Please wait for loading...สพม เขต 40

keyword competition rating: 5.0 / 5.0

/
 1  ~ sec40.go.thสพม.40 ::: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40รายนามผู้บริจาค 1.นายพิทยา ไชยมงคล จำนวนเงิน 10,000 บาท 2.นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ จำนวนเงิน 10,000 บาท 3.ดร.วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ จำนวนเงิน 10,000 บาท 4.นายอาคม 
 2  +1 ksom.net
ข้อมูลเงินเดือนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40บุคลากรย้ายออกไปสังกัดอื่น · โรงเรียนในสังกัด · ข้อมูล ชพค.,ชพส. คู่มือการใช้ ... เวอร์ชัน: 3.0.0 วันที่ : 10/11/2556. Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 .
 3  -1 facebook.com
สพม . 40 (เพชรบูรณ์) | Facebookสพม.40 (เพชรบูรณ์). 1128 คนที่ถูกใจ · 128 คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้. สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จ.เพชรบูรณ์)
 4  ~ 182.93.222.121สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40วันนี้ นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ เขต พื้นที่การศึกษา (ปฏิบัติราชการ) วันนี้ นายเฉลิม ชัย ชั้วเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เขต พื้นที่การศึกษา ...
 5  -1 sillapa.net
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ... 29. สพม . เขต 40 เพชรบูรณ์ 1, นายไกรสีห์ เสนามนตรี, 0877708077, โอนแล้ว. 30. สพม . เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 ...
 6  +1 kruwandee.com
ผลการพิจารณาย้ายครูผู้สอน สังกัด สพม . 40 เพชรบูรณ์ - ครูวันดีดอทคอมผลการพิจารณาย้ายครูผู้สอนในคราวประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เมื่อวันที่ 11 กรก..
 7  -1 sesao1.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 - หน้าหลัก2557, 17: 40 น. สพม .1 ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)จัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ...
 8  +2 bopp-obec.info
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ... 1, เพชร พิทยาคม, Phetpittayakom, นายพรีพัฒน์ วัชรินทรางกูร, 1067380579, 67012001 ...
 9  ~ dongkhuiwittayakom.ac.thโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 251 หมู่ 14 ต.ดงขุย อ.ชนแดน ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190 โทร.056769251 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 .
 10  ~ cdw.ac.thโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40โรงเรียนชนแดนวิทยาคม, สพม . 40 , ร.ร.ชนแดนวิทยาคม, รร.ชนแดนวิทยาคม, มัธยมชนแดน, ชนแดน, เพชรบูรณ์.
 11  +10 slideshare.net
ข้อมูล สพม เขต 40 - SlideShareสพม . 40 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม เกสรทอง ทองจันทร์ วรทล นันทน์ เขต ปภาและประเมินผลการ จัด ผอ.กลุ่ม ผอ.กลุ่มนโยบาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัด ผอ.กลุ่ม ผอ.
 12  ~ thinkttt.comรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประชุม รุ่น 2 - ThinkTTT26 เม.ย. 2014 ... เพชรบูรณ. สพม . เขต 40 . 12 นายรุง โรจน ริเปก. บานน้ําโมงปางสา. นา น. สพป. นา น เขต 2 . 13 นายบูรพา วิถีปญ ญา บานสระเพลง. ลพบุร ี. สพป. ลพบุร ีเขต 2.
 13  ~ 203.172.211.10โรงเรียนหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ สังกัด สพม . เขต 40โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนยอดนิยม อ. หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ สังกัด สพม . เขต 40 .
 14  +86 twitter.com
สพม . 40 เพชรบูรณ์ ( Sec40pcb ) on TwitterThe latest from สพม.40 เพชรบูรณ์ (@Sec40pcb). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 . เพชรบูรณ์.
 15  ~ sesao8.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เขต10 [เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร], สพม .เขต11 ... เขต40 [ เพชรบูรณ์], สพม . ... การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม .8 ที่ขอเลื่อน วิทยฐา.
 16  +2 202.143.174.33
สพม . เขต 40 - กลุ่มสารสนเทศตรวจสอบการตอบแบบสำรวจโรงเรียนในสังกัด สพม . เขต 40 (เพชรบูรณ์) ...
 17  +11 moe.go.th
ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรม - ศูนย์ปฏิบัติการ GPA - กระทรวงศึกษาธิการเขต 1. 2, 10, กรุงเทพมหานคร, สพม . เขต 2. 3, 11, สมุทรปราการ, สพม . เขต 6 ... เขต 29. 20, 38, บึงกาฬ, สพม . เขต 21. 21, 39, หนองบัวลำภู, สพม . เขต 19. 22, 40 , ขอนแก่น, สพม . เขต  ...
 18  +8 obec.go.th
สพ ป. พ ช.1กลุ่มสารสนเทศ สพ ฐ.
 19  +5 obecimso.net
ระบบการลงทะเบียนสำนักงาน เขต พื้นที่การศึกษา สอบแข่งขันทางวิชาการ ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รอบสอง ...
 21  ~ 182.93.221.302 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ต้อนรับคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์) ( 12/พ.ค./2557 ).
 22  ~ qc.ac.thกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8เขต36. สพม. เขต7, สพม. เขต22, สพม. เขต37. สพม. เขต8, สพม. เขต23, สพม. เขต38. ส พม. เขต9, สพม. เขต24, สพม. เขต39. สพม. เขต10, สพม. เขต25, สพม . เขต40 . สพม. เขต  ...
 23  -9 google.com
สพม . เพชรบูรณ์ - Google+สพม. เพชรบูรณ์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 - เพชรบูรณ์ ประเทศไทย - สำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40.
 24  +10 buu.ac.th
สพม . เขต 40 (เพชรบูรณ์) - ครูมืออาชีพ:ทำเนียบรุ่นทำเนียบรุ่น แยกตามสังกัด สพม . เขต 40 (เพชรบูรณ์) ... มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โต้ง, 4 ม.11 บ้านซับน้ำใส ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130, 0873674883, sanchai_2533@hotmail.
 25  +5 106.0.176.61
รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกจ้างชั่วคราว ของ สพ ฐ.ลำดับที่, เขต พื้นที่การศึกษา, สถานะ. 1, สพป.กระบี่, ยืนยัน. 2, สพป.
 26  ~ buriram1.go.thรายละเอียด เขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1-42 - สพ ป.บุรีรัมย์ เขต 140.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 40 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมฯสังกัด สพ ฐ. ใน จ.เพชรบูรณ์, 41. ... ศ. 2557, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรี ม ย์ เขต 1 ...
 27  -4 google.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 - Google แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0 2410 2044 โทรสาร 0 2410 2044.
 28  +15 sea16.go.th
ยินดีต้อนรับสู่เวบโซด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16ยินดีต้อนรับสู่เวบโซด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16. ... 36 เชียงราย- พะเยา, เขต 37 แพร่-น่าน, เขต 38 สุโขทัย-ตาก, เขต 39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์, เขต 40 เพชรบูรณ์ ...
 29  ~ sesa37.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 - สำนักงานเขตพื้นที่การ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 2 ถนน แพร่-ลอง ต. ... เขต 37 แพร่-น่าน, เขต 38 สุโขทัย-ตาก, เขต 39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์, เขต 40 เพชรบูรณ์, เขต 41 กำแพงเพชร  ...
 30  ~ 210.1.20.404 - e-Me evaluationมัธยมศึกษา เขต 31 ชื่อ นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ... ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เลขที่ 505 หมู่ที่ 12 ถนน โครก กรวด-หนองปลิง ตำบลโครกกรวด อำเภอเมือง .... ที่อยู่เว็บไซต์
 31  +5 manager.co.th
ก.ค.ศ.อนุมติย้ายและแต่งตั้ง ผอ. เขต พื้นที่ฯ 54 ราย - Quality of Life สพม.เขต 21, 5.นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.เขต 23 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต 20 และ 6.นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง ผอ. สพม . เขต 40 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.
 32  +6 krukorsornor.com
สพม . 40 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา - รายงานตัว 16 ก.ค. 2556-ข่าว บัญชีตำแหน่งว่างสำหรับบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผล การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต พื้นที่การศึกษา ...
 33  +67 spm7.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | The Secondary สพม .7 อบรมสัมมนา 3 องค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา · งานมหกรรมรวมพล สมาชิก TO
 34  +5 nu.ac.th
รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ เขต . หมายเหตุ. 1. นางสำอาง. สังข์ยก. ชุมชนบ้านสลกบาตร. สพป.กำแพงเพชร เขต 2. 2. นางสุนันธ์ ... สพม . เขต 39. 40 . นางรัชนีวรรณ. กาญจนันท์. เฉลิมขวัญสตรี. สพม . เขต 39. 41 .
 35  ~ donsakwit.ac.thสพม ทั่วประเทศ - ดอนสักผดุงวิทย์15 มิ.ย. 2012 ... 40. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์). :
 36  ~ sesa24.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24. ... คู่มือการใช้งานKM สพม .24 · คู่มือการใช้ เว็บไซต์ สพม .24 · คู่มือObecmail · ข้อมูลสารสนเทศปี2556 · การออกแบบการเรียนรู้.
 37  +3 sts.ac.th
งงกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ( สพม .) - โรงเรียนศรีพฤฒา :: สพท. กทม สพม. เขต 1 ได้แก่ โรงเรียน ในเขตการปกครองพญาไท ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ... สพม. เขต 39 ได้แก่ จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ สพม . เขต 40 ได้แก่ จ.
 38  +8 sesarea23.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (จังหวัดสกลนคร)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร. ... เขต 36 เชียงราย- พะเยา, เขต 37 แพร่-น่าน, เขต 38 สุโขทัย-ตาก, เขต 39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์, เขต 40 เพชรบูรณ์ ...
 39  ~ secondary33.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33นครสวรรค์ เขต 2, นครสวรรค์ เขต 3, สพป.
 40  ~ krututor.wordpress.comสพม . 40 | กูรูครูติวเตอร์ : เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2557 เชียงราย เชียงใหม่ Posts about สพม . 40 written by krututor. ... 1.ประกาศสอบครูผู้ช่วยทั้ง 39 เขต . 2.รายชื่อ เขต พื้นที่ฯ ที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 · จำนวน 39 วิชาเอก 89 เขต พื้นที่ · ด่วนที่สุด!!! สพฐ.
 41  ~ spm38.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเทศกาลวัน เข้าพรรษา โดยกำหนดทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ไหว้พระ สวดมนต์ ตามวัดต... อ่านเพิ่มเติม.
 42  -5 esdc.in.th
ระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษาเขต 1, 415 ครั้ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28, 315 ครั้ง .... 30, สพม . เขต 40 , 6, 0, 0, 6. 31, สพป.อุบลราชธานี เขต 2, 18, 0, 0, 18. 32, สพป.เชียงราย เขต 4 ...
 43  +18 secondary39.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 :: พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "สิงหาคม" ตรวจสอบได้แล้ว ....ยกเว้นโรงเรียนที่เป็น หน่วยเบิก :: ระบบตรวจสอบเงินเดือนรายบุคคล เดือน "สิงหาคม" ตรวจสอบได้แล้ว .
 44  ~ npks.ac.thโรงเรียนเนินพิทยาคม สพม . เขต 40 , phetchabunเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินพิทยาคม.
 45  ~ kksec.go.thเรียง สพม . - สพม . 256, 1, สพม . เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ), 24, 13, 17, 54, 79, 18, 5, 7, 102, 77.45. 7, 2, สพ ม . เขต 11 ... เขต 40 (เพชรบูรณ์), 4, 4, 4, 12, 33, 16, 6, 4, 55, 60.00. 35, 30, สพม .
 46  -38 kroothaiban.com
อัพเดทยอดผู้สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 ในแต่ละวัน ติดตามได้ที่นี่-ครูไท 4. 5. สพป. ภาคกลาง (ดูยอดผู้สมัคร คลิกที่ ของแต่ละ เขต ในแต่ละวัน). 1. นนทบุรี เขต 1. 2 ..... เชียงใหม่ เขต 5. 40 . เชียงใหม่ เขต 6. 41. ลำปาง เขต 3. ภาคใต้ (ดูยอดผู้สมัคร คลิกที่ ของแต่ละ เขต ในแต่ละวัน). 42 .... สพม .10 (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม- สมุทรสาคร).
 47  +18 soundcloud.com
มาร์ช สพม . 40 -new by jrpsk - SoundCloud27 มิ.ย. 2013 ... เพลงประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์) // ชื่อเพลง : มาร์ช สพม.40 // คำร้อง - ทำนอง : วรจักร์ มั่นคง , เริงฤทธิ์ แก้วยศ // ขับร้อง ...
 48  ~ sea12.go.thเลขท สํานักงาน เขต ติ์นทีการศึกล่ํมัธยมศึกฒ เ¸ - สพม .1214 สพม. เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) 4.25997 4.50504 394854. 15 สพม. เขต 15 ... 39 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 452454 444514 462363. 40 สพม . เขต 40  ...
 49  +52 mattayom31.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. ... คณะผูบริหาร สพม .31 ศึกษาดูงาน คณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ... ส่ง 7 ก.ย. 2557 23: 40 โดย โรงเรียน ห้วยแถลงพิทยาคม.
 50  ~ whiteobec.orgที่ สพ ป. โรงเรียน ที่ สพ ป. โรงเรียน 1 กระบี่ อุตรก - โรงเรียนสุจริตสพป. โรงเรียน. 1 กระบี่. อุตรกิจ. 36 เชียงใหม่เขต 3. บ้านเวียงฝาง. 2 กรุงเทพมหานคร เขต .... เขต 39. พุทธชินราชพิทยา. 215 สพม. เขต 32. บ้านกรวดวิทยาคาร. 223 สพม . เขต 40 .