Please wait for loading...แบบ ภงด 1

keyword competition rating: 5.0 / 5.0

/
 5  ~ thaitaxinfo.com
โปรแกรมบันทึก แบบ ยื่นภาษี ภงด . 1 ,ภงด.3,ภงด.53 ภงด . 1 ก TAX1353ปรับปรุงใหม่ !! ใช้งานง่าย เข้าใจเร็ว. โปรแกรมบันทึก แบบ ยื่นภาษี ภงด . 1 ,ภงด.3,ภงด.53 นี้ เป็นโปรแกรมที่จะอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลลง แบบ ฟอร์ม ภงด . 1 ,ภงด.3,ภงด.53 ...
 8  ~ openerpthailand.org
รวบรวม แบบ ฟอร์มภาษีของกรมสรรพากร • OpenERP Thailand.ORGสรุป แบบ ฟอร์มภาษีของสรรพากร ( แบบ คร่าวๆ) ภ . ง.ด . 1 คือ แบบ ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) ตาม เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ ...
 9  +91 prthai.com
การยื่น แบบ ภงด 1 ก - บทความน่ารู้ - PrThai.comการยื่น แบบ ภงด 1 ก จะยื่นแบบปลายเดือนธันวาคม ปีละ 1 ครั้งโดยรวมยอดรายได้ตลอดทั้งปี ใช่หรือไม่.
 10  -1 pattanakit.net
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งใน แบบ ภ.ง.ด. 1คำสั่งกรมสรรพากร. ที่ ป. 96/2543. เรื่อง การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ( 1 ) แห่งประมวล. รัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ( 1 ) ...
 12  -2 pantip.com
สอบถามเรื่องการยื่น ภงด 1 ก แบบ ออนไลน์ - Pantipคือเราต้องเข้าไปยื่น แบบ ภงด.1 ก. เองใช่มั๊ยคะ เข้าไปทำแล้วงงมาก เพราะด้านล่างของแบบ ฟอร์มมีช่องให้ผู้จ่ายเงินลงนาม(ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี) ...
 13  -1 flash-mini.com
แบบ ฟอร์ม__ใบแนบ__ ภงด . 1 - flash-mini.comแบบ ฟอร์มประกันสังคม แบบ ฟอร์มใบสมัครงาน แบบ ฟอร์มหนังสือราชการ แบบ ฟอร์มใบสมัคร งานภาษาอังกฤษ แบบ ฟอร์มสมัครงานภาษาอังกฤษ แบบ ฟอร์มสมัครงาน แบบ ฟอร์มใบลา ...
 15  -2 avaccount.com
การยื่น แบบ ภงด 1 ก - บริษัท สำนักงานบัญชี เอแอนด์วี จำกัดส่วน แบบ ภงด. 1 ก นั้นจะเป็นการสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจ ว่าจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่น แบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม เช่น ...
 16  +9 proaccforaccounting.com
การยื่น แบบ ภงด 1 และ ภงด 1 ก - สำนักงานบัญชี โปรแอคการยื่น แบบ ภงด 1 และ ภงด 1ก ไม่มีภาษีเสียต้องยื่นหรือไม่ article. แบบ ภงด. 1 . เป็นการส่ง รายละเอียดการจ่ายเงินที่มีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินได้ประเภท 40 (1) และ (2) ...
 18  +4 facebook.com
ใครมีคำถาม ฝากไว้ได้นะครับ - สำนักงานบัญชีธนัยนันท์ - Facebook1 แต่ สิ้นปี ต้องนำส่ง แบบ ภงด.1 ก. ... Hataikan Kumnaroung สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าเราไป ยื่นแบบ ภงด.3,53 เพิ่มเติม เราต้องติกช่องที่เรียกว่าค่าปรับ ด้วยเหรอค่ะ (เจ้าหน้าที่ถามมา).
 20  ~ kiatchai.com
ภงด . 1 « จดทะเบียนบริษัท บัญชีภาษีอากร ประกันสังคม สอบถามได้ที่นี่อันนี้คัดมาจากด้านหลังของ แบบ ภงด.1 นะครับ เขียนไว้ว่า "ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่น แบบ ภงด.1 แสดงรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายพร้อมนำเงินส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 ...
 21  ~ sum.co.thการยื่น ภ . ง.ด . 1 ผ่านทาง INTERNET [pnd] - sum.co.th1 . เข้าโปรแกรม Pay Plus 2. เข้าไปในหัวข้อ 3.6.1.2 3. เลือกช่วงรหัสพนักงานที่ต้องการ 4. แล้วกด Enter 5. จะขึ้นช่องให้เลือกรูป แบบ ของ ภ . ง.ด . กดตัวเลขเพื่อเลือกรูป แบบ ที่ต้องการ
 22  -5 sanook.com
แบบ ฟอร์ม ภ . ง.ด . 1 ก - สารบัญเว็บไทยรวบรวม แบบ ฟอร์มสำคัญต่าง ๆ ของทางภาครัฐ เช่น แบบ คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ใบรับ พินัยกรรม ฯลฯ.
 23  ~ nimitr.comรายงานส่งออก > 10203 หรือ 10c01 ยื่น แบบ ใบแนบ ภงด . 1 ทาง Internet ใบแนบ แบบ ภงด1 ของสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร. กระทรวง การคลัง ได้เลย โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่. หมายเหตุ. สำหรับผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรม Payroll ...
 24  ~ outsourcingfactory.co.thExcle แบบ ฟอร์ม ภ . ง.ด . 1 ก. - เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่Excle แบบ ฟอร์ม ภ . ง.ด . 1 ก. : เป็น File Excel ที่จะช่วยให้การ แบบ ฟอร์มยื่นรายการ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี ที่บริษัทต้องยื่นแก่กรมสรรพากรง่ายขึ้น …
 25  +13 snasui.com
แบบ ฟอร์ม ภงด1 และ ภงด1 ก - Excel Forumไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะมี แบบ ฟอร์ม ภงด1 และ ภงด1 ก ที่ทำในรูป แบบ ของ Excel บ้างไหม ค่ะ พนักงานมีตั้งร้อยกว่าคน :cry: ...
 26  ~ oor-yiu.netแนะน ำขั้นตอนกำรยื่น แบบ ภ . ง.ด .90/91 ผ่ำนอินเทอร์เแนะน ำขั้นตอนกำรยื่น แบบ ภ . ง.ด .90/ 91. 1 . ขั้นตอนการลงทะเบียนยื่น แบบ ภ . ง.ด .90/91. 2. การยื่น แบบ ภ . ง.ด .90/91. 3. การช าระภาษี. 4. การพิมพ์ แบบ และใบเสร็จรับเงิน ...
 28  ~ wandeeaccountting.comภาษีเงินได้นิติบุคค > เบี้ยปรับ ภพ.30 ภงด1 ภงด3 ภงด53 ... - วันดีบุตรการบัญชีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีอากร เช่น ภพ.30 ภงด . 1 ภงด.3 ภงด.53. อัตราค่าปรับในการยื่น แบบ ภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) 1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
 31  +36 parliament.go.th
คำแนะนำการกรอก แบบ ภาษีอากร - LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ1. แบบ ภ.ง.ด. 1 ก. แบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ. แบบ ภ.ง.ด. 2. แบบ ภ.ง.ด. 2ก/ใบแนบ. แบบ ภ.ง.ด . 3. แบบ ภ.ง.ด. 3ก/ใบแนบ. แบบ ภ.ง.ด. 90. แบบ ภ.ง.ด. 91. แบบ ภ.ง.ด. 93. แบบ ภ.ง.ด.
 32  +7 dlo.co.th
วันสุดท้าย ยื่น แบบ ภ.ง.ด. 1 ก , ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ - สำนักกฎหมายธรรมนิติวันสุดท้าย ยื่น แบบ ภ.ง.ด. 1 ก , ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ. สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2551. กำหนดเวลายื่น แบบแสดงรายการ. ภ.ง.ด. 1ก; ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ. เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น.
 33  ~ thaitaxaccount.com5. การคำนวณเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มภาษี | ประภาวัลย์งานบัญชีค่าปรับอาญา (กรณีไม่ได้ยื่น แบบ ภายในเวลาที่กำหนด). ภ . ง.ด . 1 ,ภ.ง.ด.3 ,ภ.ง.ด.53 ยื่นล่าช้า. ถ้ายื่นภายใน 7 วันเสีย 100 บาท ยื่นภายหลัง 7 วันเสีย 200 บาท. ภ.ง.
 34  +23 ilovetranslation.com
ยื่น แบบภงด.1 - ภาษาไทย การแปล - I Love Translationยื่น แบบภงด.1 การแปล. ... ยื่น แบบภงด.1 การแปล - ยื่น แบบภงด.1 ภาษา. ข้อความ; เว็บเพจ. ยื่น แบบภงด.1 . ยื่น แบบภงด.1 . ยื่น แบบภงด.1 . จาก: ตรวจหาภาษา, จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม ...
 36  ~ pnkaccount.comอัตราค่าปรับในการยื่นภาษี - สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี เงินเพิ่มชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) ... กรณียื่น แบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 เกินกำหนดเวลา. ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7  ...
 37  -4 thaitaxboard.com
การเสียค่าปรับกรณียื่น ภงด . 1 ก ช้า - ThaiTaxBoardสำหรับการยื่น ภงด.1ก ช้า หากเดือนใดไม่ได้ยื่น ต้องถูกปรับอาญา 200 บาท ... หัก ณที่จ่าย ไปแล้วเท่าไร โดยต้องยื่น แบบ ภงด.1 ก ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ...
 38  ~ smlaudit.comการยื่น แบบ ภงด 1 ,3, 53, และ ภพ 30ฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต - smlaudit.comง.ด . 1 / 3 / 53 และ ภ .พ. 30 / ภ .ธ.40 ผ่านอินเทอร์เน็ต. 1 . การยื่น แบบ เพิ่มเติมผ่าน อินเทอร์เน็ต. การยื่น แบบ เพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ต หากเป็นการยื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา  ...
 39  +24 mthai.com
โปรแกรมคำนวณภาษี วิธียื่นภาษีออนไลน์ จากกรมสรรพากร - Scoop MThaiกำหนดยื่น แบบ ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ กำหนดยื่นแบบ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ กำหนดยื่นแบบ  ...
 40  -10 esg.co.th
รายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ภงด1ผมดำเนินการดังนี้ครับ ไปเมนู เริ่มระบบ-2กำหนดตารางข้อมูล-55 หมวดภาษีหัก ณ.ที่จ่าย เพิ่ม รหัส s01 ชื่อย่อไทย ภงด 1 ชื่อย่อ Eng Pnd1 ชื่อเต็มไทย แบบ ยืน ภงด 1 (บุคคลธรรมดา ) ...
 41  +25 google.co.th
ภ . ง.ด .มีกี่ชนิด อะไรบ้าง ต้องยื่่น ภ . ง.ด .วันใด - กูรู - Googleภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล มี ภงด 90,91,93,94,50,51, 1 , 1 ก,3,53 ภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้เกินยื่น แบบ ภงด 90, ภงด 91
 42  -14 suretax-accounting.com
„∫·π∫ ¿.ß.¥. 1 °Page 1 . ------ ------ ------. ------ ------ ------ ------. ------. „∫·π∫ ¿.ß ..... ‡ß'𠉥â. (2) ‡ ß'π‰¥âµ“¡¡“µ√“ 40 ( 1 ) ‡ß'π‡¥◊Õπ §à“®â“ß œ≈œ. ( 4 ) ‡ß'π‰¥âµ“¡¡“µ√“ 40 (2) ...
 43  +8 spu.ac.th
บทความภาษี18 มิ.ย. 2008 ... ภ . ง.ด . 1 ใช้กับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ... 1 ก, ภ . ง.ด . 1 ก พิเศษ ซึ่งกำหนดเวลายื่น แบบ ฯ ภายในเดือน ก.พ. ของปีถัดไป และ ภ.
 44  ~ bluebox-tech.comBlueBox Technology Co., Ltd. » th-products-screensหน้าจอพิมพ์รายงานภาษีเงินได้ ภ . ง.ด . 1 ก. สามารถพิมพ์ ภ . ง.ด . 1 ก รายปี เพื่อนำส่งสรรพกรได้ โดยสามารถเลือก แบบ มาตราได้ครบทั้ง 5 แบบ โดยพิมพ์ออกมาทั้ง ใบปะหน้าและใบแนบ.
 45  ~ smednc.comกำหนดการยื่น แบบ ภาษี - ยินดี ต้อนรับ สู่ภ.พ. 30 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยื่น วันที่ 1 - 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน. - ภ . ง.ด . 91 ภงด 92 ภงด 93 (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ยื่น วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี. - ภ . ง.ด .
 46  -14 yahoo.com
ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษีณ.ที่จ่ายมาจากที่ทำงานแต่ไม่เหมือนทุกปีจากภ.ง.ด ภงด. 90 และ ภงด.91 เ็ป็น แบบ ฟอร์มสำหรับยื่นเสียภาษีกับสรรพากร ภงด . 1 ก. เป็นหนังสือ รับรองของบริษัทที่ผู้มีรายได้รับรองให้กับพนักงาน เพื่อนำไปยื่นเสียภาษี ...
 47  -7 bugnoms.com
การขยายเวลาการยื่น แบบ ฯ สำหรับการชำระภาษี กรณียื่น ... - บล็อกภาษีข้างถนน22 มี.ค. 2012 ... แบบ แสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ ภ . ง.ด . 1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ให้ ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 15 ...
 49  -13 prosofthrmi.com
กรณี Text file ภงด . ผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพกร ไม่ได้ มีวิธี ขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล แบบ ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ . ง.ด . 1 1. กรณีที่มีการ generate text file จากโปรแกรม โดยไม่เลือก ...
 50  +14 sanpakornsarn.com
เงินได้ตาม ม.40(2) - สรรพากรสาส์นโดยปรกติ มาตรา40(2) ท้าจ่ายให้บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้หักภาษีตามอัตรา ก้าวหน้าค่ะ ไม่ใช่หัก 3% และต้องยื่น แบบ ภงด. 1 ค่ะ ...
 51  +41 screenr.com
Role Play การกรอกข้อมูลใบแนบ ภงด 1 ก แบบ การ link สูตร - ScreenrScreenr | Instant screencasts: Just click record. Screenr's web-based screen recorder makes it a breeze to create and share your screencasts around the web.
 52  +49 visathailand.com
สอบถามเกี่ยวกับการคัดเอกสารยื่นต่อวีซ่า - Visathailandการคัดสำเนา ภงด.1 ต้องย้อนหลัง 3 เดือน เช่น ในบริษัทของเรามีต่างชาติ 4 คน คือ นาย ก ข ค ง ซึ่งนาย ก วีซ่าครบกำหนดที่ต้องต่ออายุ และเราต้องไปคัด แบบ ภงด. 1 สามเดือน ...
 53  ~ excelthai.comไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องนำส่ง ภงด . 1 หรือไม่ - รับ ทำ บัญชีง.ด.1 แต่ต้องยื่น แบบ ภ.ง.ด.1 ก สรุปทั้งปี โดยกรอก รายชื่อของพนักงานทุกคน แม้จะไม่ได้ถูก หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก็ตาม (อันนี้เป็นคำตอบที่สรรพากรเคยตอบไว้).
 54  -38 thaifranchisecenter.com
แบบ แสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ThaiFranchiseCenter.comแบบ แสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา ( แบบ ภ . ง.ด .3) ... ง.ด. 1 ก ได้แก่ เงิน ได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากร. File size : 0.308 MB. Type : pdf ...
 55  +3 itac.co.th
วิธียื่นภาษีผ่าน Internet - ไอ.ที.แอดแวนเทจขั้นตอนการยื่น แบบ จะเหมือนกัน ภงด .3 หรือ ภงด . 53 จะแนะนำวิธีการยื่น แบบ สำหรับ ภงด . 53 1 . เข้ามาในเมนูการเงิน ข้อ 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลือก ภงด . ที่ต้องการ. Image 2.
 56  ~ kvc.ac.thแนะนําขั้นตอนการยื่น แบบ ภ . ง.ด .90/91 ผานอินเทอรเ1 . ขั้นตอนการลงทะเบียน ยื่น แบบ ภ . ง.ด .90/91 ปภาษี2550. 2. การยื่น แบบ ภ . ง.ด .90/91. 3. การชําระภาษี. 4. การขอคืนภาษี ตรวจสอบการขอคืนภาษีและการจัดสงเอกสารให.
 58  +43 pangpond.co.th
ภงด . 1 กับ ภงด . 1 ก แตกต่างกันอย่างไร - จดทะเบียนบริษัท5 มิ.ย. 2014 ... แบบ > ภงด. 1 < คือ ภาษีเหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ทางประมวลรัษฎากรให้ทางเลือกค่ะ ว่า หากมีการจ่ายเงินได้ประเภท 40 ( 1 ) และ ( 2 ) ผู้รับเงินได้คนใด ...
 59  +18 askkbank.com
แบบ ภงด .90 หรือ ภงด .91 มีข้อแตกต่างกันอย่างไร - K-Expert ทุกความ แบบ ภงด .90 หรือ ภงด .91 มีข้อแตกต่างกันอย่างไร. ผู้มีเงินได้เฉพาะเงินเดือน (ม.40( 1 )) อย่างเดียวเท่านั้น จึงใช้ แบบ ภงด . 91 ในการยื่นภาษี โดยเฉพาะบุคคลที่มีสภานะโสด หรือ ...
 60  ~ rracc.comบริการด้านภาษีอากร - รุ่งเรือง การ บัญชี และ ทนายความขอบเขตงาน 1. ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร โดยไม่คิดค่าบริการ ตลอดอายุสัญญาบริการ 2. จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการเสียภาษีรายเดือน ดังนี้ 2.1 จัดทำ แบบภงด . 1 (หัก ณ ...
 62  ~ scholaraccounting.comอัตราค่าปรับภาษี | scholaraccounting.comcomment; 1. อัตราค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล/สรรพากร (ภงด.50,ภงด.51) ... อัตราค่าปรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย/สรรพากร ( ภงด . 1 , 3, 53). กรณียื่น แบบ เกินกำหนดเวลา 1.
 63  ~ ac-best.comกำหนดการยื่น แบบ ภงด.1 ก [Engine by iGetWeb.com] - เกี่ยวกับ AC BESTกำหนดยื่นแบบ ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ยื่น แบบ ภงด. 1 ก , ภงด. 1ก พิเศษ ซึ่งตรงกับวัน หยุดราชการ ให้เลื่อนเป็นวันที่ 2 มีนาคม ...
 64  ~ na-audit.comขอบเขตงาน/ค่าบริการ - n&a accountingด้านการยื่น แบบ ภาษีประจำเดือน. • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด . 1 ). • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3).
 65  +5 atriumtech.com
pantip.com : b4265006 >> รบกวนเรื่องภาษีค่ะ ภงด . 1 , 3, 537 เม.ย. 2006 ... เห็นเค้าบอกต้องส่ง ภงด 1,3, 53 ไปก่อน ... แล้วจ้างพนักงานประจำ เมื่อจ่ายเงินเดือนต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย แล้วยื่นเงินภาษีที่หักให้สรรพากร ด้วย แบบ ภงด. 1 ค่ะ
 66  ~ ck.co.thยื่น แบบ ภาษี - CK. Consult & Service ปรึกษา แก้ไขปัญหา Visa และ Work ยื่น แบบ ภาษี กำลังโหลดสินค้า... ->บริการจัดทำพร้อมยื่น แบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด . 1 ) ทุกครั้งที่บริษัทฯ ทำการจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ...