31  +16 thaiwebwizard.com
บริหารภาษีณ ที่นี้เราจะพูดถึงภาษีทั่วๆไปที่ นิติบุคคลควรรู้ก่อน มี 3 ประเภท คือ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ... ภงด . 50 คือภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือภาษีที่นิติบุคคล ต้องดำเนินการ  ...
 32  +3 proaccforaccounting.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก - สำนักงานบัญชี โปรแอคง.ด.3. bullet ใบแนบ ภ . ง.ด . 3 . bullet แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.53. bullet ใบแนบ ภ.ง.ด.53. bullet แบบฟอร์ม ภ.พ.30. bullet ใบแนบ ภ.พ.30. bullet หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย. bullet ...
 33  +67 wu.ac.th
แนะน ำขั้นตอนกำรยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91 ผ่ำนอินเทอร์เง.ด.90/ 91. 1. ขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91. 2. การยื่นแบบ ภ . ง.ด .90/91. 3 . การช าระภาษี. 4. การพิมพ์แบบและใบเสร็จรับเงิน ...
 34  +9 google.com
แจกไฟล์ Excel สปส.1-10 และฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย เวอร์ชันใหม่ล่าสุด 3 เม.ย. 2014 ... ฟอร์มแบบยื่น ภงด . 3 และใบแนบ,. - ฟอร์มแบบยื่น ภงด.53 และใบแนบ. ซึ่งการทำงานของทุก ฟอร์มจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ในรูปแบบ e-Form.
 35  ~ thaitaxaccount.com5. การคำนวณเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มภาษี | ประภาวัลย์งานบัญชีค่าปรับอาญา (กรณีไม่ได้ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนด). ภ.ง.ด.1 , ภ . ง.ด . 3 ,ภ.ง.ด.53 ยื่นล่าช้า. ถ้ายื่นภายใน 7 วันเสีย 100 บาท ยื่นภายหลัง 7 วันเสีย 200 บาท. ภ.ง.ด.90 ,ภ.ง.ด.91 ,ภ.
 36  ~ networkthai.orgวิธีแก้ไขการเปิดใช้งานโปรแกรมยื่นแบบ ภงด .1, 3 ,53,90,91,ภพ.30วิธีแก้ไขการเปิดใช้งานโปรแกรมยื่นแบบ ภงด .1, 3 ,53,90,91,ภพ.30. (1/1). chusak: ... แสดงชื่อโปรแกรม cmd.exe > คลิกขวาที่ cmd.exe > เลือก Run as administrator 3 .
 37  +63 prosofthrmi.com
กรณี Text file ภงด . ผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพกร ไม่ได้ มีวิธี กรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก) 2. กรอกข้อมูล สาขา จากนั้นเลือก 3 . เลือกไฟล์ ที่จะนำมาโอนย้ายข้อมูล(Text file) จากโปรแกรม 4 . เลือกเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน และ ...
 38  ~ servtax.comServTax.com โปรแกรมภาษี,โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่ายง.ด.1, ภ . ง.ด . 3 , ภ.ง.ด.53 สามารถดึงข้อมูลจากงวดเดือนก่อนหน้า และสามารถแก้ไขได้; รองรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก; หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งกรณี เป็นภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.
 39  ~ npacc.blogspot.comnp acc: เบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีอากร เช่น ภพ.30 ภงด.1 ภงด . 3 ภงด.5320 เม.ย. 2011 ... เบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีอากร เช่น ภพ.30 ภงด.1 ภงด . 3 ภงด.53. อัตราค่าปรับในการยื่นแบบ ภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) 1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
 41  -10 excelexperttraining.com
สอบถามเรื่อง ภงด (ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย) - Excel Expert Trainingผมยังสับสนเรื่องภาษีอยู่ครับ ขอเริ่มที่ ภงด 1 ก่อนเลยนะครับ ... ไม่เคยเห็นด้วย ภงด 3 คือ กรณีหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดา และคณะบุคคล ภงด 53 คือกรณีหัก ณ ...
 42  +59 mthai.com
โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร - Scoop MThaiกำหนดยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ . ง.ด . 3 , ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ กำหนดยื่นแบบ  ...
 44  ~ pnkaccount.comอัตราค่าปรับในการยื่นภาษี - สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด .1, 3 , 53). ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น). ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 100 บาท; ยื่นแบบเกิน 7 วัน 200 บาท. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน.
 45  ~ sum.co.thการยื่น ภ . ง.ด .1 ผ่านทาง INTERNET [pnd] - sum.co.th1. เข้าโปรแกรม Pay Plus 2. เข้าไปในหัวข้อ 3.6.1.2 3 . เลือกช่วงรหัสพนักงานที่ต้องการ 4. แล้วกด Enter 5. จะขึ้นช่องให้เลือกรูปแบบของ ภ . ง.ด . กดตัวเลขเพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการ
 46  ~ ck.co.thยื่นแบบภาษี - CK. Consult & Service ปรึกษา แก้ไขปัญหา Visa และ Work >บริการจัดทำพร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ( ภงด . 3 , ภงด.53 ) ทุกครั้งที่บริษัทฯ จ่าย เงินอันเนื่องมาจากการใช้บริการหรือการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดาหรือ จากนิติบุคคล ...
 47  -5 mof.go.th
คลิกหักภาษีรอยละ 3 . หักภาษีรอยละ 10. ท.ป.4/2528 ขอ 3 /1(1) · ท.ป.4/2528 ขอ 3 /1( 2). ภ . ง.ด .53. นําสงภายในวันที่1-7. ของเดือนถัดไปจาก. เดือนที่จายเงินได. ม.40( 3 ).
 48  ~ euromed-innovation.netร้านที่ไม่มีคำนำหน้าว่า บรษัท หรือ หจก. ใช้แบบไหนครับภงด.53 กับ ภงด . 3 สรรพากร รายได้ ลบ ใน ตำแหน่ง กระจาย ภาษี ปลิด แห่ง ถิ่น แจกจ่าย สิ่ง ชาติบ้านเมือง สยาม กฏหมาย ขีดเส้น ตำแหน่ง วาง เท่าไหน ภาษี ร้าว ที่ สถานที่ มอบ นั้น ...
 49  ~ bugnoms.com
การขยายเวลาการยื่นแบบฯ สำหรับการชำระภาษี กรณียื่น ... - บล็อกภาษีข้างถนน22 มี.ค. 2012 ... 3. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ . ง.ด . 3 และ ภ.ง.ด.53 ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 15 ...
 50  +7 pattanakit.net
หน้าที่และความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้3.1 ภ.ง.ด.1 ใช้สำหรับกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ... ณ ที่จ่าย เนื่องจากการ จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร. 3.3 ภ . ง.ด . 3  ...
 51  ~ easyworksoft.comEws Witholding Tax 5.0.0 - EasyworkSoftเวอร์ชั่นนี้ใช้ได้สำหรับ 50 กิจการ ความสามารถของโปรแกรม + พิมพ์หนังสือรับรองการหัก ภาษี ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 2, ภ . ง.ด . 3 , ภ.ง.ด. 53 + พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก, ภ.ง.ด. 2, ภ . ง.ด . 3 , ภ .
 53  +14 prosoft.co.th
รายงาน ภ . ง.ด . ( VT Withholding Tax Reports) - Prosoft.co.th221 -. รายงาน ภ . ง.ด . ( VT Withholding Tax Reports). รายงาน ภ . ง.ด ประกอบดวย 5 เมนู คือ. 1. รายงานภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย. 2. รายงานภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย. 3 .
 54  ~ abgauditing.comภงด . 3 - บริษัท ออดิท บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัดแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50( 3 )( 4 )(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) ...
 55  +13 thaistudyfocus.com
ภงด 91 | Thai Study Focusภ . ง.ด . 91 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ... 3 . การลง ทะเบียนจะต้องกรอกชื่อ/ชื่อสกุล ของบิดา มารดา. 4. การเลือกคำถาม จะ ต้องจำ ...
 56  -3 jsmbusiness.com
โปรแกรมออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ภงด .1353 ภาษีมูลค่าเพิ่ม หักณที่ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบส่งของ ใบเสนอราคา ภงด .1353 ภาษีมูลค่าเพิ่ม หักณที่จ่าย ประกันสังคม. ... พิเศษ สั่งซื้อชุดโปรโมชั่นวันนี้ ( 1 Package ประกอบด้วย 3 โปรแกรม) ...
 57  +3 kpmg.com
2014 Thailand Tax Calendar (Thai version) - KPMGผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2556 ต้องนําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นต่ออําเภอท้องที่. ภ งด.53 (หักภาษีณ ที่จ่ายจาก. บริษัท) และ/หรือ ภงด . 3 (หัก.
 58  ~ bluebox-tech.comBlueBox Technology Co., Ltd. » th-products-screensง.ด.1ก. สามารถพิมพ์ ภ.ง.ด.1ก รายปี เพื่อนำส่งสรรพกรได้ โดยสามารถเลือก ... ง.ด.3. สามารถพิมพ์ ภ . ง.ด . 3 รายเดือนเพื่อนำส่งสรรพากรได้ โดยพิมพ์ออกมาทั้ง ใบปะหน้า และใบ แนบ.
 59  ~ thaiacc.comแบบเสียภาษีต่างๆ - สำนักงานวิสุทธิ์การบัญชีและทนายความ1 มิ.ย. 2008 ... ภงด.2. แบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้ 40(3) (4). ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป. ภงด.2( ก). แบบสรุป ภงด.2. ยื่นภายในมกราคม. ภงด . 3 . เงินได้ตามมาตรา ...
 60  ~ toddadvisor.meใครบ้างต้องยื่นแบบ ภงด .91? - Todd Advisor7 มี.ค. 2014 ... ที่เราได้ยินมาการยื่นแบบฯ ก็มีตั้งหลายแบบ ภงด .90, 91, 94 ฯลฯ แล้วจะยื่นแบบฯ ... สำหรับ ท่านผู้มีเงินได้ที่มีคุณสมบัติครบ 3 ข้อตามนี้ ถึงจะต้องยื่นแบบฯ ภงด .