Please wait for loading...credite profesionale

keyword competition rating: 0.5 / 5.0

/
 1  +1 edu.ro
Descarcă - Ministerul Educaţiei şi CercetăriiAcumularea de credite profesionale transferabile. Artă Personalul didactic, plecum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul  ...
 2  +5 isjtr.ro
Procedură echivalare şi acordare credite profesionale transferabile48/22.02.2013 referitoare la aprobarea Procedurii privind echivalarea şi acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activităţi de  ...
 3  ~ ccdmures.rometodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi informale a cadrelor didactice şi de echivalare a acestora în credite pentru educaţie şi formare profesională. Capitolul II: Acumularea de credite profesionale  ...
 4  +1 eduhr.ro
Descărcaţi aiciCAPITOLUL II. Acumularea de credite profesionale transferabile. Art. 6. — Personalul didactic, precum și personalul de conducere, de îndrumare și de control ...
 5  +6 ecdl.org.ro
Credite profesionale transferabile • ECDL - RomaniaCredite profesionale transferabile Certificarea ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să ...
 6  -5 tvet.ro
Sistemul European de Credite pentru Formarea Profesională (ECVET)Sistemul de credite de acumulare și transfer ECVET (Sistemul European de Credite ... sistemului de credite în domeniul educației și formării profesionale .
 7  ~ liviumarianpop.blogspot.comProcedura privind echivalarea și acordarea de credite profesionale Procedura privind echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activități de formare. Publicat de LIVIU ...
 8  ~ ccdcluj.roORDIN nr.6319 din 19.12.2008 privind echivalarea în credite ORDIN privind echivalarea în credite profesionale transferabile a unor activităţi de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul ...
 9  +1 didactic.ro
Ordin privind echivalarea în credite profesionale transferabile a unor Se aprobă echivalarea în credite profesionale transferabile a următoarelor forme de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul ...
 10  +3 anpcdefp.ro
www.anpcdefp.ro • View topic - echivalarea numarului de credite As vrea sa imi echivalez numarul de credite profesionale pentru eliberarea atestatului de formare continua, insa intrebarea mea este : E nevoie ...
 12  ~ uauim.ro
Credite Transferabile (ECTS) - UAUIMAlocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară ... este utilizat în toate universitatile românesti, atât în evidenta rezultatelor profesionale ale ...
 13  ~ ccd-timis.roordin administratie publica 5562/2011 - Casa Corpului Didactic TimisAcumularea de credite profesionale transferabile. Art. 6. - Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control ...
 14  ~ enicolaucj.roArticol comisia de formare continuaDezvoltarea profesională : a personalului didactic, de conducere, de ... O.M. 5562: Acumularea de credite profesionale transferabile se realizează prin ...
 15  +16 isjbraila.ro
Procedura echivalare credite transferabile - ISJ Brailaprivind Echivalare în Credite Profesionale Transferabile a. PROGRAMELOR SPECIALE. 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA ...
 16  ~ ccd-bucuresti.orgTEOLOGIE, FILOSOFIE, ŞTIINŢĂ – DIALOG INTERDISCIPLINARcredite profesionale transferabile. Grupul ţintă: Cadre didactice din învăţământul primar, secundar inferior şi secundar superior. Cursul se va desfăşura vinerea ...
 17  -1 isjneamt.ro
Anexa 2 Grila echivalare.pdfRecunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal la data depunerii dosarului. Nr. crt. Criteriul. Nr. de credite . Autoevaluare. Evaluare comisia.
 18  ~ ccdph.roOferta de formare continuă. - Casa Corpului Didactic Prahovanumăr credite profesionale transferabile: 60. - acreditat prin OMEN nr. 3655/ 29.04.2013. - locaţia: C.C.D. Prahova, filiale C.C.D.. 2. Dezvoltare şi performanţă în ...
 19  -1 copsi.ro
Manifestari Profesionale - Colegiul Psihologilor din RomâniaManifestari Profesionale ... DE CREDITE OBTINUTE LA MANIFESTARILE PROFESIONALE ACREDITATE. ... LISTA MANIFESTARILOR PROFESIONALE :.
 20  +44 isjcj.ro
Credite profesionale transferabileINSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ --------------------------------------------- ------------------------ 1. Adresa situaţie credite Cluj 2. Ghidul de completare. 3.
 21  ~ colegiulmontan.ucoz.comMetodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și Acumularea de credite profesionale transferabile. Artă Personalul didactic, plecum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul  ...
 22  ~ ccdis.roMetodologia de acreditare a programelor de formare continua a g) stabileşte numărul de credite profesionale transferabile aferente programelor de formare continuă acreditate menţionate la art. 11 categoriile 1, 2 şi 3, sau ...
 23  ~ learnromanianlanguage.comRLNM » Institutul Limbii Române ca Limbă EuropeanăP1: Procesul de predare/învăţare a RLNM la ciclul primar – 25 de credite profesionale transferabile;. P2: Procesul de predare/învățare a RLNM la ciclul ...
 24  ~ ccdsibiu.roEchivalare credite transferabile - CCD SibiuStimati colegi,. Gasiti atasata metodologia privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile, ...
 25  ~ asociatiadominou.roCursuri CNFP cu credite | Impreuna pentru educatie ASOCIATIA DOMINOU, CRAIOVA, Cursuri CNFP cu credite , Formare profesionala .
 26  -5 cnasr.ro
activitatile de formare profesionala si sistemul de credite .docCredite profesionale */unități. Supliment credite profesionale . 1. Cursuri de formare profesională continuă/training cu privire la asistență socială sau alte ...
 27  ~ ccdbn.ro• Atestate de formare continua cu credite profesionale transferabile Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu SC School Consulting. SRL, furnizor de formare profesionala , autorizat ...
 28  +13 cmb.ro
Decizia 1 din 18 ianuarie 2013 - Colegiul Medicilor din BucurestiART. 4. (1) Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200, ...
 30  +19 renasterea.ro
Dascălii aleargă după credite ... profesionale - Renasterea banateanaPână cu puţin timp în urmă, multă lume alerga după obţinerea unor credite financiare, populaţia fiind atrasă de mirajul promis de instituţiile ...
 31  +69 zvj.ro
Învăţământul românesc se vrea european / Sistemul de credite Învăţământul românesc se vrea european / Sistemul de credite profesionale ... prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”, proiect ...
 33  ~ ccdbrasov.roCursuri acreditate M.E.N - Casa Corpului Didactic Brasov6683/28.06.2013 – 25 credite profesionale transferabile Public ţintă vizat : Cadre ... MEN-DFCPIP, nr.4383/22.08.2014 – 10 credite profesionale transferabile.
 34  -26 europa.eu
Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare ... - EuropaECVET vine, de asemenea, în completarea Sistemului european de credite ... ECVET nu afectează recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale , pentru  ...
 35  +18 facebook.com
Curs Formator - 250 lei (15 credite ... - Cursuri de Formare 9, alin (2), cursul detine un numar de 15 credite transferabile - "Se pot obţine până la 15 credite profesionale transferabile prin recunoaşterea rezultatelor ...
 36  ~ obbcssr.roCredite si creditare - obbcssrI Sistemul de creditare a activitatilor de Formare Profesionala Continua pentru biochimistii, biologii si chimistii in sistemul sanitar din Romania Art. 1. – Formarea  ...
 37  +44 isjgiurgiu.ro
Echivalarea ECDL cu credite transferabile - GiurgiuEchivalarea ECDL cu credite transferabile ... Descarcati de aici Decizia privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute in urma ...
 38  ~ ccdneamt.roProcedura privind echivalarea si acordarea de credite profesionale Sunteți aici: Acasă » Noutăţi » Procedura privind echivalarea si acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activit[ti de formare din ...
 39  -1 unibuc.ro
METODOLOGIA FORMĂRII CONTINUE A PERSONALULUI îmbunătăŃirea performanŃei strategice a grupurilor profesionale, ..... poate fi acoperită prin acumularea de credite profesionale pe baza ...
 40  +3 isjsibiu.ro
Ordin nr 5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privnd privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite ..... Stagii/Cursuri de formare nepurtătoare de credite profesionale .
 41  ~ isjsalaj.roProcedura privind echivalarea si acordarea de credite profesionale 48/22.02.2013 referitoare la aprobarea Procedurii privind echivalarea şi acordarea de credite profesionale transferabile penu'u participarea la ...
 42  ~ emplonet.roSistemul de subvenționare a formării profesionale – Creditul pentru În acest context, Sistemul de subvenționare a formării profesionale – Creditul pentru Formare Profesională este utilizat de întreprinderi pentru subvenționarea  ...
 43  -4 legalis.ro
Metodologia privind echivalarea ECTS/SECT a invatamantului h) au obţinut minimum 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participării la programe de perfecţionare acreditate de ...
 44  +6 ise.ro
Formarea profesională continuă în România - euroguidance - ISEInstituii cu atribuii în domeniul formării profesionale continue
 45  -12 isjiasi.ro
ORDIN nr. 5.562 din 7 octombrie 2011(2) Descrierea competenţelor profesionale şi a modalităţilor de evaluare şi certificare a acestora în cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se  ...
 46  ~ ccdgorj.roechivalarea creditelor profesionale transferabile - ccd gorjprofesionale transferabile, Vă atenţionăm că ne aflăm in perioada in care se desfăşoară, la nivelul unităţii de învăţământ, procedura de echivalare în Credite .
 47  ~ profesoriitineranti.wordpress.comprocedura privind echivalarea si acordarea de credite profesionale Procedura privind echivalarea si acordarea de credite transferabile pentru participarea la activitati de formare din categoria 4 - Programe ...
 48  +7 ctcnvk.ro
CTCNVK - ECDL - Credite pentru cadre didacticeDecizia Nr.116f29.07.2008 privind echivalarea unui numär de credite profesionale transferabile - Conform adresei nr. 5438/07.12.2012, in baza Acordului de ...
 49  +52 obiectivbr.ro
Simpozioanele şi consfătuirile nu mai aduc credite profesionale Simpozioanele şi consfătuirile nu mai aduc credite profesionale transferabile profesorilor | Obiectiv Vocea Brailei >
 50  ~ ccdarges.roCasa Corpului Didactic Arges3284 / 17.02.2012, categoria 3, 89 ore/25 credite profesionale transferabile, preţ 200 lei), va începe marţi, 16 SEPTEMBRIE 2014, ora 14.00. Pentru informaţii ...
 51  ~ ccdfocsani.roSistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor 1. Sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile. Echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de.
 52  ~ ccd-dambovita.roDescarcă - Casa Corpului Didactic DâmbovițaAcumularea de credite profesionale transferabile. Artă Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din. 'Învăţământul  ...